Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » » Аналіз роботи ЛПЗ міста Кропивницького за І півріччя 2018 року

Аналіз роботи ЛПЗ міста Кропивницького за І півріччя 2018 року

У І півріччі 2018 року налічується 14 лікувальних закладів із загальним ліжковим фондом на 1 000 ліжок.

 

Кадрова ситуація

Число штатних посад всіх працівників склала - 4191,0 (4219,75), фізичних осіб – 3497 (3532), із них 613 (627) лікарів, в тому числі 32 лікарів організаторів охорони здоров’я та 1488 (1500) середніх медичних працівників.

Показник забезпеченості фізичними особами лікарів на 10 тис. населення, як і у 2017 році становить 26,6 (26,6). Забезпеченість фізичними особами середніх медичних працівників на 10 тис. населення склала 63,5 (І півр. 2017р.– 63,6).

Число штатних посад сімейних лікарів – 113,75 (І півр. 2017р. - 108,5), фізичних осіб сімейних лікарів – 78 (І півр. 2017р. - 80). Укомплектованість сімейними лікарями становить 68,6 (І півр. 2017р. – 73,7). Забезпеченість сімейними лікарями на 10 тис. населення становить 3,3 (І півр. 2017р. - 4,6).

За І півріччя 2018 року атестовано 63 (І півр. 2017р. - 55) лікаря, в тому числі на вищу категорію - 39,7%, першу – 50,8,%, другу – 9,5% лікарів.

Серед середнього медичного персоналу ЛПЗ міста атестовано 143 (І півр. 2017р. - 116) працівників, в тому числі на вищу категорію мають 65,7%, першу – 21,7%, другу – 12,6%.

Станом на 01.07.2018 рік працевлаштовано молодих спеціалістів серед лікарів – 30, середніх медичних працівників – 65, лікарів-інтернів – 13 осіб.

 

Показники демографії

Чисельність постійного населення м. Кропивницького з с. Новим становить 234 537 осіб. Із загальної чисельності населення дітей від 0-14 років – 36 294, що становить 15,5%, підлітків – 5 713, що становить 2,4%, особи пенсійного віку – 59 594, що становить 25,4%. Особи працездатного віку становили – 132 936, що становить 56,7% від загальної чисельності населення.

За неповними даними померли 1 320 дорослих та 9 дітей. За причинами смерті серед дорослого населення: на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу – 64,2%, на другому - новоутворення – 19,9%, на третьому – хвороби органів травлення– 5,1%.

 

Стан впровадження медичної реформи

На виконання п. 6 розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 01 березня 2018 року № 134-р «Про підсумки економічного і соціального розвитку області за 2017 рік», повідомляємо наступне.

Міською радою міста Кропивницького прийняті рішення:

- від 24 квітня 2018 року № 1595 «Про припинення комунального закладу «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство» (зі змінами);

- від 24 квітня 2018 року № 1596 «Про припинення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство» (зі змінами);

- від 24 квітня 2018 року № 1597 «Про припинення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство» (зі змінами).

УЄдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проведено реєстраційні дії щодо перебування зазначених юридичних осіб у стані припинення з 19.06.2018 року. Наразі у лікувально-профілактичних закладах проводиться інвентаризація майна.

На даний час, з метою функціонування лікувально-профілактичних закладів первинної медичної допомоги міста Кропивницького у нових умовах реформування за рахунок коштів міського бюджету:

-забезпечено підключення закладів до мережі Інтернет на суму 155,3 тис. грн.;

- придбання комп’ютерної техніки на суму 1830,3 тис. грн..

За рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету впроваджено програмне забезпечення (МІС «Медстар») та навчання лікарів зазначених закладів на суму 620,7 тис. грн..

Створено електронний реєстр всіх лікарів первинної мережі, інформація розміщена на сайті управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького з метою полегшення вибору сімейного лікаря населенням м. Кропивницького.


