Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » Сторінка 2
Сортувати новини за: датою новин | популярністю | відвідуваністю | коментарям | абеткою

Міська програма профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень серцево-судинних захворювань на 2010-2014 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської міської ради

від 18 травня 2010 року

№ 3565

 

М І С Ь К А П Р О Г Р А М А

профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень серцево-судинних захворювань на 2010-2014 роки


 

1.Загальні положення

Міську програму профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень серцево-судинних захворювань на 2010-2014 рр. (далі – Програма) розроблено з метою забезпечення доступності та ефективності лікування хворих на гострий інфаркт міокарда, тромбоемболію легеневої артерії та інші тромбоемболічні ускладнення, зменшення смертності від цих захворювань.


Міська Програма «Репродуктивне здоров’я населення м. Кіровограда» на 2010 – 2015рр.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської міської ради

від 18 травня 2010 року № 3564

Міська Програма

«Репродуктивне здоров’я населення м. Кіровограда»на 2010 – 2015рр.

1. Загальні положення

Міська програма «Репродуктивне здоров’я населення м. Кіровограда» на 2010 – 2015рр. (далі Програма) розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1849 „Про затвердження Державної програми ”Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015 року”, з метою поліпшення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію, та забезпечення соціально – економічного розвитку міста.

Людина, її життя та здоров’я є найвищими соціальними цінностями держави, визначеними Конституцією України. Майбутнє держави, області та міста обумовлюється комплексом політичних, економічних, соціальних факторів, що впливають на демографічну ситуацію та стан здоров’я населення. Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я, який є невід’ємною складовою частиною здоров’я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства.

Програма медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 2014 рік

У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 січня 2014 року № 2753

Про затвердження Програми

медико-соціального забезпечення

пільгових та соціально незахищених

верств населення м.Кіровограда на 2014 рік

Керуючись статтями 3, 140 Конституції України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення м.Кіровограда на 2014 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дригу В.В.

Міський голова О. Саінсус

Програма економічного соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2014 рік.

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 січня 2014 року № 2754

Про затвердження Програми економічного

і соціального розвитку галузі охорони

здоров'я м.Кіровограда на 2014 рік

Керуючись статтями 3, 140 Конституції України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров'я м.Кіровограда на 2014 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дригу В.В.

Міський голова О.Саінсус

У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 05 червня 2012 року № 1708

 

Про затвердження Міської програми

імунопрофілактики та захисту населення

від інфекційних хвороб на 2012 – 2016 роки

 

Керуючись статтями 3, 140 Конституції України, статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Міську програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012 – 2016 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Кіровоградської міської ради з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом функціональних повноважень).

 

 

Міський голова О.Саінсус

Iмунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб на 2012 – 2016 роки

І. Загальні положення

 

Міська програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012 – 2016 роки (далі - Програма) розроблена на виконання Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у 2009 – 2015 роках, затвердженої Законом України від 21.10.2009 №1658-VІ та Обласної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010 – 2015 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 26 травня 2010 року № 894.

Інфекційні хвороби до цього часу є однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. Окремі з них (краснуха, епідемічний паротит та вірусний гепатит В) є причиною більшості уроджених аномалій та вад розвитку, що вкрай негативно позначається на здоров’ї населення та його генофонді.

Істотну роль у знижені рівня інфекційної захворюваності відіграє імунопрофілактика населення. Виконання попередньої програми імунопрофілактики в 2002 – 2006 роках дало змогу знизити в місті показники розповсюдженості інфекцій, зокрема захворюваність на кір та дифтерію знизилась до поодиноких випадків. Рівень захворюваності на краснуху в місті знизився з 157,15 на 100 тисяч населення до 14,65, епідемічний паротит – з 442,03 на 100 тисяч населення до 10,99, захворюваність на кашлюк – з 9,2 на 100 тисяч населення до 0,81. На спорадичному рівні реєструється захворюваність на правець.

У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 січня 2013 року № 2213

 

 

Про затвердження Програми економічного

і соціального розвитку галузі охорони

здоров’я м. Кіровограда на 2013 рік

 

Керуючись статтями 3, 140 Конституції України, статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013 рік (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Кіровоградської міської ради з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дьячука С.С.

 

Міський голова О.Саінсус

Програма економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кіровоградської

міської ради

29 січня 2013року

№ 2213

 

П Р О Г Р А М А

економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013 рік

 

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013 рік (далі - Програма) спрямована на реалізацію положень Конституції України та Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові міста Кіровограда, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров'я, створення умов для формування здорового способу життя.

У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 січня 2013 року № 2212

 

 

Про затвердження Програми медико -

соціального забезпечення пільгових

та соціально незахищених верств населення

м. Кіровограда на 2013 рік

 

Керуючись статтями 3, 140 Конституції України, статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму медико - соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 2013 рік (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Кіровоградської міської ради з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дьячука С.С.

 

Міський голова О.Саінсус