Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » » Підсумки роботи медичної галузі міста Кіровограда за перше півріччя 2014 року та визначені пріоритетні напрямки розвитку

Підсумки роботи медичної галузі міста Кіровограда за перше півріччя 2014 року та визначені пріоритетні напрямки розвитку

29 липня 2014 року відбулося засідання колегії управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради, на якому підведені підсумки роботи медичної галузі міста Кіровограда за перше півріччя 2014 року та визначені пріоритетні напрямки розвитку


 

Основною метою діяльності галузі охорони здоров'я міста Кіровограда протягом першого півріччя 2014 року в умовах економічної та політичної кризи та жорсткої економії бюджетних коштів було її стабільного функціонування, надання населенню міста якісної та доступної медичної допомоги, розвиток первинної ланки охорони здоров'я на засадах сімейної медицини, зміцнення кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази.

У 1 півріччі 2014 року у місті Кіровограді працювало 13 лікувальних закладів із загальним ліжковим фондом 1 105 ліжок, в галузі працювало на 4147 штатних посадах 3535 фізичних осіб, з них 583 лікаря та 1498 середніх медичних працівників.

Укомплектованість лікарських посад фізичними особами становить 69,3%, середніх медичних працівників — 88%.

Показники демографії

Кількість постійного населення станом на 01.01.2014року становила239 253особи,із них діти віком 0-14 років – 33 082, підлітки віком 15-17 років - 7 036, дорослі – 199 135 (із них працезданого віку - 141 648).Протягом 1 півріччя 2014року зареєстровано в РАГСі– 1407 новонародженихнемовлят, що на 93 дитини більше ніж в минулому році.

Аналізуючи стан здоров'я населення міста Кіровограда та показники роботи галузі охорони здоров'я у 1 півріччі 2014 року, слід відмітити, щопоказник смертності населення міста становить 598,9 на 100 тис. населення проти 713,2 у 1 півріччі 2013 року, показник дитячої смерті серед дітей до 1-го року склав 8,95 на 1000 народжених дітей проти 8,37 за аналогічний період 2013 року.

За причинами смертівсього населення на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу – 65,5%, на другому - новоутворення – 19,0%, на третьому травми, отруєння, нещасні випадки - 5,1%.

 

Основні показники поширеності та захворюваності

Показник поширеності захворювань серед дорослого населення міста за 1 півріччя 2014 року знизився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 6,2% і становить 12 691,2 на 10 тис. відповідного населення (у 2013 році – 13 483,0). Рівень захворюваності серед дорослого населення нижчий на 4,1% і становить 2 212,2 на 10 тис. населення проти 2 302,2 за аналогічний період 2013 року.

Серед підлітків поширеність захворювань по місту за 1 півріччя 2014 року зменшилася на 3,4% і становить 10 289,9 проти 10 634,4 за аналогічний період 2013 року. Також відмічається зниження на 4,4% захворюваності серед підлітків до 6 155,5 проти 6 428,8 у минулому році.

Серед дитячого населення від 0-14 років рівень поширеності хвороб знизився на 2,9% із 1131,3 до 1099,3 на 1 тис. дитячого населення, рівень захворюваності знизився на 3,3% і становить 923,0 проти 953,4 у 2013 році.

За 1 півріччя 2014 року показник захворюваності злоякісними новоутвореннями становить 263,0 на 100 тисяч населення проти 250,9 у 1 півріччі 2013 року. Питома вага занедбаних випадків 4 стадії серед виявлених онкохворих у 1 півріччі 2014 року зменшилася до 16,5% проти 20,1% за аналогічний період 2013 року. Загальна занедбаність онкозахворювань (4ст.+3ст.віз.) знизилася і становить 27,7% проти 31,0% за 2013 рік. Виявлено візуальних форм новоутворень 247(246) випадків, серед яких 14,5% (18,2%) занедбаних випадків.

Протягом 1 півріччя 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в структуріінфекційної захворюваностівсього населення по місту відбулося зниження захворюваності вітряною віспою на 79%, сальмонельозом на 28,6%, вірусними гепатитами на 16,8%, не було зареєстровано випадків дизентерії протягом обох років. Зросла захворюваність грипом на 123,4%, педикульозом - на 59,3%, коростою - на 66,7%.

