Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0-800-801-333 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » Кіровоградська дитяча міська лікарня

Кіровоградська дитяча міська лікарня


Фото

ПІБ

Посада (головний лікар,заст.головноголікаря,головний бухгалтер)

Робочий телефон

Клюєнко Оксана Анатоліївна

Головний лікар

55-71-71

Саркісян Галина Костянтинівна

зав. педіатр. відділення

55-30-93

Ярова Марина Петрівна

зав. неврологічним відділенням

55-34-52

 

Світова Марина Анатоліївна

Головний бухгалтер

55-32-35

 

 

АНАЛІЗ РОБОТИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ДИТЬЯЧОЇ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ за 9 місяців 2016 року

 

Кіровоградська дитяча міська лікарня розрахована на 80 ліжок педіатричного профілю, 40 з них неврологічного направлення.

 

Штати та кадри дитячої міської лікарні

2016

Всього посад:

117,75

Зайнято

90,25

Фіз. осіб.

93

Лікарі:

 

За штатним розкладом

18

Зайнятих посад

11,25

Фізичних осіб

9

Показник сумісництва

1,25

% укомплектованості

62,5%

Лікарів вищої категорії

4

Лікарів першої категорії

2

Лікарів другої категорії

-

Без категорії (молоді спеціалісти)

2

Підвищило кваліфікацію за рік

1

Атестовано за рік

-

Середній медичний персонал

 

За штатним розкладом

40,75

Зайнятих посад

32,75

Фізичних осіб

36

Показник сумісництва

0,9

% укомплектованості

80%

Медичних сестер вищої категорії

11

Медичних сестер першої категорії

6

Медичних сестер другої категорії

7

Медичних сестер без категорії

11

Підвищило кваліфікацію за рік

5

Атестовано за рік

5

Молодший медичний персонал

 

За штатним розкладом

25,25

Зайнятих посад

18,0

Фізичних осіб

18

% укомплектованості

71%

Інші

30,75

Зайнятих

25,25

Фізичних осіб

26

Звільнено за рік всіх посад

13

Скорочено за рік всіх посад

-

 

В ДМЛ проліковано 1293 дитини (у 2015 році 1215).

Ліжковий фонд лікарні за 9 місяців 2016 року використано на 101,7%.

В порівнянні з аналогічним періодом 2015 року цей показник декілька зменшився.

За 9 місяців 2016 року , як і протягом попередніх років залишається низький відсоток кількості дітей, які поступили до лікувального закладу за направленням.

Госпіталізовано дітей

без направлення

з направленням

% госпіталізованих за направленням

Всього

№1

№2

Всього

№1

місто+село

№2

місто+село

І

113

41

31

10

72

46+0

21+5

64%

ІІ

145

96

43

53

49

38+1

3+7

34%

ІІІ

148

73

44

29

75

41+0

17+17

51%

І кв.

406

210

118

92

196

125+1

41+29

48%

ІV

172

90

46

44

82

51+0

10+11

48%

V

150

76

50

26

74

35+0

24+15

49%

143

68

35

33

75

45+0

19+11

52%

6 міс

870

443

249

194

427

256+1

104+66

49%

VII

138

69

41

28

69

35+0

16+18

50%

VIII

171

86

64

22

85

27+2

30+26

50%

IX

157

90

50

40

67

45+0

8+14

43%

9 міс

1336

688

404

284

648

364+2

158+124

49%

 

За 9 місяців 2016 року в ДМЛ госпіталізовано 303 дитини – інваліда, що становить 22,7% від усіх госпіталізованих в стаціонар дітей. (проти 318 дітей – інвалідів25% у 2015 р.)

З них 26 дітей інвалідів-інвалідів госпіталізовано в пед.. відділення №1, та 277 дітей – інвалідів госпіталізовано в пед. відділення №2(неврологічного профілю).

З м. Кіровограда госпіталізовано 129 дітей – інвалідів, що становить 42,6% від усіх госпіталізованих інвалідів. З Кіровоградської області госпіталізовано 162 дитини – інваліда(53,5%), та 12 дітей – інвалідів іногородніх – 3,9% (Київ-3;Черкаси-3;Кривий Ріг -3; Донецьк – 2;Харків-1).

Дітей «Ч» - госпіталізовано 5 чоловік (4 з них з м. Кіровограда), що становить 0,4% від усіх госпіталізованих (у 2015 р – 2 чол. – 0,2%)

Дітей сиріт госпіталізовано 9 чоловік (6 з них з м. Кіровограда, що становить 0,7% від усіх госпіталізованих.

Дітей з багатодітних сімей госпіталізовано 21 чоловік (18 з них з м. Кіровоград), що становить 1,6% від усіх госпіталізованих( у 2015 році 40 чол. – 3,3%).

Дітей , батьки яких приймали участь в АТО госпіталізовано 50 чоловік (45 з них з м. Кіровограда), що становить 3,7 % від у сіх госпіталізованих (у 2015 р. – 20 чол. – 1,6%).

