Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » » Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кропивницького за 1 півріччя 2017 року

Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кропивницького за 1 півріччя 2017 року

У 1 півріччі 2017 року налічується 13 лікувальних закладів із загальним ліжковим фондом на 1 040 ліжок.

Кадрова ситуація

Число штатних посад всіх працівників склала - 4219,75 (4270,0), фізичних осіб – 3532 (3641), із них 627 (625) лікарів, в тому числі 30 лікарів організаторів охорони здоров¢я та 1500 (1542) середніх медичних працівників.

Показник забезпеченості фізичними особами лікарів на 10 тис. населення, як і у 2016 році становить 26,6. Забезпеченість фізичними особами середніх медичних працівників на 10 тис. населення склала 63,6 ( І півр. 2016 р.– 65,8).

Число штатних посад сімейних лікарів – 108,5 (І півр. 2016 р - 85,5), фізичних осіб сімейних лікарів – 80 (І півр. 2016 р - 70). Укомплектованість сімейними лікарями становить 73,7 (І півр. 2016 р - 81,9). Забезпеченість сімейними лікарями на 10 тис. населення становить 4,6 (І півр. 2016 р - 3,6).

За І півріччя 2017 року атестовано 55 (І півр. 2016 р - 35) лікаря, серед атестованих вищу категорію мають 58,5%, першу – 28,3,%, другу – 13,2% лікарів.

Серед середнього медичного персоналу ЛПЗ міста атестовано 116 (І півр. 2016 р - 92) працівників. Серед атестованих вищу категорію мають 69,9%, першу – 17,2%, другу – 12,9%.

Показники демографії

Чисельність постійного населення м. Кропивницького з с. Новим станом на 01.01.2017 року становила 236 033 осіб. Із загальної чисельності населення дітей від 0-14 років – 35 681, що становить 15,1%, підлітків – 5 742, що становить 2,4%, особи пенсійного віку – 59 099, що становить 25,1%. Особи працездатного віку становили – 135 511, що становить 57,4% від загальної чисельності населення.

За неповними даними померли 1 383 дорослих та 22 дітей. За причинами смерті серед дорослого населення: на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу – 69,8%, на другому - новоутворення – 16,8%, на третьому травми, отруєння, нещасні випадки – 4,3%.

Основні показники поширеності та захворюваності

Показник поширеності захворювань серед дорослого населення міста за 1 півріччя 2017 року на рівні з аналогічним періодом минулого року і становить 13888,75 на 10 тис. відповідного населення (у 2016 році – 13878,8). В структурі поширеності захворювань, як завжди, серед дорослого населення на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу. Рівень захворюваності серед дорослого населення менший на 6,7% і становить 2296,4 на 10 тис. населення проти 2451,8 за аналогічний період 2016 року.

Серед підлітків поширеність захворювань по місту за 1 півріччя 2017 року збільшилася на 13,1% і становить 11159,87 проти 9863,3 за аналогічний період 2016 року. Також відмічається збільшення на 16,3% захворюваності серед підлітків до 6849,53 проти 5888,9. Зросли показники поширеності і захворюваності серед підлітків по хворобам органів дихання, хворобам ендокринної системи та органів травлення.

Серед дитячого населення від 0-14 років рівень поширеності хвороб на 1000 населення на рівні з аналогічним періодом минулого року і становить 1086,1 , а рівень захворюваності збільшився на 2,8% - із 877,9 до 902,3 у 2017 році. В структурі захворювань відбулося збільшення хвороб органів дихання, інфекційних та паразитарних хвороб.

За 1 півріччя 2017 року показник захворюваності злоякісними новоутвореннями зріс і становить 254,2 на 100 тисяч населення проти 226,6 у 1 півріччі 2016 року. Питома вага занедбаних випадків у 4 стадії серед виявлених онкохворих у І півріччі 2017 року збільшилася до 16,0% проти 15,6% за аналогічний період 2016 року. Зменшилася питома вага занедбаних форм раку (4 ст. всі форми + 3 ст. візуальної локалізації) до 19,7 % проти 22,4% у 1 півріччі минулого року.

Відмічається зменшення питомої ваги занедбаних візуальних форм з 18,1% до 16,2%. У І півріччі 2017 року питома вага виявляємості при профоглядах становить 29,0% проти 17,7% у минулому році .

