Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » Про результати проведення профілактичних оглядів та стан надання медичної допомоги пільговим категоріям населення (інвалідам, ветеранам війни, учасникам АТО, особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС)

Про результати проведення профілактичних оглядів та стан надання медичної допомоги пільговим категоріям населення (інвалідам, ветеранам війни, учасникам АТО, особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС)

26 травня 2017 року відбулася планова колегія управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради на тему: «Про результати проведення профілактичних оглядів та стан надання медичної допомоги пільговим категоріям населення (інвалідам, ветеранам війни, учасникам АТО, особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС)».

На виконання перспективного Плану роботи управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради на І півріччя 2017р. та з метою підготовки колегії була проведена перевірка ЛПЗ міста первинного рівня стосовно проведення профілактичних оглядів населення на підвідомчій закладам території за І півріччя 2017 року. При перевірці було встановлено, що в КЗ «ЦПМСД №1 м. Кіровограда» та КЗ «ЦПМСД №2 м. Кіровограда», в АЗПСМ с. Гірничого щорічно проводяться профілактичні огляди певних категорій населення згідно з планами-графіками, затвердженими головними лікарями закладів.

Такими контингентами є:

-діти першого року життя;

-вагітні та жінки в післяпологовому періоді;

-діти та підлітки;

-студенти;

-ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;

-учасники та інваліди війни;

-інваліди всіх категорій, люди літнього віку;

-хворі на хронічні захворювання.

 

Щорічно, керуючись діючими настановами КМ України, МОЗ та управління охорони здоров'я у всіх ЛЗ первинного рівня складаються плани графіки проведення комплексних профілактичних оглядів контингентів населення. До участі у профоглядах залучаються фахівці другого рівня, які оглядають мешканців міста у лікувальних закладах та вдома згідно з планами-графіками, погодженими з первинним рівнем, проводять необхідні обстеження та дослідження.

Інформація про диспансеризацію

населення міста у розрізі ЦПМСД

Диспансеризація – це найважливіший динамічний метод активного виявлення захворювань серед усіх верств населення і є однією з складових профілактичної роботи, яка проводиться в лікувальних закладах міста первинного рівня.

 

 

Контингент населення

 

Місто

 

ЦПМСД

№1

 

ЦПМСД

№2

 

АЗП-СМ

с Гірничого

 

 

 

 

 

2017р

І кварт

% виявл захворювань

2017

% виявл захворювань

2017

% виявл захво-рювань

2017

% виявл захво-рю-вань

Прац.промис.,трансп.,будів. Підпр.,науки,освіти,культур, охр. здоров’я

3013

3,8

3001

7,6

-

-

12

-

Особи,що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

646

15,3

292

15,4

303

30,4

51

-

Працівники, що отримали виробничі травми та хворі на професійні захворювання

33

6,06

33

18,2

-

-

-

-

Учасники бойових дій

917

10,8

668

3,3

227

15,5

22

13,6

Інваліди війни

330

11,3

219

6,4

99

19,2

12

8,3

Учасники війни

2294

4,6

1846

1,8

406

7,4

42

4,7

Інваліди всіх категорій

4356

9,4

1773

4,3

2502

10,3

81

13,6

Люди похилого віку

(старші 70років)

9191

3,6

5424

1,5

3120

8,4

647

0,8

Хворі на хронічні захвор.

37347

8,8

12317

9,5

24009

8,2

1021

8,8

Інші

4976

9,4

423

17,3

4222

8,6

331

2,4

Всі контингенти

82257

5,6

32427

1,9

47611

9,4

2219

5,4

 

 

Всі хворі з виявленими захворюваннями були направлені в спеціалізовані лікувальні заклади третього рівня для дообстеження та адекватного лікування.

Профілактичні огляди спецконтингентів

 

 

АТО

ІВВВ

УБД

УВВВ

Прирів. по пільгах

Всього

ЦПМСД №1

 

 

Абс.чис

%

Абс.чис

%

Абс. чис

%

Абс. чис

%

Абс.чис

%

Підлягало комп-но

489

100

326

100

592

100

2274

100

350

100

4031

100

Охоплено комп-но

248

58,0

209

64,1

436

73,6

1230

54,1

203

59,7

2326

57,7

Амбул. лікування

248

58,0

209

64,1

436

73,6

1230

54,1

203

59,7

2326

57,7

Стац. Лікув.

