Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » » Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кіровограда за 1 квартал 2014 року

Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кіровограда за 1 квартал 2014 року

Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кіровограда за 1 квартал 2014року

 

У 1 кварталі 2014 року у місті Кіровограді збережено 13 лікувальних закладів із загальним ліжковим фондом 1 105 ліжок, в галузі працювало 582 лікаря та 1519 середніх медичних працівників.

 

 

Показники демографії

Кількість постійного населення станом на 01.01.2013 року становила 239 253 особи, із них діти віком 0-14 років – 33 082, підлітки віком 15-17 років - 7 036, дорослі – 199 135 (із них працездатного віку - 141 648). Протягом 1 кварталу2014року зареєстровано в РАГСі– 722новонародженихнемовлят, як і в минулому році.

За 1 квартал 2014 року лікарями поліклінік та стаціонарів міського підпорядкування виписано 558 лікарських свідоцтв про смерть.За причинами смерті всього населення:на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу- 68,4%,на другому - новоутворення– 23,1%,на третьому - хвороби органів травлення –3,0%.

Основні показники поширеності та захворюваності

Показник поширеності захворювань серед дорослого населення міста за1 квартал 2014рокузнизився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на8,8%і становить 8244,9 на 10 тис. відповідного населення (у 2013 році - 8974,7). Найвищий показник поширеності захворювань на первинному рівні у КЗ «ЦПМСД № 2» - 6067,0, на вторинному рівні - у КЗ «Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда» - 2266,3 на 10 тис. відповідного населення. В структурі поширеності захворювань, як завжди, серед дорослого населення на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу.

Рівень захворюваності серед дорослого населення знизився на3,5%і становить 1259,7 (1304,0) на 10 тис. населення. Найвищий показник захворюваності на первинному рівні у КЗ «АЗПСМ» - 747,9, на вторинному рівні - у КЗ «Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда» - 611,25.

Серед підлітків по місту за 1 квартал 2014рокузменшилисяпоширеність захворювань на 0,2%і становить 7040,9 проти 7056,6 за аналогічний період 2013 року та захворюваності на 0,6% до 4039,2 проти 4065,6.Ріст показників поширеності і захворюваності серед підлітків відбувся по хворобам органів дихання, по іншим хворобам ці показники зменшилися.

Серед дитячого населення віком 0-14 роківзменшилисяпоширеність хворобна8,0%із 697,7 до 646,0 на 1000 дитячого населення та захворюваність на 8,9% і становить 527,2 проти 574,4 у 2013 році.В структурі захворюваньвідбулося зменшення усіх класів хвороб.

За 1 квартал 2014року відмічається покращення показників по онкослужбі: показник захворюваностізлоякісними новоутвореннямизнизивсяі становить101,7на 100 тисяч населення проти122,6у 1 кварталі 2013року.Питома вагазанедбаних випадків у 4 стадії серед виявленихонкохворих у 1 кварталі 2014року знизилася до13,5% проти17,9% за аналогічний період 2013року.Знизилася питома вага занедбаних форм раку (4 ст. всі форми + 3 ст. візуальної локалізації) до 26% проти 31,6% минулого року.

Відмічається зменшення питомої ваги занедбаних візуальних форм з 16,4% до 15,8%.Залишається високою занедбаність раку візуальної локалізаціїу ЖК № 3– 33,3%.У 2014 році питома вага виявляємості при профоглядах становить16,6% проти16,0%у минулому році (КЗ «ЦПМСД №1» - 14,3%).

Показники імунізації населення міста порівняно з аналогічним періодом минулого року погіршилися із-за перебоїв в поставках імунобіологічних препаратів, що призвело до їх відсутності в ЛПЗ міста та карантину на деякі імунобіологічні препарати.

 

Амбулаторно-поліклінічна допомога

За 1 квартал 2014 року диспансерний огляд пройшло 39,7% (36,7%) всього населення міста. Відсоток вперше виявлених захворювань при диспансеризації всіх категорій населення по місту склав 12,5% (12,5%).

