Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » » Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста Кіровограда за 9 місяців 2015 року

Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста Кіровограда за 9 місяців 2015 року

Станом на 1 жовтня 2015 року у місті Кіровограді існують 13 лікувальних закладів із загальним ліжковим фондом на 1 145 ліжок, працюють 633 лікаря, в тому числі 30 лікарів - організаторів управління охорони здоров’я, 1 570 середніх медичних працівників.
Укомплектованість штатних посад по ЛПЗ міста за 9 місяців 2015-2014рр.

 

штатні посади

фізичні особи

Укомплектованість

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Лікарі

844,5

825,3

603

586

71,4

71

У т.ч. сімейні лікарі

70,5

45,25

55

28

78

61,9

Організатори охорони здоров"я

34,5

31,5

30

26

86,9

82,5

Середній медперсонал

1742

1705

1570

1530

90,1

89,7


Укомплектованість лікарями ЛПЗ, які надають первинну меддопомогу за 9 місяців 2015-2014рр.

 

ЦПМСД №1

ЦПМСД №2

АЗПСМ

 

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Лікарі

74,5

75,4

78,8

73,1

57,1

57,1

У т.ч. сімейні лікарі

81,5

52,4

78,4

81,2

57,1

42,8

Організатори охорони здоров"я

100

100

100

100

100

100

Середній медперсонал

70,3

73,7

82,4

79,6

71,7

64,2


Кількість молодих спеціалістів серед лікарів та лікарів-інтернів по ЛПЗ м. Кіровограда станом на 1.10.2015 року

 

 

Молоді спеціалісти
(лікарі)

Лікарі-інтерни

1

Дит.поліклініка №1

3

1

2

Стомат №1

5

3

ЦМЛ

2

5

4

КЗПО

2

1

5

ПБ №1

1

6

Дитяча стоматологічна поліклініка

1

7

КЗ КЛШМД

4

8

ЦПМСД № 1

10

4

9

ЦПМСД № 2

7

4

 

м. Кіровоград

35

15

 

Аналіз рейтингових показників

Виходячи з показників, які враховувались для оцінки роботи (стан здоров'я населення, профілактична робота, доступність та якість медичної допомоги, ресурсне забезпечення) місто Кіровоград за 9 місяців 2015 року займає 14 рейтингове місце тоді як і у 2014 році було 18 місце.


Стан здоров'я населення


№ п/п

Показник

місто Кіровоград
 2015р./2014р.

Область 2015р.

Рейтингове місце в групі
2015р./ 2014р.

1

Смертність немовлят (на 1000 народжених живими)

3,34
(8,22)

8,22

11/10

2

Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 тис. осіб працездатного віку)

43,0
(41,33)

41,2

3

Рівень первинної інвалідності дитячого населення (на 10 тис. дитячого населення)

20,6 (16,14)

18,06

 

Профілактична робота


№ п/п

Показник

місто Кіровоград
 2015р./2014р.

Область 2015р.

Рейтингове місце в групі
2015р./ 2014р.

4

Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року (у %)

40,0
(70,1)

63,3

22/23

5

Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення(на 1000 дітей, що підлягали туберкуліно- діагностиці)

945 (226,7)

954,1

6

Охоплення новонароджених вак- цинацією БЦЖ у пологовому будинку (на 100 новонароджених живими)

95,5
(91,1)

60,8

7

Профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз (на 1000 населення)

419,3
(344,6)

496,5

8

Захворюваність на алкогольні психози (на 100 тис. населення)

12,55
(21,62)

3,45

 

Доступність та якість медичної допомоги


№ п/п

Показник

місто Кіровоград
 2015р./2014р.

Область 2015р.

Рейтингове місце в групі
2015р./ 2014р.

10

Післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології (у %)

0,31
(0,7)

0,45

18/18

11

Питома вага виявлених хворих на туберкульоз при флюорографічних профоглядах (у %)

58,5
(40,6)

54,2

12

Питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз(у %)

69,4
(72,1)

73,7

13

Питома вага виїздів швидкої медичної допомоги до хворих з хронічними захворюваннями (у %)

1,7
(1,7)

1,7

14

Кількість звернень громадян щодо незадовільного медичного обслу-говування, що надійшли до МОЗ України, УОЗ ОДА (на 10 тис. нас.)

