Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0-800-801-333 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Міської ради міста Кропивницького»

Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Міської ради міста Кропивницького»


Васецька Світлана Леонідівна головний лікар роб.: 27-10-75

Самарін Микола Григорович Лікар загальної практики-сімейної медицини

роб.: 27-10-72

 
 

 

Аналіз роботи КЗ «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» за 9 міс 2015 р.

Комунальний заклад «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» обслуговує населення, яке проживає на сел. Гірничому, Кізельгурі, Масляниківці, Арнаутово, Савинівці.

В амбулаторії працює оглядовий, процедурний кабінети, кабінет щеплень, кабінети УЗД, ЕКГ, масажу, фізіотерапевтичний кабінет та стоматкабінет, клінічна та біохімічна лабораторії.

Чисельність постійного населення амбулаторії станом на 01.10.2015 року становить 10 005 осіб, з них доросле населення – 8200 осіб, жіночої статі – 4846 (59%), чоловічої статі – 3354 (41%), осіб пенсійного віку – 2431 (29,6 %), осіб працездатного віку – 5769 (70,4%). Із загальної чисельності населення дітей від 0-17 років – 1805; з них від 0-14 років – 1668, підлітків – 137.

В амбулаторії згідно штатного розкладу налічується 12,25 ставок лікарів, з них – 7,0 – сімейних лікарів. Питома вага укомплектованості штатних посад сімейних лікарів фізичними особами становить 57,1%. Кількість посад сімейних лікарів на 10 тис. населення становить – 6,9. Коефіцієнт співвідношення кількості посад лікарів до посад медичних сестер становить – 0,46.

Станом на 01.10.2015 року померло 77 дорослих жителів, показник смертності на 100 тис. населення становить 769,6 проти 649,6 за ІІІ квартал 2014 року ( 1036,6 на кінець 2014р.)За причинами смерті на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу, які на 01.10.2015р. становлять 55,8 % (за ІІІ квартал 2014 р.– 58,4 %; на кінець 2014 р.– 60 %) від загальної кількості померлих, на другому місці – смертність від злоякісних новоутворень – 31,1 % ( за ІІІ квартал 2014 р.– 30,7 %; на кінець 2014 р.– 29,4% ), на третьому місці – смерті хвороб органів дихання – 9 % (за ІІІ квартал 2014 р.– 7,6 %; на кінець 2014 р.– 5,9 %). Показник смертності від гострого інфаркту зменшився і становить – 1,2 % ( за ІІІ квартал 2014 р.– 3,0 %; на кінець 2014 р.– 3,5 % ). Відмічається збільшення показника смертності від гострого порушення мозкового кровообігу до 97,5 ( за ІІІ квартал 2014 р.– 73,1; на кінець 2014 р.– 146,3 % ).

Кількість відвідувань в амбулаторію на прийом до лікарів на 01.10.2015 р. становить – 21 552, з них дорослими – 11 933, дітьми – 9619 ( за ІІІ квартал 2014 р.– 22 917; на кінець 2014 р.– 32 405). Кількість відвідувань в амбулаторію на 1 жителя становить – 2,1; ( ІІІ квартал 2014 р.– 2,2 ; на кінець 2014 р.– 3,2 ).

Кількість відвідувань лікарями вдома 5833; ( ІІІ квартал 2014 р.– 5460 ; на кінець 2014 р.– 7 649).

В амбулаторії функціонує стаціонар вдома. Кількість пролікованих становить – 1079 осіб ( 1078,4 на 10 тис.нас), з них дорослим – 834 (1017,0 на 10 тис.дор.нас.), дітей 0- 17 років – 245 осіб (1357,3 на 10 тис.дит.нас.), з них дітей до 1 року – 49 чол. Середня тривалість лікування відповідає нормативу. Переважна кількість пролікованих дорослих – це хворі на серцево-судинні захворювання (65,4 %). На другому місці – це хворі з захворюваннями органів дихання (33,6 %).

Переважна кількість пролікованих дітей у стаціонарі вдома – це хворі діти з захворюваннями органів дихання – 78 %, діти з ЛОР патологією займають 10,1 %.

