Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » » Звіт про виконання міського бюджету по галузі охорони здоров'я міста Кіровограда за 1 квартал 2015 року

Звіт про виконання міського бюджету по галузі охорони здоров'я міста Кіровограда за 1 квартал 2015 року

На галузь охорони здоров’я м. Кіровограда на 2015 рік по загальному фонду затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 164245,6 тис. грн., тому числі:

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 157694,0 тис. грн.;

- медична субвенція з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 5447,6 тис. грн.;

- кошти міського бюджету на проведення заходів комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей - мешканців м. Кіровограда на 2015 рік у сумі 604,0 тис. грн.;

- додаткові кошти міського бюджету для часткового погашення заборгованості минулого року по відшкодуванню витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства у сумі 500,0 тис. грн.

За аналогічний період минулого року затверджений обсяг видатків складав усього 148479,5тис. грн.

На січень - березень 2015 року затверджені бюджетні призначення на загальну суму 40523,5 тис.грн, за аналогічний період минулого року - 40515,0тис.грн.

Профінансовано галузь охорони здоров’я м. Кіровограда за 1квартал 2015 року на загальну суму 39820,1 тис.грн., що складає 98,2 % до плану на січень - березень 2015 року та на 5386,8тис.грн. більше, ніж за аналогічний період 2014 року. У тому числі профінансовано:

- за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 39276,0тис.грн.; - за рахунок коштів міського бюджету – 544,1 тис.грн. (у тому числі 304,8тис.грн. – проведення заходів АТО, 239,3тис.грн. – погашення кредиторської заборгованості минулого року по пільговим рецептам) .

З загальної суми профінансованих видатків спрямовано на захищенні статті 39415,4 тис.грн (99,0% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

 оплату праці з нарахуваннями – 31298,1 тис.грн. (78,6 %);

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1322,4тис.грн. (3,3 %);

 придбання продуктів харчування – 371,0 тис.грн (0,9 %);

 оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 5528,6 тис.грн (13,9 %);

 виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 261,8 тис.грн (0,7 %);

 відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства -633,5 тис.грн (1,6 %).

З загальної суми профінансованих коштів спрямовано на інші незахищені статті видатків 404,7 тис.грн. (1,0 % загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

 придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари) – 204,9 тис.грн.;

 оплату послуг (крім комунальних) – 183,8 тис. грн.;

 оплату видатків на відрядження – 14,9 тис.грн.;

 окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1,1 тис. грн.

 

Проведено касові видатки за 1 квартал 2015 року по загальному фонду на суму 35273,1тис.грн, у тому числі за рахунок медичної субвенції – 34766,4 тис.грн., з міського бюджету – 506,7 тис.грн.

За аналогічний період минулого року – 33980,0тис.грн.

 

Станом на 01.04.15 залишки коштів на рахунках, відкритих в УДКСУ у м. Кіровограді Кіровоградської області, які профінансовані за рахунок медичної субвенції, становили 4547,0 тис.грн.

По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2015 рік затверджено з усіма уточненнями кошторисні призначення на загальну суму 5729,7 тис. грн., на аналогічний період минулого року - 6619,5тис. грн.

На січень - березень 2015 року затверджені планові призначення по бюджету розвитку у сумі 3473,7тис.грн., за аналогічний період минулого року - 1545,5 тис.грн.

Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 3240,2тис.грн., що складає 93,3 % від затверджених планових призначень на 1 квартал 2015 року та більше на 2624,8 тис.грн., ніж за аналогічний період минулого року.

За 1 квартал 2015 року закладами охорони здоров’я комунальної власності міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі 1761,2 тис.грн., або 54,7 % річного плану, що на 147,2 тис.грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року, з них:

 за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески, від організацій для виконання цільових заходів) у сумі 1262,4 тис.грн.;

 від здачі в оренду майна 314,9 тис.грн.;

 від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) 175,2тис. грн..;

 від реалізації в установленому порядку майна 8,7тис.грн.

