Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » » Підсумкова колегія управління охорони здоров’я за 2013 рік.

Підсумкова колегія управління охорони здоров’я за 2013 рік.

Про реалізацію в місті Кіровограді державної політикив сфері охорони здоров’я щодо забезпечення доступності медичної допомоги та покращення якості медичного обслуговування населення міста, розвиток інфраструктури закладів охорони здоров’я у 2013 роціта основні завдання на 2014 рік

Діяльність галузі охорони здоров’я міста Кіровограда у 2013 році була спрямована на покращення якості медичного обслуговування населення міста, розвиток інфраструктури закладів охорони здоров’я та відповідала вимогам загальнодержавної політики в сфері охорони здоров’я.

Протягом 2013 року зусилля управління були спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, оснащення їх медичною апаратурою, запровадження нових форм роботи і передового досвіду, втілення нових методик діагностики та лікування, наближення первинної медико-санітарної допомоги до населення.

Рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської радивід 14 травня 2013 року №249 було затверджено«ПерспективнийПлан заходів щодоудосконаленнягалузі охорони здоров’я у місті Кіровограді на 2013-2015 роки, визначених Національним планом дій”, якийпоетапно виконується.

Протягом 2013 року проводилася значна організаційна робота щодо реформування галузі охорони здоров’я міста, вдосконалення мережі первинної ланки охорони здоров'я. Гладко і безболісно проведено реорганізацію міської станції швидкої медичної допомоги в обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що в свою чергу не погіршило доступність, якість та своєчасність надання невідкладної допомоги населенню міста. Прийняті відповідні рішення міської та обласної рад. Так з 01 квітня 2013 року комунальний заклад «Кіровоградська станція швидкої медичної допомоги» передано у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області, як цілісний майновий комплекс.

Згідно рішення сесії міської ради «Про створення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» та перепрофілювання 5-ої міської поліклініки на комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда» з 01 вересня 2013 року створено два центри первинної медико-санітарної допомоги. На теперішній час у місті налічується 19 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини: у ЦПМСД № 1 - 10, у ЦПМСД № 2 – 8 та одна самостійна юридична особа комунальний заклад «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» у с. Гірничому.

Цьому передувала значна роз’яснювальна робота з громадськістю міста, медичними колективами, депутатами, виступи в ЗМІ, вивчалася громадська думка, здійснені виїзди для ознайомлення з досвідом реформування пілотних регіонів до м. Дніпропетровська, м. Вінниці, м. Кривого Рогу. Основним завданням роботи первинної мережі на засадах сімейної медицини є профілактика та раннє виявлення захворювань.

 

Мережа та кадри

Слід зазначити, що не зважаючи на реорганізаційні зміни збережена мережа лікувально – профілактичних закладів міста у 2013 році. Наявна мережа лікувально-профілактичних закладів, їх потужність, кадровий потенціал, діагностична база дає можливість забезпечити населення первинною та вторинною медичною допомогою у повному обсязі.

Медичну допомогу населенню міста Кіровограда надають 13 лікувальних закладів, в яких працюють 653 лікарів та 1531 середніх медичних працівників. Штатних посад лікарів – 962,0, зайнятих – 867,5, фізичних осіб – 653, укомплектованість складає 67,9% (у 2012 році – 68,4%). Особи пенсійного віку складають 30%. Мають кваліфікаційні категорії: вищу – 161 осіб (26,8%); першу –257 (42,8%); другу – 62 (10,3%).

Штатних посад середнього медичного персоналу – 1716,0, зайнятих – 976,5, фізичних осіб – 1531, укомплектованість 86,9%. Особи пенсійного віку складають 13, 4%. Мають кваліфікаційні категорії: вищу – 490 (32%); першу – 393 (25,7%); другу – 226 (14,8%).

Всі лікувально-профілактичні заклади комунальної власності міста, окрім новостворених центрів первинної медико-санітарної допомоги, акредитовані. Ліцензія на здійснення медичної практики на сьогоднішній день відсутня тільки у комунальному закладі "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кіровограда". Питання знаходиться на постійному контролі, необхідний пакет документів адміністрацією закладу направлявся в МОЗ України 14.01.14, але, у зв’язку з виявленими певними недоліками, 27.01.14 отримана відмова. На даний час вказані недоліки усуваються та готуються документи для повторного подання.