Показники імунізації населення міста порівняно з аналогічним періодом минулого року становлять: проти туберкульозу - вакцинація на 42,0% (І півр. 2016 р - 51,6%), ревакцинація на 54,4% (І півр. 2016 р - 1,3%), проти кору - вакцинація на 53,4% (І півр. 2016 р – 27,7%), ревакцинація на 35,2% (4,9%) та показники вакцинації проти дифтерії - виконані на 41,8% (5,9%), ревакцинація на 50,1% (2,6%), проти поліомієліту - вакцинація на 36,9% (І півр. 2016 р - 47,8%), ревакцинація на 60,2% (І півр. 2016 р - 82,4%).

Амбулаторно-поліклінічна допомога

За звітний період диспансерний огляд пройшло 57,5% (61,9%) всього населення міста. Відсоток вперше виявлених захворювань при диспансеризації всіх категорій населення по місту склав 27,0% (26,0%).

Населення пільгових категорій за звітний період оглянуто: інвалідів війни – 100,0% (88,2%); учасників бойових дій – 87,5% (79,7%); учасників війни – 87,9% (80,6%); осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 91,3% (86,0%).

Для підтримки соціального захисту ветеранів війни по галузі «Охорона здоров’я» міста Кропивницький діє Програма розвтку галузі м.Кропивницького на 2017 - 2020 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 833 .

Для забезпечення безкоштовним лікуванням та продуктами харчування у разі стаціонарного лікування ветеранів війни в кошторисі лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста передбачені видатки на 2017 рік у сумі 1123,5 тис. грн, фактичні видатки за січень-червень 2017року складають – 220,507 тис. грн. (або 19,6% від запланованих на рік). Фактична вартість 1 ліжко-дня становить:

помедикаментам – 37,07 грн;

похарчуванню – 25,73 грн.

Для пільгового забезпечення лікарськими засобами та препаратами медичного призначення за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування ветеранів війни у кошторисах лікувально-профілактичних закладах міста передбачені видатки на 2017 рік у сумі 413,54 тис. грн, фактичні видатки за січень-червень 2017 року складають 238,149 тис. грн. (або 57,6% від запланованих на рік).

Лікувально-профілактичні заклади комунальної власності міста відповідно до своїх функцій надають медичну допомогу учасникам антитерористичної операції, які звільнені в запас (демобілізовані), пораненим учасникам АТО та сім'ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції в повному обсязі виключно за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених міською Комплексною Програмою підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей – жителів міста Кропивницького,

Протягом І півріччя 2017 року в лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста надано

- стаціонарну допомогу – 119 учасникам АТО,

-амбулаторне лікування отримали – 799 учасника АТО,

-пройшли профілактичний огляд- 483,

-на диспансерний облік взято - 130 учасників АТО.

Також надавалась медична допомога членам сімей учасників АТО. За І півріччя 2017 року було проліковано

- амбулаторно - 302 особи, у т.ч. 254 дитини;

- стаціонарно - 394 особи, з них 31 дітина учасників АТО та 186 дружин учасників АТО отримали акушерсько-гінекологічну допомогу.

Усім учасникам АТО надана медична допомога своєчасно та безоплатно відповідно до галузевих стандартів.

Рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017року №759затверджена Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017–2019 роки.

На виконання даної програми по галузі «Охорона здоров’я» на 2017 рік передбачені видатки з загального фонду міського бюджету у сумі 975,7тисгрн.

Станом на 29 червня 2017 року для забезпечення соціального захисту учасників АТО медичними закладами використано кошти у сумі 557,55 тис.грн (або 57,1% від запланованих на рік), у тому числі на забезпечення:

продуктами харчування, лікарськими засобами та виробами медичного призначення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у разі стаціонарного лікування на суму 265,22 тис.грн;

медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів учасників АТО та членів їх сімей на суму 33,99 тис.грн;

надання акушерської та гінекологічної допомоги учасницям АТО та дружинам учасників АТО на суму 89,86 тис. грн;

безкоштовне зубопротезування та лікування стоматологічних захворювань учасників АТО та їх дітей на суму 80,62 тис. грн;

безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування на суму 83,88 тис. грн;

дітей віком до 3-х років та від 3-х до 6 років лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування (батьки, яких мають посвідчення учасників АТО) на суму 3,98 тис. грн.

Усі амбулаторно-поліклінічні заклади міста проводили профогляди підлеглих контингентів населення згідно плану у 1 півріччі 2017 року, як і минулого року, оглянуто 100% від запланованих на півріччя та виявлено захворювань 16,1% (16,2%). Серед підлітків виявлено захворювань у 24,7% (24,0%), учнів СПТУ - студентів 18 років і старші - у 18,7% (18,5%), дітей віком до 14 років - у 12,7% (13,7%).

