Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » » Виконання міського бюджету по галузі охорони здоров'я міста Кропивницького за І квартал 2020 року

Виконання міського бюджету по галузі охорони здоров'я міста Кропивницького за І квартал 2020 року

Станом на 01 квітня 2020 року на галузь охорони здоров’я міста Кропивницького на 2020 рік по загальному фонду затверджено з усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 91708,3 тис. грн, у тому числі:

- кошти міського бюджету у сумі 40700,0 тис. грн, з них кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 710,5 тис. грн;

- медична субвенція у загальній сумі51003,8 тис. грн (затверджено на І квартал 2020 року), з неї:

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 46604,5 тис. грн;

кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 1790,9 тис. грн;

цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу у сумі 2608,4 тис. грн;

- розподілений залишок медичної субвенції 2019 року у сумі 4,5 тис. грн (кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет).

На січень – березень 2020 року затверджені бюджетні призначення на загальну суму 80956,7 тис. грн, за аналогічний період минулого року - 63593,7 тис. грн.

Профінансовано галузь охорони здоров’я м. Кропивницького за І квартал 2020 року на загальну суму 80027,9тис. грн, що становить 98,8 % до плану на січень – березень 2020 року та на 16915,9 тис. грн більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

З загальної суми профінансованих видатків загального фонду спрямовано на:

оплату праці з нарахуваннями – 56548,2 тис. грн (70,7%);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 4200,8 тис. грн (5,2%);

придбання продуктів харчування – 787,3 тис. грн (1,0%);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 11877,0 тис. грн (14,8%);

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіяхпри достроковому виході на пенсію) – 13,0 тис. грн;

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 2 784,6 тис. грн (3,5%) ( з них на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 2319,7 тис. грн, пільгові рецепти – 464,9 тис. грн);

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 602,7 тис. грн (0,8%);

оплату послуг (крім комунальних) – 2966,5 тис. грн (3,7%);

навчання лікарів у користуванні медичною інформаційною системою Медстар – 247,8 тис. грн (0,3%).

Проведено касові видатки за 1 квартал 2020 року по загальному фонду на суму 76907,4тис. грн, у тому числі за рахунок:

міського бюджету – 26775,1 тис. грн;

медичної субвенції – 50127,8 тис. грн;

розподіленого залишку медичної субвенції 2019 року – 4,5 тис. грн.

За аналогічний період минулого року касові видатки становили усього 62360,3тис. грн.

Станом на 01.04.2020 року залишки коштів на рахунках загального фонду, відкритих в УДКСУ у м. Кропивницькому, становили усього 3120,5 тис. грн.

По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на галузь охорони здоров’я міста Кропивницького на 2020 рік затверджено кошторисні призначення на загальну суму 12528,2тис. грн, за аналогічний період минулого року - 21151,4 тис. грн.

На січень – березень 2020 року затверджені планові призначення по бюджету розвитку у сумі 8557,5 тис. грн, за аналогічний період минулого року – 2 526,0 тис .грн.

Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 8379,3 тис. грн, що складає 97,9% від затверджених планових призначень на 1 квартал 2020 року. За аналогічний період минулого року профінансовано 1 739,4 тис. грн.

Касові видатки по спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) становлять 8375,8 тис. грн.

Станом на 01.04.2020 року залишки коштів на рахунках спеціального фонду (бюджет розвитку) становили усього 3,5 тис. грн.

Протягом січня-березня 2020 року за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) придбано обладнання на суму - 8375,8тис. грн, у тому числі:

комп'ютерна техніка для закладів охорони здоров'я вторинної ланки – 1213,5 тис. грн;

апарати швидкої вентиляції легень для КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» - 1197,0 тис. грн;

сучасне хірургічне обладнання (лапароскопічне обладнання та уретерореноскоп) для КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького» - 5965,3 тис. грн.

За 1 квартал 2020 року закладами охорони здоров’я міста, які не перетворилися у комунальні некомерційні підприємства, залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі 293,8 тис. грн, з них:

за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески) – 169,6 тис. грн;

від здачі в оренду майна – 16,3 тис. грн;

від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) - 107,9 тис. грн.

За 1 квартал 2020 року вищевказаними закладами охорони здоров’я здійснено касові видатки по спеціальному фонду міського бюджету (власні надходження) на суму349,6 тис. грн.

Із загальної суми касових видатків по спеціальному фонду (власні надходження) спрямовано на:

оплату праці з нарахуваннями – 107,9 тис. грн (30,9%);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 111,5 тис. грн (31,9%);

придбання продуктів харчування – 9,3 тис. грн (2,7%);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 24,6 тис грн (7,0%);

придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 16,8 тис. грн (4,8%);

оплату послуг (крім комунальних) – 68,3 тис. грн (19,5%);

інші видатки (податки та збори) – 11,2 тис. грн (3,2%).

