Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0-800-801-333 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » Комунальний заклад «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Комунальний заклад «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»

 

Іванов Руслан Петрович

Головний лікар

Роб.:34 12 13

 

Скороход Валерій Семенович

Заступник головного лікаря

Роб.: 34 11 34

 

Заремба Валерій Павлович

Заступник головного лікаря з хірургічної допомоги

Роб.: 34 12 26

 

Бондар Олена Олегівна

Заступник головного лікаря з методичної роботи

Роб.: 34 12 21

 

Слісаренко Людмила Олексіївна

Заступник головного лікаря з економічних питань

Роб.: 34 11 14

 

Філіппов Олександр Володимирович

Заступник головного лікаря по технічним питаням

Роб.: 34 12 24

 

Круглова Катерина Валентинівна

Головний бухгалтер

Роб.: 34 12 33

 

Бахмач Валентина Андріївна

Начальник відділу кадрів

Роб.: 34 12 10


  

Аналіз діяльності КЗ « Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги за 9 місяців 2015 року


Ліжковий фонд закладу складає 330 ліжок, 250 хірургічного та 80 терапевтичного профілю. За звітній період зміни кількості і профілю ліжок не було.

 

1. Робота відділень терапевтичного профілю і допоміжних лікувально – діагностичних підрозділів.

По ліжковому фонду в лікарні терапевтичний профіль складає 28 % всіх ліжок.

Забезпеченість закладу лікарями терапевтичного профілю:

В лікарні працює –16 лікарів терапевтичного профілю, з них сумісники: ендокринолог на 0,5 ставки, кардіолог на 0,5 ставки, патологоанатом н 0,5 ставки, фізіотерапевт на 0,5 ставки інфекціоніст на 0,5 ставки

На звітній період в лікарні як постійні працівники відсутні лікарі – фізіотерапевт, інфекціоніст дитячий. Не укомплектована лікарня і лікарями патологоанатомами, кардіологами. Лікарі закладу атестовані 100%. Постійно підвищують рівень кваліфікації на відповідних курсах, семінарах та конференціях з фахових питань.

За звітній період кількість ліжок, що працювало зменшилася по лікарні в цілому за рахунок ліжок як терапевтичного так і хірургічного профілю. По терапевтичному профілю зменшення відбулося за рахунок інфекційних ліжок, внаслідок зменшення кількості пролікованих хворих, що пояснюється відсутністю неблагоприємної епідситуації в зимово – весняний період в місті в цілому. збільшилася кількість ліжок, що працювало по терапевтичному профілю і по неврологічному незначно, що свідчить про раціональне використання ліжкового фонду в даних відділеннях.

По відділенням терапевтичного профілю в цілому в порівнянні з відповідними минулорічними показниками погіршилися показник роботи ліжка (зменшення показника), середнього перебування хворого на ліжку (збільшився), оберту ліжка (зменшився). Коливання незначні і пояснюються зменшенням кількості пролікованих хворих. Так за звітній період в порівнянні з відповідним минулорічним по терапевтичному профілю в цілому проліковано на 120 хворих менше, що складає 6,7%. По ургентним показанням кількість хворих зменшилася на 17,6%, по плановим на 26,8%. Тобто зменшилася кількість ургентних хворих, що не відповідає діяльності лікарні, як закладу невідкладної допомоги. Але за звітній період пл. відділенням терапевтичного профілю мала місце велика кількість планових госпіталізацій за направленням військомату, що суттєво вплинуло на зсув показника в бік планової медичної допомоги.

В порівнянні з відповідним минулорічним показником суттєво зменшилася кількість повторних госпіталізацій з 4,14% до 1,86%, що свідчить про покращення лікувально – діагностичного процесу в відділеннях терапевтичного профілю, застосування нових сучасних методів обстеження та лікування. Кількість лабораторних обстежень на 1 хворого збільшилася з 36,7 до 40,32, показник дещо перевищує контрольний (32-33 на 1 хворого), що свідчить про наявність випадків необґрунтованого призначення додаткових лабораторних обстежень. Показники кількості рентгенологічних, УЗ, функціональних обстежень на 1 хворого на рівні минулорічних і відповідають контрольним. Недостатнім залишається відсоток охоплення хворих ЛФК, фізіотерапевтичним методом лікування, хоч за допомогою фізіотерапевтичного методу проліковано на 3%хворих більше, ніж за відповідний період минулого року.

Показник лікарняної летальності по відділенням терапевтичного профілю в цілому значно зменшився з 2,18 до 1,5 за рахунок зменшення кількості хворих, доставлених в стаціонар з приводу гострого коронарного синдрому. План ліжко – днів по відділенням терапевтичного профілю в цілому виконаний лише на 91,1% ( 2014р – 96,01%).

Має місце невиконання показника плану ліжко – днів на 9%.

В розрізі відділень основні показники діяльності мають наступну динаміку: показник виконання плану ліжко – днів зменшився по терапевтичному профілю в значній мірі за рахунок відповідного по інфекційному відділенню, що не залежить від діяльності відділення та лікарні. По кардіологічним ліжкам на рівні минулорічного і залишається недостатнім, потребує покращення. Зменшився показник по неврологічним ліжкам, але перевищує 100%, збільшився по терапевтичним на 4%. Зменшення показника роботи ліжка в розрізі відділень відбулося за рахунок ліжок інфекційного відділення. Показник середнього перебування хворого на ліжку по терапевтичному профілю збільшився незначно, Зростання показника відбулося по всім, без виключення відділенням, але в значній мірі лише по інфекційному ( за рахунок подовження термінів бактеріологічного обстеження хворих в лабораторії СЕС). Показник оберту ліжка зазнав змін пропорційних до зростання середньої тривалості перебування хворих н ліжку. показник лікарняної летальності зменшився по відділенням терапевтичного профілю за рахунок кардіологічного відділення ( зменшення госпіталізованих з ГКС відповідно до нормативних наказів ДОЗ ОДА). Збільшилися абсолютна та відносна кількість випадків лікарняної летальності по терапевтичним ліжкам, за рахунок переведення хворих а термінальних стадіях захворювання із інших відділень на терапевтичне ліжко. Мав місце один випадок лікарняної летальності (дорослого хворого від важких супутніх захворювань) в інфекційному відділенні.

Кількість пролікованих хворих зменшилася по всім відділенням, крім терапевтичних ліжок, що свідчить про відсутність взаємодії і взаємозв’язку із амбулаторно – поліклінічними закладами щодо своєчасного направлення хворих на стаціонарне лікування, що призводить до зростання відсотка важких, занедбаних випадків захворювань в некомпенсованій стадії. Відсоток ургентних госпіталізацій зменшився по лікарні в цілому і по всім відділенням терапевтичного профілю (крім інфекційного) зокрема. суттєве зменшення відбулося по кардіологічному відділенню з рахунок зменшення кількості госпіталізацій хворих з гострим коронарним синдромом

(згідно нормативним наказам ДОЗ ОДА). Значно зменшився по всім відділенням терапевтичного профілю відсоток повторних госпіталізацій, що свідчить про покращення якості лікувально – діагностичного процесу в вищезгаданих відділеннях.

По результатах лікування: збільшилася питома вага хворих, виписаних із покращенням за рахунок виписаних із видужанням, що пов’язано із збільшенням відносної кількості планових госпіталізацій в порівняні з ургентними. Випадків виписки хворих із погіршенням стану по відділенням терапевтичного профілю не було.

В розрізі нозологічних одиниць збільшилися середні строки лікування в порівнянні з минулорічним відповідним періодом при кишкових інфекціях (необґрунтоване подовження строків бактеріологічного обстеження в СЕС), ЦВХ – важких некомпенсованих випадків, пневмоніях – збільшення питомої ваги несвоєчасних госпіталізацій в важкій стадії захворювання, суттєво при захворюваннях підшлункової залози, незначно при захворюваннях передміхурової залози. Тобто недостатньо проводиться робота на до госпітальному етапі по диспансерному спостереженню та своєчасному лікуванню хворих із вищезгаданою патологією. Стандарти обстеження та лікування хворих при даних нозологічних одиницях – дотримуються.

Зменшилися середні строки лікування при інфекційному гепатиті, новоутвореннях (своєчасне переведення хворих в спеціалізований заклад), хворобах нервової системи, виразковій хворобі лунку, ЖКХ, інфекційних захворюваннях нирок, ускладненнях вагітності.