За ІІІ квартал 2015 р. лабораторних досліджень в амбулаторії було проведено 50020 ( на кінець 2014 р.– 46993). Кількість аналізів на 100 відвідувань в амбулаторію та вдома за ІІІ квартал 2015 р. становить 182,6 проти 117,3 у 2014 р. Показник проведених аналізів на 1 жителя збільшився . Кількість аналізів на одного жителя становить 4,9 (у 2014 р. – 4,6).

Загальне число проведених ЕКГ досліджень на 10 тис.нас. збільшилося і становить 2687,6 проти 2230,8 на кінець 2014 р. Число досліджень на 100 відвідувань в амбулаторію і вдома становить 9,8 проти 5,5 на кінець 2014 р. Аналізуючи роботу ЕКГ кабінету, бачимо збільшення обсягу робіт у порівнянні з минулим роком.

Кількість ультразвукових досліджень на 10 тис.нас. становить 1417,2 ( за ІІІ квартал 2014 р.– 1385,3; на кінець 2014 р.–1782,1). Обсяг робіт у порівнянні з минулим роком збільшився.

Розглядаючи питання виконання показників поширеності хвороб та захворюваності у 2015 році показники відповідають нормативам. Показник поширеності захворювань серед дорослих на 10 тис.нас. становить – 10495,1;(за ІІІ квартал 2014 р.–10459,7).

Серед дитячого населення від 0-17 років поширеність захворювань на 1000 дітей становить – 1109,1; (за ІІІ квартал 2014 р.– 1181,1).

Захворюваність з діагнозом встановленим вперше збільшилася у дорослих і на 10 тис.нас. становить – 1957,3 (за ІІІ квартал 2014 р.– 1618,2).

Серед дітей від 0-17 років захворюваність майже не змінилася і на 1000 нас. становить – 1068,1 (за ІІІ квартал 2014 р.– 1125,2).

В структурі поширеності хвороб серед дорослого населення на першому місці – хвороби системи кровообігу, на другому – хвороби органів дихання, на третьому місці – хвороби органів травлення.

Аналізуючи показники діяльності онкологічної служби за ІІІ квартал 2015 р. слід зауважити, що рівень онкологічної захворюваності на 100 тис. всього нас. не змінився і становить – 239,8 (за ІІІ квартал 2014 р.– 239,8; на кінець 2014 р.– 349,8). Питома вага візуальних форм злоякісних новоутворень виявлених вперше у ІІІ стадії становить – 25,0 % ( на кінець 2014 р.–9,09 %). Дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих становить – 62,5 % ( на кінець 2014 р.– 45,7 %). Показник смертності від злоякісних новоутворень збільшився і становить на 100 тис. всього нас. – 239,8; (за ІІІ квартал 2014 р.– 200,0; на кінець 2014 р.– 249,8).Кількість оглянутих жінок профілактично (цитологічне обстеження) збільшилося. Оглянуто 653 осіб ( за ІІІ квартал 2014 р.– 429).

Покращився показник охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення на 1000 дітей, що підлягало туберкулінодіагностиці – 1000,0 (за ІІІ квартал 2014 р.– 932,2; на кінець 2014 р.– 1000,0). Покращився показник своєчасного проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року – 74,1 % (за ІІІ квартал 2014 р.– 51,4 %; на кінець 2014 р.– 43,5 %).

За ІІІ квартал 2015 р. по даним МСЕК кількість первинно визнаних інвалідами серед дорослого населення становить 4 особи. Серед осіб працездатного віку вийшли на інвалідність вперше 3 хворих. Рівень первинної інвалідності серед осіб працездатного віку на 10 тис. нас.– 5,2 ( на кінець 2014 р. – 6,9 ).