В закладах працює 8 лікарів, які мають почесне звання «Заслужений лікар України», 3 кандидати медичних наук, 22 молодих спеціалістів – лікарів, 103 молодих спеціалістів – середніх медичних працівників та 22 інтернів.

Управлінням охорони здоров’я Кіровоградської міської ради приділяється особлива увага укомплектуванню закладів охорони здоров’я міста лікарськими кадрами. Проведено аналіз стану кадрового забезпечення та визначена додаткова потреба, яка становить 95 лікарів.

Розроблено перспективний план перепідготовки лікарів за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина» до 2015 року, згідно якого 69 осіб потребують навчання.

Управлінням охорони здоров’я Кіровоградської міської ради щорічно надаються заявки в управління охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації на вакантні посади лікарів для залучення випускників вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації для роботи у медичних закладах міста. Комунальний заклад «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» є базою для проходження інтернатури лікарів-інфекціоністів, а комунальний заклад «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги» щорічно залучає молодих спеціалістів хірургічних спеціальностей, які навчалися на контрактній основі, для проходження інтернатури в даному закладі з гарантією подальшого працевлаштування. Інформація щодо наявних вакансій серед лікарів розміщена на сайті управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради

З метою укомплектування вакантних лікарських посад керівники лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста взяли участь у роботі комісій з працевлаштування випускників вищих медичних закладів ІV рівня акредитації, які навчалися на контрактній основі.

На сьогоднішній день навчаються в інтернатурі 22 випускників вищих навчальних медичних закладів, які направлені на роботу в медичні заклади міста.

З метою залучення лікарів на роботу в ЛПЗ міста рішенням Кіровоградської міської ради від 07 листопада 2013 року № 2524 затверджена Програма «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я м. Кіровограда на 2013-2017 роки, якою передбачено забезпечення службовим житлом лікарів, виплату їм муніципальних надбавок.


Показники стану здоров’я населення

 

Зберігаються негативні тенденцій щодо демографічних показників в місті Кіровограді:

- показник народжуваності 12,0 на 100 000 нас. (в 2012р. - 12,1)

- загальна смертність населення 13,9 на 100 000 (в 2012 р. - 13,5)

- відповідно, природний приріст населення стабільно від'ємний -1,9 (-1,4 в 2012 р.)

Приємно відмітити те, що є позитивна динаміка деяких основних показників, які характеризують стан здоров'я населення міста:

- показник малюкової смертності на 1000 народжених живими знизився на 48,1 % і становить – 6,63%опроти 9,82%оу минулому році та є одним з найкращих в області(11,11), по Україні – 8,0;

- відсутня материнська смертність;

- знизилися показники первинного виходу на інвалідність дорослого та дитячого населення, що є також позитивною ознакою.

Аналізуючи рейтингові показники роботи галузі в порівнянні з обласними (м. Кіровоград – 19 місце, в 2012 році – 20 місце) звертає увагу крім вищеназваних, покращення профілактичної роботи, зокрема збільшення охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення, охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ, але залишається стабільно низьким рівень своєчасності проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року (58,7% – при обласному 72%).

Але, поряд з цим спостерігаються стійкі негативні тенденції в основних розділах роботи (доступність та якість мед допомоги), що вказує на неналежну організацію роботи по ранньому виявленню захворювань, зокрема онкопатології, недостатню увагу та рівень персональної відповідальності керівників закладів та відсутності онконастороги серед медичних працівників.

Так, зокрема У 2013 році поширеність онкологічних хвороб склала 2771,4 захворювань на 100 тис. населення, що вище на 21,7% ніж по області. У 1177 жителів міста Кіровограда вперше виявлено злоякісні новоутворення і показник захворюваності у минулому році склав 543,8 проти 542,3 у 2012 році, що перевищує обласний показник на 20,2%. Зросла питома вага злоякісних новоутворень у 4 стадії на 1,3% порівняно із 2012 роком і складає 18,4% та є рівним середньо обласному показнику 2012 року. На жаль зросли випадки виявлення раку молочної залози у занедбаному стані із 19,2% у 2012 році до 24,8% у 2013 році, що на рівні середньо обласного показника 2012 році.

