Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » » Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кропивницького за 2020 рік

Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів міста Кропивницького за 2020 рік

Станом на 1 січня 2021 року у місті Кропивницькому функціонують 11 закладів охорони здоров’я із загальним ліжковим фондом 995 ліжок.

 

Показники демографії

Чисельність постійного населення м. Кропивницького з с. Новим станом на 01.01.2020 року становила 230154 особи. Із загальної чисельності населення дітей від 0-14 років – 35 932, що становить 15,6% (2019 рік - 15,7), підлітків – 6 539, що становить 2,8% (2019 рік - 2,7). Чисельність населення пенсійного віку у 2020 році збільшилась на 1,2% і становить 51 295, що складає 22,3% від усього постійного населення (2019 рік – 21,8), тоді як чисельність населення працездатного віку зменшилась на 1,8% і становить 136 388 осіб, що складає 59,2% від загальної чисельності населення (2019 рік – 59,8).

У 2020 році показник народжуваності на 1 000 населення знизився в порівнянні з 2019 роком і становить 8,7 (10,9) (обл. показник за 2020 рік – 8,5). В абсолютних числах кількість новонароджених, зареєстрованих по РАГСу міста у 2020 році, зменшилась на 20,9% і становить 2041, тоді як у 2019 році народжено 2580 дітей.

У 2020 році в місті померло 3278 жителів, що на 23% більше ніж у 2019 році (2664), показник загальної смертності на 1000 населення становить 14.0 проти 11,3 у 2019 р (обл. показник за 2019 рік – 16,3). В зв’язку зі зменшенням народжуваності та збільшенням смертності знизився показник природного руху на 1000 населення: у 2020 році становить (-5,3), у 2019 році - (–0,4). За причинами смерті, як і в попередні роки, на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу – 65,8%(2019 рік – 65,3%), на другому місці - смертність від злоякісних новоутворень –19,1% (2019 рік – 19,1%), на третьому місці – травми та отруєння – 6,3%, (2019 рік - 6,2%).

У 2020 році у місті померло 16 дітей від 0 до17 років ( 2019 – 12). У структурі причин дитячої смертності перше місце серед дітей від 0 до 17 років займають окремі стани перинатального періоду - 37,5% (2019 рік – 25%). На другому місці - травми та отруєння - 31,3 (2019 рік – 33,4%), на третьому місці новоутворення – 6,6 (2019 рік – 8,3).

Ресурси охорони здоров’я

Планова потужність за зміну всіх амбулаторно-поліклінічних закладів міста протягом 2020 року залишилась незмінною в порівнянні з 2019 роком і склала 5022 відвідувань. На кінець 2020 року ліжковий фонд нараховує 995ліжок цілодобового перебування (2019 – 1000 ліжок). Зміни відбулися в таких закладах:

в ЦМЛ – 430 ліжок (2019 - 410), за рахунок збільшення кардіологічного відділення на 10, ендокринного – на 10 ліжок;

в ПБ - 120 ліжок (2019 – 145) за рахунок зменшення відділення патології вагітності на 25 ліжок.

Ліжковий фонд денного стаціонару поліклініки нараховує 285 ліжок (472 - 2019р.), зменшення за рахунок скорочення ліжок в ЦМЛ на 116, в ПБ - на 50, в ДП– на 21.

Забезпеченість ліжками на 10 тис. населення становить 43,2 (проти 43,4 у 2019 році) (обласний показник за 2019 рік – 84,5), ліжками денного стаціонару поліклініки – 15,9 (20,3- у 2019 році) (обласний показник за 2020 рік – 15,2).

Число штатних посад всіх працівників порівняно з 2019 роком зменшилось на 10,5% і становить 3414,75(2019 рік - 3815,25 ), фізичних осіб – на 7,4 % і становить 2908 (2019 рік – 3151).

Число штатних посад лікарів порівняно із 2019 роком зменшилось на 5,4 % і становить 698,75 (738,25 у 2019 р.), число зайнятих посад менше на 10,1% і становить 617,75 (687,25 у 2019 р.). Число фізичних осіб лікарів теж зменшилосьв порівнянні з минулим роком на 6,6% і становить 511 (547 у 2019р.), в тому числі 32 лікаря організатора охорони здоров’я. Забезпеченість фізичними особами лікарів на 10 тис. нас. становить 22,2 (2019 р. – 23,5), (обл. показник 2019 року – 32,2), укомплектованість лікарями становить 73,1%, у 2019 році 75,4%.

Число штатних посад середніх медпрацівників у 2020 році зменшилось на 10,9 % і становить 1345,75 (1511 у 2019 р.), число зайнятих посад менше на 12,1% і становить 1299,25 (1478,75 у 2019 р.). Число фізичних осіб теж зменшилось на 5,1% і становить 1205 (1270 у 2019р.). Забезпеченість фізичними особами середніх медичних працівників на 10 тис. населення склала 52,3 (2019 рік – 54,7) (обл. показник 2019 року – 86,3) укомплектованість середніми медичними працівниками становить 89,5%проти 88,5% у 2019 році.

Число штатних посад сімейних лікарів – 107,5(2019 рік –103,5), фізичних осіб сімейних лікарів – 74 ( 2019 р. – 79). Укомплектованість сімейними лікарями становить 68,8% (2019 р. – 76,3). Забезпеченість штатними посадами сімейних лікарів на 10 тис. населення становить 4,67 (2019р. - 4,46)

Укомплектованість середнього медичного персоналу первинної ланки складає 98,4% (98,2%). Забезпеченість середнім медперсоналом ЗПСМ на 10 тис. населення у 2020 році складає52,3% (2019 рік – 57,6),

Станом на 01.01.2021 року серед атестованих лікарів вищу категорію мають 47,7%,першу – 40,6%, другу – 11,6%.

Серед середнього медичного персоналу вищу категорію мають 63,6%, першу – 23,4%,другу – 13%.

На теперішній час у закладах охорони здоров’я міста працюють 23 лікаря-інтерна та 36 молодих спеціалістів: 20 лікарів і 16 середніх працівників.

Відсоток оснащення амбулаторій обладнанням, відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення: ЦПМСД № 1- 97,7%, ЦПМСД № 2- 78,3%, АЗП-СМ- 82,0%.

Забезпеченість автомобілями на первинній ланці становить: ЦПМСД №1-16 одиниць, ЦПМСД № 2 - 8, АЗП-СМ - 1.

Основні показники поширеності та захворюваності

У 2020 році в порівнянні з 2019 роком спостерігається зниження показників поширеності захворювань (на 10 000 всього населення міста) на 11,5% із 11567,2 до 10236,2та первинної захворюваності на 10,3%із 4902,9 до 4395,8.

У структурі поширеності захворювань серед дорослого населення у 2020-2019 роках на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу, на другому у 2020 році - хвороби ендокринної системи, тоді як у 2019 році на другому місці були хвороби органів дихання, а третє місце протягом останніх двох років займали хвороби органів травлення.

