Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » » Про підсумки діяльності галузі охорони здоров'я міста Кіровограда у І кварталі 2015 року

Про підсумки діяльності галузі охорони здоров'я міста Кіровограда у І кварталі 2015 року

У цьому році до міста Кіровограда включений ДЗ «СМСЧ №19 МОЗУ» і у 1 кварталі 2015 року налічується 14 лікувальних закладів із загальним ліжковим фондом на 1 170 ліжок, працювали 611 лікаря, в тому числі 28 лікарів організаторів охорони здоров¢я, 1 561 середніх медичних працівників.

Аналіз рейтингових показників стану здоров'я населення міста

По рейтинговій оцінці стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Кіровоградської області за 1 квартал 2015 року м. Кіровоград посіло 12 місце, за аналогічний період 2014 року – 12 місце.

В групі «Стан здоров’я населення» місто Кіровоград зайняло 10 місце, за 1 квартал 2014року - 9 місце.

- смертність немовлят (на 1 тис. народжених живими) склала 4,24 %о проти 9,7 %о в 2014 році, обласний показник – 8,04%о;

- рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 тис. населення працездатного віку) склав 13,9 проти 14,39 у 1 кварталі 2014 року, обласний показник – 14,5;

- рівень первинної інвалідності дитячого населення (на 10 тис. дитячого населення) склав6,45 проти 2,99 за 1 квартал 2014 року, обласний показник – 6,16.

В групі «Профілактична робота» місто Кіровоград зайняло 20 місце, за 1 квартал 2014 року було 19 місце.

- своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року склала 33,5% проти 70,4% за 1 квартал 2014 року, обласний показник – 52,6%;

- охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1 тис. дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці) склало 630,2 проти 93,1 за аналогічний період 2014 року, обласний показник – 710,5;

- охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (на 100 народжених живими) склало 63,8 проти 95,2 у 1 кварталі 2014 року, обласний показник – 44,7;

- профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз (на 1 тис. населення) склали 140,1 проти 146,9 за 1 квартал 2014 року, обласний показник – 163,8.

В групі «Доступність та якість медичної допомоги» місто Кіровоград зайняло 13 місце, тоді як за 1 квартал 2014 року було 5 місце:

- питома вага візуальних форм злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії – 4,6% проти 9,5% у 2014 році, обласний показник – 8,7%;

- питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІV стадії – 23,8% проти 13,5% у 2014 році, обласний показник – 19,8%;

- питома вага виявлених хворих на туберкульоз при флюорографічних профоглядах склала 58,9% проти 38,3% у 2014 році, обласний показник – 55,9%;

- питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз склала 63,16% проти 76,7% у 2014 році, обласний показник – 71,71%;

- питома вага виїздів швидкої медичної допомоги до хворих з хронічними захворюваннями склала 1,68% проти 1,73% у 2014 році, обласний показник - 1,68%.

В групі «Ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я» місто Кіровоград зайняло 5 місце, за 1 квартал 2014 року було 12 місце.

- укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів – 66,7% проти 59,9% у 2014році, обласний показник – 54%.

Показники демографії

Чисельність постійного населення м. Кіровограда з с. Новим станом на 01.01.2015 року становила 238 319 осіб. Із загальної чисельності населення дітей від 0-14 років – 33 903, що становить 14,2%, підлітків – 6 377, що становить 2,7%, особи пенсійного віку – 98 310, що становить 41,2%. Особи працездатного віку становили 140 009, що складає 58,8% від загальної чисельності населення.

За неповними даними померли 755 дорослих та 6 дітей. За причинами смерті серед дорослого населення:на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу – 65,5%, на другому - новоутворення – 18,9%, на третьому -травми, отруєння, нещасні випадки – 4,7%.

