Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » » Підсумкова колегія управління охорони здоров’я за за 9 місяців 2014 року

Підсумкова колегія управління охорони здоров’я за за 9 місяців 2014 року

Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладівкомунальної власності міста Кіровоградаза 9 місяців 2014 року

 

Станом на 1 жовтня 2014 року у місті Кіровограді існують 13 лікувальних закладів із загальним ліжковим фондом на 1105 ліжок, працюють 586 лікаря, в тому числі 26 лікарів - організаторів управління охорони здоров'я, 1530 середніх медичних працівників.

 

Показники демографії

Кількість постійного населення станом на 01.01.2014 року за даними облстатуправління становила 238319 осіб (2013р. - 239253), що менше на 934 особи або на 0,4 відсотка. Діти від 0-14 років становили 33 903, підлітки від 15-17 років - 6377, дорослі – 198039. Працездатне населення з 18 років становить 140009 чоловік.

За 9 місяців 2014 року в місті померло 1943 особи (за 9 місяців 2013р. - 2511). За причинами смерті на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу - 1260 осіб (64,8%) (у 2013 році - 62,1%), на другому - новоутворення - 405 осіб (20,8%) (у 2013 році – 18,4%), на третьому хвороби органів травлення - 80 осіб (4,1%) (у 2013 році - травми, отруєння, нещасні випадки - 5,5% ).

По даним РАГСу за 9 місяців 2014 року в місті зареєстровано дітей, які народилося 2161, що на 17 дітей більше ніж за 9 місяців 2013 року, віком до 1-го року померли 18 дітей (у 2013р. - 15), показник малюкової смертності на 1 тис. народжених живими становить 8,22‰ проти 6,97‰.У лікарнях померли 15 дітей, вдома – 3 дитини. У ЛПЗ міста померли 1 дитина.

Основні показники поширеності та захворюваності

Показник поширеності захворювань серед дорослого населення міста зменшився на 3,7% і становить 14872,2 на 10 тис. дорослого населення (2013р. - 15428,8). Рівень захворюваності за 9 місяців 2014 року серед дорослого населення знизився на 0,8% і становить 3064,7 на 10 тис. населення (3088,1 у 2013 році).

Серед підлітків по місту за 9 місяців 2014 року поширеність захворювань зросла на 0,7% і становить 15090,2 (2013р.-14985,8), а захворюваність знизилася на 3,1% і становить 9380,6 (2013р. - 9674,5).

Рівень поширеності серед дитячого населення від 0 до 14 років знизився на 2,8% і становить 1452,7 на 1000 дитячого населення (2013р. - 1492,9), а захворюваності на 3,1% і становить 1250,8 (2013р.- 1289,1).

В структурі поширеності захворювань, як завжди, серед дорослого населення на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу, серед підлітків та дітей - хвороби органів дихання.

Протягом 9 місяців 2014 року в структурі інфекційної захворюваності по місту відбулося зниження захворюваності вітряною віспою - на 69,4%, сальмонельозом на 31,3%, та збільшення захворюваності вірусними гепатитами – у 5,7 разів, грипом – у 2,2 разів, на педикульоз - на 57,9%.

 

Амбулаторно-поліклінічна допомога

За 9 місяців 2014 року у поліклініки ЛПЗ комунальної власності міста жителями зроблено 1378293 відвідувань, що на 1,1% більше ніж за аналогічний період 2013 року, лікарями виконано 168985 відвідувань вдома, що на 3,4% менше ніж у минулому році.

У місті Кіровограді продовжувалося проведення системних профілактичних медичних оглядів виїзними лікарсько-консультативними бригадами в рамках акції "Здорові жителі - здорове місто". В ході акції оглянуто 5643 (2013 р. - 7566) мешканців міста. За результатами проведених оглядів виявлено вперше хворих з такими небезпечними хворобами як: гіпертонічна хвороба – 335 (466) осіб; цукровий діабет – 149 (112) осіб; передпухлинна патологія та онкозахворювання – 163 (174) особи; з підозрою на туберкульоз – 1 особа. Усі хворі взяті на диспансерний облік.

За 9 місяців 2014 року диспансерний огляд пройшли 84,3% (84,3%) всього населення міста. Диспансерний огляд пільгових категорій населення: інвалідів війни оглянуто на 98,2% (2013 р. - 99,4%); учасників бойових дій – 98,2% (2013 р. - 99,1%), учасників війни – 98,6% (2013 р.- 95,9%), осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС оглянуто 95,6% (2013 р. - 93,4%). Питома вага вперше виявлених захворювань при диспансеризації всіх категорій населення по місту склала 14,1% (2013 р. - 13,7%).

