Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » » Стан надання медичної допомоги хворим на цукровий та нецукровий діабет по м. Кіровограду за 2015 р.

Стан надання медичної допомоги хворим на цукровий та нецукровий діабет по м. Кіровограду за 2015 р.

Населення м. Кіровограда складає 237276 чол, з яких 40713 – дітей (34863 – діти до 14 років, 5850 – підлітки). У місті є 5 амбулаторно-поліклінічних закладів, які мають ендокринологічний кабінет, та 1 кабінет в дитячій міській поліклініці №1. За ендокринологічну службу міста відповідають 8 лікарів-ендокринологів, з яких 2 дитячих. Квалівфікаційні категорії мають 5 ендокринологів (3 – вищу, 2 - першу), 3 лікарі – без категорії, в зв’язку з недостатнім стажем роботи за фахом.

Забезпеченість медичними кадрами складає 0,25 % на 10 тис. населення, тоді як по Україні – 0,33 %.

п/п

 

Кількість лікарів – ендокринологів для дорослого населення

На 10 тис. населення

Зайняті

посади

Кваліфікаційні категорії

Всього фізичних осіб

Штатних посад

Вища

І

ІІ

1.

м.Кіровоград

6

8,25

8,25

2

1

2.

Поліклінічне об’єднання:

 

 

 

 

 

 

 

 

п.в. №1

п.в. №2 і п.в. №4

п.в. №5

1

1

1

4,0

 

 

1

 

 

1

 

3,

Поліклініка ЦМЛ

1

1,25

 

 

 

 

 

4.

КЗ«ЦМЛ м.Кіровограда» ендокр.відділення

2

3,0

 

 

1

 

 

Дитяча поліклініка №1

2

2

0,49

2

1

1

 

Робота лікарів поліклініки

В поліклінічних відділеннях міста працює 4 дорослих, та 2 дитячих ендокринолога. Навантаження на 1 посаду складає в середньому 7,3 чол./годину, тобто кількість відвідувань до лікарів-ендокринологів - 27017 чол./рік, що на 6.7% (1705 чол.) більше в порівнянні з минулим роком і постійно зростає. 

п/п

 

Число відвідувань лікарів, включно з профілактичними

З них число профілактичних відвідувань

Кількість відвідувань

на 1 зайняту посаду ендокринолога за рік

(в тис)

 

Всього

Питома вага (%)

2014 р.

2015 р.

2014 р.

2015 р.

2014 р.

2015 р.

2014 р.

2015 р.

1.

м.Кіровоград

25312

27017

2345

2305

9,7

8,5

25312

27017

2.

Поліклінічне об’єднання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.в. №1

п.в. №2 і п.в. №4

п.в. №5

5850

6818

10513

3638

6437

11348

1170

390

734

750

64

1251

25

5,72

7,0

20,6

1.0

11,0

5850

6818

10513

3638

6437

11348

3.

Поліклініка ЦМЛ

2131

5594

51

240

23,9

1,6

2131

5594


Результати обстеження населення з метою раннього виявлення ендокринологічної патології

За 2015 рік було обстежено 106167 чоловік. Було виявлено 1374 хворих з ендокринологічною патологією, що на 20% більше, ніж в минулому році. На сьогоднішній день проводиться робота по профілактичному огляду населення. Створені графіки запрошення населення для обстеження в поліклініку. Комплексне обстеження включає: ЗАК, ЗАС, глюкоза крові, огляд в долікарняному кабінеті, УЗД щитоподібної залози, ЕКГ, ФГ дослідження. 

