Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » » Звіт про виконання бюджету по галузі «Охорона здоров'я» міста Кіровограда за 2015 рік

Звіт про виконання бюджету по галузі «Охорона здоров'я» міста Кіровограда за 2015 рік

На галузь охорони здоров’я м. Кіровограда на 2015 рік по загальному фонду затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 198906,7 тис. грн, у тому числі:

 

Показники

Сума, тис.грн

Кошти міського бюджету, усього

16586,0

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

171463,5

Медична субвенція з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

5447,6

Стабілізаційна дотація з державного бюджету

4739,6

Кошти обласного бюджету на виплату заробітної плати працівникам державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 МОЗ України»

670,0

 

Профінансовано галузь охорони здоров’я м. Кіровограда за 2015 рік на загальну суму 197713,5 тис. грн, що складає 99,4% до затвердженої річної суми видатків, та більше на 46446,9 тис.грн, ніж за 2014 рік.

З загальної суми профінансованих видатків спрямовано на захищенні статті 194109,2 тис.грн (98,2% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі:

 

Показники

Сума профінансованих коштів,

тис. грн

Відсоток до загальної суми профінансованих видатків

Оплата праці з нарахуваннями

151489,7

76,6

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

6947,1

3,5

Продукти харчування

2268,5

1,1

Оплата енергоносіїв та комунальних послуг

23685,8

12,0

Виплата пенсій і допомоги

(відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію)

1147,1

0,6

Інші виплати населенню

(відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства)

8571,0

4,3

 

З загальної суми профінансованих коштів спрямовано на інші незахищені статті видатків 3604,3 тис.грн (1,8% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі:

Показники

Сума профінансованих коштів,

тис. грн

Відсоток до загальної суми профінансованих видатків

Придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари)

1941,7

1,0

Оплата послуг (крім комунальних)

1553,4

0,8

Оплата видатків на відрядження

57,8

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

13,6

-

Інші видатки (податки до бюджету, пеня)

37,8

-

 

По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2015 рік затверджено з усіма уточненнями кошторисні призначення на загальну суму 13459,0 тис. грн та профінансовано - 13454,2 тис. грн.

 

У 2015 році за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку):

1) придбано обладнання на загальну суму 6550,6тис. грн.

 

Назва ЛПЗ

Сума, тис. грн

Перелік придбаного обладнання

КЗ "Центральна міська лікарня м.Кіровограда"

1168,0

апарат УЗД, санітарно-медичний автомобіль, спірограм, реограф, електрокардіограф, приліжкові кардіомонітори, шприцеві дозатори

КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги"

1400,3

наркозно-дихальний апарат, монітор кардіологічний, біохімічний аналізатор, стіл операційний, коагулятор, електрохірургічний апарат, хірургічні набори та ін.

Кіровоградська дитяча міська лікарня

1217,3

апарат УЗД, прилад фотохімічної обробки рентгенплівкки, пульсоксиметр

Пологовий будинок№1

1288,3

апарат УЗД, біохімічний аналізатор, комп’ютерна техніка

Дитяча міська

поліклініка № 1

237,0

датчик лінійний до УЗД-апарату, рентген трубка, апарат скануючий лазерний, набір офтальмологічних лінз та ін.);

КЗ "Поліклінічне об'єднання м.Кіровограда"

528,5

датчик до УЗД-апарату, паровий стерилізатор, щілинна лампа, повітряні стерилізатори, дозатори піпеточні

Міська стоматологічна поліклініка № 1

230,0

дентальний ренггенапарат, стоматологічна установка, апарат УВЧ, апарат Поток та ін.

Стоматологічна

поліклініка № 2

95,4

стоматологічна установка, компресор, аквадистилятор та ін.

Дитяча стоматологічна поліклініка

99,5

стоматологічна установка, сухо жарова шафа

КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м.Кіровограда"

196,5

електрокардіографи комплекти меблів,ваги медичні, столик маніпуляційний та ін..

КЗ "Центр первинної медичко-санітарної допомоги № 2 м.Кіровограда"

89,8

ваги електронні з ростоміром, спірограм, електрокардіограф, апарат для фізіотерапії та ін.

