Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » » Підсумки діяльності лікувально-профілактичних закладів міста Кіровограда за 1 півріччя 2013 року.

Підсумки діяльності лікувально-профілактичних закладів міста Кіровограда за 1 півріччя 2013 року.

По рейтинговій оцінці стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Кіровоградської області за 1 півріччя 2013 року м. Кіровоград посіло 15 місце, за аналогічний період 2012 року – 19 місце.

В групі "Стан здоров’я населення” місто Кіровоград зайняло 11 місце за 1 півріччя 2012 року - було 15 місце.

- смертність немовлят (на 1 тис. народжених живими) склала 8,37%опроти 10,01%ов 2012 році, обласний показник – 10,75%;

- рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 тис. населення працездатного віку) склав 30,2 проти 30,87 у 1 півріччі 2012 року, обласний показник – 30,1;

- рівень первинної інвалідності дитячого населення (на 10 тис. дитячого населення) склав 13 проти 12,8 за 1 півріччі 2012 року, обласний показник – 10,39.

В групі "Профілактична робота” місто Кіровоград зайняло 20 місце, за 1 півріччя 2012 року - 23.

- своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року склала 47% проти 38,4% за 1 півріччя 2012 року, обласний показник – 39%;

- охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1 тис. дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці) склало866,4 проти 489,7 за аналогічний період 2012 року, обласний показник – 704,3;

- охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (на 100 народжених живими) склало87,8 проти 74,5 у 1 півріччі 2012 року, обласний показник – 92,4;

- профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз (на 1 тис. населення) склали318,7 проти 318,25 у 1 півріччі 2012 року, обласний показник – 315,8;

- охоплення 2-разовим ультразвуковим скринінгом вагітних у терміні до 22 тижнів (в%) склало 100% як і за 1 півріччя 2012 року, обласний показник – 99,98;

- захворюваність на алкогольні психози (на 100 тис. населення) склала 9,05 проти 7,57 у 1 півріччя 2012 року, обласний показник – 2,46.

В групі "Доступність та якість медичної допомоги” місто Кіровоград зайняло 13 місце за 1 півріччя 20121 року - було 6 місце:

- післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології – 0,63% проти 0,24% у 2012 році, обласний показник – 0,62%;

-питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульозсклала 59,6% проти 51,9% у 2012 році, обласний показник – 56,1%;

-питома вага виїздів швидкої медичної допомоги до хворих з хронічними захворюваннями склала 1,7% як і у 2012 році, обласний показник - 1,7%;

-кількість звернень громадян щодо незадовільного медичного обслуговування, щонадійшли до МОЗ України (УОЗ ОДА) (на 10 тис. населення) складає 0,45, у 1 півріччі 2012 року таких звернень не було, обласний показник – 0,24.

В групі "Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів” місто Кіровоград зайняло 15 місце проти 19 місця за 1 півріччя 2012 року.

-укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів – 68,5% проти 69,7% у 2012 році, обласний показник – 67%.

За 1 півріччя 2013 року в місті померло на 5,5% більше хворих і абсолютне число становить 1716 осіб, показник смертності населення міста на 100 тис. населення становить 715,32 (за 1 півріччя 2012 року - 677,81). За причинами смерті всього населення: на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу - 1090(1014) осіб – 63,5%(62,4%), на другому - новоутворення - 286(272)осіб – 16,7%(16,7%), на третьому травми, отруєння, нещасні випадки - 95(91)особи – 5,5% (5,6%).

Слід відмітити зменшення випадків смерті від мозкового інсульту на 18,2% - померли 187 (221) осіб, збільшення випадків смерті від інфаркту міокарда на 40,7% - померли 38 (27) осіб.

Показник поширеності захворювань серед дорослого населення міста за 1 півріччя 2013 рокузнизився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 38,4% і становить 13 483,0 на 10 тис. відповідного населення (у 2012 році – 15 181,1).Найвищий показник поширеності захворювань в КЗ "Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда” – 13 627,5 (13 664,6), найнижчий в КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда” – 11 092,1 (10 911,7).

