Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » » Фінансовий звіт по галузі охорони здоров'я міста Кропивницького за І півріччя 2022 року

Фінансовий звіт по галузі охорони здоров'я міста Кропивницького за І півріччя 2022 року

Станом на 01 липня 2022 року на галузь охорони здоров’я міста Кропивницького на 2022 рік по загальному фонду затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 84 928,4 тис. грн, у тому числі:

- кошти місцевого бюджету у сумі 84 928,4 тис. грн.

На січень-червень 2022 року затверджені бюджетні призначення на загальну суму 48 798,5 тис. грн.

Профінансовано галузь охорони здоров’я міста Кропивницького за І півріччя 2022 року на загальну суму 48 772,9 тис. грн, що становить 99,9 % до плану на січень-червень 2022 року.

Використано коштів за І півріччя 2022 року по загальному фонду на суму 48 442,4 тис. грн.

Видатки загального фонду спрямовано на:

оплату праці з нарахуваннями – 1 902,0 тис. грн (3,9 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 3 215,2 тис. грн (6,6 %);

придбання продуктів харчування – 69,1 тис. грн (0,2%);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 40 581,2 тис. грн (83,8 %);

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 2 674,9 тис. грн (5,5 %).

Станом на 01 липня 2022 року залишки коштів на рахунках загального фонду, відкритих в УДКСУ у м. Кропивницькому, становили усього 330,5 тис. грн.

За І півріччя 2022 року до комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я міста Кропивницького надійшло від Національної служби здоров’я України коштів на загальну суму 428 372,7 тис. грн.

Використано коштів НСЗУ за І півріччя 2022 року усього на суму 316 458,8 тис. грн, у тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями – 275 938,8 тис. грн (87,2 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 26 210,8 тис. грн (8,3 %);

придбання продуктів харчування – 1 162,3 тис. грн (0,4 %);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 14,7 тис грн;

придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 3 409,2 тис. грн (1,1 %);

оплату послуг (крім комунальних) – 3 276,0 тис. грн (1,0 %);

інші видатки (податки та збори) – 35,1 тис. грн;

навчання персоналу – 43,3 тис. грн;

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 654,0 тис. грн (0,2 %);

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 8,1 тис. грн

придбання обладнання і предметів довготривалого користування – 2 953,6 тис. грн (0,9 %);

капітальне будівництво – 2 752,9 тис. грн (0,9 %).

Станом на 01 липня 2022 року залишки коштів НСЗУ на рахунках КНП становили усього 267 879,6 тис. грн.

 

Поспеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на галузь охорони здоров’я міста Кропивницького на 2022 рік затверджено кошторисні призначення на загальну суму 15 199,3 тис. грн, з них: кошти міського бюджету – 14 434,0 тис. грн, залишок субвенції – 765,3 тис. грн.

На січень-червень 2022 року затверджені планові призначення по бюджету розвитку у сумі 10 193,4 тис. грн.

Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 9 130,8 тис. грн (89,6 % від затверджених планових призначень на І півріччя 2022 року), з них 8 365,5 тис. грн - кошти міського бюджету та 765,3 тис. грн - залишок субвенції.

Використано коштів по спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) у сумі 5 434,7 тис. грн.

Станом на 01 липня 2022 року залишки коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) становили усього 3 696,1тис. грн.

 

У січні-червні 2022 року за рахунок коштів міського бюджету закладами охорони здоров'я міста Кропивницького придбано медичне обладнання на загальну суму 8 029,2 тис грн;

набір ендоскопічного обладнання (КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради») – 3595,2 тис. грн;

4 апарати штучної вентиляції легень (КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня») – 4 434,0 тис. грн.

 

Протягом січня-червня 2022 року проведено капітальні ремонти та реконструкція на загальну суму 1 000,7 тис. грн, у тому числі:

проведено капітальний ремонт рентгенкабінету КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Салганні піски, 14 – 821,7 тис. грн;

виготовлено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію кисневої станції та встановлення ємності для рідкого кисню стаціонару № 2 КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Салганні піски, 14 на суму 179,0 тис. грн.

