Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » » Підсумки роботи лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста Кропивницький за 2017 рік

Підсумки роботи лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста Кропивницький за 2017 рік

Станом на 1 січня 2018 року у місті Кропивницькому існують 14 лікувальних закладів із загальним ліжковим фондом на 1 000 ліжок, працюють 600 лікарів, в тому числі 37 лікарів – організаторів управління охорони здоров"я, 1 494 середніх медичних працівників.

Завдяки проведеній торік роботі, вдалось відкрити нові відділення, яких бракувало для надання якісної допомоги пацієнтам - інсультне та гемодіалізне, об'єднати два пологових будинків у міський перинатальний центр ІІ рівня та відкрити новий заклад - Міську лікарню № 2 ім. Св. Анни.

Показники демографії

Чисельність постійного населення м. Кропивницького з с. Новим станом на 01.01.2017 року становила 234 537 осіб. Із загальної чисельності населення дітей від 0-14 років – 36 294, що становить 22,9% (2016 рік – 15,1%), підлітків – 5 713, що становить 2,4% за обидва роки, особи пенсійного віку – 59 594, що становить 25,4% (2016 рік – 25,0%). Особи працездатного віку становили – 132 936, що становить 56,7% від загальної чисельності населення (2016 рік – 57,4%).

У 2017 році показник народжуваності на 1 000 населення становить 12,1 як і у минулому році (обласний показник за 2016 рік - 9,1). В абсолютних числах кількість новонароджених у 2017 році - 2 834 дітей, тоді як у 2016 році було народжено 2 902 дітей.

У 2017 році в місті померло – 2 862 жителів, що на 5,1% менше ніж у 2016 році, показник загальної смертності на 1 000 населення становить 12,2 проти 12,8 у 2016 р (обласний показник за 2016 рік – 16,6). Природний приріст населення залишається від'ємним і у 2017 році становить (- 0,1)проти (-0,4) у 2016 році. За причинами смерті, як і в попередні роки, на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу – 66,1% (2016 рік – 64,6%). На другому місці - смертність від злоякісних новоутворень – 19,2%(2016 рік – 20,3%), на третьому місці - смерті від нещасних випадків, отруєнь та травм – 4,5% (2016 рік –5,3%).

В структурі смертності дітей до 17 років за причинами на першому місці знаходяться хвороби окремих станів перинатального періоду і складають 53,8% (2016 рік – 41,7%), на другому - вроджені аномалії – 20,5% (2016 рік – 29,2%), на третьому місці – травми та отруєння - 7,7% (у 2015 році – хвороби системи кровообігу та новоутворення - 8,3%).

 

Ресурси охорони здоров’я

Планова потужність в зміну всіх амбулаторно-поліклінічних закладів міста протягом 2017 року склала 5 484 (5469- 2016 р.) відвідувань. Після об'єднання двох пологових будинків проведена оптимізація ліжкового фонду - було скорочено 40 ліжок. На кінець 2017 року ліжковий фонд нараховує 1 000 (1 040) ліжок цілодобового перебування та 472(497) ліжка денного стаціонару поліклініки. Забезпеченість ліжками на 10 тис. населення становить 42,6 (проти 44,1 у 2016 році) (обласний показник за 2016 рік - 83,5), ліжками денного стаціонару поліклініки – 20,1 (21,0- у 2016 році) (обласний показник за 2016 рік - 18,0).

Число штатних посад лікарів порівняно із 2016 роком збільшилась на 1,5% і становить 853,75 (841,5 у 2016 р.), число зайнятих посад майже на рівні з минулим роком і становить 782,5 (776,0 у 2016 р.). Число фізичних осіб лікарів на рівні з минулим роком і становить 600 (606 у 2016р.) лікарів. Забезпеченість фізичними особами лікарів на 10 тис. нас. становить 25,6 (2016 р. – 25,7), (обласний показник 2016 року - 33,3), укомплектованість лікарями становить 70,3%, у 2016 році 72,0%.

Забезпеченість фізичними особами середніх медичних працівників на 10 тис. населення склала 63,7 (2016 рік – 61,2) (обласний показник 2016 року – 94,6) укомплектованість середніми медичними працівниками становить 84,2% проти 84,3% у 2016 році.

За 2017 рік питома вага атестованих лікарів ЛПЗ міста склала 81,4% проти 80,7% у 2016 році, серед атестованих вищу категорію мають 41,1 %, першу – 45,8%, другу – 13,1% лікарів. Найвищій відсоток проатестованих лікарів по АЗП-СМ та СМСЧ №-19 – 100,0%, стоматполіклініка №2 – 92%, КЗПО – 88,1%, найнижчий відсоток по дитячій міській лікарні - 60%.

За 2017 рік зросла питома вага атестованих серед середнього медичного персоналу ЛПЗ міста із 74,9% до 75,8%, серед атестованих вищу категорію мають 58,3%, першу – 26,3%, другу – 15,4%. Найбільший відсоток проатестованих середніх працівників по дитячій стоматологічній поліклініці – 100,0%, дитячій міській поліклініці № 1 – 92,5%, найменше по ЦМЛ – 63,6%.

Число штатних посад лікарів на первинній ланці становить: лікарі загальної практики-сімейної медицини - 112,5, фізичних осіб - 81; педіатри дільничні - 50,0, фізичних осіб - 34; терапевти дільничні - 35,5, фізичних осіб - 23. Укомплектованість сімейними лікарями становить 72,0% (у 2016 році 71,8%). Кількість посад сімейних лікарів на 10 тис. нас. становить 4,8 (2016 р. – 4,0).

