Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » » Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кропивницького за 2021 рік

Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кропивницького за 2021 рік

Станом на 1 січня 2022 року у місті Кропивницькому працюють 10 закладів охорони здоров’я із загальним ліжковим фондом на 950 ліжок.

Показники демографії

Чисельність постійного населення м. Кропивницького з с. Новим станом на 01.01.2021 року становила 227 496 осіб. Із загальної чисельності населення дітей від 0-14 років – 35 359, що становить 15,5 % (2020 рік - 15,6), підлітків – 6 813 що становить 3,0% (2020 рік - 2,8). Чисельність населення пенсійного віку у 2021 році збільшилась на 0,4% і становить 51 517, що складає 22,6% від усього постійного населення (2020 рік – 22,3), тоді як чисельність населення працездатного віку зменшилась на 1,9% і становить 133 807 осіб, що складає 58,8% від загальної чисельності населення (2020 рік – 59,2).

У 2021 році показник народжуваності на 1 000 населення знизився в порівнянні з 2020 роком і становить8,3 (8,7) (обл. показник за 2020 рік – 8,5). В абсолютних числах кількість новонароджених, зареєстрованих по РАГСу міста, у 2021 році зменшилась на 7,3% і становить 1892, тоді як у 2020 році народжено 2041 дітей.

У 2021 році в місті померло 3467 жителів, що на 5,8% більше ніж у 2020 році (3278), показник загальної смертності на 1000 населення становить 15,2 проти 14,0 у 2020 р (обл. показник за 2020 рік – 17,9). У зв’язку зі зменшенням народжуваності та збільшенням смертності знизився показник природного руху на 1,6 на 1000 населення: у 2021 році становить (-6,9), у 2020 році - (–5,3). За причинами смерті, як і в попередні роки, на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу – 59,7 % (2020 рік – 65,8%). На другому місці знаходиться смертність від хвороб органів дихання – 17,4% (2020 - 3,9%), показник на 100000 населення збільшився у 4,8 раз (2021 – 265,5, 2020 - 55,6). Основною причиною є збільшення смертності від пневмоній (2021 – 596, 2020 – 91). На третьому місці - смертність від злоякісних новоутворень – 12,5% (2020-19,1%), показник на 100000 населення складає 187,7 (2020 – 229,1)

У 2021 році у місті померло 23 дитини від 0 до17 років ( 2020 – 16). У структурі причин дитячої смертності перше місце серед дітей від 0 до 17 років займають окремі стани перинатального періоду - 52,2% (2020 рік – 37,5%). На другому місці - травми та отруєння - 17,4% (2020 рік – 31,3%), на третьому місці є новоутворення – 13,0% (2020 рік – 6,6).

Ресурси охорони здоров’я

Планова потужність за зміну всіх амбулаторно-поліклінічних закладів міста у 2021 році зменшилась за рахунок реорганізації дитячої поліклініки шляхом приєднання до дитячої міської лікарні і становить 4 820відвідувань (2020рік - 5 022). На кінець 2021 року ліжковий фонд нараховує 950 ліжок цілодобового перебування (2020 – 995 ліжок). Зміни відбулися в таких закладах:

в МЛ №2 ім.Св.Анни – за рахунок ортопедичного та травматологічного відділень – на 20 ліжок;

в ПБ - за рахунок зменшення 10 ліжок у гінекологічному відділенні;

в дитячій міській лікарні - за рахунок зменшення на 20 педіатричних ліжок та збільшення на 5 ліжок відновного лікування.

Забезпеченість ліжками на 10 тис. населення становить 41,8 (проти 43,2у 2020 році) (обласний показник за 2020 рік – 76,6), ліжками денного стаціонару поліклініки – 12,7 (15,9 - у 2020 році) (обласний показник за 2020 рік – 15,2).

Число штатних посад всіх працівників порівняно із 2020 роком зменшилось на 5,8% і становить 3217,0(2020 рік - 3414,75 ), фізичних осіб – на 4,6 % і становить 2773 (2020 рік – 2908).

Число штатних посад лікарів порівняно із 2020 роком зменшилось на 5,9 % і становить657,5 ( 698,75 у 2020 р.), число зайнятих посад менше на 7,9% і становить 569,25 (617,75 у 2020 р.). Число фізичних осіб лікарів теж зменшилось в порівняні з минулим роком на 5,7% і становить 482 (511 у 2020р.), в тому числі 31 лікар-організатор охорони здоров’я. Забезпеченість фізичними особами лікарів на 10 тис. нас. становить 21,2 (2020 р. – 22,2), (обл. показник 2020 року – 30,6), укомплектованість лікарями становить 70,1%, у 2020 році 73,1% (обл. показник 2020 року – 67,0).

Число штатних посад середніх медпрацівників у 2021 році зменшилось на 5,6 % і становить 1270 (1345,75 у 2020 р.), число зайнятих посад менше на 7,0%і становить 1207,75 (1299,25 у 2020 р.). Число фізичних осіб теж зменшилось на 5,3 % і становить 1141 (1205 у 2020р.). Забезпеченість фізичними особами середніх медичних працівників на 10 тис. населення склала 50,2 (2020 рік – 52,3) (обл. показник 2020 року – 80,7) укомплектованість середніми медичними працівниками становить 89,8% проти 89,5% у 2020 році.

Число штатних посад сімейних лікарів102,75(2020 рік –107,5), фізичних осіб сімейних лікарів – 67 ( 2020 р. – 74). Укомплектованість сімейними лікарями становить 65,2% (2020 р. – 68,8). Забезпеченість штатними посадами сімейних лікарів на 10 тис. населення становить 4,5 особи (2020р. - 4,67)

Укомплектованість середнього медичного персоналу первинної ланки складає 94,5 % (98,4%). Забезпеченість середнім медперсоналом ЗПСМ на 10 тис. населення у 2020 році складає 3,2%(2020 рік – 3,0),

Станом на 01.01.2022 року питома вага атестованих серед медичного персоналу ЗОЗ міста зменшилась: серед лікарів 79,3% (388) проти 2020 року – 80,8% (421), серед атестованих лікарів вищу категорію мають 53,1%,першу – 35,6%, другу – 11,3%. Найвищий відсоток проатестованих лікарів по ПО – 87,1%, ЦПМСД №1– 83,0% та МЛШМД – 82,9%, найнижчий по АЗП СМ - 42,9%.