 

За І півріччя 2022 року до комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я міста Кропивницького надійшло власних коштів у загальній сумі 28 325,4 тис. грн, у тому числі:

благодійних внесків – 13 528,4 тис. грн, у тому числі в негрошовій форма - 13 524,2 тис. грн;

від здачі в оренду майна – 3 279,3 тис. грн;

від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) - 7 681,7 тис. грн;

від реалізації майна – 3,7 тис. грн;

% від депозитів – 3 832,3 тис. грн.

За І півріччя 2022 року комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров’я міста Кропивницького використано власних надходжень на загальну суму 32 438,1 тис. грн, у тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями – 8 897,4 тис. грн (27,4 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 9 468,7 тис. грн (29,2 %);

придбання продуктів харчування – 1 318,6 тис. грн (4,1 %);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 2 610,1 тис грн (8,0 %);

придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 6 254,9 тис. грн (19,3%);

оплату послуг (крім комунальних) – 1 889,1 тис. грн (5,8%);

інші видатки (податки та збори) – 446,5 тис. грн (1,4 %);

навчання лікарів – 5,5 тис. грн;

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 22,6 тис. грн (0,1%);

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 5,4 тис. грн;

придбання обладнання і предметів довготривалого користування – 1 519,3 тис. грн (4,7%).

 

Станом на 01 липня 2022 року по галузі охорони здоров'я міста Кропивницькогокредиторська заборгованість загального фонду становила 301,8 тис. грн та спеціального фонду (бюджет розвитку) – 3 655,7 тис. грн

 

На сьогоднішній день по галузі охорони здоров'я м. Кропивницького діє галузеваПрограма розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького на 2021-2025 роки.

Протягом І півріччя 2022 року здійснювалися заходи по реалізації міської галузевої Програми, якою на виконання заходів медико–соціального спрямування з міського бюджету затверджені видатки на 2022 рік у сумі 70 537,0 тис. грн, фактичне виконання Програми за І півріччя 2022 року складає 59 259,3 тис. грн, (у тому числі за рахунок централізованих постачань – 712,7 тис. грн) зокрема на забезпечення:

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, у тому числі учасників АТО/ООС – 2 788,8 тис. грн, у тому числі за рахунок централізованих постачань - 693,3 тис. грн;

дітей віком від 3-х років, хворих на фенілкетонурію, препаратами дієтичного харчування – 275,3 тис. грн;

дітей з інвалідністю підгузками – 205,0 тис. грн, у тому числі за рахунок централізованих постачань - 19,4 тис. грн;

осіб з інвалідністю технічними засобами (кало-, сечоприймачами та ін.) - 627,0 тис. грн;

пільгових категорій населення безкоштовним зубопротезуванням та лікуванням стоматологічних захворювань, у тому числі учасників АТО/ООС - 741,3 тис. грн;

стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей – 289,1 тис. грн;

продуктами харчування та лікарськими засобами ветеранів війни у разі стаціонарного лікування - 36,7 тис. грн;

дітей, хворих на цукровий діабет, ланцетами та голками інсуліновими – 28,1 тис. грн;

медичного огляду призовників та допризовників – 2 121 ,2 тис. грн;

проведення медичних оглядів та тестування працівників закладів освіти – 356,8 тис. грн;

підтримки комунальних некомерційних підприємств - 42 230,4 тис. грн;

інформаційно-технічне забезпечення та медична статистика по галузі охорони здоров'я – 468,8 тис. грн.;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста - 9090,8 тис. грн.

Крім того діє міська Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017–2022 роки (зі змінами).

Для реалізації Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017–2022 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759 (зі змінами), по галузі «Охорона здоров’я» на 2022 рік передбачені видатки у сумі 2 101,7 тис. грн.

З метою виконання заходів програми та забезпечення соціального захисту учасників АТО/ООС медичними закладами за рахунок коштів міського бюджету, НСЗУ та інших не заборонених законодавством фактично використано станом на 28 червня 2022 року на суму 765,0 тис. грн, у тому числі на забезпечення:

продуктами харчування, лікарськими засобами та виробами медичного призначення у разі стаціонарного лікування на суму 134,8 тис. грн;

акушерської та гінекологічної допомоги на суму 9,9 тис. грн;

щорічного медичного обстеження і диспансеризацію на суму 15,7 тис. грн;

безкоштовного зубопротезування та лікування стоматологічних захворювань на суму 371,4 тис. грн;

безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування на суму 98,4 тис. грн;

амбулаторного гемодіалізу учасникам 134,8 тис. грн.