Серед дорослого населення рівень поширеності хвороб (на 10000 населення) зменшився на 5,6% із 11327,3 у 2019 році до 10694,6Найбільші зниження поширеності захворювань спостерігаються за рахунок:

хвороби органів дихання - на 64,9%;

хвороби органів травлення - на 28,5%;

хвороби ока - на 26,7%;

хвороби нервової системи - на 24,3%;

хвороби системи кровообігу - на 10,2%.

У структурі первинної захворюваності дорослого населення на першому місці протягом двох останніх років знаходяться хвороби системи органів дихання, на другому - травми та отруєння і на третьому у 2020 році - хвороби сечостатевої системи, тоді як у 2019 році третє місце посідали хвороби системи кровообігу.

Рівень первинної захворюваності у 2020 році в порівняння з 2019 підвищився на 5,9%із 3696,2 до 3914,4 за рахунок збільшення таких захворювань:

хвороби органів дихання - на 40,1%;

хвороби сечостатевої системи - на 35,8%;

інфекційні хвороби збільшились у 2 рази.

У структурі поширеності захворювань серед підлітків протягом останніх двох років на першому місці знаходяться хвороби органів дихання, на другому - хвороби ока і на третьому– хвороби ендокринної системи.

Зниження показника поширеності захворювань серед підлітків міста на 22,7% в порівнянні з минулим роком (2020 – 8937,1; 2019 р. – 11564,7 ) спостерігається за рахунок зменшення таких захворювань:

травми і отруєння – на 59,5%;

інфекційні хвороби – на 57,1%;

хвороби сечостатевої системи – на 49,9%;

хвороби нервової системи – на 57,1%;

хвороби кістково-м’язової системи – на 47,8%.

У структурі первинної захворюваності серед підлітків протягом останніх двох років на першому місці знаходяться хвороби органів дихання, на другому- хвороби ендокринної системи і на третьому місці у 2020 році – хвороби вуха ( у 2019р. – хвороби кістково-м’язової системи).

Зниження показника первинної захворюваності серед підлітків міста на 27,6% в порівнянні з минулим роком (2020 р. – 5 640,0, 2019 р. – 7788,5) спостерігається за рахунок зменшення таких захворювань:

хвороби крові - на 82,8%;

травми і отруєння - на 65,6%;

інфекційні хвороби - на 59,7%;

хвороби органів травлення - на 59,2%.

У структурі поширеності захворювання серед дітей від 0-14 років протягом 2020 - 2019 років на першому місці залишаються хвороби органів дихання; на другому - хвороби ока і на третьому - хвороби ендокринної системи.

На 1000 дитячого населення за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком знизився рівень поширеності хвороб на 37% із 1281,5 до 807,8 за рахунок зменшення таких захворювань:

інфекційні хвороби - на 68,1%,

окремі стани в перинатальному періоді - на 63,2%,

хвороби органів дихання - на 36,7%,

хвороби ока - на 29,9%.

У структурі первинної захворюваності серед дітей від 0-14 років на першомумісці протягом 2020 та 2019 років залишаються хвороби органів дихання; на другому– хвороби ока (у 2019 році – хвороби вуха); на третьому - хвороби вуха (у 2019 році - інфекційні та паразитарні хвороби).

На 1000 дитячого населення за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком знизився рівень первинної захворюваності на 37,6% із 1070,2 до 668,3 за рахунок зменшення таких захворювань:

хвороби нервової системи - на 86,3%;

інфекційні захворювання - на 68,9%;

травми та отруєння - на 60,6%;

хвороби органів травлення - на 46,7%;

хвороби вуха - на 45,1%;

хвороби органів дихання - на 36,9%.

Протягом 2020 року в порівнянні з минулим роком в структурі інфекційної захворюваності всього населення відбулося зниження за рахунок зменшення таких інфекцій:

гастроентероколіт встановленої етіології - на 64,2%,

скарлатина – 75,4% ,

вітряна віспа на 66,8%;

аскаридоз – на 57,1%;

вірусний гепатит - на 44,3%;

грип на 30,8%.

Планові показники імунізації населення міста перевиконано, крім щеплення проти дифтерії 81,8% (ревакцинація 38,4%) по причині відсутності вакцини.

Вперше виявлено 23 ВІЛ-захворювань що на 62,9% менше ніж у минулому році (62) та12 (27) хворих на СНІД. Померло від СНІДу 11 осіб (5 у 2019 р.). Охопленість високоефективною антиретровірусною терапією по місту складає 72,6% – це 418 ВІЛ-інфікованих (2019 – 453).

Показник поширеності туберкульозу на 100 тис. населення міста зріс на 7,1%(2020 - 60,4. 2019 – 56,4), (обласний показник 2019 року – 95,3). Показник захворюваності на туберкульоз у 2020 році знизився на 26,7% і становить у 2020 році - 42,6, у 2019 – 58,1 (обласний показник 2019 року – 68,0). Смертність від туберкульозу зменшилася з 6,9 до 6,5 випадків на 100 тис населення (обласний показник 2020 року - 7,0; 2019 року – 9,9). Показник охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення на 1000 дітей, що підлягало обстеженню, складає 1000,0 як і у 2019 році (обласний показник 2019 року – 825,3), Зменшилась на 36,3% кількість профілактичних оглядів з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз дорослого населення методом флюорографії на 1000 населення і становить 330,8 проти 520 у 2019 році (обласний показник 2020 року –405,0; обласний показник 2019 року – 615,6).

Показник охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ на 100 народжених живими складає 97,9 у 2019 році проти 97,0 у 2019 році (обласний показник 2020 року –91,9).

За 2020 рік за даними ООД показник захворюваності злоякісними новоутвореннями зменшився на 20,4% і становить 431 на 100 тисяч населення проти 541,6 за 2019 рік. Питома вага занедбаних випадків у ІV стадії серед виявлених онкохворих за 2020 рік збільшилась до 16,2%проти 14,9% за 2019 рік. Зросла питома вага занедбаних форм раку (4 ст. всі форми + 3 ст. візуальної локалізації) до 20,6 % проти 19,4% у 2019 році. Відмічається зростання питомої ваги занедбаних візуальних форм з 15,7% у минулому році до 17,6 % у 2020 році.

 

Медична допомога хворим на COVID-19

Госпітальною базою для надання медичної допомоги хворим COVID-19 визначено стаціонар № 1 комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня", у структурі якого 255 ліжок, з них 125/225 інфекційного профілю, у тому числі 12 боксів (36 ліжкомісць). В інфекційному відділенні інтенсивної терапії в наявності:

6 апаратів ШВЛ,

81 кисневий концентратор,

6 моніторів пацієнта,

29 пульсоксиметрів,

28 мішків Амбу,

26 дозаторів інфузійних,

3 електрокардіографи,

6 пірометрів;

1 комплект обладнання для проведення досліджень методом ІФА;

55 небулайзерів та юлайзерів.

