Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » Програма економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013 рік

Програма економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013 рік

Характеристика сучасного стану охорони здоров‘я

Медичну допомогу населенню міста надають 13 медичних закладів (3 поліклініки, 3 стоматологічні поліклініки, 1 амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, 3 лікарні, 2 пологові будинки), в яких працює 2824 медичні працівники, у тому числі: лікарів – 596, середніх медичних працівників – 1515, молодших медичних працівників – 713.

Ліжковий фонд закладів на кінець 2012 року складає 1105 ліжок.

Укомплектованість лікарськими кадрами по місту Кіровограду останні п¢ять років залишається стабільною та у 2011 році складала 73,3%, тому однією з провідних проблем у галузі залишається дефіцит лікарів.http://u.uozkmr.gov.ua/wp-content/uploads/2013/02/reg_1.png

Незадовільний стан здоров'я населення характеризується низьким рівнем народжуваності, високою смертністю, від'ємним природним приростом і демографічним старінням, зростанням загального тягаря хвороб.

Протягом останніх 5 років спостерігається від’ємний приріст населення - кількість новонароджених у місті Кіровограді зростає, але кількість померлих осіб щороку переважає.
http://u.uozkmr.gov.ua/wp-content/uploads/2013/02/reg_2.png
За останні п’ять років показники смертності населення міста від хвороб серцево-судинної системи є стабільно нижчими за показники по області та по Україні, а від злоякісних новоутворень вищими ніж обласні показники та на 29,2% за середньоукраїнські показники.

http://u.uozkmr.gov.ua/wp-content/uploads/2013/02/reg_3.png
http://u.uozkmr.gov.ua/wp-content/uploads/2013/02/reg_4.png

На тлі несприятливих демографічних змін відбувається подальше погіршення стану здоров'я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хвороб системи кровообігу, злоякісних новоутворень, хронічних обструктивних хвороб легень, цукрового діабету та рівнів первинної інвалідності дитячого та дорослого населення працездатного віку.

Серед хвороб населення міста Кіровограда у 2011 році перше місце займають хвороби системи кровообігу – 34,3%, на другому місці є хвороби органів дихання – 21,2%, на третьому – хвороби органів травлення – 9,5%.

За останні п’ять років показники захворюваності населення міста на злоякісні новоутворення є вищими за показники по області та на 54% вищі за середньоукраїнські показники.

http://u.uozkmr.gov.ua/wp-content/uploads/2013/02/reg_5.png

Зростання поширеності хвороб та захворюваності серед населення міста призводить до стабільно високих показників первинної інвалідності. Так, рівень первинної інвалідності дитячого населення міста Кіровограда протягом останніх п¢яти років зростав та перевищує середньообласний.

http://u.uozkmr.gov.ua/wp-content/uploads/2013/02/reg_6.png

Рівень інвалідності населення працездатного віку по місту за останні п¢ять років знизився та у 2009 - 2011 роках став меншим за показники по області.

&http://u.uozkmr.gov.ua/wp-content/uploads/2013/02/reg_7.png

Щороку протягом останніх років збільшувались видатки на фінансування галузі, з 69,8 млн.грн. у 2007 році до 127,9 млн.грн. у 2011 році, але з урахуванням підвищення цін та тарифів коштів для забезпечення повної потреби закладів не вистачає.
http://u.uozkmr.gov.ua/wp-content/uploads/2013/02/reg_8.png

Головні проблеми:

1. Погіршення загального стану здоров’я населення міста.

2. Низький рівень системних профілактичних медичних оглядів населення міста, як наслідок - виявлення хвороб на пізніх стадіях.

3. Відсутність у лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста догляду та підтримки паліативних хворих.

4. Недостатній рівень кадрового забезпечення лікарями первинної ланки надання медичної допомоги.

5. Недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста необхідним лікувально-діагностичним обладнанням та санітарним транспортом.

6. Незадовільний санітарно-технічний стан будівель лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста.

7. Недостатній рівень пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я комунальної власності міста.

8. Низький рівень забезпеченості комп’ютерною технікою, сертифікованими програмними продуктами.

 

Мета програми у галузі охорони здоров’я

Метою програми розвитку міста Кіровограда в галузі охорони здоров`я на 2011 - 2015 роки в рамках програми "Центральний регіон - 2015" є збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення міста, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги.


 

Пріоритети розвитку галузі

Пріоритети розвитку галузі на 2013 рік:

· продовження проведення системних профілактичних медичних оглядів виїзними лікарсько-консультативними бригадами в рамках акції "Здорові жителі - здорове місто";

· відкриття паліативних та хоспісних ліжок на базі одного із лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста для вирішення проблем паліативного лікування та медичного догляду за невиліковними хворими;

· проведення капітальних та поточних ремонтів лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста;

· забезпечення санітарним автотранспортом лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста;

· забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста сучасним діагностичним обладнанням;

· забезпечення житлом медичних працівників з метою підвищення якості кадрового забезпечення;

· створення електронного реєстру пацієнтів.

·

Шляхи розв'язання головних проблем

 

1. Забезпечення своєчасного виявлення серед населення міста хвороб на ранніх стадіях розвитку.

2. Проведення поточних та капітальних ремонтів з метою забезпечення належного санітарно-технічного стану приміщень і будівель лікувально-профілактичних закладів міста.

3. Забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста сучасним лікувально-діагностичним обладнанням та санітарним транспортом.

4. Запровадження системи електронного документообігу, зокрема електронного обігу медичних форм та створення електронного реєстру пацієнтів.

5. Підвищення рівня збереження енергоресурсів у лікувально-профілактичних закладах міста.

6. Створення систем забезпечення пожежної безпеки та забезпечення екологічно та технологічно безпечних умов життєдіяльності суспільства.

7. Оптимізація організації та механізму фінансування системи надання медичної допомоги у місті Кіровограді, спрямованої на покращення якості та доступності медичної допомоги населенню.

8. Забезпечення житлом медичних працівників шляхом реконструкції наявних вільних площ в Пологовому будинку №1 та КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги" під житлові з метою підвищення якості кадрового забезпечення.

Заходи щодо реалізації та фінансування Програми наведені у додатку.


 

Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми

· покращувати забезпеченість населення лікарями щороку на 1 відсоток та до 2015 року на 3 відсотки;

· стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних неінфекційних захворювань щороку на 1 відсоток та до 2015 року на 3 відсотки;

· стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності населення від серцево-судинних хвороб щороку на 1 відсоток та до 2015 року на 3 відсотки;

· стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності немовлят щороку на 1 відсоток та до 2015 року на 3 відсотки;

· досягти охоплення базовою вакцинацією дитячого населення до рівня 75 - 80 відсотків до 2015 року;

· знизити до 2015 року на 5 відсотків рівень госпіталізації в заклади охорони здоров'я;

· досягти тенденції до зростання кількості пролікованих у денних стаціонарах поліклінік щороку на 5 відсотків та до 2015 року на 15 відсотків.

·

 

Начальник управління охорони здоров’я

Кіровоградської міської ради О.Макарук