0,33
(0,12)

0,51

 

Впровадження пріоритетних форм забезпечення медичної допомоги


№ п/п

Показник

місто Кіровоград
 2015р./2014р.

Область 2015р.

Рейтингове місце в групі
2015р./ 2014р.

9

Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів (у %)

78,0
(61,9)

60,5

2/13

 

Показники демографії

Кількість постійного населення станом на 01.10.2015 року за даними облстатуправління становила 237 276 осіб (2014р. - 238 319), що менше на 1043 особи або на 0,4 відсотка.
За причинами смерті всього населення на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу – 64,9%, на другому - новоутворення – 18,8%, на третьому – травми та отруєння – 9,2%.

Основні показники поширеності та захворюваності
Показник поширеності захворювань серед дорослого населення міста за 9 місяців 2015 року зріс в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 6,5% і становить 15841,7 на 10 тис. відповідного населення (у 2014 році – 14872,2). Рівень захворюваності серед дорослого населення вищий на 9,6% і становить 3360,4 на 10 тис. населення проти 3064,7 за аналогічний період 2014 року.
За 9 місяців 2015 року показник захворюваності злоякісними новоутвореннями на 100 тис. населення становить 404,5 проти 415,4 у 2014 році. Злоякісних новоутворень у занедбаній (4 ст.) стадії виявлено у 19,5% (17,6%). Занедбаність раку візуальної локалізації збільшилася і становить 17,7% (16,4%).
При профілактичному огляді виявлено 24,3% (22,9%) злоякісних новоутворень.
Серед підлітків поширеність захворювань по місту за 9 місяців 2015 року зменшилася на 21,3% і становить 12436,9 проти 15090,2 за аналогічний період 2014 року. Також відмічається зниження на 21,7% захворюваності серед підлітків до 7708,9 проти 9380,6 у минулому році.

Серед дитячого населення від 0-14 років рівень поширеності хвороб зріс на 0,7% із 1452,7 до 1462,7 на 1 тис. дитячого населення, а рівень захворюваності на 0,1% і становить 1251,7 проти 1250,8 у 2014 році.
В структурі поширеності захворювань, як завжди, серед дорослого населення на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу, серед підлітків та дітей - хвороби органів дихання.
Протягом 9 місяців 2015 року в структурі інфекційної захворюваності по місту відбулося зниження захворюваності грипом – на 59,0%, скарлатиною – на 44,6%, вірусними гепатитами – на 27,1%, та збільшення захворюваності вітряною віспою – у 3,5 рази, ентероколітами - на 32,5%, сальмонельозом - на 11,8%.
З початку 2015 року до лікувально-профілактичних закладів міста звернулося 315 ВІЛ-інфікованих хворих. Вперше виявлено ВІЛ-інфікованих хворих всього – 42, в т. ч. хворих на СНІД – 20. На диспансерному обліку знаходяться 251, в т. ч. – 94 хворих на СНІД.

Кількість звернень хворих на ВІЛ – інфекцію за 9 місяців 2015 року по ЛПЗ міста


 

Кількість звернень ВІЛ-інфікованих

Обстежено на
опортуністичні інфекції

Виявлено
захворювань вперше

Знаходяться на "Д" обліку

ЦМЛ

34

28

13

73

ДМП

– 

197

29

7

П.Б. №1

12

 

 

П.Б.№2

– 

КЗПО

269

37

171

 Всього

315

262

42

251


Кількість хворих на СНІД за 9 місяців 2015 року по ЛПЗ м. Кіровограда

 

Хворі на СНІД, які знаходяться на "Д" обліку

Виявлено захворювань вперше

Померло від СНІДу

ЦМЛ

5

1

ДМП

 

 –

П.Б. №1

 –

П.Б.№2

 –

– 

КЗПО

94

20

6

 м. Кіровоград

99

20

7

 

Амбулаторно-поліклінічна допомога

До лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів міста за 9 місяців 2015 року було зроблено на 0,6% відвідувань менше – 1 386 440 відвідувань, що становить на 1 жителя 5,8. Кількість відвідувань вдома зменшилася на 2,9% - 165 502 і становить за обидва роки 0,7 відвідувань на 1 жителя.