Показник летальності в розрізі нозологій зменшився, суттєве зменшення відбулося при злоякісних новоутвореннях (втричі), цукровому діабеті, ЦВХ, виразковій хворобі, захворюваннях підшлункової залози. Збільшився показник летальності при інфаркті міокарда ( більша частина хворих доставлена в термінальній стадії захворювання. В структурі по складу хворих зменшилася питома вага серед інших захворювань патології системи кровообігу за рахунок гострого інфаркту міокарда в значній мірі та ІХС незначно, пневмоніях, СКХ, захворювань шкіри.

Зросла питома вага серед інших захворювань доброякісних новоутворень, стенокардії, виразкової хвороби шлунку, захворювань сечостатевої системи. Перше місце в структурі захворюваності посідають хвороби органів травлення, друге хвороби сечостатевої системи, третє захворювання ока, четверте – хвороби системи кровообігу, тобто змін по основним класам хвороб не відбулося.

В структурі лікарняної летальності перше місце посідають захворювання системи кровообігу, друге системи травлення, третє - злоякісні новоутворення, четверте розподілено між захворюваннями сечостатевої системи та нервової системи, суттєво зменшилася лікарняна летальність від захворювань ендокринної системи, злоякісних новоутворень, хворобах органів дихання, гострому інфаркті міокарда, виразковій хворобі шлунку та хворобах підшлункової залози. Кількість померлих хворих за звітній період в порівнянні із відповідним минулорічним, зменшилася як по лікарні в цілому так і в розрізі відділень (за виключенням урологічного та неврологічного відділень, де показник на рівні минулорічного). Пропорційно відбулося зменшення показника лікарняної летальності по всім відділенням. Звертає на себе увагу суттєве зменшення питомої ваги патологоанатомічного дослідження померлих хворих, що погіршує аналіз лікарняної летальності і штучно зменшує відсоток розходження патологоанатомічного і клінічного діагнозів. Суттєво зменшилася питома вага розтинів померлих по відділенням хірургічного профілю в цілому ( за рахунок хірургічного № 1 на 22%, по іншим відділенням в межах 3-4%), по відділенням терапевтичного профілю відповідний показник зменшився в порівнянні з минулорічним на 12,4 % по кардіологічному відділенню. По неврологічному відділенню показник збільшився на 18,2%. При зменшенні відсотка розтинів, збільшився відсоток розходження клінічних і патологоанатомічних діагнозів. Зростання показник відбулося за рахунок випадків до добової летальності, коли хворі були доставлені в приймальне відділення в термінальній стадії захворювання, медична допомога надавалася лише у вигляді реанімаційних заходів. Так за звітній період по терапевтичному профілю відсоток розходжень досяг 10%, в минулому році випадків розходжень не було.

За звітній період вперше виявлено на 16 випадків онкологічної патології менше ніж за 9 місяці минулого. Зменшилася виявляємість онкологічної патології при профоглядах. Суттєво погіршилася виявляємість раку прямої кишки, що свідчить про недостатню онконасторогу лікарів, недотримання стандартів обстеження хворих із патологією системи органів травлення та порушення вимог щодо онгкопрофоглядів хворих. Покращилася виявляємість раку при рентгенологічному обстеженні, зменшилася при УЗД, ендоскопічним методах обстеження.

Відсоток охоплення стаціонарних хворих на туберкульоз в порівнянні з відповідним минулорічним дещо зменшився. за рахунок хворих, що не обстежені внаслідок врай важкого стану або вимушеного положення. Кількість обстежень на мокротиння зменшилася внаслідок зменшення загальної кількості хворих. Виявлено 5 первинних випадків захворювання на туберкульоз ( 2014р – 4 випадки).

Кількість відмовлень в госпіталізації дещо збільшилася за рахунок хірургічних. Причиною більшості відмовлень була відмова хворих від госпіталізації, збільшилася кількість звернень у випадках відмови, коли хворим було показане лікування в амбулаторно – поліклінічних умовах за місцем проживання. більшість хворих у випадках відмовлень звернулося в приймальне відділення самостійно, тобто амбулаторно – поліклінічні заклади не виконують своєї функції щодо обстеження хворих н до госпітальному етапі. Почастішали випадки відмовлень при направленні хворих із інших лікувально – профілактичних закладів, що свідчить про непрофільне направлення та порушення нормативних наказів щодо порядку госпіталізації хворих в лікувальні заклади міста та області. Але найбільшою залишається кількість відмовлень при доставці хворих бригадою швидкої допомоги, тобто робота швидкої допомоги залишається невпорядкованою.

Кількість функціональних обстежень на 1 хворого по лікарні в цілому на рівні минулорічної, показник відповідає контрольному. Рівень показника в розрізі відділень відповідає профілю відділення. Кількість рентгенологічних обстежень на 1 хворого незначно збільшилася. В розрізі відділень суттєвих коливань не відбулося, показник відповідає профілю відділення та контрольним показникам. Значно збільшилася кількість УЗД на 1 хворого покарні в цілому за рахунок відповідного показника хірургічного відділення № 1, урологічного відділення. Тобто діагностична УЗД апаратура в закладі використовується раціонально, в повному обсязі.

Кількість лабораторних обстежень на 1 хворого по лікарні в цілому в межах контрольного показника ( 30-32). Показник по кожному відділенню відповідає профілю відділення, відсотку ургентних госпіталізацій, діючим стандартам обстеження хворих та моніторингу їх стану. Щомісячно проводиться аналіз обґрунтованості призначення хворим лабораторного обстеження та повноти обстеження. Суттєвих зауважень не було. Відбулося суттєве збільшення показника по інфекційному відділенню зокрема та терапевтичному профілю в цілому за рахунок впровадження нових методів лабораторного обстеження в КДЛ. Кількість біохімічних досліджень на 1 хворого збільшилася пропорційно. Збільшився показник по відділенням терапевтичного профілю, що вимагає вивчення щодо обґрунтованості лабораторних обстежень. Але по лікарні в цілому і по окремим відділенням ( наприклад кардіологічному), показник збільшується в ому числі і за рахунок впровадження нових сучасних методів обстеження. Суттєвих коливань в розрізі інших відділень не відбулося. Показник в більшості підрозділів відповідає контрольному.

Охоплення хворих ЛФК по лікарні в цілому майже на рівні минулорічного. Показник на рівні контрольного.

Показник охоплення хворих фізіотерапевтичним лікуванням незначно збільшився (на 2,3%) в порівнянні з минулорічним. Зростання показника відбулося майже по всім відділенням ( за виключенням відділення гнійної хірургії і гінекологічного, що пов’язано із змінами складу хворих в стаціонарі.

Щорічно зменшується кількість пролікованих в закладі хворих категорії ветеранів війни, збільшується категорія учасників бойових дій, що не залежить від діяльності закладу. Не дивлячись на відміну Державної програми надання медичної допомоги вищезгаданим категоріям населення за рахунок коштів бюджету, в лікарні винаходяться можливості за рахунок залучених позабюджетних коштів забезпечити повноцінне лікування пільгових категорій населення.

За звітній період збільшилася кількість хворих проконсультованих ЛОР, невропатологом,окулістом, що свідчить про неналежний рівень обстеження хворих на до госпітальному етапі. Зменшилася кількість консультацій хворих гінекологом, інфекціоністом, урологом, кардіологом, урологом, кардіологом, ендокринологом, що свідчить про більш виважений підхід до обґрунтованості консультацій, але є випадки, коли показані хворому консультації не призначаються.

Пропозиції:

1. Роботу лікарні за звітний період визнати задовільною.

2.З метою зниження показника лікарняної летальності, завідувачам відділеннями стаціонару особисто контролювати дотримання в очолюваних відділеннях стандартів обстеження та лікування хворих.

3. Постійно проводити роботу по вдосконаленню, перегляду локальних протоколів надання медичної допомоги відповідно до змін в лікувально – діагностичних можливостях закладу, завідувачам відділень контролювати їх дотримання.

3. Начальнику відділу кадрів Бахмач В.А. налагодити взаємодію з УОЗ ОДА щодо інформування лікарні про проведення семінарів, конференцій, курсів для лікарів і сестер медичних з фахових питань, своєчасно повідомляти медичний персонал лікарні про проведення відповідних заходів в межах та поза межами України.

4. Лікарю з функціональної діагностики Потоцькій Л.Г. спірометричну діагностику в плані передопераційного обстеження хворих та при захворюваннях органів дихання.

5. З метою попередження випадків пізньої госпіталізації хворих, продовжити роботу з налагодження взаємодії з амбулаторно – поліклінічними закладами міста щодо своєчасного оздоровлення та лікування диспансерних хворих з хронічною патологією.

6. З метою достовірного визначення відсотка розходження клінічних та патологоанатомічних діагнозів, причини лікарняної летальності та аналізу якості лікувально – діагностичного процесу в лікарні, всім лікуючим лікарям проводити роботу по попередженню випадків відмови рідних померлих хворих від патологоанатомічного розтину.

