Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » » Про підсумки діяльності лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста за 1 півріччя 2015 року

Про підсумки діяльності лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста за 1 півріччя 2015 року

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради, колегія відзначає наступне.

Медичну допомогу населенню міста Кіровограда у першому півріччі 2015 року надавали 14 лікувально-профілактичних заклади із загальним ліжковим фондом на 1 145 ліжок, працювали 580 лікарів, у тому числі 29 лікарів-організаторів охорони здоров¢я, 67 сімейних лікарів, 1 553 середніх медичних працівників. У цьому році до мережі медичних закладів міста Кіровограда включений ДЗ «СМСЧ №19 МОЗ України».

Залишається напруженою кадрова ситуація. Укомплектованість лікарських посад складає 68,6% (у 2014 році – 69,5%), середніми медичними працівниками – 89,1% (у 2014 році – 89,4%)

Кількість постійного населення станом на 01.01.2015 року становила 238 319 особи, із них діти віком 0-14 років – 33 903, підлітки віком 15-17 років - 6 377, дорослі – 198 039 (із них працездатного віку – 140 009).

Аналізуючи стан здоров'я населення міста Кіровограда та показники роботи галузі охорони здоров'я у 1 півріччі 2015 року, слід відмітити, що в місті із року в рік cпостерігається постаріння та від’ємний приріст населення: показник смертності населення міста становить 609,7 на 100 тис. населення проти 598,9 у 1 півріччі 2014 року, показник дитячої смерті серед дітей до 1-го року склав 3,56 на 1000 народжених дітей проти 8,95 за аналогічний період 2014 року. Протягом 1 півріччя 2015 року зареєстровано в РАГСі – 1 304 новонароджених немовлят, що на 103 дитини менше ніж в минулому році. Показник мертвонароджуваності зріс і становить 6,37‰ (5,48‰) в минулому році), по пологових будинках міста показник 7,83‰ (1,57‰). Рання неонатальна смертність немовлят зросла із 2,07‰ до 2,14‰ (у пологових будинках міста - 0,88‰). Показник перинатальної смертності на 1000 народжених дітей зріс у порівнянні з аналогічним періодом минулого року з 7,53‰ до 8,5‰, (по пологових будинках міста показник 8,70‰ (1,57‰). Показник загальної смертності немовлят знизився із 8,95‰ до 3,56‰ за рахунок відсутності постнеонатальної смертності у 2015 році.

В пологових будинках міста за 1 півріччя 2015 року прийнято пологів на 10,3% менше – 1 147 (1 265), пологів поза стаціонаром не було. Всього у пологових будинках міста народилося дітей 1 150(1 271), із них живими - 1 141 (1 269).

За причинами смерті всього населення на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу – 65,3%, на другому - новоутворення – 18,7%, на третьому – хвороби системи травлення та травми, отруєння, нещасні випадки – 4,4%.

По рейтинговій оцінці стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Кіровоградської області за 1 півріччя 2015 року м. Кіровоград посіло 16 місце, за аналогічний період 2014 року – 18 місце.

В групі «Стан здоров’я населення» місто Кіровоград зайняло 10 місце, тоді як за 1 півріччя 2014 року було 11 місце.

- смертність немовлят (на 1 тис. народжених живими) становить 3,56‰ проти 8,95‰ в 2014 році, обласний показник – 8,72‰;

- рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 тис. населення працездатного віку) становить 30,1 проти 27,2 у 1 півріччі 2014 року, обласний показник – 27,82;

- рівень первинної інвалідності дитячого населення (на 10 тис. дитячого населення) становить 14,25 проти 9,43 за 1 півріччі 2014 року, обласний показник – 11,78.

В групі «Профілактична робота» місто Кіровоград зайняло 23 місце, за 1 півріччя 2014 року – 21:

- своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року становить 37,8% проти 69,3% за 1 півріччя 2014 року, обласний показник – 61,5%;

- охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1 тис. дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці) становить 586,2 проти 81,5 за аналогічний період 2014 року, обласний показник – 861,5;

- охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (на 100 народжених живими) становить 97,5 проти 93,4 у 1 півріччі 2014 року, обласний показник – 56,8;

- профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз (на 1 тис. населення) становить 286,3 проти 241,2 у 1 півріччі 2014 року, обласний показник – 338,3;

- захворюваність на алкогольні психози (на 100 тис. населення) становить 7,24 проти 13,94 у 1 півріччі 2014 року, обласний показник – 2,02.

