Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » » Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кіровограда за І півріччя 2016 року

Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кіровограда за І півріччя 2016 року

Показники демографії

Кількість постійного населення станом на 01.01.2016 року становила 237 276 осіб, із них діти віком 0-14 років – 34 863, підлітки віком 15-17 років – 5 850, дорослі – 196 563 (із них працездатного віку – 137 818).

Аналізуючи стан здоров'я населення міста Кіровограда та показники роботи галузі охорони здоров'я у І півріччі 2016 року, слід відмітити, що показник смертності населення міста становить 642,3 на 100 тис. населення проти 609,7 у І півріччі 2015 року, показник дитячої смерті серед дітей до 1-го року склав 1,50 на 1000 народжених дітей проти 3,56 за аналогічний період 2015 року.

За причинами смерті всього населення на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу – 65,1%, на другому - новоутворення – 19,5%, на третьому - травми, отруєння, нещасні випадки – 5,7%.

 

Основні показники поширеності та захворюваності

Показник поширеності захворювань серед дорослого населення міста за І півріччя 2016 року зріс в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 4,1% і становить 13878,8 на 10 тис. відповідного населення (у 2015 році – 13339,5). Рівень захворюваності серед дорослого населення вищий на 4,5% і становить 2 451,8 на 10 тис. населення проти 2 346,2 за аналогічний період 2015 року.

Серед підлітків поширеність захворювань по місту за І півріччя 2016 року збільшилась на 2,6% і становить 9 863,3 проти 9 609,5 за аналогічний період 2015 року. Також відмічається збільшення на 3,4% захворюваності серед підлітків до 5888,9 проти 5693,9 у минулому році.

Серед дитячого населення від 0-14 років рівень поширеності хвороб знизився на 2,3% із 1095,8 до 1070,3 на 1 тис. дитячого населення, рівень захворюваності знизився на 3,5% і становить 877,9 проти 909,6 у 2015 році.

За І півріччя 2016 року показник захворюваності злоякісними новоутвореннями становить 247,1 на 100 тисяч населення проти 225,7 у І півріччі 2015 року.

Питома вага занедбаних випадків 4 стадії серед виявлених онкохворих у І півріччі 2016 року зменшилась до 17,5% проти 19,5% за аналогічний період 2015 року.

Загальна занедбаність онкозахворювань (4ст.+3ст.віз.) зменшилась і становить 22,4% проти 24,3% за 2015 рік. Виявлено візуальних форм новоутворень 254(226) випадків, серед яких 19,7% (19,9%) занедбаних випадків.

Протягом 1 півріччя 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року захворюваність на інфекційні та паразитарні хвороби знизилась серед дорослого населення міста на 25,7%, серед підлітків на 45,5%, серед дітей від 0-14 років на 59,2%.

 

Амбулаторно-поліклінічна допомога

За звітний період, як і у минулому році, оглянуто лікарями 61,9% всього населення міста, в тому числі оглянуто інвалідів війни – 88,2%, учасників бойових дій – 79,7%, учасників війни – 80,6%, осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 86,0%. Усі амбулаторно-поліклінічні заклади міста проводили профогляди підлеглих контингентів населення згідно плану, і у І півріччі 2016 року дорослих оглянуто 100% від запланованих на півріччя та виявлено у 16,2% захворювання. Підлітків по місту оглянуто на 100% та виявлено у 24,0% захворювання. Дітей до 14 років оглянуто на 100% та виявлено у 13,7% захворювання.

Лікувально-профілактичні заклади міста річний план профілактичних флюорографічних оглядів за 1 півріччя 2016 року виконали на 43,9% (46,6%).

До лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів міста за І півріччя 2016 року було зроблено на 10,1% відвідувань більше – 1052 785 відвідувань, що становить на 1 жителя 4,4. Кількість відвідувань вдома збільшилась на 9,2% - 125 678 і становить 0,53 (0,48) відвідувань на 1 жителя. Збільшення відвідувань відбулося за рахунок покращення показника укомплектованості сімейними лікарями 81,9 (70,1).

В амбулаторно-поліклінічних закладах за І півріччя 2016 року проведено на 1,7% більше амбулаторних операцій. В абсолютних числах операцій (без абортів) виконано 8 330 (8 157), що на 10 тис. населення складає 351,1 (342,3).

Протягом 1 півріччя 2016 року денні стаціонари поліклініки працювали у п’яти ЛПЗ міста, функціонувало 427 ліжок, було проліковано 6 322 хворих, що на 9,8% більше ніж у 2015 році. Обіг ліжка денного стаціонару у цьому році підвищився з 13,5 до 14,8. В ЛПЗ працювали три стаціонари вдома, в яких проліковано 9 068 хворих, що на 3,7% менше ніж за аналогічний період 2015 року.