Дітей з Кіровоградської області госпіталізовано 251 чоловік, та 14 дітей – іногородні, всього 265 чоловік, що становить 19,8 % від усіх госпіталізованих дітей).

Іногородні діти з: Київ-3; Черкаси -3, Кривий Ріг – 3; Донецьк – 24 Харків – 14, Миколаїв – 1; Одеса – 1. (за 9 місяців 2015 року госпіталізовано з кіровоградської області – 215 чоловік – 17,7%, 14 чоловік іногородні - 1%, всього 229 дітей – 18,7%).

Зменшилась кількість госпіталізованих дітей – сиріт,, дітей з багатодітних сімей, дітей – переселенців, збільшилась кількість дітей батьків учасників АТО. Кількість дітей з Кіровоградської області декілька збільшилась.

 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ, ПРОЛІКОВАНИХ З РАЙОНІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Райони

Всього

З них дітей - інвалідів

9 міс. 2015 р

9 міс. 2016 р

9 міс. 2015 р

9 міс. 2016 р

Кіровоградський

33

41

14

17

Бобринецький

16

14

13

12

Долинський

8

4

6

3

Знам'янський

15

16

13

12

Олександрійський

17

10

15

9

М. Олександрія

33

31

29

26

Олександрівський

9

8

7

5

Світловодський

3

6

2

3

М.Світлдоводськ

3

9

2

5

М/Виськівський

3

10

2

4

Вільшанський

6

4

4

4

Н/Український

17

27

13

18

Новгородківський

5

5

2

3

Компаніївський

6

15

2

8

Гайворонський

13

6

12

6

Устинівський

4

2

3

1

Н/Миргородський

5

9

1

2

Н/Архангельський

4

6

4

4

Добровелечківський

5

12

4

9

Петрівський

2

3

1

1

Онуфріївський

3

-

3

-

Голованівський

3

10

3

7

Ульянівський

2

3

2

3

Іногородні

14

14

10

12

ВСЬОГО

229

265

167

174

 

Найбільша кількість дітей проліковано з Кіровоградського району, м. Олександрія, н/Українського району, Знам‛янського району, Компаніївського р-н, Бобринецького району.


СТРУКТУРА ПРОЛІКОВАНИХ ДІТЕЙ ЗА ЗАХВОРЮВАННЯМИ

9 міс.2015 року

9 міс. 2016 року

Захворювання нервової системи

460(38,0%)

460(35,35%)

В т.ч. вегетативні дисфункції

80(6,5)%

43(3,3%)

ДЦП

183(15%)

196(15,0)

Захворювання органів травлення

172(14,0%)

145(11,0)

Захворювання органів дихання

442(36,0%)

566(44,0)

Захворювання кістково – м’язової системи

16(1,3%)

18(1,4)

Вроджені аномалії

89(7,3%)

66(5,0)

Захворювання сечовивідних шляхів

-

6(0,5)

 

Таким чином найбільша кількість дітей пролікованих в стаціонарі: це діти з захворюваннями органів дихання (44,0%), захворюваннями нервової системи (35,5%), та захворюваннями травлення (11%).

 

СЕРЕДНЯ ТРИВАЛІСТЬ ЛІКУВАННЯ ОКРЕМИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

9 міс. 2015 року

9 міс. 2016 року

Вегетативні дисфункції

18,0

16,0

ДЦП

20,0

18,0

Вроджені аномалії

22,6

18,0

Пневмонії

17,0

19,0

Бронхіт

15,0

15,0

Виразкова хвороба

-

15,0

Функціонал. захвор. шкт

14,0

12,0

Гастрит, дуоденіт

15,8

13,0

Захворювання сечовивідних шляхів

-

16,0

Епілепсія

20,0

20,0

 

Таким чином середня тривалість перебування хворих на ліжку по основним захворюванням залишається стабільною в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Цей показник значно вищий за середньо міський, який становить 10,4 (загальний). Середня тривалість перебування на педіатричному ліжку по м,Кіровограду 11,8, по області – 11,4 , по Україні – 10,37; середня тривалість перебування на неврологічному ліжку (дитячому) по м. Кіровограду – 14,8 ; по області – 15,0; по Україні – 12,04. Високий показник середньої тривалості перебування на ліжку по медичному закладу пояснюється тим, що в ньому лікуються діти в основному з хронічною патологією та проходять реабілітацію діти – інваліди, а згідно стандартів лікування такої категорії хворих,курс лікування триває понад 3х тижнів.

 

 

СТРУКТУРА ВИПИСАНИХ ДІТЕЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛІКУВАННЯ

9 міс. 2015 року

9 міс. 2016 року

За одужанням

397(32,7%)

538(41,6%)

З поліпшенням

785(64,4%)

738(57,1%)

Без змін

32(2,7%)

17(1,3%)

Переведено до іншого лікувального закладу

-

2

Повторно поступ.

