Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
Сортувати новини за: датою новин | популярністю | відвідуваністю | коментарям | абеткою

Міська Програма «Репродуктивне здоров’я населення м. Кіровограда» на 2010 – 2015рр.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської міської ради

від 18 травня 2010 року

№ 3564

Міська Програма

«Репродуктивне здоров’я населення м. Кіровограда»

на 2010 – 2015рр.

КІРОВОГРАД-2010

1. Загальні положення

 

Міська програма «Репродуктивне здоров’я населення м. Кіровограда» на 2010 – 2015рр. (далі Програма) розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1849 „Про затвердження Державної програми ”Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015 року”, з метою поліпшення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію, та забезпечення соціально – економічного розвитку міста.

Людина, її життя та здоров’я є найвищими соціальними цінностями держави, визначеними Конституцією України. Майбутнє держави, області та міста обумовлюється комплексом політичних, економічних, соціальних факторів, що впливають на демографічну ситуацію та стан здоров’я населення. Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я, який є невід’ємною складовою частиною здоров’я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства.

Комплекс заходів, здійснених протягом останніх років у рамках Національної програми „Репродуктивне здоров’я 2001-2005 рр.”, сприяв позитивним змінам у цій сфері. Так, створено кабінети планування сім’ї, підвищився рівень обізнаності населення щодо здорового способу життя, безпечної статевої поведінки, відповідального батьківства, методів профілактики незапланованої вагітності, використання сучасних методів контрацепції. Спостерігається тенденція до зменшення кількості абортів, зниження рівня малюкової смертності, однак показник материнської смертності залишається високим. Потребують розв’язання проблеми не виношування вагітності та безпліддя, що є наслідками небезпечної статевої поведінки і причиною значних репродуктивних втрат. Такий стан справ зумовлює необхідність подальшого здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення репродуктивного здоров’я населення.

Програма «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кіровоградської

міської ради

07 листопада 2013 року

№ 2524

 

Програма

«місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я

м. Кіровограда на 2013-2017 роки

1. Загальна частина

 

Програма «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я м.Кіровограда на 2013-2017 роки (далі – Програма) спрямована на реалізацію Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013року № 128/2013, з метою забезпечення сімейними лікарями – лікарями загальної практики первинної ланки медико-санітарної допомоги, поліпшення стану здоров’я населення міста Кіровограда шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої медичної та первинної медико-санітарної допомоги, орієнтованої на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

Програма медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 2015 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кіровоградської міської ради

27 січня 2015 року № 3934

Програма

медико-соціального забезпечення

пільгових та соціально незахищених верств

населення м. Кіровограда на 2015 рік

І. Загальні положення

Міська програма медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 2015 рік (далі – Програма) розроблена з метою надання повноцінної медичної допомоги пільговим та соціально незахищеним верствам населення. Надання медичної допомоги пільговим та соціально незахищеним верствам населення, які визначені чинним законодавством, є пріоритетним.

Категорії населення, перелік захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються на пільгових умовах, визначені постановою Кабінету Міністрів України від17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення».

Також надзвичайно актуальними є питання соціально-медичного забезпечення ветеранів війни, що зумовлено як загальними демографічними процесами та характеристиками здоров’я окремих вікових груп, так і ситуацією в країні, збільшенням кількості учасників АТО, які мають право на пільгове медичне забезпечення.

Програма економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2015 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кіровоградської міської ради

від 27 січня 2015 року № 3935

п р о г р а м а

економічного і соціального розвитку

галузі охорони здоров’я м.Кіровограда

на 2015 рік

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м.Кіровограда на 2015 рік (далі — Програма) спрямована на реалізацію положень Конституції України та Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові міста Кіровограда, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров’я, створення умов для формування здорового способу життя.

Характеристика сучасного стану галузі охорони здоров’я

Медичну допомогу населенню міста надають 13 закладів охорони здоров’я (2поліклініки, 3 стоматологічні поліклініки, 1 амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, 3 лікарні, 2 пологові будинки, 2 центра первинної медико-санітарної допомоги), в яких працює 2918 медичних працівників, у тому числі: лікарів – 616, середніх медичних працівників – 1604, молодших медичних працівників – 712.

Ліжковий фонд закладів на кінець 2014 року складає 1105 ліжок.

Міська програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012 – 2016 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської

міської ради

від "___"_________ 2012 року

№ ___________

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА

імунопрофілактики та захисту населення

від інфекційних хвороб на 2012 – 2016 роки

І. Загальні положення.

Міська програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012 – 2016 роки (далі - Програма) розроблена на виконання Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у 2009 – 2015 роках, затвердженої Законом України від 21.10.2009 року №1658-VІ та обласної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010 – 2015 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 26 травня 2010 року № 894.

Інфекційні хвороби до цього часу є однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. Окремі з них (краснуха, епідемічний паротит та вірусний гепатит В) є причиною більшості уроджених аномалій та вад розвитку, що вкрай негативно позначається на здоров’ї населення та його генофонді.

Істотну роль у знижені рівня інфекційної захворюваності відіграє імунопрофілактика населення. Виконання попередньої програми імунопрофілактики в 2002 – 2006 роках дало змогу знизити в місті показники розповсюдженості інфекцій, зокрема захворюваність на кір та дифтерію знизилась до поодиноких випадків. Рівень захворюваності на краснуху в місті знизився з 157,15 на 100 тисяч населення до 14,65, епідемічний паротит – з 442,03 на 100 тисяч населення до 10,99, захворюваність на кашлюк – з 9,2 на 100 тисяч населення до 0,81. На спорадичному рівні реєструється захворюваність на правець.

