Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » » Фінансовий звіт по галузі охорони здоров'я міста Кропивницького за І квартал 2022 року

Фінансовий звіт по галузі охорони здоров'я міста Кропивницького за І квартал 2022 року

Станом на 01 квітня 2022 року на галузь охорони здоров’я міста Кропивницького на 2022 рік по загальному фонду затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 84350,5 тис. грн, у тому числі:

- кошти місцевого бюджету у сумі 84350,5 тис. грн.

На січень-березень 2022 року затверджені бюджетні призначення на загальну суму 26443,7тис. грн.

Профінансовано галузь охорони здоров’я міста Кропивницького за І квартал 2022 року на загальну суму 26330,7 тис. грн, що становить 99,6 % до плану на січень-березень 2022 року.

Використано коштів за І квартал 2022 року по загальному фонду насуму 26166,0 тис. грн.

Видатки загального фонду спрямовано на:

оплату праці з нарахуваннями – 882,1 тис. грн (3,4 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 257,2 тис. грн (1,0 %);

придбання продуктів харчування – 2,2 тис. грн;

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 24225,4 тис. грн (92,6 %);

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 799,1 тис. грн (3,0 %).

Станом на 01 квітня 2022 року залишки коштів на рахунках загального фонду, відкритих в УДКСУ у м. Кропивницькому, становили усього 164,7тис. грн.

За І квартал 2022 року до комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я міста Кропивницького надійшло від Національної служби здоров’я України коштів на загальну суму 216457,3 тис. грн.

Використано коштів НСЗУ за І квартал 2022 року усього на суму 154371,0тис. грн, у тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями – 133727,6 тис. грн (86,6 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 14606,6 тис. грн (9,5 %);

придбання продуктів харчування – 424,0 тис. грн (0,3 %);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 8,6 тис грн;

придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 1744,1 тис. грн (1,1 %);

оплату послуг (крім комунальних) – 1 536,1 тис. грн (1,0 %);

інші видатки (податки та збори) – 34,6 тис. грн;

навчанняперсоналу – 6,1 тис. грн;

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 295,0 тис. грн (0,2 %);

придбання обладнання і предметів довготривалого користування – 395,2 тис. грн (0,3 %);

капітальне будівництво – 1 593,1 тис. грн (1,0 %).

Станом на 01 квітня 2022 року залишки коштів НСЗУ на рахунках КНПстановили усього 218052,0 тис. грн.

 

Поспеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на галузь охорони здоров’я міста Кропивницького на 2022 рік затверджено кошторисні призначення на загальну суму 10586,3 тис. грн, з них: кошти міського бюджету – 9821,0 тис. грн, залишок субвенції – 765,3 тис. грн.

На січень-березень 2022 року затверджені планові призначення по бюджету розвитку у сумі 415,3 тис. грн.

Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 179,0 тис. грн (залишок субвенції) , що складає 43,1 % від затверджених планових призначень на І квартал 2022 року.

Використано коштів по спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) у сумі 179,0 тис. грн.

За І квартал 2022 року за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) витрачено 179,0 тис. грн на здійснення розрахунків за виготовлену проектно-кошторисну документацію на проведення реконструкції кисневої станції та встановлення ємності для рідкого кисню стаціонару № 2 комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня»Кропивницької міської ради» (вул. Салганні піски, 14).

За І квартал 2022 року до комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я міста Кропивницького надійшло власних коштів у загальній сумі 8974,4 тис. грн, у тому числі:

благодійних внесків – 2 975,8 тис. грн, у тому числі в негрошовій форма - 2 975,7 тис. грн;

від здачі в оренду майна – 964,4 тис. грн;

від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) - 3400,3 тис. грн;

від реалізації майна – 0,3 тис. грн;

% від депозитів – 1633,6 тис. грн.

За І квартал 2022 року комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров’я міста Кропивницького використано власних надходжень на загальну суму 13086,0 тис. грн, у тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями – 5 918,3 тис. грн (45,2 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 3584,2 тис. грн (27,4 %);

придбання продуктів харчування – 119,7 тис. грн (0,9 %);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 1232,3 тис грн (9,4 %);

придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 928,3 тис. грн (7,1%);

оплату послуг (крім комунальних) – 1016,9 тис. грн (7,8 %);

інші видатки (податки та збори) – 244,6 тис. грн (1,9 %);

навчаннялікарів – 1,8 тис. грн;

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 10,5 тис. грн (0,1%);

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 5,4 тис. грн;

придбання обладнання і предметів довготривалого користування – 24,0 тис. грн (0,2%).

 

Станом на 01квітня 2022 року по галузі охорони здоров'я міста Кропивницькогокредиторська заборгованість відсутня.

 

На сьогоднішній день по галузі охорони здоров'я м. Кропивницького діє галузева Програма розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького на 2021-2025 роки.

Протягом І кварталу 2022 року здійснювалися заходи по реалізації міської галузевої Програми, якою на виконання заходів медико–соціального спрямування з міського бюджету затверджені видатки на 2022рік у сумі 70537,0тис.грн, фактичне виконання Програми за І квартал 2022року складає 26 981,3 тис. грн, (у тому числі за рахунок централізованих постачань –471,7 тис. грн) зокрема на забезпечення:

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, у тому числі учасників АТО/ООС – 1738,4тис.грн, у тому числі за рахунок централізованих постачань - 471,7тис. грн;

дітей віком від 3-х років, хворих на фенілкетонурію, препаратами дієтичного харчування – 146,5 тис. грн;

дітей з інвалідністю підгузками – 7,6 тис. грн;

осіб з інвалідністю технічними засобами (кало-, сечоприймачами та ін.) - 511,2 тис. грн;

пільгових категорій населення безкоштовним зубопротезуванням та лікуванням стоматологічних захворювань, у тому числі учасників АТО/ООС - 417,2 тис. грн;

стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей –167,6 тис. грн;

продуктами харчування та лікарськими засобами ветеранів війни у разі стаціонарного лікування - 12,5 тис. грн;

медичного огляду призовників та допризовників – 866,5 тис. грн;

проведення медичних оглядів та тестування працівників закладів освіти – 138,0 тис. грн;

підтримки комунальних некомерційних підприємств - 22547,9 тис. грн;

інформаційно-технічне забезпечення та медична статистика по галузі охорони здоров'я – 248,9 тис. грн.;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста - 179,0 тис. грн.

Крім того діє міська Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017–2022 роки (зізмінами).

Для реалізації Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017–2022 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 17січня 2017року №759 (зізмінами), по галузі «Охорона здоров’я» на 2022рік передбачені видатки у сумі 1951,0тис.грн.

З метою виконання заходів програми та забезпечення соціального захисту учасників АТО/ООС медичними закладами за рахунок коштів міського бюджету, НСЗУ та інших не заборонених законодавством фактично використано станом на 01 квітня 2022 року на суму 471,2 тис. грн, у тому числі на забезпечення:

продуктами харчування, лікарськими засобами та виробами медичного призначення у разі стаціонарного лікування на суму 26,3 тис. грн;

акушерської та гінекологічної допомогина суму 9,9 тис. грн;

щорічного медичного обстеження і диспансеризацію на суму 12,8 тис. грн;

безкоштовного зубопротезування та лікування стоматологічних захворювань на суму 230,6 тис. грн;

безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування на суму 56,9 тис. грн;

амбулаторного гемодіалізуучасникам 134,7 тис. грн.