Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » » Аналіз роботи закладів охорони здоров'я міста Кропивницького за 9 місяців 2022 року

Аналіз роботи закладів охорони здоров'я міста Кропивницького за 9 місяців 2022 року

У галузі охорони здоров'я міста налічується10КНПіз загальним ліжковим фондом на895ліжок.

Число штатних посад всіх працівників склало 3 062 (9 місяців 2021 р. – 3180,25), фізичних осіб – 2 727 (2 846), із них 511 (529) лікарів, в тому числі 28 (30) лікарів організаторів охорони здоров’я, та 1139 (1172) середніх медичних працівників.

Показникзабезпеченостіфізичними особами лікарів на 10 тис. населення становить 22,5 (9 місяців 2021 р. – 23,0). Забезпеченість фізичними особами середніх медичних працівників на 10 тис. населення склала 50,1 (9 міс. 2021р.– 50,9).

Число штатних посад лікарів сімейної медицини складає 159,0 в т.ч.:сімейних лікарів – 97,0; педіатрів – 47,0; терапевтів – 15,0 (2021р. - 170,75), фізичних осіб лікарів - 130 в т.ч.:сімейних лікарів – 81, педіатрів – 37, терапевтів – 12. (2021р. - 126). Укомплектованість лікарями становить 81,8% (2021р - 73,8). Показник забезпеченостіфізичними особами лікарів сімейної медицини на 10 тис.населення становить 5,7 (2021 р. – 5,5).

Укомплектованістьсереднього медичного персоналу первинної ланки складає 93,6% (95,7%)

Станом на 01.10.2022 рокупрацевлаштованомолодих спеціалістів серед лікарів – 33 особи, середніх медичних працівників – 30, лікарів-інтернів – 35 осіб.

Чисельністьпостійного населення м. Кропивницького з с. Новим станом на 01.01.2022 року становила 227 496 особи. Із загальної чисельності населення: дітей від 0-14 років – 35 359, що становить 15,5%, підлітків – 6813 (3,0%), осіб пенсійного віку – 51 517 (22,6%), осіб працездатного віку – 133807 (58,8%).

За неповними данимиза 9 місяців 2021 року померло1929(у 2021 році - 2 209) дорослих та 6 (20) дітей. За причинами смерті серед дорослого населення: на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу, питома вага яких складає 63,7% (2021 рік - 62,4%), на другому - новоутворення (13,2%; у 2021р.-14,2%), на третьому – органи дихання (10,1%; у 2021 р. - 12,0%).

Аналіз рейтингових показників стану здоров'я населення міста

По рейтинговій оцінці стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Кіровоградської області за 9 місяців 2022 року м. Кропивницький посіло7місце, тоді як за аналогічний період 2021 року – 8 місце.

В групі «Стан здоров’я населення» місто Кропивницький за 9 місяців 2022 року зайняло 8 місце, було за аналогічний період 11 місце:

- смертність немовлят (на 1 тис. народжених живими) склала 2,81проти 7,74 в 2021 році, обласний показник – 9,49;

- рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 тис. населення працездатного віку) склав 37,22 проти 30,64 за аналогічний період 2021 року, обласний показник – 33,57;

- рівень первинної інвалідності дитячого населення (на 10 тис. дитячого населення) склав 14,94 проти 14,20 за 9 місяців 2021 року, обласний показник – 14,15.

В групі «Профілактична робота»м. Кропивницький зайняло 11 місце, за аналогічний період 2021 року – 16 місце:

- своєчасність проведення первинноговакцинального комплексу дітям до 1 року склала 95,5% проти 95,10% за 9 місяців 2021 року, обласний показник – 95,4%;

- охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (на 100 народжених живими) склало 92,2 проти 69,2 за 9 місяців 2021 року, обласний показник – 82,1;

- профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз (на 1 тис. населення) склали 667,4 проти 136,3 за 9 місяців 2021 року, обласний показник – 562,94;

- охоплення обстеженням на ВІЛ вагітних жінок (в%) склало 99,24% проти 100% за 9 місяців 2021 року, обласний показник – 99,3%;