 

61

12,5

72

22,1

154

26,0

154

6,7

6

1,8

447

11,1

ЦПМСД №2

Підлягало комп-но

335

100

112

100

337

100

543

100

77

100

1404

100

Охоплено комп-но

102

30,5

46

41,1

134

39,8

156

28,7

30

39,0

468

33,3

Амбул. лікування

120

35,8

94

83,9

246

73,0

342

63,0

62

80,5

864

61,5

Стац. лікування

25

7,5

14

12,5

44

13,1

39

7,2

9

11,7

131

9,3

КЗ «АЗП-СМ»

Підлягало компл.

22

100

7

100

20

100

38

100

9

100

96

100

Охоплено

11

50

4

57,1

10

50

21

55,3

7

77,7

53

55,2

Амбул лік

5

22,7

7

100

20

100

38

100

7

77,7

77

80,2

Стац лік

2

9

4

57,1

6

30

4

10,5

1

11,1

17

17,7

 

Профогляд спецконтингентів перебуває на особливому рахунку у всіх ЛПЗ первинного рівня. В ЦПМСД №1 та АЗП – СМ с Гірничого профілактичними оглядами охоплено 50% осіб всіх категорій даного контингенту, всі хто потребував лікування – проліковані. Дещо нижчі показники по ЦПМСД № 2, але всі вони будуть максимальними за підсумками І півріччя.

Щорічно проводяться комплексні профілактичні огляди осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Всього по місту осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС- 1306.

З них: ліквідаторів – 983 осіб;

евакуйованих – 108 осіб;

переселенців – 50 осіб;

діти – 165 осіб.

За І квартал 2017 року комплексно оглянуто 643 особи .

З оглянутих осіб здоровими було визнано 29.

Проліковано всього 614 осіб – 95,4%, тобто лікування отримали всі ті, хто його потребував.

Особи, що потребували лікування, 100% проліковані.

З них: амбулаторно – 614 осіб – 95,4%;

стаціонарно 84 осіб – 13,6 %;

санаторно - курортно - не лікувався за цей період жоден.

 

Для підтримки соціального захисту ветеранів війни по галузі «Охорона здоров’я» міста Кропивницький діє Програма розвтку галузі м.Кропивницького на 2017 - 2020 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 833.

Для забезпечення безкоштовним лікуванням та продуктами харчування у разі стаціонарного лікування ветеранів війни в кошторисі лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста передбачені видатки на 2017 рік у сумі 1103,5 тис. грн, фактичні видатки за січень-квітень 2017року складають – 140,985 тис. грн. Фактична вартість 1 ліжко-дня становить:

помедикаментам – 40,60 грн;

похарчуванню – 25,56 грн.

Для пільгового забезпечення лікарськими засобами та препаратами медичного призначення за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування ветеранів війни у кошторисах лікувально-профілактичних закладах міста передбачені видатки на 2017 рік у сумі 413,54 тис. грн, фактичні видатки за січень-квітень 2017 року складають 127,529 тис. грн.

Рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017року №759затверджена Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017–2019 роки.

На виконання даної програми по галузі «Охорона здоров’я» на 2017 рік передбачені видатки з загального фонду міського бюджету у сумі 975,7тисгрн.

Станом на 25 травня 2017 року для забезпечення соціального захисту учасників АТО медичними закладами використано кошти у сумі 436,19 тис.грн , у тому числі на забезпечення:

продуктами харчування, лікарськими засобами та виробами медичного призначення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у разі стаціонарного лікування на суму 210,38 тис.грн;

медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів учасників АТО та членів їх сімей на суму 24,79 тис.грн;

надання акушерської та гінекологічної допомоги учасницям АТО та дружинам учасників АТО на суму 75,08 тис. грн;

безкоштовне зубопротезування та лікування стоматологічних захворювань учасників АТО та їх дітей на суму 63,32 тис. грн;

безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування на суму 59,02 тис. грн;

дітей віком до 3-х років та від 3-х до 6 років лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування (батьки, яких мають посвідчення учасників АТО) на суму 3,60 тис. грн.