Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » » 20 лютого 2015 року відбулося засідання колегії управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради, на якому підведені підсумки роботи медичної галузі міста Кіровограда за 2014 рік та визначені пріоритетні напрямки розвитку.

20 лютого 2015 року відбулося засідання колегії управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради, на якому підведені підсумки роботи медичної галузі міста Кіровограда за 2014 рік та визначені пріоритетні напрямки розвитку.

На колегії були присутні працівники управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради, керівники лікувально-профілактичних закладів, заступники головних лікарів, завідуючі амбулаторіями та відділеннями, міські позаштатні фахівці.
 

20 лютого 2015 року відбулося засідання колегії управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради, на якому підведені підсумки роботи медичної галузі міста Кіровограда за 2014 рік та визначені  пріоритетні напрямки розвитку.

 

20 лютого 2015 року відбулося засідання колегії управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради, на якому підведені підсумки роботи медичної галузі міста Кіровограда за 2014 рік та визначені  пріоритетні напрямки розвитку.

 

Аналіз роботи лікувально-профілактичних

закладів міста Кіровограда за 2014 рік

Чисельність постійного населення м. Кіровограда з с. Новим станом на 01.01.2014 року становила 238 319 осіб. Із загальної чисельності населення дітей від 0-14 років – 33 903, що становить 14,2% (2013 рік - 13,8%), У 2014 році показник народжуваності на 1000 населення становить 10,5 (2013р. – 12,0 ). В абсолютних числах кількість новонароджених у 2014 році - 2514 дітей, тоді як у 2013 році було народжено 2871 дітей.

У 2014 році в місті показник загальної смертності на 100 тис населення становить 1203,85 проти 1388,91 у 2013 р. (по області 2013 рік - 1665,68). Природний приріст населення залишається від'ємним і у 2014 році становить 1,5 проти 1,9 у 2013 році. За причинами смерті, як і в попередні роки, на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу - 67,9% (2013 рік – 62,2%). На другому місці - смертність від злоякісних новоутворень – 21,6% (2013 рік - 18,9%), на третьому місці - смерті від нещасних випадків, отруєнь та травм - 5,4% (2013 рік - 5,6%).

В структурі смертності дітей до 17 років за причинами на першому місці знаходяться хвороби окремих станів перинатального періоду і вроджені аномалії , які склали 35,7% (у 2013 році хвороби окремих станів перинатального періоду – 31,0%, вроджені аномалії – 17,2%), на третьому місці – травми - 10,7% (у 2013 році були новоутворення – 14,8%).

На кінець 2014 року ліжковий фонд нараховує 1105 ліжок цілодобового перебування та 427 (397) ліжок денного стаціонару поліклініки. Забезпеченість ліжками на 10 тис. населення становить 47,4 проти 47,16 за 2013 рік (разом із ліжками СМСЧ №19 – 49,3 (48,2) (по області за 2014 рік – 86,3), ліжками ДСП – 18,3 (16,9), (разом із ліжками СМСЧ №19 – 18,0 (17,5) (по області за 2014 рік – 17,8).

Число штатних посад лікарів порівняно із 2013 роком зменшилося на 2,7% і становить 833,0 (855,5), число зайнятих посад менше на 2,1% і становить 757,5 (773,25). Число фізичних осіб лікарів (без зубних) зменшилося на 16осіб і становить 584 (600). Забезпеченість фізичними особами лікарів (без зубних) на 10 тис. нас. становить 24,5 (2013 р. – 25,1), (обласний показник 2013 року – 32,4). Забезпеченість фізичними особами середніх медичних працівників на 10 тис. населення склала 64,5 (2013 рік – 64,0) (обласний показник 2013 року – 94,7).

Показник поширеності захворювань на 10 тис. населення серед дорослого населення у 2014 році вищий за минулорічний на 1,1% і становить 17816,5 на 10 тис. населення проти 17630,5 у 2013 році (обласний показник 2013 року – 17603,6), серед підлітків - зріс на 0,7% і становить 22538,8 проти 22376,4 у 2013 році (обласний показник 2013 р. – 19338,7), серед дитячого населення від 0-14 років показник на 1 тис. населення зріс на 2,0% і становить 2042,5 проти 2001,6 у 2013 році (обласний показник 2013 року – 1723,4).

