Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » Програма медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 2015 рік

Програма медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 2015 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кіровоградської міської ради

27 січня 2015 року № 3934

Програма

медико-соціального забезпечення

пільгових та соціально незахищених верств

населення м. Кіровограда на 2015 рік

І. Загальні положення

Міська програма медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 2015 рік (далі – Програма) розроблена з метою надання повноцінної медичної допомоги пільговим та соціально незахищеним верствам населення. Надання медичної допомоги пільговим та соціально незахищеним верствам населення, які визначені чинним законодавством, є пріоритетним.

Категорії населення, перелік захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються на пільгових умовах, визначені постановою Кабінету Міністрів України від17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення».

Також надзвичайно актуальними є питання соціально-медичного забезпечення ветеранів війни, що зумовлено як загальними демографічними процесами та характеристиками здоров’я окремих вікових груп, так і ситуацією в країні, збільшенням кількості учасників АТО, які мають право на пільгове медичне забезпечення.

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Основними проблемами в місті, на розв’язання яких спрямована Програма, є:

низький рівень забезпеченості галузі охорони здоров`я міста із загального фонду міського бюджету, що не дає можливості забезпечити надання медичної допомоги хворим на належному рівні;

значна кількість населення м. Кіровограда, що має право на пільгове та безоплатне забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування;

кількість хворих з важкими невиліковними недугами, що потребують тривалого догляду та паліативного лікування, яка зростає з року в рік;

наявність соціальної напруги між мешканцями Кіровського та Ленінського районів в місті Кіровограді щодо надання пільгової стоматологічної допомоги у зв’язку з диспропорцією у фінансуванні з обласного та міського бюджетів.

Згідно з аналізом стану здоров’я населення, особливе занепокоєння викликають хворі після оперативних втручань з приводу трансплантації органів, діти, хворі на фенілкетонурію, дитячий церебральний параліч та розсіяний склероз, які не забезпечуються лікарськими засобами за рахунок коштів державного бюджету згідно з державними Програмами та потребують дороговартісного лікування. Залишається стабільно високим показник первинного виходу на інвалідність дитячого населеннята дорослого населення в працездатному віці.

 

 

IІІ. Основні завдання Програми та заходи щодо їх реалізації

Основними завданнями Програми є:

забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами згідно з чинним законодавством;

забезпечення лікарськими засобами та продуктами харчування ветеранів війни та дітей пільгових категорій у разі стаціонарного лікування;

надання пільгової стоматологічної допомоги мешканцям м.Кіровограда в стоматологічних поліклініках комунальної власності міста;

профілактика захворюваності дитячого населення;

забезпечення дітей сучасними видами медичної допомоги, засобами лікування і відновлення здоров’я;

зниження показників малюкової смертності;

зниження інвалідності серед дитячого та дорослого населення в працездатному віці;

удосконалення системи інформації населення щодо забезпечення здорового способу життя матерів та дітей;

забезпечення дітей лікарськими засобами, які підлягають безкоштовному та пільговому забезпеченню відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 « Про впровадження безкоштовного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення».

Заходи щодо реалізації та фінансування Програми наведені у додатку.

IV. Шляхи та засоби розв’язання проблеми

Шляхами розв’язання проблеми є:

виділення необхідних коштів з міського бюджету для забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення міста та харчуванням під час проходження стаціонарного лікування;

придбання необхідних матеріалів для надання стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення в стоматологічних поліклініках міста.

 

V. Контроль за виконанням Програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснюється управлінням охорони здоров’я Кіровоградської міської ради.

Основні форми контролю щодо реалізації заходів та досягнення показників Програми:

щомісячна звітність головних лікарів лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста про стан виконання відповідних заходів Програми та надання управлінню охорони здоров’я Кіровоградської міської ради інформації про хід її виконання;

щорічне обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради.

 

Начальник управління охорони здоров’я

Кіровоградської міської ради О.Макарук

Додаток
до Програми медико-соціального забезпечення
пільгових та соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 2015 рік
                                                                                                                                            
Заходи щодо реалізації Програми медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств
населення м. Кіровограда на 2015 рік

№ > з/п> Зміст завдання>

Найменування заходу Програми

Термін виконання та виконавці

Джерела фінансування

КЕКВ

 

 

Очікувані результати

Всього за рахунок усіх джерел фінансу-вання >

(тис. грн)

В тому числі

Держав-ний бюджет>

(тис.
грн)

Облас-> ний бюджет> (тис.> грн)> Міський бюджет>

(тис. грн)

Загаль-ний фонд> Спеці-альний фонд>
1> 2> 3>

4

5

6> 7> 8> 9> 10> 11 >

1.

 

 

 

 

 

Проведення амбулаторного лікування категорій населення, яким лікарські засоби відпускаються безоплатно або на пільгових умовах, у тому числі інвалідів з психічними захворюваннями

 

 

 

 Всього

Забезпечити безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певних категорій захворювань

 

Протягом 2015 року
Управління охорони здоров’я КМР,
КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»,
Дитяча міська поліклініка
№ 1,
КЗ «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда»,
КЗ «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини»,
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда»,
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда»

 

 

25,0

606,0

130,0

9,1

 

45,2

 

138,4

 

 

953,7

 

 

 

 

25,0

606,0

130,0

9,1

 

45,2

 

138,4

 

 

953,7

 

 

-

-

-

-

-

-

 

-

2730

Поліпшення стану здоров’я хворих, що мають хронічні захворювання та підлягають безкоштовному та пільговому забезпеченню лікарськими засобами у разі амбулаторного прийому

 

 

Продовження додатка


2.

