Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0-800-801-333 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » Комунальний заклад «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня»

Комунальний заклад «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня»

 


Романів Людмила Павлівна 

головний лікар

роб.: 34-57-70


Грач Тамара Іванівна

заступник головного лікаря по медичній частині

роб.: 34-57-69

 

 

Звіт про роботу пологового будинку № м. Кіровограда за 9 місяців 2015 р.

І. Заклад своєчасно пройшов ліцензування в МОЗ України та акредитації:

-2008 р., квітень – «Центр якісного медичного обслуговування», МОЗ України та Проект «Здоров’я матері та дитини»;

-2012 р., вересень – Ліцензія МОЗ України на медичну практику;

-2012 р., жовтень – Ліцензія державної служби України з контролю за наркотиками.

-2013 р., жовтень – переакредитація на підтвердження звання «Лікарня, доброзичлива до дитини»;

-2014 р., грудень – переакредитація лікувального закладу; перша категорія.

Пологовий будинок № 1 бере активну участь у виконанні національних програм : «Здоров'я нації» на 2001-2011 рр., «Репродуктивне здоров'я», «Заохочування народжуваності», «Онкологія», «Медико-генетична допомога населенню України», «Програма по боротьбі з туберкульозом», «Програма і заходи по профілактиці та лікування СНІДу», «Програма і заходи з імунопрофілактики».

ІІ. Виконання міських програм за 9 місяців 2015 р.

-«Програма економічного і соціального розвитку» (поточні ремонти обладнання та приміщень, забезпечення сучасним медичним обладнанням та санітарним транспортом, енергозберігаючими лампами, лічильниками)

На придбання медичного обладання:

·Аналізатор біохімічний напівавтоматичний на суму 96 тис.грн.

·Кольпоскоп – 40000 грн.

·Пральна машина – 6899,9 грн.

·Електроплита – 8000 грн..

·Центрифуга – 5700 грн.

 

За 9 місяців 2015 р. за рахунок бюджету розвитку:

-Проведено капітальний ремонт відділення патології вагітності на загальну суму - 944252,16 тис. грн. Роботи виконано на 94%.

За рахунок позабюджетних коштів:

·Пульсоксиметр – 8,320 тис. грн.

·Кардіотокограф - 12,305 тис. грн.

·Кондиціонер - 5,3 тис. грн.

·Водонагрівачі в операційну – в кількості 2 шт. по 1,8 тис. грн.

Разом: 76700 тис. грн.

IІІ. Робота жіночої консультації № 1

Кількість населення, що обслуговується

на території ЖК № 1 становить - 39300

в т.ч. фертильного віку - 21970

Число жінок, що підлягало профогляду - 38637

Оглянуто з цитологією - 22175 – 57,4%

Проведено кольпоскопій - 3874

 

Спостереження вагітних.

Взято на облік - 764 вагітних

Закінчили вагітність пологами - 742

Обстеження на:

·RW двічі до 30 тижнів – 742 – 100%

·ВІЛ – 752 – 100%

в т.ч. ВІЛ двічі – 752 – 100%

·УЗД вагітних до 22 тижнів дворазово – 752 – 100%

·Виявлено ВВР плодів – 3

·Перервано вагітностей –3

·Кількість вагітних з ЕГП - 37

·планова госпіталізація в обласну лікарню – 37 вагітних,

·проконсультовано в обласній ЖК – 199 вагітних .

·Народили в ПЦ – 215 – 29%

 

ІV. Робота стаціонару

Продовжується тенденція до зменшення кількості пологів в закладі.

За 9 місяців поточного року кількість пологів 1123, що на 128 пологів менше – 10,2%, ніж за 9 місяців 2014 р.

Зменшилась кількість передчасних пологів з 3,3% до 3,1%;

показник перинатальної смертності становить 5,4‰; в 2014 р. – 3,2‰.