Захворюваність з діагнозом встановленим вперше на 10 тис. населення серед дорослих зросла на 3,1% і становить 4406,1 проти 4272,5 у 2013 році (обласний показник 2013 року – 4379,3), серед дітей від 0-14 років на 1 тис. дитячого населення – зросла на 1,8% і становить 1818,7 проти 1785,8 у 2013 році (обласний показник 2013 року – 1408,7).

Під диспансерним наглядом на кінець 2014 року перебувають 69270 дорослих, що на 10 тис. населення становить 7212,1 (обласний показник 2013 року – 7390,9), 1058 підлітків, що на 10 тис. населення становить 3498,5 (обласний показник 2013 року – 4663,6), 5589 дітей, що на 1 тис. населення становить 164,9 (обласний показник 2013 року– 232,9).

Показник інфекційної захворюваності зріс на 3,1% і в 2014 році відмічається ріст захворюваності на грип – на 119,2% або у 2,2 рази, на кір – у 8,8 разів, ГЕК встановленої етіології - на 11,2% та зменшення захворюваності вірусними гепатитами - на 41,0%: «В» - на 27,8%, «С» - на 90,0%, сальмонельозом – на 33,1%.

Поширеність туберкульозу залишилася на одному рівні і становить 100,7 проти 101,1 на 100 тис. населення (обласний показник 2013 року – 124,9), захворюваність на туберкульоз у 2014 році зменшилася на 2,4% і склала 75,9 проти 77,7 у 2013 році (обласний показник 2013 року – 77,2). Смертність від туберкульозу зменшилася на 32,5% і становить 11,7 на 100 тис. населення проти 15,5 у 2013 році (обласний показник 2013 року – 15,4). Слід відмітити погіршення деяких показників у 2014 році: показник охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення на 1000 дітей, що підлягало туберкулінодіагностиці з 989,2 у 2013 році до 931,7 у 2014 році (обласний показник 2014 року – 937,8), зменшилася кількість обстежених флюорографічно на 1000 населення до 597,0 проти 622,9 у 2013 році (обласний показник 2013 року – 633,9), погіршився показник питомої ваги виявлених хворих на туберкульоз при профоглядах до 43,1% проти 44,6% у 2013 році (обласний показник 2014 року – 51,3%). Необхідно відмітити погіршення показника охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ на 100 народжених живими з 92,6 у 2013 році до 76,2 (обласний показник 2014 року – 75,6).

Аналізуючи показники діяльності онкологічної служби за 2014 рік слід підкреслити, що за даними онкодиспансеру поширеність злоякісних новоутворень залишається високою і зросла на 5,7% із 2757,9 до 2915,8 на 100 тис. населення (по області 2013 рік – 2374,2, по Україні 2013рік – 2402,6), рівень онкологічної захворюваності по місту зріс на 5,0% і становить 569,8 проти 542,7 на 100 тис. населення (по області 2013 рік – 449,6, по Україні 2013рік – 360,3). Питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше у 4 стадії зменшилася із 18,4% до 17,8% (обласний показник 2014 року – 17,3%). Питома вага візуальних форм злоякісних новоутворень виявлених вперше в 3 і 4 стадіях збільшилася із 14,1% до 15,8% (обласний показник 2013 року - 16,2%). Показник смертності від злоякісних новоутворень у 2014 році в порівнянні з попереднім роком дещо зріс і склав 247,1 проти 244,7 на 100 тис. населення (по області 2013 рік – 221,6, по Україні 2013рік – 201,6).

Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку на 10 тис. населення знизився до 52,1 проти 54,0 у 2013 році (обласний показник за 2013 рік – 53,1).

Кількість дітей-інвалідів віком від 0 до 17 років в 2014 році зросла на 1,4% і становить 967 проти 954 в 2013 році. Вперше визнано інвалідами у 2014 році 95 дітей проти 93 у 2013 році, що привело до росту показника первинної інвалідності дитячого населення з 23,16 до 23,55 на 10 тис. дітей до 17 років (обласний показник 2014 року – 24,18). Показник первинної інвалідності на 10 тис. дитячого населення збільшився по хворобам ендокринної системи - із 1,7 до 4,0 та новоутворенням – із 05, до 1,2 та знизився по вродженим вадам - із 9,5 до 8,7, хворобам нервової системи - із 4,5 до 1,5.

