Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » Міська Програма «Репродуктивне здоров’я населення м. Кіровограда» на 2010 – 2015рр.

Міська Програма «Репродуктивне здоров’я населення м. Кіровограда» на 2010 – 2015рр.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської міської ради

від 18 травня 2010 року

№ 3564

Міська Програма

«Репродуктивне здоров’я населення м. Кіровограда»

на 2010 – 2015рр.

КІРОВОГРАД-2010

1. Загальні положення

 

Міська програма «Репродуктивне здоров’я населення м. Кіровограда» на 2010 – 2015рр. (далі Програма) розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1849 „Про затвердження Державної програми ”Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015 року”, з метою поліпшення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію, та забезпечення соціально – економічного розвитку міста.

Людина, її життя та здоров’я є найвищими соціальними цінностями держави, визначеними Конституцією України. Майбутнє держави, області та міста обумовлюється комплексом політичних, економічних, соціальних факторів, що впливають на демографічну ситуацію та стан здоров’я населення. Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я, який є невід’ємною складовою частиною здоров’я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства.

Комплекс заходів, здійснених протягом останніх років у рамках Національної програми „Репродуктивне здоров’я 2001-2005 рр.”, сприяв позитивним змінам у цій сфері. Так, створено кабінети планування сім’ї, підвищився рівень обізнаності населення щодо здорового способу життя, безпечної статевої поведінки, відповідального батьківства, методів профілактики незапланованої вагітності, використання сучасних методів контрацепції. Спостерігається тенденція до зменшення кількості абортів, зниження рівня малюкової смертності, однак показник материнської смертності залишається високим. Потребують розв’язання проблеми не виношування вагітності та безпліддя, що є наслідками небезпечної статевої поведінки і причиною значних репродуктивних втрат. Такий стан справ зумовлює необхідність подальшого здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення репродуктивного здоров’я населення.

 

2. Визначення проблем, на розв’язання

яких спрямована Програма

Проблеми, що виникають у сфері репродуктивного здоров’я, зумовлені :

1. Високим рівнем материнської та малюкової смертності.

2. Високим рівнем штучного переривання вагітності.

3. Зростанням онкогінекологічної патології репродуктивних органів.

4. Високим рівнем захворюваності підлітків на запальні процеси статевих органів та порушення оваріально-менструального циклу.

5. Недостатнім рівнем матеріально технічного забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають лікувально-профілактичну допомогу у сфері репродуктивного здоров’я.

6. Недостатньою поінформованістю населення щодо здорового способу життя та планування сім’ї.

 

Одним з основних факторів розладу репродуктивного здоров’я населення вважаються інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, які в підлітковому та дорослому віці нерідко стають причиною безпліддя, не виношування вагітності, онкологічної патології, а також внутрішньоутробного інфікування плода з можливими тяжкими наслідками і навіть вадами розвитку. Прямі репродуктивні втрати від не виношування вагітності щороку становлять 36-40 тис. ненароджених дітей. У зв’язку із високими темпами поширення ВІЛ-інфекції особливої важливості набуває проблема ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, що в свою чергу приводить до збільшення кількості ВІЛ-інфікованих дітей.

Такий стан справ вимагає необхідності здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення репродуктивного здоров’я населення міста (додатки 1, 2).

 

3. Мета Програми

Мета Програми полягає у поліпшенні репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного розвитку міста.

 

4. Основні завдання Програми

- створення умов безпечного материнства;

- формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді;

- удосконалення системи планування сім’ї;

- збереження репродуктивного здоров’я населення.

 

5. Шляхи та засоби розв’язання проблем

 

- впровадження стратегії надання послуг щодо збереження репродуктивного здоров’я лікарями загальної практики та сімейними лікарями;

- забезпечення надання високоякісної медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров’я та планування сім’ї відповідно до протоколів її надання;

- забезпечення рівних для чоловіків та жінок умов надання послуг щодо збереження репродуктивного здоров’я;

- розширення доступу до медичних послуг підлітків;

- впровадження новітніх технологій у сфері репродуктивного здоров’я на основі висновків науково-доказової медицини;

- поліпшення матеріально-технічного забезпечення лікувальних закладів щодо охорони репродуктивного здоров’я;

- удосконалення та оптимізація системи планування сім’ї;

- забезпечення населення засобами запобігання неплановій вагітності;

- підвищення рівня професійної підготовки фахівців, які надають медичну допомогу у сфері репродуктивного здоров’я;

- профілактика онкологічних захворювань.