Лікувально-профілактичні заклади міста річний план профілактичних флюорографічних оглядів за 1 півріччя 2017 року виконали на 44,6% (46,6%).

До лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів міста за 1 півріччя 2017 року було зроблено на 3,3% відвідувань більше – 1018 848 (1052785) відвідувань, що становить 4,3 відвідування на 1 жителя. Кількість відвідувань вдома зменшилася на 1,7 % і становить 123608 (125678) , або 0,5 відвідування на 1 жителя.

В амбулаторно-поліклінічних закладах за 1 півріччя 2017 року проведено 8 278 операцій (без абортів) ( І півр.2016 р.- 8 330), що на 10 тис. населення складає 350,7 (351,1).

Протягом 1 півріччя 2017 року денні стаціонари поліклініки працювали у п’яти ЛПЗ міста, функціонувало 497(427) ліжок, що склало 21,1 (18,0) на 10 тис. населення, було проліковано 6 744 (6 322) хворих, що на 6,7% більше ніж у 2016 році. Показник пролікованих хворих у денному стаціонарі становить 28,6 (26,6) на 1 тис. населення. Обіг ліжка денного стаціонару у цьому році знизився з 14,8 у 2016 році до 13,6. Робота ліжка при контрольному показнику на півріччя 124,0 склала 134,3 днів, тобто 108,3%.

В ЛПЗ працювали три стаціонари вдома, в яких проліковано 9 572 (9 068 ) хворих, що на 5,6% більше ніж за аналогічний період 2016 року. Показник пролікованих хворих в стаціонарах на дому на 1 тис. населення по місту складає 40,6 (38,2).

Стаціонарна допомога

Кількість стаціонарних ліжок у ЛПЗ міста на 01.07.2017 року становить 1 040 ліжок. Проліковано 18 434 (19 399) хворих, проведено хворими 176 758 (194 767) ліжко-днів, що на 18 009 ліжко-дні менше ніж за аналогічний період 2016 року. Середня тривалість перебування на ліжку на одному рівні і становить 9,7 (10,0).

Летальність по ЛПЗ міста за 1 півріччя 2017 року склала 1,6 проти 1,4 у 2016 році. Протягом півріччя в стаціонарах міста померло 304 (276) хворих, що на28 хворих більше ніж у 2016 році.

В цілому по місту ліжко працювало протягом 1 півріччя 2017 року – 175,2 днів (за аналогічний період 2016 року – 170,5 днів), план роботи ліжка виконано на 103,9%, тоді як у 2016 році план було виконано на 104,5%.

За 1 півріччя 2017 року в хірургічних стаціонарах було прооперовано 4 300 (4 530) хворих. По стаціонарах міста збільшилася питома вага прооперованих хворих в плановому порядку з 52,3% до 54,7% від всіх прооперованих хворих та майже на рівні питома вага оперованих з терміновими хірургічними станами 71,6% (71,4% у 2016 році). Зменшилася питома вага прооперованих за методикою «Хірургія одного дня» - із 9,7% до 8,9%. Показник післяопераційної летальності знизився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року з 0,46% до 0,21%.

 

Аналіз основних показників роботи акушерського-гінекологічної служби

В пологових будинках міста за 1 півріччя 2017 року прийнято пологів на 20,2% менше – 985 (1 184) та 1 випадок пологів поза стаціонаром, як і в 2016 році. Всього у пологових будинках міста народилося дітей 993 (1 194), із них живими 988 (1 189). Випадків материнської смерті не було.

У 1 півріччі 2017 року зареєстровано в РАГСі – 1 333 новонароджених немовлят (в минулому році – 1 300). Показник дитячої смертності по місту серед дітей до 1-го року склала 12,61‰ проти 1,5‰ у минулому році.

По місту було 5 мертвонароджених дітей - у пологовому будинку №1. Показник мертвонароджуваності по місту зріс із 4,19‰ до 5,04‰.

Рання неонатальна смертність немовлят по місту у 1 півріччі 2017 року склала 1,01‰, тоді як у 2016 році діти від 0 до 6 діб не помирали. Показник перинатальної смертності на 1000 народжених дітей в порівнянні з аналогічним періодом минулого року по місту зріс з 4,19‰ до 6,04‰.

Урядова програма «Доступні ліки»

У міському бюджеті на 2017 рік на реалізацію Урядової програми «Доступні ліки» передбачені видатки в сумі 3077,3тис.грнза рахунок субвенції з державного бюджету.

