Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » » План роботи управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради на І півріччя 2015 року

План роботи управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради на І півріччя 2015 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Секретар міської ради

______________І. Марковський

«_____» ____________ 2014 року

ПЛАН РОБОТИ

управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради

на І півріччя 2015 року

 

п/п

Зміст заходу

Мета проведення заходу

 

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

1

2

3

4

5

І.Перелік питань, що пропонуються до розгляду виконавчим комітетом міської ради

1.1

Про затвердження програм медико-соціального забезпечення пільгових та соціально-незахищених верств насе-лення м. Кіровограда на 2015 рік та економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2015 рік

Забезпечення якісного надання медичної допомоги населенню міста

січень

Макарук О.О.

1.2

Про затвердження мережі та штатної чисельності лікувально-профілак-тичних закладів міста Кіровограда на 2015 рік

Забезпечення надання медичної допомоги населенню міста

березень

Макарук О.О.

ІІ. Організаційні заходи

2.1. Засідання колегій, постійно діючих комісій, комітетів, рад, які створені при виконавчих органах міської ради

2.1.1

 

 

 

 

Підсумки роботи закладів охорони здоров'я міста за 2014 рік

 

Стан роботи зі зверненнями громадян

Підведення підсумків та визначення перспектив розвитку

 

 

лютий

 

 

 

Заступник начальника, відділ лікувально-профі-лактичної допомоги управління охорони здоров’я, головні лікарі лікувально-профілак-тичних закладів міста

2.1.2

Підсумки роботи закладів охорони здоров`я міста за І квартал 2015 року

 

Про стан надання медичної допомоги дитячому та жіночому населенню

Поліпшення надання медичної допомоги населенню

квітень

Заступник начальника, відділ лікувально-профі-лактичної допомоги управління охорони здоров’я, головні лікарі лікувально-профілактич-них закладів міста, міський позаштатний педіатр, акушер-гінеколог

2.1.3.

Про стан надання медичної допомоги пільговим категоріям населення (інвалідам, ветеранам війни, особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та іншим)

Поліпшення надання медичної допомоги пільговим категоріям населення

травень

Міські позаштатні терапевт, стоматолог, педіатр, фахівець з амбулаторно-поліклініч-ної допомоги

2.2. Проведення нарад, семінарів, конференцій, навчань

2.2.1

Оперативна нарада на тему:

«Про стан надання стоматологічної допомоги населенню м. Кіровограда»

«

Покращення стану надання медичної допомоги населенню

лютий

Міський позаштатний стоматолог

2.2.2

Оперативна нарада на тему: «Про стан проведення профілактичних щеплень у лікувально-профілактичних закладах міста»

Покращення надання медичної допомоги населенню

березень

Міські позаштатні педіатр, епідеміолог

2.2.3

Оперативна нарада на тему: «Стан диспансерного спостереження хворих кардіологічного профілю у 2014 році та 1 кварталі 2015 року, виконання контрольних показників кардіологічної служби»

Покращення надання кардіологічної допомоги населенню

квітень

Міський позаштатний кардіолог

2.2.4

Оперативна нарада на тему: «Про стан використання дороговартісного обладнання в лікувально-профілактичних закладах

Підвищення якості обстеження хворих, раннє виявлення захворювань, раціональне використання обладнання

травень

Міські позаштатні статистик, терапевт, хірург, акушер-гінеколог, фахівець з променевої діагностики

2.2.5

Оперативна нарада на тему: «Стан підготовки лікувально-профілактич-них закладів міста до надання медичної допомоги при карантинних та кишкових інфекціях»

Покращення надання медичної допомоги населенню

червень

Міський позаштатний інфекціоніст

2.2.6

Проведення засідань ради з питань протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу

Покращення надання медичної допомоги населенню

за окремим графіком

Міські позаштатні інфекціоніст, епідеміолог, фтизіатр

2.2.7

Проведення засідань ради з розбору випадків дитячої та материнської смертності

Покращення надання медичної допомоги населенню

за окремим графіком

Міські позаштатні педіатр, акушер-гіне-колог

2.2.8

Засідання міської протиракової комісії

Покращення надання медичної допомоги населенню

за окремим графіком

Міський позаштатний онколог

2.3.Вивчення стану справ в окремих галузях та в суспільному житті

(проведення перевірок, здійснення контролю, узагальнення та аналіз, моніторинг, підготовка та надання звітів, атестації, інспектування)

2.3.1

Затвердження планів роботи лікувально-профілактичних закладів міста та планів роботи міських позаштатних фахівців на ІІ півріччя 2015 року

Планове та всебічне управління лікувально-профілактичних закладів міста по наданню медичної допомоги населенню

до 20.06.15

Начальник управління охорони здоров'я

2.3.2

Розробка та затвердження плану основних організаційних заходів управління на ІІ півріччя 2015 року

Планове та всебічне управління лікувально-профілактичних закладів міста по наданню медичної допомоги населенню

до 25.06.15

Заступник начальника, відділ лікувально-профі-лактичної допомоги, фінансово-економічний відділ управління охо-рони здоров'я, міські позаштатні фахівці

2.3.3

Забезпечення своєчасної здачі звітів за І півріччя 2015 року та формування статистичного довідника

Аналіз діяльності лікувально-профілактичних закладів м. Кіровограда з покращення лікувально-профілактичної допомоги населенню міста у І півріччі 2015 року

до 20.07.15

Заступник начальника, відділ лікувально-профі-лактичної допомоги, фінансово-економічний відділ, інформаційно-аналітичний відділ управління охорони здоров'я

2.3.4

Забезпечення постійного контролю за виконанням документів та складанням щомісячних планів роботи управління охорони здоров'я