№ п/п

 

Число обстежених

Виявлено хворих

В тому числі

Цукровий діабет

Простий зоб

Вузловий зоб

Інша патологія

число

%

число

%

число

%

число

%

число

%

 

м.Кіровоград

106167

1374

1,3

426

31,0

91

6.6

247

18,0

610

44,4

 

Поліклінічне об’єднання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.в. №1

п.в. №2

п.в. №4

п.в. №5

1300

1000

1100

1251

100

52

59 67

7,7

5,2

5,5

5,4

13

2

4

1

1,0

0,2

0,4

0,1

35

2

5

24

2,7

0,2

0,6

1,9

36

28

30

34

2,8

2,8

2,7

2,7

16

20

20

8

1,2

2

1,8

0,6

 

Поліклініка ЦМЛ

5594

175

3,1

20

0,3

1

0,01

70

1,2

84

1,5

 

КЗ ЦПМСД №1

52980

564

1,1

257

45,6

9

1,6

-

-

298

52,8

 

КЗ ЦПМСД №2

31949

284

0,9

105

0,3

8

0,03

39

0,1

132

0,4

 

КЗ «АЗП-СМ» с.Гірниче

8100

29

0,3

19

0,2

-

-

-

-

10

0,1

 

ДЗ «СМСЧ №19 МОЗ України»

2893

44

1,5

5

11.4

7

15,9

10

22,7

22

50

 

Забезпечення стаціонарного лікування хворих на ендокринну патологію в 2015 році

В місті функціонує ендокринологічний стаціонар для дорослого населення в ЦМЛ на 30 койок. Забезпеченість ендокринологічними ліжками населення міста складає 0,74 на 10 тис. По Україні - 0,6.

 

4. Робота ендокринологічних ліжок в 2015 році

п/п

 

 

Поступило хворих

Виписано хворих

Проведено ліжко - днів

 

 

2014 р

2015 р

2014 р.

2015 р.

2014 р.

2015 р.

 

КЗ«ЦМЛ м.Кіровограда»

943

926

935

919

10810

10555

 

Робота ендокринологічних ліжок денних стаціонарів в 2015 році

 

п/п

 

 

Кількість ендокринологічних ліжок денного стаціонару

Поступило хворих

Виписано хворих

Проведено ліжко - днів

 

2014 р.

2915 р.

2014 р

2015 р

2014 р

2015 р

1.

м.Кіровоград

6

81

145

81

145

915

1532

2.

Полік. об’єднання:

 

 

 

 

 

 

 

 

п.в. №1

п.в. №2

п.в. №4

п.в. №5

6

-

-

-

 

27

5

3

79

 

27

5

3

79

 

339

50

30

783

3.

Поліклініка ЦМЛ

-

 

31

 

31

 

330


Середня тривалість перебування на ліжку 11,3, по Україні – 10,9.

У 2015 році зменшилася кількість пролікованих ендокринологічних хворих в

стаціонарі ЦМЛ на 0,6 % в порівнянні з 2014 роком. Зменшилась кількість хворих на цукровий діабет, які були проліковані у стаціонарі ЦМЛ на 4,4 %. Але збільшилась кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах поліклінік на 0,35 %. Загальне зменшення госпіталізації хворих зумовлено поганим фінансовим становищем населення.

 

5. Показники роботи ендокринологічних ліжок та летальність в стаціонарі за 2015 рік

 

 

№ п/п

 

 

Середня тривалість перебування на ліжку

Робота ліжка

 

Обіг ліжка

 

Летальність

2014 р

2015 р.

2014 р

2015 р.

2014 р

2015 р.

2014 р

2015 р.

1

КЗ«ЦМЛ м.Кіровограда»

11,3

11,3

351,83

351,83

31,8

31,1

1,89

1,61

Зменшилась летальність хворих в стаціонарі на 0,28 % в порівнянні з минулим роком.

 

6. Обсяг госпіталізації, тривалість перебування хворих на цукровий діабет в ендокринологічних відділеннях в 2015 році

п/п

 

Відсоток (%) госпіталізації хворих на цукровий діабет

Тривалість лікування в стаціонарному відділенні

2014 р.

2015 р.

2014 р.

2015 р.

 

КЗ«ЦМЛ м.Кіровограда»

13,7

9,3

 

 

 

Структура ендокринної захворюваності населення м. Кіровограда 

На диспансерному обліку з ендокринологічною патологією знаходиться 17091 чол, що на 8,7% (тобто 1362 чол.) більше в порівнянні з минулим роком (15729 чол.). З них 8018 – хворі на цукровий діабет, це на 7,6% (564 чол.) більше, ніж в минулому році (7454 чол.), але на 3% менше, ніж по області.