Крім того, за 1 квартал 2020 року до комунальних некомерційних підприємств надійшло власних надходжень спеціального фонду у загальній сумі 5039,3 тис. грн, з них:

від здачі в оренду майна – 585,3 тис. грн;

від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) - 138,2 тис. грн;

від реалізації в установленому порядку майна – 10,6 тис. грн;

від додаткової (господарської) діяльності – 3,9 тис. грн;

за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески) – 2647,0 тис. грн;

від бюджетних установ, підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ – 1654,3 тис. грн.

Використано власних надходжень спеціального фонду комунальними некомерційними підприємствами за І квартал 2020 року всього на суму 4981,8 тис. грн.

Станом на 01.04.2020 року по галузі охорони здоров'я міста склалася кредиторська заборгованість за загальним фондом на загальну суму 2296,4 тис. грн, у тому числі по:

-виплаті заробітної плати з нарахуваннями – 847,4 тис. грн;

-придбанню продуктів харчування – 146,5 грн;

-оплаті теплопостачання – 977,9 грн;

-оплаті водопостачання – 100,6 грн;

-оплаті електроенергії – 114,7 грн;

-оплаті природного газу – 13,6 грн;

-відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 95,9 грн.

На сьогоднішній день по галузі охорони здоров'я м. Кропивницького діє галузева Програма розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького на 2017-2020 роки (зі змінами).

Протягом І кварталу 2020 року здійснювалися заходи по реалізації міської галузевої Програми, якою на виконання заходів медико–соціального спрямування затверджені видатки на 2020рік у сумі 90642,4тис.грн, фактичне виконання Програми за січень-березень 2020року складає 79621,2 тис. грн, (у тому числі за рахунок централізованих постачань -500,0тис. грн, з державного бюджету - 2 608,4 тис. грн) зокрема на забезпечення:

проведення безкоштовних профілактичних медичних оглядів –79,4тис.грн;

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів – 1 275,8тис.грн, у тому числі за рахунок централізованих постачань – 487,8 тис. грн;

технічними засобами (підгузки, кало–сечоприймачі) – 245,2тис. грн;

безкоштовними лікарськими засобами та продуктами харчування ветеранів війни при стаціонарному лікуванні – 21,3 тис. грн;

належної стаціонарної допомоги (харчування, медикаменти для невідкладної медичної допомоги) – 661,4 тис. грн;

забезпечення охоплення профілактичними щепленнями дітей за рахунок централізованих постачань –1233,0 тис.грн;

надання паліативної допомоги (знеболювальні наркотичні лікарські засоби) – 17,9 тис. грн, у тому числі за рахунок централізованих постачань – 12,7 тис. грн;

витратними матеріалами для лікування хворих з нирковою недостатністю методом гемодіалізу – 2 729,4 тис. грн. (у тому числі з державного бюджету – 2 650,9 тис. грн);

утримання комунальних некомерційних підприємств (у т.ч. оплата праці з нарахуваннями та енергоносіїв) – 62956,7 тис. грн;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я – 7 162,3 тис. грн;

комп’ютеризація та інформатизація закладів охорони здоров'я – 3237,6 тис. грн;

впровадження протипожежних та енергозберігаючих заходів – 1,2 тис. грн.

Крім того діє міська Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017–2022 роки (зізмінами).

Для реалізації Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017–2022 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 17січня 2017року №759 (зізмінами), по галузі «Охорона здоров’я» на 2020рік передбачені видатки у сумі 1185,4тис.грн, кошторисом - 300,0 тис. грн на І квартал 2020 року.

З метою виконання заходів програми та забезпечення соціального захисту учасників АТО медичними закладами фактично використано коштів станом на 01квітня2020 року у сумі 171,6 тис.грн, у тому числі на забезпечення:

продуктами харчування, лікарськими засобами та виробами медичного призначення у разі стаціонарного лікування на суму 70,9тис.грн;

акушерської та гінекологічної допомоги на суму 9,7 тис. грн;

щорічного медичного обстеження і диспансеризацію на суму 16,5 тис. грн;

безкоштовного зубопротезування та лікування стоматологічних захворювань на суму 24,4 тис. грн;

безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування на суму 50,1 тис. грн.

 Середньомісячна заробітна плата працівників вторинної ланки галузі охорони здоров'я міста Кропивницький за І квартал 2020 року становить 5 217 грн, що більше ніж за аналогічний період 2019 року на 382грн.