Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » » Звіт про виконання бюджету по галузі «Охорона здоров'я» міста Кіровограда за 9 місяців 2015 року

Звіт про виконання бюджету по галузі «Охорона здоров'я» міста Кіровограда за 9 місяців 2015 року

На галузь охорони здоров’я м. Кіровограда на 2015 рік по загальному фонду затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 185149,7 тис. грн, тому числі:

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 167627,8 тис. грн;

- медична субвенція з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 5447,6 тис. грн;

- кошти міського бюджету на проведення заходів комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей - мешканців м. Кіровограда на 2015 рік у сумі 604,0 тис.грн;

- додаткові кошти міського бюджету для часткового погашення заборгованості минулого року по відшкодуванню витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства у сумі 500,0 тис. грн;

- додаткові кошти міського бюджету для погашення поточної заборгованості у сумі 6700,3 тис. грн;

- додаткові кошти міського бюджету для оплати енергоносіїв, утримання лікарів - молодих спеціалістів та лікарів – інтернів, придбання медикаментів та витратних матеріалів у сумі 3600,0тис. грн;

- кошти обласного бюджету на виплату заробітної плати працівникам державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 МОЗ України» у сумі 670,0 тис.грн.

За аналогічний період минулого року затверджений обсяг видатків складав усього 151870,7тис. грн.

На січень - вересень 2015 року затверджені бюджетні призначення на загальну суму 134363,5 тис.грн,за аналогічний період минулого року - 116634,8тис.грн.

Профінансовано галузь охорони здоров’я м. Кіровограда за 9 місяців 2015 рокуна загальну суму 131322,3 тис. грн, що складає 97,7 % до плану на січень - вересень 2015 року та на 18165,6тис.грн більше, ніж за аналогічний період 2014 року. У тому числі профінансовано за рахунок коштів:

 

-медичної субвенції з державного бюджету – 118971,8 тис.грн;

- медичної субвенції з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 3877,1 тис. грн;

- обласного бюджету - 670,0 тис.грн;

-міського бюджету – 7803,4 тис.грн.

 

З загальної суми профінансованих видатків спрямовано на захищенні статті 129310,3 тис.грн (98,5% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

-оплату праці з нарахуваннями – 100295,7 тис.грн (76,4%);

-придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 4848,8 тис.грн (3,7 %);

-придбання продуктів харчування – 1613,7 тис.грн (1,2%);

-оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 16086,4 тис.грн (12,2 %);

-виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 993,2 тис.грн (0,8 %);

-відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства - 5472,5 тис.грн (4,2 %).

З загальної суми профінансованих коштів спрямовано на інші незахищені статті видатків 2012,0 тис.грн (1,5% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

-придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари) – 974,9 тис.грн;

-оплату послуг (крім комунальних) – 963,8 тис. грн;

-оплату видатків на відрядження – 55,1 тис.грн;

-окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 9,7 тис. грн;

-інші видатки – 8,5 тис. грн.

 

Проведено касові видатки за 9 місяців 2015 року по загальному фонду на суму 128884,9 тис.грн, у тому числі за рахунок медичної субвенції – 121087,5тис.грн, з міського бюджету – 7797,5тис.грн.

За аналогічний період минулого року касові видатки становили усього 111389,8 тис.грн.

 

Станом на 01.10.15 залишки коштів на рахунках, відкритих в УДКСУ у м. Кіровограді Кіровоградської області, по загальному фонду становили усього 2437,3 тис. грн, з них кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 870,5 тис. грн.

По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2015 рік затверджено з усіма уточненнями кошторисні призначення на загальну суму 13159,0 тис. грн, на аналогічний період минулого року - 5799,0 тис. грн.

На січень - вересень 2015 року затверджені планові призначення по бюджету розвитку у сумі 9074,7тис. грн, за аналогічний період минулого року - 5709,0 тис. грн.

Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 7271,3тис. грн, що складає 80,1 % від затверджених планових призначень на 9 місяців 2015 року та більше на 4925,7 тис. грн, ніж за аналогічний період минулого року.

За 9 місяців 2015 року закладами охорони здоров’я комунальної власності міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі5645,2 тис. грн, або 91,3 % річного плану, що на 1471,8 тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, з них:

-благодійні внески - 3947,4 тис.грн;

-від здачі в оренду майна - 1108,8 тис.грн;

-від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) - 556,4тис. грн;

-від додаткової (господарської) діяльності - 1,5 тис. грн;

-від реалізації в установленому порядку майна - 31,1 тис.грн.

 

За 9 місяців 2015 року лікувально-профілактичними закладами комунальної власності міста здійснено касові видатки по спеціальному фонду міського бюджету (власні надходження) на суму 5524,2 тис.грн, або 89,3 % річного плану, що на 930,9тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

 

З загальної суми видатків по спеціальному фонду (власні надходження) спрямовано на захищенні статті 2565,7 тис.грн та на інші незахищені статті видатків – 2958,5 тис.грн.

Станом на 01.10.2015 року по галузі охорони здоров'я міста склалася кредиторська заборгованість за загальним фондом у сумі 197,8 тис.грн.

На сьогоднішній день по галузі "Охорона здоров'я" міста Кіровограда діють 6міських галузевих програм. На 2015 рік на виконання заходів затверджених програм у кошторисах лікувально-профілактичних закладів комунальної власності затверджено видатки у сумі 16892,2 тис. грн.

Станом на 01.10.2015року фактично виконано заходи на загальну суму 9736,7тис.грн, у тому числі за рахунок коштів з державного бюджету – 1604,9 тис. грн, що становить 57,6 % до запланованої суми, у тому числі:

1) Програма економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров'я м.Кіровограда на 2015 рік – 4947,9 тис. грн або на 41,6 %;

2) Програма медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верст населення м. Кіровограда на 2015 рік – 1799,8тис. грн, або на 57,3 %;

3) Міська програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки – 1263,0тис. грн або на 76,3 %;

4) Міська програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2016 роки – 44,3тис. грн або на 48,8 % та за рахунок коштів державного бюджету – 1604,9 тис. грн.

5) Міська програма "Репродуктивне здоров'я населення м.Кіровограда на 2010-2015 роки" – 40,2 тис. грн, або на 94,1 %;

6) Програма "місцевих стимулів" для працівників охорони здоров'я м.Кіровограда на 2013-2017 роки – 36,6 тис. грн, або 52,8 %.

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі охорони здоров'я міста Кіровограда за 9 місяців 2015 року становить 2075 грн, що більше ніж за аналогічний період минулого року на 106 грн, або на 5,4 %.

Вартість 1 ліжко-дня перебування хворих в стаціонарах становить:

- по медикаментам планова 12,04 грн, фактична 7,28 грн;

- по харчуванню планова 6,06 грн, фактична 5,04 грн.