Серед середнього медичного персоналу ЗОЗ міста атестовано 886 працівників (75,1%) проти 2020 року – 906 (73,2%). Серед атестованих вищу категорію мають 67,5%,першу – 19,9%, другу – 12,6%. Найвищий відсоток проатестованих середніх медпрацівників по ЦПМСД №2 – 91,3%, ПБ – 90,7% та ТСО – 90,0%, найменший по МЛ №2 ім. Св.Анни – 54,5%.

На теперішній час у закладах охорони здоров’я міста працюють 34 лікаря-інтерна та молоді спеціалісти: 25 лікарів і 39 середніх медичних працівників.

Відсоток оснащення амбулаторій обладнанням, відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення: ЦПМСД № 1- 96,4%, ЦПМСД № 2- 79,0%, АЗП-СМ - 82,0%.

Забезпеченість автомобілями на первинній ланці становить: ЦПМСД №1 - 14 одиниць, ЦПМСД № 2 - 8, АЗП-СМ - 1.

Основні показники поширеності та захворюваності

У 2021 році в порівнянні з 2020 роком спостерігається зниження показників поширеності захворювань (на 10 000 всього населення міста) на 5,0% із 10236,2 до 9 724,1 та первинної захворюваності на 3,2% із 4395,8 до 4255,1.

У структурі поширеності захворювань серед дорослого населенняу 2021-2020 роках на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу, на другому у 2021 році - хвороби органів дихання, а третє місце у 2021 році посідають хвороби ендокринної системи, тоді як у 2020 році на другому місці були хвороби ендокринної системи, а на третьому у 2020 році були хвороби органів травлення.

Серед дорослого населення рівень поширеностіхвороб (на 10000 населення) зменшився на 4,2% із 10694,6 у 2020 році до 10250,2. Найбільші зниження поширеності захворювань спостерігаються за рахунок зменшення таких захворювань:

хвороби ендокринної системи на 7,6%;

хвороби системи кровообігу на 16,8%;

хвороби органів травлення на 25,3%;

У структурі первинної захворюваностідорослого населення на першому місці протягом двох останніх років знаходяться хвороби системи органів дихання, на другому - травми та отруєння і на третьому - хвороби сечостатевої системи.

Рівень первинної захворюваності дорослого населення у 2021 році у порівнянні з 2020 знизився на 3,5% із 3914,4 до 3778,5 за рахунок таких захворювань:

хвороби системи кровообігу - на 32,3%;

хвороби сечостатевої системи - на48,7%;

хвороби органів травлення - на 26,0%.

У структурі поширеності захворювань серед підлітківпротягом останніх двох років на першому місці знаходяться хвороби органів дихання, тоді як хвороби ендокринної системи посіли друге місце у 2021 році (2020 рік - третє), а хвороби ока у 2021 році посіли третє місце (2020 рік - друге).

 

Зниження показника поширеностізахворювань серед підлітків міста на 29,0%в порівнянні з минулим роком (2021 – 6345,2; 2020 р. – 8937,1) спостерігається за рахунок зменшення таких захворювань:

хвороби нервової системи – на 60,9%;

хвороби системи кровообігу – на 50,3%;

хвороби сечостатевої системи – на32,4%;

хвороби кістково-м’язової системи – на 47,8%.

травми і отруєння – на 54,9%;

У структурі первинної захворюваностісеред підлітків протягом останніх двох років на першому місці знаходяться хвороби органів дихання, на другому - хвороби ендокринної системи і на третьомумісці – хвороби вуха.

Зниження показника первинної захворюваності серед підлітків міста на 20,2% в порівнянні з минулим роком (2021 р. – 4 500,2, 2020 р. – 5 640,0) спостерігається за рахунок зменшення таких захворювань:

хвороби нервової системи на 94,5%;

хвороби системи кровообігу на 38,3%;

хвороби ока на 62,9%;

травми і отруєння на 48,3%;

хвороби органів травлення на 31,6%.

 

У структурі поширеності захворювань серед дітей від 0-14 років за останні два роки на першому місці залишаються хвороби органів дихання. На другому - хвороби ендокринної системи, хвороби ока - на третьомумісці.

На 1000 дитячого населення за 2021 рік в порівнянні з 2020 роком знизивсярівень поширеності хвороб на 5,7% із 807,8 до 761,8% за рахунок зменшення таких захворювань:

хвороби нервової системи на 71,0%;

хвороби ока на 48,2%;

хвороби органів травлення на 67,5%;

хвороби шкіри на 56,8%;

хвороби кістково-м’язової системи на 66,7%;

уроджені аномалії на 39,5%.

У структуріпервинної захворюваності серед дітей від 0-14 років на першомумісці протягом 2021 та 2020 років залишаються хвороби органів дихання, також надругому – хвороби ендокринної системи та на третьому - хвороби вуха.

На 1000 дитячого населення за 2021 рік в порівнянні з 2020 роком підвищивсярівень первинної захворюваності на 0,3% із 668,3 до 670,6 за рахунок збільшення таких захворювань:

інфекційні захворювання на 23,9%;

хвороби ендокринної системи на 35,1%;

хвороби вуха на 15,9%;

хвороби органів дихання на 5,8%.

 

 

 

Протягом 2021 року в порівнянні з минулим роком в структурі інфекційної захворюваності всього населення по місту відбулися зменшення таких інфекцій:

- гастроентероколіт встановленої етіології на 24,6%;

- вірусний гепатит «А» на 50,0%.

Збільшилися захворювання на:

- гастроентероколіт невстановленої етіології на 69,6%;

- вітряну віспу на 93,2%;

- хронічні гепатити на 79,8%;

- ГРВІ на 30,3%.

Вперше виявлено 2 ВІЛ-захворювання, що на 91,3%менше ніж у минулому році (23) та 1 (12) хворих на СНІД. Померло від СНІДу 4особи (11 у 2020 р.). Охопленість високоефективною антиретровірусною терапією по місту складає 73,2% (109 проти 149 ВІЛ-інфікованих), у 2020 році – 72,6% (418).

