Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » » Підсумки роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кіровограда за 1 квартал 2016 року

Підсумки роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кіровограда за 1 квартал 2016 року

Чисельність постійного населення м. Кіровограда з с. Новим станом на 01.01.2016 року становила 237 276 осіб. Із загальної чисельності населення дітей від 0-14 років – 34 863, що становить 14,7%, підлітків – 5 850, що становить 2,5%, особи пенсійного віку – 58 745, що становить 24,8%. Особи працездатного віку становили – 137 818, що становить 58,1% від загальної чисельності населення.

За неповними даними померли 727 дорослих та 2 дітей. За причинами смерті серед дорослого населення:на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу – 64,8%, на другому - новоутворення – 18,2%, на третьому травми, отруєння, нещасні випадки – 5,8%.

Показник поширеності захворювань серед дорослого населення міста за 1 квартал 2016 року збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3,7% і становить 8 422,9 на 10 тис. відповідного населення (у 2015 році – 8 121,6). Найвищий показник поширеності захворювань на первинному рівні у КЗ «ЦПМСД № 2» - 6433,73, на вторинному рівні - у ДЗ «СМСЧ №19 МОЗ України» - 2819,2 на 10 тис. відповідного населення. В структурі поширеності захворювань, як завжди, серед дорослого населення на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу. Рівень захворюваності серед дорослого населення більший на 21,4% і становить 1471,6 на 10 тис. населення проти 1 211,7 за аналогічний період 2015 року. Найвищий показник захворюваності на первинному рівні у КЗ «ЦПМСД № 2» - 907,3, на вторинному рівні - у у ДЗ «СМСЧ №19 МОЗ України»- 1361,2.

Серед підлітків поширеність захворювань по місту за 1 квартал 2016 року збільшилася на 2,9% і становить 6417,1 проти 6 236,5 за аналогічний період 2015 року. Також відмічається збільшення на 10,5% захворюваності серед підлітків до 3882,1 проти 3514,2. Зросли показники поширеності і захворюваності серед підлітків по хворобам ендокринної, нервової систем, крові та кровотворних органів.

Серед дитячого населення від 0-14 років рівень поширеності хвороб на 1000 населення знизився на 4,0% - із 642,4 до 617,5 та зменшився рівень захворюваності на 7,1% - із 518,4 до 481,5 у 2016 році. В структурі захворювань відбулося зменшення інфекційних хвороб.

За 1 квартал 2016року показник захворюваності злоякісними новоутвореннями дещо зріс і становить 118,8 на 100 тисяч населення проти 113,7 у 1 кварталі 2015 року. Питома вага занедбаних випадків у 4 стадії серед виявлених онкохворих у 1 кварталі 2016 року зменшилася до 17,7% проти 23,8% за аналогічний період 2015 року. Зменшилася також питома вага занедбаних форм раку (4 ст. всі форми + 3 ст. візуальної локалізації) до 22,3% проти 28,4% у 1 кварталі минулого року.

Відмічається зменшення питомої ваги занедбаних візуальних форм з 21,5% до 18,1%. У 2016 році питома вага виявляємості при профоглядах становить 20,2% проти 22,6% у минулому році (КЗ «ЦПМСД №1» - 12,0%).

Протягом 1 кварталу 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в структурі інфекційної захворюваності всього населення по місту відбулися зниження захворюваності гострими кишковими інфекціями на 73,8%, вітряною віспою – на 79,3% та скарлатиною – 72,5%, зростання захворюваності грипом – у 12,3 рази, коростою - на 75,0%, ГРВІ - на 22,7%.

Показники імунізації населення міста порівняно з аналогічним періодом минулого року погіршилися із-за відсутності імунобіологічних препаратів, тому виконано: проти туберкульозу - вакцинація на 11,5% (23,0%), ревакцинація на 1,1%(0%), проти кору - вакцинація на 1,0% (7,7%), ревакцинація на 0%(1%) та показники вакцинації проти дифтерії - виконані на 0,3% (15,6%), ревакцинація на 0% (3,3%), проти поліомієліту - вакцинація на 35,9% (8,0%), ревакцинація на 60,5% (21,8%).

За звітний період диспансерний огляд пройшло 52,7% всього населення міста. Відсоток вперше виявлених захворювань при диспансеризації всіх категорій населення по місту склав 19,2% (25,1%).