 

6. Очікувані результати виконання Програми

- знизити рівень материнської смертності на 50%;

- знизити рівень анемії у вагітних на 45%;

- знизити рівень малюкової смертності на 10%;

- знизити рівень запальних захворювань статевих органів у підлітків 15-17 років на 20%;

-знизити рівень штучного переривання вагітності серед підлітків 15-17 років на 20%;

-знизити рівень штучного переривання вагітності у дорослих жінок на 20%;

- знизити рівень захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом на 30%;

- знизити рівень захворюваності на рак шийки матки на 20%;

- знизити рівень онкологічної захворюваності молочної залози на 10%.

- знизити рівень смертності новонароджених від синдрому дихальних розладів на 20%;

- збільшити кількість дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до 6-ти місяців, до 60%;

- підвищити рівень використання сучасних засобів запобігання не планованій вагітності до 20%.

 

7.Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється управлінням охорони здоров’я Кіровоградської міської ради.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми:

- щоквартальна звітність головних лікарів лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста про стан виконання відповідних заходів Програми та надання управлінням охорони здоров’я Кіровоградської міської ради інформації про хід виконання Програми один раз у півріччя до управління охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації;

- щорічне обговорення стану та проблеми реалізації Програми на засіданнях колегій управління охорони здоров’я.

 Додаток 1
 до рішення Кіровоградської міської ради
 від «_18_» _травня___2010 року № 3564

 Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
"Репродуктивне здоров’я населення м. Кіровограда” на 2010-2015 рр.»п/п

Найменування заходу

 

 

Виконавець

Термін вико-
нання

Орієнтовані обсяги фінансування в тис. грн.

Очікувальні
результати

роки

Всього

 за джерелами фінансування 

 

державний бюджет

обласний бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги у разі кровотеч (розчин рефортану, перфторану, стабізолу, новосев, контрікал, гілафузін)

УОЗ КМР,
пологовий будинок №1 та №2

 

2010-
2015рр.
В.т.ч.
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.

20,0

 

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0

 

 

 

 

20,0

 

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0

 

Знизити рівень материнської смертності, ускладнень вагітності та пологів

 

2.

Забезпечення акушерських стаціонарів необхідним медичним обладнанням для впровадження сучасних перинатальних технологій відповідно до рекомендацій ВООЗ (фетальні монітори, апарат штучної вентиляції легень для дорослих «Бриз», монітор слідкуючий «Ютас», дефібрилятор – монітор ДКН-Н-10 «Аксілон», хірургічний відсмоктувач, пульсоксиметр)

 

УОЗ КМР,
пологовий будинок №1 та №2

 

2010-
2015рр.
В.т.ч.
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.

 

 

 

457,05

 

16,4
60,0
60,0
228,65
72,0
20,0

 

 

 

 

337,05

 

6,0
30,0
30,0
228,65
42
-

120,0

 

10,4
30,0
30,0
-
30,0
20,0

Знизити рівень материнської смертності, ускладнень вагітності та пологів

 

 

 

 

 

 

3.

Забезпечення закупівлі сучасного обладнання для відділення реанімації новонароджених. (Ларингоскоп дитячий, лампи для проведення фототерапії новонароджених, які народились з жовтяницею, кювез для новонароджених для транспортування, кювез для новонароджених стаціонарний ,променеве тепло та апарат ШВЛ для новонароджених, інгалятор ультразвуковий, лінеомат, насос інфузійний, ліжко для новонародженого з підігрівом)

УОЗ КМР,
пологовий будинок №1 та №2

 

2010-
2015 рр.
В.т.ч.
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.