7. З метою покращення показника виявляє мості та морфологічного підтвердження виявленої онкологічної патології при додаткових інструментальних методах обстеження хворих, запровадити максимально можливе взяття біопсійного матеріалу при ФГДС обстеженні.

8. Завідувачам лікувальними відділеннями стаціонару щомісячно проводити аналіз охоплення хворих обстеженням на туберкульоз, венеричні захворювання, гепатити та ВІЛ.

9. Всім лікуючим лікарям призначати хворим відповідно до затверджених стандартів додаткові методи лікування ( ФТЛ, ЛФК) в повному обсязі.

10. З метою попередження випадків непрофільної доставки бригадами швидкої допомоги хворих, налагодити взаємодію із ОТЦЕМД щодо дотримання порядку транспортування та госпіталізації хворих, відповідно до профілю лікувального закладу.

2. Робота лікарні по хірургічному профілю.

І.Гострий апендицит.

-за 9 місяців 2015 року госпіталізовано 245 хворих, що на 22,5% менше ніж за відповідний період 2014 року(316);

-на 24,5% зменшились випадки пізньої доставки хворих з 49 до 29 випадків і з 15,5% до 11,8% на 23,9%; По області % пізньої доставки 16,8%, по Україні – 22,39%.

-хворих з апендикулярними інфільтратами за 9 місяців цього року не було , за 9м 2014 року також ;

-Післяопераційної летальності не має. За 9 місяців 2014р також не було.

-п/о ускладнення - 1, як і в минулому році;

-незначно зменшилась кількість деструктивних форм апендициту 61(64), в порівнянні з відповідним періодом 2014 року на 4,7% .

ІІ. Гострий холецистит:

-госпіталізовано на 6 хворих більше, ніж за 9 місяців 2014р – 268/262/ збільшення на 2,2%;

-пізня доставка - 37 хворих (13,8%), зменшилась в порівнянні з відповідним періодом 2014 року (21,7%) на 36,4% і знаходиться нижче обласних показників, по області вона складає 39,6%, по Україні – 47,28%;

-не оперовано 41 хворий/15,3%/,( за 9м 2014р.- 47(25,2% ) – дещо менше на 39,3%;

-летальності серед неоперованих немає, в 2014р також не було;

-за 9 місяців 2015 року прооперовано 227 хворих, що на 12 хворих більше ніж за 9м 2014р /215/., або збільшення на 5,3%;

-хірургічна активність складає 84,7%, в 2014р – 82,06%, збільшення на 3,1%, по області 68,6%; по Україні – 65%;

-післяопераційна летальність відсутня, за відповідний період 2014р також; % п/о летальності по області 0,55; по Україні 0,56%.

-п/о ускладнень за 6м 2015р – 3, що складає 1,32%; за за відповідний період 2014року - 5 (2.3%), зменшення на 43,3%;

-середній ліжкодень при даній патології незначно зменшився з 11,28днів до 10,68 на 5,3%;

-відмічено збільшення кількості осіб похилого віку серед оперованих

ІІІ. Защемлена грижа:

-госпіталізовано на 8 хворих менше, або на 11,6% відповідно 61 і 69 хворих;

-пізня госпіталізація у 10 хворих (16,4%), за 9 місяців 2014р – 15 хворих (21,7%) , зменшення на 24,4%. По області вона складає 18%, по Україні 22,7%;

-не оперованих немає ;

-оперовано 61 /69/ - зменшення на 11,6%;

-після операції померла 1 хвора з грижою стравохідного отвору діафрагми доставлена у важкому стані через 3 доби від початку захворювання , післяопераційної летальності за 9м 2014р немає По області – 0,75%, По Україні – 1,22%.

-п/о ускладнень не відмічалось.

-середній л/д зменшився в порівнянні з минулим роком з 10,36 до 9,7 дня на 6,37% ;

-релапаротомій не було;

-хір.оперативних втручань герніопластика –4, аллогерніопластика – 57

ІV. ГКН:

-госпіталізовано 34 хворих, за 9 місяців минулого року 56, зменшення на 39,3%;

- госпіталізація пізніше 24 годин у 18 хворих, що складає 52,9% в минулому році 42,8%, збільшення на 19,2%; по області 33,5%, по Україні 41,89%;

-не оперовано 13 хворих, тобто 38,2%; за 9м 2014р - 57,1%, зменшення на 33,1% ;

-зменшився середній л/д неоперованих з 7,7 до 5.5 дня на 28,6%,

в порівнянні з аналогічним періодом минулого року;

-померлих серед неоперованих не було;

-оперовано 21/24/– зменшення на 12,5%;

-середній л/д оперованих зменшився з 15,58 до 13,29 – на 14,7%;

-післяопераційної летальності немає, за 2014р також;

-п/о ускладнень – немає , за 9м 2014р - 1;

-по характеру оперативних втручань:

-розсічення злук – 4(4);

-резекція к-ка – 2/4/;

-інші – 15/14/;

-релапаротомій не було;

V. ШКК виразкової етіології:

-госпіталізовано 104/116/ хворих – на 10,3% менше;

-відсоток пізньої госпіталізації 19,2 було 23,3 - зменшення на 17,6%, по області вона складає 32,05%, по Україні – 35,3%;

-не оперовано 102 хворих, в минулому році 115, серед не оперованих

летальності немає, за 9м 2014р померло 5 хворих з важкою супутньою патологією та незворотніми дегенеративними змінами внутрішніх органів, летальність 4,3%,

- відмічено збільшення л/дня серед неоперованих з 12,54 до 14,6 дня на 14,1%;

-за 9 місяців 2015 року оперовано 2 хворих, в минулому році оперовано 1 хворого при ШКК.

-померлих п/о немає;

-післяопераційних ускладнень також не було ;

VІ. Перфоративна виразка:

-госпіталізовано 37/30/ хворих – збільшення на 18,9%;

-пізня госпіталізація у 6 хворих – 16,2%, за 9м 2014р - 20%, зменшення на 19%, по області 11,7% , по Україні 17,13%;

-середній л/день 12,19 /14,63/ - зменшився на 16,7%;

-не оперованих - 1 летальний випадок, хворий доставлений в термінальному стані, в минулому році також 1 летальний випадок;

-оперовано 36/29/ , збільшення на 19,4%;

-після операції за 9м 2014р помер 1 хворий, з важкою супутньою патологією, п/о летальність 3,49%, в цьому році п/о летальності немає; по області 3,31%, по Україні – 3,87%;

-п/о ускладнень- 1 , за 9м 2014р - 4 ;

-по характеру оперативних втручань:

-висічення, ушивання виразки – 12(15);

-ушивання виразки – 8(8);

-резекція шлунку – 2(6).

VІІ. Гострий панкреатит:

-госпіталізовано на 3 хворих більше 120 /117/ на 2,5%;

-пізня госпіталізація 10% /23,9%/ - знизилась в 2,4 рази , та залишається відносно низькою, по області 36,9%, по Україні 38,62%;

-незначно збільшився середній л/день неоперованих з 11,03 до 11,7 днів – на 5,7%;

-не оперовано 105 /110/, % не оперованих 87,5/94,0/ незначне зменшення на 6,1%

-за 9м 2014р померло 2 неоперованих хворих, з важкою блискавичною формою протікання геморагічного панкреонекрозу; за 9м 2015р летальності серед неоперованих не було,

-оперованих 12 хворих, в минулому році 7, хірургічна активність 10%(5,98) збільшення на 40,2%;

-після операції помер 1 хворий з тотальним геморагічним панкреонекрозом, післяопераційна летальність – 8,3% за 9 місяців 2014року 57,1%(4 з 7); по області – 16,36%, по Україні – 16,4%;

-п/о ускладнення – 1, за 2014р також 1;

-Програмованих релапаротомій 5(3).

VІІІ. Травми органів черевної порожнини:

-госпіталізовано 2 хворих ( в 2014 році також 15) ;

-пізньої госпіталізації немає, в минулому році 6,7%, по області – 17,3%, по Україні 17,5%;

-не оперованих не було , в 2014р -2 ;

-оперовано – 2 /13/;

-померлих після операцій не було , % п/о летальності по області 2,23%, по Україні – 4,3%;

-п/о ускладнень не було,

-незначно збільшився середній л/день оперованих з 12,0 до 13,0 на 7,7%;

-по характеру оперативних втручань:

-спленектомія – 0/7/;

-зашивання ран печінки – 0/1;

-зашивання ран кишечника та брижі – 1/2/;

-Інші операції – 1/2/.