З 1 квітня розпочато декларування пацієнтів та станом на 27 липня 2018року маємо таку ситуацію: 

Декларування станом на 15.00 год. 27 липня 2018 року

№ з/п

Назва АЗПСМ

Чисельність постійного населення

Кількість лікарів

Кількість зареєстрованих декларацій з пацієнтом у системі e-Health

% декларацій від закріпленого населення

на 1-го лікаря

 

КЗ "ЦПМСД №1"

122376

73

44017

36,0

603,0

1

АЗПСМ №1

13830

8

4726

34,2

590,8

2

АЗПСМ №2

13373

7

3739

28,0

534,1

3

АЗПСМ №3

13372

7

3803

28,4

543,3

4

АЗПСМ №4

20045

11

6020

30,0

547,3

5

АЗПСМ №5

13955

5

4910

35,2

982,0

6

АЗПСМ №6

12711

6

4763

37,5

793,8

7

АЗПСМ №7

12264

7

2902

23,7

414,6

8

АЗПСМ №8

7047

7

4229

60,0

604,1

9

АЗПСМ №9

7787

7

3665

47,1

523,6

10

АЗПСМ №10

7992

8

5260

65,8

657,5

 

КЗ "ЦПМСД №2"

100003

55

40141

40,1

729,8

1

АЗПСМ №1

20706

9

8130

39,3

903,3

2

АЗПСМ №2

21000

8

7345

35,0

918,1

3

АЗПСМ №3

10864

4

1918

17,7

479,5

4

АЗПСМ №4

10107

13

5892

58,3

453,2

5

АЗПСМ №5

19605

10

6817

34,8

681,7

6

АЗПСМ №6

5420

4

2403

44,3

600,8

7

АЗПСМ №7

8584

5

5200

60,6

1040,0

8

АЗПСМ №8

3717

2

2436

65,5

1218,0

 

КЗ "АЗПСМ"

9608

5

6490

67,5

1298,0

 

по місту

231987

133

90648

39,1

681,6

 

Аналіз рейтингових показників стану здоров'я населення міста

По рейтинговій оцінці стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Кіровоградської області за 1 півріччя 2018 року м. Кропивницький посіло 14 місце, тоді як за аналогічний період 2017року - 12 місце.

В групі «Стан здоров’я населення» місто Кропивницький зайняло 6 місце за 1 півріччя 2018 року - було 16місце.

- смертність немовлят (на 1 тис. народжених живими) склала 2,87%о проти 11,9%о в 2017 році, обласний показник – 9,08%о;

- рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 тис. населення працездатного віку) склав 23,7 проти 26,6 у 1 півріччі 2017 року, обласний показник – 26,0;

- рівень первинної інвалідності дитячого населення (на 10тис.дитячого населення) склав 13,84 проти 10,0 за 1 півріччя 2017 року, обласний показник – 10,87.

В групі «Профілактична робота» місто Кропивницький зайняло 22 місце, тоді як у 1 півріччі 2017 року було 16 місце.

- своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року склала 82,5% проти 72,2% за 1 півріччя 2017 року, обласний показник – 90,6%;

- охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1 тис. дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці) склало 970,1 за аналогічний період 2017 року-1000,0, обласний показник – 984,2;

- охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (на 100 народжених живими) склало 96,0 проти 98,0 у 1 півріччі 2017 року, обласний показник – 86,3;

- профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз (на 1 тис. населення) склали 310,9проти 293,8 за 1 півріччя 2017року, обласний показник – 334,3.

В групі «Доступність та якість медичної допомоги»місто Кропивницький зайняло 15 місце, як і за 1 півріччя 2017 року:

- питома вага візуальних форм злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії – 5,6% проти 9,4% у 2017 році, обласний показник – 9,5%;

- питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІV стадії– 15,3% проти 15,2% у 2017 році, обласний показник – 14,6%;

- питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз склала 77,8% як і у 2017 році, обласний показник – 82,3%;

- питома вага виїздів швидкої медичної допомоги до хворих з хронічними захворюваннями склала 1,71% як і у 2017 році, обласний показник - 1,67%.

В групі «Впровадження пріоритетних форм забезпечення медичної допомоги»місто Кропивницький зайняло 6 місце, за 1 півріччя 2017 року – було 4 місце. Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів – 68,6% проти 73,7% у 2017 році, обласний показник – 60,4%.

 

Основні показники поширеності та захворюваності

Показник поширеності захворювань серед дорослого населення міста за 1 півріччя 2018 року зменшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3,6% і становить 13390,9 на 10 тис. відповідного населення (у 2017 році – 13888,8). В структурі поширеності захворювань, як завжди, серед дорослого населення на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу. Рівень захворюваності серед дорослого населення менший на 11,3% і становить 2036,8 на 10 тис. населення проти 2296,4 за аналогічний період 2017 року.

Серед підлітків поширеність захворювань по місту за 1 півріччя 2018 року збільшилася на 3,4% і становить 11542,1 проти 11159,9 за аналогічний період 2017 року. Також відмічається збільшення на 1,8% захворюваності серед підлітків до 6970,1 проти 6849,5.