Рівень захворюваності серед дорослого населення знизився на 41,0% і становить2 302,2 (3 246,6) на 10 тис. населення. Найвищий показник поширеностізахворювань в КЗ "Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда” – 2 352,2 (2 477,3), найнижчий в КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда" – 1 880,8 (1 783,1).

Серед підлітків поширеність захворювань по місту за 1 півріччя 2013 року зросла на17,5% і становить 10634,4 проти 9 047,9 за аналогічний період 2012 року.Також відмічається збільшення на 27,7% захворюваності серед підлітків до 6 428,8 проти 5 455,9.

Серед дитячого населення від 0-14 років рівень поширеності хвороб зрісна 17% із 967,0 до 1 131,3 на 1 000 дитячого населення, рівень захворюваності зріс на21,2% і становить 953,4 проти 786,3 у 2012 році.

За 1 півріччя 2013 року вперше зареєстровано541(509) випадків злоякісних новоутворень показник захворюваності становить 250,9(253,4) на 100 тисяч населення. Питома вага занедбаних випадків 4 стадії серед виявлених онкохворих у 1 півріччі 2013 року зросла до 20,1% проти 16,8% за аналогічний період 2012 року. Загальна занедбаність онкозахворювань (4ст. + 3ст.віз.) зросла і становить31,0% проти 27,4% за 2012 рік, найвища у КЗ "Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда" і становить 21,3%. Висока загальна занедбаність новоутворень у КЗ "Поліклінічне об’єднання м.Кіровограда" і становить 24,6%. Виявлено візуальних форм новоутворень 246(199) випадків, серед яких 18,2% (11,3%) занедбаних випадків. Висока занедбаність візуальних форм новоутворень у КЗ "Поліклінічне об’єднання м.Кіровограда" і становить 19%.

За 1 півріччя 2013 року диспансерний огляд пройшло 74,7% (78,4%) всього населення міста. Відсоток вперше виявлених захворювань при диспансеризації всіх категорій населення по місту склав 18,1% (12,0%).

За звітний період по місту диспансерний огляд пройшли: інваліди війни на 98,0% (98,6%), учасники бойових дій на 97,2% (97,4%), учасники війни на 86%(95,9%), осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС на 93,4% (98,4%). Усі амбулаторно-поліклінічні заклади міста проводили профогляди підлеглихконтингентів населення згідно плану і у 1 півріччі 2013 року дорослих оглянуто100% (100%) від запланованих на півріччя та виявлено захворювань 16,9% (12,0%). Підлітків по місту оглянуто 98,9% (99,2%) та виявлено захворювань у 8,6% (9,1%). Учні СПТУ, студенти 18 років і старші оглянуто 100% (100%) та виявлено захворювань у 4,1% (3,5%). Дітей до 14 років оглянуто 98,7% (97,2%) та виявлено захворювань у 7,7% (6,5%).

Лікувально-профілактичні заклади міста річний план профілактичних флюорографічних оглядів за 1 півріччя 2013року виконали на 51,9% (54,0%). Найменше виконання у КЗ "Поліклінічне об’єднання м.Кіровограда" – 49,8%.

Протягом 1 півріччя 2013 року денні стаціонари поліклініки працювали у семи ЛПЗ міста, функціонувало 397 ліжок, на яких було проліковано 5 801(5 556) хворих, що на 4,4% більше ніж у 2012 році. Обіг ліжка денного стаціонару у цьому році зріс з 14,0 до 14,6. Показник забезпеченості ліжками денного стаціонару протягом обох років становить 16,5 на 10 тис. населення.

В ЛПЗ працювали п’ять стаціонарів вдома, в яких проліковано 10 242 (9 443) хворих, що на 8,5% більше ніж за аналогічний період 2012 року. Показник пролікованих хворих в стаціонарах на дому на 1 тис. населення по місту складає 42,7 (39,4), самий високий показник в дитячій поліклініці №1 – 89,7 та амбулаторії сімейного типу – 52,3, всі останні ЛПЗ мають показники майже на одному рівні.

В ЛПЗ міста протягом 1 півріччя 2013 року працювало1105 (1115) стаціонарних ліжок, відповідно проліковано на 0,4% менше. Летальність по ЛПЗ міста за 1 півріччя 2013 року склала 1,27 проти 1,24 у 2012 році. Збільшення стаціонарної летальності відбулося по ЦМЛ із 1,91% до 2,04% за рахунок відкриття паліативних ліжок.