При аналізі видно, що за 9 місяців 2015 року проліковано 6636 хворих, що на 25 більше, ніж за 9 місяців 2014 року /6611/, і складає 0,4%.

Робота ліжка зменшилась в порівнянні з минулим роком з 264,13 до 260,30 на 2,7% Відсоток виконання л/днів також зменшився, складає 102,36 в порівнянні з 9 м 2014р

(103,86% ) зменшення на 1,4%.

Середня тривалість лікування хворого незначно зменшилась в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року(9,99) на 1,9% та складає 9,8 л/днів (по області 9,8).

Оберт ліжка збільшився з 26,44 до 26,57 – на 0,5%.

По хірургічному профілю померло 73 хворих, на 32,7% менше, ніж за 9м 2014р. – 104. Загальна летальність складає – 1,1%, що на 29.9% менше ніж за 9м 2014р/1,57%/,(обласний показник складає 0,94%).

Досить високе значення даного показника в порівнянні з обласним, пов’язане з тим, що значна частина хворих, поступає в стаціонар у важкому стані, в похилому віці, через більш ніж 24 год. від початку захворювання, з вираженими явищами інтоксикації та важкою супутньою патологією (ІХС, цукровий діабет, цироз печінки), а також важку форму протікання захворювання (панкреонекроз).

Хірургічна активність дещо зменшилась до 56,53/50,30; була за 9м 2014 р - 59,44/52,24 на 4,9% по операціях. (Обласний показник 65,25).

Кількість п/о ускладнень 28, в порівнянні з відповідним періодом 2014 року (44), зменшення на 36,4%, відповідно зменшився і % п/о ускладнень до 0 ,75 з 1,12 на 33%.

Після операції померло 19 хворих – менше ніж за відповідний період 2014 року /33/ - на 42%.

Відсоток п/о летальності зменшився з 0,96% за 9 місяців 2014 року до 0,57% за відповідний період цього року – зменшення на 40,6%, при середньо-обласному показнику 0,66%, а по Україні 1,26%.

За 9 місяців 2014 року проведено 3751 оперативних втручань в стаціонарі та 3944 на травмпункті – на 178 менше по стаціонару ніж за відповідний період 2014р. /3929/ - на 4,5%.

Летальність при проведенні оперативних втручань при невідкладній хірургічній допомозі – 2 випадки на 611 оперативних втручання, складає – 0,33%. в 2014р – 5 на 700(0,71%) по відповідних (8) нозологіях. Зменшення в порівнянні з минулим роком на 53,5%.
Даний показник дещо нижчий за загальнообласний показник - 0,67% .

По Україні – 1,08%.

За 9 місяців 2015 року зменшилась кількість ургентних оперативних втручань 2399/2565/на 166(6,5%), та незначно зменшилась кількість планових операцій 1352/1364/ на 12(0,9%), Співвідношення планових і ургентних операцій 1:1, дещо збільшилось в сторону ургентних оперативних втручань, в минулому році – 1: 1,9. Збільшилась кількість малоінвазивних оперативних втручань. ЛХЄ – 191(163 при гострих та 28 при хронічних калькульозних холециститах). За 9м 2014р - 187, збільшення на 2,2%.

При гінекологічній патології проведено 35 лапароскопічних оперативних втручань.

Враховуючи вище згадані показники, в загальному можна говорити про задовільну роботу відділень хірургічного профілю.

Пропозиції:

1.Покращити фінансування КЗ «КМЛШМД», забезпечити безкоштовне надання невідкладної медичної допомоги і лікування хворого.

2.Добудувати новий хірургічний корпус.

3.Чітко дотримуватись стандартів діагностики, лікування хворих та вимог загальнодержавних медичних програм.

4.Розширити об’єм надання планової хірургічної допомоги по проктології, судинній патології при цукровому діабеті ( сд-м діабетичної стопи) на базі КЗ « КМЛШМД».

 

 

 

 

Аналіз діяльності комунального закладу

«Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги» за 2014 рік

 

До складу лікувальних відділень КЗ «КМЛШМД» відносяться: хірургічні відділення 3 1 та № 2 по 40 ліжок, відділення гнійної хірургії на 30 ліжок, травматологічне відділення – 45 ліжок, урологічне відділення – 40 ліжок, гінекологічне відділення – 20 ліжок, офтальмологічне відділення – 30 ліжок кардіологічне відділення на 30 ліжок, неврологічне на 30 ліжок, до складу якого входять 10 терапевтичних і інфекційне відділення на 20 ліжок (15 дитячих і 5 дорослих). Ліжковий фонд закладу складає 330 ліжок, з яких 250 хірургічного та 80 терапевтичного профілю. Крім того в лікарні працюють допоміжні лікувально – діагностичні відділення та служби. Кількість ліжок в закладі за звітній період залишилася незмінною.

Кадровий склад співробітників закладу: всього співробітників 577, з них: лікарів 76 ( вища категорія – 26, І категорія – 29, ІІ категорія – 10). План проходження курсів вдосконалення та атестації – виконаний повністю. Середнього медичного персоналу - 239, з них вища категорія – 75, І категорія – 53, ІІ категорія - 34, 77 сестер медичних молоді фахівці і не мають відповідного стажу для присвоєння кваліфікаційної категорії. Крім того в лікарні працює 143 співробітники молодшого медичного персоналу та 118 інших. Не забезпеченими лікарськими кадрами в повному обсязі є кардіологічне відділення, рентгенологічне відділення, патологоанатомічне відділення, фізіотерапевтичне відділення.

На протязі року пройшли передатестаційні курси та атестовані всі лікарі та сестри медичні що підлягали атестації. Таким чином план атестації співробітників виконаний на 100%.

Аналіз роботи відділень хірургічного профілю за 2014 рік

 

При аналізі видно, що за 2014 рік проліковано 8990 хворих, що на 78 більше, ніж за 2013 рік /8912/, що складає 0,87%.

Робота ліжка збільшилась з 349,28 за 2013 рік до 356 за 2014 рік на 1,9%. Відсоток виконання л/днів складає 104,79% , за 2013 р цей показник був на рівні – 102,73 %, збільшення - на 1,9%. Треба відмітити позитивну динаміку в виконанні плану л/днів деяких відділень хірургічного профілю (офтальмологія - 115,2%, гінекологія – 112,25%, урологія - 108,6%, травматологія – 106,3%, ВГХ-100,9%)

Середня тривалість лікування хворого в порівнянні з 2013 роком незначно збільшилась з 9,8 до 9,9 на 1,0%. Обласний показник – 9,8. Оберт ліжка також збільшився з 35,65 до 35,96 – на 0,86%.

По хірургічному профілю за 2014р померло 134 хворих , на 46 (в 1,5 рази ) більше, ніж за 2013р. – 88. Загальна летальність складає – 1,49%, що на 50% більше ніж за 2013р /0,99%/, (обласний показник складає 0,94%).Досить висока загальна летальність по хірургічному профілю пов’язана з тим, що в КЗ «КМЛШМД» госпіталізуються хворі в ургентному порядку, значна частина в важкому та вкрай важкому стані, в похилому віці, через більш ніж 24 год. від початку захворювання, з вираженими явищами інтоксикації та важкою супутньою патологією.

Відмічається незначне але зменшення хірургічної активності по стаціонару до 60,62/52,99 була в 2013 р - 63,86/56,05 ; на 5,1% по операціях.(Обласний показник 65,25).

Кількість післяопераційних ускладнень - 54, незначно збільшилась в порівнянні з 2013 роком (47), на 12,9%; відповідно незначно збільшився в порівнянні з 2013 роком % п/о ускладнень з 0,83 до 0,99 на 16,2%.

Після операції померло 44 хворих – більше ніж за відповідний період 2013 року /37/ - на 15,9%.

Відсоток п/о летальності дещо збільшився з 0,74 за 2013 рік до 0,92% - на 19,6%, при середньо-обласному показнику 0,66%, а по Україні 1,26%. Таким чином показник п/о летальності дещо вищий від обласного, та менший від загальноукраїнського.

Летальність при проведенні оперативних втручань при невідкладній хірургічній допомозі – 6 випадків на 939 оперативних втручань, складає – 0,64%. в 2013р – 8 на 867(0,92%) по відповідних (8) нозологіях. Зменшення в порівнянні з минулим роком – в 1,4 рази. Даний показник (рейтинговий) нищій за загальнообласний показник - 0,83% та нищій за загальноукраїнський, по Україні – 1,19%.

За 2014 рік проведено 5450 оперативних втручань в стаціонарних відділеннях – на 240 менше ніж за 2013р. /5690/ - на 4,2%, та 4730 операцій на травмпункті (4644 за 2013р), збільшення на 86 (1,8%.)