Населення пільгових категорій за звітний період оглянуто:

ветерани війни – 39%; особи, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 49,7%, найнижчі показники по КЗ «ЦПМСД №1».

Усі амбулаторно-поліклінічні заклади міста проводили профогляди підлеглих контингентів населення згідно плану і у 1 кварталі 2014року оглянуто100% (97,0%)від запланованих на квартал та виявлено захворювань11,2% (8,8%).Виявлено захворювань: у підлітків - 7,8% (6,9%). учнів СПТУ, студентів 18 років і старших - 10,7% (3,9%), дітей віком до 14 років - 11,0% (9,5%).

Лікувально-профілактичні заклади міста річний план профілактичних флюорографічних оглядів за 1 квартал 2014року виконали на22,8% (27,4%), так як у деяких ЦРД майже на протязі двох місяців не працювали флюорографи.

Протягом 1 кварталу 2014 рокуденні стаціонари поліклініки працювали у восьми(семи) ЛПЗ міста, функціонувало 446 (397) ліжок, показник забезпеченості ліжками денного стаціонару становить 18,6 (16,5) на 10 тис. населення, було проліковано 3 614 (2 853) хворих, щона26,7%більшеніж у 2013 році. Показник пролікованих хворих у денному стаціонарі становить 15,1 (11,9) на 1 тис. населення при нормативі на квартал 12,5 (низькі показники по дитячій поліклініці №1 – 3,3 та КЗ «ЦПМСД №1»- 4,9, КЗ «ЦПМСД №2»- 4,8). Обіг ліжка денного стаціонару за 1 квартал – 8,1(7,2). Робота ліжка при контрольному показнику на квартал 61,6 склала 70,8 днів, тобто 114,9%.

В ЛПЗ працювалип’ять стаціонарів вдома, в яких проліковано 5052 (5700) хворих, щона12,8% меншеніж за аналогічний період 2013 року. Показник пролікованих хворих в стаціонарах на дому на 1 тис. населення по місту складає 21,1 (23,8), найменший по КЗ «АЗПСМ» - 6,7.

 

Стаціонарна допомога

В ЛПЗ міста протягом 1 кварталу 2014 року як і у 2013 році працювало1105стаціонарних ліжок, проліковано в абсолютних числах практично однакову кількість населення. Летальність по ЛПЗ міста за 1 квартал 2014 року склала 1,52 проти 1,39 у 2013 році. Протягом кварталу в стаціонарах міста померло 147 хворих, що на 13 хворих більше ніж у 2013 році.

В цілому по місту ліжко працювало протягом 1 кварталу 2014 року - 87,9 днів (за аналогічний період 2013 року - 88,9 днів),план роботи ліжка виконано на108,8%, тоді як у 2013 році план було виконано на 110,1%. В розрізі закладів план роботи ліжка виконали всі заклади, але низькими показники виконання роботи ліжка мають: длявагітних та роділь– 74,3% (76,1%),гнійної хірургії– 87,7% (74,6%),травматологічні– 94,9% (123,0%),неврологічні для дітей- 97,0% (104,9%).

За 1 квартал 2014 року в хірургічних стаціонарах було прооперовано на 3,5% менше ніж за аналогічний період 2013 року - 2238 (2317) хворих. За 1 квартал цього року по стаціонарах міста зменшилася питома вага прооперованих хворих в плановому порядку з 52,2% до 43,2% від всіх прооперованих хворих та з терміновими хірургічними станами із 74,2% до 73,3%. Збільшилася питома вага прооперованих за методикою «Хірургія одного дня» - із 9,6% до 10,6%. Показник післяопераційної летальності знизився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року з 0,60% до 0,49%.

 

Аналіз основних показників роботи акушерського-гінекологічної служби

По даним РАГСу за 1 квартал 2014 року в місті Кіровограді зареєстровано 710 (677) немовлят.