План виконання ліжко-днів виконано на 91,6%, в порівнянні з 101,4 (2013 рік) в зв’язку з проведенням капітального ремонту у відділенні патології вагітності з грудня 2014 р. по теперішній час.

В 2015 р. переведено дітей в ДОЛ: 10 дітей – 0,9%, з яких діти в ДОЛ не помирали; в 2014 р. - 13 – 1,0%, з яких – 1 дитина померла.

2014 р. 2015 р.

Всього пологів 1251 1123

В т.ч.передчасних 43 – 3,3% 35 – 3,1%

Народилось дітей всього 1255 1128

- із них живими 1251 1122

Рання неонатальна смертність 0 0

Мертвонароджуваність 4– 3,2‰ 6 – 5,4‰

Перинатальна смертність 4– 3,2‰ 6 – 5,4‰

 

Доношені – 4

Недоношені – 2

 

По жіночим консультаціям: ЖК № 1 – 2; ЖК № 2 - 2

Іногородні - 2

Мертвонароджені:

6 вип. – антенатально

Кількість багатоплідних вагітностей:

2015 р. – 5 – 0,4%; 2014 р. - 4 вип. – 0,3%

Показник оперативних родорозрішень:

2014 р. – 241 – 21,4%; в 2014 р. – 249 – 19,9%

В структурі показань на оперативне родорозрішення на І місці – 32,4% - повторні оперативні втручання з приводу неспроможного рубця на матці; на ІІ місці – тазове передлежання плода – 14,5%;; на ІІІ місці - 13,3% - дистрес плода; збільшились показання з ЕГП з 5,6% до 7,5%.

За 9 місяців 2015 р. було проведено консервативне родорозрішення з рубцем на матці – 2 випадки, без ускладнень.

Жінки з рубцем на матці для консервативних пологів направляються на родорозрішення в ПЦ.

Аналіз важких гестозів:

За 9 місяців 2015 р. – 3 випадки – 0,3%, з яких:

3 випадки – термінові пологи, всі діти доношені і живі.

Кількість кровотеч під час вагітності за рахунок передчасного відшарування НРП та передлежання плаценти становить 9 випадків – 0,76%.

Гіпотонічних кровотеч – 11 вип. – 0,8%

Видалених маток з приводу кровотеч - 1.

Масивних кровотеч більше 1 л – 1 вип. – 0,1%. 

 

 

Аналіз роботи пологового будинку № 1 м. Кіровоградаза 9 місяців 2014року

За 9 місяців 2014 р. в ЖК № 1 на «Д» облік по вагітності взято 784 вагітних, ранній охват до 12 тижнів становить 97,4%. Проводиться електронний реєстр вагітних з екстрагенітальною патологією, які підлягають родорозрішенню в перинатальному центрі. В перинатальному центрі проконсультовано та госпіталізовано 98 вагітних. Всі жінки, взяті на облік, проконсультовані суміжними спеціалістами, обстежені відповідно до вимог нормативних наказів МОЗ України. В жовтні 2013 року заклад пройшов акредитацію на підтвердження звання «Лікарня, доброзичлива до дитини» .

На виконання Програми ранньої діагностики онкопатології оглянуто з цитологією 56% жінок. При профоглядах виявлено 22 випадки передпухлинної патології. На «Д» облік взято з діагностованою онкопатологією взято 55 осіб.

В жіночій консультації організовано роботу спеціалізованих кабінетів: по патології шийки матки, невиношування вагітності, питання планування сім'ї, школа «відповідального батьківства». З 1.04.2013 року встановлено програму цитологічного скринінгу патології шийки матки.

По стаціонару: кількість пологів становить 1251. Пологів поза стаціонаром не було.

Завдяки втіленню сучасних перинатальних технологій, сумісного перебування матері та дитини з моменту народження до виписки, роботи кабінету «Відповідального батьківства» в ЖК, навчання медичного персоналу та консультування породіль по грудному вигодовуванню, процент чисто грудного вигодовування становить 99,0%. Весь медичний персонал закладу: лікарі акушер-гінекологи, неонатологи, акушерки, дитячі м/с пройшли навчання на тренінгах та отримали сертифікати.