Загальна кількість відвідувань в поліклініку за 2014 рік склала 1618590 відвідування (у порівнянні з 2013 роком зменшилася на 6,6%) і на одного жителя становить 6,8 (2013 рік – 7,3). Кількість відвідувань хворих вдома знизилася на 4,1% і становить 229919, що на одного жителя складає 1,0 відвідування протягом двох років.

Періодичними профілактичними оглядами населення міста у 2014 році охоплено на 98% (96,2%). Покращилося виявлення захворювань при профоглядах до 23,5% (2013 рік – 18,5%) серед усіх оглянутих.

Показники виконання плану профілактичних щеплень у 2014 році погіршилися із-за періодичної відсутності імунобіологічних препаратів.

Кількість ліжок денного стаціонару на кінець 2014 року становить 427 ліжок, на яких проліковано 11921 (11279) хворих, що на 5,7% більше ніж у 2013 році. Показник пролікованих на 10 тис. населення становить 500,2 (471,4) (обласний показник 2013 року – 714,3). Обіг ліжка ДСП по місту становить 29,5 проти 28,4 у 2013 році.

Кількість хворих, які проліковані в стаціонарі вдома, зменшилась по місту на 8,3% у порівнянні з 2013 роком і становить 17955 (16587). Показник пролікованих хворих вдома на 10 000 населення становить 753,4 проти 693,3 у 2013 році (обласний показник 2013 року – 585,7).

 

Ліжковий фонд складає 1105 ліжок, забезпеченість ліжками на 10 тис. населення становить 46,37 проти 47,16 у 2013 році..

В стаціонарах лікувально-профілактичних закладів проліковано 37997 (37830) хворих, що на 0,4% більше ніж у 2013 році. Число днів роботи ліжка – 342,0 проти 345,8 у 2013 році (обласний показник 2014 року – 339,6). Відносно плану роботи на рік ліжка по місту спрацювали на 104,4% (105,5%).

У 2014 році проведено 26131 (25862) оперативних втручань включаючи амбулаторні, що становить на 10 тис. населення - 1096,5 проти 1080,9 у 2013 році (по області у 2013 році – 1168,3). Післяопераційна летальність в стаціонарі збільшилася і становить - 0,45 проти 0,36 у 2013 році (обласний показник 2013 року - 0,5). Показник післяопераційної летальності при терміновій хірургічній допомозі знизився до 0,62 проти 0,88 у 2013 році (обласний показник 2014 року - 0,67).

Протягом 2014 року у пологових будинках міста відбулося 2504 (2549) пологів, що на 1,8% менше ніж у 2013 році. По даним РАГСу в м. Кіровограді за 2014 рік зареєстровано 20 (19) малюків, які померли у віці до року і показник смертності немовлят на 1000 народжених живими становить 6,88‰ проти 6,63‰ у минулому році.

Відмічається зниження по місту показника мертвонароджуваності з 6,59‰ до 5,81‰ у 2014 р., у пологових будинках міста цей показник порівняно з минулим роком знизився і склав 1,99‰ (у 2013 році – 5,45‰).

Рання неонатальна смертність немовлят по місту знизилася і складає – 1,72‰ проти 2,79‰ у 2013 році. Перинатальна смертність немовлят знизилася з 9,36‰ до 7,52‰ у 2014 році, у пологових будинках міста цей показник порівняно з минулим роком знизився із 7,79‰ до 1,99‰.

Постнеонатальна смертність збільшилася із 7 до 12 випадків і становить 4,13‰ (у 2013 році - 2,44‰).

Кількість абортів на 100 пологів по місту становить 62,3 проти 66,4 у 2013 р.

Загальне число функціональних обстежень на 10 тис. населення зменшилося і становить 5624,9 (5923,7) (обласний показник 2013 року – 8695,7), обстежень на 100 відвідувань в поліклініку із 7,1 до 5,0 (обласний показник 2013 року - 7,3). Показник рентгенологічних обстежень на 10 тис. населення порівняно з минулим роком по місту зменшився і становить 4534,5 (4590,8) (обласний показник 2013 року – 5068). Кількість ультразвукових досліджень на 10 тис. населення у 2014 році більша і становить 8023,5 проти 7082,7 у 2013 році (обласний показник 2013 року - 6876). Кількість УЗД на 1 діючий апарат по місту збільшилася з 9473,6 до 10064,0 (обласний показник 2013 року - 7872).