- охоплення 2-разовим ультразвуковим скринінгом вагітних в терміні до 22 тижнів складає 99,87% проти 100% за аналогічний період 2021 року, обласний показник – 98,7%;

В групі «Доступність та якість медичної допомоги»місто Кропивницький зайняло 12 місце, за 9 місяців 2021 року було 18 місце:

- питома вага візуальних форм злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії – 10,6% проти 7,4% за 9 місяців 2021 році, обласний показник – 12%;

- питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІV стадії – 22,9% проти 22,2% у 2021 році за аналогічний період, обласний показник – 23,8%;

- питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз склала 58,8% , у 2021 році – 73,6%, обласний показник – 58,3%;

- питома вага виїздів швидкої медичної допомоги до хворих з хронічними захворюваннями склала 1,4%, у 2021 році – 3,24%, обласний показник – 1,37%.

В групі «Впровадження пріоритетних форм забезпечення медичної допомоги» місто Кропивницький зайняло 6 місце, за 9 місяців 2021 року – 11 місце:

- укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів – 78,4% проти 69,3% у 2021 році, обласний показник – 66,9%.

 

Показник поширеностізахворювань серед дорослого населення міста за 9 місяців 2022 року збільшився на 5,6% і становить на 10 тис. відповідного населення 8794,7 проти 8329,3 у 2021 році. У структурі поширеності захворювань серед дорослого населення на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу (26,9%), на другому – хвороби органів дихання (11,8 %), на третьому – хвороби кістково-м’язової системи (10,3%).

Рівень захворюваностісеред дорослого населення за 9 місяців 2022 року зменшився на 6,2% і становить 2667,0 на 10 тис. населення проти 2843,7 за аналогічний період 2021 року. Найбільша питома вага серед вперше захворівших припадає на захворювання органів дихання (31,0%), травми і отруєння займають друге місце (18,4%), хвороби сечостатевої системи посіли третє місце (7,7%).

Середпідлітків поширеністьзахворювань по місту за 9 місяців 2022року збільшилася на 25,8% і становить 6261,6 проти 4 979,4 за аналогічний період 2021 року. Найбільший рівень поширеності займають хвороби органів дихання – 32,5%, хвороби ендокринної системи - 16%, хвороби нервової системи – 14,0%.

Також відмічається збільшення рівня захворюваності серед підлітківна 17,0 % (3904,3 проти 3338,4за за 9 місяців минулому році ). Найбільша питома вага серед вперше захворівших підлітків припадає на захворювання органів дихання - 49,0%, хвороби ендокринної системи – 11,1%, хвороби кістково-м’язової системи – 10,8%.

Середдитячого населеннявід 0-14 років збільшився рівень поширеності хвороб на 1000 населення на 8,9 % - із 553,4 до 602,5 та рівень захворюваності зменшився на 3,9 % - із 474,2 до 455,6. Найбільший рівень поширеності серед хвороби органів дихання – 51,5%, по захворюваності – 66,7%.

За 9 місяців 2022 року показник захворюваності злоякісними новоутвореннями зменшився на 6,9% і становить 299,3 на 100 тисяч населення проти 321,5 за аналогічний період минулого року. Питома вага занедбаних випадків серед виявлених вперше у ІV стадії (всі форми) збільшилась з 22,2% до 22,9%. Збільшилась питома вага занедбаних форм раку (4ст. всі форми + 3ст. візуальної локалізації) до 29,1% проти 25,%. Виявляємість припрофоглядах збільшилась і становить 19,8 % проти 19,7% у 2021році.

Протягом 9 місяців 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в структуріінфекційної захворюваностівсього населення по місту спостерігається зниження захворюваності на:

гастроентероколіт встановленої етіології – на 2,17% (2022–45, 2021–46);

вітряну віспу – на 40,91% (2022–299, 2021–506);

вірусний гепатит –на 3,17% (2022–61, 2021–63);

та збільшення на:

гастроентероколіт невстановленої етіології – на 11,48% (2022–68,2021–61);

ГРВІ – на 1,39% (2022–22 681, 2021–22 370);

Covid-19 – на 5,25%(2022–4107, 2021–3902).