Показник захворюваності на цукровий діабет у 2015 р. збільшився на 6% в порівнянні

з минулим роком і складає 183,3 на 100 тис. населення (435 чол.).

Кількість хворих на цукровий діабет, що перебувають під диспансерним наглядом і потребують лікування інсуліном, станом на кінець 2015 року складала 1685 дорослих, з яких 423 чол. з І типом і 1272 чол. з ІІ типом діабету, та 44 дитини. А на кінець І кварталу 2016 року ця кількість зросла на 2,6% і становить 1737 чол. дорослих, та 46 дітей. Ці хворі спостерігаються у лікарів-ендокринологів.

Хворі з ІІ інсуліннезалежним типом діабету, а це 6333 чол. спостерігаються у сімейних лікарів. З них 4933 чол. приймають таблетовані цукрознижувальні препарати.

З нецукровим діабетом на «Д» обліку знаходиться 24 дорослих, та 1 дитина.

Показники поширеності та захворюваності наведені в таблицях.

 

11. Показники поширеності та захворюваності населення на ендокринну патологію в 2015 році.

Поширеність:

п/п

Нозологічні одиниці

Зареєстровано

протягом року хворих

2014

2015

Абс. число

На 100 тис.

По Кіровогр.обл. на 100 тис.

По Україні

На 100 тис.

Абс. число

На 100 тис.

По Кіровогр.обл. на 100 тис.

По Україні

На 100 тис

1

Всього хвороб ендокринної системи

15729

7942

7135,3

17091

7203,0

7559,7

1.1

Цукровий діабет

7454

3764

3306,2

 

8018

3379.2

3487,3

 

 

інсулінозалежний

1750

734,3

848,6

 

1796

756.9

888,3

 

 

В т.ч. цукровий діабет

І типу

438

183,8

364,5

219.3

443

186.7

 

 

 

цукровий діабет ІІ типу

6975

2939,6

2589,6

3302,4

7575

3192.5

 

 

 

з них, потребуючий інсулінотерапії:

1312

550,5

308,8

342,4

1353

570.2

 

 

1.2

Тиреотоксикоз Е05

253

128

128,6

 

308

129,8

141,2

 

1.3

Вузловий зоб Е04.1, 04.2, Д34

1661

839

591,8

 

2089

880,4

680,9

 

1.4

Тиреоїдити Е06

1235

624

438,5

 

1489

627.5

502,4

 

1.5

Гіпотиреоз Е02-03

451

228

186,0

 

869

366,2

204,7

 

 

Гіпотиреоз післяопераційний

Е89 (в тому числі)

321

162

 

 

357

150.5

 

 

1.6

Зоб простий Е01, Е04, всього

813

451

 

 

911

383,9

 

 

 

Зоб простий І ст.

723

365

614,5

 

761

320,7

614,1

 

 

Зоб простий

ІІ-ІІІ ст

90

45

190,8

 

150

63,2

205,3

 

1.7

Рак щитоподібної залози С73

202

102

92,4

 

364

153.4

107,8

 

1.8

Гіпопаратиреоз Е20

11

5,6

 

 

11

4,6

 

 

1.9.

Гіперпаратиреоз Е21

1

0,5

 

 

-

 

 

 

1.10

Аддісонова хвороба

16

8,1

 

 

15

6,3

 

 

1.11

Нецукровий діабет

25

13

10,7

 

24

10,1

10,7

 

1.12

Гіпофізарний нанізм

5

2,5

 

 

9

3,8

 

 

1.13

Ожиріння Е65-68

2479

1252

1276,5

 

2492

1050,3

1338,1

 

1.14

Феохромоцитома Е27.5

1

0,5

 

 

2

0,8

 

 

1.15

Акромегалія Е22

5

2,5

 

 

4

1,7

 

 

1.16

Хвороба Іценко – Кушинга Е24

3

1,5

 

 

2

0,8

 

 

1.17

Інша патологія

995

502,4

 

 

484

204.0

 

 

 

Захворюваність:

п/п

Нозологічні одиниці

Вперше зареєстровано випадків протягом року

2014

2015

Абс. число

На 100 тис.