На кінець звітного 2014 року в ЛПЗ міста знаходилось під диспансерним наглядом 6016 ветеранів війни, що на 603 осіб (10,0%) менше минулого року, з них учасників бойових дій - 1061 осіб, інвалідів війни - 602, учасників війни - 3783, осіб прирівняних по пільгам – 570.

У 2014 році отримали стаціонарне лікування 5124 осіб – 85,2%(83,0%) усіх ветеранів ВВВ, кількість пролікованих стаціонарно УБД – 82,2%(83,9%), учасників війни – 85,4% (82,3%), інвалідів війни проліковано – 88,2% (86,0%).

Протягом 2014 року в ЛПЗ міста знаходилось під диспансерним наглядом 1400 осіб потерпілих від аварії на ЧАЕС (2013 рік - 1466 особи), із них 1036 ліквідаторів, 115 евакуйованих, 45 переселенців і 204 дітей народжених від осіб постраждалих від аварії на ЧАЕС.

Загалом по місту оглянуто ліквідаторів – 99,1% (2013 рік – 97,6%), евакуйованих обидва роки - 98,3%, переселенців – 97,8%(2013 рік – 93,3%). Усі особи потерпілі від аварії на ЧАЕС, які оглянуті 100% проліковані амбулаторно, питома вага пролікованих в стаціонарі ліквідаторів становить 31,4% хворих (2013 рік – 40,3%), дітей – 23,0% (2013 рік – 17,2%).

Поширеність захворювань серед ліквідаторів у 2014 році зменшилася на 4,0% і становить 59169,9 (2013 рік - 61553,5) на 10 тис. населення, а захворюваність зросла на 31,6% і склала 5839,8 (2013 рік - 4437,2) (обласний показник 2013 року поширеності – 44634,9, захворюваності – 3272,8). Показники поширеності і захворюваності серед ліквідаторів є вищими за обласні.

Стан здоров’я дітей «чорнобильців» характеризують наступні показники: поширеність захворювань на 1 000 дітей даного контингенту зросла на 33,0% і становить 2539,2 проти 1908,7 у 2013 році (обласний показник 2013 року – 1650,5), показник захворюваності збільшилася збільшився на 46,4% і складає 1686,3 проти 1152,2 у 2013 році (обласний показник 2013 року – 808,3).

Стан виконання міського бюджету по галузі охорони здоров'я за 2014 рік

На галузь охорони здоров’я м. Кіровограда на 2014 рік по загальному фонду міського бюджету затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 150870,2 тис. грн.

Крім того, виділена субвенція з обласного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 3653,7 тис. грн. та субвенція з державного бюджету на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою у сумі 860,8 тис. грн., яка профінансована та використана протягом поточного року у повному обсязі.

За минулий рік затверджені видатки загального фонду міського бюджету становили 149068,0 тис.грн. Крім того, була виділена субвенція з обласного бюджету для невідкладної швидкої медичної допомоги у сумі 4360,6 тис.грн.

За 2014 рік з загального фонду міського бюджету галузь охорони здоров’я м. Кіровограда профінансовано на загальну суму 146752,1 тис.грн, що складає 97,3 % до затверджених річних видатків та на 1185,5 тис.грн. менше, ніж за 2013 рік.

З загальної суми профінансованих видатків спрямовано на захищенні статті 144948,8 тис.грн. (98,8% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

 оплату праці з нарахуваннями - 126006,1 тис.грн. (85,9 %);

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів - 3289,4 тис.грн. (2,2 %);

 придбання продуктів харчування - 1604,5 тис.грн (1,1 %);

 оплату енергоносіїв та комунальних послуг - 12174,8 тис.грн. (8,3 %);

 виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) - 618,3 тис.грн. (0,4 %);

 відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства - 1255,7 тис.грн. (0,9 %).