В групі «Доступність та якість медичної допомоги» місто Кіровоград зайняло 19 місце, за 1 півріччя 2014 року - було 9 місце:

- післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології – 0,22% проти 0,66% у 2014 році, обласний показник – 0,42%;

- питома вага виявлених хворих на туберкульоз при флюорографічних профоглядах склала 58,2% проти 38,9% у 2014 році, обласний показник – 56,7%;

- питома вага візуальних форм злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії – 9,1% проти 9,0% у 2014 році, обласний показник – 10,8%;

- питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІV стадії – 19,5% проти 16,5% у 2014 році, обласний показник – 19,4%;

- питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз становить 63,2% проти 73,5% у 2014 році, обласний показник – 71,4%;

- питома вага виїздів швидкої медичної допомоги до хворих з хронічними захворюваннями становить 1,7% як і у 2014 році, обласний показник - 1,7%;

- кількість звернень громадян щодо незадовільного медичного обслуговування, що надійшли до МОЗ України (УОЗ ОДА) (на 10 тис. населення) становить 0,17 проти 0,12% у 2014 році, обласний показник – 0,22.

В групі «Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів» місто Кіровоград зайняло3 місце проти 13 місця за 1 півріччя 2014 року і становить 70,1% проти 59,2% у 2014 році, обласний показник – 52,2%.

Показник поширеності захворювань серед дорослого населення міста за 1 півріччя 2015 року зріс в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 5,1% і становить 13339,5 на 10 тис. відповідного населення (у 2014 році – 12 691,2). Рівень захворюваності серед дорослого населення вищий на 6,1% і становить 2 346,2 на 10 тис. населення проти 2 212,2 за аналогічний період 2014 року.

Серед підлітків поширеність захворювань по місту за 1 півріччя 2015 року зменшилася на 7,1% і становить 9 609,5 проти 10 289,9 за аналогічний період 2014 року. Також відмічається зниження на 8,1% захворюваності серед підлітків до 5693,9 проти 6 155,5 у минулому році.

Серед дитячого населення від 0-14 років рівень поширеності хвороб знизився на 0,3% із 1099,3 до 1095,8 на 1 тис. дитячого населення, рівень захворюваності знизився на 1,5% і становить 909,6 проти 923,0 у 2014 році.

За 1 півріччя 2015 року показник захворюваності злоякісними новоутвореннями становить 225,7 на 100 тисяч населення проти 263,0 у 1 півріччі 2014 року. Питома вага занедбаних випадків 4 стадії серед виявлених онкохворих у 1 півріччі 2015 року зросла до 19,5% проти 16,5% за аналогічний період 2014 року. Загальна занедбаність онкозахворювань (4ст.+3ст.віз.) зросла і становить 24,3% проти 20,2% за 2014 рік. Виявлено візуальних форм новоутворень 226(247) випадків, серед яких 19,9% (14,5%) занедбаних випадків.

Епідемічна ситуація з інфекційних захворювань, що керується засобами специфічної імунопрофілактики в місті Кіровограді характеризується, як стабільна.

Протягом 1 півріччя 2015 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в структурі інфекційної захворюваності всього населення по місту відбулося зниження захворюваності вірусними гепатитами на 20,2%, грипом на 59,0%,не було зареєстровано випадків дизентерії та скарлатини протягом обох років. Зросла захворюваність вітряною віспою в 5,1 рази, сальмонельозом на 12,5%, гострі кишкові інфекції - на 47,4%.

За І півріччя 2015 року захворювань на краснуху не зареєстровано; зареєстровано 1 випадок кашлюка;1 випадок епідемічного паротиту; захворювання на кір не зареєстровано.

Туберкульозу легень зареєстровано 76 випадків, проти 82 за І півріччя 2014 року, інтенсивний показник складає 32,7 на 100 тисяч населення, проти 32,6. Захворюваність на туберкульоз легень зменшилась на 6 випадків тобто на 7,3%. Легеневий туберкульоз від вперше виявленого активного туберкульозу складає 96,2% проти 92,1% аналогічного періоду минулого року.