Основні показники поширеності та захворюваності

Показник поширеності захворювань серед дорослого населення міста за 1 квартал 2015 року зменшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 14,1% і становить 8 121,6 на 10 тис. відповідного населення (у 2014 році – 8 244,9). Найвищий показник поширеності захворювань на первинному рівні у КЗ «ЦПМСД №2» - 6098,4, на вторинному рівні - у КЗ «Поліклінічне об¢єднання м. Кіровограда» - 2490,3 на 10 тис. відповідного населення. В структурі поширеності захворювань, як завжди, серед дорослого населення на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу. Рівень захворюваності серед дорослого населення нижчий на 4,0% і становить 1 211,7 на 10 тис. населення проти 1 259,7 за аналогічний період 2014 року. Найвищий показник захворюваності на первинному рівні у КЗ «ЦПМСД №2» - 576,8, на вторинному рівні - у КЗ «Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда» - 606,4.

Серед підлітків поширеність захворювань по місту за 1 квартал 2015 року зменшилася на 12,9% і становить 6 236,5 проти 7 040,9 за аналогічний період 2014 року. Також відмічається зменшення на 14,9% захворюваності серед підлітків до 3514,2 проти 4 039,2. Зменшилися показники поширеності і захворюваності серед підлітків по всім класам хвороб.

Серед дитячого населення від 0-14 років рівень поширеності хвороб на 1000 населення зріс на 0,9% - із 642,4 до 645,9 та зменшився рівень захворюваності - на 1,7% - із 527,2 до 518,4 у 2015 році. В структурі захворювань відбулося зменшення усіх класів хвороб та ріст інфекційних хвороб.

За 1 квартал 2015року показник захворюваності злоякісними новоутвореннями зріс і становить 113,7 на 100 тисяч населення проти 101,7 у 1 кварталі 2014 року. Питома вага занедбаних випадків у 4 стадії серед виявлених онкохворих у 1 кварталі 2015 року збільшилася до 23,8% проти 13,5% за аналогічний період 2014 року. Зросла питома вага занедбаних форм раку (4 ст. всі форми + 3 ст. візуальної локалізації) до 28,4% проти 26,0% у 1 кварталі минулого року.

Відмічається зростання питомої ваги занедбаних візуальних форм з 15,8% до 21,5%. Залишається високою занедбаність раку візуальної локалізації у ЖК № 3 та АЗПСМ – 33,3%. У 2015 році питома вага виявляємості при профоглядах становить 20,7% проти 16,6% у минулому році (КЗ «ЦПМСД №1» - 16,8%).

Протягом 1 кварталу 2015 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в структурі інфекційної захворюваності всього населення по місту відбулися зниження захворюваності грипом - на 62,1%,коростою - на 60,0%, вірусними гепатитами - на 21,7%, зростання захворюваності вітряною віспою в 11,1 разів, сальмонельозом у 2,1 рази та на гострі кишкові інфекціїу 2,5 разів.

Показники імунізації населення міста порівняно з аналогічним періодом минулого року погіршилися із-за карантину на імунобіологічні препарати та їх відсутності, тому виконано: проти туберкульозу - вакцинація на 23,0% (23,9%), ревакцинація на 0% (27,0%), проти кору - вакцинація на 7,7% (18,9%), ревакцинація на 1%(18,1%) та показники вакцинації проти дифтерії - виконані на 15,6% (25,1%), ревакцинація на 3,3% (8,0%), проти поліомієліту - вакцинація на 8,0% (31,0%), ревакцинація на 21,8% (11,7%).

Амбулаторно-поліклінічна допомога

За звітний період диспансерний огляд пройшло 46,9% всього населення міста. Відсоток вперше виявлених захворювань при диспансеризації всіх категорій населення по місту склав 25,1% (12,5%).

Населення пільгових категорій за звітний період оглянуто: інвалідів війни – 72,9% (31,7%) (КЗ «ЦПМСД №1» - 69,2%, КЗ «АЗПСМ» - 46,2%); учасників бойових дій – 69,1% (40,0%) (КЗ «ЦПМСД №1» - 63,2%, КЗ «АЗПСМ» - 27,0%); учасників війни – 58,3% (41,7%) (КЗ «ЦПМСД №1» - 53,7%, КЗ «АЗПСМ» - 32,7%); осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 51,2% (49,7%) (КЗ «АЗПСМ» - 27,9%).