Всіма амбулаторно-поліклінічними закладами міста проводились медичні огляди контингентів населення, які підлягають профоглядам, згідно плану. Дорослі оглянуті на 100 % обидва роки, підлітки оглянуті на 97,9 %, (96 % у 2013 році), діти – 100 % (99,4 % у 2013 році). Виявляємість хвороб при профоглядах по місту серед дорослих становить 12,0% (8,0%), підлітків 11,1% (14,7%), дітей 7,0% (8,6%).

За 9 місяців 2014 року флюорографічним оглядам підлягали 134401 осіб, оглянуто 76 005 осіб, в т.ч. з профілактичною метою – 74865 осіб. У зв’язку з поломкою ФГ- апаратів на протязі певного часу виконання плану становить 56,6% (75,4%), а з профілактичною метою – 55,7% (73,0%).

В амбулаторно-поліклінічних закладах за 9 місяців 2014 року кількість операцій (без абортів) зросла на 5,6% і склала 11580 (у 2013 році 10 968), показник кількості операцій (без абортів) на 10 тис. населення становить по місту 458,4 проти 458,4 у 2013 році.

За 9 місяців 2014 року денні стаціонари працювали у 8 ЛПЗ міста, де функціонувало 437 (397) ліжок, показник забезпеченості ліжками ДСП на 10 тис. населення становить 18,3 (16,6 у минулому році). На ліжках ДСП було проліковано 8967 хворих, що на 5,7% більше ніж у 2013 році. Обіг ліжка денного стаціонару за 9 місяців 2014 року становить 20,5 проти 21,4 у 2013 році.

У трьох (п'яти) ЛПЗ працювали стаціонари вдома, в яких проліковано 12308 хворих, що на 9,7% менше ніж за аналогічний період 2013 року. Показник пролікованих хворих на денному стаціонарі вдома на 1 тис. населення становить 51,6 проти 56,5 у 2013 році.

За 9 місяців 2014 року показник захворюваності злоякісними новоутвореннями на 100 тис. населення становить 415,4 проти 382,7 у 2013 році (обласний показник у 2014 році – 316,9). Злоякісних новоутворень у занедбаній (4 ст.) стадії виявлено у 17,5% (20,1%) (обласний показник у 2014 році – 18,8%). Високі показники занедбаності всіх форм раку (4 ст.) в АЗПСМ – 29,2%.

При профілактичному огляді виявлено 22,9% (21,4%) злоякісних новоутворень (обласний показник у 2014 році – 21,1%). Занедбаність раку візуальної локалізації зменшилася і становить 14,6% (16,6%) (обласний показник у 2014 році – 19,3%). Високі показники занедбаності форм раку візуальної локалізації (3ст. + 4 ст.) в ЖК № 3 - 25,0 %, АЗПСМ – 20,0%, ЦПМСД №1 – 17,4%.

Питома вага цитологічного дослідження при огляді в жіночих кабінетах дещо збільшилася із 38,4 % у 2013 році до 41,2% у 2014р. (обласний показник у 2014 році – 39,4%).

 

Стаціонарна допомога

У ЛПЗ комунальної власності міста працюють 1105 стаціонарних ліжок. За 9 місяців 2014 року проліковано 28 412 хворих, що на 505 хворих більше, ніж у минулому році, проведено хворими 280868 ліжко-днів, що на 2619 ліжко-днів більше, ніж за аналогічний період 2013 року. Середня тривалість перебування на ліжку становить 10,0, у 2013 році - 10,1. Протягом 9 місяців 2014 року в стаціонарах міста померли 412 хворих (2013 р.- 356), летальність склала 1,43 (2013 р. - 1,26). Найвища летальність в КЗЦМЛ – 2,13 (2,07) за рахунок наявності паліативних ліжок.

В цілому по місту ліжко працювало протягом 9 місяців 2014 року 256,5 днів (2013 року – 254,2), план роботи ліжка виконано на 104,7% проти 103,7% у 2013 році. Не виконали плану роботи ліжка для вагітних та породіль – 71,6% (79,2%), неврологічні для дорослих – 99,8% (97,0%), неврологічні для дітей – 95,3% (97,0%), кардіологічні ліжка – 97,5% (103,2%), паліативні - 96,2% (86,7%), хірургічні – 97,6% (93,0%), пульмонологічні - 99,4% (93,2%),

За 9 місяців 2014 року в хірургічних стаціонарах міста прооперовано 6472 хворих, що на 263 хворих або 4,1% менше, ніж у минулому році (2013 р. - 6735). Зменшилася кількість операцій на 4,9% і становить за 9 місяців 2014 року 7105 проти 7454 у 2013 році. Зросла післяопераційна летальність до 0,51 у 2014 році проти 0,45 у 2013 р. Дещо збільшилася питома вага прооперованих в плановому порядку – 49,3% (43,5%). Відсоток прооперованих хворих з терміновими хірургічними станами знизився до 69,3% проти 71,4% у 2013 році.