В цілому по місту ліжко працювало протягом 1 півріччя 2013 року – 171,9 днів (за аналогічний період 2012 року – 171,8 днів), план роботи ліжка виконано на 105,8%, тоді як у 2012 році план було виконано на 105,5%. Усі лікувальні закади план роботи ліжка виконали більше 100%.

Покращили роботу ліжка у цьому році, але не виконали план хірургічні ліжка - 97,7% (90,4%), зменшилися показники роботи ліжок для вагітних та породіль - 78,7% (94,8%)( ПБ№1-63,6%), гнійної хірургії - 90,5% (95,1%), кардіологічних ліжок із 106,5% у минулому році до 97,9% у цьому році (КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги" – 95,4% та КЗ "Центральна міська лікарня м.Кіровограда" – 99,1%). Не виконали план паліативні ліжка - 83,0%.

За 1 півріччя 2013 року в хірургічних стаціонарах було прооперовано на 5,2% більше ніж за аналогічний період 2012 року – 4 514 (4 289) хворих, в тому числі за методикою "хірургії одного дня" у 1,6 разів – 455 (283).За 1 півріччя цього року по стаціонарах міста збільшився відсоток прооперованих хворих в плановому порядку з 46,0 % до 51,3% від всіх прооперованих хворих.

Показник післяопераційної летальності зріс в порівнянні з аналогічним періодом минулого року з 0,23% до 0,47%.

По даним РАГСу за 1 півріччя 2013 року в місті Кіровограді народилося 1314 (1398) немовлят, показник мертвонароджуваності зріс і становить 8,3%о(7,1 %ов минулому році). Рання неонатальна смертність немовлят зменшилася із 5,71%одо 4,19%о (по пологових будинках міста показник 2,47%о). Показник перинатальної смертності на 1000 народжених дітей дещознизився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року з 12,75%одо 12,46%о (по пологових будинках міста показник 9,00%о). Показник загальної смертності немовлят знизився з 10,01%одо 8,37%о.

На 1 півріччя 2013 року по загальному фонду міського бюджету затверджено бюджетні призначення на загальну суму 80230,1 тис. грн.,профінансовано з загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2013 року кошти у сумі 78920,2тис. грн., що складає 98,4 %затверджених бюджетних призначень на 1 півріччя 2013 року.У 1 кварталі 2013 року для забезпечення функціонування Кіровоградської станції швидкої медичної допомоги отримано субвенцію з обласного бюджету в сумі 4363,3 тис.грн.

На 1 півріччя 2013 року по бюджету розвиткузатверджено бюджетні призначення на загальну суму 1503,9 тис. грн., що менше в порівняні з аналогічним періодом 2012 року на 155,5 тис. грн.,профінансовано з спеціального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2013 року кошти у сумі 1006,1тис.грн., що складає 66,9 % від плану. За 1 півріччя2013 року закладами охорони здоров’я залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету на загальну суму 2529,2 тис.грн., що на 222,2 тис.грн. менше в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року.

Станом на 1 липня 2013 року по галузі охорони здоров’я склалася кредиторська заборгованість по загальному фонду міського бюджету в загальній сумі 7403,5 тис.грн., з неї по заробітній платі з нарахуваннями в сумі 6090,4 тис.грн. По причині недостатнього фінансування з загального фонду міського бюджету в межах затверджених бюджетних асигнувань – 944,1 тис.грн. Кредиторська заборгованість на загальну суму 3550,6 тис.грн. склалася у зв’язку з тим, що платіжні доручення, надані до УДКСУ у м. Кіровограді Кіровоградської області, не були оплачені при наявності залишків коштів на реєстраційних рахунках загального фонду.

За 1 півріччя 2013 року придбано обладнання для закладів охорони здоров’я комунальної власності міста за рахунок коштівспеціального фонду міського бюджету на загальну суму 1030,58 тис.грн., них: бюджет розвитку у сумі 848,98 тис. грн., власні надходження у сумі 181,6 тис.грн.За 1 півріччя 2013 року обсяг видатків направлених на виконання заходів по затвердженим програмам складає 2960,3 тис.грн., або 46,5 % від планованих показників.