Населення пільгових категорій за звітний період оглянуто: інвалідів війни – 77,8% (72,9%) (КЗ «ЦПМСД №1» - 74,3%); учасників бойових дій – 68,6% (69,1%) (КЗ «АЗПСМ» - 48,6%); учасників війни – 88,3% (58,3%) (КЗ «АЗПСМ» - 34,9%); осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 74,0% (51,2%) (КЗ «ЦПМСД №1» - 44,3%).

Усі амбулаторно-поліклінічні заклади міста проводили профогляди підлеглих контингентів населення згідно плану і у 1 кварталі 2016 року як і минулого року оглянуто 100% від запланованих на квартал та виявлено захворювань 14,2% (10,9%). Серед підлітків виявлено захворювань у 19,0% (12,7%), учнів СПТУ - студентів 18 років і старші - у 6,0% (6,2%), дітей віком до 14 років - у 15,4% (13,0%).

Лікувально-профілактичні заклади міста річний план профілактичних флюорографічних оглядів за 1 квартал 2016 року виконали на 26,2% (22,6%), так як у деяких ЦРД певний період не працювали флюорографи.

До лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів міста за 1 квартал 2016 року було зроблено на 11,5% відвідувань більше – 538 553 відвідувань, що становить 2,3 відвідування на 1 жителя. Кількість відвідувань вдома збільшилася на 14,6% і становить 68 551, або 0,3 відвідування на 1 жителя.

В амбулаторно-поліклінічних закладах за 1 квартал 2016 року проведено на 7,1% більше амбулаторних операцій (без абортів). В абсолютних числах операцій (без абортів) складає 3 913 (3 654), що на 10 тис. населення складає 164,9 (153,3).

Протягом 1 кварталу 2016 року денні стаціонари поліклініки працювали у п’яти ЛПЗ міста, функціонувало 427 ліжок, що склало 18,0 (17,9) на 10 тис. населення, було проліковано 3239 (2832) хворих, що на 14,4% більше ніж у 2015 році. Показник пролікованих хворих у денному стаціонарі становить 13,7 (11,8) на 1 тис. населення при нормативі на квартал - 12,5. Обіг ліжка денного стаціонару у цьому році зріс з 6,6 до 7,6. Робота ліжка при контрольному показнику на квартал 62,2 склала 73,3 днів, тобто 117,8%.

В ЛПЗ працювали три стаціонари вдома, в яких проліковано 4 853 (5 176) хворих, що на 6,2% менше ніж за аналогічний період 2015 року. Показник пролікованих хворих в стаціонарах на дому на 1 тис. населення по місту складає 20,5 (21,7).

Кількість стаціонарних ліжок у ЛПЗ міста на 01.04.2016 року становить 1140 ліжок, так як у КЗ ЦМЛ з 09.03.16 скорочено 5 інфекційних ліжок для дорослих. Проліковано як і в минулому році 9870хворих, проведено хворими 99 737 (99 190)ліжко-днів, що на547 ліжко-дні більше ніж за аналогічний період 2015 року. Середня тривалість перебування на ліжку на одному рівні і становить 10,1 (10,0).

Летальність по ЛПЗ міста за 1 квартал 2016 року склала 1,5 проти 1,4 у 2015 році. Протягом кварталу в стаціонарах міста померло 150 хворих, що на 10 хворих більше ніж у 2015 році.

В цілому по місту ліжко працювало протягом 1 кварталу 2016 року – 87,2 днів (за аналогічний період 2015 року - 84,8 днів), план роботи ліжка виконано на 106,9%, тоді як у 2015 році план було виконано на 104,7%. В розрізі закладів план роботи ліжка не виконали: дитяча міська лікарня – 88,0% (105,3%) та пологовий будинок №1 – 98,9% (91,7%). Низькими показники виконання днів роботи ліжка мають ліжка: для вагітних та роділь – 65,0% (58,6%), паліативні – 78,9% (111,9%), педіатричні – 88,0% (106,1%), гнійні хірургічні – 92,9% (89,7%), офтальмологічні- 98,6% (105,6%).

В розрізі лікувальних закладів маємо низькі показники виконання днів роботи ліжка:

- у КЗ «ЦМЛ»: паліативні – 78,9% (111,9%);

- у КЗ «КМЛШМД»: інфекційні для дітей - 64,3% (88,2%),інфекційні для дорослих - 65,4% (84,7%), гнійної хірургії – 92,9% (89,7%), терапевтичні – 93,6% (105,9%), кардіологічні – 97,7% (101,4%), офтальмологічні- 98,6% (105,6%);

- у пологовому будинку №1: ліжка для вагітних та роділь – 46,1% (48,5%).

