Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » Міська програма профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень серцево-судинних захворювань на 2010-2014 роки

Міська програма профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень серцево-судинних захворювань на 2010-2014 роки

2. Визначення проблем, на які спрямована Програма

Смертність від серцево-судинної патології займає перше місце серед причин смертності як серед усього населення м. Кіровограда, так і серед працездатної її частини. Питома вага померлих від хвороб системи кровообігу в загальній структурі смертності становить 63 %. Цей показник залежить від багатьох чинників, важливими серед яких є : своєчасність, якість та ефективність швидкої медичної допомоги на догоспітальному етапі при виникненні таких ускладнень, як інсульти, інфаркти, тромбоемболії легеневої артерії.

 

Наявність цих грізних ускладнень зумовлена ростом поширеності гіпертонічної хвороби та атеросклерозу. За останні 5 років поширеність ішемічної хвороби серця збільшилась із 2386 на 10 тис. населення до 2672, гіпертонічної хвороби – із 2891 на 10 тис. населення до 3357, церебро-васкулярних захворювань – із 655 на 10 тис. населення до 713,9.

Щорічно реєструється 350-370 випадків інфаркту міокарда та 650-680 випадків мозкових інсультів. Висока смертність від гострого інфаркту міокарда (у 2009 р. – 26 на 100 тис. населення, Україна – 16,7).

Показник первинного виходу на інвалідність перевищує обласний (9,6 на 10 тис. населення проти 8,7 по області).


3. Мета Програми


Основною метою Програми є збільшення тривалості та поліпшення якості життя людини, зменшення поширеності повторних захворювань системи кровообігу, покращення медичної допомоги хворим з тромбоемболічними ускладненнями, впровадження нових методів діагностики та лікування, застосування сучасних медичних технологій.


4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,обсяги та джерела фінансування

Для досягнення мети передбачається виконання наступних заходів :

впровадження сучасних стандартів діагностики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;

зниження ризику повторних захворювань;

підвищення ефективності інформаційно-освітніх заходів з питань профілактики тромбоемболічних ускладнень серед різних категорій населення;

забезпечення фінансування Програми.

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету. Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити для фінансування заходів Програми, - 1005,0 тис.грн., в тому числі:

2010 рік – 201 тис.грн.;

2011 рік – 201 тис.грн.;

2012 рік – 201 тис.грн.;

2013 рік – 201 тис.грн.;

2014 рік – 201 тис.грн.

 

5. Перелік завдань і заходів Програмита очікувані результати

Для досягнення поставленої мети Програми необхідно за рахунок коштів міського бюджету реалізувати протягом 2010 – 2014 років завдання щодо забезпечення комунального закладу "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги" та Кіровоградської станції швидкої медичної допомоги сучасними тромболітичними препаратами :

металізе – на 5 хворих на рік;

актилізе – на 17 хворих на рік;

фармакіназа – на 40 хворих на рік.

Виконання Програми дасть можливість сповільнити та стабілізувати темпи поширення серцево-судинних захворювань та їх ускладнень, зберегти працездатність та соціальну активність осіб, які перенесли гострі порушення коронарного та мозкового кровообігу, продовжити тривалість життя населення, яке страждає на серцево-судинні захворювання, та отримати економічний ефект за рахунок зменшення обсягів працевтрат та економії витрат на лікування.

Виконання Програми також дасть змогу до 2014 року зменшити смертність від ішемічної хвороби серця на 8-10 %, рівень первинної інвалідності, зумовленої серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями у працездатному віці на 5 %.

 

6. Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється управлінням охорони здоров’я Кіровоградської міської ради.

Основні форми контролю:

щоквартальна звітність лікувально-профілактичних закладів щодо виконання заходів Програми (подання статистичної звітності про кількість хворих на гострий інфаркт міокарду, гостре порушення мозкового кровообігу, тромбоемболію легеневої артерії; аналізу ефективності використання тромболітичних препаратів, придбаних за рахунок Програми; подання бухгалтерської звітності щодо кількості використаних ампул тромболітичних препаратів, придбаних згідно з Програмою);

щорічне обговорення стану реалізації Програми на засіданнях колегії управління охорони здоров’я.

 

Додаток

до Міської програми профілактики та

лікування тромбоемболічних ускладнень

серцево-судинних захворювань на 2010-2014 роки

Заходи щодо реалізації Міської програми профілактики та лікування тромбоемболічних ускладненьсерцево-судинних захворювань на 2010-2014 роки

 

п/п

Заходи та розрахунки коштів для їх виконання

Виконавці

Розмір бюджетного призначення

тис. грн.

Джерела фінан-сування

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

Всього

Міський бюджет

1.

Забезпечення тромболітичним препаратом "Металізе"5 ампул х15,0 тис.грн.

Кіровоградська станція швидкої медичної допомоги

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

375,0

2.

Забезпечення тромболітичним препаратом "Актилізе"17 флаконів х 6,0 тис. грн.

Комунальний заклад "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги"

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

510,0

3.

Забезпечення тромболітичним препаратом "Фармакіназа"40 ампул х 0,6 тис. грн.

Комунальний заклад "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги"

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

120,0

 

Всього

 

201,0

201,0

201,0

201,0

201,0

1005,0