Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » Міська програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки

Міська програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована

Програма

 

Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована Програма, є підвищення рівня захворюваності на злоякісні пухлини, показника занедбаності, смертності від злоякісних пухлин та летальності до року.

Захворюваність і смертність від раку постійно зростають у зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним постарінням населення.

Рак є причиною більше як 18% усіх летальних випадків і поступається за цим показником лише серцево-судинним захворюванням, 33% померлих від раку – особи працездатного віку.

Виросла питома вага візуальних форм злоякісних новоутворень, виявлених у ІІІ стадії - з 13% у 2008 році до 16,7% у 2009 році, виявленихуперше в ІІІ-IV стадії захворювання – з 32,75 до 35,07%, виявлених у IV стадії – з 15 до 49,4. Дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих зросла з 26,8% у 2008 році до 30% у 2009 році. У структурі захворюваності провідні місця займають злоякісні пухлини шкіри, легень, 3 передміхурової залози, шийки матки, шлунково-кишкового тракту, молочної залози.

Станом на 01.01.10 на обліку в м.Кіровограді знаходиться 5571 хворий із злоякісними новоутвореннями. Через незадовільне фінансування галузі, низький рівень оснащення діагностичною апаратурою лікувально-профілактичних закладів, низьку онкограмотність населення значна кількість онкохворих діагностується в пізніх стадіях і, як наслідок, отримує затратне і малоефективне лікування. Залишається високим відсоток онкологічних хворих, які помирають до року після встановлення діагнозу. Комплексний підхід до розв’язання цієї проблеми потребує розвитку та удосконалення і тривалий час буде актуальним.

 

ІІІ. Визначення мети Програми

Метою Програми є підвищення ефективності загальнодержавних заходів з профілактики злоякісних новоутворень, якості профілактики онкологічних захворювань, медичної допомоги онкологічним хворим, доступність ранньої діагностики, зниження рівня дорічної летальності ізагальної смертності від злоякісних новоутворень.


 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Шляхами розв’язання проблеми є відновлення онкологічних профілактичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинною патологією в амбулаторно-поліклінічних закладах, забезпечення відповідної взаємодії лікувально-профілактичних закладів та впровадження сучасних методик діагностики, лікування та реабілітації хворих на злоякісні новоутворення, оснащення закладів необхідним діагностичним обладнанням. Реалізація Програми здійснюватиметься в межах видатків з міського бюджету, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Необхідний обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань, наявності коштів, враховуючи індекс інфляції та можливе подорожчання обладнання.

 

V. Перелік завдань та заходів Програми

Основними завданнями Програми є удосконалення: системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань; методів діагностики злоякісних новоутворень;системи надання паліативної допомоги онкологічним хворим. Заходи щодо реалізації Програми наведені у додатку.

 

 

VІ. Координація дій та контроль щодо виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється управлінням охорони здоров’я Кіровоградської міської ради. Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми: щокварталу звітність головних лікарів лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста про стан виконання відповідних заходів Програми; щопівроку - надання управлінням охорони здоров’я Кіровоградської міської ради інформації про хід виконання Програми до управління охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації; щороку обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради.

 

Додаток

до рішення Кіровоградської міської ради

від «18» грудня 2013 року № 2651

Зміни до додатка Міської програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки

Напрямки та заходи Міської програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки

 

№, п/п

Назва напрямку реалізації

Перелік заходів Програми

Термін виконання

Виконавці

Загальний обсяг фінансування (міський бюджет, тис. грн.)

Орієнтовні обсяги фінансування по роках (тис. грн.)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань

1.1. Сформування переліку осіб, що належать до груп підвищеного ризику, з метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та своєчасного лікування, забезпечення лікувальних закладів комп’ютерами для створення електронного реєстру хворих

 

2011-

2016 рр.

КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Кіровограда",

КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Кіровограда",

КЗ "Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини",

КЗ "Поліклінічне об'єднання м.Кіровограда",

КЗ "Центральна міська лікарня м.Кіровограда",

пологовий будинок № 1,

пологовий будинок № 2 ім."Святої Анни"

33,1

2011 р. – 6,0

2012 р. – 6,0

2013 р. – 3,1

2014 р. – 6,0

2015 р. – 6,0

2016 р. – 6,0

 

Підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень в І-ІІ стадіях на 5%

Продовження додатка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

1.2. Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах , що надають первинну медико-санітарну допомогу, шляхом підвищення ефективності профоглядів населення та диспансерного спостереження за хворобами з передпухлинними захворюваннями та в закладах, що надають вторинну медичну допомогу, шляхом ранньої діагностики (придбання ФГ-апаратів, рентгенапаратів, апаратів ФГДС, закупівлю витратних матеріалів)

2011-

2016 рр.

КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Кіровограда",

КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Кіровограда",

КЗ "Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини",

КЗ "Поліклінічне об'єднання м.Кіровограда",

КЗ "Центральна міська лікарня м.Кіровограда",

пологовий будинок №1, пологовий будинок № 2 ім."Святої Анни"

1323,6

2011 р. – 200,0

2012 р. – 600,0

2013 р. – 133,6

2014 р. – 130,0

2015 р. – 130,0

2016 р. – 130,0

 

 

 

 

1.3. Запровадження скринінгових програм в роботі лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень, зокрема раку шийки матки, молочної залози

2011-

2016 рр.

КЗ "Поліклінічне об'єднання м.Кіровограда",

КЗ "Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини",

КЗ "Центральна міська лікарня м.Кіровограда", пологовий будинок № 1, пологовий будинок № 2 ім."Святої Анни"

15,8

2011 р. – 2,0

2012 р. – 2,0

2013 р. – 5,8

2014 р. – 2,0

2015 р. – 2,0

2016 р. – 2,0

 

 

 

 

1.4. Закінчення роботи з формування в жіночих консультаціях кабінетів патології шийки матки, до оснащення їх лікувально-діагностичною апаратурою та виробами медичного призначення

 

2011-

2016 рр.

Головні лікарі пологового будинку № 1 та пологового будинку № 2 ім."Святої Анни"

45,0

2012 р. – 45,0

 

 

Продовження додатка

1

2

3

4

5

6

7

8

2.

Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень

Дооснащення лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста діагностичним обладнанням (колько скопи, гістероскопи, радіохвильовий хірургічний прилад ЕХВА-350, апарати УЗД, інше обладнання)

2011-

2016 рр.

Управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради,

КЗ "Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда",

КЗ "Центральна міська лікарня м.Кіровограда", пологовий будинок №1, пологовий будинок № 2 ім."Святої Анни",

КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги"

909,7

2011 р. – 26,0

2012 р. – 115,0

2013 р. – 141,5

2014 р. – 427,2

2015 р. – 100,0

2016 р. – 100,0

 

Зниження смертності онкологічних хворих, що помирають протягом року після встановлення діагнозу, на 5%

3.

Удосконалення системи надання паліативної допомоги онкологічним хворим

3.1. Забезпечення роботи виїзних бригад для надання допомоги онкологічним хворим в амбулаторних умовах

2011-

2016 рр.

КЗ "Поліклінічне об'єднання м.Кіровограда",

5-та міська поліклініка, КЗ "Центральна міська лікарня м.Кіровограда"

3520,9

2011 р. – 395,2

2012 р. – 434,7

2013 р. – 741,0

2014 р. – 650,0

2015 р. – 650,0

2016 р. – 650,0

 

Покращення якості життя онкологічних хворих

 

 

3.2. Створення відділень паліативної допомоги та хоспісів для паліативного лікування невиліковних хворих

2011-

2016 рр.

Управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради,

КЗ "Центральна міська лікарня м.Кіровограда"

283,5

2014 р. – 283,5

Вирішення проблем паліативного лікування та медичного догляду за невиліковними хворими

 

ВСЬОГО:

 

 

 

6131,6

2011 р. – 629,2

2012 р. – 1202,7

2013 р. – 1025,0

2014 р. – 1498,7

2015 р. – 888,0

2016 р. – 888,0

 

Начальник управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради О. Макарук