Із-за відсутності у І півріччі більшості імунобіологічних препаратів показники імунізації населення міста погіршилися порівняно з аналогічним періодом минулого року: вакцинація проти дифтерії виконана на 5,9% (24,3%), ревакцинація на 2,6% (7,7%), проти кашлюка - вакцинація на 6,0% (28,6%), ревакцинація на 7,4% (21,7%). вакцинація проти кору - на 27,7% (28,3%), ревакцинація на 4,9% (24,7%).

Покращились показники імунізації проти поліомієліту - вакцинація на 47,8% (16,6%), ревакцинація на 82,2% (31,0%), проти туберкульозу - виконання плану вакцинації залишилося на рівні минулого року - 51,6%(51,6%), ревакцинація на 1,3 % (0%).

 

Стаціонарна допомога

Кількість стаціонарних ліжок у ЛПЗ міста на 01.07.2016 року становить 1140 ліжок, так як у КЗ ЦМЛ з 09.03.16 скорочено 5 інфекційних ліжок для дорослих. Проліковано 19 399 хворих, що на 0,7% менше ніж за аналогічний період 2015 року, та померли 276 хворих, проведено хворими 194 767 ліжко-днів, що на 78 ліжко-днів більше ніж за аналогічний період 2015 року. Середня тривалість перебування на ліжку становить 10,0 днів. Летальність по ЛПЗ міста за І півріччя 2016 року склала 1,4 проти 1,38 у 2015 році. В цілому по місту ліжко працювало протягом І півріччя 2016 року 170,5 днів (за аналогічний період 2015 року - 168,2 днів), план роботи ліжка виконано на 104,5% (за аналогічний період 2015 року - 103,3%). Усі лікувальні заклади план роботи ліжка виконали більше 100%, дитяча міська лікарня – на 98,6%.

Покращили роботу ліжка у І півріччі цього року інфекційні ліжка для дітей – 101,6% (94,2%), хірургічні ліжка ­– 100,9% (98,7%), гнійні хірургічні ліжка – 99,3% (88,8%), ліжка для вагітних та породіль – 72,9% (62,0%).

Зменшилися показники роботи кардіологічних - 97,3% (104,9%), педіатричних ліжок – 98,6% (99,7%), офтальмологічних ліжок – 98,6% (99,7%), паліативних ліжок – 81,7% (108,4%).

За І півріччя 2016 року в хірургічних стаціонарах було прооперовано на 5,2% більше ніж за аналогічний період 2015 року – 4 530 (4 306) хворих, в тому числі за методикою «хірургії одного дня» менше на 3,1% – 438 (452). За І півріччя цього року по стаціонарах міста збільшився відсоток прооперованих хворих в плановому порядку з 50,3% до 52,3% від всіх прооперованих хворих та збільшення в порівнянні з аналогічним періодом минулого року питомої ваги прооперованих хворих з терміновими хірургічними станами з 68,5% до 71,4%.

Показник післяопераційної летальності збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року з 0,37% до 0,46%.

 

Аналіз основних показників роботи акушерсько-гінекологічної служби

В пологових будинках міста за І півріччя 2016 року прийнято пологів на 3,2% більше – 1 184 (1 147), поза стаціонаром прийнято 1 пологи. Всього у пологових будинках міста народилося дітей 1194 (1 150), із них живими - 1 189 (1 141).

Протягом 1 півріччя 2016 року зареєстровано в РАГСі – 1 300 новонароджених немовлят, що на 4 дитини менше ніж в минулому році. Показник мертвонароджуваності зменшився і становить 5,96‰ (6,37‰ в минулому році), по пологових будинках міста показник 4,19‰ (7,83‰).

Рання неонатальна смертність немовлят 2,14‰, а в цьому році діти від 0 до 6 діб не помирали. Неонатальна смертність по місту у І півріччі 2015 року була 3,56‰. У цьому році становить 0‰. Показник постнеонатальної смертності складає – 1,5‰ (0‰ за аналогічний період 2015 року).

Показник перинатальної смертності на 1000 народжених дітей знизився з 8,5‰ до 5,96‰ (по пологових будинках міста показник 4,19‰ (8,70‰). Показник загальної смертності немовлят знизився із 3,56‰ до 1,5‰ за рахунок відсутності ранньої неонатальної смертності у 2016 році.

Лікувально-профілактичними закладами комунальної власності міста відповідно до своїх функцій забезпечено всебічне надання якісної безкоштовної медичної допомоги учасникам антитерористичної операції, які звільнені в запас (демобілізовані), пораненим учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО в повному обсязі виключно за рахунок коштів місцевого бюджету та інших, не заборонених чинним законодавством надходжень.

Рішенням Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016року №303внесені зміни та доповнення до заходів щодо реалізації Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей – мешканців м.Кіровограда на 2016 рік, затверджених рішенням Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016року №79.

