Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » » Аналіз показників роботи КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» за 1- квартал 2018 року.

Аналіз показників роботи КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» за 1- квартал 2018 року.

Наша лікарня представлене стаціонаром на 410 ліжок (1-й стаціонар 255 ліжок, 2-й стаціонар 155 ліжок) та поліклінікою, яка обслуговує населення з урахуванням обслуговування амбулаторії сімейного типу 48447 тис.

Відвідування в поліклініці склало 51432 проти 50026 а минулий рік ,що на 2,8% більше ніж в минулому році. Кількість профілактичних оглядів збільшилась на 1245 відвідувань. Збільшення відвідувань за рахунок :

  • Невропатологів на 1743відвідувань
  • Ендокринологів на 666 відвідувань
  • Хірургів 434 відвідування.

Зменшення кількості відвідувань у :

  • Отоларингологів на 962 відвідувань

Відсоток оглянутих жінок з числа прийнятих вперше склав 7,0% , в минулому році 8,8%. Всі жінки 100% оглянути цитологічно. При проведенні профілактичним відділенням профогляду підлеглого контингенту було виявлено 268 захворювань, що склало 14,3%. Хірургічним відділенням проведено 315 операції , що на 38 операції менше ніж в минулому році.

Показник поширеності захворювань склав 1760,0 проти 1774,0 на 10000тис. населення в минулому році. Показник захворюваності становить 427,0 на 10000тис. населення проти 427,2 в минулому році.

За І квартал 2018 року на інвалідність вийшло 33 особи ,як і в минулому році.

В працездатному віці – вийшло 26 осіб проти 31 в минулому році. Показник виходу на інвалідність в працездатному віці на 10000 населення 7,8 склав проти 9,4 в минулому році. В структурі виходу на інвалідність в працездатному віці з:

1.Новоутворення 7 осіб

2.Травми – 6 хворих (збільшення на 3 особи)

3.Хворобами системи кровообігу – 5 осіб ( зменшення на 5 осіб)

4.Хвороби кістково-м’язової системи – 4 особи ( зменшення на 2 особи)

5.Хвороби нервової системи-2 особи

6.Хвороби ока та ендокринної системи по 1 особі.

В денному стаціонарі поліклініки функціонує 146 ліжок .

Стаціонар №1 на 76 ліжок: 20 –неврологічних, 30 урологічних , 12 терапевтичних, 10 офтальмологічних, 4- хірургічного профілю.

Стаціонар №2 на 70 ліжок: 20 –неврологічних, 20-пульмонологічних , 10 кардіологічних, 10- гастроентерологічних та 10 ендокринологічних.

Проліковано за І квартал 2018року -885 хворих , проведено 9480 ліжко-днів. Денний стаціонар №1- 76 ліжок:

Проліковано-457хворий, в минулому році 431хворих. Робота ліжка 64,2, контрольний показник 62,5.Середне перебування на ліжку становить 10,6 в минулому році 10,6. Обіг ліжка6,0.

По результатам лікування:

З покращенням виписується 88,4% , одужання 9,6% ,без змін 2,0%. Процент виконання ліжко/днів склав 103,0 проти 97,0 в минулому році.

Структура пролікованих :

1.Хвороби сечостатевої системи – 36,0%

2.Хвороби кістково-м’язової системи 21,7%

3.Хвороби кровообігу12,0%.

4.Хвороби ока 15,8%

5.Хвороби нервової системи-5,0%.

 

Денний стаціонар №2 -70 ліжок.

Проліковано 419 хворих проти 445 хворих в минулому році.

За результатами лікування з покращенням виписується – 76,0%,одужання – 7,1%, без змін – 1,6%.