Періодично протягом півріччя деякіімунобіологічні препаратиперебували на карантині, а туберкулін був відсутній у продажі, але деякі показники імунізації населення міста покращилися порівняно з аналогічним періодом минулого року: вакцинація проти дифтерії виконана на 35,0% (8,1%), ревакцинація на 8,3%(4,3%), проти поліомієліту - вакцинація на 49,0%(16,3%), ревакцинація на 20,5% (23,6%), а інші погіршилися: вакцинація проти кору - на 21,2% (62,5%), ревакцинація на 18,7%(68,7%), проти туберкульозу - вакцинація на 47,3%(98%), ревакцинація на 38,5%(80,7%).

 

Амбулаторно-поліклінічна допомога

За звітний період, як і у минулому році, оглянуто лікарями 74,6% всього населення міста, в тому числі оглянуто інвалідів війни – 97,9%, учасників бойових дій - 97,4%, учасників війни – 97,0%, осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 90,5%. Усі амбулаторно-поліклінічні заклади міста проводили профогляди підлеглих контингентів населення згідно плану, і у 1 півріччі 2014 року дорослих оглянуто 100% від запланованих на півріччя та виявлено у 16,4% захворювання. Підлітків по місту оглянуто на 98,5% та виявлено у 10,2% захворювання. Дітей до 14 років оглянуто на 99,9% та виявлено у 10,6% захворювання.

Протягом 1 півріччя 2014 року денні стаціонари поліклініки працювали у восьми ЛПЗ міста, функціонувало 447 ліжок, на яких було проліковано 6 158 хворих, що на 6,2% більше ніж у 2013 році. Обіг ліжка денного стаціонару у цьому році знизився з 14,6 до 13,8. В ЛПЗ працювали три стаціонари вдома, в яких проліковано 9 210 хворих, що на 11,2% менше ніж за аналогічний період 2013 року.

 

Стаціонарна допомога

В ЛПЗ міста протягом 1 півріччя 2014 року працювало 1 105 стаціонарних ліжок, на них проліковано 18 970 хворих, що на 1,9% більше ніж за аналогічний період 2013 року, та померли 273 хворих, проведено хворими 191 412 ліжко-днів, що на 1 432 ліжко-днів більше ніж за аналогічний період 2013 року. Середня тривалість перебування на ліжку становить 10,1 днів. Летальність по ЛПЗ міста за 1 півріччя 2014 року склала 1,35 проти 1,27 у 2013 році. В цілому по місту ліжко працювало протягом 1 півріччя 2014 року 173,2 днів (за аналогічний період 2013 року - 171,9 днів), план роботи ліжка виконано на 105,8% (за аналогічний період 2013 року - 105,5%). Усі лікувальні заклади план роботи ліжка виконали більше 100%.

За 1 півріччя 2014 року в хірургічних стаціонарах було прооперовано на 4,1% менше ніж за аналогічний період 2013 року – 4 337 (4 514) хворих, в тому числі за методикою «хірургії одного дня» більше на 1,1% – 500 (455). За 1 півріччя цього року по стаціонарах міста збільшився відсоток прооперованих хворих в плановому порядку з 51,3% до 52,2% від всіх прооперованих хворих та зменшення в порівнянні з аналогічним періодом минулого року питомої ваги прооперованих хворих з терміновими хірургічними станами з 74,1% до 69,9%.

Показник післяопераційної летальності зріс в порівнянні з аналогічним періодом минулого року з 0,47% до 0,53%.

 

Аналіз основних показників роботиакушерського-гінекологічної служби

По даним РАГСу за 1 півріччя 2014 року в місті Кіровограді народилося 1407 (1314) немовлят, показник мертвонароджуваності знизився і становить 5,48‰ (8,3‰ в минулому році), по пологових будинках міста показник 1,57‰ (6,55‰). Рання неонатальна смертність немовлят зменшилася із 4,19‰ до 2,07‰ (у пологових будинках міста у 2014 році народжені діти не помирали). Показник перинатальної смертності на 1000 народжених дітей дещо знизився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року з 12,46‰ до 7,53‰, (по пологових будинках міста показник 1,57‰ (9,00‰). Показник загальної смертності немовлят зріс із 8,37‰ до 8,95‰.

В пологових будинках міста за 1 півріччя 2014 року прийнято пологів на 3,8% більше – 1 265 (1 218), пологів поза стаціонаром не було. Всього у пологових будинках міста народилося дітей 1 271(1 222), із них живими - 1 269 (1 214).