Серед дитячого населення від 0-14 років зменшився рівень поширеності хвороб на 1000 населення на 6,8% - із 1086,2 до 1012,1 та рівень захворюваності на 10,5% - із 902,3 до 807,6 у 2018 році.

За 1 півріччя 2018 року показник захворюваності злоякісними новоутвореннями зріс на 9,3% і становить 303,6на 100 тисяч населення проти 277,9 у 1 півріччі 2017 року. Питома вага занедбаних випадків у 4 стадії серед виявлених онкохворих у 1 півріччі 2018 року зменшилася до 15,3% проти 16,0% за аналогічний період 2017 року. Зменшилася питома вага занедбаних форм раку (4 ст. всі форми + 3 ст. візуальної локалізації) до 18,8% проти 19,7% у 1 півріччі минулого року.

Відмічається зменшення питомої ваги занедбаних візуальних форм з 15,9% до 11,2%. У І півріччі 2018 року питома вага виявляємості при профоглядах становить 22,1% проти 29,0% у минулому році .

Протягом 1 півріччя 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в структурі інфекційної захворюваності всього населення по місту відбулися зниження захворюваності грипом - на 98,9%, вірусними гепатитами - на 40,0%, гастроентероколітами невстановленої етіології - на 45,7% та; зростання захворюваності на сальмонельоз - на 57,1%, вітряну віспу – на 22,5%.

За звітний період 2018 року зареєстровано серед мешканців міста 93 випадки захворювань на кір проти 2 випадків у 2017 році за аналогічний період, ріст у 46,5 разів. Річна потреба у вакцині на 2018 рок складає 8 497 доз, за рахунок державних постачань місто отримало 11 110 доз, що складає 130,7% від річної потреби. Залишок вакцини проти кору складає 6593 дози.

Показники імунізації населення міста порівняно з аналогічним періодом минулого року становлять: проти туберкульозу - вакцинація на 43,0% (І півр. 2017р. - 42,0%), ревакцинація на 52,8% (І півр. 2017р. - 54,4%), проти кору - вакцинація на 51,9% (І півр. 2017р. – 53,4%), ревакцинація на 66,7% (І півр. 2017р. – 35,2%) та показники вакцинації проти дифтерії - виконані на 52,1% (І півр. 2017р. – 41,8%), ревакцинація на 59,5% (І півр. 2017р. – 50,1%), проти поліомієліту - вакцинація на 49,7% (І півр. 2017р. - 36,9%), ревакцинація на 54,9% (І півр. 2017р. - 60,2%).

 

Стаціонарна допомога

Кількість стаціонарних ліжок у ЛПЗ міста на 01.07.2018 року становить 1000 ліжок. Проліковано 17 386 (18 434) хворих, тобто на 5,7% менше, проведено хворими 166 765 (176 758) ліжко-днів, що на 9 993 ліжко-дні менше ніж за аналогічний період 2017 року. Середня тривалість перебування на ліжку на одному рівні і становить 9,6 (9,7).

Летальність по ЛПЗ міста за 1 півріччя 2018 року склала 1,9 проти 1,6 у 2017 році. Протягом півріччя в стаціонарах міста померло 345 (304) хворих, що на 41 хворого більше ніж у 2017 році.

В цілому по місту ліжко працювало протягом 1 півріччя 2018 року – 169,3 днів (за аналогічний період 2017 року – 175,2 днів), план роботи ліжка виконано на 100,4%, тоді як у 2017 році план було виконано на 103,9%.

За 1 півріччя 2018 року в хірургічних стаціонарах було прооперовано 4355 (4300) хворих. По стаціонарах міста зменшилася питома вага прооперованих хворих в плановому порядку з 54,7% до 53,9% від всіх прооперованих хворих та збільшилася питома вага оперованих з терміновими хірургічними станами - 75,3% (71,6% у 2017 році). Збільшилася питома вага прооперованих за методикою «Хірургія одного дня» - із 8,9% до 9,4%. Показник післяопераційної летальності зріс у порівнянні з аналогічним періодом минулого року з 0,21%до 0,57%.

 

Аналіз основних показників роботи акушерського-гінекологічної служби

В пологових будинках міста за 1 півріччя 2018 року прийнято пологів на 4,7% менше – 939 (985). Всього у пологових будинках міста народилося 952 (993) дітей, із них живими 946 (988). Випадків материнської смерті не було.