Залишається стабільно високою до річна летальність серед первинно виявлених онкохворих 32,9%.

Смертність від туберкульозу трішки зменшилась (з 16,44 до 15,9), але перевищує обласний рівень. Поряд з цим вперше за останні 5 років спостерігається зростання захворюваності на туберкульоз до 77,7 на 100 тис. нас. проти 60,0 на 100 тис. нас. у 2012 році та перевищує обласний 77,2 на 100 тис. нас., зросла захворюваність на туберкульоз легень - 72,3 на 100 тис. нас. Проти 56,3 у 2012 році, збільшилась питома вага деструктивних форм.

Збільшилась питома вага бактеріовиділювачів із вперше виявлених хворих на туберкульоз, що свідчить про поліпшення лабораторної діагностики.

Різко зросла післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології (з 0,12 до 0,88%).

Гострою проблемою для жителів міста є високі рівні захворюваності та смертності від онкологічних та серцево – судинних хвороб, які значно перевищують обласні та державні показники.

Тому пріоритетними напрямками діяльності всієї медичної галузі міста визначено профілактична робота та виявлення захворювань на ранніх стадіях.

З цією метою в рамках програми «Центральний регіон 2015» у місті з 2011 року проводиться акція «Здорові жителі – здорове місто», яка користується значним популярністю та увагою серед населення міста, тому що дає змогу кожному жителю найвіддаленішого мікрорайону пройти комплексний медичний огляд у найкоротший термін, безкоштовно. У ході акції всього оглянуто 21655 осіб виявлено хвороб: гіпертонічна хвороба – 1190; цукровий діабет – 265, передпухлинні та онкозахворювання – 453. У тому числі у 2013 році оглянуто 7961 осіб та виявлено 1026 хвороб. Усі хворі взяті на диспансерний облік. Акція буде тривати і в подальшому.

На базі лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста створені як функціональні підрозділи чотири центри ранньої діагностики,що дало змогу максимально сконцентрувати сучасне дороговартісне обладнання та спростити маршрут пацієнта для раннього виявлення захворювань. Сьогодні вони функціонують у дитячій міській поліклініці № 1, поліклінічному відділенні Центральної міської лікарні, два центри у комунальному закладі «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» Інформація про роботу центрів та перелік обстежень, які в них проводяться доведена до жителів міста через засоби масової інформації, розміщена на сайті управління охорони здоров'я КМР.

Придбані для кожного центру ранньої діагностики сучасні рентгенологічні апарати покращили доступність проведення рентгенологічних досліджень, яких за 2013 рік у центрах ранньої діагностики виконано 53664, що на 16,2% більше ніж у 2012 році та 123125 флюорографічних досліджень, що на 4,6% більше ніж у 2012 році.

Методом ультразвукової діагностики за 2013 рік у центрах ранньої діагностики виконано: 102187 ультразвукових досліджень, що на 20,3% більше ніж у 2012 році.

У теперішній час для діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту широко застосовуються ендоскопічні методи дослідження.
За 2013 рік у центрах ранньої діагностики виконано: 2159 ендоскопічних досліджень, що на 6,3% більше за аналогічний період 2012 року; з них 1843 фіброгастродуоденоскопій та 316 ректороманоскопій.

У центрах діагностики проведені також 99174 функціональних досліджень, що на 16,5% більше за аналогічний період 2012 року.

За рахунок впровадження автоматизованих методів лабораторної діагностики в багато разів зросла продуктивність - виконуються дослідження по багатьом десяткам показників. Близько 90% роботи виконується на автоматичних аналізаторах. Так у діагностичних центрах за 2013 рік виконано 2109137 лабораторних обстежень, що на 3,4% більше ніж у 2012 році.

В результаті проведених досліджень вперше було виявлено 40162 випадків захворювань, в тому числі 887 передпухлинних станів та доброякісних новоутворень, 456 злоякісних новоутворень.