Передчасні пологи становлять 3,3%. Оперативне родорозрішення – 19,4% від загальної кількості пологів. Показник перинатальної смертності становить 4 вип. – 3,2‰ за рахунок мертвонароджених. Випадків материнської смерті не було. Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ – 92,6%. Фізіологічні пологи становлять 68,9%, патологічні – 31,1%. Партнерські пологи – 88,3%. Багатоплідні пологи – 4 випадки.

В практичну роботу впровадженні сучасні методи досліджень стану ФПК, біофізичного профілю плоду, проводиться доплерометрія , виділяються групи ризику вагітних в пологах для проведення відповідного лікування, профілактики антенатальної загибелі плодів та вироблення тактики та термінів родорозрішення.

Всі новонароджені обстежуються на феніл-кетонурію, гіпотиреоз, муковісцидоз, адреногенітальний синдром.

У відділенні новонароджених дітей організовано палату інтенсивної терапії, ПІТ, яка оснащена сучасною необхідною апаратурою та обладнанням . Лікарями - неонатологами впроваджується сучасні методи лікування та виходжування недоношених та глибоконедоношених дітей.

З 1996 року в роботі стаціонару створені умови для сумісного перебування матері і дитини, дитячі відділення ліквідовані. Розгорнуте акушерське відділення на 50 ліжок сумісного перебування матері і дитини на 1-2 пари. Всього 32 палати: 6 палат на 2 пари, 28 палат на 1 пару мати-дитина

Активно впроваджуються заходи, направлені на підтримку грудного вигодовування немовлят. В ЖК та у ВПВ стаціонару створені школи відповідального батьківства, де проводиться підготовка вагітних та членів їх сімей до партнерських пологів та переваги грудного вигодовування з застосуванням показів відеофільмів, безкоштовно видається література по грудному вигодовуванню, правила мед. догляду за дітьми, пропаганда здорового способу життя, профілактика незапланованої вагітності.

В. о. головного лікаря Т. Грач

 

Аналіз роботи пологового будинку № 1 м. Кіровоградаза 2013 рік

І. Заклад своєчасно пройшов ліцензування в МОЗ України та акредитації:

- 2008 р., квітень – «Центр якісного медичного обслуговування», МОЗ України та Проект «Здоров’я матері та дитини»;

- 2013 р., жовтень – переакредитація на підтвердження звання «Лікарня, доброзичлива до дитини»;

- 2011 р., листопад – переакредитація лікувального закладу, підтверджено вищу категорію;

- 2012 р., вересень – Ліцензія МОЗ України на медичну практику;

- 2012 р., жовтень – Ліцензія державної служби України з контролю за наркотиками.

 

ІІ. Виконання національних програм:

Пологовий будинок № 1 бере активну участь у виконанні національних програм : «Здоров'я нації» на 2001-2011 рр., «Репродуктивне здоров'я», «Заохочування народжуваності», «Онкологія», «Медико-генетична допомога населенню України», «Програма по боротьбі з туберкульозом», «Програма і заходи по профілактиці та лікування СНІДу», «Програма і заходи з імунопрофілактики».

В жіночій консультації організовано УЗ-скринінг вагітних в належні терміни - 10-11 тижнів, 17-20 тижнів для виявлення вроджених вад розвитку плодів, в разі потреби вагітні консультуються в територіальному МГК - області, або МГЦ м. Кривого Рогу. При підтвердженні ВВР плодів несумісних з життям - показано переривання вагітності до 22 тижнів за медичними показниками.

В практичну роботу впровадженні сучасні методи досліджень стану ФПК, біофізичного профілю плоду, проводиться доплерометрія , виділяються групи ризику вагітних в пологах для проведення відповідного лікування, профілактики антенатальної загибелі плодів та вироблення тактики та термінів родорозрішення.