Усі амбулаторно-поліклінічні заклади міста проводили профогляди підлеглих контингентів населення згідно плану і у 1 кварталі 2015 року, як і минулого року, оглянуто 100% від запланованих на квартал та виявлено захворювань 10,9% (11,2%). Серед підлітків виявлено захворювань у 12,7% (7,8%), учнів СПТУ - студентів 18 років і старші - у 6,2% (10,7%), дітей віком до 14 років - у 13,0% (11,0%). Низька виявляємість у КЗ «ЦПМСД №1» при профоглядах дітей та підлітків - 1,9%.

Лікувально-профілактичні заклади міста річний план профілактичних флюорографічних оглядів за 1 квартал 2015 року виконали на 22,6% (22,8%), так як у деяких ЦРД певний період не працювали флюорографи. Продовжувалась робота ЛПЗ міста по виконанню контрольних показників по поширеності основних хвороб системи кровообігу і показники виконані від річного плану на 57,0% - 64,4%, спостерігається недостатня поширеність інфаркту міокарду, яка у 1 кварталі 2015 року склала 16,6%.

До лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів міста за 1 квартал 2015 року було зроблено на 6,7% відвідувань менше – 482 974 відвідувань, що становить на 1 жителя 2,0. Кількість відвідувань вдома зменшилася на 8,3% і становить 59 813, або 0,3 відвідувань на 1 жителя. Зменшення відвідувань в поліклініку відбулося за рахунок перебування лікарів терапевтів на курсах підвищення кваліфікації по сімейній медицині.

Протягом 1 кварталу 2015 року денні стаціонари поліклініки працювали у п’яти ЛПЗ міста, функціонувало 427 ліжок (у 2014 році - 446), що склало 17,9 (18,6) на 10 тис. населення, було проліковано 2832 (3614) хворих, що на 27,6% менше ніж у 2014 році.Показник пролікованих хворих у денному стаціонарі становить 11,8 (15,1) на 1 тис. населення при нормативі на квартал - 12,5 (низькі показники по дитячій поліклініці №1 - 3,2 та КЗ «ПО» - 9,1, пологовий будинок №1 - 9,1). Обіг ліжка денного стаціонару у цьому році знизився з 8,1 до 6,6. Робота ліжка при контрольному показнику на квартал 61,6 склала 64,6 днів, тобто 104,9%.

В ЛПЗ працювали три стаціонари вдома, в яких проліковано 5 176 (5052) хворих, що на 2,5% більше ніж за аналогічний період 2014 року. Показник пролікованих хворих в стаціонарах на дому на 1 тис. населення по місту складає 21,7(21,1).

Стаціонарна допомога

В ЛПЗ міста протягом 1 кварталу 2015 року працювало 1 170 стаціонарних ліжок, проліковано на 3,8% більше і в абсолютних числах виписано 9870 (9 506) хворих, проведено хворими 99 190 (97269) ліжко-днів, що на 1 921 ліжко-дні більше ніж за аналогічний період 2014 року. Середня тривалість перебування на ліжку на одному рівні і становить 10,0(10,2). Сама висока тривалість перебування на ліжку залишається у дитячій міській лікарні - 18,2 (18,7), сама низька у пологовому будинку № 2 - 6,5 (6,2).

Летальність по ЛПЗ міста за 1 квартал 2015 року склала 1,40 проти 1,52 у 2014 році. Протягом кварталу в стаціонарах міста померло 140 хворих, що на 7 хворих менше ніж у 2014 році.

В цілому по місту ліжко працювало протягом 1 кварталу 2015 року 84,8 днів (за аналогічний період 2014 року - 87,9 днів), план роботи ліжка виконано на 104,7%, тоді як у 2014 році план було виконано на 108,8%. В розрізі закладів план роботи ліжка виконали всі заклади, крім пологового будинку №1 - 91,7%. Низькими, як і минулого року, показники виконання днів роботи ліжка мають ліжка: для вагітних та роділь – 58,6% (74,3%), гнійної хірургії – 89,7% (87,7%), інфекційні для дітей - 95,3% (123,1%).

