Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » » «Підсумки роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кіровограда за 2015 рік. Стан роботи зі зверненнями громадян у 2015 році»

«Підсумки роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кіровограда за 2015 рік. Стан роботи зі зверненнями громадян у 2015 році»

Чисельність постійного населення м. Кіровограда з с. Новим станом на 01.01.2015 року становила 237 276 осіб. Із загальної чисельності населення дітей від 0-14 років – 34 863, що становить 14,7, підлітків – 5 850, що становить 2,5%, особи пенсійного віку – 58 745, що становить 24,8%. Особи працездатного віку становили –137 818, що становить 58,1% від загальної чисельності населення.

У 2015 році показник народжуваності на 1 000 населення становить 11,3 (2014р. – 10,5 ). В абсолютних числах кількість новонароджених у 2015 році – 2 676 дітей, тоді як у 2014 році було народжено 2 870 дітей.

У 2015 році в місті показник загальної смертності на 100 тис населення дещо зменшився і становить 1 142,97 проти 1 203,85 у 2014 р. Природний приріст населення залишається від'ємним і у 2015 році становить - 0,2 проти 1,5 у 2014 році. За останніх 5 років це найкращий показник. За причинами смерті, як і в попередні роки, на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу - 64,9%, на другому місці - смертність від злоякісних новоутворень – 19,8%, на третьому місці - смерті від хвороб органів травлення - 4,4% (2014 рік - нещасні випадки, отруєння та травми - 5,4%).

В структурі смертності дітей до 17 років за причинами на першому місці знаходяться хвороби окремих станів перинатального періоду, які склали 37,5% (у 2014 році хвороби окремих станів перинатального періоду і вроджені аномалії – 35,7%), на другому місці - вроджені аномалії – 25,0% (у 2014 році були травми - 14,3%), на третьому місці – травми - 16,7% (у 2014 році були хвороби ендокринної системи - 7,1%).

На кінець 2015 року ліжковий фонд нараховує 1145 (у 2014 році 1 105) ліжок цілодобового перебування та 427 ліжок денного стаціонару поліклінік. Забезпеченість ліжками на 10 тис. населення становить 48,5 проти 49,3 у 2014 році (по області за 2015 рік – 88,3), ліжками ДСП – 18,1 (18,0), (по області за 2015 рік – 17,0).

Кількість штатних посад лікарів порівняно із 2014 роком збільшилася на 2,4% і становить 852,75 (833,0), число зайнятих посад більше на 3,5% і становить 757,5 (757,5). Кількість фізичних осіб лікарів (без зубних) збільшилася на 34 особи – 5,8% і становить 615 (581) лікарів. Забезпеченість фізичними особами лікарів (без зубних) на 10 тис. нас. становить 25,9 (2014 р. – 24,4), укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів 70,4% проти 50,3 у 2014 році, обласний показник 2015 р. – 52,8. протягом 2014-2016 років перепідготовку по сімейній медицині пройшло 55 лікарів первинної ланки.

Забезпеченість фізичними особами середніх медичних працівників на 10 тис. населення склала 66,6 (2014 рік – 64,3) (обласний показник 2014 року – 95,1).

У ЛПЗ міста працює 33 молодих фахівців та навчається 17 інтернів.

Серед показників роботи за 2015 рік зупинимося на наступних.

Відмічається зниження поширеності туберкульозу на 6,2% (на 100 тис. населення становить 95,7 випадків проти 101,7), захворюваності на 16,2% (65,3 проти 75,9), але ріст смертності від туберкульозу на 12,0% (13,1 на 100 тис. населення проти 11,7 у 2014 році). Слід відмітити покращення деяких показників у 2015 році: показник охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення на 1000 дітей, що підлягало туберкулінодіагностиці зріс з 931,7 у 2014 році до 999 у 2015 році, збільшилася кількість профілактично оглянутих на туберкульоз на 1000 населення до 629,7 проти 587,9 у 2014 році, покращився показник питомої ваги виявлених хворих на туберкульоз при профоглядах до 53,2% проти 43,1% у 2014 році. Але відмічається погіршення показника охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ на 100 народжених живими з 76,2 у 2014 році до 59,8 за рахунок низької вакцинації новонароджених дітей у перинатальному центрі та неможливості придбання вакцини в кінці року із-за її відсутності у поставщиків.