У зв’язку з обмеженим централізованим забезпеченням медичними імунобіологічними препаратами за І півріччя 2015 року показники імунізації населення міста погіршилися порівняно з аналогічним періодом минулого року: вакцинація проти дифтерії виконана на 28,2% (35,0%), ревакцинація на 7,7% (8,3%), проти поліомієліту - вакцинація на 16,6% (49,0%), ревакцинація на 31,0% (20,5%), проти кашлюка - вакцинація на 28,6% (34,2%), ревакцинація на 21,7% (18,6%). Покращилися: вакцинація проти кору - на 28,3% (21,2%), ревакцинація на 24,7% (18,7%), проти туберкульозу - вакцинація на 51,6% (47,3%), ревакцинація на 0%(38,5%).

За звітний період, як і у минулому році, оглянуто лікарями76,4% всього населення міста, в тому числі оглянуто інвалідів війни – 99,8%, учасників бойових дій – 97,1%, учасників війни – 95,7%, осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 86,0%. Усі амбулаторно-поліклінічні заклади міста проводили профогляди підлеглих контингентів населення згідно плану, і у 1 півріччі 2015 року дорослих оглянуто 100% від запланованих на півріччя та виявлено у 13,0% захворювання. Підлітків по місту оглянуто на 100% та виявлено у 20,2% захворювання. Дітей до 14 років оглянуто на 100% та виявлено у 21,5% захворювання.

Лікувально-профілактичні заклади міста річний план профілактичних флюорографічних оглядів за 1 півріччя 2015 року виконали на 46,6% (41,1%).

До лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів міста за 1 півріччя 2015 року було зроблено на 3,5% відвідувань менше – 956 371 відвідувань, що становить на 1 жителя 4,0. Кількість відвідувань вдома зменшилася на 3,3% - 115 123 і становить за обидва роки 0,5 відвідувань на 1 жителя. Зменшення відвідувань сталося із-за відсутності лікарів, які були на курсах перекваліфікації по сімейній медицині майже потягом 3-ох місяців.

В амбулаторно-поліклінічних закладах за 1 півріччя 2015 року проведено на 4,3% більше амбулаторних операцій. В абсолютних числах операцій (без абортів) виконано 8 217 (7 880), що на 10 тис. населення складає 342,3 (328,3).

Протягом 1 півріччя 2015 року денні стаціонари поліклініки працювали у п’яти ЛПЗ міста, функціонувало 427 ліжок, що на 20 ліжок менше аналогічного періоду минулого року, було проліковано 5 756 хворих, що на 7,0% менше ніж у 2014 році. Обіг ліжка денного стаціонару у цьому році знизився з 13,8 до 13,5. В ЛПЗ працювали три стаціонари вдома, в яких проліковано 9 421 хворих, що на 2,3% більше ніж за аналогічний період 2014 року.

В ЛПЗ міста протягом 1 півріччя 2015 року працювало 1 145 стаціонарних ліжок, на них проліковано 19 544 хворих, що на 3,0% більше ніж за аналогічний період 2014 року, та померли 274 хворих, проведено хворими 194 689 ліжко-днів, що на 3 277 ліжко-днів більше ніж за аналогічний період 2014 року. Середня тривалість перебування на ліжку становить 10,0 днів. Летальність по ЛПЗ міста за 1 півріччя 2015 року склала 1,38 проти 1,35 у 2014 році. В цілому по місту ліжко працювало протягом 1 півріччя 2015 року 168,2 днів (за аналогічний період 2014 року - 173,2 днів), план роботи ліжка виконано на 103,3% (за аналогічний період 2014 року - 106,6%). Усі лікувальні закади план роботи ліжка виконали більше 100%, пологовий будинок №1 – на 94,6%.

Покращили роботу ліжка у цьому році травматологічні ліжка – 105,9% (99,6%). Зменшилися показники роботи ліжок для вагітних та породіль - 62,0% (72,0%), гнійної хірургії – 88,8% (95,6%), хірургічні ліжка – 98,7% (99,1%), інфекційні ліжка для дітей – 94,2% (117,3%), педіатричні – 99,7% (110,2%).