За 1 квартал 2016 року в хірургічних стаціонарах було прооперовано як і за аналогічний період 2015 року - 2210 (2 211) хворих. За 1 квартал цього року по стаціонарах міста збільшилася питома вага прооперованих хворих в плановому порядку з 51,6% до 63,5% від всіх прооперованих хворих та зменшилася з терміновими хірургічними станами із 69,5% до 67,9%. Зменшилася питома вага прооперованих за методикою «Хірургія одного дня» - із 11,3% до 9,5%. Показник післяопераційної летальності зріс в порівнянні з аналогічним періодом минулого року з 0,23% до 0,54%.

В пологових будинках міста за 1 квартал 2016 року прийнято пологів на 16% менше – 541 (556), випадків пологів поза стаціонаром не було. Всього у пологових будинках міста народилося дітей 545 (557), із них живими 544 (553). Випадків материнської смерті не було.

У 1 кварталі 2016 року зареєстровано в РАГСі – 689 новонароджених немовлят (в минулому році – 669). Показник дитячої смертності по місту серед дітей до 1-го року складає 1,5‰ проти 2,83‰ у минулому році.

По місту було 5 (4) мертвонароджених дітей - у пологовому будинку № 2 зареєстровано одне немовля та ще чотири у перинатальному центрі, показник мертвонароджуваності по двом пологовим будинкам – 1,83‰ (7,18‰) і показник мертвонароджуваності по місту зріс із 5,63‰ до 7,44‰.

Рання неонатальна смертність немовлят по місту у 1 кварталі 2015 року була 2,83‰, а в цьому році діти від 0 до 6 діб не помирали. Показник перинатальної смертності на 1000 народжених дітей в порівнянні з аналогічним періодом минулого року по місту зріс з 8,44‰ до 8,93‰, по пологовим будинкам міста цей показник склав 1,83‰ (7,18‰).

У I кварталі 2016 року до управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради надійшло 161 письмове звернення, що на 58 більше в порівнянні з І кварталом 2015 року (103), з них: скарг 13 (І кв. 2015р. – 9), подяк медичним працівникам 5 ( І кв. 2015р. - 1). Звернення направлені в інші організації за належністю - 0 (І кв. 2015р. – 1). Через МОЗ України, Верховну Раду, секретаріат Президента України, Кіровоградську облдержадміністрацію, депутатів різних рівнів надійшло 136 звернень (в І кв. 2015р. – 90). Безпосередньо від заявників надійшло 15 звернень (І кв. 2015р. – 6), на особистий прийом звернулось 10 громадян.

За характером звернень збільшилась кількість звернень щодо неправильних дій медичних працівників, незадовільне обслуговування в стаціонарі, про надання матеріальної допомоги на лікування, надання медичної допомоги дітям.

Загальна кількість звернень громадян у I кварталі 2016р. у порівнянні з І кварталом 2015р. збільшилась на 58 звернень (53%) .

Найбільша кількість звернень громадян надійшла з території обслуговування комунальних закладів «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» – 43 (в І кв. 2015р. - 25), «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» - 29 (І кв. 2015р. – 11). Збільшилась кількість звернень з території комунальних закладів «Центри первинної медико – санітарної допомоги № 1 та № 2 м. Кіровограда» відповідно: 29; 30, (1 кв. 2015 р.- 10; 20), значно збільшилась кількість звернень з території комунального закладу В інших лікувально-профілактичних закладах кількість звернень суттєво не змінилась. Зберігається велика кількість звернень, підняті питання в яких вирішуються без залучення закладів

Основним недоліком розгляду звернень громадян є випадки порушення терміну розгляду звернень встановлених управлінням охорони здоров’я Кіровоградської міської ради для лікувально-профілактичних закладах міста, відповіді надаються стислої форми, не містять повного вирішення питань, викладених у зверненнях громадян стосовно надання медичної допомоги, а іноді взагалі надаються не по суті.

 

Виконання міського бюджету по галузі охорони здоров'я міста Кіровограда за 1 квартал 2016 року

На галузь охорони здоров’я м. Кіровограда на 2016 рік по загальному фонду затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 164893,5 тис. грн, у тому числі:

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 158341,0 тис. грн;

медична субвенція з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 5350,4 тис. грн;

кошти міського бюджету на виконання розділу виборчої програми міського голови «Кіровоград - здорове місто» у сумі 1202,1 тис.грн, в т. ч. проведення безкоштовного профілактичного огляду пільгових категорій населення – 603,8 тис. грн та забезпечення безкоштовної вакцинації дітей до 6-ти років пільгових категорій та проведення туберкулінодіагностики дітей від 4-х до 6-ти років – 598,3 тис. грн.