У 1 півріччі 2018 року зареєстровано в РАГСі – 624 новонароджених немовлят (в минулому році – 658). Показник дитячої смертності по місту серед дітей до 1-го року склала 2,87‰ проти 11,9‰ у минулому році. По місту було 9мертвонароджених дітей, показник мертвонароджуваності знизився із 8,33‰ до 6,41‰. У 1 півріччі 2018 року діти до 6-ти днів не помирали, тоді як у 2017 році показник ранньої неонатальної смертності немовлят по місту складала 0,72‰ (в минулому році за аналогічний період – 4,9%). Показник перинатальної смертності на 1000 народжених дітей в порівнянні з аналогічним періодом минулого року по місту знизився з 13,19‰ до 7,13‰.

 

Амбулаторно-поліклінічна допомога

За звітний період диспансерний огляд пройшло 56,5% (57,5%) всього населення міста. Відсоток вперше виявлених захворювань при диспансеризації всіх категорій населення по місту склав 26,6% (27,0%).

Населення пільгових категорій за звітний період оглянуто: інвалідів війни – 100,0% (100%); учасників бойових дій – 90,5% (87,5%); учасників війни – 85,9% (87,9%); осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 84,4% (91,3%).

Лікувально-профілактичні заклади комунальної власності міста відповідно до своїх функцій надають медичну допомогу учасникам антитерористичної операції, які звільнені в запас (демобілізовані), пораненим учасникам АТО та сім'ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції в повному обсязі виключно за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених міською Комплексною Програмою підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей.

Протягом І півріччя 2018 року в лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста надано стаціонарну допомогу – 196 учасникам АТО, амбулаторне лікування отримали – 692 учасника АТО, пройшли профілактичний огляд- 502, на диспансерний облік взято - 113 учасників АТО. Усім учасникам АТО та їх сім’ям надана медична допомога своєчасно та безоплатно відповідно до галузевих стандартів.

Усі амбулаторно-поліклінічні заклади міста проводили профогляди підлеглих контингентів населення згідно плану у 1 півріччі 2018 року, як і минулого року оглянуто 100% від запланованих на півріччя та виявлено захворювань 14,1% (16,1%). Серед підлітків виявлено захворювань у 24,7% (24,7%), учнів СПТУ - студентів 18 років і старші - у 22,0% (18,7%), дітей віком до 14 років - у 13,2% (12,7%).

Лікувально-профілактичні заклади міста річний план профілактичних флюорографічних оглядів за 1 півріччя 2018 року виконали на 46,9% (44,6%).

До лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів міста за 1 півріччя 2018 року було зроблено на 1,4% відвідувань менше – 1004 524 (1018 848) відвідувань, що становить 4,3 відвідування на 1 жителя. Кількість відвідувань вдома зменшилася на 6,6 % і становить 115494 (123608), або 0,5 відвідування на 1 жителя.

В амбулаторно-поліклінічних закладах за 1 півріччя 2018 року проведено на 7,1% менше амбулаторних операцій (без абортів). В абсолютних числах операцій (без абортів) складає 7 694 (8 278), що на 10 тис. населення складає 328,1 (350,7).

Протягом 1 півріччя 2018 року денні стаціонари поліклініки працювали у п’яти ЛПЗ міста, функціонувало 472(497) ліжок, що склало 20,0 (21,1) на 10 тис. населення, було проліковано 6 593 (6 744) хворих, що на 2,2% менше ніж у 2017 році. Показник пролікованих хворих у денному стаціонарі становить 27,9 (28,6) на 1 тис. населення. Обіг ліжка денного стаціонару у цьому році зріс з 13,6 у 2017 році до 14,0. Робота ліжка при контрольному показнику на півріччя 124,0 склала 133,5 днів, тобто 107,7% (108,3%).

В ЛПЗ працювали три стаціонари вдома, в яких проліковано 8218 (9 572 ) хворих, що на 14,2% менше ніж за аналогічний період 2017 року. Показник пролікованих хворих в стаціонарах на дому на 1 тис. населення по місту складає 35,0 (40,6).

 

Виконання міського бюджету по галузі охорони здоров'я міста Кропивницький за І півріччя 2018 року

Станом на 01 липня 2018 року на галузь «Охорона здоров’я» м. Кропивницького на 2018 рік по загальному фонду затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 268975,1 тис. грн, у тому числі:

кошти міського бюджету у сумі 58318,5 тис.грн;

кошти міського бюджету виділені для Кіровоградської обласної організації Товариства Червоного Хреста України у сумі 545,0 тис.грн;

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 189898,1 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) у сумі 7086,0 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (доступні ліки) у сумі 6177,3 тис.грн.

цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 21,0 тис. грн;

цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу у сумі 6255,8 тис.грн;

розподілений залишок медичної субвенції 2017 року у сумі 673,4 тис.грн.

За аналогічний період минулого року затверджений обсяг видатків складав усього 250194,7 тис.грн.

На січень - червень 2018 року затверджені бюджетні призначення на загальну суму 166582,9 тис.грн, за аналогічний період минулого року - 126702,0 тис.грн.

Профінансовано галузь охорони здоров’я м. Кропивницького за 1 півріччя 2018 року на загальну суму 166335,6тис.грн, що складає 99,8 % до плану на січень - червень 2018 року та на 41799,3 тис.грн більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

У тому числі профінансовано:

за рахунок коштів міського бюджету – 45106,5 тис.грн (99,6% від плану 45302,0 тис.грн);

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 110837,5 тис. грн. (100% від плану);

інсуліни – 3543,0 тис.грн (100% від плану);

медичної субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (доступні ліки) – 3088,7 тис. грн (100% від плану).

цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу у сумі 3127,9 тис.грн (100% від плану);

чорнобильські – 10,5 тис.грн (100% від плану).

розподілений залишок медичної субвенції 2017 року у сумі 621,5 тис.грн (92,3%);

З загальної суми профінансованих видатків загального фонду спрямовано на:

оплату праці з нарахуваннями – 131948,0 тис.грн (79,3 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 5692,3 тис.грн (3,4%);

придбання продуктів харчування – 802,5 тис.грн (0,5%);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 16544,2 тис.грн (10,0%);

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 15,5 тис.грн;

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 5519,9 тис. грн (3,3%),

кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 3543,0 тис.грн (2,1%);

придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари) – 763,1 тис.грн (0,5%);

оплату послуг (крім комунальних) – 1503,2 тис.грн (0,9%);

навчання з охорони праці – 3,9 тис.грн.

Рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017року №759 затверджена Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017–2019 роки (зізмінами).

Станом на 25 липня 2018 року для забезпечення соціального захисту учасників АТО медичними закладами використано кошти у сумі 568,35 тис.грн, у тому числі на забезпечення:

продуктами харчування, лікарськими засобами та виробами медичного призначення у разі стаціонарного лікування на суму 290,99 тис.грн;

медичним обстеженням і диспансеризацією із залученням необхідних спеціалістів на суму 44,98 тис.грн;

надання акушерської та гінекологічної допомоги на суму 34,29 тис. грн;

безкоштовним зубопротезуванням та лікуванням стоматологічних захворювань на суму 68,88 тис. грн;

безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування на суму 121,94 тис. грн;

дітей віком до 3-х років та від 3-х до 6 років лікарськими засобами

безкоштовно або на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування (батьки яких - учасники бойових дій в АТО, інваліди внаслідок війни та загиблі учасники бойових дій в АТО) на суму 7,27тис. грн. 

Проведено касові видатки за 1 півріччя 2018 року по загальному фонду на загальну суму 166162,9 тис. грн.

За аналогічний період минулого року касові видатки становили усього 124085,7 тис.грн.

Станом на 01.07.18 залишки коштів на рахунках загального фонду, відкритих в УДКСУ у м. Кропивницькому, становили усього 172,7 тис.грн, із них кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 125,8 тис.грн.

По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2018 рік затверджено кошторисні призначення на загальну суму 14261,1 тис.грн, на аналогічний період минулого року - 19504,0 тис.грн.

На січень - червень 2018 року затверджені планові призначення по бюджету розвитку у сумі 10326,1 тис.грн, за аналогічний період минулого року – 17706,0 тис.грн.

Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 7535,7 тис.грн, що складає 73,0 % від затверджених планових призначень на 1 півріччя 2018 року. За аналогічний період минулого року профінансовано 8426,8 тис.грн.

Касові видатки по спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) становлять 6360,3 тис.грн. За аналогічний період минулого року -7610,7 тис.грн.

За півріччя 2018 року закладами охорони здоров’я міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі 8079,7 тис.грн, що на 1678,3 тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, з них:

за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески) у сумі 6264,5 тис.грн;

від здачі в оренду майна - 1050,4 тис.грн;

від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) - 742,3 тис.грн;

від реалізації в установленому порядку майна - 22,5 тис.грн.