Показник поширеності туберкульозу на 100 тис. населення міста зменшився на 11,9%(2021 - 53,2 2020 – 60,4) (обласний показник 2020 року – 88,1). Показник захворюваності на туберкульоз у 2021 році знизився на 10,3% і становить у 2021 році - 38,2, у 2020 – 42,6 (обласний показник 2020 року – 45,8). Смертність від туберкульозу зменшилась на 38,5% істановить 4,0 випадки на 100 тис населення проти 6,5 у 2020 року (обласний показник 2020 року 9,0). Показник охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення на 1000 дітей, що підлягало вищевказаному обстеженню, складає 1000,0 як і у 2020 році (обласний показник 2020 року – 889,3), Зменшилась на 19,7% кількість профілактичних оглядів з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз дорослого населення методом флюорографії на 1000 населення і становить 265,5 проти 330,8 у 2020 році (обласний показник 2020 року –405,0).

Показник охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ на 100 народжених живими складає 75,6 у 2021 році проти 97,9у 2020 році (обласний показник 2020 року – 91,9).

 

За 2021 рік за даними ООД показник захворюваності злоякісними новоутвореннями збільшився на 3,0%і становить 444,0 на 100 тисяч населення проти 431,0 за 2020 рік. Питома вага занедбаних випадків у ІV стадії серед виявлених онкохворих за 2021 рік збільшилась до 20,3% проти 16,2% за 2020 рік. Зросла питома вага занедбаних форм раку (4 ст. всі форми + 3 ст. візуальної локалізації) до 24,5 % проти 20,6% у 2020 році. .

 

 

 

Медична допомога хворим наCOVID-19

Госпітальною базою для хворих з підозрою та підтвердженою коронавірусною інфекцію, які проживають у Кропивницькому визначено КНП "Центральна міська лікарня" . Для надання медичної допомоги хворим з COVID-19 визначено стаціонар № 1 КНП «ЦМЛ». Станом на 01.01.2022 для лікування хворих наCOVID-19 залучено 280 ліжок, у тому числі 16 боксів (67 боксованих ліжок).

19 лютого 2021 року відбулося відкриття терапевтичного відділення з ліжками інтенсивної терапії у стаціонарі № 1 КНП«ЦМЛ». Відділення оснащене сучасним медичним обладнанням експертного класу, забезпечено системою киснепостачання, клімат-контролем та відеоспостереженням.

Для облаштування сучасного відділення КНП «ЦМЛ» з бюджету міста Кропивницького виділено 55,1 млн грн, зокрема на:

придбання комп’ютерного томографа – 14,5 млн грн;

проведення капітального ремонту – 22,0 млн грн;

медичне обладнання – 18,6 млн грн.

В інфекційному відділенні інтенсивної терапії в наявності:

16 апаратів ШВЛ, 9 з яких закуплені за кошти міського бюджету,

108 кисневих концентраторів,

27 моніторів пацієнта,

49 пульсоксиметрів,

28 мішків Амбу,

32 дозатори інфузійні,

7 електрокардіографів,

15 пірометрів;

29 небулайзерів та юлайзерів.

 

На стаціонарному лікуванні в КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради" станом на 01.02.2022 перебувало 93 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-1,що в 2,3 рази більше ніж на 01.02.2021року (41 хворий). За період карантину максимальна кількість госпіталізованих хворих в КНП «ЦМЛ» була 30.04.21 – 193 особи, мінімальна - 23.08.21р - 5 осіб.

На амбулаторному лікуванні з підтвердженим діагнозом COVID-19 станом на 01.02.2022 року перебуває удвічі більше хворих (399 осіб, у т.ч.27дітей), ніж на 01.02.2021 року (185 осіб, у т. ч. дітей - 6).

З початку епідемії станом на 01.02.2022 року в закладах охорони здоров`я міста Кропивницького всього відібрано для тестування 119649 зразків, у 2021 році – 66972, що на 37,8% більше ніж у 2020році (48588).

В тому числі відібрано:

методом полімеразної ланцюгової реакції - 65112 зразки біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2,у 2021 році - 31325, у 2020 – 30115;

методом ІФА -28076, а саме: LgG -14376 (+5215) та LgM –13700 (+1079), у 2021 році - 10586, у 2020 – 17400. Тестування методом ІФА у 2021 році в ЗОЗ комунальної власності міста зменшилось за рахунок збільшення послуг на тестування в інших лабораторіях міста;

з використанням швидкісних (експрес) тестів26461 зразків (+4143), у 2021 році – 25061 (+4080) ), у 2020–1073(+23).

Станом на 01.02.2022 року в інфекційному відділенні КНП «ЦМЛ» з початку пандемії проліковано 3840 хворих, у 2021році - 2281хворих на COVID-19, у 2020 році - 1354. Серед хворих, які поступили на лікування з підтвердженим діагнозом COVID-19, з початку пандемії одужало 3361 особа, померло – 479 осіб. Летальність хворих на COVID-19 за період пандемії в середньому склала 12,5% (у 2021 році 15,3%, у 2020 році -7,0%).

 

У місті Кропивницькому продовжується вживання заходів, спрямованих на протидію COVID-19. Станом на 01.02.2022 року місто перебуває у «жовтій зоні» епіднебезпеки. З березня 2021 року розпочато вакцинацію населення. У місті на постійній основі на базі АЗПСМ діють пункти вакцинації від COVID-19, а також Центри масової вакцинації населення та мобільна бригада. На даний час у місті працює:

6 постійних пунктів щеплення:

КНП «ЦПМСД №1» в АЗП №2,4,5,8;

КНП «ЦПМСД №2» в АЗП №2,5,7;

КНП «АЗП-СМ»;

мобільна бригада розгорнута на базі КНП «ЦПМСД №2»;

та Центри масової вакцинації розташовані у приміщеннях Кропивницької міської ради (КНП «ЦПМСД №1»), Донецького медичного університету (КНП «ЦПМСД №1»), у магазині «Єпіцентр» (КНП «ЦПМСД №2») та у магазині «Велмарт» (КНП «ЦПМСД №2»)

 

Станом на 01 лютого 2022 року зроблено 212156 щеплень, а саме:

Місця проведення вакцинації

Кількість щеплень

ЦПМСД Новоукраїнської РР

Ц №1

Ц №2

АЗП

Разом

Постійні пункти

54830

35570

17957

108357

Мобільна бригада

29459

29459

Щеплення на дому

540

540

Центри масової вакцинації в т.ч.