Для облаштування сучасного відділення легеневої терапії КНП «ЦМЛ» з резервного фонду бюджету міста Кропивницького виділено 24,8 млн грн, зокрема на:

придбання комп’ютерного томографа – 14,5 млн грн;

проведення капітального ремонту – 10,3 млн грн.

За кошти міського бюджету управлінням капітального будівництва проведено реставрацію терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1 комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня «Міської ради» міста Кропивницького».

Загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва складає 22700,344 тис. грн., в тому числі:

будівельно-монтажні роботи – 17220,32 тис. грн;

будівельне обладнання (кріоцилідри, компресорна станція, вентиляційні агрегати) – 1895,801 тис.грн.

Будівлю забезпечено новою системою розподілення кисню до кожного ліжка та встановлено компресорну станцію з мережею медичного стислого повітря для палат інтенсивної терапії.

Терапевтичне відділення розраховане на 30 ліжок з урахуванням 6 ліжок інтенсивної терапії. Після проведеної реставрації приміщення повністю відповідає європейським стандартам, створені комфортні умови для перебування хворих, в т. ч. маломобільних груп населення, та медперсоналу.

Лікувальні палати закладу обладнані санвузлами, мийками, душовими піддонами, нагрівачами води.

Палати інтенсивної терапії обладнані системою відеоспостереження.

Придбано за кошти міського бюджету у сумі 14,2 млн грн та встановлено найсучасніше медичне обладнання експертного класу:

Система ультразвукова діагностична MyLab 70 XV-L у складі: датчик СА541 конвексний iQProbe, датчик LA533 лінійний iQProbe, датчик РА 240 фазовий iQProbe, датчик EC1123 End-Fire ендокавітальний – 1 шт.;

ДефібриляторRescueLIFE – 1 шт.;

Пульсоксиметр модель 9590 – 2 шт.;

Пульсоксиметр модель 7500 – 4 шт.;

Пульсоксиметр модель 3150 – 2 шт.;

Двошприцевий інфузійний насос АР 24+ - 6 шт.;

Аспіратор вакуумний медичний 18АС – 5 шт.;

Аспіратор вакуумний медичний Basic – 2 шт.;

ЕлектрокардіографCardioM – 1 шт.;

Апарат штучної вентиляції легенів модель VELA – 2 шт.;

Апарат штучної вентиляції легенів модель AVEA – 4 шт.;

Монітор SC 1200 – 2 шт.;

Монітор SC 1200 – 2 шт.;

Монітор SС300N – 2 шт.;

Зволожувач НС – 150 – 2 шт.;

PT101EE Зволожувач AIRVO 2 – 2 шт.;

OSD-A132P-C- Ліжко медичне у комплекті – 24 шт.;

Ліжко реанімаційне LojerScanAfiaX-ICU E-480 з функцією CPR – 6 шт.

19 лютого 2021 року відбулося відкриття терапевтичного відділення з ліжками інтенсивної терапії після закінчення реставраційних робіт.

На стаціонарному лікуванні в КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького" станом на 26.02.2021 перебуває 49 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19. Станом на 26.02.2021 по закладам охорони здоров’я м.Кропивницького з початку епідемії тестовано 57600 осіб.

Відібрано 33610 зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції;

методом ІФА - 20408, в т.ч.: LgG -9651 (+2728) та LgM – 10757 (+824);

з використанням швидкісних (експрес) тестів 3582 (355).

У закладах охорони здоров'я щоденно аналізується наявність засобів індивідуального захисту, запас яких постійно (практично щоденно) поповнюється за рахунок закупівель за бюджетні кошти та кошти НСЗУ, шляхом отримання гуманітарної, меценатської допомоги, у т.ч. і централізованих постачань.

В цілому придбано засобів індивідуального захисту:

за 2020 рік на загальну суму 11,0 млн грн,

січень-лютий 2021 року – 0,4 млн грн.

На сьогоднішній день в наявності є:

Костюми ізоляційні – 10 772;

Рукавички – 28 230;

Бахіли – 6 269;

Фартух – 743;

Респіратори – 4 960;

Захист очей – 2 135;

Маска хірургічна (медична) – 85 660;

Шапочка медична – 6 103.

Медичними закладами міста у 2020 році отримано матеріальні цінності шляхом надання гуманітарної та благодійної допомоги на загальну суму 12,8 млн. грн, зокрема:

медичне обладнання (ТОВ «Агрофірма Відродження» Згривець Ф.Ф., ТОВ "Кернел Трейд", ТОВ «Юрія-Фарм», ФОП «Чайка», ТОВ «ЛОРАН ГРУП», ФОП «Чумак С.Л.», БО "Благодійний фонд "Пацієнти України", ТОВ "МЕДХОЛДІНГ", ТОВ «ЗДРАВО», приватна особа Волкова В.А. - електрокардіограф, пульсоксиметри, небулайзери, монітори пацієнта, кіслородний концентратор, апарат наркозно-дихальний), – 2,8 млн. грн;

засоби індивідуального захисту (Благодійний фонд «Разом з Кернел» (Веревський А.М.), БФ «Пацієнти України» (Іваненко І.В.), БФ «З добром до людей» (Беловол О.), БФ «Майбутнє міста» (Череднік М.С.), ПАТ «НВП Радій» (Бахмач Є.С.), депутатська група опозиційної платформи «За життя» (Волканов В.А.), ТОВ «Юрія-Фарм», профспілка медичних працівників, БО «Смайл» (Авентисян О.В.)), ТОВ «Кернел Трейд» (Москаленко С.М.), БФ «Корпорація монстрів» (депутат Дануца О.А.) – 118,1 тис. грн, БФ «Прайм» (депутат Дануца О.А.) – 106,8 тис. грн, ТОВ «Епіцентр-К» - 176,8 тис. грн, фонд Европейська солідарність (Порошенко П.), ТОВ «Ворк Україна», ТОВ «ФАРМАСОФТ» м. Київ, ФОП Міщенко К.П. – 6,6 млн. грн;

медикаменти (ТОВ «Кернел Трейд» (Москаленко С.М.), ТОВ «Кусум Фарм» (Гупта Раджив), ТОВ «Юрія-фарм» (Деркач Д.І.), ТОВ «Вента ЛТД» (Волошин О.М.), Кіровоградська обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я, профспілка ЦМЛ, ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", деззасоби (Благодійний фонд «Разом з Кернел» (Веревський А.М.), ТОВ «Кернел Трейд» (Москаленко С.М.) та інше (пальне) (ТОВ «Титан-Кіровоград» та ТОВ «Депот ОЙЛ», БФ «Сприяння розвитку вторинної медичної допомоги м. Кропивницькогого») – 3,4 млн. грн.

Працівниками Міської ради міста Кропивницького та іншими фізичними особами на рахунок опорної лікарні КНП "Центральна міська лікарня" перераховано кошти у вигляді благодійної допомоги на виконання заходів «Стоп коронавірус» у сумі – 145,5 тис. грн.