Протягом 9 місяців 2015 року в лікувально-профілактичних закладах міста Кіровограда проліковано 8522 іногородніх та сільських жителів, а саме:
в дитячій стоматологічій поліклініці -2245,
КЗ ПО - 1198 ,
пологових будинках №1, №2 - 1867,
КЗ "ЛШМД" – 919,
томатологічних поліклініках №1, №2 – 600,
КЗ "ЦМЛ"- 524,
ЦПМСД № 2 – 515,
ЦПМСД № 1 – 198,
дитячій міській поліклініці – 283,
дитячій міській лікарні -236,
КЗ АЗП-СМ –37.

Структура пролікованих іногородніх та сільських жителів в розрізі закладів (%)

Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста Кіровограда за 9 місяців 2015 року


 

 Результати проведення ранньої діагностики серед населення м. Кіровограда за 9 міс. 2014-2015рр.


№ з/п

 

2015

2014

1

Виявлено випадків захворювань всього:

47 670

35 335

2

в т.ч.:
злоякісні новоутворення

718

787

3

 туберкульоз

82

96

4

Серцево-судинні захворювання всього

8 835

5 440

5

з них: Артеріальна гіпертензія

3 183

2 639

6

 ЦВХ

2436

1 003

7

Направлено хворих в заклади охорони здоров"я вищого рівня надання допомоги

5 098

7 318

8

Взято під "Д" нагляд

13 281

13 637

9

З них дітей

2 652

2 453


За 9 місяців 2015 року диспансерний огляд пройшли 80% (84,3%) всього населення міста. Диспансерний огляд пільгових категорій населення: інвалідів війни оглянуто на 100% (2014р. - 98,2%); учасників бойових дій – 98,3% (2014р. - 98,2%), учасників війни – 99,5% (2014р.- 98,6%), осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС оглянуто 96,9% (2014р. - 95,6%). Питома вага вперше виявлених захворювань при диспансеризації всіх категорій населення по місту склала 25,7% (2014р. - 14,1%).
Всіма амбулаторно-поліклінічними закладами міста проводились медичні огляди контингентів населення, які підлягають профоглядам, згідно плану. Дорослі оглянуті на 100 % обидва роки, підлітки оглянуті на 100 %, (97,9 % у 2014 році), діти – 100 % протягом обох років. Виявлено хвороб при профоглядах по місту серед дорослих у 14,4% (12,0%), підлітків 14,8% (11,1%), дітей 12,9% (7,0%).
За 9 місяців 2015 року флюорографічним оглядам підлягали 124 356 осіб, оглянуто 81 219 осіб, в т.ч. з профілактичною метою – 80 417 осіб, показник виконання плану зріс на 8, 7% і становить 65,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року (56,6%). На 9% збільшився показник ФГ обстежень з профілактичною метою – 64,7% (55,7%).

Виконання плану ФГ обстежень по м. Кіровограду.

 

 

План

Виконано
(абс.число)

Виконання
(%)

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Всього

134416

124356

76005

81219

56,6

65,3


Питома вага цитологічного дослідження жіночого населення дещо збільшилася із 41,2% у 2014 році до 43,9% у 2015 році.

За 9 місяців 2015 року денні стаціонари працювали у 5 ЛПЗ міста, де функціонувало 427 ліжок, показник забезпеченості ліжками ДСП на 10 тис. населення становить 17,9, як і у минулому році. На ліжках ДСП було проліковано 8050 хворих, що на 11,4% менше ніж у 2014 році. Обіг ліжка денного стаціонару за 9 місяців 2015 року становить 18,9 проти 20,5 у 2014 році.
У трьох ЛПЗ працювали стаціонари вдома, в яких проліковано 12 985 хворих, що на 5,5% більше ніж за аналогічний період 2014 року. Показник пролікованих хворих на денному стаціонарі вдома на 1 тис. населення становить 54,7 проти 51,6 у 2014 році.