Всі новонароджені обстежуються на феніл-кетонурію, гіпотиреоз, муковісцидоз, адреногенітальний синдром.

У відділенні новонароджених дітей організовано палату інтенсивної терапії, ПІТ, яка оснащена сучасною необхідною апаратурою та обладнанням. Лікарями - неонатологами впроваджується сучасні методи лікування та виходжування недоношених та глибоконедоношених дітей.

Активно впроваджуються заходи, направлені на підтримку грудного вигодовування немовлят. В ЖК та у ВПВ стаціонару створені школи відповідального батьківства, де проводиться підготовка вагітних та членів їх сімей до партнерських пологів та переваги грудного вигодовування з застосуванням показів відеофільмів, безкоштовно видається література по грудному вигодовуванню, правила мед. догляду за дітьми, пропаганда здорового способу життя, профілактика незапланованої вагітності.

З 1996 року в роботі стаціонару створені умови для сумісного перебування матері і дитини, дитячі відділення ліквідовані. Розгорнуте акушерське відділення на 50 ліжок сумісного перебування матері і дитини на 1-2 пари. Всього 32 палати: 6 палат на 2 пари, 28 палат на 1 пару мати-дитина.

На виконання заходів профілактики туберкульозу відсоток дітей, яким проведена вакцинація БЦЖ становить 93,8%.

В жовтні 2013 року заклад пройшов акредитацію на підтвердження звання «Лікарня, доброзичлива до дитини».

На виконання постанов КМУ та національних програм в місті створено обласний центр репродуктивного здоров'я (ЦРЗ) та обласна жіноча консультація.

В жіночій консультації організовано роботу спеціалізованих кабінетів: по патології шийки матки, невиношування вагітності, питання планування сім'ї, школа «відповідального батьківства».

З 1.04.2013 року встановлено програму цитологічного скринінгу патології шийки матки.

В ЖК переважна більшість переривань небажаної вагітності проводиться в малих термінах шляхом вакуум - аспірації та медикаментозне переривання. В результаті проведеної роботи кількість абортів на 1000 жінок фертильного віку знизилась з 26,0 % до 14%. Значно збільшилась кількість жінок з району обслуговування, що користуються ВМС, гормональними контрацептивами та біологічною профілактикою небажаної вагітності.

Завдяки втіленню сучасних перинатальних технологій, сумісного перебування матері та дитини з моменту народження до виписки, роботи кабінету «Відповідального батьківства» в ЖК, навчання медичного персоналу та консультування породіль по грудному вигодовуванню, процент чисто грудного вигодовування становить 99,0%. Весь медичний персонал закладу: лікарі акушер-гінекологи, неонатологи, акушерки, дитячі м/с пройшли навчання на тренінгах та отримали сертифікати.

 

ІІІ. Виконання міських програм за 2013 р.

«Програма економічного і соціального розвитку» (поточні ремонти обладнання та приміщень, забезпечення сучасним медичним обладнанням та санітарним транспортом, енергозберігаючими лампами, лічильниками) –виконано на 89%. Придбано обладнання на 26700 грн. (дефібрилятор, мікроскоп, аквадистилятор).

«Репродуктивне здоров’я населення м. Кіровограда на 2010 – 2015 рр.» (забезпечення акушерських відділень препаратами: стабізол, рефортан, новосевен, контрікал, гелофузін, перфторан) –виконано на 100%.

«Міська Програма щодо забезпечення належного протипожежного стану в закладах бюджетної сфери містан на 2007 – 2012 рр.» (повірка кранів, ізоляція електропроводки, пожежні рукави, автоматична сигналізація капітальний ремонт) –виконано на 93,9%.

«Міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011 – 2016 рр.» (до оснащення міста діагностичним обладнанням апарат УЗД) –виконано 0%.

«Програма імунопрофілактики» (вакцина проти грипу (жовтень)) -виконано 100%. Провакциновано 30 осіб групи ризику.