З метою раннього виявлення захворювань молочних залоз у центрі ранньої діагностики поліклінічного відділення №1 комунального закладу «Поліклінічне об'єднання м.Кіровограда» введений в експлуатацію мамограф, на якому за неповних два місяці роботи проведено 480 досліджень 120 жінкам та виявлено 101 захворювання.

З метою якісного надання медичної допомоги та проведення аналізу наданої медичної допомоги у лікувально-профілактичних закладах запроваджено електронні реєстри хворих на цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, цитологічне обстеження жінок та реєстр вагітних.

У 2013 році цитологічним методом обстежені 53874 жінки, виявлено 11448 хвороб, в тому числі 2088 передпухлинні стани та 110 випадків раку; проведено ректальні огляди 17865 чоловікам, виявлено 3622 хвороб, в тому числі 935 передпухлинні стани та 34 випадків раку; у шести мамологічних кабінетах оглянуто 28921 жінок, виявлено 1094 хвороб, в тому числі 441 передпухлинні стани та 71 випадки раку молочної залози.

З метою стабілізації захворювання на гіпертонічну хворобу та попередження її ускладнень державою був запроваджений пілотний проект із відшкодування коштів за лікарські засоби для лікування артеріальної гіпертензії, в реалізації якого значну роботу провели заклади охорони здоров’я і аптечна мережа. У 2013 році для хворих жителів міста Кіровограда на реалізацію цього проекту було виділено та освоєно 1123,1 тис. гривень. Цей проект працюватиме і в 2014 році.

Внаслідок активізації роботи медиків по ранньому виявленню захворювань спостерігається зростання показника виявлення захворювань при профілактичних оглядах від 12,8% у 2012 році до 18,5% у 2013 році.

Одним із пріоритетних напрямків роботи відповідно до програми "Центральний регіон – 2015” на 2013-2014 роки визначено забезпечення населення міста, яке цього потребує паліативною допомогою. Адже близько 600 мешканців міста (хворі на онкологічну та тяжку соматичну патологію у термінальних стадіях) потребує такого виду допомоги та мають право на гідне завершення життя без болю та в оточенні піклуванням і доглядом. Управлінням охорони здоров’я спільно з агентством розвитку міста Кіровоградської міської ради створено проект «Запровадження в місті Кіровограді допомоги пацієнтам з невиліковними хворобами шляхом створення та відкриття стаціонарного відділення паліативної та хоспісної допомоги на 15 ліжок на базі комунального закладу «Центральна міська лікарня міста Кіровограда», на реалізацію якого розроблена проектно-кошторисна документація відділення та підписані договори між Всеукраїнською громадською організацією «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» та управлінням охорони здоров’я Кіровоградської міської ради про співпрацю та з комунальним закладом «Центральна міська лікарня міста Кіровограда» про благодійну пожертву на розвиток паліативної допомоги у місті Кіровограді на суму 167,7 тис.грн. Надана заявка про участь даного проекту у Всеукраїнському конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування. Бюджетом міста на 2014 рік передбачено кошти для проведення капітальних ремонтних робіт на загальну суму 2 400,00 тис.грн., з них 2 000, 00 тис.грн. - за рахунок державної субвенції; на придбання обладнання та автотранспорту – 283,5 тис.грн.

Для надання даного виду допомоги у центральній міській лікарні відкрито 15 паліативних ліжок, на яких протягом 2013 року проліковано близько 1000 тяжкохворих пацієнтів, у тому числі з онкопатологією. При поліклінічному відділенні комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» створена бригада, яка надає паліативну допомогу онкологічним хворим на дому. Планується започаткувати відпуск таблетованих наркотичних анальгетиків для зменшення страждань онкохворим.