 

Моніторинг діяльності центрів ранньої діагностики за 9 місяців 2015 року по місту Кіровоград

ЛПЗ

 Найме-
нування

Рентгенографічні

УЗД

Лабораторні

Ендоскопічні (ФГДС,ректоскопія,колоноскопія, кольпоскопія)

Функціональні

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

КЗПО

Кількість досліджень

21641

22872

62235

61175

1068587

1060243

965

815

45373

44394

Кількість пацієнтів

15729

16337

10327

10195

133569

132530

965

815

42373

41153

ЦМЛ

Кількість досліджень

27961

18985

9344

8543

330606

373464

782

644

10125

11579

Кількість пацієнтів

27455

18622

3834

3668

39185

27330

782

644

9823

11252

Дитяча пол-ка

Кількість досліджень

4221

4707

8928

8743

207788

206878

6825

7042

Кількість пацієнтів

4221

4170

4170

4354

45171

44973

4862

5784

МІСТО

Кількість досліджень

53823

46564

80507

78461

1606981

1640585

1747

1459

59798

59104

Кількість пацієнтів

47405

39129

18331

18217

217925

204833

1747

1459

57056

56342

 

 Кількість проведених функціональних методів обстеження в центрах ранньої діагностики за 9 місяців 2015 року по місту Кіровоград

ЛПЗ

 Найменування

ЕКГ

Велоергометрія

Пневмотахометрія, спірографія, спірометрія

ЕЕГ

Холтерівське моніторування АТ

Холтерівське моніторування ЕКГ

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

КЗПО

Кількість досліджень

40776

39005

220

210

3157

2825

332

325

346

315

Кількість пацієнтів

39156

37405

220

210

3157

2825

332

325

346

315

ЦМЛ

Кількість досліджень

7819

9174

206

141

587

302

328

325

Кількість пацієнтів

7517

9093

206

141

587

302

328

325

Дитяча пол-ка

Кількість досліджень

5493

5871

345

183

189

428

Кількість пацієнтів

4673

4790

345

183

189

428

МІСТО

Кількість досліджень

54088

54050

220

210

3708

3149

189

428

919

627

674

640

Кількість пацієнтів

51346

51288

220

210

3708

3149

189

428

919

627

674

640

 

Показники імунізації населення міста порівняно з аналогічним періодом минулого року покращилися, але залишаються низькими. Виконано щеплень: проти туберкульозу - вакцинація на 77,5% (23,0%), ревакцинація на 0% обидва роки, проти кору - вакцинація на 31,9% (7,7%), ревакцинація на 25,5% (1%) та показники вакцинації проти дифтерії - виконані на 33,6% (15,6%), ревакцинація на 8,7% (3,3%), проти поліомієліту - вакцинація на 21,0% (8,0%), ревакцинація на 31,9% (21,8%).

За 9 місяців 2015 року по місту зареєстровано 1310 пацієнтів із хронічним больовим синдромом, тобто це хворі які отримують ступеневу знеболюючу терапію від НПЗЗ до наркотичних анальгетиків. Насамперед з них пацієнтів з обмеженим прогнозом життя –127.

За звітний період лікарями КЗ «ЦПМСД № 1 та № 2» було виписано 416 рецептів на отримання ампульованого (110) і таблетованого морфіну (306), який хворі під наглядом родичів отримують вдома.
Станом на 28.10.2015 10 хворих перебувають на обслуговуванні онкологічної бригади, а 29 отримують спеціалізовані знеболюючі таблетовані препарати вдома.
Кількість виписаних рецептів на знеболювальні препарати значно зросла у порівнянні із минулим 2014 роком, а кількість хворих які перебувають на обслуговуванні онкологічної бригади, зменшилась.

Чисельність хворих, яким надавалася паліативна допомога 2014-1015 рр.


Паліативна допомога

Кількість пацієнтів

ЦПМСД №1

ЦПМСД №2

ЦМЛ

АЗПСМ

КЛШМД

 

По місту
(%)

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

У поліклініках:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пацієнтам із хронічним больовим синдромом

336

743

93

175

213

391

3

1

645

1310

пацієнтам з обмеженим прогнозом життя

178

67

49

58

9

2

2

238

127

У стаціонарах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пацієнтам із хронічним больовим синдромом

331

349

6

1

337

350

пацієнтам з обмеженим прогнозом життя

77

100

45

77

122

177

 