Рівень охоплення населення міста щепленнями проти дифтерії та кашлюку досяг 99,0%, проти поліомієліту – 98,0%, проти туберкульозу серед новонароджених – 93,0% (рекомендований ВООЗ показник – 95,0%), але якість проведення бажає удосконалення, про що свідчить контроль напруженості імунітету.

Міська програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011 – 2016 роки

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 рішенням Кіровоградської міської ради 
 від 27 січня 2011 року 
 № 83

Міська програма
боротьби з онкологічними захворюваннями
на 2011 – 2016 роки

м. Кіровоград

 

І. Загальні положення

 Міська програма на 2010-2016 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року", рішення Кіровоградської обласної ради від 26 травня 2010 року № 893 "Про затвердження обласної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки". 
 Злоякісні новоутворення на сьогодні є однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем. Щороку це захворювання виявляється у 180 тис. осіб, помирає від раку майже 90 тис. осіб, з яких 35% хворі працездатного віку. Через запізнілу діагностику онкологічних захворювань залишається значною кількість хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу (близько 40%). У розвинених країнах цей показник не перевищує 30%. Місто Кіровоград входить до складу обласних центрів з високим рівнем захворюваності та поширеності злоякісних новоутворень і смертності від них. Показник захворюваності на злоякісні новоутворення протягом останніх трьох років тримається на високому рівні і у 2009 році склав 500,7 на 100 тис. населення (2008 рік–478,9, середньообласний - 421,1). Поширеність на 100 тис. населення складає 2301,6 (2008 рік – 2206,9, область – на 100 тис. населення у 2009 році складала 246,6 (2008 рік - 235,8, область – 210,3).

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована
Програма

Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована Програма, є підвищення рівня захворюваності на злоякісні пухлини, показника занедбаності, смертності від злоякісних пухлин та летальності до року. 
Захворюваність і смертність від раку постійно зростають у зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним постарінням населення.
Рак є причиною більше як 18% усіх летальних випадків і поступається за цим показником лише серцево-судинним захворюванням, 33% померлих від раку – особи працездатного віку. 
Виросла питома вага візуальних форм злоякісних новоутворень, виявлених у ІІІ стадії - з 13% у 2008 році до 16,7% у 2009 році, виявленихуперше в ІІІ-IV стадії захворювання – з 32,75 до 35,07%, виявлених у IV стадії – з 15 до 49,4. Дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих зросла з 26,8% у 2008 році до 30% у 2009 році. У структурі захворюваності провідні місця займають злоякісні пухлини шкіри, легень, 3 передміхурової залози, шийки матки, шлунково-кишкового тракту, молочної залози.

Програма медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 2013 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кіровоградської

міської ради

07 листопада 2013 року

№ 2524

 Програма

«місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я

м. Кіровограда на 2013-2017 роки

1. Загальна частина

Програма «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки (далі – Програма) спрямована на реалізацію Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013, з метою забезпечення сімейними лікарями – лікарями загальної практики первинної ланки медико-санітарної допомоги, поліпшення стану здоров’я населення міста Кіровограда шляхом забезпечення доступу до кваліфікованоїмедичної та первинної медико-санітарної допомоги, орієнтованої на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

Міська програма «Діти м. Кіровограда» на 2010 – 2014 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської міської ради

від  18  травня   2010 року

№ 3565

                  Міська програма «Діти м. Кіровограда» на 2010 – 2014 роки

                     І. Загальні положення

          Програма «Діти м. Кіровограда» (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про охорону дитинства», наказів Міністерства охорони здоров’я від 29.11.2002 року «Про удосконалення амбулаторно – поліклінічної допомоги дітям в Україні»,  від 29.08.2006 року № 584 «Про затвердження Протоколу  медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народжені», від 20.03.2008 року № 149 «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років», розпоряджень Кіровоградської обласної державної адміністрації від 07.10.2003 року № 548-р «Про затвердження обласної програми ранньої соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я», від 23.10.2006 року № 661-р «Про стан надання медичної допомоги дітям та матерям в області», від 11.10.2007 року № 712-р «Про стан надання в області медичної допомоги дітям і матерям»,  від 05.08.2008 року № 677-р «Про стан виконання обласної програми з охорони  материнства та дитинства на 2007– 2009 роки у першому півріччі 2008 року».

 

 

Міська програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської міської ради

від 27 січня 2011 року

№ 83

 

Міська програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011 – 2016 роки

І. Загальні положення

Міська програма на 2010-2016 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року", рішення Кіровоградської обласної ради від 26 травня 2010 року № 893 "Про затвердження обласної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки".

Злоякісні новоутворення на сьогодні є однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем. Щороку це захворювання виявляється у 180 тис. осіб, помирає від раку майже 90 тис. осіб, з яких 35% хворі працездатного віку. Через запізнілу діагностику онкологічних захворювань залишається значною кількість хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу (близько 40%). У розвинених країнах цей показник не перевищує 30%. Місто Кіровоград входить до складу обласних центрів з високим рівнем захворюваності та поширеності злоякісних новоутворень і смертності від них. Показник захворюваності на злоякісні новоутворення протягом останніх трьох років тримається на високому рівні і у 2009 році склав 500,7 на 100 тис. населення (2008 рік–478,9, середньообласний - 421,1). Поширеність на 100 тис. населення складає 2301,6 (2008 рік – 2206,9, область – на 100 тис. населення у 2009 році складала 246,6 (2008 рік - 235,8, область – 210,3).


Назад Вперед
Наверх