При порівнянні кількості оперативних втручань, які проведенні за 2013 та 2014 рр, необхідно відмітити зменшення кількості оперативних втручань в офтальмологічному відділенні з 919 до 781та гінекологічному 870 до 714. В загальному по відділеннях хірургічного профілю відмічається зменшення планових оперативних втручань з 2229 до 1929 на 300 - 13,5%. Кількість ургентних оперативних втручань дещо збільшилась з 3461 до 3521 на 60 випадків - 1,7%. Співвідношення планових і ургентних операцій змінилось з 1: 1,55 в 2013р до 1: 1,83 в 2014р в бік збільшення ургентних оперативних втручань. 65% оперативних втручань в стаціонарних відділеннях лікарні проводиться в ургентному порядку, що зумовлює в подальшому високу післяопераційну летальність. В 2014р широко застосовувались сучасні технології малоінвазивних оперативних втручань. Проведено більше лапароскопічних оперативних втручань в порівнянні з 2013 роком ЛХЕ 265(200 при гострому та 65 при хронічному), було 194(122+72) + 36 (31) гінекологічних лапароскопічних оперативних втручань.

Враховуючи вище згадані показники , в загальному можна говорити про задовільну роботу відділень хірургічного профілю.

 

Аналіз роботи відділень терапевтичного профілю та допоміжних лікувально – діагностичних підрозділів лікарні.


По лікарні в цілому збільшилася кількість ліжок, що працювало. Дана тенденція зберігається на протязі трьох останніх років. По терапевтичному профілю кількість працюючих ліжок залишилася незмінною, збільшення відбулося за рахунок хірургічних ліжок. В розрізі профілів відділень зростання відбулося за рахунок інфекційних ліжок, по іншим відділенням показник незначно зменшився. Показник виконання плану ліжко - днів по лікарні на протязі трьох останніх років щорічно збільшується на 2-3%. В порівнянні з минулорічним відбулося збільшення на 2%. Але зростання , в більшій мірі мало місце по відділенням хірургічного профілю. В терапевтичних відділеннях показник значно збільшився лише по інфекційному відділенню ( майже на 20%), по неврологічному в цілому та терапевтичним і неврологічним ліжкам зокрема, кардіологічному – показник зменшився за рахунок зменшення кількості планових госпіталізацій за направленням амбулаторних лікувальних закладів. Невиконаний показник виконання плану ліжко – днів по кардіологічному відділенню ( 92,06%) за рахунок регламентованою відповідним наказом ДОЗ ОДА переважною госпіталізацією хворих з гострим коронарним синдромом до ОКД. По терапевтичному відділенню показник зменшився за рахунок відсутності на протязі двох місяців лікаря – терапевта в зв’язку із навчанням на тематичних та передатестаційних курсах ( ліжка не працювали).

Показник роботи ліжка по лікарні в цілому збільшився пропорційно до збільшення кількості госпіталізованих хворих. По терапевтичному профілю показник дещо менший за минулорічний за виключенням ліжок інфекційного відділення, де відбулося значне зростання показника. Показник тривалості середнього перебування хворого на ліжку по лікарні дещо збільшився за рахунок збільшення кількості випадків госпіталізації хворих в важких, занедбаних, некомпенсованих стадіях захворювання, недостатній , що не відповідає затвердженим стандартам рівень обстеження хворих на до госпітальному етапі у випадках планових госпіталізацій. По відділенням терапевтичного профілю в цілому збільшення показника несуттєве, за рахунок інфекційних , неврологічних і кардіологічних ліжок.

Терміни лікування хворих терапевтичного профілю – зменшилися. Зменшення відбулося за рахунок дотримання протоколів лікування, раціонального використання антибактеріальної терапії та використання при обстеження нових сучасних методів.

Показник оберту ліжка – збільшився по лікарні в цілому. Збільшення відбулося за рахунок хірургічних ліжок. В розрізі відділень терапевтичного профілю – показник майже на рівні минулорічного, зміни показника мають хвилеподібне коливання по всім відділенням на протязі трьох останніх років і пропорційні показникові середнього перебування хворого на ліжку. Кількість пролікованих в лікарні хворих за звітній рік на рівні попереднього року. По відділенням терапевтичного профілю госпіталізовано на 67 хворих менше, ніж в минулому році. По хірургічному профілю – кількість госпіталізованих хворих – збільшилася на 67.

Зменшення має місце по всім відділенням, крім інфекційного, де кількість госпіталізованих хворих збільшилася на 95. По лікарні в цілому абсолютна кількість випадків лікарняної летальності збільшилася на 46 хворих ( 34,3%) за рахунок хірургічного профілю та є наслідком госпіталізації хворих в важких термінальних станах та стадіях захворювання, з некомпенсованою супутньою патологією. По відділенням терапевтичного профілю збільшилася абсолютна кількість померлих терапевтичних хворих за рахунок госпіталізованих в термінальних стадіях онкологічних захворювань, неврологічних за рахунок випадків переведених із інших відділень лікарні хворих із гострим порушенням мозкового кровообігу. Кількість померлих кардіологічних хворих зменшилася на (13%) за рахунок зменшення кількості госпіталізованих з гострим коронарним синдромом в другому півріччі звітного року. Кількість проведених хворими в лікарні ліжко – днів збільшилася на 1671 (1,5%) за рахунок хворих хірургічного профілю, по відділенням терапевтичного профілю показник дещо нижчий рівня минулорічного на 73 ліжко - дня, значно зменшився по неврологічному відділенню - на 836 (10%) за рахунок зменшення кількості пролікованих хворих та збільшився по інфекційному відділенню на 1046 (18,8%).

Показник відсотка виписки по результатам лікування залишається сталим на протязі трьох років і суттєвих змін не зазнає. Даний показник залежить від профілю відділення та патології, яка лікується в відповідному відділенні. Дещо збільшився загально лікарняний і відповідний по відділенням терапевтичного профілю показник виписки із покращенням. Показник виписки без змін стану зменшився по всім відділенням крім неврологічного за рахунок збільшення кількості випадків планової госпіталізації хворих із хронічними захворюваннями з метою підтвердження наявної групи інвалідності.

За звітній рік в порівнянні з минулими роками на 2,5% відбулося збільшення питомої ваги ургентних госпіталізацій в лікарні в цілому і по всім відділенням зокрема. Так по неврологічному відділенню питома вага ургентних випадків зросла на 3,3%, кардіологічному на 3,9%, по відділенням терапевтичного профілю в цілому на 4,2%, хірургічного 3,3%. Вищезгадані зміни суттєво вплинули на показники лікарняної летальності та строку перебування хворих в стаціонарі в бік збільшення останніх. По всім без виключення відділенням зменшилася питома вага повторних госпіталізацій від незначного 0,57% по кардіологічному до суттєвого на 4,09% по неврологічному відділенню. Зменшення показника повторних госпіталізацій пояснюється розробкою та впровадженням в лікарні локальних протоколів надання медичної допомоги та безперервним контролем щодо їх дотримання.

В розрізі нозологічних одиниць збільшилися за рахунок занедбаних випадків захворювання середні строки лікування при інфекційних захворюваннях за рахунок кишкових інфекцій, новоутвореннях за рахунок злоякісних, цукровому діабеті, загальних хворобах ЦНС, хронічному ревматизмі ( поодиноких випадках), суттєве збільшення має місце при проривній виразці защемленій грижі, сечокам’яній хворобі. В багатьох випадках збільшення середніх строків лікування пов’язане із недотриманням стандартів обстеження хворих при планових госпіталізаціях на до госпітальному етапі в амбулаторно - поліклінічних лікувальних закладах. Зменшилися середні строки лікування при інфекційному гепатиті, анеміях, інфаркті міокарда, ЦВХ, всіх захворюваннях органів системи дихання ( пневмоніях, бронхітах, бронхіальній астмі), гастритах та дуоденітах, остеомієлітах та травмах. Зменшення строків лікування при вищезгаданих нозологіях пов’язано із впровадженням в роботу відповідних відділень нових методів обстеження та лікування хворих.

Показник лікарняної летальності в розрізі нозологічних одиниць в цілому збільшився з 1,23% до 1, 65% . Зростання показника має місце при інфекційних захворюваннях за рахунок вірусних гепатитів, ускладнених цирозом з кровотечею,злоякісних новоутвореннях в термінальній стадії захворювання, некомпенсованому цукровому діабеті, в тому числі і вперше виявленому, зросла летальність при захворюваннях систем кровообігу за рахунок збільшення показника на 0,8 % при інфаркті міокарда, на 2% при ІХС, вдвічі при ЦВХ. Значне зростання лікарняної летальності відбулося при захворюваннях на пневмонію та хронічний бронхіт ( доставка хворих в стаціонар в термінальних стадіях захворювання), значне зростання показника летальності мало місце при травмах (випадки доставлення хворих з важкою полі травмою внаслідок ДТП). Зменшення показника летальності спостерігається при виразковій хворобі в цілому і проривній виразці зокрема, грижах.