Стаціонарна допомога

У ЛПЗ комунальної власності міста працюють 1145 стаціонарних ліжок. За 9 місяців 2015 року проліковано 28 869 хворих, що на 457 хворих більше ніж у минулому році, проведено хворими 280868 ліжко-днів, що на 6286 ліжко-днів більше, ніж за аналогічний період 2014 року. Середня тривалість перебування на ліжку становить 9,9, у 2014 році - 10,01. Протягом 9 місяців 2015 року в стаціонарах міста померли 386 хворих (2014 р.- 412), летальність склала 1,32 (2014 р. - 1,43).
В цілому по місту ліжко працювало протягом 9 місяців 2015 року 249,0 днів (2014 року – 256,5), план роботи ліжка виконано на 101,4% проти 104,7% у 2014 році. По пологовому будинку №1 план роботи ліжка виконано на 91,6%, по ЛШМД – 99,7%. Не виконали плану роботи ліжка для вагітних та породіль – 65,0% (71,6%) (ПБ№1 – 51,6%), інфекційні для дітей – 96,2% (116%) (ЛШМД – 72,3%), кардіологічні ліжка – 99,7% (103,2%)%) (ЛШМД – 90,7%), ендокринологічні – 99,3% (106,9%), гнійні хірургічні – 95,5% (102,2%), хірургічні – 99,5% (97,6%) (ЛШМД – 95,2%), пульмонологічні – 97,8% (99,4%),
За 9 місяців 2015 року в хірургічних стаціонарах міста прооперовано 6337 хворих, що на 135 хворих або 2,1% менше ніж у минулому році (2014р. - 6472). Зменшилася кількість операцій на 1,9% і становить за 9 місяців 2015 року 6970 проти 7105 у 2014 році. Післяопераційна летальність знизилася до 0,30 проти 0,51 у 2014р. Дещо збільшилася питома вага прооперованих в плановому порядку – 50,0% (49,3%). Відсоток прооперованих хворих з терміновими хірургічними станами знизився до 49,9% проти 69,3% у 2014 році.

 

Аналіз основних показників роботи акушерського-гінекологічної служби

В пологових будинках міста за 9 місяців 2015 року прийнято 1753 пологів (2014 рік - 1926), що на 173 пологів менше. Питома вага передчасних пологів серед усіх пологів становить 2,9% проти 2,7% у 2014 році. За звітний період материнської смертності та пологів поза стаціонаром не було. У пологових будинках ЛПЗ комунальної власності міста народилося 1759 (1 933) дітей, із них живими 1750 (1 928).
Зменшилася по місту мертвонароджуваність на 1 тис. народжених з 6,35‰ (14 випадків) до 4,75‰ (10 випадків), при чому у пологовому будинку №1– 6 випадків, у пологовому будинку №2 – 3 випадки та у перинатальному центрі – 1 випадок.
По місту показник ранньої неонатальної смертності на 1 тис. народжених знизився з 2,28‰ у 2014 році до 1,43‰ у 2015 році, неонатальної - з 3,2‰ у 2014 році до 2,86‰ у 2015 році, показник перинатальної смертності знизився з 8,62‰ у 2014 році до 6,18‰ у 2015 році.

 

Звіт про виконання бюджету по галузі «Охорона здоров'я»  міста Кіровограда за 9 місяців 2015 року

На галузь охорони здоров’я м. Кіровограда на 2015 рік по загальному фонду затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 185149,7 тис. грн, у тому числі:

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 167627,8 тис. грн;

- медична субвенція з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 5447,6 тис. грн;

- кошти міського бюджету на проведення заходів комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей - мешканців м. Кіровограда на 2015 рік у сумі 604,0 тис. грн;

- додаткові кошти міського бюджету для часткового погашення заборгованості минулого року по відшкодуванню витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства у сумі 500,0 тис. грн;

- додаткові кошти міського бюджету для погашення поточної заборгованості у сумі 6700,3 тис. грн;

- додаткові кошти міського бюджету для оплати енергоносіїв, утримання лікарів - молодих спеціалістів та лікарів – інтернів, придбання медикаментів та витратних матеріалів у сумі 3600,0 тис. грн;

- кошти обласного бюджету на виплату заробітної плати працівникам державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 МОЗ України» у сумі 670,0 тис.грн.