 

За 1 квартал 2015 року лікувально-профілактичними закладами комунальної власності міста здійснено видатки по спеціальному фонду міського бюджету (власні надходження) на суму 1783,2 тис.грн., або 55,3 % річного плану, що на 386,7 тис.грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

 

З загальної суми видатків по спеціальному фонду (власні надходження) спрямовано на захищенні статті 826,3 тис.грн. та на інші незахищені статті видатків – 956,9 тис.грн.

Станом на 01.04.2015 року по галузі охорони здоров'я міста склалася кредиторська заборгованість за загальним фондом на загальну суму 8144,6тис.грн., з неї прострочена кредиторська заборгованість – 433,6 тис.грн. (у тому числі по ДЗ «СМСЧ № 19» - 167,2 тис. грн.. по виплаті заробітної плати з нарахуваннями за лютий 2015 року).

На сьогоднішній день по галузі "Охорона здоров'я" міста Кіровограда діють 6міських галузевих програм. На 2015 рік на виконання заходів затверджених програм у кошторисах лікувально-профілактичних закладів комунальної власності затверджено видатки у сумі 8817,3 тис. грн. Станом на 01.04.2015року фактично виконано заходи на загальну суму 2601,8тис.грн., у тому числі за рахунок коштів з державного бюджету – 812,7 тис. грн.., що становить 29,5 % до запланованої суми, у тому числі по:

1) Програмі економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров'я м.Кіровограда на 2015 рік – 919,9 тис. грн., або на 22,7 %;

2) Програмі медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верст населення м. Кіровограда на 2015 рік – 381,7тис. грн., або на 12,2 %;

3) Міській програмі боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки – 459,4тис. грн., або на 30,2 %;

4) Міській програмі імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2016 роки – 826,3 тис. грн. (з них за рахунок коштів державного бюджету – 812,7 тис. грн.), або на 19,6 %;

5) Міській програмі "Репродуктивне здоров'я населення м.Кіровограда на 2010-2015 роки" – 10,2 тис. грн., або на 80,3 %;

6) Програмі "місцевих стимулів" для працівників охорони здоров'я м.Кіровограда на 2013-2017 роки – 4,2 тис. грн., або 29,3 %.

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі охорони здоров'я міста Кіровограда за 1 квартал 2015 року становить 1931 грн., що більше ніж за аналогічний період минулого року на 95 грн., або на 5,2 %.

Вартість 1 ліжко-дня перебування хворих в стаціонарах становить:

- по медикаментам планова 12,15 грн., фактична 5,26 грн.;

- по харчуванню планова 5,31 грн., фактична 4,35 грн.

 

 