42261

27779

3760

73800

1

ЗОШ 6

 

3503

1257

3642

8520

2

Профілакторій Студентський бульвар

 

1447

1447

3

ЦНАП

 

252

252

4

Готель «Єлисаветград»

 

393

393

5

Кропивницька міська рада

 

26498

6009

32507

 

 

 

 

 

 

 

6

Магазин Епіцентр

 

17462

17462

7

Донецький Університет

 

8954

8954

8

Магазин Велмарт

 

0

2011

0

0

8

Критий ринок

 

307

307

9

Центральний ринок

 

180

180

10

Подільська райрада

(вул. Арх.Паученка)

 

601

60

11

Автобус

 

519

431

118

1068

12

Автовокзал № 1

 

 

216

 

 

 

Всього

540

97091

92808

21717

212156

У місці першою дозою щеплено 109187 осіб (54,7%), другою – 99296осіб (49,8%), третьою – 3673осіб (1,8 %). Найбільша щоденна кількість щеплень зроблена 02.11.2021року – 2165.

 

В центрах масової вакцинації виконано 73800 щеплень, в т.ч. увиїзних пунктах масової вакцинації щеплено1068осіб.

Вакцинація відповідного населення.

Щеплено:медиків 6208 в т.ч. ЗОЗ КМР – 2612 (95,2% ) від медпрацівників ЗОЗ КМР)

освітян 7577 в т.ч. заклади освіти КМР – 5347 (97.8%) від працівників освіти КМР)

пенсіонерів 27617 осіб(1доза) – 53,6% від населення пенсійного віку 60 і старші (51517), 2дозою – 25814, 3 дозою – 1429, всього щеплень – 54860);

дорослих (18-59) з групи ризику 32192 (16,1%) від населення міста (199539).

Дітям, підліткам від 12 до17 роківзроблено 1398щеплень, в т.ч. 1 дозою - 816 дітей (5,7 %), 2 дозою щеплено 582дітей (4,1%) від дитячого населення 0- 17років (14215).

Вагітним(541) зроблено 80 щепленнь, в т.ч. 1 дозою щеплено 48 жінок (8,8%), 2дозою – 32 (5,9%).

 

У закладах охорони здоров'я щоденно аналізується наявність засобів індивідуального захисту, запас якихпостійно (практично щоденно) поповнюється за рахунок закупівель за бюджетні кошти та кошти НСЗУ, шляхом отримання гуманітарної, меценатської допомоги, у т.ч. і централізованих постачань.

січень-грудень 2021 року – 9,9 млн грн.

На сьогоднішній день в наявності є:

Костюми ізоляційні – 10 258;

Рукавички – 35 260;

Бахіли – 6 020;

Фартух – 832;

Респіратори – 7 690;

Захист очей – 3 560;

Маска хірургічна (медична) – 110800;

Шапочка медична – 8 990.

Всього по галузі «Охорона здоров'я» освоєно коштів на протидію поширенню COVID-19:

у 2021 році на суму 110,3 млн грн, у тому числі в розрізі джерел фінансування:

кошти міського бюджету – 24,7 млн грн;

власні кошти підприємств (спецфонди та благодійні надходження, гуманітарна допомога, централізовані поставки)32,3 млн грн;

кошти Національної служби здоров'я України – 53,3 млн грн.

(За 2020 рік у сумі 91,2 млн. грн, у тому числі в розрізі джерел фінансування:

кошти міського бюджету – 50,5 млн грн;

власні кошти підприємств (спецфонди та благодійні надходження, гуманітарна допомога, централізовані поставки) – 14,1 млн грн;

кошти Національної служби здоров'я України – 26,6 млн грн.)

 

У 2021 році працівникам КНП «ЦМЛ» виплачено доплату у розмірі до 300% за роботу з хворими на COVID-19 на загальну суму 21,3 млн грн.

(Працівникам закладів охорони здоров'я протягом 2020 рокувиплачено доплату у розмірі до 300% та премію за роботу з хворими на COVID-19 на загальну 20,7млн грн.)

Крім того у 2021 році 332 медичним працівникам КНП «Центральна міська лікарня», які надавали медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, за рахунок коштів міського бюджету виплачено грошову винагородуна загальну суму 1,5 млн грн.

408 медичних працівників КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради» застраховані на випадок захворювання гострою респіраторною хворобоюCOVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV‑2, на суму 273,4 тис. грн.

Показники первинного виходу на інвалідність

За 2021 рік по даним МСЕК кількість первинно визнаних осіб з інвалідністю серед дорослого населення становить 731особа (2020 рік – 808 осіб), що на 9,5%менше ніж у 2020 році. Серед осіб працездатного віку вийшли на інвалідність вперше 532 хворих проти 606 у 2020 році, зменшення склало 12,2 %.Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку на 10 тис. населення зменшився до 39,76 проти 44,4 у 2020 році (обласний показник за 2020 рік – 40,8).

Першемісце в структурі інвалідності за даними МСЕК серед дорослого населення займають злоякісні новоутворення –27,7% (2020 рік – 28,1%), на другому місці - хвороби системи кровообігу – 14,4% (2020рік – 17,0%), на третьому- хвороби кістково-м’язової системи – 14,1%(2020 рік – 11,6%). Питома вага первинновизнаних осіб з інвалідністю 1-ї групи становить 10,8% (12% - 2020р), 2-ої групи – 29,4% (26,7% - 2020 р.), 3-ої групи – 59,8% (61,3%- 2020р.)

Серед первинно визнаних особами з інвалідністю працездатногонаселення за даними МСЕК питома вага осіб з інвалідністю 1-ї групи становить 6,6% (7,4% - 2020р), 2-ої групи – 27,1% (5,7% - 2020 р.), 3-ої групи – 66,3% (66,8 %- 2020р.). Першемісце в структурі інвалідності за даними МСЕК серед працездатного населення займають злоякісні новоутворення –25,2% (2020 рік – 30,9%), на другомумісці хвороби кістково-м’язової системи – 13,7% (2020рік – 14,8%), на третьому - хвороби системи кровообігу – 12,8% (2020 рік – 11,6%).

Показник повної реабілітації серед оглянутих становить 1,33%проти 1,1% у 2020 році, часткової – 18,37 % проти 17,53% у 2020 році, сумарної – 5,42%,у минулому році – 4,63%.

 

Кількість дітейз інвалідністю віком від 0 до 17 років у 2021 році зменшилась на 2,9% і становить 988 проти 1017 в 2020 році. Вперше визнано особами з інвалідністю у 2021 році 95 дітей проти 64 у 2020 році, що привело до зменшення показника первинної інвалідності дитячого населення з 15,1 до 22,5на 10 тис. дітей до 17 років (обласний показник за 2020 рік – 18,1). Показник первинної інвалідності дитячого населення (на 10 тис. дитячого населення) збільшився:

по хворобам нервової системи - з 1,4 до 2,6;

кістково-м’язової системи - з 1,2 до 2,4;

вродженим аномаліям - з 3,8 до 5,0;

розладам психіки та поведінки - з 0,9 до 3,8;

зменшився по хворобам:

ендокринної системи - з 3,5 до 3,3.