Організація планової роботи

щомісяця до 25 числа

Заступник начальника управління охорони здоров'я

2.3.5

Проведення перевірок використання, збереження бюджетних і власних коштів, матеріальних цінностей та дотримання вимог Бюджетного кодексу у лікувально-профілактичних закладах міста

Контроль цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів у ЛПЗ міста

за окремим графіком

Начальник фінансово-економічного відділу управління охорони здоров'я

2.3.6

Проведення перевірки стану диспансеризації пільгових категорій населення

Контроль за раціональним використанням діагностичного обладнання, ефективністю прове-дених обстежень та дотриманням стандартів лікування хворих

квітень

Міські позаштатні спеціалісти

2.3.7

Проведення перевірки стану надання кардіологічної допомоги населенню м. Кіровограда

Надання кваліфікованої кардіологічної допомоги населенню в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних умовах

квітень

Міський позаштатний кардіолог

2.3.8

Проведення перевірки роботи оглядових кабінетів амбулаторно-поліклінічних закладів

Своєчасне виявлення онкологічних та передпухлинних захворювань

травень

Міський позаштатний онколог, терапевт, фахівець з амбулаторно-поліклінічної допомоги

2.3.9

Забезпечення координації роботи підпорядкованих лікувально-профі-лактичних закладів, контроль за їх роботою, плануванням та звітністю

Організація планової роботи

постійно

Начальник, заступник начальника, спеціалісти управління охорони здоров'я

2.3.10

Проведення перепідготовки терапев-тів та педіатрів на засадах сімейної медицини

Надання кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допо-моги населенню

протягом

І кварталу

 

Структурні підрозділи управління охорони здоров'я, головні лікарі лікувально-профілактич-них закладів міста, міський позаштатний фахівець з сімейної медицини

2.3.11

Продовження роботи пологових будинків №1, №2 ім. «Святої Анни» та дитячої міської поліклініки №1 щодо реалізації міжнародного проекту «Здоров'я жінок України», «Лікарня доброзичлива до дитини»

Втілення принципів доказової медицини у діяльність закладів та використання сучасних наукових технологій з питань перинатальної допомоги

протягом

І півріччя

 

Структурні підрозділи управління охорони здоров'я, головні лікарі лікувально-профілактич-них закладів міста

 

2.3.12

Забезпечення повноцінного функціо-нування центрів первинної медико-санітарної допомоги

Надання якісної первинної медико-санітарної допомоги населенню в амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини

протягом

І півріччя

 

Начальник, заступник начальника, спеціалісти управління охорони здоров'я, головні лікарі лікувально-профілактич-них закладів міста

2.3.13

Проведення всебічного розгляду листів, звернень та скарг громадян, оперативне їх вирішення

Швидке реагування на недоліки в роботі ЛПЗ та недопущення їх в майбутньому

постійно

 

 

Начальник, заступник начальника, спеціалісти управління охорони здоров'я, головні лікарі лікувально-профілактич-них закладів міста

2.3.14

Контроль за проведенням акредитації та ліцензування лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста

Дотримання вимог чинного законодавства у діяльності лікувально-профілактичних закладів міста

постійно

Начальник, заступник начальника управління охорони здоров'я, головні лікарі ліку-вально-профілактичних закладів міста

2.3.15

Організація проведення санітарно-просвітньої роботи серед населення міста

Покращення здоров'я населення, сприяння здоровому способу життя

протягом

І півріччя

 

Начальник відділу ліку-вально-профілактичної допомоги управління охорони здоров'я, головні лікарі ліку-вально-профілактичних закладів міста

2.3.16

Забезпечення виконання заходів обласних та міських галузевих програм

З метою покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню міста

протягом

І півріччя

 

Начальник, заступник начальника, спеціалісти управління охорони здоров'я, головні лікарі лікувально-профілактич-них закладів міста

2.4.Проведення заходів з нагоди державних і професійних свят, історичних подій та ювілейних дат

2.4.1

День визволення м. Кіровограда від німецько-фашистських загарбників, День Соборності України,

День міжнародної солідарності трудящих,

День Перемоги,

Всесвітній день медичних сестер, День медичного працівника,

День Конституції України та інші

Належна організація відзначення свят, ювілеїв організацій, закладів

08 січня

 

22 січня

1, 2 травня

 

9 травня

12 травня

21 червня

28 червня

Начальник, заступник начальника, спеціалісти управління охорони здоров'я, головні лікарі лікувально-профілактич-них закладів міста

2.5.Поточна робота

2.5.1

Надання інформації про головні події суспільно-політичного, соціально-економічного життя міста та про поточну діяльність УОЗ КМР

Надання оперативної інформації про участь у заходах

до 09.00 наступного після події дня

Начальник відділу ліку-вально-профілактичної допомоги управління охорони здоров'я

2.5.2

Підготовка проектів наказів з організації роботи галузі охорони здоров’я у І півріччі 2015 року

Організація роботи галузі охорони здоров’я у 2015 році

постійно

Начальник, заступник начальника, спеціалісти управління охорони здоров'я

2.5.3

Організація роботи з документами та здійснення контролю за їх виконанням

Здійснення контролю за веденням діловодства

протягом І півріччя

Начальник, заступник начальника, спеціалісти управління охорони здоров'я

2.5.4

Розгляд актів прокурорського реагування

Усунення недоліків

при надход-женні

Начальник, заступник начальника управління охорони здоров'я

2.5.5

Робота з депутатськими зверненнями, запитами

Оперативне реагування на депутатські звернення, запити

при надход-женні

Начальник, заступник начальника управління охорони здоров'я

2.5.6

Розгляд звернень громадян та організація особистого прийому громадян

Оперативне реагування на звернення громадян

при надход-женні та згідно графіка

Начальник, заступник начальника, спеціалісти управління охорони здоров'я

 

 

Начальник управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради О. Макарук