Забезпечення лікарськими засобами безоплатно або на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування дітей

Забезпечення дітей віком
від 3-х років,
хворих на фенілкетонурію, препаратом «Тетрафен»

Протягом 2015 року
Управління охорони здоров’я КМР,
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда"

 

 

44,0

 

 

 

 

44,0

 

 

-

2220

 

3.

Проведення заходів по боротьбі з туберкульозом

 

 

 

 

Всього

Забезпечити проведення туберкуліно-діагностики

Протягом 2015 року
Управління охорони здоров’я КМР,
КЗ «Центр первинної медико-соціальної допомоги № 2 м. Кіровограда»,
КЗ «Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини»,
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда»

 

 

138,9

 

5,7

 

251,7

 

396,3

 

 

 

 

138,9

 

5,7

 

251,7

 

396,3

 

 

-

 

-

 

-

 

-

2220

Поліпшення стану здоров’я дітей

4.

Забезпечення лікарськими засобами у разі стаціонарного лікування дітей – інвалідів

 

 

 

 

 

Всього

4.1.Забезпечення дітей-інвалідів, хворих на дитячий церебральний параліч зі спастичними формами, препаратом «Діспорт».

4.2. Забезпечення дітей з синдромом Дауна, психоорганічним синдромом з інтелектуальною недостатністю, синдромом Ретта, затримкою психічного мовного розвитку препаратом «Цереброкурин».

Протягом 2015 року
Управління охорони здоров’я КМР,
Дитяча міська
 лікарня

 

Дитяча міська
 лікарня

 

 

51,0

 

36,8

 

 

 

 

87,8

 

 

 

 

51,0

 

36,8

 

 

 

 

87,8

 

 

-

 

-

 

 

 

 

-

2220

Поліпшення стану здоров’я хворих,що мають хронічні захворювання та підлягають безкоштовному та пільговому забезпеченню лікарськими засобами у разі амбулаторного прийому

 

Продовження додатка

5.

 

 

 

 

Проведення профілактики та лікування стоматологічних захворювань пільгових та незахищених категорій населення,
вжиття заходів щодо профілактики стоматологічних захворювань дітей

Всього

Забезпечити лікування стоматологічних захворювань пільговим та незахищеним категоріям населення міста

Протягом 2015 року
Управління охорони здоров’я КМР,
міська стоматологічна поліклініка № 1,
міська стоматологічна поліклініка № 2,
дитяча стоматологічна поліклініка

 

 

20,0

22,0

29,0

 

 

 

71,0

 

 

 

 

5,0

7,0

29,0

 

 

 

41,0

 

 

15,0

15,0

-

 

 

 

30,0

 

2220

 

 

Поліпшення профілактики та лікування стоматологічних захворювань пільгових та незахищених категорій населення міста та стоматологічних захворювань у дітей

 

6.

Проведення амбулаторного лікування ветеранів війни, згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", яким лікарські засоби відпускаються безоплатно

 

Всього

Забезпечити безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного
лікування ветеранів війни

Протягом 2015 року
Управління охорони здоров’я КМР,
КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»,
КЗ «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда»,
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда»,
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда»,
КЗ «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини»

 

 

95,0

111,4

225,5

 

80,0

 

2,5

 

514,4

 

 

 

 

95,0

111,4

225,5

 

80,0

 

2,5

 

514,4

 

 

-

-

-

 

-

 

-

-

2730

Поліпшення стану здоров’я хворих ветеранів війни

 

 

Продовження додатка

7.

Проведення стаціонарного лікування ветеранів війни

 

 

Всього

Забезпечити продуктами харчування та лікарськими засобами ветеранів війни у разі стаціонарного лікування

Протягом 2015 року
Управління охорони здоров’я КМР,
КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»,
КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»

 

 

300,5

142,8

 

443,3

 

 

 

 

300,5

142,8

 

443,3

 

 

-

-

 

-

2220
2230

 

8.

Забезпечення проведення вакцинації проти вірусного гепатиту В серед медичних працівників групи ризику

 

 

 

 

 

Всього

Забезпечення проведення вакцинації проти вірусного гепатиту В серед медичних працівників групи ризику

Протягом 2015 року
Управління охорони здоров'я КМР,
КЗ «Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда»,
КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»,
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда»,
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда»,
пологовий будинок № 2 ім. "Святої Анни"

 

 

8,8

2,1

1,4

 

3,6

 

0,9

 

16,8

 

 

 

 

8,8

2,1

1,4

 

3,6

 

0,9

 

16,8

 

 

-

-

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

2527,3

 

 

2497,3

30,0

 

 

 

Начальник управління охорони здоров’я
Кіровоградської міської ради                                                                          О.Макарук