Всього по галузі «Охорона здоров'я» освоєно коштів на протидію поширенню COVID-19:

за 2020 рік у сумі 91,2 млн. грн, у тому числі в розрізі джерел фінансування:

кошти міського бюджету – 50,5 млн грн;

власні кошти підприємств (спецфонди та благодійні надходження, гуманітарна допомога, централізовані поставки) – 14,1 млн грн;

кошти Національної служби здоров'я України – 26,6 млн грн.

Станом на 24.02.2021 року на суму 21,3 млн грн, у тому числі в розрізі джерел фінансування:

кошти міського бюджету – 14,2 млн грн;

власні кошти підприємств (спецфонди та благодійні надходження, гуманітарна допомога, централізовані поставки) – 3,1 млн грн;

кошти Національної служби здоров'я України – 4,0 млн грн.

Працівникам закладів охорони здоров'я протягом 2020 року виплачено доплату у розмірі 300% та премію за роботу з хворими на COVID-19 на загальну 20,7млн грн.

178 працівникам КНП «ЦМЛ» за січень 2021 року виплачено доплату у розмірі 300% за роботу з хворими на COVID-19 на загальну 1,6млн грн.

Амбулаторно-поліклінічна допомога

Загальна кількість відвідуваньв поліклініку за 2020 рік зменшилась на 29,1%і становить 1 117 669 відвідувань (в 2019 році 1576703). На одного жителя припадає 4,9 відвідувань (2019 – 6,8).Кількість відвідувань хворих вдома зменшилась на 10,8% і становить 28 177 (31 594 у 2019 році), що на одного жителя припадає 0,12 відвідування. Показник виявлення захворювань при профоглядахскладає 15,1% серед усіх оглянутих (2019 рік – 15,7%).

Кількість ліжок денного стаціонару на кінець 2020 року зменшилась на 39,6% в порівнянні з 2019 роком і становить 285 ліжок ( у 2019 – 472), на яких проліковано 7336 хворих (2019 - 11552), що на 36,5% менше ніж у 2019 році. Показник пролікованихв денних стаціонарах на 10 тис. населення зменшився на 35,9% і становить 318,7(2019р – 497,3) (обласний показник 2020 року - 314,1; 2019 року – 544,4). Забезпеченість населення міста ліжками в денних стаціонарах (на 10 тис. населення) в звітному році на 38,7%менша ніж у минулому і складає 12,5( 2019 – 20,4).

Кількість хворих, які проліковані в стаціонарі вдома, зменшилась на 25,1% і становить 4748 (2019р. - 6343), відповідно знизився показник пролікованих хворих вдома на 10 000 населення на 24,5%і становить 206,3 проти 273,1 у 2019 році.

Хірургічна робота амбулаторно-поліклінічних закладів: кількість операцій в закладах зменшилась на 22,6% та становить 11889 операцій амбулаторним хворим (15359 у 2019році), показник операцій на 10 тис. населення знизився на 22% із 516,6 до 661,2.

Стаціонарна допомога

Ліжковий фондскладає 995 ліжок, забезпеченість ліжками на 10000 населення становить 43,2 проти 43,1 в 2019 році. Проліковано 26421 (2019р. –34738) хворих, що на 24% менше минулого року, проведено хворими 227847 ліжко-днів (2019р. – 327428), що на 99581 (30,4%) ліжко-днів менше ніж за 2019 рік. Середня тривалість перебування на ліжку становить 8,6(2019– 9,4).

Летальність по стаціонарам міста за 2020 рік збільшилась на 55% і становить 2,8 (2019 рік – 1,8). Протягом 2019 року в стаціонарах міста померло 737 (2019р. – 625) хворих.

По місту ліжко працювало протягом 2020 року 230,2 дні (2019 рік – 327,4 днів), план роботи ліжка виконано на 67,7%, тоді як у 2019 році план було виконано на 96,3%.

Низькими є показники виконання днів роботи ліжка:

хірургічні для дорослих – 47,7% (97,1% у 2019 році);

для вагітних та породіль – 57,0 % (55,7% у 2019 році);

гінекологічні – 61,8% (100,7%);

педіатричні – 46,1% (64,8%): ДМЛ – 53,8% та ПБ – 38,4%;

Збільшився показник виконання днів роботи ліжка:

патологія вагітності – 100,4% (92,3%).

У структурі госпіталізованих першемісце мають хворі із хворобами органів дихання - 25,4%, друге місце - системи кровообігу – 14,7%, третє місце - хвороби органів травлення - 9,9%.

 

Аналіз основних показників роботи акушерського-гінекологічної служби

В пологовому будинку міста у 2020 році прийнято 1889 пологів, що на 6,4% більше ніж минулого року (2019р. – 1775) в т.ч пологів поза стаціонаром – 3випадки (2019 рік – 4 пологів). Всього у пологовому будинку міста народилося 1901 ( 2019р. – 1787) дітей, із них живими 1893 (2019р. – 1779).

За даними РАГСу в м. Кропивницькому за 2020 рік зареєстровано народжених живими 2041 малюк (у 2019р. - 2580), зареєстровано 6малюків (у 2019 р.- 5), які померли у віці до року, показник смертності немовлят збільшився і на 1000 народжених живими становить 2,55‰ проти 1,89‰ у минулому році.

Відмічається зниження показників по місту:

мертвонароджуваності - з 6,06‰ у 2019 році до 5,52‰ у 2020 р.;

ранньої неонатальної смертності немовлят – з 1,52‰ до 1,27‰;

перинатальної смертності немовлят - з 7,75 ‰ до 6,75 ‰.

Постнеонатальна смертність у 2020 році, як і у минулому, відсутня.

У 2020 році відсоток раннього охоплення вагітних лікарським наглядом склав 91,5% (у 2019 році – 87,7%). Число абортів (включаючи міні) зменшено на 28% із 983 у 2019 році до 706 у 2020 році. Кількість абортів на 1000 жінок фертильного віку по місту зменшилась і становить 12,5 проти 17,1 у 2019 році. Кількість абортів на 100 пологів по місту становить 37,4 проти 55,4 у 2019 р., що на 27 %менше.

 

Діяльність допоміжних та діагностичних служб

Число фізіотерапевтичних процедур на 100 відвідувань в поліклініку в 2019 році зменшилось на 46,2% становить 46,3 проти 86,2 у 2019 році. Число фізіотерапевтичних процедур на 100 осіб, які поступили до стаціонару зменшилось на 29,8% і становить 748,3 ( 2019 – 1065,8). На 1 хворого, який закінчив лікування у 2020 році припадало 10 фізіопроцедур.

Загальне число функціональних обстежень на 10 тис. населення зменшилось і становить 4150,1 (у 2019 р.- 6768,9), обстежень на 100 відвідувань в поліклініку також зменшилось із 8,6 до 5,4, збільшилося число функціональних обстежень на 100 осіб, що поступили в стаціонар, із 109,9 до 130,4.