Суттєвих змін в структурі хворих в стаціонарі в розрізі нозологічних одиниць не відбулося. Основну питому вагу захворювань складають хвороби органів травлення, серед яких переважають ЖКХ та холецистити, на другому місті традиційно залишаються захворювання сечо – статевої системи, а саме СКХ, дещо за звітній рік в порівнянні з минулорічним зросла питома вага хвороб ока, які посідають третє місце в структурі складу хворих. За рахунок адміністративних впливів, суттєво зменшилася в структурі хворих частка гострих інфарктів міокарда серед серцево – судинних захворювань.

В структурі лікарняної летальності за звітній період в порівнянні з минулими роками відбулися наступні зміни: зросла питома вага летальності від новоутворень, зокрема доброякісних, інфекційних захворювань за рахунок вірусних гепатитів з ускладненнями ( цироз печінки). Із року в рік зберігається тенденція до зростання питомої ваги летальності від захворювань органів системи кровообігу за рахунок зростання кількості занедбаних випадків серцево – судинної патології та ЦВХ, а саме гострих порушень мозкового кровообігу. Зросла питома вага летальності від захворювань органів системи дихання: пневмоній в термінальній стадії захворювання, ХОБЛ. Питома вага летальності від захворювань органів травлення серед інших випадків зменшилася майже по всім нозологіям, крім захворювань підшлункової залози. За рахунок важких політравм, збільшилася питома вага летальних випадків від травм. Із вищевикладеного можна зробити висновок про необхідність більш широкого використання методів функціональної діагностики, консультування хворих хірургічного профілю фахівцями кардіологами та невропатологами щодо своєчасної діагностики супутніх захворювань, корекції стану серцево – судинної системи, та профілактики післяопераційних ускладнень з боку інших органів та систем.

Кількість відмовлень в госпіталізації за звітній рік зменшилася по всій лікарні та в розрізі профілів зокрема – зменшилася, крім відмовлень хворим гінекологічного профілю, кількість яких залишилася на рівні минулорічної. Високою залишається кількість відмов хворих від госпіталізації, як основна причина відмовлень, що свідчить про недостатній рівень роз’яснювальної роботи із хворими щодо необхідності стаціонарного лікування. Значно зменшилася кількість відмовлень при потребі лікування в амбулаторно – поліклінічних умовах, тобто зменшилася кількість необґрунтованих направлень хворих із поліклінічних закладів на стаціонарне лікування. У випадках відмовлень, зросла кількість хворих доставлених швидкою допомогою.

Всього за звітній рік проведено 165 розтинів, з них померлих в лікарні – 132, померлих в ГІВВв – 39, померлих вдома - 3. В порівнянні з минулорічним показником – зменшився відсоток розходження клінічних і патологоанатомічних діагнозів, зменшення показника є непоказовим внаслідок зменшення відсотка розтинів. Пропорційно до зменшення показника охоплення померлих хворих патологоанатомічним дослідженням – зменшилися показники кількості розтинів ( на 3%) та кількості дослідження біопсійного матеріалу ( на 20%) в абсолютних числах та на одну посаду патологоанатома. Але, враховуючи неукомплектованість патологоанатомічної служби лікарськими кадрами, дані показники, як і раніше, значно перевищують контрольні.

Зростання показника лікарняної летальності відбулося по лікарні в цілому на 33%. В розрізі відділень закладу – зростання показника нерівномірне і залежало від структури хворих в стаціонарі. Так по терапевтичному профілю показник лікарняної летальності майже на рівні минулорічного, по хірургічному – спостерігається зростання майже вдвічі і перевищив досить високі значення позаминулорічного. В розрізі ліжок терапевтичного профілю спостерігається наступна динаміка: кардіологічне відділення: на протязі трьох років тенденція до зменшення показника в середньому на 5% на рік ( внаслідок зменшення кількості госпіталізацій хворих з гострим інфарктом міокарда), неврологічні ліжка – збільшення показника на 34% - внаслідок збільшення випадків ГПМК серед хворих, що знаходилися на лікуванні в відділеннях хірургічного профілю ( низький рівень обстеження хворих на до госпітальному етапі), а також збільшення кількості переведення післяопераційних хворих з апалічним синдромом із нейрохірургічного відділення КОЛ. По терапевтичним ліжкам - збільшення показника на 42% за рахунок переведення на терапевтичне ліжко хворих в термінальних стадіях захворювання з хірургічних ліжок та за рахунок випадків госпіталізації хворих в термінальних стадіях пневмонії( 3 випадки). По відділенням хірургічного профілю показник лікарняної летальності збільшився по всім відділенням ( крім травматологічного), а по відділенню гнійної хірургії – зріс в 2,5 рази за рахунок випадків госпіталізації хворих в термінальних стадіях онкологічних захворювань ( необґрунтоване направлення на стаціонарне лікування амбулаторно – поліклінічними лікувальними закладами).

В розрізі відділень стаціонару: Абсолютна кількість померлих по лікарня збільшилася з 135 до 181 (на 34,1%). По терапевтичному профілю – показник на рівні минулорічного і менший за позаминулорічний. Збільшилася вдвічі кількість померлих неврологічних хворих, кількість кардіологічних – зменшилася, терапевтичних – незмінна. В порівнянні із минулорічною кількість патологоанатомічних розтинів померлих в лікарні збільшилася, але враховуючи збільшення кількості померлих, показник охоплення хворих патологоанатомічними розтинами зменшився майже по всім відділенням закладу крім відділення гнійної хірургії ( збільшення показника на 2%). По хірургічному профілю в цілому – зменшення показника на 2%, терапевтичному – майже 13%. Хірургічне відділення № 1 – показник зменшився на 13%, неврологічне відділення на 21%, травматологічне відділення – вдвічі. Враховуючи значне зменшення значень вищезгаданого показника – зменшення показника розходження клінічних і патологоанатомічних діагнозів змінився непропорційно, на 0,8%, тобто є не достовірним. Вдвічі зріс показник по травматологічному відділенню, дещо по терапевтичним ліжкам. В розрізі профілів ліжок – зменшення показника розходження діагнозів по терапевтичному профілю в 2,5 рази і на рівні минулорічного по хірургічному. Абсолютна кількість летальних випадків, в яких хворі не розтиналися – зросла більш ніж вдвічі. Тобто , з метою достовірного визначення причин лікарняної летальності, якості проведеного лікування, повноти та якості обстеження – необхідно проводити належну роз’яснювальну роботу із рідними померлих щодо запобігання відмов від патологоанатомічних розтинів. Кількість судово – медичних розтинів за звітній період зменшилася на 1 випадок. Мав місце 1 випадок не направлення померлої в травматологічному відділенні хворої на судово – медичний розтин внаслідок ясності поставленого діагнозу та категоричної відмови рідних померлої від розтину.

Абсолютна кількість лабораторних досліджень – збільшилася на протязі звітного року на 1250, що складає 04%, спостерігається тенденція до щорічного збільшення кількості лабораторних обстежень, що пов’язано із впровадженням нових методів дослідження в роботу клініко – діагностичної лабораторії лікарні. Зазнали збільшення кількість виконаних досліджень згортаючої системи крові на 6,3%, водно – сольового обміну на 27%, цитологічних на 65%, імунологічних на 3,7%, РВ та РМП на 5,4%. Зменшилася кількість мікроскопічних обстежень на туберкульоз. Зменшилася кількість обстежень на ферменти на 4,9%. Тобто лабораторний метод обстеження використовується в лікарні в повному обсязі. Однією з негативних причин збільшення кількості обстежень – є недостатній рівень обстеження хворих на до госпітальному етапі в амбулаторно – поліклінічних лікувальних закладах, що іноді призводить до перевантаження лабораторії лікарні та нераціонального використання матеріально – технічних ресурсів лабораторного відділення.