По Кіровогр.обл. на 100 тис.

По Україні

На 100 тис

Абс. число

На 100 тис.

По Кіровогр.обл. на 100 тис.

По Україні

На 100 тис

1

Всього хвороб ендокринної системи

1623

819,5

736,4

1990

838,7

821,9

1.1

Цукровий діабет

Е10-14

410

207,0

240,6

 

435

183.3

264,6

 

 

інсулінозалежний

51

 

 

 

14

 

 

 

 

В т.ч. цукровий діабет

І типу

17

7,1

28,8

15.2

14

5.9

 

 

 

цукровий діабет ІІ типу

359

150,6

254,6

300,0

421

177,4

 

 

 

З них, потребуючий інсулінотерапії:

34

14,3

19,5

31,6

-

-

-

-

1.2

Тиреотоксикоз Е05

30

15,0

10,9

 

51

21,5

14,2

 

1.3

Вузловий зоб Е04.1, 04.2, Д34

246

124

69,1

 

393

165,6

88,6

 

1.4

Тиреоїдити Е06

146

74

46,2

 

154

64,9

48,0

 

1.5

Гіпотиреоз Е02-03

71

36

18,0

 

116

48.9

19,4

 

 

Гіпотиреоз післяопераційний

Е89 (в тому числі)

39

20

 

 

52

21,9

 

 

1.6

Зоб простий Е01, Е04, всього

43

24

 

 

56

23,6

 

 

 

Зоб простий І ст.

41

21

66,9

 

43

18,1

66,9

 

 

Зоб простий

ІІ-ІІІ ст

2

1

9,1

 

13

5.5

13,1

 

1.7

Рак щитоподібної залози С73

33

16,7

16,3

 

55

23.2

16,6

 

1.8

Гіпопаратиреоз Е20

1

0,5

 

 

-

-

 

 

1.9.

Гіперпаратиреоз Е21

-

-

 

 

-

-

 

 

1.10

Аддісонова хвороба Е27.1

-

-

 

 

-

-

 

 

1.11

Нецукровий діабет Е23.2

2

1

0,7

 

1

0,4

0,4

 

1.12

Гіпофізарний нанізм Е23.0

-

-

 

 

-

-

 

 

1.13

Ожиріння Е65-68

335

169

184,4

 

504

212,4

239,4

 

1.17

Інша патологія

300

151,5

 

 

225

94.8

 

 

 

12. Поширеність цукрового діабету: всього зареєстровано людей з діабетом в 2015 році

 

п/п

 

Цукровий діабет у дорослих людей

віком старше 18 років

Цукровий діабет у дітей та підлітків віком до 17 років включно

Всього

ЦД 1 типу

ЦД 2 типу

Всього

З них віком

0-14р. включно

З них віком 15-17 р. включно

Абс. число

На 100 тис

Абс. число

На 100 тис

Абс. число

На 100 тис

Абс. число

На 100 тис

Абс. число

На 100 тис

Абс. число

На 100 тис

м.Кіровоград

8018

3379,2

443

186.7

7575

3192,5

 

Поліклінічне об’єднання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.в. №1

п.в. №2

п.в. №4

п.в. №5

500

267

198

416

1041,7

1193,6

779,5

945,4

 

140

64

34

96

 

291,7

286,1

133,9

218,1

360

203

164

320

750,0

907,5

645,7

727,3

 

 

 

 

 

 

 

Поліклініка ЦМЛ

415

839,0

109

220,3

306

618,6

 

 

 

 

 

 

 

КЗ ЦПМСД №1

4027

4026,5

-

-

4027

4026,5

 

 

 

 

 