 

IV. Робота жіночої консультації № 1

Кількість населення, що обслуговується

на території ЖК № 1 становить - 39300

в т.ч. фертильного віку - 21970

Число жінок, що підлягало профогляду - 38155

Оглянуто з цитологією - 24950 – 65,4%

Виявлено передракової патології - 32

З них обстежено в ООД - 32

Проведено кольпоскопій - 6780

Біобсій шийки матки - 597

Проведено діатермоконізацій - 245

Виявлено онкопатологій - 51

Рак шийки матки - 16

Рак ендометрію - 23

Рак додатків - 9

Інші - 3

% неякісних мазків 2%, що взяті на фоні запального процесу, у всіх випадках мазки взято повторно.

Аналіз первинної онкозахворюваності.

Із всіх випадків онкозахворювань візуальних форм раку – 17 випадків,

з яких: 3 випадки – ІІІ - ІУ стадія. Питома вага занедбаних – 17,6%

Виявлено злоякісних н/у при профогляді – 15 – 29,4%.

До року спостерігалось – 51 особа

Померли до 1 року – 5 – 9,8%

Спостереження вагітних.

Взято на облік - 1168 вагітних

Закінчили вагітність пологами - 1047

Обстеження на:

·RW двічі до 30 тижнів – 1047 – 100%

·Обстежено серологічно 1 раз – 1062 – 100%

·ВІЛ – 1062 – 100%

в т.ч. ВІЛ двічі – 1062 – 100%

·УЗД вагітних до 22 тижнів дворазово – 1062 – 100%

·Виявлено ВВР плодів – 2 – 0,19%

·Перервано вагітностей –2 – 0,19%

·Кількість вагітних з ЕГП - 112,

·планова госпіталізація в обласну лікарню – 38 вагітних,

·проконсультовано в обласній ЖК – 152 вагітні – 14,3%.

·Народили в ПЦ – 229 – 21,6%

 

V.Робота стаціонару

За поточний рік кількість пологів 1667, що на 293 пологів менше – 14,9% , ніж в 2012 р.

В зв’язку з відкриттям перинатального центру в 2 рази зменшилась кількість передчасних пологів з 1,6% до 1,3%; в 2 рази покращився показник перинатальної смертності з 6,1‰ до 3‰ (редукований показник 1,78‰).

План виконання ліжко-днів виконано на 115,1%, в порівнянні з 103,1 (2012 рік).

В 2 рази менше переведено дітей в ДОЛ: 27 дітей – 1,4% в 2012 р., 13 – 0,7% в 2013 р.

2012 р. 2013 р.

Кількість фізіологічних пологів 1383 – 70,6% 1120 – 67,2%

Партнерських пологів 1726 – 88% 1500 – 90%

Кількість багатоплідних вагітностей:

в 2013 р. – 12 вип. – 0,7%, 2012 р. - 11 вип. – 0,6%,

Показник оперативних родорозрішень:

2013 р. – 21,3% 2012 р. – 19,3%;

В структурі показань на оперативне родорозрішення на І місці – 33% - повторні оперативні втручання з приводу неспроможного рубця на матці; на ІІ місці – 15,7% - клінічно-вузький таз; на ІІІ місці дистрес плоду – 11,2%; зменшились показання з ЕГП до 3,4% (7,7% в 2012 р.) . За рік було проведено консервативне родорозрішення з рубцем на матці – 1 випадок, без ускладнень. Жінки з рубцем на матці для консервативних пологів направляються на родорозрішення в ПЦ.

Аналіз важких гестозів:

За рік – 4 випадки – 0,2%, з яких:

4 випадки – термінові пологи

Із 4 новонароджених дітей – всі діти доношені і живі.

Кількість кровотеч під час вагітності за рахунок передчасного відшарування НРП та передлежання плаценти становить 16 випадків – 0,95%.

Гіпотонічних кровотеч – 7 вип. – 0,41%

Видалених маток з приводу кровотеч не було.

Масивних кровотеч більше 1 л – не було.

Заступник головного лікаряз медичної частини Т. Грач