Показник кількості лабораторних обстежень на 1 хворого на рівні минулорічного та відповідає контрольним значенням 29-30. В розрізі відділень показник залежить від профілю відділення. По терапевтичному профілю показник збільшився на 2,5%, по хірургічному зменшився на 7,9%. Значно зменшилася кількість обстежень на 1 хворого по хірургічному відділенню № 1 - 7,2%, що вимагає аналізу виконання стандартів обстеження, зокрема лабораторного, в вищезгаданому відділенні. Кількість біохімічних досліджень на 1 хворого на протязі року суттєвих змін не зазнала. Але наявні значні коливання , а саме зростання показника на 19,0% по терапевтичному профілю, що пояснюється складом хворих в даних відділеннях ( збільшення питомої ваги хворих на патологію гепато – міліарної системи, що вимагає біохімічного обстеження, збільшення методів біохімічного обтяження серцево – судинної системи та ін.. По відділенням хірургічного профілю кількість біохімічних досліджень на 1 хворого зменшилася на 19,8%, тобто не завжди лабораторне обстеження хірургічних хворих проводилося у відповідності до затверджених протоколів.

Внаслідок забезпечення лікарні лікарськими кадрами рентгенологів, рентгенологічне обстеження хворих в лікарні стало більш доступним, збільшилася кількість рентгенологічних обстежень як в абсолютній кількості, за рахунок збільшення кількості обстежень органів грудної порожнини та інших, але внаслідок ширшого застосування СКТ – зменшилася кількість обстежень кістково - суглобової системи та органів травлення. Значно. На 4,5% збільшилася кількість рентгенограм органів грудної клітини, що суттєво покращило діагностику пневмоній, в тому числі і застійних. Кількість спеціальних досліджень на протязі звітного року не змінилася завдяки використанню більш інформативних альтернативних методів інструментального обстеження.

Кількість рентгенологічних обстежень на 1 хворого по лікарні в цілому збільшилася, відповідає контрольному показнику. Зростання показника має місце по всім без виключення відділенням. Межі показника залежать від профілю відділення щодо нозологічних одиниць, відсотку планових госпіталізацій і рівню долікарняного обстеження хворих.

Кількість УЗД на одного хворого дещо збільшилася по лікарні в цілому. В розрізі профілів – значне зростання кількості УЗД на 1 хворого по відділенням хірургічного профілю – на 69%, по відділенням терапевтичного профілю – кількість досліджень на 1 хворого зменшилася. В розрізі відділень: зменшилася кількість обстежень на 1 хворого в урологічному, неврологічному інфекційному, неврологічному відділеннях. Звертає увагу зменшення кількості УЗД на одного хворого в кардіологічному відділенні, що пов’язано із зменшенням кількості хворих з ГКС, при якому даний метод обстеження є одним із провідних. В цілому по лікарні показник відповідаю контрольним значенням.

складає3,2%. Зростання відбулося за рахунок УХЗД органів жіночої статевої сфери, нирок та інших ( щитовидної залози, передміхурової залози та ін.)). Кількість досліджень серцево – судинної системи зменшилася і в абсолютних значеннях на 150, що серед даних досліджень складає 17,0%. Показник кількості УЗД серцево – судинної системи та одстежень на 1 хворого вимагають покращення, більш широкого використання методу для діагностики та лікування захворювань даної локалізації.

Зросла кількість обстежень на 1 хворого по відділенням хірургічного профілю в цілому, по терапевтичним відділенням показник незначно зменшився. Зменшився показник функціональних обстежень на 1 хворого по кардіологічному відділенню, тобто менше використовується метод велоергометрії при обстеженні хворих кардіологічного профілю, показник потребує покращення. Недостатнім показник є по травматологічному відділенню.

Збільшилася кількість функціональних обстежень в інфекційному відділенні.

За звітній рік значно зменшилася кількість проведених процедур в фізіотерапевтичному відділенні на 6707, що відповідає 9,4%. Відносний показник кількості процедур на 100 хворих, що поступили в стаціонар також зменшилася. Зменшення показника пов’язано із погіршення м матеріально - технічної бази відділення, оснащення відділення застаріле, медична апаратура не відповідає сучасним вимогам, за останній рік почастішали поламки фізіотерапевтичного обладнання.

Відсоток охоплення стаціонарних хворих фізіотерапевтичним лікуванням на рівні минулорічного і залишається недостатнім. Суттєво погіршився показник по неврологічному,травматологічному відділенню, відділенню гнійної хірургії, зменшився по терапевтичному профілю в загальному. Покращився показник в хірургічних відділеннях № 1 та № 2,інфекційному та урологічному відділеннях.

Зменшилося охоплення стаціонарних хворих ЛФК. Недостатньо використовується метод в післяопераційному лікуванні та реабілітації післяопераційних хворих в відділенні гнійної хірургії та гінекологічному. Загально лікарняний показник на рівні контрольного.

Загальна кількість процедур ЛФК зменшилася за звітній рік на 232, що складає 0,4%. Показник охоплення стаціонарних хворих даним додатковим методом лікування по стаціонару в цілому є недостатнім і потребує по покращення.

Кількість ендоскопічних досліджень незначно збільшилася. Майже вдвічі покращився показник взяття біопсійного матеріалу при ендоскопічних обстеженнях, що суттєво покращує якість ендоскопічної діагностики. Зросла кількість ендоскопічних ( лапароскопічних) операцій. За звітний рік виконано 275 хірургічних та 26 гінекологічних оперативних втручань. На 6 випадків менше виявлено онкологічних захворювань, тобто зменшилася виявляємість онкопатології при ендоскопічних методах обстеження, але, на відміну від минулого року , в 90% випадках онкологічна патологія верифікована.

Збільшилася кількість первинних випадків раку прямої кишки, шкіри, легенів, молочної залози шийки матки, передміхурової залози. Значно почастішали випадки звернення за медичною допомогою. Хворих із захворюванням на рак сечового міхура. При профогляді виявлено 15 випадків онкопатології, а саме візуальні форми раку 6 шкіри, молочної залози, шийки матки. При профілактичному рентгенологічному обстеженні виявлено 2 випадки раку легенів в початкових стадіях захворювання. Таким чином виявляємість при профогляді склала 7,98%, залишається на рівні минулорічного показника. За допомогою додаткових інструментальних методів обстеження виявлено 174 випадки онкопатології, що на 13 випадків більше, ніж в минулому році. Значно збільшилася виявляємість онкопатології на 1000 обстежених при рентгенологічному методі обстеження та при ФКС. Зменшився показник виявляє мості при УЗД та ФГДС. За звітній рік збільшилася кількість оглянутих з профілактичною метою жінок на 3%, кількість оглянутих в лікарні чоловіків зменшилася на 34%.

Зменшилася кількість хворих, обстежених на туберкульоз з профілактичною метою. Але збільшилася кількість хворих, обстежених безпосередньо в лікарні на 4,1%. Відсоток охоплення стаціонарних хворих обстеженням дещо зменшився – з 92,3 в минулому до 91,5% в звітному році. Зменшилася кількість обстежень мазків мокротиння внаслідок зменшення кількості хворих із захворюваннями органів системи дихання. За звітній рік збільшилася кількість обстежень стаціонарних хворих на сифіліс ( на 2,4%). Покращилася виявляємість патології при профілактичному обстеженні з 0,1 до 0,3 на 1000 оглянутих. Показник обстежень по лікарні є досить високим.

За звітній рік зменшилася кількість консультацій хворих лікарями невропатологом, терапевтом, інфекціоністом, хірургами, ендокринологом. Тобто більш відповідальним стало обґрунтування додаткових консультацій хворих фахівцями лікарні. Але, згідно аналізу медичних карт стаціонарних хворих, є випадки, коли показана консультація не призначалася.

Менше хворих проконсультовано міськими та обласними фахівцями, що свідчить про покращення діагностичного процесу в закладі.

Щорічно зменшується кількість хворих пільгової категорії населення, що звертаються за медичною допомогою в лікарню. Так в звітному році проліковано на 19,7% хворих менше ніж в минулому. Скасовані програми надання медичної допомоги пільговим категоріям населення за рахунок коштів місцевого бюджету. Але в лікарні винайдена матеріальна можливість надання медичної допомоги хворим пільгових категорій за рахунок залучених лікарнею благодійних внесків.

 

За звітний рік придбана медична апаратура та обладнання:

Спеціальний фонд « Бюджет розвитку»:

№ з/п

Найменування

Кількість

Сума грн.

1.

Машина сушильна МС-10Е

2

45000,0

2.

Лічильник теплової енергії АКВА – МВТ Д-25

2

32840,

3

Лічильник теплової енергії АКВА – МВТ Д-40

2

39464,0

4.

Лічильник теплової енергії АКВА – МВТ Д-65

1

27633,0

5.

Система ультразвукова діагностична TUS X

1

1274122,8

6.

Стерілізатор ГП-80

1

12460,0

7.

Аквадистилятор д-25

1

9600,0

8.

Кондиціонер COOPER Hunter

1

6845,0

9.

Системний блок ( процесор АМД)

1

4603,4

10

Шафа витяжн металева

1

14880,0

11.