142(11,8%)

130(10,0%)

 

Така структура з низьким відсотком виписаних дітей за одужанням пояснюється тим, що в медичному закладі лікуються діти з хронічною патологією, вони проходять протирецидивні курси лікування, реабілітацію та виписуються з покращенням, а також періодично (частина хронічно хворих дітей) поступають на повторі протирецедивні курси лікування.


СТРУКТУРА ГОСПІИАЛІЗОВАНИХ ДІТЕЙ ЗА ВІКОМ

9 міс. 2015 року

9 міс. 2016 року

Діти віком до 1 року життя

3(0,1%)

9(0,6%)

Від 1 до 3-х років

141(11,5%)

201(15,0%)

Від 3-х до 6 років

350(28,9%)

399(29,9%)

Від 6 до 9 років

252(20,8%)

251(18,8%)

Від 9 до 12 років

194(16,0%)

204(25,3%)

Від 12 до 15 років

162(13,3%)

163(12,2%)

Старше 15 років

113(9,3%)

109(8,2%)

Всього

1213

1336

Таким чином, найбільша кількість дітей, пролікованих в ДМЛ - це діти віком з 3 до 6 років, підлітків – 8,2%.

 

ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДІАГНОСТИЧНИХ ТА ДОПОМІЖНИХ СЛУЖБ ЛАБОРАТОРІЯ:

9 міс. 2015 року

9 міс. 2016року

Всього

На 1 проліков.

Всього

На 1 проліков.

Всього

47872

39,4

49170

37,0

Загальноклінічні

25778(53,8%)

21,5

25925(52,7%)

19,5

Гематологічних

12328(25,7%)

10,3

13506(27,5%)

10,2

Біохімічних

7787(16,3%)

6,5

7472(15,2%)

5,6

Імунологічних

1979(4.2%)

1,6

2267(4,6%)

1,7

Водно – сольовий обмін

168

0,1

-

-

Тривалість кровотечі

27

0,02

38

0,03

Ферменти

2044

1,7

1973

1,5

КСП сечі

-

 

-

-

 

 

КСП харкотиння

22

0,02

11

0,008

Досл. на малярію

14

0,01

5

0,004

Досл. дуоденального вмісту

3

0,003

10

0,008

 

Загальна кількість аналізів та кількість аналізів на 1 пролікованого в стаціонарі декілька збільшилась.

Кількість аналізів на пролікованого в стаціонарі становить 37,0 . По місту цей показник 29,9; по області - 32,5.

 

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

9 міс. 2015 року

9 міс. 2016 року

Оглянуто дітей

1830

1566

Одиниць

8860

8280

Досліджень всього

5950

5862

 

РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

9 міс. 2015 року

9 міс. 2016року

Обстежено дітей

272

439

Досліджень всього

284

461

Методом Ro”- графії

302

490

Методом Ro”- скопії

-

-

Спецметодами

7

11

ОГК: досліджень

Ro”- грам

Ro”-скопій

185

185

-

317

317

-

ОБП: досліджень

Ro”- грам

Ro”-скопій

спецметодів

7

7

-

7

11

11

-

11

КСС: досліджень

Ro”- грам

спецметодів

92

98

-

133

145

-

ІНШІ: досліджень

Ro”- грам

-

-

-

Опис Ro”- грам інших установ

154

228

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБСТЕЖЕННЯ

9 міс 2015року

9 міс. 2016 року

Обстежено дітей

491

1036

Всього досліджень

714(0,6 на 1 проліков.)

1140(0,9 на 1 прол.)

З них ЕКГ

461

615

З них РЕГ

248

347

Спірограма

5

-

Реовазография

-

-

ЭЭГ

96

99

на 100 пролікованих

67

 

 

В порівнянні з аналогічним періодом 2015 року кількість Ro”- обстежень та функціональних досліджень збільшилась, кількість УЗД досліджень зменшилась (лікар тривалий час перебував на лікарняному листі).

 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ КАБІНЕТ

9 міс 2015 року

9 міс 2016 року

Проліковано ФТК дітей

1070

1128

В педіатричному відділ №1.

615

649

В педіатричному відділ №2.

455

479

Відпущено ФТ процедур(всього)

22950

23150

Дітям педіатричного відділ №1.

13693

13375

Дітям педіатричного відділ №2.

9257

9775

% обсягуфізіотер. методами лікув.

88%

87%

% обсягу ФТ мет. пед. відд.№1

91

88

%обсягу ФТ мет. пед. відд.№2

85

87

Кількість процедур на 1 пролікованого в ФТК

21

21

Кількість процедур на 1 пролікованого в пед. від.№1

22

21

Кількість процедур на 1 пролікованого в пед. від.№2

20

20

Кількість процедур на 100 проліков. в стаціонар

1888

1790

Кількість процедур на 100 пролікованих в пед. від.№1

2022

1870

Кількість процедур на 100 пролікованих в пед. від.№»

1720

1767

- Курс масажу пройшло(діти)

- З масажу відпущено процедур;

- % обсягу масажу

- К-ть проц. на 1 пролікованого

960

12000

79%

12

992

12205

77

12

Курс ЛФК пройшли(діти)