У 1 кварталі 2014 року по місту було 3 (7) мертвонароджених дітей, з яких двоє зареєстровані у пологовому будинку №1 комунальної власності міста та 1 дитина у Перинатальному центрі обласної лікарні, показник мертвонароджуваності по двом пологовим будинкам - 3,10‰ (4,97‰),показник мертвонароджуваності по місту знизився із9,60‰до4,14‰.

Рання неонатальна смертність немовлят зросла по місту із1,39‰до2,77‰, тоді як у пологових будинках діти від 0 до 6 діб у 1 кварталі 2014 року не помирали.Показник перинатальної смертності на 1000 народжених дітей в порівнянні з аналогічним періодом минулого року по місту знизився з11,0‰до6,9‰,по пологовим будинкам міста цей показник склав 3,10‰.Показник загальної смертності немовлят зрісі становить9,7‰проти4,16‰у1 кварталі 2013року.

В пологових будинках міста за 1 квартал 2014року прийнято пологів на7,1%більше- 645(602), випадків пологів поза стаціонаром не було. Всього у пологових будинках міста народилося дітей 646 (604), із них живими 644 (601). Випадків материнської смерті не було.

У I кварталі 2014 року до управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради надійшло 158 письмових звернень, що на 33 менше в порівнянні з І кварталом 2013 року (191), з них: скарг 7, подяк медичним працівникам – 1, що є аналогічним 2013 року.

Звернення направлені в інші організації за належністю – 2 (І кв. 2013р. – 3).

Через МОЗ України, Верховну Раду, секретаріат Президента України, Кіровоградську облдержадміністрацію, депутатів різних рівнів надійшло 148 звернень ( в І кв. 2013р. – 186). Безпосередньо від заявників надійшло 10 звернень (І кв. 2013р. – 5).

Загальна кількість звернень громадян у I кварталі 2014р. у порівнянні з І кварталом 2013р. зменшилась на 33 звернення (17,3%) .

 

Велику частину серед звернень громадян складають звернення щодо надання медичної допомоги І кв. 2014р. – 105 (66,45 %), I кв. 2013р. – 154 (80,6 %). З них надання матеріальної допомоги на лікування складає І кв. 2014р. – 85 (53,79 %), І кв. 2013р. – 126 (81,8 %).

Найбільша кількість звернень громадян з території обслуговування комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда" – 44 (в І кв. 2013р. вищевказаний центр не функціонував). Суттєво зменшилась кількість звернень з території міської дитячої поліклініки №1 — 3, (1 кв.2013р.- 14), комунального закладу «Поліклінічне об’єднання

м. Кіровограда» - 14 (1 кв.2013р.- 86), комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» - 20 (І кв. 2013р. – 34). В інших ЛПЗ кількість звернень суттєво не змінилась.

Виходячи з аналізу звернень громадян необхідно відмітити, що кількість звернень громадян зменшилась.

Основним недоліком розгляду звернень громадян є випадки порушення терміну розгляду звернень встановлених управлінням охорони здоров’я Кіровоградської міської ради для ЛПЗ міста, відповіді надаються стислої форми, не містять повного вирішення питань викладених у зверненнях громадян стосовно надання медичної допомоги, а іноді взагалі надаються не по сутті.

З метою поліпшення стану роботи зі зверненнями громадян забезпечується кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний їх розгляд з метою оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, надання у встановлені законом строки письмових відповідей авторам звернень за наслідками їх розгляду та недопущення звернень з одних і тих же питань на адресу органів влади вищого рівня.


Стан виконання міського бюджету по галузі "Охорона здоров'я" міста Кіровограда за 1 квартал 2014 року

На галузь «Охорона здоров’я» м. Кіровограда на 2014 рік затверджено з усіма уточненнями по загальному фонду міського бюджету обсяг видатків у сумі148479,5тис. грн.

На січень-березень 2014 року затверджені бюджетні призначення на загальну суму40515,0тис.грн.