На виконання даної програми по галузі «Охорона здоров’я» передбачені видатки з загального фонду міського бюджету у сумі 722,0тис.грн. Для підтримки соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей станом на 21липня 2016року забезпечено:

продуктами харчування, лікарськими засобами та виробами медичного призначення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у разі стаціонарного лікування на суму 160,47тис.грн;

медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів учасників АТО та членів їх сімей на суму 41,8 тис.грн;

акушерську допомогу дружинам учасників АТО на суму 31,37 тис. грн;

дітей віком до 3-х років та від 3-х до 6 років лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування на суму 0,17тис.грн;

безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування учасників АТО та членів їх сімей незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім'ї на суму 38,83 тис. грн;

безкоштовне зубопротезування та лікування стоматологічних захворювань учасників АТО та їх дітей на суму 2,16 тис. грн.

Для підтримки соціального захисту ветеранів війни по галузі «Охорона здоров’я» міста Кіровограда діє Програма медико-соціального забезпечення населення м. Кіровограда на 2016 рік.

Для забезпечення безкоштовним лікуванням та продуктами харчування у разі стаціонарного лікування ветеранів війни в кошторисі лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста передбачені видатки на 2016 рік у сумі 307,928 тис. грн, фактичні видатки за І півріччя 2016року складають – 207,088 тис. грн. Вартість 1 ліжко-дня у І півріччі 2016року становить:

по медикаментам (по кошторису)– 9,21 грн,фактична – 46,0 грн,

по харчуванню(по кошторису - 4,41 грн, фактична – 10,0 грн.

 

У I півріччі 2016 року до управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради надійшло 249 звернень від громадян, що на 69 більше в порівнянні з І півріччям 2015 року (180), з них: скарг 21 (І півр. 2015р. – 8), подяк медичним працівникам 8 (І півр. 2015р. - 2).

Звернення направлені в інші організації за належністю - 1 (І півр. 2015р. – 0).

Через МОЗ України, Верховну Раду, секретаріат Президента України, Кіровоградську облдержадміністрацію, депутатів різних рівнів надійшло звернень 220 ( в І півр. 2015р. – 158). Безпосередньо від заявників надійшло 29 звернень (І півр. 2015р. – 22), з них на особистий прийом звернулось 16 громадян.

Значну частину серед звернень громадян складають звернення щодо забезпечення ліками I півр. 2016р. – 29 (11,6%), І кв. 2015р. – 26 (25,2 %), а також про надання медичної допомоги І півр. 2016р. – 51 ( 20,5 %), І півр. 2015р. – 39 ( 21,7 %), з яких основна частина звернень про надання матеріальної допомоги на лікування І півр. 2016р. – 34 (13,7 %), І півр. 2015р. – 22 ( 12 %).

Найбільшу кількість становлять звернення з різних організаційних питань І півр. 2016р. – 126 (48%), І півр. 2015р. – 65 ( 36,1%).

Найбільша кількість звернень громадян надійшла з території обслуговування комунального закладу «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» – 59 (в І півр. 2015р. - 42). Збільшилась кількість звернень з території комунальних закладів «Центри первинної медико – санітарної допомоги № 1 та № 2 м. Кіровограда» відповідно: 51; 43, (1 півр. 2015 р.- 19; 37), зменшилась кількість звернень по комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги». В інших лікувально-профілактичних закладах кількість звернень суттєво не змінилась. Зберігається велика кількість звернень, підняті питання в яких вирішуються без залучення закладів

 

Виконання міського бюджетупо галузі охорони здоров'я міста Кіровограда за ІІ квартал 2016 року

На галузь охорони здоров’я м. Кіровограда на 2016 рік по загальному фонду затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 172865,8тис. грн, у тому числі:

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 158341,0 тис. грн;

кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у загальній сумі 8980,7 тис. грн (з них медична субвенція з державного бюджету – 5350,4 тис.грн, інша медична субвенція з обласного бюджету – 3627,6 тис.грн, розподілений залишок медичної субвенції 2015 року – 2,7 тис.грн);

інша медична субвенція з обласного бюджету – 90,0 тис.грн;

розподілений залишок медичної субвенції 2015 року – 118,9 тис.грн;

кошти міського бюджету – 5335,2 тис.грн.

За аналогічний період минулого року затверджений обсяг видатків складав усього 164245,6 тис. грн.

На січень - червень 2016 року затверджені бюджетні призначення на загальну суму 83270,6 тис. грн, за аналогічний період минулого року - 81554,2 тис. грн.