Захворюваність на пневмоніюза 9 місяців 2022 року знизилась в 3,7 разів в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – з 4364 до 1170.

Показники імунізаціїнаселення міста у 2022 році зменшились порівняно з аналогічним періодом минулого року і становлять: проти дифтерії вакцинація – 59,9% (65,1); ревакцинація 46,7% (48,3); проти поліомієліту вакцинація – 74,8% (81,8), ревакцинація 58,3% (63,5); проти кору вакцинація – 61,6% (63,6), ревакцинація – 58,5% (59,3); проти туберкульозу вакцинація – 67,6% (73,3). У 2022 році щеплення проти грипу не проводилися.

Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року за 9 місяців складає 95,5 %.(968 дітей із 1014 ). Не щеплено 46дітей по причині: медичні протипокази - 24, відмови батьків - 7, інші причини - 15.

За звітний період в пологовому будинку народилось 1089 дітей, із яких своєчасно щеплено проти туберкульозу 1006 осіб, що складає 92,4 % . Не щеплено 83 дитини по причині: протипокази - 65, відмови - 18. В умовах амбулаторій щеплено 91 дитину до 1 року.

Охоплення туберкулінодіагностикою (план по місту дітейвід 4 до 14 років складає 1560 осіб) за 9 місяців виконано на 95,8% від річного плану (1495 діагностичних проб).

Забезпеченість медичними імунобіологічними препаратами в 2022 році, з урахуванням залишків минулого року – задовільна. Вакцина проти гепатиту отримана у червні. Виконання плану щеплень під час воєнного стану знижено (міграція дітей).

Госпітальною базою для хворих з підозрою та підтвердженою коронавірусною інфекцією, які проживають у Кропивницькому, визначено КНП "Центральна міська лікарня". Для надання медичної допомоги хворим з COVID-19 визначено стаціонар № 1 КНП «ЦМЛ», у структурі якого 255 ліжок.

На стаціонарному лікуванні в КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради " станом на 01.11.2022 перебуває 58 хворих (9 дітей) з підтвердженим діагнозом COVID-19,що на 45,3% менше ніж на 01.11.2021року (106 хворих) . За період карантину максимальна кількість госпіталізованих хворих в КНП «ЦМЛ» була 30.04.21 – 193 особи, мінімальна - 23.08.22р -1 особа.

Станом на 01.11.2022 року в інфекційному відділенні КНП «ЦМЛ» з початку пандемії проліковано 4753 хворих, в т.ч. за 10 місяців 2022 року - 1040 хворих на COVID-19, 2021 року -1585, 2020 року - 1354.Серед хворих, які надійшли на лікування з підтвердженим діагнозом COVID-19 з початку пандемії одужало 4214 осіб, померло – 539. Летальністьхворих на COVID-19 за період пандемії в середньому склала 11,3% (у 2022 році – 9,6%, у 2021 14,8%, у 2020 – 6,9%).

На амбулаторному лікуванні з підтвердженим діагнозом COVID-19 станом на 01.11.2022 року знаходиться 245 хворих, що на 18,9% більше ніж у 2021 році (206 осіб), в т.ч. 2 дітей (в 2021 року – дітей-11).

Аналізуючи вищезазначене, можна зробити висновки, що при сьогоденній захворюваності на COVID-19 збільшилась частина хворих, які лікуються амбулаторно, тоді як кількість стаціонарних хворих зменшилась майже вдвоє. Летальність зменшилась більше ніж у 2 рази. Велику роль відіграє своєчасна вакцинація. Вакциновані менш вразливі до хвороби і лікуються амбулаторно, а не вакциновані більше лікуютьсяв стаціонарі. Так за жовтень 2022 року із 262 в т.ч. 67 дітей стаціонарно пролікованих хворих тільки 18,7% (49) були вакциновані. Серед померлих 100% були не вакциновані.