За 1 півріччя 2015 року в хірургічних стаціонарах було прооперовано на 0,7% менше ніж за аналогічний період 2014 року – 4 306 (4 337) хворих, в тому числі за методикою «хірургії одного дня» менше на 10,6% – 452 (500). За 1 півріччя цього року по стаціонарах міста зменшився відсоток прооперованих хворих в плановому порядку з 52,2% до 50,3% від всіх прооперованих хворих та зменшення в порівнянні з аналогічним періодом минулого року питомої ваги прооперованих хворих з терміновими хірургічними станами з 69,9% до 68,5%.

Показник післяопераційної летальності знизився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року з 0,53% до 0,37%.

Виконання бюджету по галузі «Охорона здоров'я» міста Кіровограда за І півріччя 2015 року

На галузь охорони здоров’я м. Кіровограда на 2015 рік по загальному фонду затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 164245,6 тис. грн., тому числі: медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 157694,0 тис. грн.; медична субвенція з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 5447,6 тис. грн.; кошти міського бюджету на проведення заходів комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей - мешканців м. Кіровограда на 2015 рік у сумі 604,0 тис. грн.; додаткові кошти міського бюджету для часткового погашення заборгованості минулого року по відшкодуванню витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства у сумі 500,0 тис. грн. На весь минулий рік затверджений обсяг видатків складав усього 148217,0 тис. грн.

На січень - червень 2015 року затверджені бюджетні призначення на загальну суму 81554,2 тис. грн., за аналогічний період минулого року - 77962,4 тис. грн.

Профінансовано галузь охорони здоров’я м. Кіровограда за 1 півріччя 2015 року на загальну суму 81121,7 тис. грн., що складає 99,5 % до плану на січень - червень 2015 року та на 5978,6 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період 2014 року. У тому числі профінансовано за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 78994,9 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 1486,8 тис. грн. та за рахунок коштів міського бюджету – 640,0 тис. грн.

З загальної суми профінансованих видатків спрямовано на захищенні статті 80587,9 тис. грн. (99,3% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на: оплату праці з нарахуваннями – 66868,6 тис. грн. (82,4%); придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1978,9 тис. грн. (2,4%); придбання продуктів харчування – 592,5 тис. грн. (0,7%); оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 8478,4 тис. грн. (10,5%); виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 402,4 тис. грн. (0,5%); відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства - 2267,1 тис. грн. (2,8%).

З загальної суми профінансованих коштів спрямовано на інші незахищені статті видатків 533,8 тис. грн. (0,7% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на: придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари) – 296,0 тис. грн.; оплату послуг (крім комунальних) – 220,7 тис. грн.; оплату видатків на відрядження – 15,1 тис. грн.; окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку –2,0 тис. грн.

Проведено касові видатки за 1 півріччя 2015 року по загальному фонду на суму 80909,5 тис. грн., у тому числі за рахунок медичної субвенції – 80269,5 тис. грн., з міського бюджету – 640,0 тис. грн. За аналогічний період минулого року касові видатки становили усього 74464,8 тис. грн.

Станом на 01.07.15 залишки коштів на рахунках, відкритих в УДКСУ у м. Кіровограді Кіровоградської області, які профінансовані за рахунок медичної субвенції, становили 212,1 тис. грн.

По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2015 рік затверджено з усіма уточненнями кошторисні призначення на загальну суму 7055,6 тис. грн., на аналогічний період минулого року - 5799,0 тис. грн.

На січень - червень 2015 року затверджені планові призначення по бюджету розвитку у сумі 5891,6 тис. грн., за аналогічний період минулого року - 5345,1 тис. грн.

Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 4665,8 тис. грн., що складає 79,2 % від затверджених планових призначень на 1 півріччя 2015 року та більше на 3977,3 тис. грн., ніж за аналогічний період минулого року.

За 1 півріччя 2015 року закладами охорони здоров’я комунальної власності міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі 3590,6 тис. грн., або 79,2 % річного плану, що на 703,0 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року, з них: за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески, від організацій для виконання цільових заходів) у сумі 2534,7 тис. грн.; від здачі в оренду майна 692,5 тис. грн.; від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) 336,8 тис. грн.; від додаткової (господарської) діяльності 0,8 тис. грн.; від реалізації в установленому порядку майна 25,8 тис. грн.

За 1 півріччя 2015 року лікувально-профілактичними закладами комунальної власності міста здійснено касові видатки по спеціальному фонду міського бюджету (власні надходження) на суму 3648,9 тис. грн., або 80,4 % річного плану, що на 661,1 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

З загальної суми видатків по спеціальному фонду (власні надходження) спрямовано на захищенні статті 1729,9 тис. грн. та на інші незахищені статті видатків – 1919,0 тис. грн.