 

 

КЗ ЦПМСД №2

1854

2321,4

-

-

1854

2321,4

 

 

 

 

 

 

 

КЗ «АЗП-СМ» с.Гірниче

249

3074,0

-

-

249

3074,0

 

 

 

 

 

 

 

ДЗ «СМСЧ №19 МОЗ України»

92

2000

-

-

92

2000

 

 

 

 

 

 

 

13. Захворюваність на цукровий діабет: вперше виявлено цукровий діабет в 2015 році

Таблиця 13

№ п/п

 

Вперше виявлено цукровий діабет у дорослих людей (віком старше 18 років)

протягом звітного року

Вперше виявлено цукровий діабет у дітей та підлітків (до 17 років включно)

протягом звітного року

Всього

ЦД 1 типу

ЦД 2 типу

Всього

З них віком

0-14р. включно

З них віком 15-17 р. включно

Абс. число

На 100 тис

Абс. число

На 100 тис

Абс. число

На 100 тис

Абс. число

На 100 тис

Абс. число

На 100 тис

Абс. число

На 100 тис

 

м.Кіровоград

435

183,3

14

5.9

421

177,4

 

 

 

 

 

 

 

Поліклінічне об’єднання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.в. №1

п.в. №2

п.в. №4

п.в. №5

17

5

6

1

35,4

22,4

23,6

2,2

6

-

-

-

12,5

-

-

-

11

5

6

1

22,9

22,4

23,6

2,2

 

 

 

 

 

 

 

Поліклініка ЦМЛ

20

40.4

8

16.1

12

24,2

 

 

 

 

 

 

 

КЗ ЦПМСД №1

257

257,0

-

-

257

257,0

 

 

 

 

 

 

 

КЗ ЦПМСД №2

105

131.5

-

-

105

131.5

 

 

 

 

 

 

 

КЗ «АЗП-СМ» с.Гірниче

19

234,5

-

-

19

234,5

 

 

 

 

 

 

 

ДЗ «СМСЧ №19 МОЗ України»

5

101,0

-

-

5

101,0

 

 

 

 

 

 

 

14. Кількість хворих на цукровий діабет, що перебувають під диспансерним наглядом і потребують лікування інсуліном, станом на кінець 2015 року

Таблиця 14

 

 

п/п

 

Кількість хворих на ЦД дорослих людей (віком старше 18 років), що потребують лікування інсуліном

Кількість хворих на ЦД 1 типу дітей та підлітків віком до 17 років включно

Всього

Всього

З них ЦД

1 типу

З них ЦД

2 типу

З них

вагітних жінок

 

м.Кіровоград

1685

413

1272

1

44

 

Поліклінічне об’єднання:

 

 

 

 

 

 

п.в. №1

п.в. №2

п.в. №4

п.в. №5

488

244

191

391

137

57

33

91

351

187

158

300

-

-

-

1

 

 

Поліклініка ЦМЛ

371

95

276

-

-

 

Частота розвитку хронічних ускладнень цукрового діабету

Аналізуючи ускладнення цукрового діабету за 2015 рік, відмічається зменшення діабетичних нефропатій на 18%, ретинопатій на 4,3%, гангрен на 17% в порівнянні

з 2014 роком.

Зменшилась кількість ампутацій нижніх кінцівок з приводу діабетичної гангрени на 22% (18 випадків в 2014 році; 14 випадків в 2015 р.) і складає 0,59 на 10 тис. населення.

Це дорівнює показнику по області. Проведено 19 малих ампутацій (пальця, пальців, трансметатарзальна резекція стопи).

Одинадцять хворих на цукровий діабет знаходяться на гемодіалізі.

 

Інвалідність хворих на цукровий діабет

За 2015 рік з приводу цукрового діабету вийшло на інвалідність 20 чоловік, що складає 0,25% від загальної кількості хворих, це не перевищує показник минулого року, та обласні.

Всього хворих

первинна інвалідність на протязі року

2014 р.

2015 р.

2014 р.

2014 р.