Робота ліжка 65,7, обіг ліжка 6,0, середнє перебування 11,0, % виконання плану ліжко-днів 106,5%.В структурі пролікованих:

1.Хвороби кровообігу – 22,9%

2.Хвороби органів дихання – 22,4%

3.Хвороби нервової системи – 13,6%

4.Хвороби органів травлення13,1%

Стаціонар КЗ «ЦМЛ» представлений 410 ліжками . Проліковано3836проти 4246хворих, тобто на 410 хворих менше ніж минулого року. В 1-стаціонарі проліковано 2366 проти 2289хворих в минулому році( збільшення на 77 пролікованих) . В 2- стаціонарі проліковано1470 проти 1957 в минулому році ( на 487 хворих менше ).

Робота ліжка склала 90,6 проти 89,5 в минулому році (контрольний показник 1-квартал 2018 року 83,84 ). Відсоток виконання ліжкового фонду дорівнює 108,1% (в 2017р. – 106,7). Найвищій показник використання ліжкового фонду на кардіологічних -116,8% та ендокринологічних-111,2% ліжках. Найменший показник використання ліжкового фонду на неврологічних 101,4%.

Найвищий показник використання ліжкового фонду по 1- стаціонару становить на неврологічних ліжках -107,5% та терапевтичних ліжках-107,2%, найнижчий на паліативних ліжках 102,7%. Найвищий показник використання ліжкового фонду по 2- стаціонару становить на кардіологічних ліжках -116,8%, ендокринологічних -111,2% та найнижчий показник на неврологічних 93,4%.

Обіг ліжка (кількість хворих які пройшли лікування за певний період на одному ліжку) в закладі становить 9,3 проти 9,3 в минулому році.

Середня тривалість перебування на ліжку 9,8 проти 9,6 за 2017рік.

В 1- стаціонарі 9,7 проти 9,9 в 2017 році.

2-стаціонар 9,7 проти 9,5 в минулому році.

Летальність по закладу склала 2,19 проти 3,1 за аналогічний період минулого року .За причинами смерті :

на 1 місці серцево- судинні захворювання -43,0%

на 2 місці-новоутворення -30%

на 3 місці –хвороби органів дихання та інфекційні захворювання -8,3%

на 4 місці, захворювання органів травлення- 3,8%

З одужанням по лікарні виписується 23,4%.

- покращення – 71,1%

- без змін – 1,75%

- переведені в інший заклад 1,3%

З одужанням більший % виписаних складає по інфекційним ліжкам для дітей 63,0%, по інфекційним ліжкам для дорослих 59,4%. Високий показник покращення на кардіологічних ліжках 95,5%, неврологічних ліжках 95,5%, та гастроентерологічних 94,7%.

Проаналізувавши дані про розходження поліклінічних діагнозів з стаціонарними при виписці, треба відмітити % збігу складає 97,7%,% розходження-2,3.

По 1-у стаціонару:

-з одужанням виписується – 36,5%

-покращенням – 58,5%

-без змін – 1,6%

-переведені в інший заклад 0,9%

По 2-у стаціонару:

-з одужанням виписується – 2,4%

-з покращенням – 91,5%

-без змін 1,9%

-переведені в інший заклад 1,9%

-здорові - 0,3%

Середня тривалість лікування по нозологічним формам в закладі 10,5 (10,6 в 2017р.)

-найбільша тривалість лікування:

-хвороби вуха та придаткового апарата-14,0

-новоутворення-13,0

-хвороби крові 12,3

-по інфекційним хворобам 12,0

-хвороби кістково-м'язової системи 11,6.

-Найменша тривалість:

- Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 6,0

- Хвороби сечостатевої системи – 8,0

- Хвороби нервової системи -9,7 .

Летальність по класам хвороб зменшилась в порівнянні з минулим роком по новоутворенням, хворобам системи кровообігу.

Розглядаючи роботу допоміжних відділень треба відмітити, що вони працюють з виконанням контрольних показників.

 

Висновки:

·Збільшилась кількість відвідувань в поліклініку;

·Зменшилась кількість осіб ,які вийшли на інвалідність в працездатному віці ;

·Задовільна робота денного стаціонару;

·Зросла питома вага профоглядів в закладі

·Виконані: показник ліжкового фонду по лікарні, показник роботи ліжка

·Виконуються контрольні показники по допоміжним відділенням.

·Летальність по закладу зменшилась.