З початку епідемії станом на 01.11.2022 року в закладах охорони здоров`я міста Кропивницького всього відібранодля тестування 134 635 зразків біологічних матеріалів (у 2022році – 30592 , у 2021 – 55455, у 2020– 48588), в т. ч.:

методом полімеразної ланцюгової реакції - 74268 зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 ,т.ч. у 2022 році – 12828, у 2021 році -31325, у 2020– 30115 ;

методом ІФА -28078, а саме: LgG -14378 (+5215) та LgM –13700(+1079);

з використанням швидкісних (експрес) тестів – 32289зразків (+5565), у т.ч. у 2022 році – 6521, у 2021 році – 24695 (+3998) ), у 2020 –1073(+23).

Станом на 01.11.2022 року зроблено 248414 щеплень від коронавірусної інфекції, в т.ч.

І дозою – 113511осіб (56,9% від населення міста, яке підлягає вакцинації – 199539),

ІІ дозою – 106626 (53,4%),

І бустерною – 26559 (13,31%),

ІІ бустерною –1718 (0,86%),

в т.ч. переселенцям: І – 75,ІІ – 55, І бустерна – 769, ІІ бустерна – 36.

 

Стаціонарна допомога

Кількість стаціонарних ліжоку КНП міста на 01.10.2022 року становить 895 ліжок. Проліковано19509 (17588) хворих, тобто 10,9% більше ніж за аналогічний період минулого року, проведено хворими 164385 (151232) ліжко-днів, що на 8,7% більше ніж за аналогічний період 2021року. Середня тривалість перебування на ліжку становить 8,4 (8,2).

Летальністьпо ЛПЗ міста за 9 місяців 2022 року склала 3,25 проти 4,50 у 2021 році. В стаціонарах міста померло 635 (829) хворих, що на 23,4 % менше ніж у 2021 році за 9 місяців Найбільше в ЦМЛ -394 (515 в 2021 році), із яких 202 в інфекційному відділенні; МЛШМД – 240 (314 у 2021 році), із них 167 у неврологічному відділенні.

По місту протягом 9 місяців 2022 року в середньому ліжко працювало 180,4 дні (за аналогічний період 2021 року – 155,6 дня), план роботи ліжка виконано на 70,9%, тоді як у 2021 році план було виконано на 61,2%, в т.ч.

в ЦМЛ 70,8% (70,5);

в ЛШМД – 72,7%(55,2);

в ПБ – 65% (54);

в ДМЛ -77,9% (66,5)

За 2022 рік в хірургічних стаціонарах булопрооперовано5377, що на 13,4% більше ніж у минулому році (4741) хворих.

 

По стаціонарах міста зменшилася питома вага оперованих з терміновими хірургічними станами (697 серед доставлених 948 в МЛШМД) і становить 73,5% (80,7% у 2021 році (715 проти 886).

Прооперованих хворих в плановому порядку (2022 рік - 614, 2021 - 777) зменшилась з 16,4% до 11,4% від всіх прооперованих хворих.

Питома вага прооперованих (2022 рік – 440, 2021 – 1227) за методикою «Хірургія одного дня» зменшилась - із 25,9% до 8,2% від всіх прооперованих хворих.

Показник післяопераційної летальності також зменшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року з 0,59% (28) до 0,33% (18 в МЛШМД).

У пологовому будинку міста за 9 місяців 2022 року прийнято пологів на 7,8% менше ніж за 9 місяців 2021 року і становить – 1082 проти 1174. Всього у пологовому будинку містанародилося1093 (2021 р. - 1186) дітей, із них живими 1089 (2021 рік - 1182). Випадків материнської смерті не було.

За 9 місяців 2022 рокузареєстрованов РАГСі міста 1455 (1386) новонароджених немовлят, померлих – 6 (11).

Загальний показникдитячої смертностіпо місту серед дітей до 1-го року склав 4,4 проти 7,7 у минулому році. По місту було 4 (7) мертвонароджених дітей, показник мертвонароджуваності зменшився із 4,90 до 2,93.

За 9 місяців 2022 року показник ранньої неонатальної смертності немовлят по місту зменшився до 1,47 (2 дітей) проти 4,2 (6 дітей) . Показник перинатальної смертності по місту на 1000 народжених дітей у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшився з 9,06 (13 дітей) до 4,4 (6 дітей). Показник постнеонатальної смертності на 1000 народжених живими збільшився з 0,7 (1 дитина) до 2,93 (4 дітей).