Показник рентгенологічних досліджень на 10 тис. населення порівняно з минулим роком по місту зменшився на 19,8%і становить 4228,8 (у 2019 р.- 5273,1).

Кількість ультразвукових досліджень на 10 тис. населення у 2020 році зменшилась на 66,2% і становить 4769,1 проти 7207,2 у 2019 році. Кількість УЗД на 1 діючий апарат по місту зменшилася з 8810,9 до 4989,2 на 43,4%.

 

Медична допомога ветеранам війни

та особам потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС

Закладами охорони здоров’я комунальної власності міста надається безкоштовна медична допомога пільговим категоріям населення в повному обсязі за рахунок коштів місцевого бюджету та інших, не заборонених чинним законодавством, надходжень.

На кінець звітного 2020 року в ЗОЗ міста знаходилось під диспансерним наглядом 4204 ветерани війни, що на 484 особи (10,3%) менше минулого року, з них учасників бойових дій – 1815 осіб, інвалідів війни –378, учасників війни – 1613, осіб прирівняних по пільгах - 398.

У 2020 році отримали стаціонарне лікування 1952 особи – 46,4% від усіх ветеранів ВВВ (у 2019 р.- 42,2%), кількість пролікованих стаціонарно УБД – 54,0%(у 2019 р.- 47,6%), інвалідів війни – 79,6%(у 2019 р.- 75,6%). учасників війни – 35,8%(33,4%), осіб прирівняних по пільгах - 23,4%(23,4)

По галузі«Охорона здоров’я» міста Кропивницького діяла Програма розвитку галузі охорони здоров'я м.Кропивницького на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017року № 833 (зі змінами), згідно з якою на забезпечення безкоштовним лікуванням та продуктами харчування у разі стаціонарного лікування ветеранів війнив кошторисі ЗОЗ міста передбачені видатки на 2020 рік у сумі 90,2 тис. грн, фактичні видатки складають 100, % від запланованих на рік, проліковано 188 ветеранів війни, які провели 1891 ліжко-днів.

Фактична вартість 1 ліжко-дня становить:

помедикаментам – 31,06 грн;

похарчуванню – 16,65 грн.

Для забезпечення лікарськими засобами та препаратами медичного призначення за рецептами лікарів у разі амбулаторноголікування ветеранів війни в кошторисах закладів охорони здоров’я міста передбачені видатки на 2020 рік у сумі 93,3 тис. грн, фактичні видатки складають 100 % від запланованих на рік, безкоштовні рецепти отримали 64ветерани війни.

Протягом 2020 року за медичною допомогою у заклади охорони здоров’я комунальної власності міста звернулося 1205 (2019р. – 1655) учасників антитерористичної операції, із них отримали :

стаціонарну допомогу – 154(2019р. – 193);

амбулаторне лікування – 926 (2019р. – 1283);

стоматологічну допомогу – 505 (2019р. – 617);

акушерську допомогу – 2 (2019р. – 5).

Пройшли профілактичний медогляд – 477(2019р. – 656) учасників АТО.

Взято на диспансерний облік – 88 (2019р. – 99).

Усім учасникам АТО надана медична допомога своєчасно та безоплатно відповідно до галузевих стандартів.

Для реалізації Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017–2022 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 17січня 2017року №759 (зізмінами), по галузі «Охорона здоров’я» на 2020рік передбачені видатки у сумі 1369,3тис.грн.

З метою виконання заходів програми та забезпечення соціального захисту учасників АТО/ООС медичними закладами за рахунок міського бюджету, НСЗУ та інших не заборонених законодавством джерел фактично використано коштів за 2020 рік у сумі 772,0 тис. грн, у тому числі на забезпечення:

продуктами харчування, лікарськими засобами та виробами медичного призначення у разі стаціонарного лікування - 285,1 тис. грн;

акушерської та гінекологічної допомоги - 60,0 тис. грн;

щорічного медичного обстеження і диспансеризацію - 30,3 тис. грн;

безкоштовного зубопротезування та лікування стоматологічних захворювань - 200,3 тис. грн;

безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування - 195,3 тис. грн;

дітей від 0 до 6 років лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування на суму 1,0 тис. грн.

Протягом 2020 року в ЗОЗ міста знаходилось під диспансерним наглядом 1 131 осіб потерпілих від аварії на ЧАЕС (2019 рік – 1171 осіб), із них 877ліквідаторів, 106 евакуйованих, 46 переселенців і 101 дитина народжена від осіб постраждалих від аварії на ЧАЕС.

Усі особи потерпілі від аварії на ЧАЕС 100% оглянуті та проліковані амбулаторно, питома вага пролікованих в стаціонарі ліквідаторів становить 28,9%(2019 рік – 33,5%), евакуйованих – 14,4% (2019 рік – 27%), переселенців –7,0% (2019 рік – 15,9%), дітей – 18,8% (2019 рік – 19,7%).

У 2020 році, як і в минулому, в місті померло 27 осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, показник смертності на 1000 відповідного населення 23,9 проти 23,0 у 2019 році. Напершому місці серед причин смерті стоять хвороби системи кровообігу, на другому– хвороби органів травлення на третьому – новоутворення.

 

Аналіз рейтингових показників стану здоров'я населення міста за 2020 р.

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Кіровоградської області за 2020 рік м. Кропивницький посіло 12 місце. Цей показник нижчий в порівнянні з 2019роком (4 місце).

В групі «Стан здоров’я населення»місто Кропивницький у 2020 році зайняло 10місце – було 7 місце:

- смертність немовлят (на 1 тис. народжених живими) склала 2,55 проти 1,89 у 2019 році, обласний показник – 7,35;

- материнська смертність (на 100 тис. новонароджених живими) склала 63,1 (1 випадок в обласному перинатальному центрі), тоді як у минулому році була відсутня;

- рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 тис. населення працездатного віку) склав 44,4 проти 44,8 за минулий рік, обласний показник – 40,8;

- рівень первинної інвалідності дитячого населення (на 10 тис.дитячого населення) склав 15,10 проти 24,61 у 2019 році, обласний показник – 18,1.

В групі «Профілактична робота»м. Кропивницький зайняло 13 місце, тоді як у 2019 році було 17 місце:

- своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року склала 100% проти 96,6% у 2019 році, обласний показник – 96,1%;

- охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1 тис. дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці) залишився без змін в порівнянні з 2019 роком - 1000, обласний показник – 825,23;

- охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (на 100 народжених живими) склало 97.9 проти 97 у минулому році, обласний показник – 91,9;

- профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз (на 1 тис. населення) склали 330,8 проти 520,1 за 2019рік, обласний показник – 405,0;

- питома вага виявлених хворих на туберкульоз при флюорографічних оглядах зменшилась із 38,9% у 2019 році до 38,8% у 2020 році, обласний показник – 36,8%;

- охоплення 2-разовим ультразвуковим скринінгом вагітних в терміні до 22 тижнів склало 99,1%, у 2019 – 99,2%, обласний показник – 98,7%;

- охоплення обстеженням на ВІЛ вагітних жінок незалежно від терміну вагітності склало 100%, у 2019 році – 99,0 %, обласний показник – 99,2%;

- захворюваність на алкогольні психози (на 100 тис. населення) склала 23,7 проти 33,7 у 2019 році, обласний показник – 7,1%.

