Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» Матеріали за 29.12.2014 » Сторінка 7
Сортувати новини за: датою новин | популярністю | відвідуваністю | коментарям | абеткою

Шановні колеги та гості сайту!

 

Програма медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 2013 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кіровоградської

міської ради

07 листопада 2013 року

№ 2524

 Програма

«місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я

м. Кіровограда на 2013-2017 роки

1. Загальна частина

Програма «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки (далі – Програма) спрямована на реалізацію Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013, з метою забезпечення сімейними лікарями – лікарями загальної практики первинної ланки медико-санітарної допомоги, поліпшення стану здоров’я населення міста Кіровограда шляхом забезпечення доступу до кваліфікованоїмедичної та первинної медико-санітарної допомоги, орієнтованої на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

Міська програма «Діти м. Кіровограда» на 2010 – 2014 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської міської ради

від  18  травня   2010 року

№ 3565

                  Міська програма «Діти м. Кіровограда» на 2010 – 2014 роки

                     І. Загальні положення

          Програма «Діти м. Кіровограда» (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про охорону дитинства», наказів Міністерства охорони здоров’я від 29.11.2002 року «Про удосконалення амбулаторно – поліклінічної допомоги дітям в Україні»,  від 29.08.2006 року № 584 «Про затвердження Протоколу  медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народжені», від 20.03.2008 року № 149 «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років», розпоряджень Кіровоградської обласної державної адміністрації від 07.10.2003 року № 548-р «Про затвердження обласної програми ранньої соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я», від 23.10.2006 року № 661-р «Про стан надання медичної допомоги дітям та матерям в області», від 11.10.2007 року № 712-р «Про стан надання в області медичної допомоги дітям і матерям»,  від 05.08.2008 року № 677-р «Про стан виконання обласної програми з охорони  материнства та дитинства на 2007– 2009 роки у першому півріччі 2008 року».

 

 

Міська програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської міської ради

від 27 січня 2011 року

№ 83

 

Міська програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011 – 2016 роки

І. Загальні положення

Міська програма на 2010-2016 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року", рішення Кіровоградської обласної ради від 26 травня 2010 року № 893 "Про затвердження обласної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки".

Злоякісні новоутворення на сьогодні є однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем. Щороку це захворювання виявляється у 180 тис. осіб, помирає від раку майже 90 тис. осіб, з яких 35% хворі працездатного віку. Через запізнілу діагностику онкологічних захворювань залишається значною кількість хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу (близько 40%). У розвинених країнах цей показник не перевищує 30%. Місто Кіровоград входить до складу обласних центрів з високим рівнем захворюваності та поширеності злоякісних новоутворень і смертності від них. Показник захворюваності на злоякісні новоутворення протягом останніх трьох років тримається на високому рівні і у 2009 році склав 500,7 на 100 тис. населення (2008 рік–478,9, середньообласний - 421,1). Поширеність на 100 тис. населення складає 2301,6 (2008 рік – 2206,9, область – на 100 тис. населення у 2009 році складала 246,6 (2008 рік - 235,8, область – 210,3).

Міська програма профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень серцево-судинних захворювань на 2010-2014 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської міської ради

від 18 травня 2010 року

№ 3565

 

М І С Ь К А П Р О Г Р А М А

профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень серцево-судинних захворювань на 2010-2014 роки


 

1.Загальні положення

Міську програму профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень серцево-судинних захворювань на 2010-2014 рр. (далі – Програма) розроблено з метою забезпечення доступності та ефективності лікування хворих на гострий інфаркт міокарда, тромбоемболію легеневої артерії та інші тромбоемболічні ускладнення, зменшення смертності від цих захворювань.


Міська Програма «Репродуктивне здоров’я населення м. Кіровограда» на 2010 – 2015рр.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської міської ради

від 18 травня 2010 року № 3564

Міська Програма

«Репродуктивне здоров’я населення м. Кіровограда»на 2010 – 2015рр.

1. Загальні положення

Міська програма «Репродуктивне здоров’я населення м. Кіровограда» на 2010 – 2015рр. (далі Програма) розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1849 „Про затвердження Державної програми ”Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015 року”, з метою поліпшення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію, та забезпечення соціально – економічного розвитку міста.

Людина, її життя та здоров’я є найвищими соціальними цінностями держави, визначеними Конституцією України. Майбутнє держави, області та міста обумовлюється комплексом політичних, економічних, соціальних факторів, що впливають на демографічну ситуацію та стан здоров’я населення. Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я, який є невід’ємною складовою частиною здоров’я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства.

Програма медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 2014 рік

У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 січня 2014 року № 2753

Про затвердження Програми

медико-соціального забезпечення

пільгових та соціально незахищених

верств населення м.Кіровограда на 2014 рік

Керуючись статтями 3, 140 Конституції України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення м.Кіровограда на 2014 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дригу В.В.

Міський голова О. Саінсус

Програма економічного соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2014 рік.

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 січня 2014 року № 2754

Про затвердження Програми економічного

і соціального розвитку галузі охорони

здоров'я м.Кіровограда на 2014 рік

Керуючись статтями 3, 140 Конституції України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров'я м.Кіровограда на 2014 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дригу В.В.

Міський голова О.Саінсус

У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 05 червня 2012 року № 1708

 

Про затвердження Міської програми

імунопрофілактики та захисту населення

від інфекційних хвороб на 2012 – 2016 роки

 

Керуючись статтями 3, 140 Конституції України, статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Міську програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012 – 2016 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Кіровоградської міської ради з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом функціональних повноважень).

 

 

Міський голова О.Саінсус