Закладами охорони здоров’я міста відповідно до своїх функцій забезпечено всебічне надання якісної безкоштовної медичної допомоги учасникам бойових дій в зоні антитерористичної операції, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО в повному обсязі за рахунок коштів місцевого бюджету та інших, не заборонених чинним законодавством надходжень.

 

Протягом 9 місяців 2022 року в заклади охорони здоров’я міста звернулися 1397 учасників АТО та отримали:

- стаціонарну допомогу – 815 осіб,

-амбулаторне лікування –536 ( у т. ч. стомат. допомогу –402),

-пройшли профілактичний огляд -103,

-на диспансерний облік взято - 20 учасників АТО.

За І півріччя 2022 року надана медична допомога 935 членам сімей учасників АТО, з них проліковані:

-амбулаторно - 844 осіби ( у т. ч. стоматологічна допомога –782),

-стаціонарно – 91особа.

Учасникам АТО надавалась медична допомога своєчасно та безоплатно відповідно до галузевих стандартів.

Усі амбулаторно-поліклінічні заклади міста проводили профогляди підлеглих контингентів населення згідно плану, як і минулого року, оглянуто 96% всіх контингентів від запланованих за 9 місяців 2021 року та виявлено захворювань:

- серед дорослих – 14,5 % (16,0%);

- серед підлітків – 13,6 % (16,2%);

- серед дітей віком до 14 років – 11,7 % (10,3%).

Протягом 9 місяців 2022 рокуденні стаціонариполіклінік працювали у трьох ЗОЗ міста, так як і у минулому році за аналогічний період . На кінець звітного періоду 2022 року функціонувало 290 ліжок (12,7 на 10 тис. населення), у 2021 році – 290 ліжок (12,6). Було проліковано 3724 (3544) хворих, що на 5,1% більше ніж у 2021 році. На 1000 населення проліковано 16,4 хворих (15,4).

Обіг ліжка денного стаціонару у цьому році складає 12,8, тоді як у 2021 році – 12,2.

Робота ліжка за 9 місяців склала 136,8 днів (2021 рік 132,4), тобто 73,2% (70,8%). План роботи ліжка денного стаціонару виконано:

в КНП «Поліклінічне об’єднання» на 79,9% (76,6),

ЦМЛ – 51,9% (52,1),

ПБ – 61,1% (61,0)

В ЗОЗ міста працювали тристаціонари вдома, в яких проліковано 2011 хворих, що на 33,3% менше ніж за аналогічний період минулого року (3017). На 1 тис. населення в ЦПМСД №1 проліковано 3,5хворих (8,7); в ЦПМСД №2 -16,5 (19,9); АЗП 4,6 (7,7).

Медичне забезпечення переселенців станом на 01.10.2022року

 

Проведено медоглядів (осіб) (для абулаторних хворих)

Проведено ФОГК(осіб) (для абулаторних та стаціонарних хворих)

Амбулаторна допомога(осіб) (без медоглядів)

Госпіталізовано (осіб) (для стаціонарних хворих)

Звернення до ЕМД (екстренна медична допомога)

Зареєст ровано вагітних (ПБ)

Народжено дітей (ПБ)

Заключено декларацій

Всього

в т.ч. дітей

Всього

в т.ч. дітей

Всього

в т.ч. дітей

Всього

в т.ч. дітей

Всього

в т.ч. дітей

Всього

в т.ч. дітей

5528

2239

1031

51

6827

1055

831

55

6

0

124

80

2054

897

 

Фінансовий звіт

по галузі охорони здоров'я міста Кропивницького

за 9 місяців 2022 року

Станом на 01 жовтня 2022 року на галузь охорони здоров’я міста Кропивницького на 2022 рік по загальному фонду затвердженоз усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 89851,4 тис. грн, у тому числі:

- кошти місцевого бюджету у сумі 89851,4тис. грн.

На січень-вересень 2022 року затверджені бюджетні призначення на загальну суму 60737,5 тис. грн.