 

Аналіз основних показників роботи акушерського-гінекологічної служби

В пологових будинках міста за 9 місяців 2014 року прийнято 1926 пологів (2013 рік - 1920), що на 6 пологів більше. Питома вага передчасних пологів серед усіх пологів становить 2,7% проти 2,4% у 2013 році. За звітний період материнської смертності та пологів поза стаціонаром не було. У пологових будинках ЛПЗ комунальної власності міста народилося 1933 (1 929) дітей, із них живими - 1928 (1 918).

Зменшилася по місту мертвонароджуваність на 1 тис. народжених з 7,38‰ (16 випадків) до 6,35‰ (14 випадків), при чому у пологовому будинку № 1 - 4 випадки, у пологовому будинку №2 - 1 випадок та у перинатальному центрі9 випадків.

По пологовим будинкам міста у період від 0 до 6 діб життя діти не помирали, по місту показник ранньої неонатальної смертності знизився з 3,25‰у 2013 році до 2,28‰ у 2014 році. Показник перинатальної смертності на 1 тис. народжених знизився з 10,61‰у 2013 році до 8,62‰ в 2014 році.

На галузь ″Охорона здоров′я″ на 2014 рік затверджені кошторисні призначення з усіма уточненнями:

по загальному фонду міського бюджету обсяг видатків у сумі 151870,7 тис. грн., у тому числі субвенція з державного бюджету на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою у сумі 860,8 тис. грн. та субвенція з обласного бюджету на придбання інсулінів для хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 3653,7 тис. грн.;

по спеціальному фонду міського бюджету (бюджету розвитку) - 5799,0 тис. грн., що на 3526,7 тис. грн. більше ніж у 2013 році.

Профінансовано станом на 01.10.2014 року по загальному фонду 113156,7 тис. грн., що складає 97,0 % до плану на січень - вересень 2014 року та на 999,3 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період 2013 року. По спеціальному фонду профінансовано 2345,6 тис. грн., що складає 41,1 % від плану на січень - вересень 2014 року та на 141,1 % або на 683,7 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Забезпеченість від повної потреби видатків на заробітну плату з нарахуваннями складає 98,8 % (з урахуванням наявних вакансій станом на 01.10.2014 року у кількості 166,75 штатних одиниць) або не забезпечено 1517,1 тис. грн.

Відсоток забезпеченості видатків на енергоносії у 2014 році станом на 01.10.2014 року - 80,8 % або не забезпечено 3464,9 тис. грн.

Розпорядженням міського голови визначене завдання щороку розробляти та затверджувати плани заходів з енергозбереження, зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Для реалізації поставленого завдання необхідно максимально докласти зусиль для переходу на альтернативні види опалення та здійснити заходи з утеплення приміщень.

Касові видатки субвенції з державного бюджету на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 01.10.2014 року становлять 403,4 тис. грн., залишок лімітів за січень -вересень - 63,4 тис. грн., із них 62,9 тис. грн. - "Центр певинної медико- санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда" (залишок лімітів станом на 21.10.2014 року - 4,8 тис. грн.)

Касові видатки субвенції з обласного бюджету на придбання інсулінів для хворих на цукровий та нецукровий діабет станом на 01.10.2014 року у сумі становлять 559,9 тис. грн., залишок лімітів за січень - вересень 2014 року - 1440,3 тис. грн., за січень - грудень 2014 року - 3093,8 тис. грн.

Галузевими програмами закладам охорони здоров'я міста Кіровограда у 2014 році передбачено 7235,76 тис. грн., що на 563,89 тис. грн. більше ніж у 2013 році. Збільшення відбулося за рахунок програми "місцевих стимулів" для працівників охорони здоров'я м. Кіровограда на 2013 - 2017 роки - 230,3 тис. грн., програми економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров'я м. Кіровограда - 450,48 тис. грн., програми "Діти м. Кіровограда на 2010 - 2014 роки" - 266,37 тис. грн.