За аналогічний період минулого року затверджений обсяг видатків складав усього 151870,7 тис. грн.

На січень - вересень 2015 року затверджені бюджетні призначення на загальну суму 134363,5 тис. грн, за аналогічний період минулого року - 116634,8 тис. грн.

Профінансовано галузь охорони здоров’я м. Кіровограда за 9 місяців 2015 року на загальну суму 131322,3 тис. грн, що складає 97,7 % до плану на січень - вересень 2015 року та на 18165,6 тис. грн більше, ніж за аналогічний період 2014 року. У тому числі профінансовано за рахунок коштів:

 • медичної субвенції з державного бюджету – 118971,8 тис.грн;
 • медичної субвенції з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 3877,1 тис. грн;
 • обласного бюджету - 670,0 тис.грн;
 • міського бюджету – 7803,4 тис.грн.

З загальної суми профінансованих видатків спрямовано на захищені статті 129310,3 тис.грн (98,5% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

 • оплату праці з нарахуваннями – 100295,7 тис. грн (76,4 %);
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 4848,8 тис. грн (3,7 %);
 • придбання продуктів харчування – 1613,7 тис. грн (1,2 %);
 • оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 16086,4 тис.грн (12,2 %);
 • виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 993,2 тис. грн (0,8 %);
 • відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства - 5472,5 тис. грн (4,2 %).

З загальної суми профінансованих коштів спрямовано на інші незахищені статті видатків 2012,0 тис.грн (1,5 % загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

 • придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари) – 974,9 тис.грн;
 • оплату послуг (крім комунальних) – 963,8 тис. грн;
 • оплату видатків на відрядження – 55,1 тис.грн;
 • окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 9,7 тис. грн;
 • інші видатки – 8,5 тис. грн.

         Проведено касові видатки за 9 місяців 2015 року по загальному фонду на суму 128884,9 тис.грн, у тому числі за рахунок медичної субвенції – 121087,5 тис.грн, з міського бюджету – 7797,5 тис.грн.
За аналогічний період минулого року касові видатки становили усього 111389,8 тис.грн.

Станом на 01.10.15 залишки коштів на рахунках, відкритих в УДКСУ у м. Кіровограді Кіровоградської області, по загальному фонду становили усього 2437,3 тис. грн, з них кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 870,5 тис. грн.
По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2015 рік затверджено з усіма уточненнями кошторисні призначення на загальну суму 13159,0 тис. грн, на аналогічний період минулого року - 5799,0 тис. грн.
На січень - вересень 2015 року затверджені планові призначення по бюджету розвитку у сумі 9074,7 тис. грн, за аналогічний період минулого року - 5709,0 тис. грн.
Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 7271,3 тис. грн, що складає 80,1 % від затверджених планових призначень на 9 місяців 2015 року та більше на 4925,7 тис. грн, ніж за аналогічний період минулого року.
За 9 місяців 2015 року закладами охорони здоров’я комунальної власності міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі 5645,2 тис. грн, або 91,3 % річного плану, що на 1471,8 тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, з них:

 • благодійні внески - 3947,4 тис.грн;
 • від здачі в оренду майна - 1108,8 тис.грн;
 • від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) - 556,4 тис. грн;
 • від додаткової (господарської) діяльності - 1,5 тис. грн;
 • від реалізації в установленому порядку майна - 31,1 тис.грн.

За 9 місяців 2015 року лікувально-профілактичними закладами комунальної власності міста здійснено касові видатки по спеціальному фонду міського бюджету (власні надходження) на суму 5524,2 тис.грн, або 89,3 % річного плану, що на 930,9 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