Інформація про укладені  договори по управлінню охорони здоров'я Кіровоградської міської ради за 1 квартал 2015 року
грн.
Назва підприємства, установи, організації, код ЄДРПОУ, місцезнаходження Предмет договору Вартість договору Ціна за одиницю (за наявності) Кількість закупленого товару, робіт та/або послуг Проведена процедура закупівлі або обгрунтування її відсутності з посиланням на закон Обсяг платежів за договором у
 1 кварталі 2015 року
Строк дії договору
010116 Органи місцевого самоврядування            
КП "Управління будинками КМР",  код ЄДРПОУ 30226660,
 м. Кіровоград, вул.Велика Перспективна, 41
Відшкодування  водопостачання по договору № 18/к від 30.01.2015 року 1500,00 11,976 125 куб. м Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
348,51 31.12.2015
КП "Управління будинками КМР", код ЄДРПОУ 30226660,
м. Кіровоград, вул.Велика Перспективна, 41
Відшкодування електроенергії по договору № 18/к від 30.01.2015 року 14800,00 1,5854 9336 кВт Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
4876,89 31.12.2015
КП "Управління будинками КМР",  код ЄДРПОУ 30226660,
 м. Кіровоград, вул.Велика Перспективна, 41
Відшкодування теплопостачання по договору № 18/к від 30.01.2015 року 16250,00 1339,36 12,133 Гкал Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
9560,11 31.12.2015
КП "Управління будинками КМР",  код ЄДРПОУ 30226660,
м. Кіровоград, вул.Велика Перспективна, 41
Відшкодування за утримання приміщення  по договору № 18/к від 30.01.2015 року 66000,00     Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
16827,24 31.12.2015
КП "Управління будинками КМР",  код ЄДРПОУ 30226660,
м. Кіровоград, вул.Велика Перспективна, 41
Орендна плата за утримання приміщення по договору № 18/к від 30.01.2015 року 1,00     Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
0,00 31.12.2015
ПАТ "Укртелеком",код ЄДРПОУ  22211233, м.Київ,
 бульвар Тараса Шевченка, буд.18
Послуги зв'язку по договору № 1616 від 21.09.2004 року 3530,00     Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
752,8 31.12.2015
ПАТ "Укртелеком", код ЄДРПОУ  22211233, м.Київ,
бульвар Тараса Шевченка, буд.18
Послуги Інтернету по договору № 1616 від 05.04.2012 року 870,00     Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
189,31 31.12.2015
Пп Салтанова Н.П., код. 1828701629, м.Кіровоград, вул.Полтавська, 81,
кв. 21
Відновлення та заправка картриджів по договору № 887 від 15.01.2015 року 571,02   4 Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
571,02 31.03.2015
ФОП Шарій І.В., код 2267107081,
 м. Кіровоград,
вул. Винниченка, 4
Тонер до копіювального апарату по договору
№ 1154 від 05.02.2015 року
585,00 585,00 1 Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
585,00 31.12.2015
СПД Момот Т.В., код 2193515905,
 м. Кіровоград,вул. Велика Перспективна, 41
Папір копіювальний по договору № 6 від 19.02.2015 року 2514,96 89,82 28 Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
2514,96 31.12.2015
Разом по 010116   106621,98       36225,84  
081002 "Інші заходи по охороні здоров'я"            
Дитяча міська поліклініка № 1, код 03073778, м.Кіровоград,
 вул. Шевченко, 36
Відшкодування за вивіз сміття, дератизацію по договору № 27 від 01.12.2012 року 60,00     Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
17,00 31.10.2015
КЗ "Центральна міська лікарня м.Кіровограда", код 05493846, м.Кіровоград, вул.Дворцова, 45/35 Відшкодування  водопостачання по договору № 21 від 19.11.2012 року 432,34   39 куб.м Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
107,82 18.10.2015
Дитяча міська поліклініка № 1, код 03073778, м.Кіровоград,
 вул Шевченко, 36
Відшкодування  водопостачання по договору № 27 від 01.12.2012 року 306,56   26 куб. м Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
71,93 31.10.2015
КЗ "Центральна міська лікарня м.Кіровограда", код 05493846, м.Кіровоград, вул.Дворцова, 45/35 Відшкодування  електроенергії по договору № 21 від 19.11.2012 року        80,00   50 кВт Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
18,76 18.10.2015
Дитяча міська поліклініка № 1, код03073778, м.Кіровоград,
 вул Шевченко, 36
Відшкодування  електроенергії по договору № 27 від 01.12.2012 року   1 520,00   960 кВт Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
275,98 31.10.2015
КЗ "Центральна міська лікарня м.Кіровограда", код 05493846, м.Кіровоград, вул.Дворцова, 45/35 Відшкодування теплопостачання по договору № 21 від 19.11.2012 року 4471,33   3,338 Гкал Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
3280,68 18.10.2015
Дитяча міська поліклініка № 1, код 03073778, м.Кіровоград,
 вул Шевченко, 36
Відшкодування  теплопостачанняпо договору № 27 від 01.12.2012 року 3980,00   2,972 Гкал Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
1999,54 31.10.2015
Дитяча міська поліклініка № 1, код 03073778, м.Кіровоград,
 вул Шевченко, 36
Орендна плата за утримання приміщення по договору № 27 від 01.12.2012 року 1,00     Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
1,00 31.10.2015
КЗ "Центральна міська лікарня м.Кіровограда", код 05493846, м.Кіровоград, вул.Дворцова, 45/35 Орендна плата за користування автомобілем по договору № 15 від 22.03.2015 року 1,00     Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
  31.12.2015
КЗ "Центральна міська лікарня м.Кіровограда", код 05493846, м.Кіровоград, вул.Дворцова, 45/35 Орендна плата за утримання приміщення по договору № 21 від 19.11.2012 року 1,00     Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
  18.10.2015
ФОП Шило Сергій Володимирович, код 2269825759, м. Київ,
вул. Баговутівська, 1а, кв. 18
Обслуговування програмного забезпечення  АС-Фінплан по договору № 1200/ф/15 від 24.02.2015 року 300,00     Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
300,00 31.12.2015
ФОП Шароваров Д.В., код
 2867008675, м. Кіровоград,
вул. Яновського, 103
Запасні частини до автомобіля, мастильні матеріали по договору № 5 ВІД 16.03.2015 року 3100,00   10 Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
3100,00 31.12.2015
ПП "ОККО-БІЗНЕС",
код 37278249,
м. Львів, вул. Пластова, буд.1 Поштова адреса: м.Кіровоград,
 вул. Тореза 27а
Бензин А-92 по договору № 40ОБКТЛ-0456 від 04.02.2015 року 20000,00     Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
4547,40 31.12.2015
Пп Салтанова Н.П., код. 1828701629, м.Кіровоград, вул.Полтавська, 81,
 кв. 21
Відновлення та заправка картриджів по договору № 1306 від 05.02.2015 року 356,04   3 Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
356,04 31.12.2015
Пп Салтанова Н.П.,
код 1828701629, м.Кіровоград, вул.Полтавська, 81,
кв. 21
Поточний ремонт комп'ютерної техніки по договору № 1804 від 02.03.2015 року 1710,00   2 Без застосування процедури закупівель; затверджена річна сума видатків по управлінню не підпадає під дію Закону України від 10.04.2014 року
№ 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель».
1710,00 31.12.2015
Разом по 081002 36319,27       15786,15  
Всього за 1 квартал 2015 року   142941,25       52011,99  