906

809

В пед. від.№1

326

202

В пед. від.№2

578

607

Відпущено процедур ЛФК

10617

9560

В пед. від.№1

3590

2276

В пед. від.№2

7027

7284

К-ть ЛФК процедур на 1 хворого, який отримав ЛФК

11,7

11,8

 

В порівнянні з аналогічним періодом 2015р. декілька збільшилась кількість дітей пролікованих ФТК , збільшилась кількість відпущених процедур, кількість процедур на 1 пролікованого в ФТК стабільна. Відсоток охвату ФТ методами лікування в порівнянні з аналогічним періодом 2015 стабільний. Кількість процедур на 100 пролікованих в стаціонарі перевищує середні показники по м. Кіровограду він становить 937, по області – 928, по ДМЛ 1790. Кількість процедур на 1 пролікованого в ФТК також більша за середньо міський показник:

м. Кіровоград – 14,0; по області – 15,24 по Україні – 13,2, по ДМЛ 21,0. Це пояснюється тим що в лікуванні дітей з хронічною патологією, та в реабілітації переважно використовуються переважно ФТ методи лікування.

Персоналом ФТК виконано навантаження 55320 процедурних одиниць – 4,5 оклади м/с ФТК.

Кількість процедур масажу стабільна.

На 1 хворого, який пройшов ЛФК припадає 11,8 процедур, цей показник відповідає за республіканському - 11,3 , незначно менше за міський - 12,6 та обласний 12,7.

Кількість занять з логопедом пройшло 108 дітей(у 2015 році - 129 дитини).

Кількість занять з психологом – 356 дітей-1385 занять.

-індивідуальні консультації - 234 дітей-732 консультацій;

-психокорекційні заняття – 122 дитини – 653 занять.

За 9 місяців поточного року відремонтовано по 2 палати в кожному відділенні за рахунок благодійних внесків. Проводився поточний ремонт в харчоблоку коридорів.

 

ВИСНОВКИ:

Основні показники роботи медичного закладу за 9 місяців 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року залишаються стабільні, та відповідають середнім показникам по місту, області та республіканським.

Ліжковий фонд лікувального закладу використано на 101,7%,основні показники відповідають середнім показникам по місту та області, таким чином роботу лікувально - профілактичного закладу можна вважати задовільною.

Недостатньо діти обстежуються на туберкульоз, з пневмонією проліковано 165 чоловік, з бронхітом 177 дітей, харкотиння на туберкульоз обстежено у 11 дітей.

ПРОПОЗИЦІЇ:

1.Постійно в достатній мірі використовувати ліжковий фонд медичного закладу.

2.Дотримувати термін перебування хворого на ліжку згідно протоколу лікування.

3.Максимально проводити обстеження на туберкульоз харкотиння в лабораторії обласного туберкульозного диспансеру.

4.Завідуючій відділенням Саркісян Г.К. контролювати обстеження дітей з захворюваннями дихальної системи на туберкульоз;

5.Всіх хворих з лихоманкою понад 5 днів обстежувати на малярію.

6.Лікарями відділень оптимально призначити ФТ лікування, дотримуючи протокольних стандартів лікування.

7.Залучати добровільні внески, та заохочувати спонсорську допомогу медичному закладу.

  

 

АНАЛІЗ
РОБОТИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ
за 9 місяців 2015 року

Кіровоградська дитяча міська лікарня розрахована на 80 ліжок – 40 ліжок педіатричного (соматичного) профілю та 40 ліжок неврологічного профілю.
В ДМЛ проліковано 1215 дітей (у 2014 році 1280).
Ліжковий фонд лікарні за 9 місяців 2015 року використано на  104%.
В порівнянні з аналогічним  періодом 2014 року цей показник декілька зменшився.
За 9 місяців 2015 року  в ДМЛ проліковано 318 дітей – інвалідів, що становить 25 % від усієї кількості пролікованих в стаціонарі дітей ( проти 318 дітей – 24,5% у 2014 році). З них 18 дітей – інвалідів  проліковано в педіатричному відділенні та 287 дітей – інвалідів – в неврологічному відділенні. З м. Кіровограда проліковано 138 дитини – інваліда, з Кіровоградської області – 157 дітей – інвалідів та 10 дітей – інвалідів іногородні (Черкаси – 3 чол.; Київ-3 чол.;Донецьк-2 чол.; Волинь -1 чол.; Одеса -1 чол.)
Дітей які постраждали в наслідок аварії на  ЧАЕС проліковано 2 чоловік, що становить 0,2% від усієї кількості пролікованих ( за 9 міс. 2014 року – 11 чол. – 0,8%)  1дитина з м. Кіровограда , 1 дитина з Кіровоградської області.
Дітей – сиріт проліковано 17 чоловік, що становить 1,4% від усіх пролікованих (за 9 міс у 2014 році – 10 чол. – 0,8%), 4 сироти з Кіровоградської області.
Дітей з Кіровоградської області проліковано 215 чоловік, що становить 17,7%  від усіх пролікованих в стаціонарі ( у 2014 році – 245 чол. – 19,0%), та 14 чоловік іногородні – 1,0% (Черкаси – 3 чоловік, Київ – 4 чол.,Кривий Ріг – 1 чол., Донецьк-3 чол, Волинь-2 чол., Одеса – 1 чол.).
Декілька зменшилась загальна кількість дітей з Кіровоградської області, та кількість дітей інвалідів з Кіровоградської області.
Найбільша кількість дітей проліковано з Кіровоградського району, м. Олександрія, н/Українського району, Знам‛янського району, Олександрійського р-н, Бобринецького району.


