Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » Iмунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб на 2012 – 2016 роки

Iмунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб на 2012 – 2016 роки

Рівень охоплення населення міста щепленнями проти дифтерії та кашлюку досяг 99,0%, проти поліомієліту – 98,0%, проти туберкульозу серед новонароджених – 93,0% (рекомендований ВООЗ показник – 95,0%), але якість проведення бажає удосконалення, про що свідчить контроль напруженості імунітету.

Через незадовільне централізоване забезпечення вакцинами та анатоксинами в 2011 році рівень охоплення населення міста вакцинацією проти дифтерії та правця склав 42,6%, проти кашлюку – 44,5%, проти поліомієліту – 45,4%, проти туберкульозу – 95,2%, серед новонароджених – 93,0%.

Незважаючи на деяке зниження рівня інфекційної захворюваності, епідемічна ситуація щодо найпоширеніших інфекцій, таких як дифтерія, вірусні гепатити, кір, краснуха, епідемічний паротит, кашлюк та гемофільна інфекція в Україні залишається напруженою. Крім того, з’явилися нові нозологічні форми інфекційних захворювань, такі як пандемічний та пташиний грип, тяжкий гострий респіраторний синдром.

Боротьба з інфекціями, яким можна запобігти саме засобами імунопрофілактики, є однією з пріоритетних проблем як в Україні, так і в усьому світі.

 

 

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

 

Основними проблемами в місті, на розв’язання яких спрямована програма є:

недостатній рівень підготовки медичного персоналу з питань імунопрофілактики;

недостатня оснащеність медичних пунктів холодильним устаткуванням та бактерицидними випромінювачами;

відсутність фінансування на придбання медичних імунобіологічних препаратів, необхідних для проведення щеплень за епідемічними показаннями;

несвоєчасне та обмежене централізоване постачання вакцинами і анатоксинами для проведення планових щеплень підлеглому контингенту;

недостатній рівень колективного імунітету до окремих інфекційних хвороб у населення.

 

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення міста, сприяння розвитку імунології та попередження виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб, керованих засобами специфічної імунопрофілактики, а також захист від тяжкого клінічного перебігу захворювання, що може привести до інвалідності або закінчитись летально.


 

ІV. Обґрунтування напрямків, шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування;

строки та етапи виконання Програми

 

Для вирішення проблеми та поліпшення стану імунопрофілактики необхідно:

здійснювати організаційно-методичну роботу щодо зниження захворюваності на керовані інфекції та своєчасного придбання вакцин для охоплення щепленнями населення, згідно з календарем профілактичних щеплень;

організовувати відповідне матеріально-технічне забезпечення закладів, що планують і здійснюють заходи з імунопрофілактики;

проводити на належному рівні заняття з медичним персоналом з питань імунопрофілактики та забезпечувати оптимальні умови зберігання вакцин;

шляхом проведення активної специфічної імунопрофілактики забезпечити достатній імунний прошарок осіб, несприятливих до збудників інфекційних хвороб;

з метою попередження негативного ставлення населення до імунопрофілактики пропагувати необхідність проведення щеплень серед дітей та дорослих, використовуючи різні форми санітарно-освітньої роботи.

Реалізація Програма буде проводитись протягом 2012 – 2016 років в два етапи:

І етап (2012 – 2013 роки)

ІІ етап (2014 – 2016 роки).

Здійснення вищевказаних заходів потребує фінансових витрат, які здійснюються за рахунок Державного бюджету України для проведення профілактичних щеплень, включених до Календаря щеплень, а для щеплень за епідемічними показаннями – за рахунок міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити для фінансування заходів Програми за рахунок коштів місцевого бюджету передбачається у сумі 321,0 тис. грн. (додаток 1 до Міської програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012 - 2016 роки).

Обсяги орієнтовного забезпечення Програми уточнюються щороку з урахуванням конкретних завдань щодо стабілізації епідемічної ситуації та наявності коштів.


 

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

 

організаційно-методичне забезпечення заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яких можна запобігти засобами імунопрофілактики;

удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширення інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики;

зниження рівнів захворюваності населення на дифтерію, правець, кашлюк, гемофільну інфекцію, туберкульоз, кір, краснуху, епідемічний паротит та вірусний гепатит В;

забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу серед контингентів медичного та епідемічного ризику;

створення ефективної системи «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання вакцин та анатоксинів;

проведення моніторингу несприятливих подій після імунізації при застосуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного та розробка заходів щодо їх запобігання шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного випадку;інформаційна та санітарно-просвітницька робота серед населення;

удосконалення підготовки фахівців з імунопрофілактики, що беруть участь у здійсненні заходів на етапах планування, організації та проведення щеплень.

 

 

Результативні показники Програми:

забезпечення імунобіологічними препаратамита специфічними імуноглобулінами для пасивної імунопрофілактики, в тому числі за епідемічними показаннями;

своєчасність проведення профілактичних щеплень цільовим групам населення проти туберкульозу, дифтерії, правця, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції та вірусного гепатиту В;

охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти туберкульозу, дифтерії, правця, поліомієліту, кашлюку та гемофільної інфекції не менше як на 95,0%;

зниження рівня захворюваності на сезонний грип;

доведення показника захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення до рівня менш як 5 випадків на 100тис. населення;

доведення показників розповсюдженості епідемічного паротиту, кору та краснухи до рівня менше як 1 випадок на 100 тис. населення, вродженої краснухи до рівня менше як 1 випадок на 100 тис. новонароджених;

підтримання статусу міста як території вільної від поліомієліту;

впровадження Сертифікату щеплення жителям міста;

збереження якості імунобіологічних препаратів;

достовірність та повна реєстрація випадків несприятливих подій після імунізації при застосуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного;

зростання інформованості населення щодо питань захисту від інфекційних хвороб шляхом імунопрофілактики.

 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет міської ради.

Роботу із здійснення заходів, визначених у додатку 1 до Програми, координують управління охорони здоров’я міської ради та міська санітарно-епідеміологічна станція.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми будуть:

здійснення поточного моніторингу, аналізу та звітності виконання Програми державною санітарно-епідеміологічною службою міста (додаток 2 до Міської програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012 - 2016 роки); висвітлення ходу реалізації Програми в засобах масової інформації.

Організаційне супроводження виконання Програми на 2012 – 2016 роки здійснюватимуть начальник управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради та головний державний санітарний лікар міста.

Додаток 1

Додаток 2