 

Амбулаторно-поліклінічна допомога

 

Загальна кількість відвідувань в поліклініку за 2021 рік збільшилась на 18,3% і становить 1 321938 відвідувань (в 2020 році - 1 117669). На одного жителя припадає 5,8 відвідувань (2020 – 4,9). Кількість відвідувань хворих вдома зменшиласьна 34,4% і становить 18 485 (28177 у 2020 році), що на одного жителя припадає 0,08 відвідувань.

Показник виявлення захворювань при профоглядах дорівнює 13,4% серед усіх оглянутих (2020 рік – 15,1%).

Кількістьліжок денного стаціонару на кінець 2021 року збільшилась на 5 ліжок (на 1,8%) у порівнянні з 2020 роком і становить 290 ліжок (у2020 – 285), на яких проліковано 4861 хворих (2020 - 7336), що на 33,7% менше ніж у 2020 році. Показник пролікованих в денних стаціонарах на 10000 населення зменшився на 32,9% і становить 213,7 (2020 р. – 318,7) (обласний показник 2020 року 314,1). Забезпеченість населення міста ліжками в денних стаціонарах (на 10 тис. населення) у звітному році на 2,4% більшаніж у минулому і складає 12,7 ( 2020 – 12,4).

Кількість хворих, які проліковані в стаціонарі вдома, збільшилась на 2,4%і становить 4861 (2020 р. - 4748). Збільшився також показник пролікованих хворих вдома на 10 000 населення на 3,6% і становить 213,7 проти206,3 у 2020 році.

Хірургічна робота амбулаторно-поліклінічних закладів: кількість операцій в закладах зменшиласьна 2,6% та становить 11585 операцій амбулаторним хворим (11889 у 2020 році) і показник операцій на 10 тис. населення зменшився на 1,4%із 516,6 до 509,2.

 

Стаціонарна допомога

Ліжковий фонд складає 950 ліжок (2020р. – 995), забезпеченість ліжками на 10000 населення становить 41,8 проти 43,2 в 2020 році. Проліковано 25261 (2020 р. – 26421) хворих, що на 4,4% менше минулого року, проведено хворими 210128 ліжко-днів (2020р. – 227847), що на 17719 (7,8%) ліжко-днів менше ніж за 2020 рік. Середня тривалість перебування на ліжку становить 8,3 (2020 рік – 8,6).

Летальність по стаціонарам міста за 2021 рік збільшилась удвічі і становить 5,5 (2020 рік – 2,8). Протягом 2021 року в стаціонарах міста померло 1393 хворих (2020 рік – 737).

По місту ліжко працювало протягом 2021 року 216,8 дні (2020 рік – 230,2 днів), план роботи ліжка виконано на 63,8%, тоді як у 2020 році план було виконано на 67,7%.

Низькими є показники виконання днів роботи ліжка:

- хірургічні для дорослих – 36,1% (47,7% - 2020 р.);

- для вагітних та породіль – 46,7 % (57,0 % - 2020 р.);

- гінекологічні – 47,5% (61,8% - 2020 р.);

- гастроентерологічні – 40,7% (72,1% - 2020 р.).

Частково збільшився показник виконання днів роботи ліжка:

- кардіологічні - 81,5% (77,8% у 2020 р.);

- урологічні - 80,4% (76,7 % - 2020 р.);

- педіатричні - 66,7% (46,1% - 2020 р.).

У структурі госпіталізованих перше місце займають хворі із хворобами органів дихання - 30,0%, друге місце - хвороби сечостатевої системи – 11,7%, третє місце - хвороби системи кровообігу - 10,7%.

 

 

Аналіз основних показників роботи акушерського-гінекологічної служби

 

В пологовому будинку міста у 2021 році прийнято 1532 пологів, що на 18,9% менше ніж минулого року (2020 р. – 1889) в т.ч пологів поза стаціонаром – 1 випадок (2020 рік – 3 пологів). Всього у пологовому будинку міста народилося 1546 (2020 р. – 1901) дітей, із них живими 1540 (2020 р. – 1893).

По даним РАГСу в м. Кропивницькому за 2021 рік зареєстровано народжених живими 1892 малюки (2020 р. - 2041), зареєстровано 12 малюків (2020 р. - 6), які померли у віці до року, показник смертності немовлят збільшився і на 1000 народжених живими становить 6,31‰ проти 2,55‰ у минулому році.

Відмічаєтьсязниження показника мертвонароджуваності по місту (по даним РАГСу) і становить 4,19‰ (8 випадків) проти5,52‰ у минулому році (13 випадків).

Збільшилисьінші показники смертності немовлят:

рання неонатальна смертність – з 1,27‰ до 3,68;

перинатальна смертність - з 6,75‰ до 7,86;

постнеонатальна смертність у 2020 р. була відсутня, у 2021 р. - 1,53‰.

У 2021 році зріс відсоток раннього охоплення вагітних лікарським наглядом - 97,4% (у 2020 році – 91,5%). Число абортів (включаючи міні) зменшено на 23,8%із 706 у 2020 році до 538 у 2021 році. Кількість абортів на 1000 жінок фертильного віку по місту зменшилась на 22,4% і становить 9,7проти 12,5 у 2020 році. Кількість абортів на 100 пологів по місту становить 35,1проти 37,4 у 2020 р., що на 6,1 % менше.

 

Діяльність допоміжних та діагностичних служб

Число фізіотерапевтичних процедур на 100 відвідувань в поліклініку в 2021 році зменшилось на 19,4% і становить 37,3 проти 46,3 у 2020 році. Число фізіотерапевтичних процедур на 100 осіб, які поступили до стаціонару, зменшилось на 29,8%і становить 178,8 (2020 р. – 748,3). На 1 хворого, який закінчив лікування, у 2021 році припадало 14фізіопроцедур.

Загальне число функціональних дослідженьна 10 тис. населення зменшилось і становить 3973,9 (у 2020 р. - 4150,1), обстежень на 100 відвідувань в поліклініку також зменшилось із 5,4 до 4,9, зменшилося число функціональних обстежень на 100 осіб, що поступили в стаціонар, із 130,4 до 96,3.