 

Про стан виконання пілотного проекту по забезпеченню хворих на артеріальну гіпертензію лікарськими засобами за референтними цінами та поповнення реєстру хворих з гіпертонічною хворобою у 2013 році.

Станом на 01.08.2013 року у реєстрі хворих з гіпертонічною хворобою по лікувально-профілактичним закладам міста налічується 61 659 осіб.

Станом на 26.07.2013 року із отриманих по субвенціям 561,55 тис.грн. використано 125,51435 тис.грн., що складає 22,4% (11,2% від суми на рік). По лікувальним закладам маємо відшкодування: по КЗ "Поліклінічне об’єднання м.Кіровограда" – 16,3%, по КЗ "Центральна міська лікарня м.Кіровограда" - 37,9%, по 5-й поліклініці – 21,5%, КЗ "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" – 26,9%. Кількість виписаних рецептів на часткове відшкодування вартості лікарських засобів, задіяних у пілотному проекті з початку року становить 48 489 рецептів, але тільки за 11 405 рецептами (23,5%, із виписаних) здійснено часткове відшкодування вартості медикаментів.

Отримали лікарські засоби тільки 8838 осіб, що складає 14,3% від внесених у реєстр та кожний з них отоварив 1,3 рецептів (КЗ"Поліклінічне об’єднання м.Кіровограда" – 1,1, КЗ "Центральна міська лікарня м.Кіровограда" - 1,6, по 5-й поліклініці та КЗ "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" – 1,5).

Головним лікарям вказаних закладів враховуючи вищезазначене необхідно переглянути кількість залучених суб'єктів господарювання до цього проекту.

 

Про стан роботи із зверненнями громадян

У І півріччі 2013 року до управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради надійшло 437 письмових звернень ( у І півр. 2012 р. – 376),що на 57 більше в порівнянні з І півріччям 2012 року, з них: скарг– 10 ( у І півр. 2012 р. – 24), подяк медичним працівникам – 4 ( у І півр. 2012 р. – 9).

Звернення направлені в інші організації за належністю – 4 ( у І півр. 2012 р. – 1).

Через МОЗ України, Верховну Раду, секретаріат Президента України, Кіровоградську облдержадміністрацію, депутатів різних рівнів надійшло 426 звернення ( у І півр. 2012 р. – 355). Безпосередньо від заявників надійшло 11 звернень ( у І півр. 2012 р. – 21).

Загальна кількість звернень громадян у І півріччі 2013 року у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року збільшилась на 61 звернення (16,2%).

Велику частину серед звернень громадян складають звернення щодо надання медичної допомоги у І півріччі 2013 року – 303 (69,3%), у І півріччі 2012 року – 233 (62,0%). З них надання матеріальної допомоги на лікування складає у І півріччі 2013 року – 255 (84,1%), у І півріччі 2012 року – 190 (81,5%).

Збільшилась кількість звернень громадян з території обслуговування КЗ "Поліклінічне об’єднання м.Кіровограда" - 181 (у І півр. 2012р. – 146),КЗ "Центральна міська лікарня м.Кіровограда" - 81 (у І півр. 2012р. – 63),5-та міська поліклініка: - 64 (у І півр. 2012р. – 52).По дитячій міській поліклініці №1 число звернень зменшилось до 18 проти 25 звернень минулого року. З інших ЛПЗ суттєво не змінилась.

Основним недоліком розгляду звернень громадян є випадки порушення терміну розгляду звернень громадян встановлених управлінням охорони здоров’я Кіровоградської міської ради для ЛПЗ міста, відповідь заявникам надається стислої форми, не містить повного вирішення питань викладених у зверненнях громадян стосовно надання медичної допомоги.


Про стан інфекційної захворюваності та виконання плану імунопрофілактики за 6 місяців 2013 року

Епідемічна ситуація за 6 місяців 2013 року з інфекційних захворювань в місті Кіровограді характеризується, як відносно стабільна.