СТРУКТУРА ПРОЛІКОВАНИХ ДІТЕЙ ЗА ЗАХВОРЮВАННЯМИ

 

9 міс.2014 року

9 міс. 2015 року

Захворювання нервової системи

488(38%)

460(38,0%)

В т.ч. вегетативні дисфункції

50(4,0%)

80(6,5)%

ДЦП

205(16%)

183(15%)

Захворювання органів травлення

118(9,2)

172(14,0%)

Захворювання органів дихання

557(43,5%)

442(36,0%)

Захворювання кістково – м’язової системи

19(1,5%)

16(1,3%)

Вроджені аномалії

71(5,5%)

89(7,3%)

Хвороби системи кровообігу

-

3(0,2%)

Порушення імунитету

-

-

Захворювання сечовивідних шляхів

7(0,5%)

-

Інфекційні захворювання (носії вірусу гепатиту)

-

-

 

Таким чином найбільша кількість дітей пролікованих в стаціонарі: це діти з захворюваннями органів дихання (36,0%), захворюваннями нервової системи (38,0%), та захворюваннями травлення (14%).

 

СЕРЕДНЯ ТРИВАЛІСТЬ ЛІКУВАННЯ ОКРЕМИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

 

9 міс. 2014 року

9 міс. 2015 року

Вегетативні дисфункції

18,0

18,0

ДЦП

19,7

20,0

Вроджені аномалії

22,7

22,6

Остеохондроз

17

16

Порушення імунітету

-

-

Первинна артеріальна гіпертензія

-

-

Кардіоміопатії

-

-

Пневмонії

16,0

17,0

Бронхіальна астма

15,0

-

Бронхіт

15,0

15,0

Виразкова хвороба

15,0

-

Функціонал. захвор. шкт

14,0

14,0

Гастрит, дуоденіт

15,7

15,8

Захворювання сечовивідних шляхів

16,0

-

Мігрень

-

-

Епілепсія

20,0

20,0

Сколіоз

14

15,0

Захворювання периферійної нервової системи

18

19,0

Запальні захворювання нервової системи

20

-

 

Таким чином середня тривалість перебування хворих на ліжку по основним захворюванням залишається стабільною в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року. Цей показник значно вищий за середньо міський, який становить 10,4 (загальний). Середня тривалість перебування на педіатричному ліжку по м,Кіровограду 11,8, по області – 11,4 , по Україні – 10,37; середня тривалість перебування на неврологічному ліжку (дитячому) по м. Кіровограду  – 14,8 ;  по області – 15,0; по Україні – 12,04. Високий показник середньої тривалості перебування на ліжку по медичному закладу пояснюється тим, що в ньому лікуються діти в основному з хронічною патологією та проходять реабілітацію діти – інваліди, а згідно стандартів лікування такої категорії хворих,курс лікування триває понад 3х тижнів.

 

СТРУКТУРА ВИПИСАНИХ ДІТЕЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛІКУВАННЯ

 

9 міс. 2014 року

9 міс. 2015 року

За одужанням

526(40,8%)

397(32,7%)

З поліпшенням

723(56,2%)

785(64,4%)

Без змін

38(3,0%)

32(2,7%)

Переведено до іншого лікувального закладу

-

-

Повторно поступ.

176(13,7%)

142(11,8%)

Така структура з низьким відсотком виписаних дітей за одужанням пояснюється тим, що в медичному закладі лікуються діти з хронічною патологією, вони проходять протирецидивні курси лікування, реабілітацію та виписуються з покращенням, а також періодично (частина хронічно хворих дітей) поступають на повторі протирецедивні курси лікування.


СТРУКТУРА ГОСПІИАЛІЗОВАНИХ ДІТЕЙ ЗА ВІКОМ

 

9 міс. 2014 року

9 міс. 2015 року

Діти віком до 1 року життя

-

3(0,1%)

Від 1 до 3-х років

143(11%)

141(11,5%)

Від 3-х до 6 років

387(30,0%)

350(28,9%)

Від 6 до 9 років

265(20,4%)

252(20,8%)

Від 9 до 12 років

192(14,8%)

194(16,0%)

Від 12 до 15 років

182(14,0%)

162(13,3%)

Старше 15 років

127(9,8%)

113(9,3%)

Всього

1296

1213

 

Таким чином, найбільша кількість дітей, пролікованих в ДМЛ - це діти віком з 3 до 6 років.