Виконання показників затверджених програм станом на 01.10.2014 року станить 80,9 відсотка від річних показників, або 5854,9 тис. грн., у тому числі за рахунок міського бюджету - 5521,853 тис.грн., та за рахунок державного бюджету - 333,051 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року виконання програм зменшилось на 105,035 тис. грн., при цьому зменшення відбулося за рахунок державного бюджету на 525,669 тис. грн. при збільшенні за рахунок міського бюджету 420,638 тис. грн.

Враховуючи доведений граничний обсяг видатків по загальному фонду міського бюджету та повну потребу коштів на утримання лікувально-профілактичних закладів на 2015 рік заробітна плата з нарахуваннями забезпечена лише на 79,5 %, додаткова потреба становить - 33663,7 тис.грн., видатки на оплату енергоносіїв забезпечені лише на 64,3 %, додаткова потреба становить - 7678,5 тис. грн.

За рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) придбано:

обладнання для паліативного відділення - 212,5 тис.грн. (КЗ"Центральна міська лікарня м. Кіровограда");

обладнання для пральні - 45,0 тис. грн. (КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги");

апарат ультразвукової діагностики - 632,0 тис.грн. (КЗ "Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда");

стоматологічне обладнання для обслуговування дитячого населення — 99,5 тис. грн. (дитяча стоматологічна поліклініка);

необхідне обладнання для центрів первинної медико-санітарної допомоги відповідно до табеля оснащення (сумки укладки лікаря, холодильники, електрокардіограф, повітряний стерилізатор та ін.) – 460,3тис. грн.

Також, за рахунок коштів бюджету розвитку здійснений капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж амбулаторії КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда" по вул.Казанській,12-а - 51,9 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі охорони здоров'я міста Кіровограда за 9 місяців 2014 року становить1968грн., що більше ніж за аналогічний період 2013 року на 107 грн., або на 5,7 %.

Вартість 1 ліжко-дня перебування хворих в стаціонарах становить:

- по медикаментах планова - 7,74 грн., фактична -5,84грн., за аналогічний період минулого року по плану - 9,17 грн., фактична – 5,82 грн., фактичні видатки у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 0,02 грн. або 0,3 %.

- по харчуванню планова - 5,01 грн., фактична -4,51грн., за аналогічний період минулого року по плану - 5,02 грн., фактична - 4,35 грн., фактичні видатки у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 0,16 грн., або на 3,7%.

Вартість 1 поліклінічного відвідування хворих по медикаментах становить:

планова - 1,10 грн., фактична 0,66 грн., за за аналогічний період минулого року по плану - 1,29 грн., фактична – 0,74 грн., фактичні видатки у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились на 0,08 грн., або на 10,8 %;

Вартість 1 стоматологічного відвідування хворих по медикаментах становить:

Планова - 0,28 грн., фактична - 0,28 грн., за аналогічний період минулого року по плану - 0,44 грн., фактична – 0,31 грн. Фактичні видатки у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились на 0,03 грн., або на 9,7 %;

У галузі охорони здоров'я міста працює 4147 осіб.

Штатних посад лікарів -825,25(2013рік – 846,5), зайнятих –765(764,25), фізичних осіб –586(616), укомплектованість -79,1%, в тому числі:

сімейних лікарів –45,25, фізичних осіб –28, укомплектованість -61,9%;

дільничних терапевтів –85,25, фізичних осіб –55, укомплектованість -64,5%;

дільничних педіатрів –53,75, фізичних осіб –35, укомплектованість -65,1%.

Штатних посад середнього медичного персоналу –1705, зайнятих –1644,75(1617,75), фізичних осіб –1530(1604), укомплектованість –86,7%.

Недостатнє кадрове забезпечення відмічається щодо дільничних терапевтів та педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, дитячих фахівців (отоларинголог, невролог, алерголог, анестезіолог, інфекціоніст, гінеколог дитячого та підліткового віку), лікарів функціональної діагностики. Потреба також є в ревматологу, гематологу, пульмонологу, гастроентерологу.

Протягом 2014 року в лікувально-профілактичні заклади комунальної власності міста працевлаштувалося10молодих спеціалістів державної форми навчання та3контрактної.

Станом на 01 жовтня 2014 року в інтернатурі навчається25випускників вищих навчальних медичних закладів, які будуть працевлаштовані в лікувально-профілактичні заклади комунальної власності міста.

На даний час на базі поліклінічного відділення комунального закладу "Центральна міська лікарня м. Кіровограда" проходять курси спеціалізації за напрямком "Загальна практика – сімейна медицина", на яких навчається 30 лікарів лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста.