         З загальної суми видатків по спеціальному фонду (власні надходження) спрямовано на захищені статті 2565,7 тис.грн та на інші незахищені статті видатків – 2958,5 тис.грн.
Станом на 01.10.2015 року по галузі охорони здоров'я міста склалася кредиторська заборгованість за загальним фондом у сумі 197,8 тис.грн. За січень-вересень 2015 року за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку)
1) придбано обладнання на загальну суму 2284,4 тис. грн а саме:
КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» - 177,6 тис. грн (приліжкові кардіомонітори, шприцеві дозатори, конвектори);
КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги» - 905,3 тис. грн (електрохірургічний апарат - 84,0 тис. грн, аналізатор електролітів в крові - 72,0 тис. грн, біохімічний аналізатор -99,5 тис. грн, набори хірургічні - 99,9 тис. грн, кардіологічний монітор - 102,0 тис. грн, коагулятор – 88,0 тис. грн, стіл операційний - 97,0 тис. грн, ампліпульс, стерилізатор повітряний, пральна машина та ін.);
Кіровоградська дитяча міська лікарні - 9,4 тис. грн (пульсоксиметр);
пологовий будинку № - 96,0 тис. грн (біохімічний аналізатор);
дитяча міська поліклініка № 1 - 147,8 тис. грн (рентген трубка – 53,0 тис. грн; датчик до УЗД-апарату – 94,8 тис. грн);
КЗ "Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда" – 369,4 тис. грн (датчик до УЗД-апарату – 171,7 тис. грн; паровий стерилізатор – 197,7 тис. грн);
стоматологічна поліклініка № 1 – 222,0 тис. грн (дентальний рентгенологічний апарат - 82,4 тис. грн, стоматологічна установка - 79,9 тис. грн; стоматологічний стілець, шафа сухо жарова, апарат УВЧ та ін..);
стоматологічна поліклініка № 2 - 83,6 тис. грн (стоматологічна установка (70,0 тис. грн), аквадистилятор, компресор);
дитячої стоматологічної поліклініки - 99,5 тис. грн (стоматологічна установка (90,3 тис. грн), сухо жарова шафа);
КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда" – 90,0 тис. грн (електрокардіографи (2 од.) – 76,0 тис. грн, принтери);
КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда" – 83,8 тис. грн (електрокардіограф – 17,7 тис. грн; апарат для фізіотерапії – 10,8 тис. грн, спірографи, ваги та інгалятори).

2) проведено капітальні ремонти приміщень та комунікацій на загальну суму 1456,7 тис. грн:
капітальний ремонт відділення патології вагітності пологового будинку № 1 – 704,8 тис. грн;
капітальний ремонт стоматологічної поліклініки № 2 із заміною вікон – 150,0 тис. грн;
капітальний ремонт амбулаторії № 8 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кіровограда» - 339,7 тис. грн;
капітальний ремонт покрівлі та інженерних мереж КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги" – 251,6 тис. грн;
капітальний ремонт теплових мереж стоматологічної поліклініки № 1 (виготовлення проектно-кошторисної документації) – 10,6 тис. грн..

              На сьогоднішній день по галузі "Охорона здоров'я" міста Кіровограда діють 6 міських галузевих програм. На 2015 рік на виконання заходів затверджених програм у кошторисах лікувально-профілактичних закладів комунальної власності затверджено видатки у сумі 16892,2 тис. грн.
Станом на 01.10.2015 року фактично виконано заходи на загальну суму 9736,7 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів з державного бюджету – 1604,9 тис. грн, що становить 57,6 % до запланованої суми, у тому числі:

 • Програма економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров'я м. Кіровограда на 2015 рік – 4947,9 тис. грн або на 41,6 %;
 • Програма медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верст населення м. Кіровограда на 2015 рік – 1799,8 тис. грн, або на 57,3 %;
 • Міська програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки – 1263,0 тис. грн або на 76,3 %;
 • Міська програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2016 роки – 44,3 тис. грн або на 48,8 % та за рахунок коштів державного бюджету – 1604,9 тис. грн.
 • Міська програма "Репродуктивне здоров'я населення м. Кіровограда на 2010-2015 роки" – 40,2 тис. грн, або на 94,1 %;
 • Програма "місцевих стимулів" для працівників охорони здоров'я м. Кіровограда на 2013-2017 роки – 36,6 тис. грн, або 52,8 %.

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі охорони здоров'я міста Кіровограда за 9 місяців 2015 року становить 2075 грн, що більше ніж за аналогічний період минулого року на 106 грн, або на 5,4 %.
Вартість 1 ліжко-дня перебування хворих в стаціонарах становить:
- по медикаментам планова 12,04 грн, фактична 7,28 грн;
- по харчуванню планова 6,06 грн, фактична 5,04 грн.