Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » » Виконання міського бюджету по галузі охорони здоров'я міста Кропивницький за 9 місяців 2017 року

Виконання міського бюджету по галузі охорони здоров'я міста Кропивницький за 9 місяців 2017 року

Станом на 01 жовтня 2017 року на галузь охорони здоров’я м. Кропивницький на 2017 рік по загальному фонду затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 261 557,7 тис. грн, у тому числі:

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 200337,9 тис. грн;

кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 6163,1 тис.грн;

кошти для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 22,8 тис. грн;

розподілений залишок медичної субвенції 2016 року у сумі152,8 тис.грн;

кошти міського бюджету у сумі 50573,8 тис.грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (доступні ліки) у сумі 4307,3 тис.грн.

За аналогічний період минулого року затверджений обсяг видатків складав усього 182895,4 тис.грн.

На січень - вересень 2017 року затверджені бюджетні призначення на загальну суму 197442,0 тис.грн, за аналогічний період минулого року -137361,5 тис.грн.

Профінансовано галузь охорони здоров’я м. Кропивницький за 9 місяців 2017 року на загальну суму 194859,7 тис.грн, що складає 98,7 % до плану на січень - вересень 2017 року та на 58894,2 тис.грн більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

У тому числі профінансовано:

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 150264,7 тис. грн (100% від плану);

інсуліни – 4622,4 тис.грн (100% від плану);

за рахунок коштів міського бюджету – 37277,6 тис.грн (93,5% від плану 39859,8 тис.грн);

розподілений залишок медичної субвенції 2016 року – 152,8 тис.грн (100% від плану);

медичної субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (доступні ліки) – 2542,2 тис. грн. (100% від плану).

З загальної суми профінансованих видатків загального фонду спрямовано на:

оплату праці з нарахуваннями – 161594,5 тис.грн (82,9 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів –4276,3 тис.грн (2,2%);

придбання продуктів харчування – 2425,2 тис.грн (1,3%);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 15027,6 тис.грн (7,7%);

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 3,6 тис.грн;

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 5553,9 тис. грн (2,9%),

кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 4622,4 тис.грн (2,4%);

придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари) – 854,5 тис.грн (0,4%);

оплату послуг (крім комунальних) – 466,0 тис.грн (0,2%);

оплату видатків на відрядження – 27,3 тис.грн;

навчання з охорони праці – 0,7 тис.грн;

інші поточні видатки (податки і збори) – 7,7 тис.грн.

Проведено касові видатки за 9 місяців 2017 року по загальному фонду на суму 194480,8 тис. грн, у тому числі за рахунок:

медичної субвенції – 150264,1 тис.грн;

коштів на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 4616,4 тис.грн;

міського бюджету – 37202,1 тис.грн;

розподіленого залишку медичної субвенції 2016 року – 152,8 тис.грн.

коштів на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (доступні ліки) – 2245,4 тис.грн.

За аналогічний період минулого року касові видатки становили усього 133867,4 тис. грн. 

Станом на 01.10.17 залишки коштів на рахунках загального фонду, відкритих в УДКСУ у м. Кропивницькому, становили усього 378,9 тис.грн, з них кошти на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (доступні ліки) – 296,8 тис.грн.

По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку)на 2017 рік затверджено кошторисні призначення на загальну суму 24579,8 тис.грн, на аналогічний період минулого року - 15964,1 тис.грн.

На січень - вересень 2017 року затверджені планові призначення по бюджету розвитку у сумі 24579,8 тис.грн, за аналогічний період минулого року – 10065,7 тис.грн.

Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 23044,4 тис.грн, що складає 93,8% від затверджених планових призначень на 9 місяців 2017 року. За аналогічний період минулого року профінансовано 6725,8 тис.грн.

Касові видатки по спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) становлять 19459,5 тис.грн.

За 9 місяців 2017 року закладами охорони здоров’я міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі 10324,1 тис.грн, що на 1117,5 тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, з них:

за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески) у сумі 8258,2 тис.грн;

від здачі в оренду майна 1434,3 тис.грн;

від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) 569,2 тис.грн;

від реалізації в установленому порядку майна 62,4 тис.грн.

За 9 місяців 2017 року лікувально-профілактичними закладами міста здійснено касові видатки по спеціальному фонду міського бюджету (власні надходження) на суму 10247,4тис.грн, або 96,1 % річного плану, та на1164,5 тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із загальної суми касових видатків по спеціальному фонду (власні надходження) спрямовано на:

оплату праці з нарахуваннями – 359,7 тис.грн (3,5%);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 4302,9 тис.грн (42,0%);

придбання продуктів харчування – 43,2 тис.грн (0,4%);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 40,6 тис.грн (0,4%);

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 7,2 тис. грн,

придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари та інше) – 2880,7 тис.грн (28,1%);

оплату послуг (крім комунальних) – 1800,7 тис.грн (17,6%);

навчання по охороні праці та інше – 24,6 тис.грн (0,2%);

інші видатки (податки та збори) – 124,9тис.грн(1,2%);

капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довготривалого користування) – 662,9 тис.грн (6,5%).

Станом на 01.10.2017 року по галузі охорони здоров'я міста склалася кредиторська заборгованість за загальним фондом на загальну суму 16240,9 тис.грн, у тому числі по заробітній платі з нарахуваннями на оплату праці – 14016,9 тис.грн.

На сьогоднішній день по галузі охорони здоров'я м. Кропивницький діють міські галузеві програми. На виконання заходів затверджених програму кошторисах лікувально-профілактичних закладів комунальної власності на 2017 рік затверджені видатки у сумі 42187,19 тис.грн.

Станом на 01.10.2017року фактично виконано на загальну суму 32056,48 тис.грн, у тому числі за рахунок централізованого постачання з обласного бюджету – 2137,62 тис.грн, що становить 76,0% від запланованої в кошторисі суми, у тому числі по:

1. Програмірозвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки – 31221,87 тис.грн, у тому числі за рахунок централізованого постачання з обласного бюджету – 2137,62 тис.грн, або на 75,8 % від запланованої в кошторисі суми;

2) Програмі«місцевих стимулів» дляпрацівниківохорониздоров'я

м.Кіровограда на 2013-2017 роки – 834,61 тис.грн, або на 84,4 % від запланованої в кошторисі суми.

 

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі охорони здоров'я міста Кропивницький за 9 місяців 2017 року становить 3955 грн, що більше ніж за аналогічний період 2016 року на 1345 грн.