З загальної суми профінансованих коштів спрямовано на інші незахищені статті видатків 1803,3 тис.грн. (1,2% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

 придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари) – 1000,00 тис.грн;

 оплату послуг (крім комунальних) – 751,5 тис. грн;

 оплату видатків на відрядження – 39,8 тис.грн;

 окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 12,0 тис. грн.

По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2014 рік затверджено з усіма уточненнями кошторисні призначення на загальну суму 7099,0тис. грн, за минулий рік - 2272,3 тис. грн. Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету кошти на суму 4009,3тис. грн, що складає 56,5 % від затверджених кошторисних призначень 2014 року та більше на 2757,8 тис.грн, ніж за минулий рік.

За 2014 рік закладами охорони здоров’я комунальної власності міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі 5862,9 тис.грн, або 89,1 % річного плану, що на 122,3 тис.грн, або на 2,1 % менше, ніж за минулий рік.

Станом на 01.01.2015 року по галузі охорони здоров'я міста склалася кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету на загальну суму 3910,5 тис. грн. та за спеціальним фондом міського бюджету – 2731,5тис. грн. (бюджет розвитку – 2588,6 тис.грн).

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі охорони здоров'я міста Кіровограда за 2014 року становить 1957 грн, що більше ніж за 2013 рік на 34 грн, або на 1,8 %.

Вартість 1 ліжко-дня перебування хворих в стаціонарах становить:

- по медикаментам планова 9,9 грн., фактична 9,42 грн., за аналогічний період минулого року по плану 10,29 грн., фактична – 9,36 грн.;

- по харчуванню планова 4,86 грн., фактична 4,73 грн., за аналогічний період минулого року по плану 4,94 грн., фактична - 4,78 грн.;

Вартість 1 поліклінічного відвідування хворих по медикаментах становить:

- планова 1,21 грн., фактична 0,94 грн.

Вартість 1 стоматологічного відвідування хворих по медикаментах становить:

- планова 2,77 грн., фактична 1,96 грн.

У 2014 році значна увага приділялась зміцненню матеріально-технічної бази закладів. Придбано обладнання по бюджету розвитку на суму 3924,7 тис. грн., завершені капітальні ремонти на суму 1948,77 тис грн. (по УОЗ КМР)

Рейтингова оцінка діяльності галузі

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Кіровоградської області за 2014 рік м. Кіровоград зайняло 14 місце, в попередньому році - 19.

В групі «Стан здоров’я населення» місто Кіровоград займає 10 місце (у 2013 році - 5 місце):

–смертність немовлят (на 1 тис. народжених живими) зросла з 6,63 у 2013 році до 6,88 у 2014 році, обласний показник 2014 р. – 8,98;

–рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 тис. населення працездатного віку) знизився із 53,75 у 2013 році до 51,6 за 2014 рік, обласний показник 2014 р. – 52,2;

–рівень первинної інвалідності дитячого населення (на 10 тис. дитячого населення) майже на одному рівні і становить 23,55 проти 23,16 у 2013 році, обласний показник 2014 р. – 24,18.

В групі «Профілактична робота» місто займає 20 місце, в 2013 році - 22:

–своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року склала 66,9 проти 58,7 у 2013 році, обласний показник 2014 р. – 61,2;

–охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1000 дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці) недостатнє і показник знизився до 931,7 проти 989,2 у 2013 році, обласний показник 2014 р. – 937,8;

–охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (на 100 народжених живими) склало 76,2 проти 92,6 у 2013 році, обласний показник 2014 р. – 75,6;

–профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз (на 1000 населення) зменшилися до 587,9 проти 640,9 у 2013 році, обласний показник 2014 р. - 647,8;

–питома вага виявлених хворих на туберкульоз при флюорографічних оглядах (у%) знизилася із 44,6% у 2013 році до 43,1% у 2014 році, обласний показник 2014 р. – 51,3%;

–захворюваність на алкогольні психози (на 100 тис. населення) склала 25,99 проти 24,83 у 2013 році, обласний показник 2014 р. – 7,47.