Затверджені видатки розподілені між 4 закладами охорони здоров'я, а саме 2 центри первинної медико-санітарної допомоги, окрема амбулаторія загальної практики – сімейної медицини та державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина №19 МОЗУкраїни».

Лікувально-профілактичними закладами укладені договори з 12аптечними закладами, які виявили бажання взяти участь в даному проекті:

ПАТ «Ліки Кіровоградщини»,

ТОВ «Аптекар-Груп»;

ТОВ«Інкопмарк Медсервіс»;

ТОВ «Ліки плюс»;

ПП «Лікарня Святого Луки»;

ПП ПВФ «Ацинус»;

ПП «Інвіта-Сервіс Плюс»;

ТОВ «Епсилон»;

КП «Кіровоградфармація»;

ТОВ «Реній Фарм» (м. Харків);

ТОВ «ЯМТ»;

ФОП Сьомка Валентина Михайлівна.

Відпуск лікарських засобів здійснюється у 42 аптеках та аптечних пунктах, які розташовані у різних мікрорайонах міста.

Станом на 01.07.2017 року аптеками відпущені 28218 лікарських засобів за виписаними рецептами на загальну суму 1252,8тис. грн, що складає 122,2 % від затверджених видатків на відповідний період або 40,7 % від річної суми.

Лікувально-профілактичними закладами міста проведені розрахунки з аптеками на суму 1021,7тис. грн.

Відшкодування у повному обсязі витрат, понесених у зв’язку з реалізацією лікарських засобів, аптечним закладам буде здійснено у липні 2017 року відразу після надходження фінансування.

Крім того, звертаємо увагу, що, враховуючи численні звернення хворих, додаткова потреба в коштах на реалізацію Урядової програми «Доступні ліки» у місті Кропивницькому становить 983,3 тис. грн.

Розділом ІІІ «Профілактика та діагностика інфекційних захворювань» Програми розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького на 2017-2020роки затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 15.03.2017 № 833, на 2017 рік передбачені видатки на придбання та проведення експрес-тестів для діагностики ВІЛ/СНІД у сумі 170,5 тис. грн..

Станом на 01 .07 2017 року проведено – 1262 обстежень на загальну суму 39,3 тис. грн.

Аналіз рейтингових показників стану здоров'я населення міста

По рейтинговій оцінці стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Кіровоградської області за 1 півріччя 2017 року м. Кропивницький посіло 12 місце, тоді як за аналогічний період 2016 року - 4 місце.

В групі «Стан здоров’я населення» місто Кропивницький зайняло 16 місце за 1 півріччя 2016 року - було 4 місце.

- смертність немовлят (на 1 тис. народжених живими) склала 11,9 %о проти 1,5 %о в 2016 році, обласний показник – 11,44%о;

- рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 тис. населення працездатного віку) склав 26,6 проти 28,3 у 1 півріччі 2016 року, обласний показник – 26,8;

- рівень первинної інвалідності дитячого населення (на 10 тис. дитячого населення) склав10,0 проти 9,77 за 1 півріччя 2016 року, обласний показник – 8,7.

В групі «Профілактична робота» місто Кропивницький зайняло 16 місце, як у 1 півріччі 2016 року.

- своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року склала 72,2% проти 26,7% за 1 півріччя 2016 року, обласний показник – 72,9%;

- охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1 тис. дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці) склало 1000,0 за аналогічний період 2016 року-952,6 , обласний показник – 998,6;

- охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (на 100 народжених живими) склало 98,0 проти 46,2 у 1 півріччі 2016 року, обласний показник – 87,2;

- профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз (на 1 тис. населення) склали 293,8 проти 301,8 за 1 півріччя 2016 року, обласний показник – 330,3.

В групі «Доступність та якість медичної допомоги» місто Кропивницький зайняло 15 місце, тоді як за 1 півріччя 2016 року було 21 місце:

- питома вага візуальних форм злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії – 9,4% проти 12,0% у 2016 році, обласний показник – 9,2%;

- питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІV стадії – 15,2% проти 16,9% у 2016 році, обласний показник – 16,6%;

- питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз склала 77,8% проти 77,6% у 2016 році, обласний показник – 79,6%;

- питома вага виїздів швидкої медичної допомоги до хворих з хронічними захворюваннями склала 1,7% як і у 2016 році, обласний показник - 1,67%.

В групі «Ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я» місто Кропивницький зайняло 4 місце, за 1 півріччя 2016 року - було 2 місце.

- укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів – 73,7% 81,9% у 2016 році, обласний показник – 62,0%.