2015 р.

2015 р.

7454

8018

19

0,25%

20

0,25%

В тому числі

I гр. – 0

II гр. – 3

III гр. – 16

0

20,0

80,0

I гр. – 2

II гр. – 1

III гр. – 17

10

5

85

 

Смертність хворих на цукровий діабет

Рік

Всього

хворих

Померло протягом року

В тому числі

Коми (діабети-чні, гіпоглі-кемічні)

Нефропатія

Гангрени нижніх кінцівок

Інфаркти

Інсульти

Злоякісні новоутворення

Інші причини

2015

8018

100

1

14

7

5

6

9

56

2014

7454

164

1

9

8

10

25

20

93

 

За 2015 рік померло 100 хворих на цукровий діабет, це на 39% менше, ніж у 2014 році, з них з приводу ускладнень цукрового діабету – 22 хворих, з яких:

-14 чоловік по причині ХНН;

-7 чоловік – від гангрени н/кінцівок;

-1 з приводу діабетичної коми:

Збільшилася летальність з приводу ХНН і складає 5,9 на 100 тис. населення. Це переважно хворі ІІ типу, пенсійного віку з багаторічним стажем цукрового діабету.


Контроль ефективності лікування людей з діабетом для попередження розвитку та прогресування ускладнень цукрового діабету

Основним клінічним індикатором ефективності лікування людей з цукровим діабетом являється Глікозильований гемоглобін.

За минулий рік було проведено: 341 аналіз хворим з І типом діабету;

668 – хворим ІІ типу діабету, що отримують

інсулінотерапію;

та 330 – хворим ІІ типу діабету, що отримують ТЦЗП.

За І квартал 2016 року обстежено 250 хворих ІІ типу діабету, та 59 хворих І типу.

Значно зменшилась кількість обстежень, що повязано з високою ціною цього обстеження, та відмовою хворих від нього.

 

Таблиця 22а Рівень НвА1с у хворих на цукровий діабет 1 типу віком 18 р. і старше 

 

 

 

№ п/п

 

Кількість хворих на цукровий діабет 1 типу, у яких вимірювався показник НвА1с

(мінімум 1 раз)

Кількість хворих, у яких останній показник НвА1с<6,5-7,0%

(компенсований відповідно до індивідуальних цілей лікування)

Кількість хворих, у яких останній показник

НвА1с = 7,5 – 8,0%

(субкомпенсований відповідно до індивідуальних цілей лікування)

Кількість хворих, у яких останній показник

НвА1с >8,0%

(декомпенсований відповідно до індивідуальних цілей лікування)

Кількість хворих, у яких немає даних про НвА1с

абс

%

абс

%

абс

%

 

м. Кіровоград

341

69

20,2

145

42,5

127

37,2

102

 

2. Рівень НвА1с у хворих на цукровий діабет 2 типу віком 18 р і старше , що отримують інсулінотерапію 

 

 

№ п/п

 

Кількість хворих на цукровий діабет 2 типу, у яких вимі-рювався показник НвА1с (мінімум 1 раз)

Кількість хворих, у яких останній показник НвА1с<6,5-7,0%

(компенсований відповідно до індивідуальних цілей лікування)

Кількість хворих, у яких останній показник НвА1с = 7,5 – 8,0%

(субкомпенсований відповідно до індивідуальних цілей лікування)

Кількість хворих, у яких останній показник

НвА1с >8,0%

(декомпенсований відповідно до індивідуальних цілей лікування)

Кількість хворих, у яких немає даних про НвА1с

абс

%

абс

%

абс

%

 

м. Кіровоград

668

113

16,9

260

38,9

295

44,2

676

 

3.Рівень НвА1с у хворих на цукровий діабет 2 типу віком 18 р і старше, що отримують таблетовані препарати 

 

№ п/п

 

Кількість хворих на цукровий діабет 2 типу, у яких вимірювався показник НвА1с (мінімум 1 раз)

Кількість хворих, у яких останній показник НвА1с<6,5-7,0%

(компенсований відповідно до індивідуальних цілей лікування)