607,4

 

20,0
201,2
60,0
131,2
115,0
80,0

 

 

607,4

 

20,0
160,0
60,0
131,2
115,0
80,0

41,2

 

41,2

Знизити рівень малюкової смертності

4.

Продовжувати втілення галузевої програми „Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні” відповідно до рекомендацій ВООЗ щодо діяльності закладів, яким надано статус „Лікарня, доброзичлива до дитини”

Пологові будинки, дитяча поліклініка

 

2010-2015рр.
В т. ч.
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Збільшити кількість дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до 6-ти місяців

5.

Організація нормативного забезпечення ходу спостереження за здоровими вагітними (апарати УЗД, комп’ютери, фетальні монітори)

УОЗ КМР,
пологовий будинок №1 та №2

 

2010-
2015рр.
В т. ч.

2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.

576,0

-

-
280,0
8,0
8,0
280,0
-

 

 

560

-

-
280,0
-
-
280,0
-

16,0

 

-
-
8,0
8,0

-

Забезпечити антенатальним доглядом 98% вагітних

6.

Проведення тренінгів для сімейних лікарів/лікарів загальної практики з питань спостереження за здоровими вагітними

 

УОЗ КМР,
пологовий будинок №1

 

2010-2015рр.
В т. ч.
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.

5,0

 

0,8
0,8
0,85
0,85
0,85
0,85

 

3,0

 

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

 

2,0

 

0,3
0,3
0,35
0,35
0,35
0,35

Забезпечити антенатальним доглядом 98% вагітних

 

7.

Проведення тренінгів з питань сучасних технологій в акушерській практиці для лікарів та середнього медперсоналу родопоміжних закладів

УОЗ КМР,
пологовий будинок №1

 

2010-2015рр.

2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.

7,5

 

1,0
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0

 

7,5

 

1,0
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0

 

 

Забезпечити антенатальним доглядом 98% вагітних

8.

Створення у кожному родопомічному лікувальному закладі пунктів профілактики соціального сирітства та забезпечення соціального супроводження породіль, що належать до груп ризику

УОЗ КМР, пологовий будинок №1 та №2

 

2010-2015рр.
В т. ч.:
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Забезпечити антенатальним доглядом 98% вагітних

9.

Удосконалення роботи шкіл відповідального батьківства , що надають антенатальну допомогу, забезпечення їх необхідним обладнанням (відеотехніка, телевізор, відеокасети)

УОЗ КМР, пологовий будинок №1 та №2, жіночі консультації №1 та №3

 

2010-2015рр.

2010р.

2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.

5,0

 

0,8

0,8
0,85
0,85
0,85
0,85

 

 

2,0

 

0,3

0,3
0,35
0,35
0,35
0,35

3,0

 

0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Забезпечити антенатальним доглядом 98% вагітних

10.

Розроблення системи просвітницької роботи для дітей, підлітків та молоді з питань здорового способу життя, планування сім’ї та профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом (радіо, засоби масової інформації)

УОЗ КМР, жіночі консультації міста, кабінети планування сім’ї

 

2010-2015рр.
В т. ч.:
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Знизити рівень штучного переривання вагітності серед підлітків 15-17 р. на 20%

11.

Забезпечення закупівлі контрацептивів для визначених категорій населення - молодь у віці 18-20 р; жінки з малозабезпечених сімей (презервативи, внутрішньоматочні спіралі, оральні контрацептиви)

УОЗ КМР,
пологовий будинок №1 та №2

 

2010-2015рр.
В т. ч.
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.

10,0

 

1,0
1,5
1,5
1,5
2,0
2,5

-

-

 

 

10,0

 

1
1,5
1,5
1,5
2,0
2,5

Підвищити рівень ви-користання сучасних засобів запобігання непланованій вагітності на 20%

 

12.

 

 

 

.

Забезпечення впровадження в кабінетах планування сім'ї комп’ютерної інформаційної системи, підвищення рівня матеріально
технічного оснащення кабінетів планування сім’ї (комп’ютери, відеотехніка та відеоматеріали)

УОЗ КМР

 

2010-2015р.р. В т. ч.:
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Підвищити рівень використання сучасних засобів запобігання непланованій вагітності на 20%. Знизити рівень штуч-ного переривання вагітності на 20%

13.