В розрізі лікувальних закладів маємо низькі показники виконання днів роботи ліжка:

- у КЗ «ЦМЛ»: інфекційні для дітей - 97,5% (130,7%) та неврологічні - 98,7% (100,1%);

- у КЗ «КМЛШМД»: інфекційні для дорослих - 84,7% (97,7%), інфекційні для дітей - 88,2% (48,5%), хірургічні – 98,6% (103,6%), гнійної хірургії – 89,7% (87,7%);

- ліжка для вагітних та роділь: у пологовому будинку №1 – 48,5% (59,9%), у пологовому будинку №2 – 84,0% (110,3%).

За 1 квартал 2015 року в хірургічних стаціонарах було прооперовано на 1,2% менше ніж за аналогічний період 2014 року - 2211 (2 238) хворих. За 1 квартал цього року по стаціонарах міста збільшилася питома вага прооперованих хворих в плановому порядку з 43,2% до 51,6% від всіх прооперованих хворих та зменшилася з терміновими хірургічними станами із 73,3% до 69,5%. Збільшилася питома вага прооперованих за методикою «Хірургія одного дня» - із 10,6% до 11,3%. Показник післяопераційної летальності знизився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року з 0,49% до 0,23%.

Аналіз основних показників роботи

акушерського-гінекологічної служби

В пологових будинках міста за 1 квартал 2015 року прийнято пологів на 16% менше - 556(645), 1 випадок пологів поза стаціонаром, із них живими 553(644). Випадків материнської смерті не було.

У 1 кварталі 2015 року зареєстровано в РАГСі – 707 новонароджених немовлят (в минулому році – 722). Показник дитячої смертності по місту серед дітей до 1-го року складає 4,24‰ проти 9,69‰ у минулому році.

По місту було 4 (3) мертвонароджених дітей - по двоє зареєстровані у пологовому будинку №1 та №2, показник мертвонароджуваності по двом пологовим будинкам – 7,18‰ (3,10‰) і показник мертвонароджуваності по місту зріс із 4,14‰ до 5,63‰.

Рання неонатальна смертність немовлят зросла по місту із 2,77‰ до 4,24‰, тоді як у пологових будинках діти від 0 до 6 діб у 1 кварталі 2015 року не помирали. Показник перинатальної смертності на 1000 народжених дітей в порівнянні з аналогічним періодом минулого року по місту зріс з 6,9‰ до 9,85‰, по пологовим будинкам міста цей показник склав 7,18‰ (3,10‰).

Виконання міського бюджету

по галузі охорони здоров'я міста Кіровограда

На галузь охорони здоров’я м. Кіровограда на 2015 рік по загальному фонду затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 164 245,6 тис. грн., у тому числі: медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 157 694,0 тис. грн.; медична субвенція з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 5 447,6 тис. грн.; кошти міського бюджету на проведення заходів комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей - мешканців м. Кіровограда на 2015 рік у сумі 604,0 тис. грн.; додаткові кошти міського бюджету для часткового погашення заборгованості минулого року у сумі 500,0 тис. грн.

За аналогічний період минулого року затверджений обсяг видатків складав усього 148 479,5 тис. грн.

На січень - березень 2015 року затверджені бюджетні призначення на загальну суму 40 523,5 тис. грн., за аналогічний період минулого року - 40 515,0 тис. грн.

Профінансовано галузь охорони здоров’я м. Кіровограда на загальну суму 39 820,1 тис. грн., що складає 98,2 % до плану на січень – березень 2015 року та на 5 386,8 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період 2014 року. У тому числі профінансовано за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 39 276,0 тис. грн.., за рахунок коштів міського бюджету – 544,1 тис. грн.

З загальної суми профінансованих видатків спрямовано на захищенні статті 39 415,4 тис. грн. (99,0% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на: оплату праці з нарахуваннями – 31 298,1 тис. грн. (78,6 %); придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1 322,4 тис. грн. (3,3 %); придбання продуктів харчування – 371,0 тис. грн. (0,9 %); оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 5 528,6 тис. грн. (13,9 %); виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 261,8 тис. грн. (0,7 %); відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства - 633,5 тис. грн. (1,6 %).

