Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0-800-801-333 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » Оголошенняпро проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Оголошенняпро проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Правові підстави проведення конкурсу: ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Міської ради міста Кропивницького від 29.03.2018 року № 1575 «Про уповноваження управління охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького на проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоровя міста Кропивницького», наказ управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького від 13 квітня 2018 року № 66 «Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги», наказ управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького від 21 травня 2018 р. № 96 «Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на зайняття посади керівника комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги».

Найменування та місцезнаходження закладу: комунальний заклад «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»; 25005, м. Кропивницький, вул. Короленка, 56.

Напрямки діяльності: Код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний).

Комунальний заклад «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги» - є багатопрофільним лікувально-профілактичним комунальним закладом, який забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних працівників.

Засновником Закладу є Міська рада міста Кропивницького.

Заклад належить до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького.

Заклад у своїй структурі має:

1. Стаціонар:

гінекологічне відділення;

відділення гострої судинної неврологічної патології для хворих з порушенням мозкового кровообігу;

офтальмологічне відділення;

урологічне відділення;

відділення анестезіології

хірургічні відділення № 1;

хірургічні відділення № 2;

відділення гнійної хірургії;

травматологічне відділення;

кардіологічне відділення;

2. Допоміжні лікувальні та діагностичні відділення та кабінети:

приймальне відділення;

кабінет ультразвукової діагностики;

кабінет «Озонотерапії»;

ендоскопічний кабінет;

операційний блок;

рентгенологічне відділення;

клініко-діагностична лабораторія;

фізіотерапевтичне відділення;

кабінет функціональної діагностики;

кабінет лікувальної фізкультури;

патологоанатомічне відділення;

травматологічний пункт;

харчоблок;

гараж;

3. Управлінсько-адміністративний персонал.

4. Адміністративно – господарча частина.

5.Фінансово-економічний відділ.

6.Бухгалтерія.

7. Відділ кадрів.

8.Загально-лікарняний персонал.

9. Медичний архів.

 

Статут комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»

 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги» на 2018 рік складають:

Загальний фонд – 35017200,00 грн

Спеціальний фонд – 703400,00 грн.

Власні надходження – 1337 595,22 грн.

 

Строки і місце приймання заяв на участь у конкурсі, номер телефону для довідок: заяви приймаються з 25 травня по 23 червня 2018 року за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41 (3 поверх, каб. № 324, понеділок – четвер: з 08:00 до 17:00, п’ятниця: з 8.00 до 16.00).

Телефон для довідок: (0522) 22-85-84.

Адреса електронної пошти для довідок: zdrav@krmr.gov.ua.

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмовузаяву про участь у конкурсііз зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6)згоду на обробку персональних данихзгідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі відповідно до встановлених вимог.

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10)попередженнястосовно встановленихЗаконом України«Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11)заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересівзгідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першогочастини третьоїстатті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції.

Вимоги до претендента.

Єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров’я затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників", Випуск 78 «Охорона здоров'я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України: Громадянство України. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина". Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медико-профілактичного профілю з наступною спеціалізацією з "Організації і управління охороною здоров'я". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. Вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів). Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки. Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності. Повинен знати : чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров'я, основи права в медицині, трудове законодавство; директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів; соціально-демографічну характеристику регіону та показники стану здоров'я населення; основи соціальної гігієни та організації охорони здоров'я, загальної і соціальної психології; організацію фінансово-економічної діяльності закладів охорони здоров'я; документи, що визначають потужність, структуру, штатний розклад закладу, укомплектованість підрозділів та потребу в кадрах; нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; потреби в медичній техніці, обладнанні, медикаментах; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі медицини.

Вимоги до конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: Посадовий оклад 5656,00 грн., що підвищується за наявність кваліфікаційної категорії, надбавки, доплати, премії та матеріальна допомога відповідно до наказу Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами). Порядок укладання контракту, його строк та істотні умови праці передбачені Порядком укладення контракту з керівником державного, комунальногозакладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жотвня 2014 року №642.

Дата і місце проведення конкурсу: проведення конкурсу відбудеться 3 липня 2018 року за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41 (3 поверх, каб. № 324).