В групі «Доступність та якість медичної допомоги» місто Кропивницький зайняло 11 місце, у 2019 році було 8 місце:

- післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології (у %) склала 0,66 проти 1,16 у 2019 році, обласний показник – 0,67;

- дорічна летальність серед первинно-виявлених онкохворих (у %) збільшилась до 28,4 проти 26,5 у 2019 році, обласний показник – 28,4;

- питома вага візуальних форм злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії – 10,7% проти 8,9% у 2019 році, обласний показник – 9,4%;

- питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІV стадії – 16,6% проти 14,7% у 2019 році, обласний показник – 19,8%;

- смертність від туберкульозу (на 100 тис. населення) зменшилась до 6,5 проти 6,9 у 2019 році, обласний показник – 7,0;

-питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз склала 68,6% , у 2019 році – 78%, обласний показник – 69,5%;

-питома вага виїздів швидкої медичної допомоги до хворих з хронічними захворюваннями склала 1,59%, у 2019 році – 1,64%, обласний показник – 1,66%;

- кількість звернень громадян щодо незадовільного медичного обслуговування, що надійшли до МОЗ України (ДОЗ ОДА) (на 10 тис. нас.) склала 0,13 проти 0,21 у 2019 році, обласний показник - 0,16.

В групі «Впровадження пріоритетних форм забезпечення медичної допомоги» місто Кропивницький зайняло 8 місце, у 2019 році було 5 місце:

- забезпеченість населення ліжками в денних стаціонарах (на 10 тис. нас.) склала 12,5 проти 20,5 у 2019 році, обласний показник – 15,2;

- проліковано хворих в денних стаціонарах поліклінік (на 10 тис. нас.) 322,5 проти 491,6 у 2019 році, обласний показник – 314,1;

- кількість посад сімейних лікарів (на 10 тис. нас.) 4,7 тоді як у 2019 році показник був 4,5, обласний показник – 4,5;

- укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів (у %) 68,8 проти 75,4 у 2019 році, обласний показник – 60,2.

В групі "Ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я місто Кропивницький займає 16 місце, у 2019 році - 3місце:

- коефіцієнт співвідношення кількості посад лікарів до посад медичних сестер як і в минулому році - 0,7, обласний показник - 0,7;

- забезпеченість населення стаціонарними ліжками на 10 000 населення склала 43,7 проти 43,4 у 2019 році, обласний показник – 76,6;

- кількість днів роботи ліжка склала 230,2 проти 327,3 у 2019 році, обласний показник – 221,7;

- залучено позабюджетних коштів в розрахунку на 1 жителя (в гривнях) – 141,3, в минулому році – 197,6, обласний показник – 209,1;

- витрати бюджетних коштів в розрахунку на одного жителя (з консолідованого бюджету в гривнях) – 664,67 в минулому році – 1220,80, обласний показник – 1204,98.

 

Стан впровадження медичної реформи

ПЕРВИННА ЛАНКА

Станом на 01 січня 2021рокупідписано декларацій:

 

№ з/п

Назва АЗПСМ

Чисельність постійного населення

Кількість лікарів

Кількість зареєстрованих декларацій з пацієнтом у системі e-Health на 01.01.2021

% декларацій від закріпленого населення

на 1-го лікаря

 

КНП "ЦПМСД №1"

127720

75

113 361

88,8

1511,5

 

КНП "ЦПМСД №2"

91884

50

68 310

74,3

1366,2

 

КНП "АЗПСМ"

10550

6

8 885

84,2

1480,8

 

по місту

230154

131

190 556

82,8

1454,6

 

Продовжується отримання лікарських засобів за електронним рецептом по Урядовій програмі «Доступні ліки». За даними Національної служби здоров’я України до реалізації програми долучилися 16 аптечних закладів (47 місць відпуску). Станом на 31 грудня 2020 року виписано 190800 електронних рецептів та відпущено 174072рецептів (91,2%).

З 15 січня 2019 року заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, підписали договір з Національною службою здоров'я України і отримують фінансування.

Станом на 01 січня 2020 року залишок коштів від Національної служби здоров'я України становив 15147,2 тис. грн.

У 2020 році заклади отримали кошти від Національної служби здоров'я України у сумі 117864,9 тис. грн, що більше на 6,5 % у порівнянні з минулим роком, у тому числі:

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м.Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» - 66477,5 тис. грн;

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м.Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» - 45393,4 тис. грн;

КНП «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Міської ради міста Кропивницького» - 5994,0 тис. грн.

Використано 114834,0 тис. грн (97,4 % % від отриманих коштів), у тому числі:

 

Напрям використання

Всього

у тому числі

КНП «ЦПСМД 1»

КНП «ЦПСМД № 2»

КНП «АЗПСМ»

Заробітна плата з нарахуваннями

99900,7

55411,1

38964,8

5524,8

Медикаменти

6006,3

3767,8

2043,0

195,5

Придбання товарів, бензину, миючих засобів та ін.

1569,0

966,5

551,1

51,4

Послуги (інтернет, програми, вивіз сміття та ін.)

2378,4

1289,8

1004,5

84,1

Енергоносії та комунальні послуги

806,2

797,8

 

8,4

Відшкодування пільгової пенсії

26,9

 

26,9

 

Придбання обладнання

3540,9

2203,5

1331,0

6,4

Пільгові рецепти, страхування

588,1

387,9

197,4

2,8

Інші видатки

17,5

14,4

3,0

0,1

ВСЬОГО

114834,0

64838,8

44121,5

5873,5

 

Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 99900,7 тис. грн (87,0 % від використаних).

Залишок невикористаних коштів на кінець звітного періоду становить 18178,1 тис. грн, у тому числі:

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м.Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» - 8 119,8 тис. грн;

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м.Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» - 9 865,5 тис. грн;

КНП «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Міської ради міста Кропивницького» - 192,8 тис. грн.

Середньомісячна заробітна платапрацівників комунальних некомерційних підприємства, що надають первинну медичну допомогу, у становить12 898грн, зокрема для:

лікарів – 18611 грн;

середнього медичного персоналу – 12 107 грн.

 

ВТОРИННА ЛАНКА

 

Всі заклади охорони здоров'я вторинної ланки уклали договори з Національною службою здоров'я України та з 01 квітня 2020 року перейшли на новий механізм фінансування.

У 2020 році заклади отримали кошти від Національної служби здоров'я України у сумі 320375,8 тис. грн, що більше у 2,2 рази у порівнянні з медичною субвенцією за 2019 рік.