Станом на 01.07.2015 року по галузі охорони здоров'я міста склалася кредиторська заборгованість за загальним фондом у сумі 4179,3 тис. грн.

На сьогоднішній день по галузі «Охорона здоров'я» міста Кіровограда діють 6 міських галузевих програм. На 2015 рік на виконання заходів затверджених програм у кошторисах лікувально-профілактичних закладів комунальної власності затверджено видатки у сумі 10484,3 тис. грн. Станом на 01.07.2015 року фактично виконано заходи на загальну суму 5837,8 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів з державного бюджету – 1601,6 тис. грн., що становить 40,4 % до запланованої суми, у тому числі по:

1) Програмі економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров'я м. Кіровограда на 2015 рік – 2404,1 тис. грн. або на 42,9 %;

2) Програмі медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верст населення м. Кіровограда на 2015 рік – 872,2 тис. грн., або на 27,8 %;

3) Міській програмі боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки – 906,2 тис. грн. або на 55,9 %;

4) Міській програмі імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2016 роки – 24,2 тис. грн. або на 31,0 % та за рахунок коштів державного бюджету – 1601,6 тис. грн.

5) Міській програмі «Репродуктивне здоров'я населення м.Кіровограда на 2010-2015 роки» – 19,9 тис. грн., або на 88,8 %;

6) Програмі «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я м.Кіровограда на 2013-2017 роки – 10,1 тис. грн., або 69,7 %.

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі охорони здоров'я м. Кіровограда за 1 півріччя 2015 року становить 2047 грн., що більше ніж за аналогічний період минулого року на 171 грн., або на 9,1 %.

Вартість 1 ліжко-дня перебування хворих в стаціонарах становить: по медикаментам планова - 9,22 грн., фактична - 6,37 грн.; по харчуванню планова - 5,29 грн., фактична - 4,66 грн.

За І півріччя 2015 року за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку):

1) придбано обладнання на загальну суму 921,6тис. грн а саме:

КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» - 164,9 тис. грн (приліжкові кардіомонітори, шприцеві дозатори);

КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги» - 322,3 тис. грн (електрохірургічний апарат (84,0 тис. грн), аналізатор електролітів в крові (72,0 тис. грн), ампліпульс, стерилізатор повітряний та ін.);

Кіровоградська дитяча міська лікарні - 9,4 тис. грн (пульсоксиметр);

пологовий будинку № - 96,0 тис. грн (біохімічний аналізатор);

дитяча міська поліклініка № 1 -53,0 тис. грн (рентгентрубка);

стоматологічна поліклініка № 1 - 92,9 тис. грн (дентальний рентгенологічний апарат (82,4 тис. грн), стоматологічний стілець);

стоматологічна поліклініка № 2 - 83,6тис. грн (стоматологічна установка (70,0 тис. грн), аквадистилятор, компресор);

дитяча стоматологічн поліклініки - 99,5 тис. грн (стоматологічна установка (90,3 тис. грн), сухо жарова шафа).

2) проведено капітальні ремонти приміщень та комунікацій на загальну суму 878,2 тис. грн:

капітальний ремонт відділення патології вагітності пологового будинку№ 1 – 704,8 тис. грн;

капітальний ремонт стоматологічної поліклініки № 2 із заміною вікон – 75,0 тис. грн;

капітальний ремонт амбулаторії № 8 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кіровограда» - 98,4 тис. грн.

 

У січні-червні 2015 року в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року по галузі "Охорона здоров'я" відмічається скорочення фактичного споживання енергоносіїв у натуральних показниках по:

теплопостачанню – 0,558 тис. Гкал або 9,5 %;

водопостачанню та водовідведенню – на 11,218 тис. куб. м або 20,9 %;

природному газу – на 17,278 тис. куб. м або на 12,6 %.

Станом на 01.07.2015 року на проведення заходів з енергозбереження лікувально-профілактичними закладами комунальної власності міста освоєно кошти у сумі 106,6 тис. грн.

заміна вікон на металопластикові (34 од.) – 99,1 тис. грн;

заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі – 1,1 тис. грн;

заміна вхідних дверей – 6,4 тис. грн.