В групі «Доступність та якість медичної допомоги» місто Кіровоград займає 10 місце (у 2013 році - 16 місце):

–післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології (у %) склала 0,62 проти 0,88 у 2013 році, обласний показник 2014р. - 0,67 %;

–дорічна летальність серед первинно-виявлених онкохворих (у %) зменшилася до 32,0 проти 32,9 у 2013 році, обласний показник 2014 р. – 31,4%;

–питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії (візуальні форми захворювань) (у %) склала 8,2 проти 7,5 у 2013 році, обласний показник 2014 р. – 11,25;

–питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в 4 стадії (у %) склала 17,8 поти 18,4 у 2013 році, обласний показник 2014 р. - 17,3;

–смертність від туберкульозу (на 100 тис. населення) знизилася до 12,9 проти 15,9 у 2013 році, обласний показник 2014 р. – 16,6;

–питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз (у %) збільшилася до 72,8 проти 54,3 у 2013 році, обл. показник 2014 р. – 67,2;

–кількість звернень громадян щодо незадовільного медичного обслуговування, що надійшли до МОЗ України (УОЗ ОДА) (на 10 тис. нас.) склала 0,17 проти 1,32 у 2013 році, обласний показник 2014 р. - 0,4.

В групі «Впровадження пріоритетних форм забезпечення медичної допомоги» місто займає 20 місце тоді як у 2013 році 21:

–забезпечення населення ліжками в денних стаціонарах (на 10 тис. нас.) 18,0 проти 17,5 у 2013 році, обласний показник 2014 р. – 17,8;

–проліковано хворих в денних стаціонарах поліклінік (на 10 тис. нас.) 502,3 проти 495,5 у 2013 році, обласний показник 2014 р. – 653,4;

–кількість посад сімейних лікарів (на 10 тис. нас.) 1,9 як і у 2013 році, обласний показник 2014 р. – 3,5;

–укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів (у %) 50,3 проти 59,7 у 2013 році, обласний показник 2014 р. – 46,6.

В групі «Ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я» місто Кіровоград займає 3 місце, у минулому році - 5:

–коефіцієнт співвідношення кількості посад лікарів до посад медичних сестер як і в минулому році - 0,7, обласний показник 2014 р. 0,7;

–забезпеченість населення стаціонарними ліжками (разом із СМСЧ №19) на 10 000 населення склала 49,3 проти 48,2 у 2013 році, обласний показник 2014 р. – 86,3;

–кількість днів роботи ліжка (разом із СМСЧ №19) склала 344,2 проти 346,8 у 2013 році, обласний показник 2014 р. - 339,6;

–залучено позабюджетних коштів в розрахунку на 1 жителя (в гривнях) – 43,9, в минулому році - 25,16, обласний показник 2014 р. – 64,1;

–витрати бюджетних коштів в розрахунку на 1 жителя (з консолідованого бюджету, в гривнях) – 616,99, в минулому році - 655,23, обласний показник 2014 р. – 1016,92.

 

Враховуючи вищевикладене, колегія вирішила:

 

1. Роботу лікувально-профілактичних закладів міста за 2014 рік визнати задовільною та такою, що потребує постійного удосконалення.

2. Головним лікарям лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста:

2.1. Вжити заходів щодо забезпечення належного функціонування підпорядкованих закладів в режимі строгої економії коштів, забезпечивши пріоритетне надання безкоштовної медичної допомоги найбільш вразливим соціально незахищеним верствам населення - громадянам пільгових категорій: ветеранам війни, учасникам АТО, інвалідам, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, інвалідам загального захворювання, дітям-інвалідам.

2.2. Забезпечити проведення комплексних медичних оглядів даних категорій населення протягом І півріччя 2015 року, ліквідаторам аварії на ЧАЕС – до травня 2015 року, усунути формалізм при проведенні оглядів.

2.3. Тримати на постійному контролі виконання заходів по недопущенню материнської та дитячої смертності, про всі випадки перебування дітей 1 року життя, вагітних, роділь та породіль у важкому стані негайно повідомляти в управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради.

2.4. Вжити невідкладних заходів щодо проведення загальної диспансеризації населення, проходження ними повноцінних онкопрофоглядів з взяттям цитологічних мазків, обстеженням молочних залоз для жінок та ректальним оглядом і оглядом лікаря-уролога для чоловіків відповідно до показань.