Машина сушильно - прасувальна

1

42900,0

 

Всього

 

1510348,0

 

Спеціальний фонд:

№ з/п

Найменування

Кількість

Сума грн.

1.

Насос КМ 50-32-12-125 в зборі двигун 2,2//300

1

3744,0

2.

Системний блок в комплекті Петіум, монітор

1

4990,0

3.

Термостат сухо повітряний ТС 180 СПУ

1

8046,5

 

Всього

 

16780,0

За звітній лікарнею залучено благодійних коштів на суму - 1846,1 тис. грн.

Господарча діяльність лікарні:

В 2014році адміністративно – господарча частина працювала згідно затвердженого графіку робочого часу без значних порушень у звичному режимі.

В 2014р. не зважаючи на складне фінансування, керуючись правильними рішеннями адміністрації, сприянням головного лікаря , проведена значна робота по приведенню санітарно технічного стану будівель та приміщень лікарні до нормального функціонування, до роботи обладнання та механізмів без аварійних ситуацій та значних пошкоджень в сталому режимі.

Отже за 2014рік було виконано:

1. Доукомплектовано пральню сушильними машинами в кількості 2 шт. – що дало змогу значно скоріше проводити процес прання в першу чергу операційної білизни яка поступає зранку ,а вже протягом дня її можна забирати.

2. Тут же на пральні в цьому році був проведений ремонт вентиляційної системи з заміною вентилятора.

3. Проведено заміну підземного кабелю живлення від ТП до будівлі адміністрації і поліклініки, який був пошкоджений, що забезпечило безперебійну подачу електроенергії у випадку пошкодження повітряної електричної лінії;

4. Заміну кабелю живлення разом з розподільчим щитом на електричні плити харчоблоку.

5. Також для недопущення пошкоджень повітряної електричної лінії по території лікарні виконана санітарна обрізка дерев.

6. Замінено електричні лампочки на енергозберігаючі зовнішнього освітлення в тому числі на ліхтарях.

7. Проведені ремонтні роботи /в тому числі земляні від ТП № 285 до будівлі головного корпусу/ по посиленню опору заземлення головного корпусу лікарні, для приведення до відповідності І категорії споживачів.

8.В насосній станції проведено профілактичний ремонт обладнання : ремонт двигуна підкачуючого насосу та придбання і встановлення нового дублюючого насосу.

9.Окремим пунктом іде підготовка до осінньо – зимового періоду:

- Своєчасно проводяться профілактичні огляди, ( в принципі вони і не закінчуються) мережі теплопостачання для затвердження плану ремонтних робіт і виконання його в повному обсязі починаючи із закінченням опалювального періоду, в літній час , але до початку опалювального сезону.

В цьому році було замінено одиниць запірної арматури в кількості 12 шт. (задвижки) , по відділенням лікарні установлено водорозбірні крани на батареї опалення для більш ефективного випуску повітря з системи, замінено батареї опалення в кількості 22 шт. у відділеннях лікарні. Крім того повністю обладнали теплові вузли манометрами і термометрами.

10. Придбано та встановлено теплові лічильники в кількості 5 штук, які розраховані і задіяні на більш точний облік постачання теплової енергії всієї лікарні, а значить надіємося на економію коштів.

11. Проводиться робота по збереженню теплової енергії – це в першу чергу заміна вікон на енергозберігаючі – наприклад у інфекційному відділення , гінекологічному відділенні.

10.Приведено до повної комплектації, згідно норм, забезпечення лікарні вогнегасниками. Норма 73.

12. Змонтовано систему автоматичної пожежної сигналізації по відділенням головного корпусі лікарні , виведено сигнал від приймально – контрольного приладу установки на пульт центрального спостереження пожежної охорони.

Приписи Державного нагляду з пожежної безпеки підтверджувались до виконання з 2000року.

13. Проведений капітальний ремонт колекторів на рампі подачі кисню.

14. Своєчасно заповнювався табель оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів на сайті Міністерства охорони здоров’я та проводився ремонт медичного обладнання.

Пропозиції:

1. Господарську діяльність лікарні в 2014 році визнати задовільною.

2..Дообладнати пральню обладнанням, а саме сушильно – прасувальними машинами.

3. В 2015році працювати з водоканалом в напрямку по переходу мережі водопостачання нашої лікарні на подачу води по лінії високого тиску – Дніпровської без наливної станції ), що дасть змогу відокремитись від подачі води з допомогою підкачуючої станції.

4. Установити у відділенні пат анатомії витяжну шафу.

5. Співпрацювати з теплопостачальною організацією по переходу лікарні на енергоефективні методи опалення (пілети) для отримання якісного теплоносія .

6. Забезпечити гараж, диспетчерську, деякі відділення лікарні де є виробнича необхідність гарячим водопостачанням – у нашому випадку установкою бойлерів.

7. Провести ремонт та фарбування покрівлі операційного блоку. Капітальний ремонт покрівлі дезинфекторської і частини гаража.

8. Провести опоряджувальні роботи фундаменту будівлі головного корпусу та розподільчо – кисневої пампи.

9. Взяти участь в оформленні відповідної технічної документації для проведення ремонтних та забудовних робіт.

10. При наявності умов матеріальних і технічних, провести заміну асфальтового покриття окремими місцями на території закладу.

11. Вчасно проводити ремонтні роботи, згідно плану ремонтних робіт, виконувати заявки відділень по усуненню недоліків. Проводити роботу по приведенню санітарно технічного стану будівель і приміщень лікарні до нормального функціонування, до роботи обладнання та механізмів без аварійних ситуацій та значних пошкоджень в сталому режимі.

 

Пропозиції:

1. Завідувачам лікувальними відділеннями лікарні: впроваджувати в роботу відділень нові сучасні методи обстеження та лікування хворих, продовжити роботу з амбулаторно – поліклінічними закладами міста щодо інформування про впровадження в роботу відділень нових сучасних методів обстеження та лікування хворих та своєчасного лікування хворих.

2. Постійно підвищувати професійний рівень лікарів і середнього медичного персоналу шляхом самовдосконалення, навчання на фахових курсах, тематичних циклах, участі в конференціях і семінарах з фахових питань.

3. Подавати пропозиції керівництву лікарні щодо оснащення підпорядкованих відділень сучасною лікувально – діагностичною апаратурою з обов’язковим обґрунтуванням економічної та лікувальної ефективності придбання необхідної апаратури та устаткування.

4. Щомісячно проводити аналіз обґрунтованості госпіталізації хворих на стаціонарне лікування на неврологічні ліжка закладу.

5. З метою зменшення показника лікарняної летальності, дотримуватися стандартів обстеження та лікування хворих.

6. З метою запобігання випадків лікарняної летальності від пневмоній: контролювати проведення обов’язкового рентгенологічного обстеження у хворих з гіпертермією незрозумілого ґенезу, призначення адекватної антибактеріальної терапії хворим, дихальної гімнастики.

7. Лікуючим лікарям всі випадки госпіталізацію хворих, які потребують лише догляду та симптоматичної знеболювальної терапії з онкологічними захворюваннями в термінальних стадіях, погоджувати із завідувачами відділеннями.

8. Комісії з фармакологічного режиму щоквартально, відповідно до структури хворих в стаціонарі, робити корекцію щодо закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення за кошти місцевого бюджету.

9. Проводити роботу по оснащенню КДЛ, фізіотерапевтичного відділення та кабінету функціональної діагностики сучасною лікувально – діагностичною апаратурою.

10. Підвищити якість інструментальних методів обстеження в лікарні.

11. проводити роботу з рідними померлих щодо попередження випадків відмови від розтину з метою покращення діагностичного процесу в лікарні. вивчення причин лікарняної летальності.

12 Покращити роз’яснювальну роботу із хворими щодо необхідності стаціонарного лікування та можливих наслідків відмови від госпіталізації.

13.Покращити фінансування КЗ «КМЛШМД», забезпечити безкоштовне надання невідкладної медичної допомоги і лікування хворого, хоча б в першу добу.

14.Для покращення лікувально-діагностичного процесу, зниження показників летальності придбати артроскоп, кольпоскоп, холедохоскоп, бронхоскоп, новий операційний стіл.

15.Добудувати новий хірургічний корпус.

16.Розширити об’єм надання планової хірургічної допомоги по проктології, судинній патології на базі КЗ « КМЛШМД».

17.На базі відділення гнійної хірургії розширити об’єм надання допомоги хворим з ангіопатіями на фоні цукрового діабету.

18.Лікарям відділення ендоскопії освоїти методики застосування ендоскопічного гемостазу при виразкових кровотечах.