Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » Програма «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки

Програма «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Сьогодні існують незаперечні докази, що здоров’я населення є одним з найважливіших чинників розвитку економіки та добробуту населення. Роль медичного працівника щодо профілактики захворюваності, забезпечення населення якісною медичною допомогою важко переоцінити. Неадекватна система оплати праці, недостатня соціальна захищеність не створюють у медичних працівників стимулів до підвищення якості медичної допомоги населенню та ефективності використання наявних матеріально-технічних ресурсів закладу.

В теперішній час українська галузь охорони здоров’я стоїть напорозі кадрової кризи. Існує дефіцит кадрів, перш за все в первинній ланці. Понад 20 % медичних працівників в Україні пенсійного віку і ще 20 % - передпенсійного.

Необминають ці проблеми і наше місто. Станом на 01 серпня 2013 року медична допомога населенню міста надається в 13 медичних закладах. Дефіцит лікарів в цілому по лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста складає близько 266 осіб, 79,25 посад лікарів вакантні. З загальної чисельності працюючих лікарів (586 осіб) близько 33 % пенсійного віку і лише 6 молодих спеціалістів.

Станом на 01 серпня 2013 року в місті укомплектованість лікарями складала 68,7 %.

Відповідно до соціальних реформ Президента України в місті створено два Центри первинної медико-санітарної допомоги № 1 та № 2, на перших етапах в яких, окрім сімейних лікарів, будуть працювати дільничні лікарі-терапевти та педіатри, які у подальшому повинні пройти перенавчання на сімейних лікарів.

Всього в місті не вистачає близько 144 сімейних лікарів-лікарів загальної практики. З урахуванням перенавчання 103 дільничних терапевтів та педіатрів місту потрібно 41 сімейний лікар.

Такий стан справ негативно впливає на рівень надання кваліфікованої медичної допомоги населенню міста Кіровограда. Через незадовільні умови праці та побуту спостерігається надзвичайно велика плинність кадрів (лікарів, зокрема, молодих спеціалістів). Відсутність житла для лікарів та міграційні процеси ставлять під загрозу якість та доступність медичної допомоги для населення.

Найбільш гострими на сьогодні є такі проблеми:

·зниження престижу професії медичного працівника;

·низька заробітна плата;

·забезпечення житлом молодих спеціалістів;

·зростання плинності та міграції медичних кадрів;

·значне старіння кадрового потенціалу.

 

Актуальною є проблема укомплектування лікувально-профілактичних закладів спеціалістами. Підняття престижу праці медичного працівника в суспільстві, а також створення умов для відтворення кадрового ресурсу зумовлює необхідність прийняття Програми «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки.

 

3. Мета Програми

Метою Програми є підвищення престижу і соціального статусу медичних працівників в суспільстві, в першу чергу працівників первинної ланки.

 

4. Основні завдання Програми:

визначення потреби медичного персоналу за категоріями у відповідності до потреб населення у медичній допомозі;

·забезпечення лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста лікарями та сімейними лікарями;

·здійснення комплексу організаційних та інформаційних заходів щодо формування у молодих медичних спеціалістів мотивації до роботи в міських закладах охорони здоров’я;

·працевлаштування випускників вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, які навчались за кошти державного бюджету, в лікувально-профілактичні заклади, які потребують першочергового укомплектування;

·здійснення усіх передбачених законодавством доплат та надбавок стимулюючого характеру відповідно до обсягу виконаних робіт;

·проведення заходів, спрямованих на соціальний захист медичних працівників (забезпечення відомчим житлом тощо);

·створення належних умов праці медичних працівників;

·підготовка і перепідготовка медичних працівників первинної ланки, постійне підвищення їх професійного рівня.

 

 

5. Шляхи та способи розв’язання проблем

Для досягнення визначених Програмою завдань необхідно:

1. Підвищити статус лікарів, сімейних лікарів та стимулювати їх до роботи у сфері первинної медико-санітарної допомоги.

2. Підвищити рівень підготовки та перепідготовки лікарів, сімейних лікарів – лікарів загальної практики, середнього медичного персоналу для надання первинної медико-санітарної допомоги.

3. Створити умови для підвищення соціальних гарантій медичним працівникам лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста.
Заходи щодо реалізації Програми «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки додаються.

 

6. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, у межах наявного фінансового ресурсу та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань та наявності коштів.

 

7. Очікувані результативні показники виконання Програми, визначення її ефективності

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дасть змогу:

·поліпшити якість та доступність медичної допомоги населенню міста;

·поліпшити показники здоров'я населення;

·поліпшити показники укомплектованості лікарськими кадрами;

·поліпшити соціально - побутові умови для лікарів медичних закладів;

·підвищити престиж медичного працівника;

·підвищити ефективність роботи лікарів медичних закладів.

 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація виконання Програми здійснюється управлінням охорони здоров'я Кіровоградської міської ради.

Основні форми контролю щодо реалізації заходів та досягнення показників Програми:

щомісячна звітність головних лікарів лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста про стан виконання відповідних заходів Програми та надання управлінню охорони здоров’я Кіровоградської міської ради інформації про хід її виконання;

щорічне обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради.

Узагальнену інформацію про хід виконання та результати виконання Програми управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради подає щоквартально до управління охорони здоров'я Кіровоградської облдержадміністрації.

 

Начальник управління охорони здоров’я

Кіровоградської міської ради О. Макарук