Впровадження стандартів/ протоколів, забезпечення послуг з планування сім’ї для первинної ланки медичної допомоги (лікарів сімейних та загальної практики), лікарів ЖК і кабінетів планування сім’ї відповідно до рекомендації ВООЗ

УОЗ КМР, пологові будинки №1,2

 

2010-2015р.р.
В т. ч.:
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.

-

-

-

-

-

Знизити рівень штучного переривання вагітності на 20%

 

 

 

14.

Розроблення та впровадження щорічного проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров’я та запобігання непланованій вагітності (виступи на радіо, статті у ЗМІ)

УОЗ КМР, жіночі консультації, кабінети планування сім’ї

 

2010-2015р.р. В т. ч.:
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Знизити рівень штучного переривання вагітності на 20%

15.

Запровадження соціальної реклами на телебаченні з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я

УОЗ КМР, кабінети планування сім’ї

 

2010-2015р.р.
В т. ч.:
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.

 

 

 

 

 

Знизити рівень штучного переривання вагітності на 20%

16.

Забезпечення виконання програми скринінг патології шийки матки з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань шийки матки та своєчасної діагностики раку шийки матки (кольпоскопи, одноразові акушерські набори)

УОЗКМР,
пологові будинки №1,2

 

2010-
2015рр.
В.т.ч.
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.

100,0

 

25,0
25,0
25,0
-
25,0
-

 

 

100,0

 

25,0
25,0
25,0
-
25,0
-

 

Знизити рівень захворюваності на рак шийки матки на 20%

17.

Всього коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-
 2015 рр.
В.т.ч.
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.

1787,95

 

67,0
573,3
160,7
376,05
500,7
110,2

-

 

10,5

 

1,5
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5

1584,85

 

53,3
497,8
118,35
363,7
466,35
85,35

192,6

 

12,2
73,5
40,35
10,35
32,85
23,35

 

 

Додаток 2
до рішення Кіровоградської міської ради
від «_18_» _травня___2010 року № 3564

Додаток до міської програми «Репродуктивне здоров’я населення м. Кіровограда на 2010-2015 рр.»


№ п/п

Назва апаратури

Кількість

Ціна у тис. грн. за 1 одиницю

Загальна сума в тис. грн.

Рік закупівлі

1

2

3

4

5

6

1

Апарат штучної вентиляції легень для дорослих

1

60,0

60,0

2014

2

Пульсоксиметр

2

8,2

16,4

2010

3

Фетальний монітор

4

30,0

120,0

2- шт. 2011
2- шт. 2012

4

Ларингоскоп дитячий

2

41,2

82,4

1- шт. 2011

5

Лампи для проведення фототерапії (для новонароджених)

4

20,0

80,0

2015

6

Променеве тепло для новонароджених зі столиком

5

20,0

100,0

1 –шт. 2010
2 –шт. 2012
2 – шт. 2014

7

Кювез для новонароджених (для транспортування)

1

90,0

90,0

2013

8

Кювез для новонароджених (стаціонарний)

2

80,0

160,0

2011

9

Апарат ШВЛ для новонароджених

1

75,0

75,0

2014

10

Апарат УЗД

2

280,0

560,0

1-шт. 2011
1-шт. 2012

11

Колькоскоп

4

25,0

100,0

1-шт. 2010
1-шт. 2011
1-шт. 2012
1-шт. 2014

12

Лінеомат

2

3,6

7,2

2012

13

Насос інфузійний

2

4,2

8,4

2012

14

Ліжко для новонародженого з підігрівом

1

1,4

1,4

2012

15

Інгалятор ультразвуковий для новонароджених

1

3,0

3,0

2012

16

Дефібрилятор – монітор ДКМ – Н -10 «Аксіон»

1

228,65

228,65

2013

17

Хірургічний відсмоктувач

6

2,0

12,0

2014

18

Монітор «Ютос» слідкуючий

1

20,0

20,0

2015

19

Комп’ютери

2

8,0

16,0

2013-2014