Показникрентгенологічних досліджень на 10 тис. населення порівняно з минулим роком по місту зменшився на 3,2% і становить 4092,5 (у 2020 р.- 4228,8).

Кількістьультразвукових досліджень на 10 тис. населення у 2021 році зменшилась на 16,4% і становить 3985,3 проти 4769,1 у 2020 році. Кількість УЗД на 1 діючий апарат по місту зменшилася з 4989,2 до 4317,4 на 13,5%.

 

Медична допомога ветеранам війни

та особам потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС

Закладами охорони здоров’я комунальної власності міста надається безкоштовна медична допомога пільговим категоріям населення в повному обсязі за рахунок коштів місцевого бюджету та інших, не заборонених чинним законодавством надходжень.

На кінець звітного 2021 року в ЗОЗ міста знаходилось під диспансерним наглядом 3677 ветеранів війни, що на 527 особи (12,5%) менше минулого року, з них учасників бойових дій – 1743 осіб, осіб з інвалідністю внаслідок війни – 348, учасників війни – 1237, осіб прирівняних по пільгах - 349.

У 2021 році отримали стаціонарне лікування 1652особи – 44,9% від усіх ветеранів війни (у 2020 р.- 46,4%) , кількість пролікованих стаціонарно УБД – 44,9% (у 2020 р.-54,0%), інвалідів війни – 79,1% (у 2020 р.- 79,6%). учасників війни – 38,6% (35,8%), осіб прирівняних по пільгах - 36,4% (23,4)

По галузі«Охорона здоров’я» міста Кропивницького діє Програма розвитку галузі охорони здоров'я м.Кропивницького на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017року № 833 (зі змінами), якою передбачені заходи:

Для забезпечення безкоштовним лікуванням та продуктами харчування у разі стаціонарноголікуванняветеранів війни в кошторисі закладів охорони здоров'я комунальної власності міста передбачені видатки на 2021 рік у сумі 144,4 тис. грн, фактично використано коштів з міського бюджету, НСЗУ та інших не заборонених законодавством джерел станом на 23 грудня 2021року складають 232,8 тис. грн. На сьогоднішній день фактична вартість 1 ліжко-дня становить:

помедикаментам –195,88 грн;

похарчуванню – 56,62 грн.

Для пільгового забезпечення лікарськими засобами та препаратами медичного призначення за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування ветеранів війни у кошторисах закладів охорони здоров'я комунальної власності міста передбачені видатки на 2021 рік у сумі 187,4 тис. грн, фактичні видатки станом на 23 грудня 2020 року складають 151,6 тис. грн.

У комунальному некомерційному підприємстві "Територіальне стоматологічне об’єднання" Кропивницької міської ради" лікування та зубопротезування ветеранів війни проводиться першочергово та безоплатно. Протягом 2021 року стоматологічну допомогу отримали 20 ветеранів війни.

Станом на 23 грудня 2021 року всі ветерани 100% оглянуті сімейним ліка, стаціонарно проліковані 106 ветеранів війни, 68 отримали амбулаторне лікування.

Протягом 2021 року за медичною допомогою у заклади охорони здоров’я комунальної власності міста звернулося 1011 (2020р. – 1205) учасників антитерористичної операції, із них отримали :

стаціонарну допомогу – 115(2020р. – 154),

в т.ч. акушерську допомогу – 1 (2020р. – 2)

амбулаторне лікування – 821 (2020р. – 926);

в т.ч. стоматологічну допомогу – 552(2020р. – 505);

Пройшли профілактичний медогляд –288 (2020р. – 477) учасників АТО.

Взято на диспансерний облік – 42 (2020р. – 88).

Усім учасникам АТО надана медична допомога своєчасно та безоплатно відповідно до галузевих стандартів.

Для реалізації Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017–2022 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 17січня 2017року №759 (зізмінами), по галузі «Охорона здоров’я» на 2021рік передбачені видатки у сумі 1499,4тис.грн.

З метою виконання заходів програми та забезпечення соціального захисту учасників АТО/ООС медичними закладами фактично використано коштів, станом на 31 грудня 2021 року у сумі 959,6 тис.грн, у тому числі на забезпечення:

продуктами харчування, лікарськими засобами та виробами медичного призначення у разі стаціонарного лікування на суму 207,5 тис. грн;

безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування на суму 235,4 тис. грн;

безкоштовного зубопротезування та лікування стоматологічних захворювань на суму 408,1 тис. грн;

щорічного медичного обстеження і диспансеризацію на суму 58,0, тис. грн;

акушерської та гінекологічної допомоги на суму 50,4 тис. грн;

дітей віком до 3-х років та від 3-х до 6 років лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування на суму 0,2 тис. грн.

Протягом 2021 року в ЗОЗ міста знаходилось під диспансерним наглядом 1062 особи потерпілих від аварії на ЧАЕС (2020 рік – 1131осіб), із них 823 ліквідатори, 104 евакуйованих, 44 переселенців і 90дітей народжених від осіб постраждалих від аварії на ЧАЕС (І, ІІ, ІІІ груп первинного обліку) та 1 дитина народжена від осіб ІVгр. (діти).

Усі особи потерпілі від аварії на ЧАЕС 100% оглянуті та проліковані амбулаторно, питома вага пролікованих в стаціонарі ліквідаторів становить 24,8 % (2020 рік – 28,9 %), евакуйованих – 21,3% (2020 рік – 14,4%), переселенців –7,1% (2019 рік – 7,0%), дітей – 12,5% (2020 рік – 18,8%).

У 2021 році в місті померло40 осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (2020 р. - 27), що на48% більше в порівнянні з минулим роком. Показник смертності на 1000 відповідного контингенту - 37,7 проти 23,9 у 2020 році, що на 57,7% більше за минулий рік. На першому місці серед причин смерті стоять хвороби системи кровообігу, на другому – хвороби дихання (2020 р. хвороби органів травлення) на третьому – новоутворення.

 

 

Аналіз письмових звернень громадян, що надійшли в управління охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького

у 2021 році

Протягом 2021 року до управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради надійшло 1022 звернення громадян, що на 146 менше в порівнянні з 2020 роком (1168), з них: скарг – 55 (2020 – 59), подяк медичним працівникам – 25 (2020 – 26). Звернення направлені в інші організації за належністю – 0 (2020 – 2).