Термін: протягом року

2.5. Вжити заходів по своєчасному виявленню злоякісних пухлин та їх обліку, поліпшенню рівня своєчасної діагностики раку візуальної локалізації. Посилити контроль за дотриманням стандартів діагностики передпухлинних станів та злоякісних пухлин, використання скринінгових програм з метою своєчасної діагностики раку.

2.6. Покращити якість профоглядів з метою виявлення онкозахворювань та туберкульозу, забезпечивши відсоток виявленої онкопатології не нижче 25%, туберкульозу – не нижче 50% від вперше виявлених.

2.7. З метою своєчасної діагностики бацилярних форм туберкульозу забезпечити ефективне функціонування пунктів збору харкотиння, якісне обстеження мазків.

2.8. Забезпечити чітке дотримання клінічних протоколів при наданні медичної допомоги населенню. Надати інформацію щодо запровадження локальних протоколів у підпорядкованих закладах.

Термін: до 26 лютого 2015 року

2.9. Покращити якість функціональної діагностики, забезпечивши необхідний обсяг обстежень при різних нозологіях, максимально використовувати наявне діагностичне обладнання в лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста.

2.10. Забезпечити виконання контрольних показників по службах. Особливу увагу звернути на виявляємість гострого інфаркту міокарда.

2.11. Ширше використовувати діагностичні можливості обласного кардіологічного диспансеру в верифікації захворювань серцево – судинної системи (коронаровентрикулографія, церебральна ангіографія, ангіографія ниркових артерій, нижніх кінцівок).

2.12. Взяти під особистий контроль охоплення дітей профілактичними щепленнями наявними вакцинами, забезпечити 95% проведення туберкулінодіагностики, щеплень БЦЖ у пологових будинках новонароджених немовлят.

2.13. Покращити виконавчу дисципліну, забезпечити надання якісної ґрунтовної та своєчасної інформації на виконання контрольних документів, доручень, звернень громадян.

2.14. Покращити рівень проведення санітарно-просвітньої роботи з населенням з питань формування здорового способу життя, профілактики захворювань, своєчасного їх виявлення та лікування.

2.15. Забезпечити дотримання фінансово-бюджетної дисципліни в частині посилення контролю за збереженням і раціональним використанням комунального майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності.

2.16. Реалізувати заходи щодо збільшення власних надходжень та спрямувати їх на заходи, здійснення яких необхідне для виконання основних функцій, і які не забезпечені коштами субвенції з державного бюджету.

2.17. Взяти під персональну відповідальність забезпечення неухильного додержання законодавства про благодійництво щодо отримання благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб на засадах добровільності.

2.18. Забезпечити економне споживання енергоресурсів.

2.19. Тримати на постійному контролі систему цивільного захисту в підпорядкованому закладі, забезпечити наявність та поповнення резерву лікарських засобів та виробів медичного призначення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, привести до належного санітарного стану підвальні приміщення.

3. Головному лікарю КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда" Козаченко З.І. забезпечити відкриття ДОТ кабінету на базі амбулаторій загальної практики-сімейної медицини по вул. Кропивницького, 22

Термін: до 1 березня 2015 року

4. Головному лікарю КЗ "Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" Васецькій С.Л. забезпечити достатнє охоплення ЕКГ-обстеженням населення території обслуговування.

5. Міським позаштатним фахівцям управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради:

5.1. Провести аналіз діяльності служб у 2014 році, результати заслухати на профільних конференціях, розробити заходи по покращенню роботи

Термін: до 10 березня 2015 року

5.2. Здійснити перевірки якості диспансерного спостереження хворих по профілю за 2014 рік і у І кварталі 2015 року, надати довідки в управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради

Термін: до 15 травня 2015 року

6. Міському позаштатному кардіологу управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради Єрьоміній І. В.:

6.1. Проаналізувати рівень знань лікарів первинної ланки з питань електрокардіографічної діагностики інфаркту міокарду шляхом проведення занять з прийняттям заліків.

Термін: до 1 квітня 2015 року

6.2. Проконтролювати наявність в закладах затверджених локальних протоколів та маршрутів пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST та надати інформацію в обласний кардіологічний диспансер.

Термін: до 1 березня 2015 року

 

 

Голова колегії О. Макарук

 

Секретар Т. Кочерга