Відсоток оснащення амбулаторій обладнанням, відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення: ЦПМСД № 1- 96,2%, ЦПМСД № 2- 79,0%, АЗП-СМ- 81,0%.

Забезпеченість автомобілями на первинній ланці становить: ЦПМСД №1-15, ЦПМСД № 2 - 10, АЗП-СМ - 1 автомобіль.

 

Основні показники поширеності хвороб, захворюваності

та диспансеризації на 10 тис. населення.

Показник поширеності захворювань серед дорослого населення у 2017 році нижчий за минулорічний на 1,7% і становить 18213,9 проти 18525,6 у 2016 році (обласний показник за 2016 рік – 18062,6) . Серед підлітків показник поширеності захворювань зріс на 1,8% і становить 21305,8 проти 20 921,3 у 2016 (обласний показник за 2016 рік – 20441,5). Серед дитячого населення від 0-14 років показник поширеності захворювань на 1 тис. населення зменшився на 6,8% і становить 1 940,2 проти 2081,7 у 2016 році (обласний показник за 2016 рік – 1817,1).

Захворюваність з діагнозом встановленим вперше серед дорослих зменшилась на 9,7% і становить 4200,8 проти 4650,4 у 2016 році (обласний показник за 2016 рік – 4766,8). Серед підлітків відмічається збільшення захворюваності на 1,4%, показник на 10 тис. відповідного населення становить 14929,1проти 14724,8 у 2016 році (обласний показник за 2016 рік – 13407,8). Захворюваність на 1 тис. дитячого населення серед дітей від 0-14 років зменшилась на 7,3% і становить 1709,2проти 1843,7 у 2016 році (обласний показник за 2016 рік – 1492,9).

Показник диспансеризації на 10 тис. дорослого населення у 2017 році зріс на 0,8% і становить7281,5 (2016 рік - 7226,6) (обласний показник за 2016 рік – 7682,8), серед підлітків зріс на 2,8% і становить 4001,4 (2016 рік – 3893,8) (обласний показник за 2016 рік – 4817,9), серед дітей від 0 до 14 років зріс на 3,3 % і становить 184,7 на 1 тис. дитячого населення (2016 рік – 178,8).

Показник інфекційної захворюваності зменшився на 14,6% і в 2017 році відмічається зниження захворюваності хронічними вірусними гепатитами на 31,7%, на кашлюк – на 8 випадків, зниження захворюваності на грип на 70,4% (з 3 305 у 2016 році до 978 випадків у 2017), зменшення захворюваності сальмонельозом – на 2,8%, скарлатину – на 16,0% та ГЕК встановленої етіології - на 5,9%.

Поширеність туберкульозу знизилася на 5,3% і на 100 тис. населення становить 82,3 випадків проти 86,9 у 2016 році (обласний показник 2016 року – 102,8), захворюваність на туберкульоз в 2017 році збільшилась на 25,4% і склала62,7 проти 50,0 у 2016 році (обласний показник 2016 року – 67,0). Смертність від туберкульозу знизилася на 47,2% і становить 4,7 на 100 тис. населення проти 8,9 у 2016 році (обласний показник 2016 року – 10,2). Показник охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення на 1000 дітей, що підлягало туберкулінодіагностиці, складає 1000,0як і у 2016 році (обласний показник 2017 року - 978,1), зменшилась кількість профілактичних оглядів з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз методом флюорографії на 1000 населення до 607,0проти 610,3 у 2016 році (обласний показник 2017 року – 650,0)

Необхідно відмітити покращення показника охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ на 100 народжених живими з 89,1 у 2016 році до 99,0 у 2017 році (обласний показник 2017 року – 88,0).

Аналізуючи показники діяльності онкологічної служби за 2017 рік слід підкреслити, що за даними онкодиспансеру поширеність злоякісних новоутворень залишається високою і зросла на 5,5% із 3 132,2 у 2016 році до 3303,5 на 100 тис. населення (по області 2016 рік - 2650,0, по Україні 2016 рік - 2 538,8), рівень онкологічної захворюваності по місту на рівні і становить 590,1 (2016 рік - 590,2) на 100 тис. населення (по області 2016 рік – 468,4, по Україні 2016 рік – 346,1). Питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше у 4 стадії, знизилася із 17,8% до16,1% (обласний показник 2017 року – 17,4%), по Україні за 2016 рік - 16,3%).

У березні 2017 року між управлінням охорони здоров’я Кіровоградської міської ради та Кіровоградським обласним відділенням Всеукраїнської благодійної організації "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" було підписано меморандум про співпрацю у подоланні високих показників захворюваності на ВІЛ/СНІД. Співпрацю проводять за всесвітньою стратегією, що була затверджена міжнародними організаціями у 2014 році і покликана на прискорення подолання епідемії СНІДу до 2030 року.

Протягом травня-вересня 2017 року в м. Кропивницькому в рамках проекту "Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до представників груп найвищого ризику в медичних закладах України" RESPECT за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що впроваджує Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" було проведено 32 тренінги, які відвідало 748 медичних працівника. В рамках цього проекту вперше розроблено, затверджено та впроваджено в лікувально-профілактичних закладах міста ефективні алгоритми перенаправлення пацієнтів з підозрою на ВІЛ-інфекцію, а також долучено до алгоритму перенаправлення пацієнтів соціальних працівників, які забезпечували психологічний та юридичний супровід.

Станом на 01.01.18 по даним КІЗів на диспансерному обліку знаходяться 528 ВІЛ-інфікованих осіб (450 у 2016 р.), в т.ч. 202 хворих на СНІД (154 у 2016 р.).

Вперше виявлено 85 захворювань (55 у 2016 році), з них 30 (27) на СНІД. Померло від СНІДу 9 осіб (14 у 2016 р.). Охопленість високоефективною антиретровірусною терапією по місту складає 75,2% – це 379 ВІЛ інфікованих. У 2018 році антиретровірусною терапією планується охопити 90% інфікованих.

 

Показники первинного виходу на інвалідність

За 2017 рік по даним МСЕК кількість первинно визнаних осіб з інвалідністю серед дорослого населення становить 891 особа (948 осіб), що на 57 осіб (6,0%) менше ніж у 2016 р. Серед осіб працездатного віку вийшли на інвалідність вперше 610 хворих проти 646 у 2016 році, зменшення відбулося на 36 осіб, тобто на 5,6%. Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку на 10 тис. населення знизився до 45,9 проти 46,1 у 2016 році (обласний показник за 2017 рік – 48,2).

Перше місце в структурі інвалідності по даним МСЕК серед дорослого населення займають злоякісні новоутворення 31,2% (2016 рік – 27,2%), на другому місці хвороби системи кровообігу 27,9% (2016рік – 17,3%), на третьому - хвороби кістково-м’язової системи - 10,05% (2016 рік – 9,5%).

Серед первинно визнаних інвалідами серед працездатного населення по даним МСЕК питома вага осіб з інвалідністю 1-ї групи становить – 5,3%(4,3% - 2016р.), 2-ої групи – 28,7%(28,5%- 2016 р.), 3-ої групи – 66,0%(67,2%- 2016р.). Показник повної реабілітації серед оглянутих становить 2,0% проти 2,4% у 2016 році, часткової -24,0% проти 31,0 % у 2016 році, сумарної - 6,56%, у минулому році – 8,9%.

В працездатному віці по даним ЛКК по місту питома вага осіб з інвалідністю 1-ї групи – 7,06% (6,29% - 2016 р.), 2-ої групи – 26,81% (21,9% - 2016 р.), 3-ої групи – 66,1% (71,7% - 2016р.). По лікарням слід відмітити по даним ЛКК високу питому вагу осіб з інвалідністю І групи - 15,6% (по місту – 7,1%) та з інвалідністю ІІ групи – 42,2% (по місту – 26,8%) в ЦПМСД № 1.

Кількість дітей з інвалідністю віком від 0 до 17 років в 2017 році зросла на 1,6% і становить 1 045 проти 1 029 в 2016 році. Вперше визнано інвалідами у 2017 році 103дітей проти 100 у 2016 році, що привело до збільшення показника первинної інвалідності дитячого населення з 24,1 до 24,5на 10 тис. дітей до 17 років (обласний показник за 2016 рік – 20,9). Показник первинної інвалідності дитячого населення знизився по новоутворенням - із 2,4 до 1,2 , на рівні з минулим роком по хворобам ендокринної системи - 3,9 (3,8 - 2016 рік); збільшився по хворобам нервової системи із 2,9 до 4,0, розладам психіки та поведінки - із 1,9 до 2,6, кістково-м’язової системи - із 1,7 до 2,6, на 10 тис. дітей; не було первинних інвалідів по хворобам крові та кровотворних органів.

Амбулаторно-поліклінічна допомога

Загальна кількість відвідувань в поліклініку за 2017 рік на рівні з 2016 роком і склала 1789119 (1797 806) відвідування, що на одного жителя становить 7,6 протягом двох років. Кількість відвідувань хворих вдома зменшилась на 3,2% і становить 239478(247320 у 2016 році), що на одного жителя складає 1,0 відвідування як і у 2016 році.

Підлягали диспансерному нагляду 98,4%населення міста як у 2016 році. Покращилося виявлення захворювань при профоглядах до 26,2% (2016 рік – 25,8%) серед усіх оглянутих.

Показники виконання плану профілактичних щеплень у 2017 році виглядають так: план профілактичних щеплень проти туберкульозу виконано: вакцинація на 95,7% (у 2016 р.- 106,5%), ревакцинація на 99,9% (у 2016 р.- 85,7% ), проти поліомієліту: вакцинація на 77,6% (у 2016 р.- 107,2%), ревакцинація на 104,9%(у 2016 р.- 106,2%), проти кору: вакцинація на 100,0% (у 2016 р.- 39,5%), ревакцинація на 90,7% (у 2016 р.- 6,1%), проти дифтерії: вакцинація на 92,3% (у 2016 р.- 72,6%), ревакцинація на 102,6% (у 2016 р.- 77,3%).

Кількість ліжок денного стаціонару на кінець 2017 року становить 472 ліжка, на яких проліковано 13 449 (у 2016 р.- 12 647) хворих, що на 6,3% більше ніж у 2016 році. Показник пролікованих на 10 тис. населення становить 573,4 (535,8 у 2016 році) (обласний показник 2016 року – 504,0).

Кількість хворих, які проліковані в стаціонарі вдома, на рівні з минулим роком і становить 17 719 (17795 у 2016 році). Показник пролікованих хворих вдома на 10 000 населення становить 755,5 проти 753,9 у 2016 році.

Хірургічна робота амбулаторно-поліклінічних закладів покращилася - виконано 18 041 (17640 у 2016 році) операцій амбулаторним хворим, що на 2,3% більше минулого року і показник операцій на 10 тис. населення зріс із 747,4 до 769,2.

Діяльність стаціонарів

Ліжковий фонд складає 1 000 ліжок, забезпеченість ліжками на 10 тис. населення становить 42,6 проти 44,1 у 2016 році.

У стаціонарах лікувально-профілактичних закладів проліковано 36675 (38842 у 2016 році) хворих, що на 5,6 % менше ніж у 2016 році. Число днів роботи ліжка – 345,0проти 341,8 у 2016 році (обласний показник 2016 року – 334,2). Відносно плану роботи на рік ліжка по місту спрацювали на 101,5%(104,2% у 2016 році).

У розрізі ЛПЗ показники використання ліжкового фонду виглядають такими:

 

Робота ліжка

Середня тривалість перебування на ліжку

Обіг ліжка

Летальність

абс.ч.

в % до плану

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Всього

345,0

341.8

101,5

104.2

9,5

9.6

36,5

34.7

1,71

1.39

Центральна міська.лікарня

351,3

339.2

103,3

103.7

9,6

10

36,6

33.9

2.76

2.35

ЛШМД

359,0

352.5

105,6

103.9

9,4

9.9

38,2

35.6

1.64

1.27

Пологовий будинок №1

304,2

289.2

89,5

98.2

7,4

8.4

41,1

34.5

 

Дитяча міська лікарня

358,5

362.1

105,4

106.5

15,2

15.9

23,6

22.8

 

СМСЧ №19

362,4

395.2

106,6

116.2

14,5

12,7

25,1

31.1

 

 

У структурі госпіталізованих перше місце мають хворі із захворюваннями системи кровообігу - 21,3%, друге місце - жінки, які мали вагітність, пологи та захворювання післяпологового періоду - 14,5%, трете місце - хвороби органів травлення - 12,8%.

У 2017 році проведено 28 016 (у 2016 - 28 059) оперативних втручань включаючи амбулаторні, що становить на 10 тис. населення – 1194,5 проти 1188,8 у 2016 році. У 2017 році порівняно з минулим роком операцій у стаціонарах проведено менше на 4,3%. Післяопераційна летальність в стаціонарі зменшилась і становить 0,24 проти 0,35 у 2016 році. Показник післяопераційної летальності при терміновій хірургічній допомозі зменшився до 0,45 проти 0,57 у 2016 році (обласний показник 2017 року - 0,58).

Протягом 2017 року у пологових будинках міста відбулося 2 056 (у 2016 р.- 2467) пологів, що на 16,7% менше ніж у 2016 році. По даним РАГСу в м. Кропивницькому за 2017 рік народилися живими 2815 малюків (у 2016р. - 2 887), зареєстровано 30 малюків (у 2016 р.- 19), які померли у віці до року і показник смертності немовлят на 1000 народжених живими становить 10,41‰проти 6,94‰ у минулому році.

Відмічається збільшення по місту показника мертвонароджуваності з 5,45‰ до 6,55‰ у 2017 р, ранньої неонатальної смертності немовлят – 4,16‰ проти 2,19‰ у 2016 році, перинатальної смертності немовлят - з 7,62‰ до 10,69‰ у 2017 році.

Постнеонатальна смертність залишається на рівні з минулим роком – 9 випадків і становить 3,12‰ (у 2016 році – 9 випадків, показник – 3,29‰).

У 2017 році відсоток раннього охоплення вагітних лікарським наглядом склав 100 % (у 2016 році – 98,9%). Число абортів (включаючи міні) 1 160 (у 2016 р. – 1 397), тобто менше на 16,9%. Кількість абортів на 1000 жінок по місту становить 19,7 проти 23,2 у 2016 р. Кількість абортів на 100 пологів по місту становить 56,3 проти 56,6 у 2016 р.

Діяльність допоміжних та діагностичних служб

У 2017 році у лікувально-профілактичних закладах міста проведено 3951378 лабораторних обстежень, що на рівні з минулим роком. Кількість аналізів на 100 відвідувань в поліклініку та вдома у 2017 році становила 128,6 проти 126,3 у 2016 році (обласний показник за 2016 рік – 126,7). Кількість аналізів на одного хворого, який вибув із стаціонару, становить 36,6 (у 2016 році – 35,9) (обласний показник за 2016 рік – 37,6) .

Число фізіотерапевтичних процедур на 100 відвідувань в поліклініку в 2017 році становить 86,3 проти 81,2 у 2016 році (обласний показник за 2016 рік – 42,0). Число фізіотерапевтичних процедур на 100 осіб, які поступили до стаціонару збільшилось з 938,0 в 2016 році до 1047,1 в 2017 році (обласний показник за 2016 рік – 798,1).

Загальне число функціональних обстежень на 10 тис. населення збільшилося і становить 6694,0 (у 2016р.- 6503,9) (обласний показник за 2016 рік – 8984,7), обстежень на 100 відвідувань в поліклініку збільшилось із 6,2 до 6,6, зменшилось число функціональних обстежень на 100 осіб, що поступили в стаціонар із 110,0 до 104,2 (обласний показник за 2016 рік – 116,8)

Показник рентгенологічних обстежень на 10 тис. населення порівняно з минулим роком по місту збільшився і становить 5231,1(у 2016 р.- 5033,4) Кількість ультразвукових досліджень на 10 тис. населення у 2016 році менша і становить 7721,3проти 7984,0 у 2016 році (обласний показник за 2016 рік – 7360,3). Кількість УЗД на 1 діючий апарат по місту зменшилася з 9547,2 до 8623,5 (обласний показник за 2016 рік – 7115,5).

 

Медична допомога ветеранам війни

та особам потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС

На кінець звітного 2017 року в ЛПЗ міста знаходилось під диспансерним наглядом 5 409 ветеранів війни, що на 492 особи (0,5%) менше минулого року, з них учасників бойових дій – 1 935 осіб, інвалідів війни - 468,учасників війни - 2 540, осіб прирівняних по пільгам – 466.

У 2017 році отримали стаціонарне лікування 2 275 особи – 42,1%( у 2016 р.- 34,4%) усіх ветеранів ВВВ, кількість пролікованих стаціонарно УБД – 45,9% (у 2016 р.- 46,1%), учасників війни – 36,0% (26,0%), інвалідів війни – 75,2% (у 2016 р.- 55,8%).

Для підтримки соціального захисту ветеранів війни по галузі «Охорона здоров’я» міста Кропивницький діє Програма розвитку галузі м.Кропивницького на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 833 .

Для забезпечення безкоштовним лікуванням та продуктами харчування у разі стаціонарного лікування ветеранів війни в кошторисі лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста передбачені видатки на 2017 рік у сумі 548,273 тис. грн, фактичні видатки за січень-грудень 2017року складають – 548,273 тис. грн. (або 100% від запланованих на рік).

Фактична вартість 1 ліжко-дня становить:

помедикаментам –65,0 грн;

похарчуванню – 55,0 грн.

Для пільгового забезпечення лікарськими засобами та препаратами медичного призначення за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування ветеранів війни у кошторисах лікувально-профілактичних закладах міста передбачені видатки на 2017 рік у сумі 595,024 тис. грн, фактичні видатки за січень-грудень 2017 року складають 595,024 тис. грн. (або 100% від запланованих на рік).

Протягом 2017 року за медичною допомогою в лікувально-профілактичні заклади комунальної власності міста звернулося1799 (2016 рік – 2125) учасників антитерористичної операції:

із них отримали стаціонарну допомогу – 223 (2016 р. – 207),

амбулаторне лікування – 867 (2016 р. – 627),

стоматологічну допомогу – 540 (2016 р. – 527),

акушерську допомогу – 1 (2016 р. – 7).

Пройшли профілактичний медогляд 918(2016 р. – 1146) учасників АТО.

Взято на диспансерний облік 242 (2016 р. – 323).

Усім учасникам АТО надана медична допомога своєчасно та безоплатно відповідно до галузевих стандартів.

За період з 2014 по 2017 роки до лікувально-профілактичних закладів міста звернулися 5827 учасників АТО.

Рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017року №759затверджена Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017–2019 роки.

На виконання даної програми по галузі «Охорона здоров’я» на 2017 рік передбачені видатки з загального фонду міського бюджету у сумі 975,7тисгрн.

Для забезпечення соціального захисту учасників АТО за 2017 рік медичними закладами використано кошти у сумі 1074,79 тис.грн, у тому числі на забезпечення:

продуктами харчування, лікарськими засобами та виробами медичного призначення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у разі стаціонарного лікування на суму 574,89 тис.грн;

медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів учасників АТО та членів їх сімей на суму 77,00 тис.грн;

надання акушерської та гінекологічної допомоги учасницям АТО та дружинам учасників АТО на суму 195,24 тис. грн;

безкоштовне зубопротезування та лікування стоматологічних захворювань учасників АТО та їх дітей на суму 111,87 тис. грн;

безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування на суму 106,89 тис. грн;

дітей віком до 3-х років та від 3-х до 6 років лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування (батьки, яких мають посвідчення учасників АТО) на суму 8,90 тис. грн.

Протягом 2017 року в ЛПЗ міста знаходилось під диспансерним наглядом 1 275 осіб потерпілих від аварії на ЧАЕС (2016 рік – 1 317 осіб), із них 968ліквідаторів, 107 евакуйованих, 49 переселенців і 151 дітей народжених від осіб постраждалих від аварії на ЧАЕС.

Усі особи потерпілі від аварії на ЧАЕС 100% оглянуті та проліковані амбулаторно, питома вага пролікованих в стаціонарі ліквідаторів становить 33,7 % (2016 рік -28,7%), евакуйованих – 13,5% (2016 рік – 11,5%), переселенців – 27,1%(2016 рік – 19,6%), дітей – 14,7%(2016 рік – 17,5%).

У 2017 році в місті померло 37 осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС показник смертності на 1000 відповідного населення збільшився до 29,0 проти 24,3 у 2016 році. На першому місці серед причин смерті у 2017 році стоять хвороби системи кровообігу, на другому – новоутворення, на третьому – хвороби органів травлення.

Рейтингова оцінка діяльності галузі

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Кіровоградської області за 2017 рік м. Кропивницький зайняв 6 місце, в попередньому році - 5.

В групі "Стан здоров’я населення” місто Кропивницький займає 14 місце (у 2016 році - 8 місце):

- смертність немовлят (на 1 тис. народжених живими) зросла з 5,06 у 2016 році до 10,41 у 2017 році, обласний показник 2017 р. – 11,02;

- рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 тис. населення працездатного віку) знизився і становить 45,9 проти 46,1 у 2016 році, обласний показник 2017 р. – 48,2;

- рівень первинної інвалідності дитячого населення (на 10 тис. дитячого населення) майже на рівні з минулим роком 24,5 у 2017 році (24,1 у 2016 році), обласний показник 2017 р. – 20,3.