Особлива увага приділяється покращенню якості медичного обслуговування ветеранів Великої Вітчизняної війни: у рамкахакції «Зірка пам’яті»проведено капітальний ремонт однієї палати для ветеранів вітчизняної війни у стаціонарі комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда», госпіталізація ветеранів проводиться планово і безвідмовно. У 2013 році забезпечено ветеранів війни лікарським засобами та продуктами харчування при стаціонарному лікуванні на суму 620,445 тис. грн., що на 37,9% більше в порівнянні з 2012 роком. Фінансування 1 ліжко-дня на харчування склало – 11,70 грн.(в 2012 році – 8,8 грн.) та на медикаментозне забезпечення – 36,30 грн. (в 2012 році – 30,1 грн.). На забезпечення ветеранів війни пільговими рецептами у разі амбулаторного лікування, витрачені кошти у сумі 562,469 тис. грн., що на 54,8% більше ніж у 2012 році.

Не зважаючи на складний у фінансовому відношенні рік, продовжувалася робота по зміцненню матеріально — технічної бази медичних закладів міста. Проводилося дооснащення необхідним обладнанням. За кошти міського бюджету придбано обладнання на суму 2 493,71 тис.грн., зокрема це 2 шт. портативних рентгенапаратів, апарат ударнохвильової терапії, дві дизельні установки, санітарний автомобіль, апарат штучної вентиляції легень та інше. За рахунок спонсорської та благодійної допомоги в натуральній формі отримано обладнання на суму 475,94 тис. грн., а саме стіл операційний, комплекс ендохірургічний фіброколоноскоп, велоергометр, гістероскоп, спірограф, дефібрилятор, кардіомонітори, лапароскопічна стійка та інше.

Протягом 2013 року закладами охорони здоров’я проведено поточні та капітальні ремонти приміщень та комунікацій на суму 1081,92 тис. грн., зокрема завершено ремонт другого поверху дитячого інфекційного відділення та розпочато ремонт пральні ЦМЛ, ремонт пасажирського ліфта ЦПМСД№2, капітальний ремонт киснево-розподільчого пункту Центральна міська лікарня м. Кіровограда, ремонт фасаду дитячої стоматологічної поліклініки.

Крім того власними силами закладів за рахунок спонсорської та благодійної допомоги в натуральній формі проведені поточні ремонти інфекційного відділення №2, кабінетів та коридору неврологічного відділення центральної міської лікарні. В міській лікарні швидкої медичної допомоги проведено ремонт травмпункту, поточні ремонти в хірургічних відділеннях №1 і 2, кардіологічному, урологічному відділеннях.

Облаштовано 2 пандусами терапевтичний корпус ЦМЛ, ЦПМСД№2.

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та поповнення їх сучасною медичною апаратурою значно покращило умови перебування пацієнтів та персоналу, підняло на новий якісний рівень лікувально-діагностичний процес.

На особливому контролі перебувало впровадження заходів по енергозбереженню: придбано 664 шт. енергозберігаючих ламп на суму 15,953 тис. грн., придбано 1 тепловий лічильник та 1 лічильник води на суму 8,224 тис. грн. Проведена заміна 65 вікон на енергозберігаючі на суму 103,910 тис.грн (пологовим будинком № 1 замінено 30 вікно на суму 45,43 тис. грн.; пологовим будинком №2 ім. «Святої Анни» замінено 14 вікон на суму 13,6 тис. грн.; комунальним закладом «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» замінено 21 вікно на суму 44,88 тис.грн).

Внаслідок запроваджених заходів склалася економія коштів 415,2 тис.грн., які було перерозподілено на першочергові потреби закладів.

Протягом 2013 року в закладах успішно впроваджувалися новітні медичні технології:

У комунальному закладі "Центральна міська лікарня м. Кіровограда" запроваджено радонові ванни при остеохондрозах, артритах, артрозах; електрофорез нейромедину при враженні периферичних нервів кінцівок;

Також, у зв’язку з придбанням апарату гемокоагулометру стало можливим визначення протромбінового часу і МПО для більш досконалого дослідження системи згортування – протизгортування.

У дитячій міській лікарні впроваджені нові методики у лікуванні дітей: фонофорез з гелем живокосту при ДЦП, червоне лазерне опромінення при фарингіті, інфракрасне лазерне опромінення при парезі лицьового нерва, пісочна терапія, лімфодренаж про ДЦП та м’язовій дистрофії, введення "Нейромідіну" по біологічно активних точках, застосування "Диспорту" при мігрені, "Дельтацину" при ДЦП, епілепсії та апалітичному синдромі.