 

 

 

Перелік лікувально-профілактичних закладів міста Кіровограда, розмір витрат на їх утримання та власні надходження закладів за І квартал 2015
(тис.грн)
№ з/п Назва установи Затверджено кошторисом на 2015 рік Затверджено на січень-березень 2015 року Касові видатки січень-березень 2015 року Власні надходження закладів протягом січня - березня 2015 року
1 Комунальний заклад «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» 38 052,50 9 820,43 8 674,91 273,71
2 Комунальний заклад «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги» 25 482,45 6 515,25 5 611,60 566,19
3 Дитяча міська лікарня 3 782,70 949,33 818,36 7,22
4 Пологовий будинок №1 12 841,35 3 212,63 3 131,96 138,19
5 Пологовий будинок №2 ім. «Святої Анни» 10 071,70 2 520,18 2 144,06 228,57
6 Комунальний заклад «Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда» 17 448,24 4 419,33 3 826,91 254,73
7 Комунальний заклад «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» 1 865,64 471,68 408,13 3,69
8 Дитяча міська  поліклініка №1 8 965,32 2 482,75 2 141,04 65,61
9 Дитяча стоматологічна поліклініка 1 904,10 476,03 409,25 11,87
10 Міська стоматологічна поліклініка №1 3 495,00 873,75 764,38 104,66
11 Стоматологічна поліклініка №2 2 142,90 535,73 493,82 46,64
12 КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда" 15 973,80 3 993,45 3 158,89 2,00
13 КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда" 13 592,10 3 398,03 2 947,44 54,36
14 Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики при УОЗ КМР 542,00 135,50 124,02 0,00
15 Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина №19 Міністерства охорони здоров'я України" 2 638,20 656,55 618,32 0,58
  РАЗОМ: 158798,00 40460,60 35273,10 1758,01
 

 
 

Звіт про виконання бюджету по галузі «Охорона здоров'я» міста Кіровограда за 1 півріччя 2015 року

На галузь охорони здоров’я м. Кіровограда на 2015 рік по загальному фонду затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 164245,6 тис. грн, тому числі:

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 157694,0 тис. грн;

- медична субвенція з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 5447,6 тис. грн;

- кошти міського бюджету на проведення заходів комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей - мешканців м. Кіровограда на 2015 рік у сумі 604,0 тис.грн;

- додаткові кошти міського бюджету для часткового погашення заборгованості минулого року по відшкодуванню витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства у сумі 500,0 тис. грн.