РАЗОМ

6550,6

 

 

2) проведено капітальні ремонти приміщень та комунікацій на загальну суму 4324,5 тис. грн

Назва об’єкта

Сума, тис. грн

Капітальний ремонт фасаду із заміною вікон дитячого інфекційного відділення стаціонару № 1 КЗ "Центральна міська лікарня м.Кіровограда"

448,6

Капітальний ремонт рентгенологічного відділення стаціонару № 1 КЗ"Центральна міська лікарня м. Кіровограда" (виготовлення проектно-кошторисної документації)

71,1

Капітальний ремонт інженерних мереж та покрівлі КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги"

385,0

Капітальний ремонт відділення патології вагітності пологового будинку№ 1

1746,7

Капітальний ремонт інженерних мереж міської стоматологічної поліклініки № 1

450,0

Капітальний ремонт стоматологічної поліклініки № 2 із заміною вікон

150,0

Переведення стоматологічної поліклініки № 2 на електричне опалення

278,2

Капітальний ремонт амбулаторії № 8 КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кіровограда"

698,0

Переведення опалення амбулаторії № 8 КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда"

96,9

РАЗОМ

4324,5

 

За 2015 рік закладами охорони здоров’я комунальної власності міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі 8094,4тис. грн, або 97,6 % річного плану, що на 2231,5 тис.грн більше, ніж за 2014 рік, з них:

Показники

2014 рік, тис.грн

2015 рік, тис.грн

Відхилення

тис.грн

Благодійні внески

4024,3

5823,4

1799,1

Від здачі в оренду майна

1131,5

1534,4

402,9

Від послуг, що надаються бюджетними установами

580,9

688,2

107,3

Від додаткової (господарської) діяльності

8,6

1,5

-7,1

Від реалізації в установленому порядку майна

117,6

46,9

-70,7

 

За 2015 рік лікувально-профілактичними закладами комунальної власності міста здійснено касові видатки по спеціальному фонду міського бюджету (власні надходження) на суму 8116,9 тис.грн, або 97,9 % річного плану, що на 1684,1 тис. грн більше, ніж за 2014 рік.

 

З загальної суми видатків по спеціальному фонду (власні надходження) спрямовано на захищенні статті 3841,3 тис.грн та на інші незахищені статті видатків – 4275,6 тис.грн.

Станом на 01.01.2016 року по галузі охорони здоров'я міста кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами відсутня.

 

Інформація про стан виконання міських галузевих программ закладами охорони здоров'я комунальної власності міста станом на 01.01.2016 року


Найменування програм

2015 рік

Передбачено програмою на 2015 рік зі змінами

Видатки затверджені у кошторисі закладів зі змінами на 2015рік

Фактично виконано станом на 01.01. 2016р

% виконання до показників затверджених

у кошторисі

державний бюджет

міський бюджет

Програма економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда

на 2015 рік

11899,8

12707,2

-

12702,5

100,0

Програма медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на

2015 рік

3132,8

4103,6

-

3927,8

95,7

Програма Репродуктивне здоров’я населення м.Кіровограда на

2010 - 2015 роки

110,2

1232,0

-

1232,0

100,0

Программа боротьби з онкологічними захворювання-ми на 2011-2016 роки

6930,0

7844,4

-

6953,9

88,6

Міська Програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2016 роки

620,0

201,3

2069,3

201,3

100,0

Програма "місцевих стимулів" для працівників охорони здоров'я

м. Кіровограда на

2013-2017 роки

69,3

74,9

-

74,9

100,0

Разом

22762,1

26163,4

2069,3

25092,4

103,8

 

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі охорони здоров'я міста Кіровограда за 2015 рік становить 2289 грн, що більше ніж за 2014 рік на 332 грн, або на 17,0 %.

Вартість 1 ліжко-дня перебування хворих в стаціонарах становить:

- по медикаментампланова 10,39 грн, фактична 7,72грн,

в т.ч. для ветеранів фактична – 40,70 грн;

- по харчуваннюпланова 5,86 грн, фактична 5,22грн,

в т.ч. для ветеранів фактична 14,70 грн.