Аналізуючи показники діяльності онкологічної служби за 2015 рік слід відмітити ріст поширеності злоякісних новоутворень на 3,8% із 2 915,8 до 3027,7 на 100 тис. населення, при зменшенні захворюваності на 4,9% (543,2 проти 569,8 на 100 тис. населення). Зросла питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше у 4 стадії з 17,8% до 19,0%, виявлених вперше в 3 і 4 стадіях із 15,8% до 20,1%. Показник смертності від злоякісних новоутворень у 2015 році в порівнянні з попереднім роком дещо знизився і склав на 100 тис. населення 236,0 випадків проти 247,1 у минулому році.

За 2015 рік по даним МСЕК кількість первинно визнаних інвалідами серед дорослого населення становить 1058 осіб. Серед осіб працездатного віку вийшли на інвалідність вперше 741 хворих проти 730 у 2014 році, збільшення відбулося на 11 осіб, тобто на 1,5%. Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку на 10 тис. населення зрісдо 52,0 проти 51,6 у 2014 році (обласний показник за 2015 рік – 50,4).

Серед первинно визнаних інвалідами найвища питома вага, як і раніше, інвалідів 3-ої групи – 58,4%.

В працездатному віці по даним ЛКК по місту висока питома вага інвалідів в ЦПМСД №1 (інвалідів І групи – 20,0%, інвалідів ІІ групи – 30,0%).

Кількість дітей-інвалідів віком від 0 до 17 років в 2015 році зросла на 4,3% і становить 1009 проти 967 в 2014 році. Вперше визнано інвалідами у 2015 році 124 дітей проти 95 у 2014 році, що призвело до росту показника первинної інвалідності дитячого населення з 23,55 до 30,29 на 10 тис. дітей. Показник первинної інвалідності на 10 тис. дитячого населення збільшився по розладам психіки, хворобам нервової системи, вуха та сосковидного відростку, органів дихання, кістково-м’язової системи та знизився по вродженим вадам, не було первинних інвалідів по хворобам ока, системи кровообігу та шкіри.

Загальна кількість відвідувань в поліклініку за 2015 рік у порівнянні з 2014 роком збільшилася на 3,7% і склала 1678 292 відвідування, що на одного жителя становить 7,1 (2014 рік – 6,8). Кількість відвідувань хворих вдома на одного жителя складає 1,0 протягом двох років.

Періодичними профілактичними оглядами населення міста у 2015 році охоплено на 98,2%, практично як у 2014 р., аналогічна і виявляємість захворювань при профоглядах - 23,8% серед усіх оглянутих.

Показники виконання плану профілактичних щеплень у 2015 році погіршилися із-за відсутності імунобіологічних препаратів,

Погіршилися показники роботи ліжок денного стаціонару. На кінець 2015 року 427 ліжок, на яких проліковано 11 194 хворих, що на 6,5% менше ніж у 2014 році. Показник пролікованих на 10 тис. населення становить 471,8 (500,2) (обласний показник 2015 року – 485). Обіг ліжка ДСП по місту становить 27,7 проти 29,5 у 2014 році.

Дещо зменшилися і показники стаціонарів вдома (749,5 проти 753,4 у 2014 році.

Ліжковий фонд складає 1 145 ліжок, забезпеченість ліжками на 10 тис. населення становить 48,5 проти 49,3 у 2014 році.

