Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » » Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кропивницького за 9 місяців 2017 року

Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кропивницького за 9 місяців 2017 року

Станом на 1 жовтня 2017 року налічується 14 лікувальних закладів із загальним ліжковим фондом 1 000 ліжок.

Кадрова ситуація

Число штатних посад всіх працівників склало 4263,0 (4256,0 – 9 міс. 2016 р.), фізичних осіб – 3568 (3578- 9 міс.2016р.), із них 638 (636) лікарів, в тому числі 30 лікарів організаторів охорони здоров¢я та 1499 (1530 - 9 міс.2016р.) середніх медичних працівників.

Показник забезпеченості фізичними особами лікарів на 10 тис. населення, як і у 2016 році становить 27,0. Забезпеченість фізичними особами середніх медичних працівників на 10 тис. населення склала 63,5 ( 9 міс. 2016 р.– 64,8).

Число штатних посад сімейних лікарів – 109,0 (9 міс. 2016 р – 88,25), фізичних осіб сімейних лікарів – 83 (9 міс. 2016 р - 73). Укомплектованість сімейними лікарями становить 76,1 (9 міс. 2016 р – 82,7). Забезпеченість штатними посадами сімейних лікарів на 10 тис. населення становить 4,6 (9 міс. 2016 р - 3,7).

За 9 місяців 2017 року атестовано 70 лікарів (9 міс. 2016 р. - 49), серед атестованих вищу категорію мають - 54,3%, першу – 30,0,%, другу – 15,7% лікарів.

Серед середнього медичного персоналу ЛПЗ міста атестовано 119 працівників (9 міс. 2016 р – 96). Серед атестованих вищу категорію мають 70,6%, першу – 16,8%, другу – 12,6%.

На сьогодні в лікувально-профілактичних закладах міста працюють 36 молодих спеціалістів та 11 лікарів-інтернів.

Показники демографії

Чисельність постійного населення м. Кропивницького з с. Новим станом на 01.10.2017 року становила 236 033 осіб. Із загальної чисельності населення дітей від 0-14 років – 35 681, що становить 15,1%, підлітків – 5 742, що становить 2,4%, особи пенсійного віку – 59 099, що становить 25,1%. Особи працездатного віку – 135 511, що становить 57,4% від загальної чисельності населення.

За неповними даними померли 2 096 дорослих та 26 дітей. За причинами смерті серед дорослого населення:на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу – 67,7%, на другому - новоутворення – 18,8%, на третьому травми, отруєння, нещасні випадки – 4,5%.

Основні показники поширеності та захворюваності

Показник поширеності захворювань серед дорослого населення міста за 9 місяців 2017 року знизився на 0,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становить 15999,0 на 10 тис. відповідного населення (у 2016 році – 16146,0). В структурі поширеності захворювань, як завжди, серед дорослого населення на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу. Рівень захворюваності серед дорослого населення зменшився на 9,0% і становить 3140,85 на 10 тис. населення проти 3451,4 за аналогічний період 2016 року.

Серед підлітків поширеність захворювань по місту за 9 місяців 2017 року збільшилася на 10,3% і становить 14291,2 проти 12957,3 за аналогічний період 2016 року. Також відмічається збільшення на 13,5% захворюваності серед підлітків до 9118,8 проти 8035,9 у минулому році. Зросли показники поширеності і захворюваності серед підлітків по хворобам органів дихання, хворобам ендокринної системи та органів травлення.

Серед дитячого населення від 0-14 років рівень поширеності хвороб на 1000 населення зменшився на 1,4% із 1452,7 за 9 міс. 2016 року до 1432,4. Також зменшився на 3,5% рівень захворюваності і становить 1222,7 проти 1267,7 у 2016 році.

За 9 місяців 2017року показник захворюваності злоякісними новоутвореннями зменшився і становить 350,4 на 100 тисяч населення проти 357,4 за 9 міс. 2016 року. Питома вага занедбаних випадків у 4 стадії серед виявлених онкохворих за 9 міс. 2017 року зменшилася до 17,0% проти 18,0% за аналогічний період 2016 року. Зменшилася питома вага занедбаних форм раку (4 ст. всі форми + 3 ст. візуальної локалізації) до 21,4 % проти 22,6% за 9 місяців минулого року.

Відмічається збільшення питомої ваги занедбаних візуальних форм з 18,5% у минулому році до 20,1%. За 9 місяців 2017 року питома вага виявляємості при профоглядах становить 28,8% проти 26,6% у минулому році.