Використано 273491,8 тис. грн (85,3 % від отриманих коштів), у тому числі:

заробітна плата з нарахуваннями – 210966,9 тис. грн або 77,1 %;

медикаменти – 37152,3 тис. грн;

продукти харчування – 1718,2 тис. грн;

придбання товарів, бензину, миючих засобів та ін. – 3373,9 тис. грн;

послуги (інтернет, програми, вивіз сміття та ін.) – 2896,1 тис. грн;

енергоносії та комунальні послуги – 240,9 тис. грн;

відшкодування пільгової пенсії – 1017,5 тис. грн;

придбання обладнання – 15836,3 тис. грн;

капітальний ремонт – 226,1 тис. грн;

інші видатки – 63,6 тис. грн.

Залишок невикористаних коштів на кінець звітного періоду становить 46884,0 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата працівників комунальних некомерційних підприємства, що надають вторинну медичну допомогу, становить7405 грн, зокрема для:

лікарів – 10 475 грн;

середнього медичного персоналу – 7 426 грн.

Аналіз письмових звернень громадян, що надійшли в управління охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького

у 2020 році

Протягом 2020 року до управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради надійшло 1168 звернень громадян, що на 478 більше в порівнянні з 2019 роком (690), з них: скарг – 59 (2019 – 26), подяк медичним працівникам – 26 (2019 – 23), звернення, направлені в інші організації за належністю – 2 (2019 – 1).

Через МОЗ України, Верховну Раду, секретаріат Президента України, Кіровоградську облдержадміністрацію, депутатів різних рівнів надійшло 1122 звернень (2019 - 645). Безпосередньо від заявників надійшло 46 звернень, з них: поштою – 9; електронною поштою – 37 (2019 – 45).

 

Розподіл по характеру звернень викладено у таблиці:

Характер звернень

2020

2019

Про незадовільне медобслуговування у стаціонарі

10

4

Про незадовільне медобслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах

55

53

У зв’язку зі смертю хворих

8

0

Про грубе та формальне відношення до хворих

8

2

Про неправильні дії медпрацівників та органів охорони здоров’я

41

21

Про надання медичної допомоги, у тому числі

196

86

надання матеріальної допомоги на лікування

12

23

Про санаторно — курортне лікування

4

2

Про направлення на МСЕК

8

11

Про забезпечення ліками, виробами мед призначення

441

337

Про забезпечення медобладнанням

0

0

Про забезпечення слуховими апаратами, окулярами

1

0

Питання застосування трудового законодавства

4

4

Про призначення та переміщення кадрів

0

0

Подяки працівникам охорони здоров'я

26

23

Надання медичної допомоги дітям

16

7

Інші питання

348

139

Питання що не входять до компетенції, органів охорони здоров’я

2

1

РАЗОМ:

1168

690

 

По ЗОЗ:

Заклади

2020

2019

КНП «Поліклінічне об’єднання»

85

164

КНП «Центральна міська лікарня»

130

121

КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

25

29

КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня»

3

5

КНП «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни»

32

8

КНП «Дитяча міська лікарня»

0

6

КНП «Клінічна дитяча міська поліклініка»

32

26

КНП «Територіальне стоматологічне об’єднання»

28

22

КНП «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини»

9

11

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького»

178

149

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького»

131

99

Передано за належністю

2

1

Без закладу

513

141

Всього

1168

782

 

Виходячи з аналізу звернень громадян необхідно відмітити, що значно збільшилась кількість звернень щодо забезпечення ліками: 441 (37,8 %), 2019 – 337 (48,8 %). Майже на тому ж рівні залишилась кількість звернень з питань незадовільного медобслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах: 55 (4,7 %), 2019 – 53 (7,7%).

Збільшилась кількість звернень про надання медичної допомоги- 196 (16,8%), 2019 – 86 (12,5%).

Значно збільшилась кількість звернень з різних організаційних питань 348 (29,8%), 2019 – 139 (20,1%).

По території обслуговування закладами охорони здоров’я найбільша кількість звернень надійшла по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» – 100 (15,2 %), але менше в порівняні з минулим роком (2019 р. – 149 (21,6 %); аналогічна ситуація по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» – 131 (11,2%), 2019 р. – 99 (14,3%). Стабільно високою залишається кількість звернень по КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» - 130 (11,1%), 2019 р. – 121 ( 17,5%).

Зменшилась кількість звернень по КНП «Поліклінічне об’єднання» Міської ради міста Кропивницького» – 85 (7,3 %), 2019 р. –164 (23,8%).

Значно збільшилась кількість звернень, підняті питання в яких вирішуються без залучення закладів охорони здоров’я комунальної власності міста – 513 (43,9%), 2019 – 84 ( 18,0%).

До мешканців міста доводяться основні проблеми та перспективи розвитку галузі охорони здоров’я міста через виступи в засобах масової інформації та на Wеb-сайті УОЗ.

 

Виконання міського бюджету

по галузі охорони здоров'я міста Кропивницького за 2020 рік

На галузь охорони здоров’я міста Кропивницького на 2020 рік по загальному фонду затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 119705,3 тис. грн, у тому числі:

- кошти міського бюджету у сумі 58622,5тис. грн, з них кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 2276,0 тис. грн;

- медична субвенція у загальній сумі 50133,3тис. грн (затверджено на І квартал 2020 року), з неї:

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 46604,5 тис. грн;

кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 1790,9 тис. грн;

цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу у сумі 1 737,9 тис. грн;

- розподілений залишок медичної субвенції 2019 року у сумі 4,5 тис. грн (кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет).

-субвенція на здійснення підтримки окремих закладів у сумі10486,0 тис. грн, з них кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 8465,2 тис. грн;

-субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобоюCOVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» у сумі 459,0 тис. грн.

За 2019 рік затверджений обсяг видатків складав 283636,1 тис. грн, у тому числі медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 183368,2 тис. грн.

Профінансовано галузь охорони здоров’я міста Кропивницького за 2020 рік на загальну суму 119686,6 тис. грн, що становить 99,9 % до затверджених видатків на 2020 рік.

Профінансовані видатки загального фонду спрямовано на:

оплату праці з нарахуваннями – 69315,1 тис. грн (57,9 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 6674,8 тис. грн (5,6 %);

придбання продуктів харчування – 1129,4 тис. грн (0,9%);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 22412,0 тис. грн (18,7 %);

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 642,6 тис. грн (0,5%);

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 15564,7 тис. грн (13,0 %) (з них на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 12536,1 тис. грн, пільгові рецепти – 3028,6 тис. грн);

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1364,1 тис.грн (1,1 %);

оплату послуг (крім комунальних) – 2 267,8 тис. грн (2,0 %);

навчання лікарів у користуванні медичною інформаційною системою Медстар – 247,8 тис. грн (0,2 %)

інші видатки (пеня по рішенню суду) – 68,3 тис. грн (0,1 %).