Кількість дітей-інвалідів віком від 0 до 17 років у 2015 році становить 35 осіб ( на 10 тис. дітей – 193,9). Вперше визнано інвалідами у 2015 році 1 дитина . Рівень первинної інвалідності дитячого населення на 10 тис.дітей у 2015 році становить – 5,5 ( 2014 рік – 16,6)

Під диспансерним наглядом на 01.10.2015 р. перебувало 4607 хворих, що становить 46 % від всього населення ( на кінець 2014 р. перебувало на обліку 4544 осіб – 45,4 %). Знаходиться на обліку дорослих – 4472 осіб і 135 дітей. Медичний огляд «Д» хворих проводиться з використанням всіх сучасних методів діагностики, проводиться особиста оцінка стану здоров’я хворих.

На 01.10.2015 року в амбулаторії знаходилося під диспансерним наглядом 227 ветеранів війни (2014 р.–235 чол.). З них учасників бойових дій – 34 особи, інвалідів війни – 14 осіб, учасників війни – 153 особи, осіб прирівнених по пільгам – 26 осіб. Отримали стаціонарне лікування 63 особи - 27,7 % усіх ветеранів ВВВ, з яких проліковано стаціонарно УБД – 22,2 %, учасників війни – 58,7 %, інвалідів війни – 4,7 %.

На 01.10.2015 р. в амбулаторії знаходилося під диспансерним наглядом 9 дітей та 51 дорослих, осіб потерпілих від аварії на ЧАЕС. Усі особи потерпілі від аварії на ЧАЕС були оглянуті на протязі року і проліковані амбулаторно.

Стан здоров’я дітей «чорнобильців характеризують наступні показники: поширеність захворювань на 1000 дітей даного контингенту становить 3111,1 ( на кінець 2014 р. – 2888,8).

Для усунення недоліків у роботі особлива увага у роботі дільничної служби амбулаторії надається санітарно-просвітній роботі серед населення. На тематичних заняттях лікарів та середнього медперсоналу щоквартально проводиться аналіз роботи по кожній дільниці з метою усунення недоліків в діагностиці, лікуванні та реабілітації хворих з вперше виявленими захворюваннями.

 

 

 

Звіт

Комунального закладу

« Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» за 2014 рік

Комунальний заклад «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» створена на виконання рішення Кіровоградської міської ради від 03.06.2005 року № 1484

«Про реорганізацію дитячої міської поліклініки № 1» та у відповідності з наказом управління охорони здоров’я міської ради № 199 від 16.09.2005 року « Про створення амбулаторії загальної практики – сімейної медицини».

Статут амбулаторії затверджено рішенням сесії Кіровоградської міської ради від 06.09.2005 року № 1527 та поновлено рішенням сесії Кіровоградської міської ради від 28.07.2009 року № 2390.

Комунальний заклад «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» – самостійний лікувально – профілактичний заклад, який є юридичною особою, має штамп, печатку, статут і паспорт, які затверджуються згідно з чинним законодавством, розрахунковий та інші рахунки в банках, здійснює бухгалтерський і первинний медичний облік, веде статистичну звітність у встановленому законодавством порядку.

Комунальний заклад «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» підпорядковується місцевим органам управління охорони здоров’я адміністративної території. Очолює заклад головний лікар Васецька Світлана Леонідівна, яка . закінчила у 1985 році Кримський ордена Трудового Червоного прапору медичний інститут. З 1985 року по 1986 рік навчалась в інтернатурі за спеціальністю педіатрія на базі Кіровоградської обласної дитячої лікарні.

Після закінчення інтернатури з серпня 1986 року по листопад 2005 року працювала в дитячій поліклініці № 1 м. Кіровограда (з травня 1993 року по листопад 2005 року на посаді завідуючої 5 – м педіатричним відділенням в амбулаторії селища Гірниче).

З листопада 2005 року по теперішній час працюю в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини с. Гірниче на посаді головного лікаря та за сумісництвом лікарем загальної практики – сімейним лікарем.

Стаж роботи 30 років, на посаді головного лікаря комунального закладу «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» - 9 років 5 місяців.

Комунальний заклад «Амбулаторія – загальної практики – сімейної медицини» - лікувально – профілактичний заклад, який в межах своєї діяльності забезпечує проведення комплексу профілактичних заходів з попередження і зниження захворюваності, інвалідності і смертності, раннього виявлення захворювань, надає прикріпленому за сімейно – територіальним принципом населенню кваліфіковану первинну лікувально – профілактичну допомогу, здійснює його диспансеризацію та моніторинг за станом здоров’я.