У І півріччі 2014 року до управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради надійшло 247 письмових звернень, що на 43,7% (190) менше в порівнянні з І півріччям 2013 року (437).


Стан виконання міського бюджету по галузі "Охорона здоров'я" містаКіровограда за

І півріччя 2014 року

На галузь «Охорона здоров’я» м. Кіровограда на 2014 рік затверджено з усіма уточненнями по загальному фонду міського бюджету обсяг видатків у сумі148217,0тис. грн.

На січень-червень 2014 року затверджені бюджетні призначення на загальну суму77962,4тис.грн.

Профінансовано галузь «Охорона здоров’я» м. Кіровограда за І півріччя 2014 року на загальну суму75143,1тис.грн., що складає 96,4 % до плану на січень-червень 2014 року та на 3777,1 тис.грн. менше, ніж за аналогічний період 2013 року.

З загальної суми профінансованих видатків спрямовано на захищенні статті74019,7тис.грн. (98,5% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

·оплату праці з нарахуваннями – 63655,4 тис.грн. (84,7 %);

·придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1363,7 тис.грн. (1,8 %);

·придбання продуктів харчування – 662,6 тис.грн. (0,9 %);

·оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 7342,2 тис.грн. (9,8 %);

·виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 386,6 тис.грн. (0,5 %);

·інші поточні трансферти населенню (відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства) — 609,2 тис.грн. (0,8 %).

З загальної суми профінансованих коштів спрямовано на інші незахищені статті видатків1123,4тис.грн. (1,5% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

·придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари) – 506,4 тис.грн.

·оплату послуг (крім комунальних) – 577,5 тис. грн.;

·оплату видатків на відрядження – 31,4 тис.грн.

·окремі заходи по реалізації державних (регіональних) программ, не віднесені до заходів розвитку – 8,1 тис. грн.

Проведено касові видатки за І півріччя 2014 року по загальному фонду міського бюджету на суму74464,8тис.грн., що на 904,7 тис.грн. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на 1 липня 2014 року залишки коштів на рахунках лікувальних закладів в УДКСУ у м. Кіровограді Кіровоградської області, які профінансовані із загального фонду міського бюджету становлять678,3тис.грн. та спеціального (бюджет розвитку) –111,1тис.грн.

По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2014 рік затверджено з усіма уточненнями кошторисні призначення на загальну суму5844,0тис. грн., на 1 півріччя –5390,1тис.грн., профінансовано кошти з початку року на суму688,5тис.грн., що складає 12,8 % від плану на І півріччя 2014 року.

За І півріччя 2014 року закладами охорони здоров’я комунальної власності міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі2887,6тис.грн., або 65,0 % річного плану, що на 358,4 тис.грн., або на 14,2 % більше, ніж у І півріччі 2013 року, з них:

·за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески, від організацій для виконання цільових заходів) у сумі 1968,3 тис.грн,;

·від здачі в оренду майна 531,2 тис.грн.;

·від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) 276,4 тис. грн.;

·від додаткової (господарської) діяльності 8,0 тис. грн.;

·від реалізації в установленому порядку майна 103,7 тис.грн.

За І півріччя 2014 року лікувально-профілактичними закладами комунальної власності міста здійснено видатки по спеціальному фонду міського бюджету (власні надходження) на суму2987,8тис.грн., або 67,3% річного плану, що на 635,3 тис.грн. більше, ніж за І півріччя 2013 року.

З загальної суми видатків спрямовано на захищені статті911,8тис.грн., що на 3,4 тис.грн. більше ніж у І півріччі 2013 року, та на інші незахищені статті видатків2076,0тис.грн., що на 631,9 тис.грн. більше ніж у аналогічному періоді 2013 року.

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі «Охорона здоров'я» міста Кіровограда за І півріччя 2014 року становить1876грн., що більше ніж за аналогічний період 2013 року на 57 грн., або на 3,0 %. Розпорядженням міського голови від 19 березня 2014 року № 25 ″Про економію коштів міського бюджету″ чітко визначено, що проводити видатки, пов′язані із стимулюванням працівників, встановлювати надбавки та доплати необов′язкового характеру лише за умови забезпечення у повному обсязі обов′язкових виплат із заробітної плати. Крім того, розпорядження зобов′язує керівників закладів упорядкувати штатну чисельність працівників в межах затверджених асигнувань на оплату праці.