За 1 півріччя 2018 року лікувально-профілактичними закладами міста здійснено касові видатки по спеціальному фонду міського бюджету (власні надходження)на суму 7945,7 тис.грн та на 1558,7 тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із загальної суми касових видатків по спеціальному фонду (власні надходження) спрямовано на:

оплату праці з нарахуваннями – 533,6 тис.грн (6,7%);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 3185,4 тис.грн (40,0%);

придбання продуктів харчування – 23,9 тис.грн (0,3%);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 15,7 тис.грн (0,2%);

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства 2,0 тис. грн (0,1%);

придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари та інше) – 2284,2 тис.грн (28,6%);

оплату послуг (крім комунальних) – 1482,5 тис.грн (18,7%);

навчання по охороні праці та інше – 44,5 тис.грн (0,6%);

інші видатки (податки та збори) – 26,5 тис.грн (0,3%);

капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довготривалого користування) – 341,5 тис.грн (4,3%).

капітальний ремонт об’єктів – 5,9 тис.грн (0,2%).

Станом на 01.07.2018 року по галузі охорони здоров'я міста склалася кредиторська заборгованість за загальним фондом на загальну суму 2016,1тис.грн.

На сьогоднішній день по галузі охорони здоров'я м. Кропивницький діє галузева Програма розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького на 2017-2020 роки, в якій затверджені видатки на 2018рік у сумі 29538,2тис.грн. Станом на 01.07.2018року фактичне виконання Програми за рахунок коштів міського бюджету складає 16634,66тис.грн (що становить 56,3% від затвердженої в програмі суми) та за рахунок централізованого постачання з обласного бюджету – 6167,75тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі охорони здоров'я міста Кропивницький за 1 півріччя 2018 рокустановить 4539 грн, що більше ніж за аналогічний період 2017 року на 498 грн.

 

Робота за зверненнями громадян у І півріччі 2018 року

У І півріччі 2018 року до управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького надійшло 260 письмових звернень, що на 34 менше в порівнянні з І півр. 2017 року (294), з них: скарг 11 (І півр. 2017р. – 30), подяк медичним працівникам 12 (І півр. 2017р. – 19).

В інші організації за належністю у І півріччі 2018 р. звернення не направлялися (ІІ кв. 2017р. – 0).

Через МОЗ України, Верховну Раду, секретаріат Президента України, Кіровоградську облдержадміністрацію, Міську раду міста Кропивницького депутатів різних рівнів надійшло звернень 243 (І півр. 2017р. – 254). Безпосередньо від заявників надійшло 11 звернень (у т.ч. поштою - 4) (І півр. 2017р. – 21), на особистий прийом звернулось 6 громадян.

 

Розподіл по характеру звернень викладено у таблиці: 

Характер звернень

І пів.2018 р.

І пів.2017 р.

Про незадовільне медобслуговування у стаціонарі

8

1

Про незадовільне медобслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах

14

13

У зв’язку зі смертю хворих

1

2

Про грубе та формальне відношення до хворих

6

13

Про неправильні дії медпрацівників та органів охорони здоров’я

7

12

Про надання медичної допомоги з них:

27

30

надання матеріальної допомоги на лікування

13

14

Про сан-кур.лікування

0

3

Про направлення на МСЕК

10

8

Про забезпечення ліками, виробами мед призначення

40

58

Про забезпечення медобладнанням

2

0

Про забезпечення слуховими апаратами, окулярами

0

0

Питання застосування трудового законодавства

-

-

Про призначення та переміщення кадрів

-

-

Подяки працівникам охорони здоров'я

12

19

Надання медичної допомоги дітям

4

2

Питання, що не входять до компетенції, органів охорони здоров’я

-

1

Повернуто за належністю

-

-

Інші питання

129

132

РАЗОМ:

260

294

По ЛПЗ міста

І пів.2018 р.

І пів.2017 р.

КЗ «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда»

43

50

КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»

44

40

КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»

18

12

Пологовий будинок № 1

10

16

КЗ «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького»

1

-

Кіровоградська міська дитяча лікарня

 

1

Дитяча поліклініка №1

10

18

Міська стоматполіклініка №1

4

4

Міська стоматполіклініка №2

0

4

Дитяча стоматполіклініка

5

0

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини

8

4

СМСЧ №19

2

7

Передано в інші

135

0

Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда"

42

57

Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда"

35

45

Повернуто за належністю

0

1

Без закладу

63

62

Всього

285

321