 

ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДІАГНОСТИЧНИХ ТА ДОПОМІЖНИХ СЛУЖБ ЛАБОРАТОРІЯ:

 

9 міс. 2014 року

9 міс. 2015 року

Всього

На 1 проліков.

Всього

На 1 проліков.

Всього

50655

39,4

47872

39,4

Загальноклінічні

26252(51,8%)

20,5

25778(53,8%)

21,5

Гематологічних

12142(24%)

9,5

12328(25,7%)

10,3

Біохімічних

11224(22,2%)

8,8

7787(16,3%)

6,5

Імунологічних

1037(2%)

0,8

1979(4.2%)

1,6

Водно – сольовий обмін

623

0,5

168

0,1

Тривалість кровотечі

36

0,03

27

0,02

Ферменти

2903

2,3

2044

1,7

КСП сечі

135

Всього
162

0,1

-

Всього
22

 

КСП харкотиння

27

0,02

22

0,02

Досл. на малярію

1

0,0008

14

0,01

Досл. дуоденального вмісту

3

0,003

3

0,003

 

Загальна кількість аналізів та кількість аналізів на 1 пролікованого в стаціонарі декілька зменшилась.
Кількість аналізів на пролікованого в стаціонарі становить 39,4 . По місту цей показник 29,9; по області - 32,5.

 

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

9 міс. 2014 року

9 міс. 2015 року

Оглянуто дітей

1865

1830

Одиниць

9270

8860

Досліджень всього

5986

5950

 

РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

9 міс. 2014 року

9 міс. 2015 року

Обстежено дітей

417

272

Досліджень всього

428

284

Методом Ro”- графії

454

302

Методом Ro”- скопії

6

-

Спецметодами

6

7

ОГК: досліджень
Ro”- грам
Ro”-скопій

268
270

185
185
-

ОБП: досліджень
Ro”- грам
Ro”-скопій
спецметодів

6
6
-
6

7
7
-
7

КСС: досліджень
Ro”- грам
спецметодів

153
168
-

92
98
-

ІНШІ: досліджень
Ro”- грам

1

-
-

Опис  Ro”- грам інших установ

342

154

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБСТЕЖЕННЯ

 

9 міс 2014року

9 міс. 2015 року

Обстежено дітей

607

491

Всього досліджень

953(0,7 на 1 пролік.)

714(0,6 на 1 проліков.)

З них ЕКГ

524

461

З них РЕГ

368

248

Спірограма

61

5

Реовазография

-

-

ЭЭГ

233

96

на 100 пролікованих

 

67

           
В порівнянні з аналогічним періодом 2014 року кількість Ro”- досліджень зменшилась, функціональних обстежень також зменшилась.

 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ КАБІНЕТ

 

9 міс 2014 року

9 міс 2015 року

Проліковано ФТК дітей

1124

1070

В педіатричному відділ.

647

615

В неврологічному відділ.

477

455

Відпущено ФТ процедур(всього)

23100

22950

Дітям пед. відділення

13373

13693

Дітям неврол. відділення

9727

9257

% обсягуфізіотер. методами лікув.

88%

88%

% обсягу ФТ мет. пед. відд.

90

91

%обсягу ФТ мет. невр. відд.

85

85

Кількість процедур на 1 пролікованого в ФТК

21

21

Кількість процедур на 1 пролікованого в пед. від.

21

22

Кількість процедур на 1 пролікованого в неврол. від.

20

20

Кількість процедур на 100 проліков. в стаціонар

1804

1888

Кількість процедур на 100 пролікованих в пед. від.

1862

2022

Кількість процедур на 100 пролікованих в невр. відд.

1730

1720

 • Курс масажу пройшло(діти)
 • З масажу відпущено процедур;
 • % обсягу масажу
 • К-ть проц. на 1 пролікованого

997
12210
78
12

960
12000
79%
12

Курс ЛФК пройшли(діти)

907

906

В пед. від.

402

326

В невр. від

505

578

Відпущено процедур ЛФК

9853

10617

В пед. від.

4241

3590

В неврол. відд.

5612

7027

К-ть ЛФК процедур на 1 хворого, який отримав ЛФК

11,0

11,7

               
В порівнянні з аналогічним періодом 2014р. декілька зменшилась кількість дітей пролікованих ФТК, зменшилась кількість відпущених процедур, кількість процедур на 1 пролікованого в ФТК стабільна. Відсоток охвату ФТ методами лікування в порівнянні з аналогічним періодом 2014 стабільний. Кількість процедур на 100 пролікованих в стаціонарі перевищує середні показники по м. Кіровограду він становить  937, по області – 928, по ДМЛ 1888. Кількість процедур на 1 пролікованого в ФТК також більша за середньо міський показник:
м. Кіровоград – 14,0; по області – 15,24 по Україні – 13,2, по ДМЛ 21,0. Це пояснюється тим що в лікуванні дітей з хронічною патологією, та в реабілітації переважно використовуються переважно ФТ методи лікування.
Персоналом ФТК виконано навантаження 52940 процедурних одиниць – 4,5 оклади м/с ФТК.
З масажу відпущено декілька менше процедур в порівняні з аналогічним періодом 2014 року.
На 1 хворого, який пройшов ЛФК припадає 11,7 процедур,  цей показник відповідає за  республіканському - 11,3 , незначно менше за міський - 12,6 та обласний 12,7.
Кількість занять з логопедом пройшло 129 дітей(у 2014 році - 142 дитини).
Кількість занять з психологом – 353 дітей-1452 занять.