Через МОЗ України, Верховну Раду, секретаріат Президента України, Кіровоградську облдержадміністрацію, депутатів різних рівнів надійшло звернень – 924 (2020 – 1122). Безпосередньо від заявників надійшло звернень – 31, з них: електронною поштою – 67. Особистий прийом керівництвом громадян не проводився у зв’язку з карантинними обмежувальними заходами.

 

Розподіл по характеру звернень викладено у таблиці:

Характер звернень

2021

2020

Про незадовільне медобслуговування у стаціонарі

11

10

Про незадовільне медобслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах

54

55

У зв’язку зі смертю хворих

5

8

Про грубе та формальне відношення до хворих

4

8

Про неправильні дії медпрацівників та органів охорони здоров’я

9

41

Про надання медичної допомоги, у тому числі

232

196

надання матеріальної допомоги на лікування

5

12

Про санаторно — курортне лікування

4

4

Про направлення на МСЕК

14

8

Про забезпечення ліками, виробами мед призначення

66

441

Про забезпечення медобладнанням

1

0

Про забезпечення слуховими апаратами, окулярами

0

1

Питання застосування трудового законодавства

3

4

Про призначення та переміщення кадрів

0

0

Подяки працівникам охорони здоров'я

25

26

Надання медичної допомоги дітям

9

16

Інші питання

585

348

Питання що не входять до компетенції, органів охорони здоров’я

0

2

РАЗОМ:

1022

1168

 

По ЗОЗ:

Заклади

2021

2020

КНП «Поліклінічне об’єднання» Кропивницької міської ради»

91

85

КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради»

108

130

КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради»

31

25

КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» Міської ради міста Кропивницького» Кропивницької міської ради»

6

3

КНП «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни» Кропивницької міської ради»

0

32

КНП «Дитяча міська лікарня» Кропивницької міської ради»

8

0

КНП «Клінічна дитяча міська поліклініка» Кропивницької міської ради»

22

32

Стоматологічне об’єднання

21

28

КНП «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Кропивницької міської ради»

14

9

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради»

298

178

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради»

267

131

Передано за належністю

0

2

Без закладу

252

513

Всього

1108

1168

Виходячи з аналізу звернень громадян, необхідно відмітити, що значно зменшилась кількість звернень щодо забезпечення ліками – 66 (6,5%), 2020 р. – 441 (37,8%); набагато менше надійшло звернень про неправильні дії медпрацівників та органів охорони здоров’я – 9 (0,88%), 2020 р. – 41 (3,5%).

Значно збільшилась кількість звернень щодо надання медичної допомоги – 232 (22,7%), 2020 р. – 196 (16,8%).

Значно збільшилась кількість звернень з різних організаційних питань – 585 (57,2%), 2020 р. –348 (29,8%).

По території обслуговування закладами охорони здоров’я найбільша кількість звернень надійшла по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» – 298 (26,9 %), що набагато більше в порівняні з минулим роком (2020 р. – 178 (15,2%); аналогічна ситуація по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» – 267 (24,1%), 2020 р. – 131 (11,2%).

Стабільно високою залишається кількість звернень по території обслуговування КНП «Поліклінічне об’єднання» Міської ради міста Кропивницького» – 91 (8,2 %), 2020 р. – 85 (7,3%).

Зменшилась кількість звернень по території обслуговування КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» - 108 (9,7%), 2020 р. – 130 (11,1%).

Значно зменшилась кількість звернень, підняті питання в яких вирішуються без залучення закладів охорони здоров’я комунальної власності міста – 252 (22,7%), 2020 – 513 (43,9%).

Питання про стан роботи зі зверненнями громадян розміщується на вищезазначеному Wеb-сайті управління охорони здоров’я.

 

Виконання бюджету

по галузі охорони здоров'я міста Кропивницького

за 2021 рік

На галузь охорони здоров’я міста Кропивницького на 2021 рік по загальному фонду затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 76019,4 тис. грн, у тому числі:

- кошти місцевого бюджету у сумі 46530,0 тис. грн;

- дотація з місцевого бюджету у сумі 16929,9тис. грн;

- субвенція на здійснення підтримки окремих закладів у сумі 10975,5 тис. грн (кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет).

- кошти бюджету Кропивницької міської територіальної громади, виділені обласному бюджету для КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради» на реєстрацію спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги - 1584,0 тис. грн.

Профінансовано галузь охорони здоров’я міста Кропивницького за 2021 рік на загальну суму 75843,5 тис. грн, що становить 99,8% від затверджених призначень на рік.

Профінансовані видатки загального фонду спрямовано на:

оплату праці з нарахуваннями - 10149,0 тис. грн (13,4 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів - 3639,5 тис. грн (4,8 %);

придбання продуктів харчування - 153,1 тис. грн (0,2 %);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг - 41618,0 тис. грн (54,9 %);

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства - 16851,0 тис. грн (22,2 %) (з них на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 10975,5 тис. грн, пільгові рецепти - 5875,5 тис. грн);

предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 419,4 тис. грн (0,5 %);

оплата послуг (крім комунальних) - 600,9 тис. грн (0,8 %);

реєстрація спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги - 1583,8 тис. грн (2,1 %);

інші видатки (штрафи та пені) - 828,8 тис. грн (1,1 %).

Використано коштів за 2021 рік по загальному фонду на загальну суму 75843,5 тис. грн.

 

За 2021 рік до комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я міста Кропивницького надійшло від Національної служби здоров’я України коштів на загальну суму 681040,9 тис. грн.

Використано коштів НСЗУ за 2021 рік на суму 587858,4тис. грн, у тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями - 465662,8 тис. грн (79,2 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів - 78013,2 тис. грн (13,3 %);

придбання продуктів харчування - 2643,1 тис. грн (0,5 %);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг - 425,3 тис грн (0,1 %);

придбання предметів, матеріалів та інвентарю - 10100,2 тис. грн (1,7 %);

оплату послуг (крім комунальних) - 8378,1 тис. грн (1,4 %);

видатки на відрядження - 3,6 тис. грн

інші видатки (податки та збори) - 160,1 тис. грн;

навчання персоналу - 73,4 тис. грн;

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) - 1497,6 тис. грн (0,2 %);

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства - 179,4 тис. грн;

придбання обладнання і предметів довготривалого користування - 19197,8 тис. грн (3,3 %);

капітальне будівництво - 1523,8 тис. грн (0,3 %).