Аналіз епідемічної ситуації в м. Кіровограді за І півріччя 2013 року в порівняні з аналогічним періодом минулого року свідчить, що захворюваність на інфекційні хвороби збільшилась на 12,3%. Зареєстровано 35171 випадок інфекційних захворювань, з яких 92,6% припадає на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції (32567 випадків).

Зниження рівня захворюваності зафіксовано за 8 нозологічними формами, а саме: гастроентероколіти невстановленої етіології (9,9%), кашлюк (75,0%), менінгококова інфекція (1 випадок), кір (70,0%),епідемічний паротит (70,0%), скарлатина (2,6%),грип (38,5%),педикульоз (30,6%).

Проте зросла захворюваність на: інші сальмонельозні інфекції (47,4%), носії збудників сальмонельозу (7 випадків), дизентерію (2 випадки), гастроентероколіти встановленої етіології (4,9%), ротавірусний ентерит (57,1%), хворобу Лайма (1 випадок), краснуху (15 випадків), вітряну віспу (80,6%), вірусний гепатит В (85,7%), вірусний гепатит В+С (1 випадок), вірусний гепатит невстановленої етіології (33,3%),інфекційний мононуклеоз (60,0%), ГРВІ (12,4%), вірусний менінгіт (1 випадок).

В звітному періоді спалахів інфекційних хвороб та групових захворювань помісту Кіровограду не зареєстровано.

За 6 місяців 2013 року звернулись за наданням антирабічної допомоги 431 особа з приводу покусів, пошкрябин та ослинень тваринами, інтенсивний показник на 100 тис. населення склав 176,13. Призначено антирабічних щеплень 14 потерпілим.

Забезпеченість вакцинами та анатоксинами для проведення планових профілактичних щеплень в І півріччі 2013 році була недостатньою. Для роботи отримано щодо потреби на рік: Інфанрікс - 12,3%, Пентаксим - 19,2%, вакцини БЦЖ–М - 66%. Забезпечено річну потребу в централізованій поставці вакцини БЦЖ та ІПВ.

В зв’язку з обмеженим централізованим забезпеченням медичними імунобіологічними препаратами в І півріччі 2013 року виконання річного плану щеплень залишається незадовільним.

Рейтинговий показник імунізації дітей АКДП-ІІІ по досягненні 1 року по м. Кіровограду становить 47,0%. Із 735 дітей через відсутність вакцини не щеплено 636 осіб.

Рейтинговий показник вакцинації проти туберкульозу новонароджених в пологових стаціонарах м. Кіровограда до 3 дня життя по місту становить 88,0% (пологовий будинок №1 – 92,4%, пологовий будинок №2 ім. "Святої Анни" – 98,5%). Не щеплені своєчасно 239 дітей. Повнота обсягу щепленням проти туберкульозу дітей до 1 року складає 43,7%. Виконання річного плану щеплень за І півріччя 2013 року:

·вакцинація проти кашлюку – 10 %, дифтерії та правця – 9,7%,

·ревакцинація проти кашлюку – 11,4%, дифтерії 8,3%, правця – 10,3%;

·вакцинація проти поліомієліту – 8,4%;

·ревакцинація проти поліомієліту – 25,2%;

·вакцинація проти кору, епідемічного паротиту та краснухи – 61,1%;

·ревакцинація проти кору, епідемічного паротиту та краснухи – 68,3%;

·вакцинація проти гемофільної інфекції – 35,4%, ревакциновано – 54,3%;

·вакцинація проти туберкульозу – 44,3%, ревакциновано – 39,3%.

Виконання річного плану туберкулінодіагностики становить 41,7%.

 

Про роботу щодо створення та поповнення реєстрів вагітних у жіночих консультаціях міста.

У 1 півріччі 2013 року у жіночій консультації №1 пологового будинку №1 у реєстр вагітних жінок внесена інформація на 460 вагітних та з квітня 2013 року у реєстр цитологічного обстеження внесена інформація на 6274 жінок.

У жіночій консультації №3 пологового будинку №2 ім."Святої Анни" у реєстр вагітних жінок внесена інформація на 757 вагітних (з них народили дітей 305 жінок та були зняті із реєстру вагітних) та у реєстр цитологічного обстеження внесена інформація на 4150 жінок.