 •  індивідуальні консультації - 216 дітей-681 консультацій;
 • психокорекційні заняття – 137 дитини – 771 занять.

         ВИСНОВКИ:
Основні показники роботи медичного закладу  за 9 місяців 2015 року в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року залишаються стабільні, та відповідають середнім показникам по місту, області та республіканським.
Ліжковий фонд лікувального закладу використано на 104,0%,основні показники відповідають середнім показникам по місту та області, таким чином роботу лікувально - профілактичного закладу можна вважати задовільною.
За 9 місяців 2014 року в лікувальному закладі відремонтовано дах над харчоблоком та лабораторією, відновлена відмостка навколо будівлі, завершено капітальний ремонт буфету в неврологічному відділенні, придбані кухонні меблі в буфет неврологічного відділення за рахунок спонсора.

ПРОПОЗИЦІЇ:

 • Постійно в достатній мірі використовувати ліжковий фонд медичного закладу.
 • Дотримувати термін перебування хворого на ліжку згідно протоколу лікування.
 • Максимально проводити обстеження на туберкульоз харкотиння в лабораторії обласного туберкульозного диспансеру.
 • Завідуючій відділенням Саркісян Г.К. контролювати обстеження дітей з захворюваннями дихальної системи на туберкульоз;
 • Всіх хворих з лихоманкою понад 5 днів обстежувати на малярію.
 • Лікарями відділень оптимально призначити ФТ лікування, дотримуючи протокольних стандартів лікування.
 • Залучати добровільні внески, та заохочувати спонсорську допомогу медичному закладу.

 

 

АНАЛІЗРОБОТИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІза 9 місяців 2014 року

Кіровоградська дитяча міська лікарня розрахована на 80 ліжок – 40 ліжок педіатричного (соматичного) профілю та 40 ліжок неврологічного профілю.

За штатним розкладомВСЬОГОпосад –117,75; зайнятих –96,0;фізичних осіб – 86

З них лікарів – 19,0;зайнятих – 9,0;фізичних осіб – 6;

Медсестер – 40,75;зайнятих -38,0 ; фізичних осіб – 36,0 ;

Молодших медсестер – 25,75; зайнятих – 20,75 ; фізичних осіб - 19;

Інші –32,75;зайнятих – 28,25;фізичних осіб - 25;

Ліжковий фонд лікарні за 9 місяців 2014 року використано на 107,8%.

В порівнянні з аналогічним періодом 2013 року цей показник декілька збільшився.

За 9 місяців 2014 року , як і протягом 2013 року залишається низький відсоток кількості дітей, які поступили до лікувального закладу за направленням.

 

Поступило всього

Без направлень

За направленнями

% дітей за направленнями

Січень

135

63 (пед. -23;нев. - 40.)

72 (пед. -51м.+11 сіль;нев. - 13м.+7 сіль.)

39%

Лютий

163

64 (пед. -24;нев. – 40.)

99 (пед. -71м+1 сіль;нев. – 18 м.+8 сіль.)

51%

Березень

165

72 (пед. - 29.;нев. – 43.)

93 (пед. - 59 м.+2с.;нев. – 20 м. + 12 сіль.)

49%

І квартал

463

199

264(пед. -182 +4 с.; нев. – 51 м.+27 сіль.)

46%

Квітень

146

56 (пед. - 32.;нев. – 24.)

90 (пед. -59м+0с;нев. - 16м.+5 сіль.)

62%

Травень

124

47 (пед. - 22.;нев. – 25.)

77 (пед. -43м+1 сіль;нев. – 13 м.+20 сіль.)

54%

Червень

152

81 (пед. - 40.;нев. – 41.)

71 (пед. - 46 м.+1с.;нев. – 14 м. + 10 сіль.)

47%

І півріччя

885

383(пед. - 170.;нев. – 213.)

502(пед. - 330 м.+6с.;нев. – 94 м. + 72 сіль.)

57%

Липень

146

69 (пед. - 34.;нев. – 35.)

77 (пед. -35 м +0 с.; нев. - 23м.+19 сіль.)

53%

Серпень

124

67 (пед. - 37.;нев. – 30.)

49 (пед. -36 м + 1 с ;нев. - 9м.+11 сіль.)

46%

Вересень

141

82(пед. - 45.;нев. – 37.)

59 (пед. -32 м+ 0 с ;нев. - 15м.+12 сіль.)

26%

Всього

1296

601 (пед. - 286.;нев. – 315.)