Показники імунізації населення міста порівняно з аналогічним періодом минулого року становлять: проти туберкульозу – вакцинація – 72,7% (9 міс.2016р – 71,1%), ревакцинація – 68,1% (9 міс. 2016 р – 9,0%), проти кору - вакцинація -80,0% (9 міс. 2016р. – 32,2%), ревакцинація – 39,7% (5,9%) та показники вакцинації проти дифтерії виконані на 54,3% (24,2%), ревакцинація на 68,0% (20,2%), проти поліомієліту - вакцинація – 48,3% (9 міс. 2016р. – 63,4%), ревакцинація – 79,6% (9 міс. 2016р. – 85,0%).

Амбулаторно-поліклінічна допомога

За звітний період диспансерний огляд пройшло 71,3% всього населення міста (77,7% - 9 міс.2016 р.). Відсоток вперше виявлених захворювань при диспансеризації всіх категорій населення по місту склав 31,4% (30,9% – 9 міс. 2016 р.).

Населення пільгових категорій за звітний період оглянуто: інвалідів війни – 100,0% (100,0%); учасників бойових дій – 99,9% (97,6%); учасників війни – 99,8% (99,9%); осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 96,6% (95,6%).

Амбулаторно-поліклінічні заклади міста провели профогляди підлеглих контингентів населення на 100% згідно плану. За 9 місяців 2017 року, як і минулого року, оглянуто 100% дорослого населення від запланованих та виявлено як і минулого року у 15,8% захворювання (15,9%). Серед підлітків виявлено захворювань у 24,7% (16,7%), учнів СПТУ - студентів 18 років і старші - у 18,2% (18,6%), дітей віком до 14 років - у 18,8% (13,1%).

Лікувально-профілактичні заклади міста річний план профілактичних флюорографічних оглядів за 9 місяців 2017 року виконали на 61,0% (66,9%).

До лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів міста за 9 місяців 2017 року було зроблено 1487767 відвідувань (9 міс. 2016р.- 1495 181), що становить 6,3 відвідування на 1 жителя. Кількість відвідувань вдома зменшилася на 1,5 % і становить 177106 відвідувань (9 міс.2016р.- 179 730) , що складає за обидва роки 0,8 відвідування на 1 жителя.

В амбулаторно-поліклінічних закладах за 9 місяців 2017 року проведено 11 887 операцій (без абортів) ( 9 міс.2016р. – 12 584), що на 10 тис. населення складає 503,6 (530,4).

Протягом 9 місяців 2017 року денні стаціонари поліклініки працювали у п’яти ЛПЗ міста, функціонувало 497 ліжок (9 міс.2016р.- 427), що склало 21,1 (18,8) на 10 тис. населення, було проліковано 9 933(8 821) хворих, що на 12,6% більше ніж у 2016 році. Показник пролікованих хворих у денному стаціонарі становить 42,1 (37,7) на 1 тис. населення.Обіг ліжка денного стаціонару на рівні з минулим роком – 20,0 (20,7 - 9 міс.2016р.). Робота ліжка при контрольному показнику на 9 місяців 187,0 склала 194,5 днів, тобто 104,0%.

В ЛПЗ працювали три стаціонари вдома, в яких проліковано 12 354 (12 778 ) хворих, що на 3,3% менше, ніж за аналогічний період 2016 року. Показник пролікованих хворих в стаціонарах на дому на 1 тис. населення по місту складає 52,3 (53,9).

Стаціонарна допомога

Кількість стаціонарних ліжок у ЛПЗ міста на 01.10.2017 року становить 1 000 ліжок. Проліковано 27 192 (29 072) хворих, проведено хворими 257 470 (287 152) ліжко-днів, що на 29 682 ліжко-дні менше ніж за аналогічний період 2016 року. Середня тривалість перебування на ліжку становить 9,6 (10,0).

Летальність по ЛПЗ міста за 9 місяців 2017 року склала 1,7 проти 1,4 у 2016 році. Протягом 9 місяців в стаціонарах міста померло 449 (412) хворих, що на 37 хворих більше ніж у 2016 році.

В цілому по місту ліжко працювало протягом 9 місяців 2017 року 261,1 днів (за аналогічний період 2016 року – 253,6 днів), план роботи ліжка виконано на 102,7%, тоді як у 2016 році план було виконано на 103,2%.

За 9 місяців 2017 року в хірургічних стаціонарах було прооперовано 6 435 (6 737) хворих. По стаціонарах міста збільшилася питома вага прооперованих хворих в плановому порядку з 50,0% до 55,3% від всіх прооперованих хворих та збільшилась питома вага оперованих з терміновими хірургічними станами - 71,8% (70,0% у 2016 році). Зменшилася питома вага прооперованих за методикою «Хірургія одного дня» - із 10,1% до 8,9%. Показник післяопераційної летальності знизився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року з 0,47% до 0,25%.