Планування діяльності КЗ «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини»

визначення штатів, фінансування, забезпечення апаратурою, технічними засобами устаткування, майном, виробами медичного призначення, медикаментами тощо здійснюється нормативами згідно з чинним законодавством.

Комунальний заклад «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» надає медичну допомогу згідно стандартів якості надання медичної допомоги.

Амбулаторія почала роботу з 28.11.2005 року. Створення такої амбулаторії було необхідним для наближення медичної допомоги до населення, що обслуговує амбулаторія (це селище Гірниче, де мешкають шахтарі, та віддалені райони Арнаутово, Маслениківка, Никанорівка, Кізельгур).

З відкриттям амбулаторії сімейної медицини підвищилась якість та ефективність медичних послуг, покращилась демографічна ситуація, кваліфікована медико – санітарна допомога наблизилась до кожної сім’ї.

В амбулаторії шість дільниць, працює п’ять лікарів загальної практики – сімейної медицини. Загальна чисельність населення, що обслуговує амбулаторія, складає 10005, дорослого населення 8200, дитячого 1668, підлітків 137

Структурні підрозділи КЗ «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини»

Кабінети лікарського прийому;

Ø Оглядовий кабінет;

Ø Кабінет функціональної діагностики;

Ø Кабінет масажу;

Ø Кабінет ЛФК;

Ø Фізіотерапевтичний кабінет;

Ø Кабінет щеплень;

Ø Маніпуляцій ний кабінет;

Ø Кабінет УЗД;

Ø Кабінет ФГДС;

Ø Кабінет РРС;

Ø Реєстратура;

Ø Клінічна лабораторія;

Ø Біохімічна лабораторія;

Ø допоміжні кабінети.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про працюючих в Комунальному закладі

«Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини»

Кваліфікаційна характеристика лікарів

 

 

кількість

вища категорія

І категорія

І І

категорія

без категорії

1

Головний лікар

1

1

 

 

 

2

Лікарі загальної практики – сімейної медицини

4

2

2

 

 

3

Лікар клінічної лабораторії

1

1

 

 

 

4

Педіатр ДДЗ

1

 

1

 

 

5

Лікар УЗД

1

 

1

 

 

7

Стоматолог

1

 

 

 

1

 

Всього

9

3

7

 

1

Кваліфікаційна характеристика середнього медичного персоналу

 

 

кількість

вища категорія

І категорія

І І

категорія

без категорії

1

Старша медична сестра

1

1

 

 

 

2

Медична сестра загальної практики – сімейної медицини

7

2

1

2

2

3

Сестра медична з функціональної діагностики

1

1

 

 

 

4

Сестра медична фізіотерапевтичного кабінету

1

 

1

 

 

5

Сестра медична з масажу

1

 

1

 

 

6

Акушерка

1

 

 

 

1

7

Лаборант

1

1

 

 

 

8

Статист медичний

1

 

1

 

 

 

Всього

14

5

4

2

3

 

На території обслуговування амбулаторії розташовані такі державні та приватні підприємства:

Ø ЗОШ №22;

Ø ЗОШ №33;

Ø Д/З №69;

Ø ГРЄ №37;

Ø Музична школа №4;

Ø Бібліотека;

Ø Станція технічного обслуговування автомобілів;

Ø Завод Кізельгур;

Ø Кафе «Бегемот»;

Ø Магазини (всього 14);

Ø Приватна фірма «Будінівест»;

Ø Птахофабрика;

Ø Іподром.

Загальна чисельність населення 10005, дітей 1668, підлітків 137, дорослого населення 8200.