Профінансовано галузь охорони здоров’я міста Кропивницького за 9 місяців 2022 року на загальну суму 58781,7 тис. грн, що становить 97,0 % до плану на січень-вересень 2022 року.

Використано коштів за 9 місяців 2022 року по загальному фонду на суму 57114,1тис. грн.

Видатки загального фонду спрямовано на:

оплату праці з нарахуваннями – 3558,0 тис. грн (6,2 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 4256,5 тис. грн (7,5 %);

придбання продуктів харчування – 106,4 тис. грн (0,2%);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 44221тис.грн (77,4 %);

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 4324,0 тис. грн (7,6 %);

придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 593,1 тис. грн (1,0 %);

оплату послуг (крім комунальних) – 55,1 тис. грн (0,1 %).

За 9 місяців 2022 року до комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я міста Кропивницького надійшло від Національної служби здоров’я України коштів на загальну суму 621995,6тис. грн.

Використано коштів НСЗУ за 9 місяців 2022 року усього на суму 499282,9 тис. грн, у тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями – 415305,6 тис. грн (83,2 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 47108,4 тис. грн (9,4 %);

придбання продуктів харчування – 2228,2 тис. грн (0,4 %);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 24,7 тис грн;

придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 6360,6 тис. грн (1,3 %);

оплату послуг (крім комунальних) – 5460,6 тис. грн (1,1 %);

інші видатки (податки та збори) – 35,4 тис. грн;

навчання персоналу – 51,6 тис. грн;

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 1049,5 тис. грн(0,2 %);

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 12,0 тис. грн;

придбання обладнання і предметів довготривалого користування – 12738,0 тис. грн (2,6 %);

капітальне будівництво – 8908,3 тис. грн (1,8 %).

Станом на 01 жовтня 2022 року залишки коштів НСЗУ на рахунках КНПстановили усього 278695,2 тис. грн.

По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на галузь охорони здоров’я міста Кропивницького на 2022 рік затверджено кошторисні призначення на загальну суму 14 380,7 тис. грн, з них: кошти міського бюджету - 13615,4 тис. грн, залишок субвенції - 765,3 тис. грн.

На січень-вересень 2022 року затверджені планові призначення по бюджету розвитку у сумі 13937,9тис. грн.

Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 9590,3 тис. грн (69,0 % від затверджених планових призначень на січень-вересень 2022 року), з них 8825,0 тис. грн - кошти міського бюджету та 765,3 тис. грн - залишок субвенції.

Використано коштів по спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) у сумі 9 529,7 тис. грн.

Станом на 01 жовтня 2022 року залишки коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) становили усього 60,6 тис. грн.

У січні-вересні 2022 року за рахунок коштів міського бюджету закладами охорони здоров'я міста Кропивницького придбано медичне обладнання на загальну суму 8029,2 тис грн;

набір ендоскопічного обладнання (КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради») – 3595,2 тис. грн;

4 апарати штучної вентиляції легень (КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня») – 4434,0 тис. грн.

Протягом січня-вересня 2022 року проведено капітальні ремонти та реконструкція на загальну суму 1561,1 тис. грн, у тому числі:

проведено капітальний ремонт рентгенкабінету КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Салганні піски, 14 (із виготовлення ПКД) – 1341,0тис. грн;

виготовлено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію кисневої станції та встановлення ємності для рідкого кисню стаціонару № 2 КНП«Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради» за адресою: вул.Салганні піски, 14 на суму 179,0 тис. грн;

здійснено капітальний ремонт даху та піддашку до будівлі поліклінічного відділення № 3 КНП «Поліклінічне об’єднання» Кропивницької міської ради», вул. Металургів, 25-а (з виготовлення ПКД) – 41,1 тис. грн.

За 9 місяців 2022 року до комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я міста Кропивницького надійшло власних коштів у загальній сумі 75229,0 тис. грн, у тому числі:

благодійних внесків – 50237,2 тис. грн, у тому числі в негрошовій формі - 50232,4 тис. грн;

від здачі в оренду майна – 4291,1 тис. грн;

від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) - 12099,3 тис. грн;

від реалізації майна – 5,0 тис. грн;

% від депозитів – 8596,4 тис. грн.

