Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » » План роботи управління охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького на І півріччя 2019 року

План роботи управління охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького на І півріччя 2019 року

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

_________________Н. Дзюба

«________» ____________ 2018 року

ПЛАН РОБОТИ

управління охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького

на І півріччя 2019 року

 

п/п

Зміст заходу

Мета проведення заходу

 

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

1

2

3

4

5

І. Організаційні заходи

1.1. Засідання колегій, постійно діючих комісій, комітетів, рад, які створені при виконавчих органах міської ради

1.1.1

 

 

 

 

Колегія на тему: «Підсумки роботи закладів охорони здоров'я міста за 2018 рік

 

Про роботу зі зверненнями громадян у 2018 році»

 

Підведення підсумків та визначення перспектив розвитку

 

 

лютий

 

 

 

Заступник начальника, відділ лікувально-профі-лактичної допомоги управління охорони здоров’я, головні лікарі лікувально-профілактич-них закладів міста

1.1.2

Колегія на тему: «Підсумки роботи закладів охорони здоров`я міста за І квартал 2019 року.

 

Стан виконавчої дисципліни»

 

 

Забезпечення якісного надання медичної допомоги населенню міста

квітень

Заступник начальника, відділ лікувально-профі-лактичної допомоги управління охорони здоров’я, головні лікарі лікувально-профілактич-них закладів міста

1.1.3

Колегія на тему: «Про результати проведення профілактичних оглядів та стан надання медичної допомоги пільговим категоріям населення (особам з інвалідністю, ветеранам війни, учасникам АТО, особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС)»

Поліпшення надання медичної допомоги пільговим категоріям населення

травень

Начальник відділу лікувально-профілактич-ної допомоги управління охорони здоров'я, міські позаштатні терапевт, педіатр стоматолог, фахівець з амбулаторно-поліклінічної допомоги, головні лікарі лікувально-профілактич-них закладів міста

1.1.4

Проведення засідань ради з питань протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу

Покращення надання медичної допомоги населенню

за окремим графіком

Міські позаштатні інфекціоніст, епідеміолог, фтизіатр, голова ради:

Дзюба Н.Є. - заступник міського голови

1.1.5

Засідання ради з розбору випадків дитячої та материнської смертності

Покращення надання медичної допомоги населенню

за окремим графіком за наявності випадків

Міські позаштатні педіатр, акушер-гінеколог

1.1.6

Засідання міської протиракової комісії

Покращення надання медичної допомоги населенню

за окремим графіком

Міський позаштатний онколог, голова комісії: Кудрик Л.М. – заступник начальника управління охорони здоров'я

1.2. Проведення нарад, семінарів, конференцій, навчань

1.2.1

Оперативна нарада на тему: «Підсумки роботи служби цивільного захисту лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста у 2018 році»

Покращення стану цивільного захисту в ЛПЗ

січень

Міський позаштатний фахівець з цивільного захисту населення, головні лікарі лікуваль-но-профілактичних закладів комунальної власності міста

 

1.2.2

Оперативна нарада на тему: «Стан надання медичної допомоги хворим ендокринологічного профілю та проблеми ендокринологічної служби»

Покращення надання ендокринологічної медичної допомоги населенню

березень

Міський позаштатний ендокринолог, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста

1.2.3

Оперативна нарада на тему: «Робота відділення амбулаторного гемодіалізу КЗ «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького». Алгоритм направлення пацієнтів з термінальною нирковою недостатністю на замісну ниркову терапію»

Покращення надання допомоги хворим з термінальною нирковою недостатністю

квітень

Начальник відділу ЛПД управління охорони здоров'я, в.о. головного лікаря КЗ «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивниць-кого».

1.2.4

Оперативна нарада на тему: «Стан надання медичної допомоги дітям в умовах дитячої міської лікарні»

Покращення надання стаціонарної медичної допомоги дитячому населенню

травень

Головний лікар дитячої міської лікарні

1.2.5

Оперативна нарада на тему: «Стан підготовки лікувально-профілактич-них закладів міста до надання медичної допомоги при карантинних та кишкових інфекціях»

Покращення надання медичної допомоги населенню

червень

Міські позаштатні інфекціоніст, епідеміолог

1.2.6

Семінар для працівників, відповідальних за охорону праці

Покращення стану з охорони праці у підпорядкованих лікувально-профілактичних закладах

березень

Міський позаштатний невропатолог

 

 

1.2.7

Семінар для лікарів первинної ланки на тему: «Клініка, діагностика мозкових інсультів, лікування і профілактика»

Покращення рівня знань сімейних лікарів з питань діагностики мозкових інсультів

квітень

Міський позаштатний фахівець з охорони праці

1.2.8

Семінар на тему: «Своєчасна діагностика гострого коронарного синдрому. Покази для направлення хворих в ОКД на коронарографію та інтервенційне лікування»

Покращення стану надання медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом

травень

Міський позаштатний кардщіолог

1.3.Вивчення стану справ в окремих галузях та в суспільному житті

(проведення перевірок, здійснення контролю, узагальнення та аналіз, моніторинг, підготовка та надання звітів, атестації, інспектування)

1.3.1

Проведення перевірки стану ведення облікової статистичної документації у денних стаціонарах поліклінічних відділень КЗ «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда», «Центральна міська лікарня м. Кіровограда», «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня»

Забезпечення якісного ведення медичної статистичної документації

лютий

Міський позаштатний статистик

1.3.2

Проведення перевірки додержання стандартів якості діагностики та лікування хвороб системи кровообігу в закладах первинної ланки:

КНП «АЗПСМ»;

КНП «ЦПСМД № 1 м. Кропивницького»;

КНП «ЦПСМД № 2 м. Кропивницького»

Покращення стану надання медичної допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями

 

 

 

 

січень

березень

червень

Міський позаштатний кардщіолог

1.3.3

Проведення перевірки стану ведення облікової статистичної документації у комунальних некомерційних підприємствах первинної ланки та достовірності подання звітів про їх роботу

Забезпечення якісного ведення медичної статистичної документації

квітень

Міський позаштатний статистик

1.3.4

Проведення перевірки стану надання медичної допомоги пільговим категоріям населення

Надання кваліфікованої лікувально-профілактичної допомоги пільговим категоріям населення в амбулаторно-поліклінічних умовах

квітень

Начальник відділу лікувально-профілактич-ної допомоги управління охорони здоров'я, міські позаштатні терапевт, педіатр, фахівець з амбулаторно-поліклінічної допомоги

 

1.3.5

Проведення перевірок дотримання вимог бюджетного законодавства у дитячій міській лікарні

Контроль дотримання вимог бюджетного законодавства у лікувально-профілактичних закладах міста

 

 

квітень-

травень

Начальник фінансово-економічного відділу управління охорони здоров'я

1.3.6

Затвердження планів роботи лікувально-профілактичних закладів міста та планів роботи міських позаштатних фахівців на ІІ півріччя 2019 року

Планове та всебічне управління лікувально-профілактичних закладів міста по наданню медичної допомоги населенню

до 20.06.19

Начальник управління охорони здоров'я

1.3.7

Розробка та затвердження плану основних організаційних заходів управління на ІІ півріччя 2019 року

Планове та всебічне управління лікувально-профілактичних закладів міста по наданню медичної допомоги населенню

до 25.06.19

Заступник начальника, відділ лікувально-профі-лактичної допомоги, фінансово-економічний відділ управління охо-рони здоров'я, міські позаштатні фахівці

1.3.8

Забезпечення своєчасної здачі звітів за І півріччя 2019 року та формування статистичного довідника

Аналіз діяльності лікувально-профілактичних закладів м. Кропивницького у І півріччі 2019 року

до 20.07.19

Заступник начальника, відділ лікувально-профі-лактичної допомоги, фінансово-економічний відділ, інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики при управлінні охорони здоров'я

1.3.9

Забезпечення постійного контролю за виконанням документів та складанням щомісячних планів роботи управління охорони здоров'я

Організація планової роботи

щомісяця до 25 числа

Заступник начальника управління охорони здоров'я

1.3.10

Забезпечення координації роботи підпорядкованих лікувально-профі-лактичних закладів, контроль за їх роботою, плануванням та звітністю

Організація планової роботи

постійно

Начальник, заступник начальника, спеціалісти управління охорони здоров'я

1.3.11

Зміцнення матеріально-технічної бази лікувально - профілактичних закладів комунальної власності міста

Забезпечення повноцінного функці-онування лікувально-профілактич-них закладів комунальної власності міста

постійно

Начальник, відділ фінансово-економічної допомоги управління охорони здоров'я, голов-ні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста

 

1.3.12

Проведення всебічного розгляду листів, звернень та скарг громадян, оперативне їх вирішення

Швидке реагування на недоліки в роботі ЛПЗ та недопущення їх в майбутньому

постійно

 

 

Начальник, заступник начальника, начальник відділу лікувально-профілактичної допомо-ги, спеціалісти управлін-ня охорони здоров'я, головні лікарі лікувально-профілактич-них закладів міста

1.3.13

Контроль за проведенням акредитації та ліцензування ЛПЗ міста

Дотримання вимог чинного законодавства у діяльності лікувально-профілактичних закладів міста

постійно

Начальник, заступник начальника управління охорони здоров'я, головні лікарі ліку-вально-профілактичних закладів міста

1.3.14

Продовжити роботу по оптимізації системи надання лікувально-профілактичної допомоги

Надання якісної кваліфікованої медичної допомоги населенню в умовах реформування галузі охорони здоров'я

 

протягом півріччя

Структурні підрозділи управління, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста

 

1.4. Проведення заходів з нагоди державних і професійних свят, історичних подій та ювілейних дат

1.4.1

День визволення м. Кіровограда від німецько-фашистських загарбників, День Соборності України,

День Перемоги,

Всесвітній день медичних сестер, День медичного працівника,

День Конституції України та інші

Належна організація медичного забезпечення відзначення свят, участь у святкових заходах трудових колективів підпорядкованих закладів

08 січня

 

22 січня

9 травня

12 травня

16 червня

28 червня

Начальник, заступник начальника, спеціалісти управління охорони здоров'я, головні лікарі лікувально-профілактич-них закладів міста

ІІ. Інформаційно-комунікаційні заходи

 

2.1

Забезпечення проведення постійної санітарно-освітньої роботи з питань формування здорового способу життя та профілактики захворювань

Покращення показників здоров'я мешканців міста

Постійно

Відділ лікувально-профілактичної допомоги, інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів, міські позаштатні фахівці

 

2.2

Проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед населення щодо основних етапів реформування галузі охорони здоров'я

Своєчасне впровадження медичної реформи в

м. Кропивницькому

Протягом півріччя

Начальник управління, заступник начальника, головні лікарі закладів первинної ланки

 

 

 

Начальник управління охорони здоров’я

Міської ради міста Кропивницького О. Макарук

 

Кудрик 22 16 95