Використано коштів за 2020 рік по загальному фонду на суму 119686,6 тис. грн, у тому числі за рахунок:

міського бюджету – 58606,7 тис. грн;

медичної субвенції – 50132,3 тис. грн;

розподіленого залишку медичної субвенції 2019 року – 4,5 тис. грн;

субвенції на здійснення підтримки окремих закладів –10485,9 тис. грн.

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 - 457,2 тис. грн.

За 2020 рік використано коштів усього у сумі 283576,5 тис. грн.

Поспеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на галузь охорони здоров’я міста Кропивницького на 2020 рік затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків на загальну суму 57 618,7тис. грн, за 2019 рік - 30504,0тис. грн.

Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 33 290,8 тис. грн, що складає 57,8% від затверджених планових призначень на 2020 рік.

За 2020 рік профінансовано 30462,7 тис. грн.

Використано коштів по спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) у сумі 33 290,8 тис. грн.

У 2020 році закладами охорони здоров'я міста Кропивницького придбано:

сучасне хірургічне обладнання (лапароскопічне обладнання та уретерореноскоп) для КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького» - 5965,3 тис. грн;

комп’ютерну техніку для закладів вторинної ланки – 1213,5 тис. грн;

апарати штучної вентиляції легень (3 од.) та гематологічний аналізатор для КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» – 1306,1тис. грн;

комп’ютерний томограф для стаціонару № 1 КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» - 14500,0 тис. грн;

кисневі концентратори та кріоциліндри для КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» - 3314,2 тис. грн.

Протягом 2020 року проведено капітальні ремонти та реставрацію на загальну суму 6991,7 тис. грн, у тому числі:

капітальний ремонт внутрішньої дворової дороги стаціонару № 1 КНП«Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького, Фортеця, 21 – 124,8 тис. грн;

капітальний ремонт рентгенологічного кабінету травматологічного пункту КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького, вул. Короленка, 56 – 2006,3 тис. грн;

капітальний ремонт частини приміщень четвертого поверху головного корпусу КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» Міської ради міста Кропивницького», вул. Олени Журливої, 1 – 1317,5тис. грн;

капітальний ремонт мокрого колодязя пожежної водойми та під'їзду з твердого покриття стаціонару № 1 КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького», Фортеця, 21 – 316,0 тис. грн;

виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду (енергозбереження) КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня», вул. Олени Журливої, 1 – 330,0 тис. грн;

капітальний ремонт покрівлі адміністративного корпусу КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького», вул.Короленка, 56 (з виготовленням ПКД) – 858,0 тис. грн;

капітальний ремонт покрівлі відділення гнійної хірургії КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького», вул.Короленка, 56 (з виготовленням ПКД) – 753,6 тис. грн;

капітальний ремонт покрівлі відділення гострої судинної патології (гострі інсульти) КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького», вул.Короленка, 56 (з виготовленням ПКД) – 707,1 тис. грн;

капітальний ремонт покрівлі поліклініки КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького», вул.Короленка, 56 (з виготовленням ПКД) – 89,1 тис. грн;

ремонтно-реставраційні роботи приймального відділення стаціонару № 1 КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького», Фортеця, 21 – 103,2 тис. грн;

капітальний ремонт ганку з улаштуванням пандусу травматологічного пункту КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького», вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД) – 386,1тис. грн.

За 2020 рік закладами охорони здоров’я міста, які не перетворилися у комунальні некомерційні підприємства, залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі 953,8 тис. грн, з них:

за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески) – 171,5 тис. грн;

від здачі в оренду майна – 51,0 тис. грн;

від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) - 731,3 тис. грн.

Крім того, за 2020 рік до комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я міста Кропивницького надійшло власних коштів у загальній сумі 35130,1 тис. грн, у тому числі:

благодійних внесків – 22 277,0 тис. грн;

від здачі в оренду майна – 2 615,8 тис. грн;

від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) - 9 891,7 тис. грн;

від реалізації майна – 21,8 тис. грн;

% від депозитів – 323,8 тис. грн.

За 2020 рік закладами та підприємствами галузі охорони здоров’я міста Кропивницького використано власних надходжень на загальну суму 32668,3 тис. грн, у тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями – 5 089,7 тис. грн (15,6 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 9687,6 тис. грн (29,6 %);

придбання продуктів харчування – 518,2 тис. грн (1,6 %);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 1 160,1 тис грн (3,6 %);

придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 9 300,9 тис. грн (28,5 %);

оплату послуг (крім комунальних) – 3 027,3 тис. грн (9,3 %);

інші видатки (податки та збори) – 232,4 тис. грн (0,7 %);

навчання лікарів у користуванні медичною інформаційною системою Медстар – 109,1 тис. грн (0,3 %);

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 57,4 тис. грн (0,2 %);

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 5,2 тис. грн;

придбання обладнання і предметів довготривалого користування – 3 480,4 тис. грн (10,6 %).

Протягом 2020 року здійснювалися заходи по реалізації міської галузевої Програми, якою на виконання заходів медико–соціального спрямування затверджені видатки на 2020рік у сумі 159126,7тис.грн, фактичне виконання Програми за 2020рік складає 143910,5 тис. грн, (у тому числі за рахунок централізованих постачань –2775,3 тис. грн, з державного бюджету – 8223,8 тис. грн) зокрема на забезпечення:

проведення безкоштовних профілактичних медичних оглядів – 273,2тис.грн;

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів – 5858,7тис.грн, у тому числі за рахунок централізованих постачань – 813,1 тис. грн;

технічними засобами (підгузки, кало–сечоприймачі) – 656,2тис. грн;

безкоштовними лікарськими засобами та продуктами харчування ветеранів війни при стаціонарному лікуванні – 66,2 тис. грн;

пільгове зубопротезування – 62,4 тис. грн;

належної стаціонарної допомоги (харчування, медикаменти для невідкладної медичної допомоги) – 1574,6 тис. грн;

забезпечення охоплення профілактичними щепленнями дітей за рахунок централізованих постачань – 1962,2 тис.грн;

забезпечення знеболенням та харчуванням хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні на паліативних ліжках – 7,9 тис. грн;

витратними матеріалами для лікування хворих з нирковою недостатністю методом гемодіалізу – 4 407,7 тис. грн (у тому числі з державного бюджету – 4 203,0 тис. грн);

утримання комунальних некомерційних підприємств (у т.ч. оплата праці з нарахуваннями та енергоносіїв) – 83695,5 тис. грн (у тому числі з державного бюджету – 2020,8 тис. грн);

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я – 16623,7 тис. грн;

утримання медичної комісії при міському комісаріаті для проведення медичного огляду призовників – 400,7 тис. грн;

заходи протидії з короновірусною інфекцією – 26922,7 тис. грн, (у тому числі з державного бюджету – 2000,0 тис. грн);

проведення медичних оглядів працівників закладів освіти – 900,0 тис. грн;

надання медичної допомоги учасникам АТО/ООС за рахунок коштів міського бюджету – 498,8 тис. грн.