В стаціонарах лікувально-профілактичних закладів проліковано 39 246 (37 997) хворих, що на 3,3% більше ніж у 2014 році. Рівень госпіталізації у лікарняні заклади міста протягом двох років складає 16,7 хворих на 100 жителів. Число днів роботи ліжка – 338,8 проти 344,2 у 2014 році (обласний показник 2015 року – 332,5). Відносно плану роботи на рік - ліжка по місту спрацювали на 103,2% (104,4%).

У 2015 році всі лікувальні заклади план роботи ліжка виконали, крім пологового будинку №1, який виконав план на 92,7%. В розрізі профілів ліжок найнижчі показники зайнятості у 2015 році зареєстровані на ліжках:

- для вагітних і роділь – 173,3(188,0) – 63,7% (69,1%) (ПБ№1 – 50,2%, ПБ № 2 – 130,4%);

- гнійні хірургічні – 309,2 (343,1) - 90,9% (100,9%).

Протягом 2014 року у пологових будинках міста відбулося 2 314 (у 2014 р.- 2 504) пологів, що на 8,2% менше ніж у 2014 році. По даним РАГСу в м. Кіровограді за 2015 рік народилися живими 2664 малюків (у 2014р. – 2 853), зареєстровано 14 (у 2014 р.- 20) малюків, які померли у віці до року і показник смертності немовлят на 1000 народжених живими становить – 5,06‰ проти 6,88‰ у минулому році.

Відмічається зниження по місту показника мертвонароджуваності з 5,81‰ до 4,32‰ у 2015р., у пологових будинках міста цей показник порівняно з минулим роком знизився і склав 5,17‰ (у 2014 році – 5,56‰).

Рання неонатальна смертність немовлят по місту знизилася і складає – 1,45‰ проти 1,72‰ у 2014 році. Перинатальна смертність немовлят знизилася з 7,52‰ до 5,76‰ у 2015 році, у пологових будинках міста цей показник порівняно з минулим роком знизився із 7,15‰ до 5,60‰.

Постнеонатальна смертність зменшилася із 12 до 6 випадків і становить 2,17‰ (у 2014 році – 4,13‰).

Кількість абортів на 1000 жінок по місту становить 23,9 проти 24,8 у 2014 р. при кількості абортів на 100 пологів 63,4 проти 62,3 у 2014 р.

Число фізіотерапевтичних процедур зменшилося як в поліклініці, так і в стаціонарі.

Загальне число функціональних обстежень на 10 тис. населення збільшилося і становить 6 266,1 (у 2014 р.- 5 624,9). Кількість УЗД на 1 діючий апарат по місту зменшилася з 10 064,0 до 9 547,2, що очевидно пов’язано зі збільшенням кількості УЗ-апаратів.

На кінець звітного 2015 року в ЛПЗ міста знаходилось під диспансерним наглядом 6 049 ветеранів війни, що на 33 особи (0,5%) більше минулого року, з них учасників бойових дій – 1 482 осіб, інвалідів війни - 555, учасників війни - 3 448, осіб прирівняних по пільгам – 564.

У 2015 році отримали стаціонарне лікування 3 292 особи – 54,4%( у 2014 р.- 85,2%), в т.ч.: УБД – 51,0% (у 2014 р.- 82,2%), учасники війни – 56,1% (85,4%), інваліди війни – 51,2% (у 2014 р.- 88,2%).

Протягом 2015 року в ЛПЗ міста знаходилось під диспансерним наглядом 1 365 осіб потерпілих від аварії на ЧАЕС (2014 рік – 1 400 осіб), із них: 1 019 ліквідаторів, 115 евакуйованих, 44 переселенців і 187 дітей народжених від осіб постраждалих від аварії на ЧАЕС.

Загалом по місту оглянуто ліквідаторів – 98,9%, евакуйованих - 98,3%, переселенців – 97,7%. Усі особи, потерпілі від аварії на ЧАЕС, які оглянуті, 100% проліковані амбулаторно, питома вага пролікованих в стаціонарі ліквідаторів становить 31,4% протягом обох років, евакуйованих – 33,6% (2014 рік – 16,8%), переселенців – 51,2% (2014 рік – 23,1%), дітей – 21,8% (2014 рік – 23,0%).