Кількість хворих, у яких останній показник

НвА1с = 7,5 – 8,0%

(субкомпенсований відповідно до індивідуальних цілей лікування)

Кількість хворих, у яких останній показник

НвА1с >8,0%

(декомпенсований відповідно до індивідуальних цілей лікування)

Кількість хворих, у яких немає даних про НвА1с

абс

%

абс

%

абс

%

 

м. Кіровоград

330

203

 

81

 

46

 

5920

 

Діяльність кабінету по навчанню хворих на цукровий діабет самоконтролю

На базі ЦМЛ почав працювати кабінет по навчанню хворих на цукровий діабет самоконтролю, обладнаний наочними посібниками. Хворим читаються лекції по дієтичному харчуванню, правильному проведенню самоконтролю глюкози крові за допомогою глюкометрів, про ускладнення цукрового діабету, та їх профілактиці.

 

Реєстр хворих на цукровий діабет

Згідно наказу МОЗ України від 23.12.2015 року № 890 «Про затвердження положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 74/28204, та який набув чинності 9 лютого 2016 року, з метою створення єдиного обліку пацієнтів, що потребують інсулінотерапії для їх належного забезпечення препаратами інсуліну, а також підвищення ефективності та своєчасності медичної допомоги хворим на цукровий діабет, наказами головних лікарів були призначені користувачі Реєстру першого рівня, та їх замісники, тобто лікарі, відповідальні за створення реєстрів хворих на цукровий діабет та виписку рецептів для безоплатного отримання препаратів інсуліну.

Укладені договори з аптечними мережами «Фармація» та «Ліки Кіровоградщини». Аптечні пункти наближені до районів обслуговування населення, мають відповідне технічне обладнання для зберігання та видачі препаратів інсуліну.

Лікарі, відповідальні за створення реєстру, отримали коди доступу і поступово наповнюють базу даних. Так, на сьогодні в базу даних занесено 39% хворих дорослого населення, та 100% хворих дітей. Проблема по занесенню даних полягає в тому, що не всі лікарі забезпечені комп’ютерами, принтерами та інтернетом на робочих місцях.

 

23 березня 2016 року прийнята постанова Кабінету Міністрів України № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну», де надається перелік категорій хворих для повного або часткового відшкодування вартості препаратів інсуліну.

 

ВИСНОВКИ

1. Збільшилось навантаження на лікарів-ендокринологів на прийомі у зв’язку з постійним зростанням поширеності ендокринологічних захворювань.

2. Зменшилася кількість пролікованих ендокринологічних хворих в ендокринологічному стаціонарі ЦМЛ, у зв’язку з погіршенням матеріального стану населення.

3. Збільшилися показники поширеності та захворюваності населення на цукровий діабет, що говорить про хорошу виявляємість лікарями.

4. Зменшився відсоток ускладнень цукрового діабету за рахунок більш раннього виявлення хворих на цукровий діабет, коли ще немає судинних ускладнень.

5. Зменшилась загальна смертність хворих на цукровий діабет, але збільшилась летальність з приводу ХНН з природних причин.

 

ПРОПОЗИЦІЇ

Для покращення надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет необхідно:

1. Лікувально-профілактичним закладам розширювати роботу з виявлення ранніх стадій ЦД шляхом цілеспрямованих профілактичних обстежень організованих груп населення, родичів хворих, диспансерних груп, груп ризику та інших категорій.

2. З метою зменшення числа гангрен та ампутацій нижніх кінцівок проводити навчання хворих самоконтролю, дотримання правил догляду за ногами і своєчасне лікування діабетичної нейропатії та ангіопатії.

3. Здійснювати активну пропаганду здорового способу життя населення через ЗМІ.

4. Матеріально-технічне забезпечення лікарів-ендокринологів комп’ютерами, принтерами та інтернет-зв’язком для створення бази даних хворих на цукровий діабет, та подальше опрацювання Реєстру, виписки онлайн рецептів.