695 (пед. -433 м, +7с;нев. - 141м.+114 сіль.)

54%


За 9 місяців 2014 року в ДМЛ проліковано 318 дітей – інвалідів, що становить 24,5 % від усієї кількості пролікованих в стаціонарі дітей ( проти 328 дітей – 26,8% у 2013 році). З них 16 дітей – інвалідів проліковано в педіатричному відділенні та 302 дітей – інвалідів – в неврологічному відділенні. З м. Кіровограда проліковано 141 дитини – інваліда, з Кіровоградської області – 167 дітей – інвалідів та 10 дітей – інвалідів іногородні (Черкаси – 2 чол.; Дніпропетровськ – 2 чол.;Київ-3 чол.;Кривий Ріг-1чол.;Донецьк-1 чол.;Маріуполь – 1 чол.).

Дітей які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС проліковано 11 чоловік, що становить 0,8% від усієї кількості пролікованих ( за 9 міс. 2013 року – 7 чол. – 0,6%) всі діти з м. Кіровограда.

Дітей – сиріт проліковано 10 чоловік, що становить 0,8% від усіх пролікованих ( у 2013 році – 19 чол. – 1,6%) всі діти з м. Кіровограда.

Дітей з Кіровоградської області проліковано 245 чоловік, що становить 19,0 % від усіх пролікованих в стаціонарі ( у 2013 році – 267 чол. – 21,6%), та 14 чоловік іногородні – 1,0% (Черкаси – 2 чоловік, Київ – 3 чол., Дніпропетровськ 3,Кривий Ріг – 2 чол., Донецьк-3 чол, Маріуполь-1 чол.).

Декілька зменшилась загальна кількість дітей з Кіровоградської області, а кількість дітей інвалідів з Кіровоградської області збільшилась.

 

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ, ПРОЛІКОВАНИХ З РАЙОНІВКІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Райони

Всього

З них дітей - інвалідів

9 міс. 2013 р

9 міс. 2014 р

9 міс. 2013 р

9 міс. 2014 р

Кіровоградський

45

27

13

14

Бобринецький

14

21

10

17

Долинський

9

13

9

10

Знам'янський

20

17

4

8

Олександрійський

21

15

19

13

М. Олександрія

31

37

26

31

Олександрівський

5

15

5

9

Світловодський

1

7

-

7

М.Світлдоводськ

2

5

1

2

М/Виськівський

20

13

16

10

Вільшанський

7

1

6

1

Н/Український

15

18

4

10

Новгородківський

3

-

-

-

Компаніївський

12

7

5

4

Гайворонський

3

2

3

2

Устинівський

6

8

4

5

Н/Миргородський

4

7

4

4

Н/Архангельський

9

5

9

5

Добровелечківський

6

13

4

8

Петрівський

1

2

1

1

Онуфріївський

8

5

7

4

Голованівський

3

6

3

6

Ульянівський

2

1

2

1

Іногородні

17

14

11

10

ВСЬОГО

264

259

166

182

Найбільша кількість дітей проліковано з Кіровоградського району, м. Олександрія, н/Українського району, Знам‛янського району, Олександрійського р-н, м/Висковського району, Бобринецького району.

  

СТРУКТУРА ПРОЛІКОВАНИХ ДІТЕЙ ЗА ЗАХВОРЮВАННЯМИ

9 міс.2013 року

9 міс. 2014 року

Захворювання нервової системи

499(42,3%)

488(38%)

В т.ч. вегетативні дисфункції

64(5,4%)

11(0,9%)

ДЦП

124(10,5%)

205(16%)

Захворювання органів травлення

219(18,5%)

118(9,2)

Захворювання органів дихання

354(30,0%)

557(43,5%)

Захворювання кістково – м’язової системи

18(1,5%)

19(1,5%)

Вроджені аномалії

69(5,8%)

71(5,5%)

Хвороби системи кровообігу

3(0,3%)

-

Порушення імунитету

1 (0,08%)

-

Захворювання сечовивідних шляхів

8 (0,7%)

7(0,5%)

Інфекційні захворювання (носії вірусу гепатиту)

2(0,2%)

-

Таким чином найбільша кількість дітей пролікованих в стаціонарі: це діти з захворюваннями органів дихання (43,5,0%), захворюваннями нервової системи (38,0%), та захворюваннями травлення (9,2%).

 

СЕРЕДНЯ ТРИВАЛІСТЬ ЛІКУВАННЯ ОКРЕМИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

9 міс. 2013 року

9 міс. 2014 року

Вегетативні дисфункції

18,4

18,0

ДЦП

20,0

19,7

Вроджені аномалії

19,0

22,7

Остеохондроз

19,2

17

Порушення імунітету

-

-

Первинна артеріальна гіпертензія

-

-

Кардіоміопатії

-

-

Пневмонії

17,0

16,0

Бронхіальна астма

17,0

15,0

Бронхіт

15,3

15,0

Виразкова хвороба

17,0

15,0

Функціонал. захвор. шкт

12,5