За аналогічний період минулого року затверджений обсяг видатків складав усього 164245,6 тис. грн.

На січень - березень 2016 року затверджені бюджетні призначення на загальну суму 39253,4 тис. грн, за аналогічний період минулого року - 40523,5 тис. грн.

Профінансовано галузь охорони здоров’я м. Кіровограда за 1 квартал 2016 року на загальну суму 38902,8 тис. грн, що складає 99,1 % до плану на січень - березень 2016 року та на 656,4 тис. грн менше, ніж за аналогічний період 2015 року. У тому числі профінансовано за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 37445,0 тис. грн. (100% від плану), інсуліни – 1260,3 тис.грн (100% від плану), за рахунок коштів міського бюджету – 197,5 тис. грн. ( 36,0 % від плану).

З загальної суми профінансованих видатків спрямовано на захищені статті 38852,8тис.грн (99,9% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями – 34497,5 тис. грн. (88,7%);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 515,7 тис. грн (1,3%);

придбання продуктів харчування – 173,7 тис. грн. (0,4%);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 2199,1 тис. грн. (5,7%);

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 7,1 тис. грн;

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 1459,7 тис. грн (3,8%), з них інсуліни – 1260,3 тис.грн.

Проведено касові видатки за 1 квартал 2016 року по загальному фонду на суму 38314,4 тис. грн, у тому числі за рахунок медичної субвенції – 37374,1 тис. грн, інсуліни – 742,9 тис. грн; з міського бюджету – 197,4 тис. грн.

На січень - березень 2016 року затверджені планові призначення по бюджету розвитку у сумі 446,1 тис. грн. Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 83,4 тис. грн, що складає 18,7 % від затверджених планових призначень на 1 квартал 2016 року.

 

Аналіз рейтингових показників стану здоров'я населення міста

По рейтинговій оцінці стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Кіровоградської області за 1 квартал 2016 року м. Кіровоград посіло 6 місце тоді як за аналогічний період 2015 року – 12 місце.

В групі «Стан здоров’я населення» місто Кіровоград зайняло 8 місце за 1 квартал 2015року - було 10 місце.

- смертність немовлят (на 1 тис. народжених живими) склала 1,5 %о проти 4,24 %о в 2015 році, обласний показник – 8,61%о;

- рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 тис. населення працездатного віку) склав 13,4 проти 13,9 у 1 кварталі 2015 року, обласний показник – 14,1;

- рівень первинної інвалідності дитячого населення (на 10 тис. дитячого населення) склав3,91 проти 6,45 за 1 квартал 2015 року, обласний показник – 3,83.

В групі «Профілактична робота» місто Кіровоград зайняло 16 місце, за 1 квартал 2015 року було 20 місце.

- своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року склала 16,8% проти 33,5% за 1 квартал 2015 року, обласний показник – 18,7%;

- охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1 тис. дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці) склало 1000 проти 630,2 за аналогічний період 2015 року, обласний показник – 864;

- охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (на 100 народжених живими) склало 50,5 проти 63,8 у 1 кварталі 2015 року, обласний показник – 29,8;

- профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз (на 1 тис. населення) склали 163,5 проти 140,1 за 1 квартал 2015 року, обласний показник – 167,1.

В групі «Доступність та якість медичної допомоги» місто Кіровоград зайняло 18 місце, тоді як за 1 квартал 2015 року було 13 місце:

- питома вага візуальних форм злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії – 14,3% проти 4,6% у 2015 році, обласний показник – 11,6%;

- питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІV стадії – 17,3% проти 23,8% у 2015 році, обласний показник – 19,6%;

- питома вага виявлених хворих на туберкульоз при флюорографічних профоглядах склала 27,6% проти 58,9% у 2015 році, обласний показник – 45,1%;

- питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз склала 66,7% проти 63,16% у 2015 році, обласний показник – 77,9%;

- питома вага виїздів швидкої медичної допомоги до хворих з хронічними захворюваннями склала 1,7% проти 1,68% у 2015 році, обласний показник - 1,7%.

В групі «Ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я» місто Кіровоград зайняло 3 місце, за 1 квартал 2015 року - було 5 місце.

- укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів – 81,9% проти 66,7% у 2015 році, обласний показник – 59,6%.