01 жовтня 2014 року після проведення ремонту та дооснащення розпочала свою роботу, як повноцінний структурний підрозділ, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 8 по вул. Казанській, 12-а.

07.04.2014р. на базі поліклінічного відділення №5 КЗ «Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда», вул. Попова, 9-б, відкрито кабінет «ДОВІРА», який проводить:

Консультування на ВІЛ-інфекцію під час кожного звернення, у тому числі за послугою тестування.

Післятестове консультування як при позитивному, так і при негативному або невизначеному результаті тесту на ВІЛ - інфекцію/СНІД.
3. Направлення пацієнтів у разі потреби до відповідних лікувально -
профілактичних закладів (центри профілактики та боротьби зі СНІДом, амбулаторно-поліклінічні заклади, стаціонари, лабораторії), залежно від призначеного лікарем рівня обстеження, надання медичної допомоги ВІЛ - інфікованим та хворим на СНІД.

4.Ознайомлення із заходами індивідуальної профілактики щодо запобігання інфікування при контактах з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД.

За 9 міс. звернулись 73 особи, 4 з них - сумнівних, позитивних – 0, яким проведено дотестове та післятестове консультування.

До управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради протягом дев'яти місяців 2014 року надійшло 349 звернень громадян, що на 50,43% менше в порівнянні з 2013 роком (692 звернення). Через Кіровоградську облдержадміністрацію, депутатів різних рівнів, департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, Кіровоградську міську раду надійшло 336 звернень, безпосередньо від заявників надійшло 13 звернень.

Усі звернення, що надходять до управління, розглядаються керівництвом та надаються відповідні доручення виконавцям. Посилено персональну відповідальність посадових осіб за розгляд звернень громадян.

При роботі зі зверненнями забезпечується кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний їх розгляд з метою оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, надання у встановлені законом строки письмових відповідей авторам звернень за наслідками їх розгляду та недопущення звернень з одних і тих же питань на адресу органів влади вищого рівня. З’ясовуються причини, що породжують повторні звернення громадян та аналізуються випадки безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів формалізму при розгляді порушених у зверненні питань.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

 

Аналіз рейтингових показників

Виходячи з показників, які враховувались для оцінки роботи (стан здоров'я населення, профілактична робота, доступність та якість медичної допомоги, ресурсне забезпечення) місто Кіровоград за 9 місяців 2014 року як і у 2013 році займає 18 рейтингове місце.

Стан здоров'я населення

№ п/п

Показник

місто Кіровоград2014р./2013р.

Область 2014р.

Рейтингове місце в групі2014р./ 2013р.

1

Смертність немовлят (на 1000 народжених живими)

8,22(6,97)

9,84

10/9

2

Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 тис. осіб працездатного віку)

41,33(45,7)

42

3

Рівень первинної інвалідності дитячого населення (на 10 тис. дитячого населення)

16,14 (18,45)

16,73

Профілактична робота

№ п/п

Показник

місто Кіровоград2014р./2013р.

Область 2014р.

Рейтингове місце в групі2014р./2013р.

4

Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року (у %)

70,1(47,4)

68,1

23/21

5

Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення(на 1000 дітей, що підлягали туберкуліно- діагностиці)

226,7 (635,7)

636

6

Охоплення новонароджених вак- цинацією БЦЖ у пологовому будинку (на 100 новонароджених живими)

91,1(94,4)

83,8

7

Профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз (на 1000 населення)

344,6(455,1)

474,9

8

Захворюваність на алкогольні психози (на 100 тис. населення)

21,62(17,63)

5,8

Впровадження пріоритетних форм забезпечення медичної допомоги

№ п/п

Показник

місто Кіровоград2014р./2013р.

Область 2014р.

Рейтингове місце в групі2014р./2013р.

9

Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів (у %)

61,9(63,2)

59,1

18/13

Доступність та якість медичної допомоги

№ п/п

Показник

місто Кіровоград2014р./2013р.

Область 2014р.

Рейтингове місце в групі2014р./2013р.

10

Післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології (у %)

0,7(0,77)

0,68

18/21

11

Питома вага виявлених хворих на туберкульоз при флюорографічних профоглядах (у %)

40,6(48,1)

53,3

12

Питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз(у %)

72,1(57,6)

68,4

13

Питома вага виїздів швидкої медичної допомоги до хворих з хронічними захворюваннями (у %)

1,7(1,7)

1,7

14

Кількість звернень громадян щодо незадовільного медичного обслу-говування, що надійшли до МОЗ України, УОЗ ОДА (на 10 тис. нас.)

0,12(1,32)

0,33