Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » 4 лютого – Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями

4 лютого – Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями

Протягом 2013 року зусилля управління були спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, оснащення їх медичною апаратурою, запровадження нових форм роботи і передового досвіду, втілення нових методик діагностики та лікування, наближення первинної медико-санітарної допомоги до населення.

Але гострою проблемою для жителів міста є високі рівні захворюваності та смертності від онкологічних та серцево-судинних хвороб, які значно перевищують обласні та державні показники.

Так, зокрема у 2013 році поширеність онкологічних хвороб склала 2771,4 захворювань на 100 тис. населення, що вище на 21,7% ніж по області. У 1177 жителів міста Кіровограда вперше виявлено злоякісні новоутворення і показник захворюваності у минулому році склав 543,8 проти 542,3 у 2012 році, що перевищує обласний показник на 20,2%. Зросла питома вага злоякісних новоутворень у 4 стадії на 1,3% порівняно із 2012 роком і складає 18,4% та є рівним середньообласному показнику 2012 року. На жаль зросли випадки виявлення раку молочної залзи у занедбаному стані із 19,2% у2012 році до 24,8% у 2013 році, що на рівні середньообласного показника 2012 році. Позитивними досягненнями у онкології у 2013 році стали показники виявлення раку у занедбаному стані серед форм візуальної локалізації – 7,6% при обласному показнику 10,3% за 2012 рік та раку шийки матки – 15,6% при обласному показнику 17,1% у 2012 році. Зменшився показник смертності від злоякісних новоутворень із 255,5 за 2012 рік до 244,5 за 2013 рік, але залишається вищим на 7,4% за середньообласний показник 2012 року – 227,7.

Тому пріоритетними напрямками діяльності всієї медичної галузі міста визначено профілактична робота та виявлення захворювань на ранніх стадіях.

З цією метою в рамках програми «Центральний регіон 2015» у містіз2011 року проводиться акція «Здорові жителі - здорове місто», яка користується значним попитом та увагою серед населення міста, тому що дає змогу кожному жителю найвіддаленішого мікрорайону пройти комплексний медичний огляд у найкоротший термін, безкоштовно. У ході акції всього оглянуто осіб, з них у 2013 році оглянуто 7961 осіб та виявлено 1026 хвороб. Усі хворі взяті на диспансерний облік. Акція буде тривати і в подальшому.

На базі лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста створені як функціональні підрозділи чотири центри ранньої діагностики, що дало змогу максимально сконцентрувати сучасне дороговартісне обладнання та спростити маршрут пацієнта для раннього виявлення захворювань. Сьогодні вони функціонують у дитячій міській поліклініці № 1, поліклінічному відділенні Центральної міської лікарні, два центри у комунальному закладі «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» Інформація про роботу центрів та перелік обстежень, які в них проводяться доведена до жителів міста через засоби масової інформації, розміщена на сайті управління охорони здоров’я КМР.

Придбані для кожного центру ранньої діагностики сучасні апарати покращили доступність проведення досліджень, так, у 2013 році порівняно із 2012 роком виконано на 16,2% більше рентгенологічних та на 4,6% більше флюорографічних досліджень, на 20,3% більше ультразвукових досліджень, на 6,3% більше ендоскопічних та на 16,5% більше функціональних досліджень.

За рахунок впровадження автоматизованих методів лабораторної діагностики в багато разів зросла продуктивність - виконуються дослідження по багатьом десяткам показників. Близько 90% роботи виконується на автоматичних аналізаторах. Так у діагностичних центрах за 2013 рік виконано на 3,4% більше ніж у 2012 році.

В результаті проведених досліджень вперше було виявлено 40162 випадків захворювань, в тому числі 887 передпухлинних станів та доброякісних новоутворень, 456 злоякісних новоутворень.

З метою раннього виявлення захворювань молочних залоз у центрі ранньої діагностики поліклінічного відділення №1 комунального закладу «Поліклінічне об'єднання м.Кіровограда» введений в експлуатацію мамограф, на якому за неповних два місяці роботи проведено 480 досліджень 120 жінкам та виявлено 101 захворювання.

З метою якісного надання медичної допомоги та проведення аналізу наданої медичної допомоги у лікувально-профілактичних закладах запроваджено електронні реєстри хворих на цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, цитологічне обстеження жінок та реєстр вагітних. У амбулаторно-поліклінічних закладах функціонують 7 оглядових кабінетів для жінок, 6 оглядових кабінетів для чоловіків, 6 мамологічних кабінетів та 2 кабінети патології шийки матки.

Внаслідок активізації роботи медиків по ранньому виявленню захворювань спостерігається зростання показника виявлення захворювань при профілактичних оглядах від 12,8% у 2012 році до 18,5% у 2013 році.

У місті створена галузева програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки, якою передбачено: забезпечення підвищення рівня поінформованості населення про ризики виникнення онкологічних захворювань, удосконалення порядку реєстрації хворих на рак, забезпечення надання спеціалізованої медичної та соціальної допомоги онкологічним хворим, зниження рівня смертності онкологічних хворих, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що надають медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим. За 2013 рік фактично профінансовано 1196,254 тис грн., що становить 116,7% від коштів передбачених програмою.

Основними чинниками, які перешкоджають поліпшенню профілактичної роботи та ранньому виявленню захворювань є:

1)формалізований підхід до профілактичної та диспансерної роботи на первинній та вторинній ланці, відсутність онконастороги медперсоналу;

2) відсутність персональної відповідальності лікаря, завідувачів відділень за ведення кожного пацієнта з дотриманням стандартів обстеження;

низька активність населення, небажання проходити профілактичні огляди, відмова у відвідуванні оглядових кабінетів, пізнє звернення до лікаря з приводу захворювання.