Вартість 1 ліжко-дня перебування хворих в стаціонарах по медикаментам становить по плану 7,77 грн., фактична5,83грн., по харчуванню по плану 4,02 грн., фактична4,55грн.

Відсоток забезпеченості видатків на енергоносії у 2014 році становить 72,2 відсотка або не забезпечено 4789,3 тис. грн.

Розпорядженням міського голови визначене завдання щороку розробляти та затверджувати плани заходів з енергозбереження, зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Для реалізації поставленого завдання необхідно максимально докласти зусиль для переходу на альтернативні види опалення та здійснити заходи з утеплення приміщень.

Галузі ″Охорона здоров′я″ міста Кіровограда у 2014 році виділена субвенція з державного бюджетуна часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобоюу сумі 860,8 тис. грн., що становить 76,6 відсотка у порівнянні з 2013 роком або менше на 262,3 тис. грн.

У реалізації пілотного проекту державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою задіяні комунальні заклади ″Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини″ - 37,3 тис. грн., ″Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда″ - 456,0 тис. грн., ″Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда″ - 367,5 тис. грн.

Розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 20 червня 2014 року № 233-р ″Про субвенцію з обласного бюджету районним та міським (міст обласного значення) бюджетам на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет″міському бюджету на галузь ″Охорона здоров′я″ виділена субвенція у сумі 3653,7 тис. грн. на придбання інсулінів для інсулінозалежних хворих. Кошти розподілені між комунальними закладами: ″Центральна міська лікарня м. Кіровограда″ - 1228,7 тис. грн., ″Поліклінічне об′єднання м. Кіровограда″ - 2380,0 тис. грн., дитяча міська поліклініка № 1 – 45,0 тис. грн.

На сьогоднішній день по галузі "Охорона здоров'я" міста Кіровограда діють 8міських галузевих програм. На 2014 рік на виконання заходів затверджених програм у кошторисах лікувально-профілактичних закладів комунальної власності затверджено видатки у сумі 11069,7 тис. грн. Станом на 01.07.2014року фактично виконано заходи на загальну суму 2197,4тис.грн., що становить 20 % від плану.

 

Основні напрямки діяльності на друге півріччя 2014 року:

1) розвиток паліативної медицини, (збільшення кількості паліативних ліжок, приведення якості паліативної допомоги у відповідність до стандартів, підготовка кадрів, широке призначення таблетованих форм морфіну онкохворим за показаннями згідно наказу МОЗ України) ;

2) підвищити виявляємість захворювань при профілактичних оглядах до 30% шляхом покращення якості діагностики, дотримання протоколів, навчання медичних кадрів, усунення формального підходу;

3) Активізація профілактичного напрямку діяльності сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів шляхом індивідуальної роботи з кожним пацієнтом щодо навчання методами здорового способу життя та профілактики захворювань та встановлення персональної відповідальності лікаря за якісні показники роботи на дільниці.

4)Забезпечення проведення безкоштовних профілактичних оглядів осіб, переміщених із тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО, диспансерний нагляд та надання їм необхідної медичної допомоги у повному обсязі.

5) Охоплення цитологічним скринінгом усіх жінок, які відвідують поліклініку чи перебувають на стаціонарному лікуванні та стовідсоткове їх оздоровлення при виявленні патології, занесення їх до реєстру.

6) розробка та реалізація заходів в ЛПЗ міста, які забезпечать під час опалювального сезону 2014-2015 економію природного газу до 30%; впровадження енергозберігаючих заходів, альтернативних видів опалення, залучення спонсорів, інвесторів;

7) проведення підготовчої роботи (поточні ремонти, заготівлі)до функціонування ЛПЗ в осінньо-зимовий період;

8) проведення капітального ремонту 1 поверху дитячого інфекційного відділення ЦМЛ;

капітального ремонту мережі теплопостачання стаціонару №2 ЦМЛ;

капітального ремонту амбулаторії загальної практики — сімейної медицини КЗ "ЦПМСД №2” по вул.Казанській, 12-а;

9) Зміцнення матеріально — технічної бази закладів шляхом придбання обладнання для ЛПЗ за кошти бюджету розвитку міста при умові проведення платежів в органах Держказначейства .

10) реалізація коштів державних субвенцій по пілотному проекту для лікування гіпертонічної хвороби, цукрового діабету.