Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0-800-801-333 |Телефони лікувальних закладів |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » Дитяча стоматполіклініка

Дитяча стоматполіклініка
Бобров Геннадій Сергійович т.з.о. головний-лікар

роб.: 22-98-07


 
 

Звіт дитячої стоматологічної поліклініки за І квартал 2019 року

Дитяча стоматологічна служба м. Кропивницького представлена дитячою стоматологічною поліклінікою, яка знаходиться за адресою: вул. Жовтневої Революції, 31.

Станом на 01.04.2019 р. в дитячій стоматологічній поліклініці обслуговується43 тис.307 дітей віком від 0 до 18 років.

 

Дитяча стоматологічна поліклініка працює:

пн.-пт. з 8.00 до 17.30

субота з 9.00 до 14.00

невідкладна допомога дитячому населенню надається:

пн.-пт. з 17.30 до 19.30

субота з 14.00 до 19.30

Вихідний день - неділя

В вихідні та святкові дні невідкладна допомога надається за адресою:

м. Кропивницький, вул. Шевченка, 36. Міська стоматологічна поліклініка № 1.

 

В поліклініці постійно проводиться належна робота з кадрами по підвищенню професійного і кваліфікаційного рівня працівників.

 

Кадровий склад поліклініки:

Штатний розклад поліклініки 55,25 ставки

лікарі

середній мед.персонал

молодший мед.персонал

Інші працівники

23

14,75

7

10,5

 

 

Проходження курсів підвищення кваліфікації та атестація співробітників поліклініки здійснюється згідно графіка.

Лікарі – стоматологи: всього

14

Вища категорія

І категорія

Лікар без категорії

6

2

6

 

 

 

 

 

Зубні лікарі всього

2

 

Вища категорія

І категорія

1

1

 

 

 

Середній медичний персонал

Всього 12

Зубні техніки

Медичні сестри

Вища категорія

І категорія

2

10

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

У своєму складі дитяча стоматологічна поліклініка має 2 відділення лікувальне відділення, відділення профілактики стоматологічних захворювань

Організація роботи дитячої стоматологічної поліклініки побудована за принципом надання допомоги дітям за зверненням (централізований метод) та шляхом планової санації дітей (децентралізований метод). Децентралізований метод дозволяє виявляти дітей, які потребують стоматологічної допомоги, та безпосередньо надавати лікувальну допомогу. Дітей, потребуючих спеціалізованої допомоги (хірургічна, ортодонтична), потребуючих фізіотерапевтичного лікування та рентгенодіагностики направляють до поліклініки. В складних пограничних випадкахдітей направляють на консультацію в щелепно-лицьове відділення обласної лікарні.

Навантаження за І квартал по поліклініці складає:

- відвідувань в день - 24,8 (контрольний – 12)

- пломб в день - 7,8(контрольний – 7)

- санованих в день - 5,7(контрольний – 4)

- умовних одиниць праці в день

на одного лікаря - 37,8(норма – 20)

Санітарно-просвітня робота з дитячим населенням за І квартал 2019 року

Проведено:

- лекцій- 1

-бесід - 112

- випущено санітарних бюлетенів – 2

проведено 1982 профілактичних заходи, з яких:

- обробка зубів мінеральними розчинами –дітям;

- герметизація фісур дітям - 250

- а також заходи по гігієнічному навчанню і вихованню - 7703

діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС.

На цей час:

- оглянуто - 64 чол. – 32,0%

-потребувало санації – 14 чол. – 22%

- сановано від потребуючих – 11 чол. – 79%

В поліклініці також надається безоплатна допомога дітям учасників АТО/ООС, та переселенцям з тимчасово окупованих територій, за рахунок бюджетних коштів.

АТО:

Оглянуто та проліковано за І квартал 2019 року – 210 осіб.

Внутрішньо переміщенні особи:

Оглянуто та проліковано за І квартал 2019 року – 12 осіб.

В поліклініці проводиться постійний контроль за якістю наданої медичної допомоги.

 

ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНСТЬ

Затверджено кошторисних призначень на січень – березень 2019 року – 1526904,28 грн.

Профінансовано за І квартал 2019 року 1487475,37 грн., тобто 97,4% від запланованих видатків на цей період.

Заробітна плата за І квартал 2019 року нарахована та виплачена в повному обсязі. Станом на 01.04.2019 р. заборгованість по заробітній платі відсутня.

За І квартал 2019 р. дитяча стоматологічна поліклініка залучила благодійних внесків на суму 27494,97 грн.

За І квартал 2019 року закуплено 1 стоматологічну установку імпортного виробництва та 1 сухожарову шафу на суму 99 тис. 500 грн.

 
 

 

Комплексний план

роботи дитячої стоматологічної поліклініки на 2019 рік.

 

 

№ з/п

Назва заходів

Строк виконання

Виконавець

Контроль виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

Організаційні заходи

1

Проводити опера-тивні наради з по-точних питань з керівним складом поліклініки.

 

щопонеділ-ка

Т.в.о. головного лікаря

Т.в.о. головного лікаря

 

2

Провести підсумкову медичну раду щодо аналізу роботи структурних підрозділів і служб поліклініки по підсумкам роботи за 2018 рік.

до 01.02.2019р.

Т.в.о. головного лікаря

Т.в.о. головного лікаря

 

3

Проводити вироб-ничі збори по відділенням, семінарські заняття.

 

2-га та 3-тя

середа

місяця

Зав. відділенням

Т.в.о. головного лікаря

 

4

Проводити медичні ради поліклініки

4-та середа щомісяця

Т.в.о. головного лікаря

Т.в.о. головного лікаря

 

5

Проводити аналіз пропозицій та скарг населення на роботу дитячої стоматологічної служби міста.

 

1-3 числа наступного за кв.місяця

Зав. відділенням

Т.в.о. головного лікаря

 

6

Проводити теоре-тичні заняття відповідно програми ЦЗ

Згідно плану

Відповідальна особа за ЦЗ

Начальник ЦