Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » » Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кропивницького за 1 квартал 2017 року

Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кропивницького за 1 квартал 2017 року

У 1 кварталі 2017 року налічується 13 лікувальних закладів із загальним ліжковим фондом на 1 040 ліжок.

На виконання рішення Кіровоградської міської ради від 17 листопада 2016 року № 692 «Про оптимізацію мережі лікувально-профілактичних закладів комунальної власності м. Кропивницького та реорганізацією пологового будинку № 2 ім. «Святої Анни» шляхом приєднання до пологового будинку №1» створено сучасний медичний заклад з функціями перинатального центру ІІ рівня для надання медичної допомоги вагітним, роділлям та новонародженим на базі міського пологового будинку №1 на 160 ліжок (45-гінекологічних, 45- для роділь, 60 - патології вагітних та 10- педіатричних).

Кадрова ситуація

Число штатних посад всіх працівників склала - 4205,25 (4255,5), фізичних осіб – 3542 (3696), із них 613 (629) лікарів, в тому числі 30 лікарів організаторів охорони здоров¢я та 1511(1554) середніх медичних працівників.

Забезпеченість фізичними особами лікарів на 10 тис. населення становить 25,9 (І кв.2016 р. – 26,6). Забезпеченість фізичними особами середніх медичних працівників на 10 тис. населення склала 64,0 ( І кв. 2016 рік – 65,8).

Число штатних посад сімейних лікарів – 107,5 (85,5), фізичних осіб сімейних лікарів – 77 (70). Укомплектованість сімейними лікарями становить 71,6 (81,9). Забезпеченість сімейними лікарями на 10 тис. населення становить 4,6 (3,6).

За І квартал 2017 року атестовано 27 (14) лікарів, серед атестованих вищу категорію мають 66,7%, першу – 22,2,%, другу – 11,1% лікарів.

Серед середнього медичного персоналу ЛПЗ міста атестовано 45 працівників. Серед атестованих вищу категорію мають 73,3%, першу – 17,8%, другу – 8,9%.

Показники демографії

Чисельність постійного населення м. Кропивницького з с. Новим станом на 01.01.2017 року становила 236 033 осіб. Із загальної чисельності населення дітей від 0-14 років – 35 681, що становить 15,1%, підлітків – 5 742, що становить 2,4%, особи пенсійного віку – 59 099, що становить 25,1%. Особи працездатного віку становили – 135 511, що становить 57,4% від загальної чисельності населення.

За неповними даними померли 743 дорослих та 12 дітей. За причинами смерті серед дорослого населення:на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу – 68,1%, на другому - новоутворення – 17,2%, на третьому травми, отруєння, нещасні випадки – 3,7%.

Основні показники поширеності та захворюваності

Показник поширеності захворювань серед дорослого населення міста за 1 квартал 2017 року зменшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 5,1% і становить 7990,2 на 10 тис. відповідного населення (у 2016 році – 8422,9). Найвищий показник поширеності захворювань на первинному рівні у КЗ «ЦПМСД №2». В структурі поширеності захворювань, як завжди, серед дорослого населення на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу. Рівень захворюваності серед дорослого населення менший на 8,9% і становить 1339,6 на 10 тис. населення проти 1471,6 за аналогічний період 2016 року. Найвищий показник захворюваності на первинному рівні у КЗ «ЦПМСД №2». Серед підлітків поширеність захворювань по місту за 1 квартал 2017 року збільшилася на 14,0% і становить 7318,0 проти 6417,1 за аналогічний період 2016 року. Також відмічається збільшення на 11,8% захворюваності серед підлітків до 4341,7 проти 3882,1. Зросли показники поширеності і захворюваності серед підлітків по новоутворенням, хворобам ендокринної, системам кровообігу та органів дихання.

Серед дитячого населення від 0-14 років рівень поширеності хвороб на 1000 населення збільшився на 2,9% - із 617,5 до 635,8 та збільшився рівень захворюваності на 4,6% - із 481,5 до 503,7 у 2017 році. В структурі захворювань відбулося збільшення хвороб органів дихання, інфекційних та паразитарних хвороб.

За 1 квартал 2017року показник захворюваності злоякісними новоутвореннями зріс і становить 133,5 на 100 тисяч населення проти 118,8 у 1 кварталі 2016 року. Питома вага занедбаних випадків у 4 стадії серед виявлених онкохворих у 1 кварталі 2017 року зменшилася до 13,7% проти 17,7% за аналогічний період 2016 року. Зменшилася також питома вага занедбаних форм раку (4 ст. всі форми + 3 ст. візуальної локалізації) до 16,2% проти 22,3% у 1 кварталі минулого року.

Відмічається зменшення питомої ваги занедбаних візуальних форм з 18,1% до 10,5%. У 2017 році питома вага виявляємості при профоглядах становить 27,6% проти 17,7% у минулому році (КЗ «ЦПМСД №2» - 19,8%).

Протягом 1 кварталу 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в структурі інфекційної захворюваності всього населення по місту відбулися зниження захворюваності на сальмонельоз на 40,0%, вірусними гепатитами на 29,5%, коростою на 42,9% та грипом на 61,9%; зростання захворюваності на вітряну віспу – на 67,04%.

Показники імунізації населення міста порівняно з аналогічним періодом минулого року поліпшилися і становлять: проти туберкульозу - вакцинація на 21,6% (11,5%), ревакцинація на 40,9%(1,1%), проти кору - вакцинація на 40,8% (1,0%), ревакцинація на 28,5% (0%) та показники вакцинації проти дифтерії - виконані на 22,8% (0,3%), ревакцинація на 35,0% (0%), проти поліомієліту - вакцинація на 25,4% (35,9%), ревакцинація на 46,7% (60,5%).

Амбулаторно-поліклінічна допомога

 

За звітний період диспансерний огляд пройшло 35,7% всього населення міста. Відсоток вперше виявлених захворювань при диспансеризації всіх категорій населення по місту склав 22,9% (19,2%).

Населення пільгових категорій за звітний період оглянуто: інвалідів війни – 69,8% (77,8%); учасників бойових дій – 64,3% (68,6%); учасників війни – 69,9% (88,3%); осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 48,1% (74,0%).

Лікувально-профілактичні заклади комунальної власності міста відповідно до своїх функцій надають медичну допомогу учасникам антитерористичної операції, які звільнені в запас (демобілізовані), пораненим учасникам АТО та сім'ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції в повному обсязі виключно за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених міською Комплексною Програмою підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей – жителів міста Кропивницького,

Протягом І кварталу 2017 року в лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста надано

- стаціонарну допомогу – 39 учасникам АТО,

-амбулаторне лікування отримали – 424 учасника АТО,

-стоматологічну допомогу отримали – 175,

-пройшли профілактичний огляд- 249,

-на диспансерний облік взято - 80 учасників АТО.

Також надавалась медична допомога членам сімей учасників АТО. За І квартал 2017 року було проліковано амбулаторно - 162 особи, стаціонарно - 154 особи, стоматологічну допомогу отримали - 120 дітей учасників АТО, акушерсько-гінекологічну допомогу отримали 73 дружини учасників АТО.

Усім учасникам АТО надана медична допомога своєчасно та безоплатно відповідно до галузевих стандартів.

Усі амбулаторно-поліклінічні заклади міста проводили профогляди підлеглих контингентів населення згідно плану і у 1 кварталі 2017 року, як і минулого року, оглянуто 100% від запланованих на квартал та виявлено захворювань 14,0% (14,2%). Серед підлітків виявлено захворювань у 17,9% (19,0%), учнів СПТУ - студентів 18 років і старші - у 5,9% (6,0%), дітей віком до 14 років - у 16,0% (15,4%).

Лікувально-профілактичні заклади міста річний план профілактичних флюорографічних оглядів за 1 квартал 2017 року виконали на 26,3% (26,2%), так як у деяких ЦРД певний період не працювали флюорографи.

До лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів міста за 1 квартал 2017 року було зроблено на 2,7% відвідувань менше – 524 123 відвідувань, що становить 2,2 відвідування на 1 жителя. Кількість відвідувань вдома зменшилася на 4,1% і становить 65 720, або 0,3 відвідування на 1 жителя.

В амбулаторно-поліклінічних закладах за 1 квартал 2017 року проведено на 3,7% більше амбулаторних операцій (без абортів). В абсолютних числах операцій (без абортів) складає 4 058 (3 913), що на 10 тис. населення складає 171,9 (164,9).

Протягом 1 кварталу 2017 року денні стаціонари поліклініки працювали у п’яти ЛПЗ міста, функціонувало 497 ліжок, що склало 21,1 (18,0) на 10 тис. населення, було проліковано 3338 (3 239) хворих, що на 3,1% більше ніж у 2016 році. Показник пролікованих хворих у денному стаціонарі становить 14,1 (13,7) на 1 тис. населення при нормативі на квартал - 12,5. Обіг ліжка денного стаціонару у цьому році знизився з 7,6 у 2016 році до 6,7. Робота ліжка при контрольному показнику на квартал 61,6склала 65,9 днів, тобто 106,9%.

В ЛПЗ працювали три стаціонари вдома, в яких проліковано 4 939 (4 853 ) хворих, що на 1,8% більше ніж за аналогічний період 2016 року. Показник пролікованих хворих в стаціонарах на дому на 1 тис. населення по місту складає 20,9 (20,5).

Стаціонарна допомога

Кількість стаціонарних ліжок у ЛПЗ міста на 01.04.2017 року становить 1 040 ліжок. Проліковано 9132 (9 870) хворих, проведено хворими 89 924 (99 373) ліжко-днів, що на 9 449 ліжко-дні менше ніж за аналогічний період 2016 року. Середня тривалість перебування на ліжку на одному рівні і становить 10,3 (10,1).

Летальність по ЛПЗ міста за 1 квартал 2017 року склала 1,7 проти 1,5 у 2016 році. Протягом кварталу в стаціонарах міста померло 156 хворих, що на 6 хворих більше ніж у 2016 році.

В цілому по місту ліжко працювало протягом 1 кварталу 2017 року – 88,2 днів (за аналогічний період 2016 року – 87,2 днів), план роботи ліжка виконано на 105,2%, тоді як у 2016 році план було виконано на 106,9%. В розрізі закладів план роботи ліжка не виконав пологовий будинок №1 – 90,5% (98,9%). Низькими показники виконання днів роботи ліжка мають ліжка: для вагітних та роділь – 58,5% (65,0%), інфекційні дитячі - 94,0% (116,0%),гінекологічні - 95,8% (112,0%) інфекційні для дорослих - 97,3% (131,7%).

В розрізі лікувальних закладів маємо низькі показники виконання днів роботи ліжка:

- у КЗ «ЦМЛ»: інфекційні дитячі - 94,0% (126,7)%; інфекційні для дорослих - 97,3% (135,2%);

- у КЗ «КМЛШМД»: кардіологічні – 92,6% (97,7%);

- у пологовому будинку №1: ліжка для вагітних та роділь – 50,5% (46,1%).

За 1 квартал 2017 року в хірургічних стаціонарах було прооперовано як і за аналогічний період 2016 року – 2 116 (2 210) хворих. За 1 квартал цього року по стаціонарах міста зменшилася питома вага прооперованих хворих в плановому порядку з 63,5% до 55,7% від всіх прооперованих хворих та збільшилася з терміновими хірургічними станами із 67,9% до 74,1%. Зменшилася питома вага прооперованих за методикою «Хірургія одного дня» - із 9,5% до 8,5%. Показник післяопераційної летальності знизився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року з 0,54% до 0,28%.

 

Аналіз основних показників роботи акушерського-гінекологічної служби

В пологових будинках міста за 1 квартал 2017 року прийнято пологів на 13,5% менше – 468 (541), випадків пологів поза стаціонаром не було. Всього у пологових будинках міста народилося дітей 473 (545), із них живими 472 (544). Випадків материнської смерті не було.

У 1 кварталі 2017 року зареєстровано в РАГСі – 658 новонароджених немовлят (в минулому році – 689). Показник дитячої смертності по місту серед дітей до 1-го року склала 12,53‰ проти 1,5‰ у минулому році.

По місту було 6 (5) мертвонароджених дітей - у пологовому будинку №1 зареєстровано одне немовля та ще п'ять у перинатальному центрі. Показник мертвонароджуваності по місту зріс із 7,44‰ до 8,29‰.

Рання неонатальна смертність немовлят по місту у 1 кварталі 2017 року склала 4,18‰, тоді як у 2016 році діти від 0 до 6 діб не помирали. Показник перинатальної смертності на 1000 народжених дітей в порівнянні з аналогічним періодом минулого року по місту зріс з 8,93‰ до 12,43‰.

Аналіз рейтингових показників стану здоров'я населення міста

По рейтинговій оцінці стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Кіровоградської області за 1 квартал 2017 року м. Кропивницький посіло 13 місце, тоді як за аналогічний період 2016 року - 6 місце.

В групі «Стан здоров’я населення» місто Кропивницький зайняло 18 місце за 1 квартал 2016 року - було 8 місце.

- смертність немовлят (на 1 тис. народжених живими) склала 12,53 %о проти 1,5 %о в 2016 році, обласний показник – 10,53%о;

- рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 тис. населення працездатного віку) склав 13,1 проти 13,4 у 1 кварталі 2016 року, обласний показник – 13,1;

- рівень первинної інвалідності дитячого населення (на 10 тис. дитячого населення) склав6,5 проти 3,91 за 1 квартал 2016 року, обласний показник – 4,56.

В групі «Профілактична робота» місто Кропивницький зайняло 16 місце, як і у 1 квартал 2016 року.

- своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року склала 65,9% проти 16,8% за 1 квартал 2016 року, обласний показник – 70,8%;

- охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1 тис. дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці) склало 1000,0 як і за аналогічний період 2016 року, обласний показник – 990,4;

- охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (на 100 народжених живими) склало 98,5 проти 50,5 у 1 кварталі 2016 року, обласний показник – 87,4;

- профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз (на 1 тис. населення) склали 159,8 проти 163,5 за 1 квартал 2016 року, обласний показник – 171,8.

В групі «Доступність та якість медичної допомоги» місто Кропивницький зайняло 14 місце, тоді як за 1 квартал 2016 року було 18 місце:

- питома вага візуальних форм злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії – 5,7% проти 14,3% у 2016 році, обласний показник – 8,3%;

- питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІV стадії – 12,6% проти 17,3% у 2016 році, обласний показник – 14,7%;

- питома вага виявлених хворих на туберкульоз при флюорографічних профоглядах склала 40,0% проти 27,6% у 2016 році, обласний показник – 43,6%;

- питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз склала 78,0% проти 66,7% у 2016 році, обласний показник – 82,0%;

- питома вага виїздів швидкої медичної допомоги до хворих з хронічними захворюваннями склала 1,69% проти 1,7% у 2016 році, обласний показник - 1,67%.

В групі «Ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я» місто Кіровоград зайняло 6 місце, за 1 квартал 2016 року - було 3 місце.

- укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів – 71,6% 81,9% у 2016 році, обласний показник – 61,5%.