Залишки коштів НСЗУ на рахунках КНП станом на 01.01.2022 року - 155948,1 тис. грн.

 

Поспеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на галузь охорони здоров’я міста Кропивницького на 2021 рік затверджено кошторисні призначення на загальну суму 44324,5 тис. грн, у тому числі субвенція з державного бюджетумісцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 7708,0 тис. грн.

Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 43407,5 тис. грн, що складає 97,9 % від затверджених призначень на рік, у тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 7708,0 тис. грн.

Використано коштів по спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) у сумі 43407,5 тис. грн.

 

За 2021 рік за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку):

1) придбано обладнання на загальну суму 32997,7тис. грн, у т. ч.: КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради» (апарат УЗД, апарати штучної вентиляції легень, монітори, пульсоксиметри, інфузомати, електровідсмоктувачі (аспіратори), дефібрилятор, функціональні ліжка, електрокадіограф, зволожувачі, неінвазивна система вентиляції, рентгенапарат) - 23614,3тис.грн;

кисневий генератор (вул. Салганні піски, 14) - 5380,0 тис. грн, модульні монітори пацієнта - 1708,0 тис. грн;

КНП «Дитяча міська лікарня» Кропивницької міської ради» (апарати штучної вентиляції легень) - 1317,6 тис. грн.

КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» Кропивницької міської ради» (імунохемілюмінісцентний аналізатор) - 638,6 тис. грн, гістероскоп - 339,2 тис. грн;

2) проведено капітальні ремонти та реконструкцію приміщень, комунікацій на загальну суму 10409,8 тис. грн:

реконструкція системи киснепостачання стаціонару №1 КНП«Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», Фортеця, 21 (вул. Ушакова, 3-а) - 3493,2 тис. грн;

капітальний ремонт покрівлі харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Салганні піски, 14 (з виготовленням ПКД) - 292,1 тис. грн;

капітальний ремонт рентгенкабінету КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Салганні піски, 14 (з виготовленням ПКД) - 495,1 тис. грн;

капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщень третього та четвертого поверхів головного корпусу КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» Кропивницької міської ради», вул. Олени Журливої, 1 - 1670,7тис. грн;

капітальний ремонт частини приміщень третього поверху головного корпусу КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня" Кропивницької міської ради», вул. Олени Журливої, 1 - 2310,8 тис. грн;

капітальний ремонт центрального входу (ґанок, тераса) до будівлі поліклінічного відділення № 3 КНП «Поліклінічне об’єднання» Кропивницької міської ради» з облаштуванням пандусу, вул. Металургів,25-а - 199,9 тис. грн;

капітальний ремонт даху та піддашку до будівлі поліклінічного відділення № 3 КНП «Поліклінічне об’єднання» Кропивницької міської ради», вул. Металургів, 25-а - 47,3 тис. грн;

капітальний ремонт рентгенкабінету хірургічного відділення КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради», вул. Короленка, 56 - 1900,7 тис. грн.

 

За 2021 рік до комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я міста Кропивницького надійшло власних коштів у загальній сумі 32495,3 тис. грн, у тому числі:

благодійних внесків – 8986,7 тис. грн;

від здачі в оренду майна - 2915,0 тис. грн;

від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) - 18373,4 тис. грн;

від реалізації майна - 22,6 тис. грн;

% від депозитів - 2197,6 тис. грн.

За 2021 рік комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров’я міста Кропивницького використано власних надходжень на загальну суму 28951,4 тис. грн, у тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями - 9514,1 тис. грн (32,9 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів - 6217,8 тис. грн (21,5 %);

придбання продуктів харчування - 516,6 тис. грн (1,8 %);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг - 1791,5 тис грн (6,2 %);

придбання предметів, матеріалів та інвентарю - 3492,7 тис. грн (12,1%);

оплату послуг (крім комунальних) - 4 463,6 тис. грн (15,4 %);

інші видатки (податки та збори) - 1875,9 тис. грн (6,5 %);

навчання лікарів - 50,6 тис. грн (0,2 %);

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) - 64,1 тис. грн (0,2%);

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства - 10,5 тис. грн;

придбання обладнання і предметів довготривалого користування – 954,0 тис. грн (3,2%).

 

Станом на 01.01.2022 року по галузі охорони здоров'я міста Кропивницького кредиторська заборгованість відсутня.

 

На сьогоднішній день по галузі охорони здоров'я м. Кропивницького діє галузева Програма розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького на 2021-2025 роки.

Протягом 2021 року здійснювалися заходи по реалізації міської галузевої Програми, якою на виконання заходів медико-соціального спрямування з міського бюджету затверджені видатки на 2021рік у сумі 108603,4тис.грн, касові видатки за 2021рік складають 110003,2 тис. грн, (у тому числі за рахунок централізованих постачань -3244,0тис. грн) зокрема на забезпечення:

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, у тому числі учасників АТО/ООС -7794,7 тис.грн, у тому числі за рахунок централізованих постачань - 3244,0тис. грн;

дітей віком від 3-х років, хворих на фенілкетонурію, препаратами дієтичного харчування - 442,1 тис. грн;

дітей з інвалідністю підгузками - 578,3 тис. грн;

осіб з інвалідністю технічними засобами (кало-, сечоприймачами та ін.) - 573,8 тис. грн;

пільгових категорій населення безкоштовним зубопротезуванням та лікуванням стоматологічних захворювань, у тому числі учасників АТО/ООС - 1549,4 тис. грн;

стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей - 346,9 тис. грн;

продуктами харчування та лікарськими засобами ветеранів війни у разі стаціонарного лікування - 148,3 тис. грн;

дітей, хворих на цукровий діабет, ланцетами та голками - 224,6 тис. грн;

медичного огляду призовників та допризовників - 1384,7 тис. грн;

проведення медичних оглядів та тестування працівників закладів освіти - 828,8 тис. грн;

підтримки КНП - 51444,5 тис. грн;

інформаційно-технічне забезпечення та медична статистика по галузі охорони здоров'я - 1212,4 тис. грн;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста - 43474,7 тис. грн.

 

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі охорони здоров’я міста за 2021 рік становить 10 531 грн, у тому числі лікарів - 14 776 грн, середнього медичного персоналу - 10 577 грн, молодшого медичного персоналу - 7 708 грн.