Ø Працюючих чоловік;

Ø Не працюючих працездатних чоловік;

Ø Неорганізованого населення чоловік;

Ø Всього жінок ;

Ø Жінок фертильного віку ;

Ø Дітей до 18 років 1805;

Ø Ліквідаторів аварії на ЧАЕС дорослих 54, дітей 9;

Ø Учасників ВВв 162 чоловіки;

Ø Інваліди війни 13 чоловік;

Ø Учасники бойових дій 37чоловік

Ø Особи прирівняні по пільгам 23 чоловік;

ВІКОВО – СТАТЕВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

по КЗ «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини»

Вікові групи (роки)

Чоловіки

Жінки

ВСЬОГО

0 - 1

54

66

120

1 – 4

160

210

370

5 - 9

250

254

504

10 - 14

281

300

581

15 - 19

310

311

621

20-29 років

696

834

1530

30-39 років

699

709

1408

40-49 років

833

862

1695

50-59 років

736

759

1495

60 років і старше

737

944

1681

ВСЬОГО

4756

5249

10005

 

Кількість сімей:

всього - 3656

1 чол. - 693

2 чол. - 895

3 чол. - 891

більше 3 чол. - 1201

 

Лікувально – профілактична робота

Контроль за лікувально – профілактичною роботою лікарів загальної практики – сімейних лікарів проводиться в двох напрямках:

І. Прийом хворих в амбулаторії

ІІ. Робота з хворими на дільниці.

Під час прийому в амбулаторії вирішуються слідуючи питання:

§ Встановлення і уточнення діагнозу;

§ Призначення лікування;

§ Корекція лікування;

§ Клінічне і функціональне обстеження;

§ Огляд диспансерних хворих;

§ Формування диспансерних груп;

§ Виявлення хворих з онкологічними, ендокринологічними захворюваннями, хворих на туберкульоз та інше;

§ Відбір хворих на госпіталізацію та санаторно – курортне лікування;

§ Вирішення питань щодо експертизи непрацездатності робота в складі ЛКК;

§ Комплексні огляди інвалідів ВВ, самотніх, ліквідаторів наслідків на ЧАЕС та інші;

§ Робота в кабінеті інфекційних захворювань, планування та контроль за проведенням профілактичних щеплень та інше;

§ Орієнтація консультацій лікарів інших спеціальностей;

§ Організація невідкладної допомоги населенню дільниць;

§ Здійснення нагляду за тяжкохворими, часто та довгохворіючими,

здійснення відновлювального лікування, організація та проведення інших реабілітаційних заходів.

Неорганізоване населення, в тому числі учасники ВВв, одинокі хворі, чорнобильці, 100% охоплені медичними оглядами. Всі вони знаходяться під „Д” наглядом, забезпечуються санаторно – курортним лікуванням, безкоштовними ліками. Хворим з хронічними захворюваннями двічі на рік проводиться протирецидивний курс лікування.

При необхідності хворі консультуються вузькими спеціалістами. Проводяться лабораторні, функціональні дослідження (УЗД, ФГДС, ЕКГ, ЕЕГ, РЕГ, ВЕМ та ін.), у випадку нез’ясованих станів або виникнення питань щодо уточнення діагнозу та адекватного лікування, при виявленні онкологічної та туберкульозної патології хворим надаються направлення до обласних фахівців в обласні лікувальні заклади (обл.. лікарня, ОКД, ОТД, ООД).

Прийом хворих в амбулаторії та обслуговування викликів проводиться по шести денному робочому тижню. В вихідні та святкові дні виклики обслуговуються черговим лікарем амбулаторії. Прийом хворих в амбулаторії проводиться в дві зміни.

Виконання плану по лікарським відвідуванням в амбулаторію

План на рік відвідувань

Фактично виконано

2014

27 405

32405

 

Ефективність роботи сімейного лікаря визначається рядом якісних показників. Найбільш важливими з них є:

Кількість відвідувань в амбулаторії (в т.ч профілактичні )

З приводу захворювань.

Кількість відвідувань лікарями вдома

В т.ч. до дітей 0 – 17 років включно

 

всього

 

Діти 0 – 17 років включно

 

дорослі

 

Діти 0 – 17 років включно

 

всього

З приводу захворювань

Профогляди

та патронажі

2014

 

32405

 

15664

 

15544

 

9352

 

7649

 

 

7414

 

235

З кожним роком зростає кількість відвідувань в амбулаторію, як дорослими так і дітьми, це пояснюється наближенням медичної допомоги, що надається в амбулаторії, до населення.