 

Аналіз основних показників роботи акушерського-гінекологічної служби

В пологових будинках міста за 9 місяців 2017 року прийнято пологів на 23,0% менше – 1 571 (1932- 9 міс.2016р.) та 2 випадки пологів поза стаціонаром (1 випадок - в 2016 році). Всього у пологових будинках міста народилося 1588 (1 943) дітей , із них живими 1 581 (1 936). Випадків материнської смерті не було.

За 9 місяців 2017 року зареєстровано в РАГСі 2 143 новонароджених немовлят (в минулому році – 2 171). Показник дитячої смертності по місту серед дітей до 1-го року склала 10,15‰ проти 5,43‰ у минулому році.

По місту було 14 мертвонароджених дітей. Показник мертвонароджуваності зріс із 5,89‰ до 6,42‰.

Рання неонатальна смертність немовлят по місту за 9 місяців 2017 року склала 4,15‰, тоді як у 2016 році показник був 0,99‰. Показник перинатальної смертності на 1000 народжених дітей в порівнянні з аналогічним періодом минулого року по місту зріс з 6,87‰ до 10,53‰.

 

Медична допомога ветеранам

Для підтримки соціального захисту ветеранів війни по галузі «Охорона здоров'я» міста Кропивницького рішенням Кіровоградської міської ради від 15березня 2017 року № 833 затверджена Програма розвитку галузі охорони здоров’я м.Кропивницького на 2017-2020 роки.

В зазначеній програмі на 2017 рік за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та міського бюджету передбачені видатки на стаціонарне лікування ветеранів війни у сумі 1024,7 тис. грн, фактично використано станом на 01 жовтня 2017 року 376,7 тис. грн. (харчування 1ліжко-дня – 55,0 грн, медикаментозне забезпечення 1 ліжко-дня – 65,0 грн). Проліковано 442 ветерана, які провели 4317 ліжко-днів.

Для забезпечення безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування ветеранів війни на 2017 рік передбачені видатки у сумі 413,0 тис. грн, фактичні видатки станом на 01жовтня 2017 року складають 367,234 тис. грн.

Лікувально-профілактичні заклади комунальної власності міста відповідно до своїх функцій надають медичну допомогу учасникам антитерористичної операції, які звільнені в запас (демобілізовані), пораненим учасникам АТО та сім'ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції в повному обсязі виключно за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених міською Комплексною Програмою підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей – жителів міста Кропивницького,

Протягом 9 місяців 2017 року в лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста надано

стаціонарну допомогу – 181 учаснику АТО,

амбулаторне лікування – 1 125,

пройшли профілактичний огляд - 689,

на диспансерний облік взято - 180 учасників АТО.

Також надавалась медична допомога членам сімей учасників АТО. За 9 місяців 2017 року було проліковано

амбулаторно - 520 особи, у т.ч. 437 дитини;

стаціонарно - 694 особи, з них 46 дітей учасників АТО та 270 дружин учасників АТО отримали акушерсько-гінекологічну допомогу.

Усім учасникам АТО надана медична допомога своєчасно та безоплатно відповідно до галузевих стандартів.

Урядова програма «Доступні ліки»

У міському бюджеті м. Кропивницького на 2017 рік на реалізацію Урядової програми «Доступні ліки» передбачені видатки в сумі 4307,3 тис.грн за рахунок субвенції з державного бюджету (з них 1230,0 тис. грн. були виділені додатково у вересні 2017 року). Затверджені видатки розподілені між 4 закладами охорониздоров'я: між двома центрами первинної медико-санітарної допомоги, окремою амбулаторією загальної практики – сімейної медицини та державним закладом «Спеціалізована медико-санітарна частина №19 МОЗ України».

Лікувально-профілактичними закладами укладені договори з 12аптечними закладами, які виявили бажання взяти участь в даному проекті:

ПАТ «Ліки Кіровоградщини»,

ТОВ «Аптекар-Груп»;

ТОВ«Інкопмарк Медсервіс»;

ТОВ «Ліки плюс»;

ПП «Лікарня Святого Луки»;

ПП ПВФ «Ацинус»;

ПП «Інвіта-Сервіс Плюс»;

ТОВ «Епсилон»;

КП «Кіровоградфармація»;

ТОВ «Реній Фарм» (м. Харків);

ТОВ «ЯМТ»;

ФОП Сьомка Валентина Михайлівна.