З загальної суми профінансованих коштів спрямовано на інші незахищені статті видатків 404,7 тис. грн.. (1,0 % загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на: придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари) – 204,9 тис. грн.; оплату послуг (крім комунальних) – 183,8 тис. грн.; оплату видатків на відрядження – 14,9 тис. грн.; окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1,1 тис. грн.

Проведено касові видатки за 1 квартал 2015 року по загальному фонду на суму 35 273,1 тис. грн., у тому числі за рахунок медичної субвенції – 34 766,4 тис. грн., з міського бюджету – 506,7 тис. грн. За аналогічний період минулого року – 33 980,0 тис. грн.

Станом на 01.04.15 залишки коштів на рахунках, відкритих в УДКСУ у м. Кіровограді Кіровоградської області, які профінансовані за рахунок медичної субвенції, становили 4 547,0 тис. грн.

По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2015 рік затверджено з усіма уточненнями кошторисні призначення на загальну суму 5 729,7 тис. грн., на аналогічний період минулого року - 6 619,5 тис. грн.

На січень - березень 2015 року затверджені планові призначення по бюджету розвитку у сумі 3 473,7 тис. грн., за аналогічний період минулого року - 1 545,5 тис. грн.

Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 3 240,2 тис. грн., що складає 93,3 % від затверджених планових призначень на 1 квартал 2015 року та більше на 2 624,8 тис. грн., ніж за аналогічний період минулого року.

За 1 квартал 2015 року закладами охорони здоров’я комунальної власності міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 761,2 тис. грн., або 54,7 % річного плану, що на 147,2 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року, з них: за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески, від організацій для виконання цільових заходів) у сумі 1 262,4 тис. грн.; від здачі в оренду майна - 314,9 тис. грн.; від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) - 172,1 тис. грн.; від додаткової (господарської) діяльності - 3,1 тис. грн.; від реалізації в установленому порядку майна - 8,7 тис. грн.

За 1 квартал 2015 року лікувально-профілактичними закладами комунальної власності міста здійснено видатки по спеціальному фонду міського бюджету (власні надходження) на суму 1 783,2 тис. грн., або 55,3 % річного плану, що на 386,7 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із загальної суми видатків по спеціальному фонду (власні надходження) спрямовано на захищені статті 826,3 тис. грн. та на інші незахищені статті видатків – 956,9 тис. грн.

Станом на 01.04.2015 року по галузі охорони здоров'я міста склалася кредиторська заборгованість за загальним фондом на загальну суму 8144,6 тис. грн.

На сьогоднішній день по галузі «Охорона здоров'я» міста Кіровограда діють 6міських галузевих програм. На 2015 рік на виконання заходів затверджених програм у кошторисах лікувально-профілактичних закладів комунальної власності затверджено видатки у сумі 8817,3 тис. грн. Станом на 01.04.2015року фактично виконано заходи на загальну суму 2 601,8тис.грн., у тому числі за рахунок коштів з державного бюджету – 812,7 тис. грн., що становить 29,5 % до запланованої суми, у тому числі по:

1) Програмі економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров'я м.Кіровограда на 2015 рік – 919,9 тис. грн. або на 22,7 %;

2) Програмі медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верст населення м. Кіровограда на 2015 рік – 381,7тис. грн. або на 12,2 %;

3) Міській програмі боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки – 459,4 тис. грн. або на 30,2 %;

4) Міській програмі імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2016 роки – 826,3 тис. грн. (з них за рахунок коштів державного бюджету – 812,7 тис. грн.) або на 19,6 %;

5) Міській програмі «Репродуктивне здоров'я населення м.Кіровограда на 2010-2015 роки» – 10,2 тис. грн. або на 80,3 %;

6) Програмі «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я м.Кіровограда на 2013-2017 роки – 4,2 тис. грн. або 29,3 %.