За аналогічний період минулого року затверджений обсяг видатків складав усього 148217,0тис. грн.

На січень - червень 2015 року затверджені бюджетні призначення на загальну суму 81554,2 тис.грн,за аналогічний період минулого року - 77962,4тис.грн.

Профінансовано галузь охорони здоров’я м. Кіровограда за 1 півріччя 2015 рокуна загальну суму 81121,7 тис.грн, що складає 99,5 % до плану на січень - червень 2015 року та на 5978,6 тис.грн. більше, ніж за аналогічний період 2014 року. У тому числі профінансовано за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 78994,9тис.грн, медичної субвенції з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 1486,8 тис. грн та за рахунок коштів міського бюджету – 640,0 тис.грн.

З загальної суми профінансованих видатків спрямовано на захищенні статті 80587,9 тис.грн (99,3% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

 оплату праці з нарахуваннями – 66868,6 тис.грн (82,4 %);

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1978,9 тис.грн (2,4 %);

 придбання продуктів харчування – 592,5 тис.грн (0,7 %);

 оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 8478,4 тис.грн (10,5 %);

 виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 402,4 тис.грн (0,5 %);

 відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства - 2267,1тис.грн (2,8 %).

З загальної суми профінансованих коштів спрямовано на інші незахищені статті видатків 533,8 тис.грн (0,7 % загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:

 придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари) – 296,0 тис.грн;

 оплату послуг (крім комунальних) – 220,7 тис. грн;

 оплату видатків на відрядження – 15,1 тис.грн;

 окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2,0 тис. грн.

 

Проведено касові видатки за 1 півріччя 2015 року по загальному фонду на суму 80909,5 тис.грн, у тому числі за рахунок медичної субвенції – 80269,5тис.грн, з міського бюджету – 640,0 тис.грн.

За аналогічний період минулого року касові видатки становили усього 74464,8 тис.грн.

 

Станом на 01.07.15 залишки коштів на рахунках, відкритих в УДКСУ у м. Кіровограді Кіровоградської області, які профінансовані за рахунок медичної субвенції, становили 212,1 тис.грн.

По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2015 рік затверджено з усіма уточненнями кошторисні призначення на загальну суму 7055,6 тис. грн, на аналогічний період минулого року - 5799,0 тис. грн.

На січень - червень 2015 року затверджені планові призначення по бюджету розвитку у сумі 5891,6тис.грн, за аналогічний період минулого року - 5345,1 тис.грн.

Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 4665,8тис.грн, що складає 79,2 % від затверджених планових призначень на 1 півріччя 2015 року та більше на 3977,3 тис.грн, ніж за аналогічний період минулого року.

За 1півріччя 2015 року закладами охорони здоров’я комунальної власності міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі3590,6 тис.грн, або 79,2 % річного плану, що на 703,0 тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, з них:

 за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески, від організацій для виконання цільових заходів) у сумі 2534,7тис.грн;

 від здачі в оренду майна 692,5 тис.грн;

 від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) 336,8 тис. грн;

 від додаткової (господарської) діяльності 0,8тис. грн;

 від реалізації в установленому порядку майна 25,8тис.грн.

 

За 1 півріччя 2015 року лікувально-профілактичними закладами комунальної власності міста здійснено касові видатки по спеціальному фонду міського бюджету (власні надходження) на суму 3648,9 тис.грн, або 80,4 % річного плану, що на 661,1тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

 

З загальної суми видатків по спеціальному фонду (власні надходження) спрямовано на захищенні статті 1729,9 тис.грн та на інші незахищені статті видатків – 1919