У зв’язку з придбанням нового обладнання широко застосовуються ендоскопічні методи обстеження в комунальному закладі "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги": гістероскопія, лапароскопія, фіброколоноскопія.

 

Фінансування

Практично усі проблеми лікувально – профілактичних закладів міста Кіровограда у 2013 році як і у попередні роки пов’язані з недостатністю фінансування.

По загальному фонду бюджету рівень забезпеченості галузі "Охорона здоров'я" в останні роки не перевищує 51 % від повної розрахункової потреби.

На галузь "Охорона здоров'я" у 2013 рік затверджено з усіма уточненнями по загальному фонду міського бюджету обсяг видатків у сумі 153428,6 тис. грн., використано 152298,2 тис. грн. або 99,3 % від затвердженого.

Невикористаними залишились 1130,0 тис. грн., із них 402,4 тис. грн. повернуто до бюджету у зв'язку з не проходженням коштів через Державну казначейську службу України в місті Кіровограді при наявності залишків коштів на реєстраційних рахунках лікувальних закладів.

Із 152298,2 тис. грн. використано на заробітну плату з нарахуваннями 127421,1 тис. грн., що становить 83,1 % від загального обсягу видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 15956,4 тис. грн. або 10,4% від загального обсягу видатків і лише 6,5 % або 10051,1 тис. грн. залишається на виконання основних функцій лікувальними закладами.

Видатки спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) протягом 2013 року проведені у сумі 1251,5 тис. грн., що складає 55,1 % до річного плану та на 471,2 тис .грн. або на 27,4 % менше, ніж у 2012 році. Причина – повернуті кошти до міського бюджету.

У 2013 році закладами охорони здоров’я комунальної власності міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі 5985,2 тис. грн., або 103,1 % річного плану, що на 180,0 тис. грн. більше, ніж у 2012 році.

У 2013 році програми галузі "Охорона здоров'я" за рахунок загального фонду міського бюджету профінансовано на 7790,7 тис. грн. або 103,4 % від передбаченого у програмах. У порівнянні з 2012 роком видатки на фінансування програм галузі "Охорона здоров'я" збільшено на 1388,0 тис. грн. або на 21,7 %.

У галузі охорони здоров’я міста Кіровограда функціонує сім міських галузевих програм, в тому числі: Програма економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м.Кіровограда на 2013 рік, Програма медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 2013 рік, Міська програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки, Міська програма «Діти м. Кіровограда» на 2010-2014 роки, Міська програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012 – 2016 роки та інші. У 2013 році на реалізацію заходів зазначених програм профінансовано 7790,7 тис. грн., що становить 103,4% від передбачених коштів та на 6,6 % (497,1 тис.грн.) більше в порівнянні з 2012 роком.

Висновок:В цілому роботу медичної галузі міста можна визнати такою, що потребує покращення та удосконалення.

Перспективи розвитку галузі охорони здоров’яміста Кіровограда у 2014 році:

1) продовження роботи по ранньому виявленню захворювань;

2) розвиток мережі первинної медико-санітарної допомоги - відкриття двох нових амбулаторій загальної практики-сімейної медицини;

3) зміцнення матеріально-технічної бази центрів первинної медико-санітарної допомоги відповідно табелю оснащення;

4) прийняття участі у грантах та проектах міжнародних організацій, спрямованих на зміцнення здоров’я людей;

5) зміцнення матеріально-технічної бази вторинної ланки:

- добудова хірургічного корпусу комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»;

- облаштування палат для ветеранів війни та чорнобильців в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів міста;

- придбання спірального комп’ютерного томографа та апарата ультразвукової діагностики експертного класу для комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»;

- придбання імуноферментного аналізатора для комунального закладу «Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда»;

6) створення перинатального центру ІІ рівня на базі міського пологового будинку №1;

7) забезпечення молодих спеціалістів службовим житлом;

8) впровадження електронного реєстру пацієнтів;

9) продовження реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

10) відкриття стаціонарного відділення паліативної та хоспісної допомоги на 15 ліжок на базі комунального закладу «Центральна міська лікарня міста Кіровограда»