Лікувально-профілактичні заклади комунальної власності міста відповідно до своїх функцій надають медичну допомогу учасникам антитерористичної операції, які звільнені в запас (демобілізовані), пораненим учасникам АТО та сім'ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції в повному обсязі виключно за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених міською Комплексною Програмою підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей – жителів міста Кіровограда,

В стаціонарах лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста фактично проліковано 430 учасників АТО та 25 дітей, які провели 3030ліжко-днів; безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування отримали 128учасників АТО та 2дитини; стоматологічну допомогу отримали 124 учасника АТО, надана акушерська допомога 7 дружинам учасників АТО; проведені медичні обстеження 778учасникам АТО, взято на диспансерний облік 282учасника АТО. Усім учасникам АТО надана медична допомога своєчасно та безоплатно відповідно до галузевих стандартів.

Протягом 2014-2016 років за медичною допомогою в лікувально-профілактичні заклади комунальної власності міста звернулося 1897 учасників антитерористичної операції.

Станом на 01.02.16 у медичних закладах міста спостерігається 657 демобілізованих військовослужбовців, з них 146 знаходиться на диспансерному обліку.

За 2015 рік до управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради надійшло 420 письмових звернень, що на 68 менше в порівнянні з 2014 роком, з них: скарг - 14, подяк медичним працівникам – 10. Звернення направлені в інші організації за належністю – 3. Через МОЗ України, Верховну Раду, секретаріат Президента України, Кіровоградську облдержадміністрацію, депутатів різних рівнів надійшло 404 звернення, безпосередньо від заявників надійшло -16.

По характеру звернень збільшилася кількість звернень щодо незадовільного медобслуговування у стаціонарі (в поліклініках зменшилася), неправильних дій медпрацівників, грубого та формального відношення до хворих, надання медичної допомоги дітям, забезпечення ліками та виробами медичного призначення. По закладах: збільшилася кількість звернень щодо роботи закладів другого рівня надання медичної допомоги (ЦМЛ, ПО - в 1,5 рази, пологові будинки - в 6 раз, дитяча поліклініка – в 2,4 рази) та зменшилась по первинній ланці майже вдвічі.

Також слід зазначити значний процент (12,3%) звернень громадян, які опрацьовуються безпосередньо працівниками управління без залучення лікувально-профілактичних закладів.

Основним недоліком розгляду звернень громадян є випадки порушення терміну розгляду звернень встановлених управлінням охорони здоров’я Кіровоградської міської ради для ЛПЗ міста, відповіді надаються стислої форми, не містять повного вирішення питань, викладених у зверненнях громадян стосовно надання медичної допомоги, а іноді взагалі надаються не по суті.

На галузь охорони здоров’я м. Кіровограда на 2015 рік по загальному фонду затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 198906,7 тис. грн, у тому числі:

-кошти міського бюджету - 16586,0 тис.грн;

-медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 171463,5 тис.грн;

-медична субвенція з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 5447,6 тис.грн;

-стабілізаційна дотація з державного бюджету - 4739,6 тис.грн;

-кошти обласного бюджету на виплату заробітної плати працівникам державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 МОЗ України» - 670,0 тис.грн.

Профінансовано галузь охорони здоров’я м. Кіровограда за 2015 рік на загальну суму 197713,5 тис. грн, що складає 99,4% до затвердженої річної суми видатків, та більше на 46446,9 тис.грн, ніж за 2014 рік.

З загальної суми профінансованих видатків спрямовано на захищені статті 194109,2 тис.грн (98,2% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі

оплата праці з нарахуваннями - 151489,7 тис.грн;

По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2015 рік затверджено з усіма уточненнями кошторисні призначення на загальну суму 13459,0 тис. грн та профінансовано - 13454,2тис. грн.