За 9 місяців 2022 року комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров’я міста Кропивницького використано власних надходжень на загальну суму 70931,2 тис. грн, у тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями – 11076,8 тис. грн (15,6 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 22409,6 тис. грн (31,6 %);

придбання продуктів харчування – 2014,2 тис. грн (2,8 %);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 2824,4 тис. грн (4,0 %);

придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 6988,4 тис. грн (9,9%);

оплату послуг (крім комунальних) – 3215,0 тис. грн (4,5%);

інші видатки (податки та збори) – 586,1 тис. грн (0,8 %);

навчання лікарів – 7,7 тис. грн;

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 34,3 тис. грн;

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 5,4 тис. грн;

придбання обладнання і предметів довготривалого користування – 7473,1 тис. грн (10,6%).

капітальний ремонт – 14296,2 тис. грн (20,2 %).

На сьогоднішній день по галузі охорони здоров'я м. Кропивницького діє галузева Програма розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького на 2021-2025 роки.

Протягом 9 місяців 2022 року здійснювалися заходи по реалізаціїміської галузевої Програми, якою на виконання заходів медико–соціального спрямування з міського бюджету затверджені видатки на 2022рік у сумі 70537,0тис.грн, фактичне виконання Програми за 9 місяців 2022року складає 69041,00 тис. грн, (у тому числі за рахунок централізованих постачань –727,3 тис. грн) зокрема на забезпечення:

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, у тому числі учасників АТО/ООС – 4065,9 тис.грн, у тому числі за рахунок централізованих постачань - 693,3тис. грн;

дітей віком від 3-х років, хворих на фенілкетонурію, препаратами дієтичного харчування – 408,6 тис. грн;

дітей з інвалідністю підгузками – 242,7 тис. грн, у тому числі за рахунок централізованих постачань - 34,0тис. грн;

осіб з інвалідністю технічними засобами (кало-, сечоприймачами та ін.) -921,6 тис. грн;

пільгових категорій населення безкоштовним зубопротезуванням та лікуванням стоматологічних захворювань, у тому числі учасників АТО/ООС - 1 342,2 тис. грн;

стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей – 368,7 тис. грн;

продуктами харчування та лікарськими засобами ветеранів війни у разі стаціонарного лікування - 51,5 тис. грн;

дітей, хворих на цукровий діабет, ланцетами та голками інсуліновими – 101,1 тис. грн;

медичного огляду призовників та допризовників – 2912,9 тис. грн;

проведення медичних оглядів та тестування працівників закладів освіти –801,6 тис. грн;

підтримки комунальних некомерційних підприємств - 47480,5 тис. грн;

інформаційно-технічне забезпечення та медична статистика по галузі охорони здоров'я – 773,7 тис. грн.;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста - 9 570,0 тис. грн.

Крім того дієміська Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017–2022 роки (зізмінами).

Для реалізації Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017–2022 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 17січня 2017року №759 (зізмінами), по галузі «Охорона здоров’я» на 2022рік передбачені видатки у сумі 2101,7тис.грн.

З метою виконання заходів програми та забезпечення соціального захисту учасників АТО/ООС медичними закладами за рахунок коштів міського бюджету, НСЗУ та інших не заборонених законодавством фактично використано станом на 04 жовтня 2022 року на суму 1116,4 тис. грн, у тому числі на забезпечення:

продуктами харчування, лікарськими засобами та виробами медичного призначення у разі стаціонарного лікування на суму 315,0 тис. грн;

акушерської та гінекологічної допомоги на суму9,9 тис. грн;

щорічного медичного обстеження і диспансеризацію на суму 19,2 тис. грн;

безкоштовного зубопротезування та лікування стоматологічних захворювань на суму 490,2 тис. грн;

безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування на суму 146,7 тис. грн;

амбулаторного гемодіалізуучасникам 134,8 тис. грн;

дітей віком до 3-х років та від 3-х до 6 років лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування на суму 0,6 тис. грн.