Відпуск лікарських засобів здійснюється у 42 аптеках та аптечних пунктах, які розташовані у різних мікрорайонах міста.

З квітня цього року, коли стартувала програма "Доступні ліки”, 21 293 особи отримали лікарські засоби безкоштовно або за зниженою ціною.

Загалом з початку дії Урядової програми закладами охорони здоров'я було виписано 62 091 рецептів, з них рецепти на ліки від серцево-судинних захворювань – 84 %, цукрового діабету – 15%, бронхіальної астми – 1 %. Станом на 28.09.2017 року аптеками відпущено 50 729 лікарських засобів за виписаними рецептами на загальну суму 2245,4 тис. грн, що складає 88,3 % від затверджених видатків на відповідний період або 52,1% від річної суми. Лікувально-профілактичні заклади міста провели усі розрахунки з усіма аптеками, що беруть участь у програмі.

 

Програми розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького

У Кропивницькому впродовж поточного року силами міської влади та меценатів було відкрито кілька потужних сучасних медичних центрів:

повністю завершили капітальний ремонт амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 4 КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда”;

після об'єднання та капітальних ремонтів відкрито міський пологовий будинок з функціями перинатального центру, який надаватиме якісну медичну допомогу жінкам та немовлятам;

високі показники захворюваності і смертності від серцево-судинних захворювань долатимуть відтепер сучасними методами лікування у новому відділенні гострої судинної неврологічної патології, що запрацювало у КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»;

у складі новоствореного комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького» запрацювало відділення амбулаторного гемодіалізу. Раніше хворі з хронічною нирковою недостатністю могли отримати медичну допомогу лише в обласній лікарні. Відтепер детоксикацію можна пройти у кропивницькій міській лікарні.

 

Розділом ІІІ «Профілактика та діагностика інфекційних захворювань» Програми розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького на 2017-2020роки затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 15.03.2017 № 833, на 2017 рік передбачені видатки на придбання та проведення експрес-тестів для діагностики ВІЛ/СНІД у сумі 170,5 тис. грн.

Станом на 01 .10. 2017 року проведено 2031 обстеження на загальну суму 62,6 тис. грн.

 

Аналіз рейтингових показників стану здоров'я населення міста

По рейтинговій оцінці стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Кіровоградської області за 9 місяців 2017 року м. Кропивницький посіло 14 місце, тоді як за аналогічний період 2016 року - 8 місце.

В групі «Стан здоров’я населення» місто Кропивницький зайняло 12 місце за 9 місяців 2016 року - було 8 місце.

- смертність немовлят (на 1 тис. народжених живими) склала 10,16 %о проти 5,43 %о в 2016 році, обласний показник – 11,31%о;

- рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 тис. населення працездатного віку) склав 38,3 проти 38,7 за 9 місяців 2016 року, обласний показник – 38,8;

- рівень первинної інвалідності дитячого населення (на 10 тис. дитячого населення) склав14,5 проти 17,1 за 9 місяців 2016 року, обласний показник – 13,02.

В групі «Профілактична робота» місто Кропивницький зайняло 19 місце, 12 місце - за 9 місяців 2016 року.

- своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року склала 75,0% проти 55,6% за 9 місяців 2016 року, обласний показник – 77,4%;

- охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1 тис. дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці) склало 1000,0 за аналогічний період 2016року-1000,0 , обласний показник – 998,7;

- охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (на 100 народжених живими) склало 98,0 проти 62,3 за 9 місяців 2016 року, обласний показник – 91,5;

- профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз (на 1 тис. населення) склали 401,7 проти 429,5 за 9 місяців 2016 року, обласний показник – 492,5.

В групі «Доступність та якість медичної допомоги» місто Кропивницький зайняло 17 місце, тоді як за 9 місяців 2016 року було 19 місце:

- питома вага візуальних форм злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії – 9,8% проти 11,0% у 2016 році, обласний показник – 9,8%;

- питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІV стадії – 16,4% проти 18,0% у 2016 році, обласний показник – 17,5%;

- питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз склала 76,8% проти 75,6% у 2016 році, обласний показник – 79,7%;

- питома вага виїздів швидкої медичної допомоги до хворих з хронічними захворюваннями склала 1,7% як і у 2016 році, обласний показник - 1,67%.

В групі «Ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я» місто Кропивницький зайняло 5 місце, за 9 місяців 2016 року - було 3 місце.

- укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів – 76,1% 82,7% у 2016 році, обласний показник – 62,9%.