У 2015 році за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку):

1) придбано обладнання на загальну суму 6550,6тис. грн, у тому числі:

КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда" - 1168,0 тис. грн(апарат УЗД, санітарно-медичний автомобіль, спірограф, реограф, електрокардіограф, приліжкові кардіомонітори, шприцеві дозатори);

КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги" - 1400,3 тис. грн (наркозно-дихальний апарат, монітор кардіологічний, біохімічний аналізатор, стіл операційний, коагулятор, електрохірургічний апарат, хірургічні набори та ін.);

дитяча міська лікарня – 1217,3 тис. грн (апарат УЗД, прилад фотохімічної обробки рентгенплівкки, пульсоксиметр);

пологовий будинок № 1 – 1288,3 тис. грн (апарат УЗД, біохімічний аналізатор, комп’ютерна техніка);

дитяча міська поліклініка № 1 – 237,0 тис. грн (датчик лінійний до УЗД-апарата, рентген трубка, апарат скануючий лазерний, набір офтальмологічних лінз та ін.);

КЗ "Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда" – 528,5 тис. грн(датчик до УЗД-апарату, паровий стерилізатор, щілинна лампа, повітряні стерилізатори, дозатори піпеточні);

міська стоматологічна поліклініка № 1 – 230,0 тис. грн (дентальний ренггенапарат, стоматологічна установка, апарат УВЧ, апарат Поток та ін.);

стоматологічна поліклініка № 2 – 95,4 тис. грн (стоматологічна установка, компресор, аквадистилятор та ін.);

дитяча стоматологічна поліклініка – 99,5 тис. грн (стоматологічна установка, сухожарова шафа);

КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м.Кіровограда"–196,5 тис. грн (електрокардіографи, комплекти меблів, ваги медичні, столик маніпуляційний та ін.);

КЗ "Центр певинної медичко-санітарної допомоги № 2 м.Кіровограда"–89,8 тис. грн (ваги електронні з ростоміром, спірограф, електрокардіограф, апарат для фізіотерапії та ін.)

 

2) проведено капітальні ремонти приміщень та комунікацій на загальну суму 4324,5 тис. грн:

капітальний ремонт фасаду із заміною вікон дитячого інфекційного відділення стаціонару № 1 КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда" – 448,6тис.грн;

капітальний ремонт рентгенологічного відділення стаціонару № 1 КЗ"Центральна міська лікарня м. Кіровограда" (виготовлення проектно-кошторисної документації) – 71,1 тис. грн;

капітальний ремонт інженерних мереж та покрівлі КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги" – 385,0 тис. грн;

капітальний ремонт відділення патології вагітності пологового будинку№ 1 – 1746,7 тис. грн;

капітальний ремонт інженерних мереж міської стоматологічної поліклініки № 1 – 450,0 тис. грн;

капітальний ремонт стоматологічної поліклініки № 2 із заміною вікон – 150,0 тис. грн;

переведення стоматологічної поліклініки № 2 на електричне опалення – 278,2 тис. грн;

капітальний ремонт амбулаторії № 8 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» - 698,0 тис. грн;

переведення опалення амбулаторії № 8 КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда" – 96,9 тис. грн

 

За 2015 рік закладами охорони здоров’я комунальної власності міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі 8094,4 тис. грн, або 97,6 % річного плану, що на 2231,5 тис. грн більше, ніж за 2014 рік.

Станом на 01.01.2016 року по галузі охорони здоров'я міста кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами відсутня.

На сьогоднішній день по галузі "Охорона здоров'я" міста Кіровограда діють 6міських галузевих програм.

На 2015 рік на виконання заходів затверджених програм у кошторисах лікувально-профілактичних закладів комунальної власності затверджено видатки у сумі 26163,4 тис. грн.

За 2015 рік фактично виконано заходи на загальну суму 27161,7 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів з державного бюджету – 2069,3 тис. грн, та міського 25092,4 тис.грн.

 

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Кіровоградської області за 2015 рік м. Кіровоград зайняло 12 місце, в попередньому році - 14.