Профінансовано галузь охорони здоров’я м. Кіровограда за І півріччя 2016 року на загальну суму 82840,5 тис. грн, що складає 99,5 % до плану на січень - червень 2016 року та на 1718,8 тис. грн більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

З загальної суми профінансованих видатків спрямовано на захищенні статті 82519,5тис. грн (99,6% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями – 68440,7 тис. грн (82,6%);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1944,8 тис. грн (2,3%);

придбання продуктів харчування – 445,3 тис. грн (0,6%);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 6878,7 тис. грн (8,3%);

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 194,6 тис. грн (0,2%);

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 4615,4 тис. грн (5,6%), з них інсуліни – 3613,3 тис.грн.

З загальної суми профінансованих коштів спрямовано на інші незахищені статті видатків 321,0 тис. грн (0,5% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари) – 191,8 тис. грн;

оплату послуг (крім комунальних) – 76,9 тис. грн;

оплату видатків на відрядження – 43,7 тис. грн;

навчання з охорони праці - 1,2 тис.грн;

інші поточні видатки (сплата податків) – 7,4 тис.грн.

По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2016 рік затверджено з усіма уточненнями кошторисні призначення на загальну суму 4658,5 тис. грн, на аналогічний період минулого року - 7055,6 тис. грн.

На січень - червень 2016 року затверджені планові призначення по бюджету розвитку у сумі 2866,1 тис. грн, за аналогічний період минулого року – 5891,6 тис. грн.

Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 2811,2 тис. грн, що складає 98,1 % від затверджених планових призначень на І півріччя 2016 року.

За І півріччя 2016 року закладами охорони здоров’я комунальної власності міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджетуу сумі 5817,2 тис. грн, або 82,9 % річного плану, та на 2226,6 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, з них:

за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески) у сумі 4590,6 тис. грн;

від здачі в оренду майна 838,7 тис. грн;

від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) 318,5 тис. грн;

від реалізації в установленому порядку майна 69,4 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі охорони здоров'я міста Кіровограда за 1 півріччя 2016 року становить 2603 грн, що більше ніж за аналогічний період 2015 року на 556 грн, або на 27,2 %.


 

Аналіз рейтингових показників стану здоров'я населення міста Кіровограда.

По рейтинговій оцінці стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Кіровоградської області за І півріччя 2016 року м. Кіровоград посіло 4 місце, за аналогічний період 2015 року –16 місце.

В групі «Стан здоров’я населення» місто Кіровоград зайняло 4 місце, тоді як за 1 півріччя 2015 року було 10 місце.

- смертність немовлят (на 1 тис. народжених живими) становить 1,5‰ проти 3,56‰ в 2015 році, обласний показник – 9,17‰;

- рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 тис. населення працездатного віку) становить 28,3 проти 30,1 у 1 півріччі 2015 року, обласний показник – 29,1;

- рівень первинної інвалідності дитячого населення (на 10 тис. дитячого населення) становить 9,77 проти 14,25 за І півріччі 2015 року, обласний показник –

В групі «Профілактична робота» місто Кіровоград зайняло 16 місце, за 1 півріччя 2015 року - 23.

- своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року становить 26,7% проти 37,8% за І півріччя 2015 року, обласний показник – 27,9%;

- охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1 тис. дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці) становить 952,6 проти 586,2 за аналогічний період 2015 року, обласний показник – 975,7;

- охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (на 100 народжених живими) становить 46,2 проти 97,5 у І півріччі 2015 року, обласний показник – 33,96;

- профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз (на 1 тис. населення) становить 301,8 проти 296,7 у І півріччі 2015 року, обласний показник – 340,8;

В групі «Доступність та якість медичної допомоги» місто Кіровоград зайняло 21місце, за 1 півріччя 2015 року - було 19 місце:

- післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології – 0,96% проти 0,22% у 2015 році, обласний показник – 0,82%;

- питома вага виявлених хворих на туберкульоз при флюорографічних профоглядах склала 26,5% проти 58,2% у 2015 році, обласний показник – 45,2%;

- питома вага візуальних форм злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії – 12,0% проти 9,1% у 2015 році, обласний показник – 10,7%;

- питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІV стадії – 16,9% проти 19,5% у 2015 році, обласний показник – 18,9%;

- питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз становить 77,6% проти 63,2% у 2015 році, обласний показник – 78,3%;

- питома вага виїздів швидкої медичної допомоги до хворих з хронічними захворюваннями становить 1,7% (1,7% у 2015 році), обласний показник – 1,7%;

- кількість звернень громадян щодо незадовільного медичного обслуговування, що надійшли до МОЗ України (УОЗ ОДА) (на 10 тис. населення) становить 0,13 проти 0,17% у 2015 році, обласний показник – 0,26%.

В групі «Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів» місто Кіровоград зайняло 2 місце проти 3 місця за І півріччя 2015 року.

- укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів – 81,9% проти 70,1% у 2015 році, обласний показник – 61,5%.