Профінансовано галузь «Охорона здоров’я» м. Кіровограда за 1 квартал 2014р. на загальну суму34433,3тис.грн., що складає 85,0 % до плану на квартал та на 1782,9 тис.грн. менше, ніж за аналогічний період 2013 року.

З загальної суми профінансованих видатків спрямовано на захищенні статті33818,3тис.грн. (98,3 % загальної суми профінансованих видатків).

З загальної суми профінансованих коштів спрямовано на інші незахищені статті видатків615,0тис.грн. (1,8 % загальної суми профінансованих видатків).

Станом на 1 квітня 2014 року залишки коштів на рахунках лікувальних закладів в УДКСУ у м. Кіровограді Кіровоградської області, які профінансовані із загального фонду міського бюджету становлять453,3 тис.грн.

По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2014 рік затверджено кошторисні призначення на загальну суму7123,2тис. грн., на 1 квартал -1611,9тис.грн., профінансовано кошти з початку року на суму615,4тис.грн., що складає 38,2 % від плану на 1 квартал 2014 року. Станом на 1 квітня 2014 року профінансовані кошти по бюджету розвитку залишилися на рахунках в органах казначейської служби.

За 1 квартал 2014 року закладами охорони здоров’я комунальної власності міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі 1614,0тис.грн., або 45,7 % річного плану, що на 364,1тис.грн., або на 29,2 % більше, ніж у 1 кварталі 2013 року.

За 1 квартал 2014 року лікувально-профілактичними закладами комунальної власності міста здійснено видатки по спеціальному фонду міського бюджету (власні надходження) на суму1396,5тис.грн., або 39,5% річного плану, що на 118,1 тис.грн. більше, ніж за 1 квартал 2013 року.

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі «Охорона здоров'я» міста Кіровограда за 1 квартал 2014 року становить1836грн., що більше ніж за аналогічний період 2013 року на 34 грн., або на 1,8 %.

23.04.2014 року розпорядженням голови ОДА в бюджет м. Кіровоград розподіленасубвенція з державного бюджету на часткове відшкодування лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою у сумі 860,8 тис.грн.

Аналіз рейтингових показників стану здоров'я населення міста

По рейтинговій оцінці стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Кіровоградської області за 1 квартал 2014 року м. Кіровоградпосіло12місце за аналогічний період 2013року- 17місце.

В групі «Стан здоров’я населення»місто Кіровоград зайняло 9 місце за 1 квартал 2013 року - було 8 місце.

- смертність немовлят (на 1 тис. народжених живими) склала 9,7%опроти 4,16%ов 2013 році, обласний показник – 9,83%о;

- рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 тис. населення працездатного віку) склав 14,39 проти 14,8 у 1 кварталі 2013 року, обласний показник - 15,21;

-рівень первинної інвалідності дитячого населення(на 10 тис. дитячого населення) склав2,99проти6,3за 1 квартал 2013 року, обласний показник - 5,09.

В групі «Профілактична робота»місто Кіровоград зайняло 19 місце, за 1 квартал 2013 року було 16 місце.

- своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року склала 70,4% проти 61,0% за 1 квартал 2013 року, обласний показник – 73,9%;

- охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1 тис. дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці) склало 93,1 проти 833,0 за аналогічний період 2013 року, обласний показник - 394;

- охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (на 100 народжених живими) склало 95,2 проти 90,7 у 1 кварталі 2013 року, обласний показник – 91,2;

- профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз (на 1 тис. населення)склали146,9проти173,6за 1 квартал 2013року, обласний показник– 161,6;

- охоплення 2-разовим ультразвуковим скринінгом вагітних у терміні до 22 тижнів (в%) склало 100 % як і за 1 квартал 2013 року, обласний показник - 99,96;

- охоплення обстеженням на ВІЛ вагітних жінок незалежно від терміну вагітності (в%) склало 100 % як і за 1 квартал 2013 року, обласний показник - 99,96;

В групі «Доступність та якість медичної допомоги»місто Кіровоград зайняло 5 місце, тоді як за 1 квартал 2013 року було 23 місце:

- післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології - 0% проти 0,8% у 2013 році, обласний показник - 0,59%;

- питома вага візуальних форм злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії 9,5% проти 8,62% у 2013 році, обласний показник – 13,0%;

- питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІV стадії – 13,5% проти 17,9% у 2013 році, обласний показник - 20,1%;

-питома вага виявлених хворих на туберкульоз при флюорографічних профоглядах склала38,3%проти39,6%у 2013році, обласний показник– 52,8%;

-питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз склала 76,7% проти 54,3% у 2013 році, обл. показник – 63,1%;

-питома вага виїздів швидкої медичної допомоги до хворих з хронічними захворюваннями склала 1,73% як і у 2013 році, обласний показник - 1,7%.

В групі «Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів»місто Кіровоград зайняло 12 місце, за 1 квартал 2013 року - було 16 місце.

-укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів – 59,9% проти 71,6% у 2013 році, обласний показник – 59,7%.

У І кварталі 2014 рокупроведені3 перевірки діяльностілікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста, зокрема:

- оглядових перевірка (жіночих, чоловічих) кабінетів. Серед виявлених недоліків звертає на себе увагу значна кількість жіночого населення, яке більше 3-х років не відвідувало жіночі консультації; не розроблені маршрути пацієнтів з метою раннього виявлення онкопатології у жінок, відсутнє положення про чоловічий оглядовий кабінет та журнал обліку роботи чоловічого оглядового кабінету в КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда", не проводиться біопсія при проведенні ФГДС та ректороманоскопії у КЗ "Поліклінічне об'єднання

м. Кіровограда" та недостатньо – у КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда", недостатньо налагоджена взаємодія між жіночими оглядовими та мамологічними кабінетами.

- перевірка діяльності центрів первинної медико - санітарної допомоги та центрів ранньої діагностики. Результати будуть розглянуті на оперативній нараді.

Лікувально-профілактичними закладами комунальної власності міста активно проводиться робота по наданню медичної допомоги евакуйованим табіженцямз АР Крим. За І квартал охоплено медичним спостереженням 38 осіб даної категорії.

Середпозитивних зрушеньслід відмітити отримання ліцензій на медичну практику та діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів КЗ « Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Кіровограда», а також проведення трьох чергових етапів медико-соціальної акції «Здорові жителі - здорове місто», в ході якої оглянуто 1489 чоловік, з них виявлено гіпертонії — 323, цукровий діабет — 40, передпухлинні захворювання — 58, онко — 2 випадків.

Придбання дороговартісного обладнання для МЛШМД за рахунок спонсорської допомоги (мобільний рентгенапарат, дефібрілятор)

07.04.2014р. на базі поліклінічного відділення № 5 КЗ «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» відкрито кабінет «ДОВІРА». За квітень місяць 2014 р. звернулись 22 особи, яким проведено дотестове та післятестове консультування.

 

Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2014 рік

1. Подальший розвиток та удосконалення первинної ланки - відкриття амбулаторій загальної практики-сімейної медицини відповідно до перспективного плану на 2014 рік.

2. Проведення ремонту паліативного відділення стаціонару №1 КЗ Центральна міська лікарня.

3. Створення відомчого житла для молодих медичних працівників шляхом проведення реконструкції нежитлового приміщення пологового будинку №1.

4. Продовження реалізації пілотного проекту по забезпеченню населення лікарськими засобами для лікування гіпертонічної хвороби за референтними цінами.

5. Встановлення комп'ютерного томографа на базі МЛШМД для проведення сучасної діагностики захворювань.

6. Забезпечення сталого функціонування медичної галузі міста в умовах жорсткої економії відповідно до постанови КМУ від 01.03.2014 року №65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету”, не допускаючи при цьому якості медичної допомоги населенню.

7. Забезпечити реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я

м. Кіровограда (Закон України "Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров'я”, розвиток сімейної медицини) .

Начальник управління О.Макарук