Обслуговування хворих вдома є найбільш відповідальною роботою, так як в цих умовах лікар самостійно та оперативно повинен вирішити всі питання.

Відвідування хворого проводиться в день запису виклику. При відвідуванні хворих з лихоманкою, крім огляду, призначення лікування та обстеження хворого, необхідно вияснити епідемічні обставини в домі та на дільниці, контакти хворого. У

разі виявлення інфекційного захворювання, хворий направляється в першу міську лікарню. При виявленні важких неепідемічних захворювань (туберкульоз, венеричні захворювання та інші) – заповнюється відповідна документація. При гострих вірусних інфекціях сім’я хворого інформується про міри профілактики.

Якщо при відвідуванні хворого він знаходиться в ургентному стані, то йому надається невідкладна допомога і, при необхідності, хворий госпіталізується в профільний медичний заклад міста.

В амбулаторії широко застосовується така форма роботи, як стаціонари вдома. Їх кількість зростає з року в рік. Розраховуються вони із орієнтовних показників 500 на 10000 населення. До 10 в місяць для дорослих та до 5 в місяць до дітей. Використовуємо цей метод лікування у випадку загострення хронічних хвороб у літніх людей, при доліковуванні хворих після їх виписки із стаціонару, дітям до року та старшим дітям за показаннями.

Робота стаціонарів вдома

 

 

2014 рік

Пролікованих хворих дорослих

 

 

 

795

В працездатному віці

 

 

64

Пенсіонерів

 

 

731

Всього дітям

 

 

268

 

По нозологічним одиницям

Хвороби системи кровообігу

 

278

Хвороби органів дихання

(в т.ч. діти)

 

 

 

 

 

 

471

ГПМІ

 

 

 

49

Злоякісні новоутворення

 

17

Інші хвороби

 

25

По тривалості

Кількість л/днів(дорослі)

 

8253

Середня тривалість (дорослі)

 

10

Кількість л/днів(діти)

 

2040

Середня тривалість (діти)

 

7

 

При закритті стаціонару на дому складається епікриз та додаються детальні рекомендації хворим на майбутнє.

Інвалідність в амбулаторії.

В амбулаторії проводиться певна робота по зменшенню числа випадків виходу на первинну інвалідність: це своєчасне виявлення хворих і взяття їх на диспансерний нагляд, призначення і контроль медичних рекомендацій, попередження ускладнення захворювань диспансерної групи, своєчасне лікування і оздоровлення хворих.

Всього інвалідів серед дорослого населення – 292 чоловік;

працездатного віку – 180 чоловік:

20 – 29 років

5

30 – 39 років

7

40 – 49 років

71

50 – 59 років

97

Непрацездатного віку – 112 чоловік:

Інваліди ВВв

13

Інваліди дитинства

45

Пенсіонери

54

Вікова структура інвалідів з дитинства:

Вік

Кількість чоловік

20 – 29 років

5

 

30 – 39 років

40

 

Дітей інвалідів –35.

Структура захворювань:

Хвороби нервової с-ми – 6 дітей

Хвороби органів зору – 2 дітей

Ендокринні хвороби – 2 дитини

Психічні хвороби – 5 дітей

Хвороби ЛОР – патології – 4 дитини

Хвороби нирок – 1 дитина

Хірургічні хвороби – 4дитини

Онкологічні хвороби – 3 дитини

Гематологічні хвороби – 1 дитина

Серцево – судинні хвороби – 2 дитини

Хвороби ШКТ – 4дитини

Хвороби органів дихання – 1 дитина

Всі діти інваліди регулярно оглянуті лікарем та вузькими спеціалістами, своєчасно обстежені лабораторно.

Первинний вихід на інвалідність( працездатного віку)

 

2014

 

Вийшли на інвалідність

 

4

 

По захворюванням

ХСК

 

-

новоутворення

 

2

Захворювання кістково –м’язової системи

 

-

Захворювання органів травлення

 

1

Робота оглядового кабінету

 

2014 рік

Всього жінок

4846

Всього оглянутих в кабінеті

467

Всього оглянутих з цитологією

467