В групі "Профілактична робота” місто займає 17 місце в попередньому році - 15;

- своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року склала 80,0 проти 64,7 у 2016 році, обласний показник 2017 р. – 61,6;

- охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1000 дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці) як і в минулому році становить 1000,0, обласний показник 2016 р. – 978,1;

- охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (на 100 народжених живими) склало 99,0 проти 89,1 у 2016 році, обласний показник 2017 р. – 64,6;

- профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз (на 1000 населення) зменшилися до 603,7 проти 610,3 у 2016 році, обласний показник 2017 р. – 658,0;

- питома вага виявлених хворих на туберкульоз при флюорографічних оглядах (збільшилась із 31,4% у 2016 році до 42,9% у 2017 році, обласний показник 2017 р. – 49,4%;

- охоплення обстеженням на ВІЛ вагітних жінок незалежно від терміну вагітності склало 98,8% як і у 2016 році, обласний показник 2016 р. – 98,04%;

- захворюваність на алкогольні психози (на 100 тис. населення) склала 23,8проти 21,1 у 2016 році, обласний показник 2017 р. – 6,34.

В групі "Доступність та якість медичної допомоги” місто Кропивницький займає 13 місце (у 2016 році - 15 місце):

- післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології (у %) склала 0,45проти 0,57 у 2016 році, обласний показник 2016 р. - 0,58 %;

- дорічна летальність серед первинно-виявлених онкохворих (у %) зменшилася до 29,8 проти 31,5 у 2016 році, обласний показник 2017 р. – 28,9%;

- питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії (візуальні форми захворювань) (у %) склала 10,1 проти 11,7 у 2016 році, обласний показник 2017 р. – 9,5;

- питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в IV стадії (у %) склала 16,2 проти 18,0 у 2016 році, обласний показник 2017 р. – 17,4;

- смертність від туберкульозу (на 100 тис. населення) знизилася до 4,7проти 8,9 у 2016 році, обласний показник 2017 р. – 10,4;

- питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз (у %) збільшилася до 77,0 проти 74,7 у 2016 році, обл. показник 2017 р. – 79,4;

- кількість звернень громадян щодо незадовільного медичного обслуговування, що надійшли до МОЗ України (УОЗ ОДА) (на 10 тис. нас.) склала 0,29 проти 0,08 у 2016 році, обласний показник 2017 р. - 0,24.

В групі "Впровадження пріоритетних форм забезпечення медичної допомоги ” місто займає 5 місце (у 2016 році - 4 місце):

- забезпечення населення ліжками в денних стаціонарах (на 10 тис. нас.) склала 20,2 проти 21,2 у 2016 році, обласний показник 2017 р. – 18,0;

- проліковано хворих в денних стаціонарах поліклінік (на 10 тис. нас.) 537,4 проти 535,8 у 2016 році, обласний показник 2017 р. – 538,7;

- кількість посад сімейних лікарів (на 10 тис. нас.) 4,8, тоді як у 2016 році показник був 4,0 , обласний показник 2016 р. – 4,7;

- укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів (у %) 72,0 проти 71,8 у 2016 році, обласний показник 2017 р. – 59,8.

В групі "Ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я” місто Кропивницький займає 5 місце (у 2016 році - 4 місце):

- коефіцієнт співвідношення кількості посад лікарів до посад медичних сестер як і в минулому році - 0,7, обласний показник 2017 р.- 0,6;

- забезпеченість населення стаціонарними ліжками на 10 000 населення склала 42,8 проти 44,3 у 2016 році, обласний показник 2017 р. – 83,54;

- кількість днів роботи ліжка склала 345,0 проти 341,8 у 2016 році, обласний показник 2017 р. - 332,2;

- залучено позабюджетних коштів в розрахунку на 1 жителя (в гривнях) – 251,7, в минулому році – 52,47, обласний показник 2017 р. – 225,7;

- витрати бюджетних коштів в розрахунку на 1 жителя (з консолідованого бюджету, в гривнях) – 1200,26, в минулому році – 905,5, обласний показник 2017 р. - 1954,8.

Аналіз письмових звернень громадян, що надійшли в управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради у 2017 році

Протягом 2017 року до управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради надійшло 592 звернення громадян, що на 45 більше в порівнянні з 2016 роком (547), з них: скарг - 50 (2016р. - 39), подяк медичним працівникам - 37 (2016р. - 10).

Звернення направлені в інші організації за належністю - 3 (2016р. - 2).

Через МОЗ України, Верховну Раду, секретаріат Президента України, Кіровоградську облдержадміністрацію, депутатів різних рівнів надійшло звернень - 484 (2016р. – 501). Безпосередньо від заявників надійшло звернень - 61 (2016р. – 46), з них на особистий прийом до керівництва управління звернулося 47 осіб.

Розподіл по характеру звернень:

Характер звернень

2017

2016

Про незадовільне медобслуговування у стаціонарі

4

7

Про незадовільне медобслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах

29

12

У зв’язку зі смертю хворих

2

3

Про грубе та формальне відношення до хворих

20

8

Про неправильні дії медпрацівників та органів охорони здоров’я

27

17

Про надання медичної допомоги, у тому числі

58

92

надання матеріальної допомоги на лікування

21

45

Про санаторно — курортне лікування

6

6

Про направлення на МСЕК

13

7

Про забезпечення ліками, виробами мед призначення

124

60

Про забезпечення медобладнанням

-

1

Про забезпечення слуховими апаратами, окулярами

1

-

Питання застосування трудового законодавства

-

-

Про призначення та переміщення кадрів

-

-

Подяки працівникам охорони здоров'я

37

10

Надання медичної допомоги дітям

7

14

Інші питання

263

309

Питання що не входять до компетенції, органів охорони здоров’я

1

1

РАЗОМ:

592

547

по ЛПЗ:

Заклади

2017

2016

КЗ «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда»

91

92

КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»

87

103

КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»

25

22

Пологовий будинок №1

34

6

Кіровоградська міська дитяча лікарня

6

0

Дитяча міська поліклініка №1

28

21

Міська стоматологічна поліклініка №1

14

15

Міська стоматологічна поліклініка №2

8

2

Дитяча стоматологічна поліклініка

0

3

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини

8

6

СМСЧ №19

10

5

Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда"

101

104

Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда"

103

83

Передано в інші

0

 

Передано за належністю

2

2

Без закладу

148

141

Всього

665

613

Значно збільшилась кількість звернень громадян щодо забезпечення ліками: 2017р. – 124 (21 %), 2016р. – 60 (11 %), також збільшилась кількість звернень з питань незадовільного медобслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах: 2017р. – 29 ( 4,9 %), 2016р. – 12 (2,2 %), та про грубе та формальне відношення до хворих: 2017р. – 20 ( 3,4 %), 2016р. – 8 (1,5 %). Але в той же час збільшилась кількість подяк працівниками охорони здоров’я з 10 ( 1,8 %) у 2016р. до 37 (6,25 %) у 2017р.

Значно зменшилась кількість звернень про надання медичної допомоги: 2017р. – 58 (9,8 %), 2016р. – 92 (16,8 %), в т.ч. про надання матеріальної допомоги на лікування: 2017р. – 21 (3,5 %), 2016р. – 45 (8,2 %).

Стабільно високою залишається кількість звернень з різних організаційних питань: 2017р. – 263 (44,4 %), 2016р. – 309 (56,5 %).

Найбільша кількість звернень громадян надійшла з територій Центрів первинної медико – санітарної допомоги № 1 та № 2, відповідно: 101; 103 (у 2016 р.- 104; 83). Збільшилась кількість звернень по пологовому будинку № 1- з 6 (%) до 34 (%). Зменшилась кількість звернень по території обслуговування КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»: у 2016 – 103 (18,8 %); у 2017 – 87 (14,7 %). В інших лікувально-профілактичних закладах кількість звернень суттєво не змінилась. Зберігається велика кількість звернень, підняті питання в яких вирішуються без залучення закладів: у 2016 – 141; у 2017 – 148.

Виходячи з аналізу звернень громадян, необхідно відмітити, що кількість їх у порівнянні з 2016 роком збільшилась внаслідок кількості звернень про забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та звернень з різних організаційних питань.

Виконання міського бюджету

по галузі охорони здоров'я міста Кропивницького за 2017 рік

На галузь охорони здоров’я м. Кропивницького на 2017 рік по загальному фонду затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 291412,0тис. грн, у тому числі:

- кошти міського бюджету у сумі 61773,7 тис. грн;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 225178,2тис. грн (у тому числі кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 8703,6 тис. грн; кошти для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 22,8 тис. грн; цільові кошти на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу для міста Кропивницького у сумі 600,0 тис. грн);

- розподілений залишок медичної субвенції 2016 року у сумі 152,8тис. грн;

- інша медична субвенція з обласного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (доступні ліки) у сумі 4307,3тис. грн.

За минулий 2016 рік затверджений обсяг видатків складав усього 200517,4 тис. грн, що менше ніж за 2017 рік на 90894,6 тис. грн, або на 45,3%.

Профінансовано галузь охорони здоров’я м. Кропивницького за 2017 рік на загальну суму 290214,3 тис.грн, що складає 99,6 % до затвердженої річної суми видатків, або недофінансовано усього за 2017 рік 1197,7 тис. грн.

За минулий 2016 рік профінансований обсяг видатків складав 200336,3тис. рн, що менше ніж за 2017 рік на 89878 тис.грн, або на 44,9%.

У тому числі профінансовано у 2017 році:

за рахунок коштів міського бюджету – 61520,4 тис.грн (99,6% від затверджених видатків);

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 224233,8 тис. грн (99,6% від затверджених видатків);

інсуліни – 7823,9 тис.грн (89,9% від затверджених видатків);

розподілений залишок медичної субвенції 2016 року - 152,8 тис. грн (100,0% від затверджених видатків);

інша медична субвенція з обласного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (доступні ліки) - 4307,3 тис.грн. (100,0% від затверджених видатків).

З загальної суми профінансованих видатків загального фонду спрямовано на захищені статті 286879,0 тис. рн (98,9% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями – 232332,6 тис.грн (80,1 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 10072,7 тис. грн (3,5%);

придбання продуктів харчування – 4939,1 тис. грн (1,7%);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 22313,9 тис. грн (7,7%);

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 357,5 тис. грн (0,1%);

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 16863,2 тис. грн (5,8%), з них інсуліни – 7823,9 тис. грн.

З загальної суми профінансованих коштів спрямовано на інші незахищені статті видатків 3335,3 тис. грн (1,1% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари) – 2135,7 тис. грн;

оплату послуг (крім комунальних) – 1148,8 тис. грн;

оплату видатків на відрядження – 39,9 тис. грн;

навчання з охорони праці та інше - 3,2 тис. грн;

інші поточні видатки (сплата податків) – 7,7 тис. грн.

Проведено касові видатки 2017 рік по загальному фонду на загальну суму 290214,3 тис. грн.

о спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2017 рік затверджено з усіма уточненнями кошторисні призначення на загальну суму 34430,8 тис. грн, що більше ніж за 2016 рік на 15153,2 тис.грн, або на 56,0%.

Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 34115,3 тис. грн, що складає 99,1 % від затверджених річних призначень 2017 рік, або недофінансовано усього за 2017 рік 315,5 тис.грн.

За минулий 2016 рік профінансовано бюджет розвитку на суму 16176,8 тис. грн, що менше ніж за 2017 рік на 17938,5 тис. грн.

У 2017 році за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) придбано обладнання на загальну суму 13056,2тис.грн (вдвічі більше у порівнянні з 2016 роком), зокрема:

рентгенодіагностичне обладнання – 7328,0 тис. грн;

медичне та діагностичне обладнання для відділення гострої судинної неврологічної патології комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги» (функціональні ліжка, приліжкові кардіомонітори, електрокардіографи, комп’ютерний електроенцефалограф, апарат штучної вентиляції легенів та ін.) – 2737,6 тис. грн;

обладнання для закладів, що надають медичну допомогу дітям (аналізатори, апарати електротерапії, ультразвукової терапії, апарат магнітотерапії, щілинна лампа та ін.) – 1445,1 тис. грн;

комп’ютерна техніка, санітарний автотранспорт та інше матеріально-технічне оснащення для лікувальних закладів первинної ланки – 859,8тис.грн.

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій придбано 2 реанімобіля та 2 автомобіля швидкої медичної допомоги на загальну суму 8389,0 тис. грн.

У поточному році проведено капітальні ремонти на загальну суму 12622,1 тис. грн (більше у 1,3 рази у порівнянні з 2016 роком), а саме капітальний ремонт:

будівлі комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги» (вул. Короленка, 56) під розміщення відділення гострої судинної неврологічної патології із благоустроєм прилеглої території – 4788,8тис. грн;

будівель (харчоблоку, пральні, клініко-діагностичної лабораторії, старого корпусу, жіночої консультації) та огорожі пологового будинку № 1 – 4928,6тис.грн;

благоустрій території біля відділення амбулаторного гемодіалізу комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м.Кропивницького» (вул. Ганни Дмитрян, 1) – 916,4 тис. грн;

приймального відділення стаціонару № 1 комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» (Фортеця, 21) – 1 457,8 тис. грн;

інших об’єктів (заміна вікон в амбулаторії, ремонт теплової мережі міської стоматологічної поліклініки № 1) та виготовлення проектно-кошторисної документації – 530,5 тис. грн.

Також, у 2017 році за рахунок коштів інвесторапроведено капітальний ремонт приміщення під відділення амбулаторного гемодіалізу комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м.Кропивницького» на суму 5287,4тис.грн та згідно з Меморандумом щодо реалізації Проекту по оснащенню діалізного відділення в м.Кропивницькому, підписаного 16листопада 2016 року між Кіровоградською міською радою та ТОВ«Фрезеніус Медікал Кер Україна», інвестором подаровано 11 апаратів для гемодіалізу, обладнання для фільтрування та очищення води для діалізу, крісла для забору донорської крові на суму 11286,4 тис. грн.

За 2017 рік закладами охорони здоров’я міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі 25933,0тис. грн.

За 2016 рік залучено власних надходжень 12383,7 тис. грн, що менше, ніж за 2017 рік на 13549,3 тис. грн, або на 52,2%.

За 2017 рік надійшло:

- за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески) у сумі 23137,6 тис. грн;

- від здачі в оренду майна 1968,2 тис. грн;

- від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) 748,8 тис. грн;

- від реалізації в установленому порядку майна 78,4 тис. грн.

За 2017 рік лікувально-профілактичними закладами міста здійснено касові видатки по спеціальному фонду міського бюджету (власні надходження)на суму 25898,0 тис. грн та на 13359,5 тис. грн більше, ніж за 2016 рік.

Із загальної суми касових видатків по спеціальному фонду (власні надходження) спрямовано на:

оплату праці з нарахуваннями – 453,0 тис. грн (1,7%);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 6270,6 тис. грн (24,2%);

придбання продуктів харчування – 64,4 тис. грн (0,3%);

видатки на відрядження – 10,5 тис. грн;

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 45,0 тис. грн (0,2%);

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 1,6 тис. грн;

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 7,2 тис. грн.;

придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари та інше) – 3876,5 тис. грн (15,0%);

оплату послуг (крім комунальних) – 2490,0 тис. грн (9,6%);

навчання по охороні праці та інше – 36,9 тис. грн (0,1%);

інші видатки (податки та збори) – 172,9 тис.грн (0,7%);

капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довготривалого користування) – 12469,4 тис. грн (48,2%).

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі охорони здоров'я міста Кропивницький за 2017 рікстановить 3934 грн, що більше ніж за 2016 рік на 1281 грн, або на 32,6 %.

Станом на 01.01.2018 року по галузі охорони здоров'я міста кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондамивідсутня.

По галузі охорони здоров'я м. Кропивницького діяли 2міські галузеві програми. На виконання заходів затверджених програм у кошторисах лікувально-профілактичних закладів комунальної власності на 2017 рік затверджені видатки у сумі 66070,46 тис.грн.

Станом на 01.01.2018року фактично виконано на загальну суму 65741,80 тис. грн, що становить 99,5% від запланованої в кошторисі суми, у тому числі по:

1) Програмі розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки – 64655,78 тис. грн, або на 99,5 % від запланованої в кошторисі суми;

2) Програмі «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я м.Кіровограда на 2013-2017 роки (без УКБ) – 1086,02 тис. грн, або на 100% від запланованої в кошторисі суми.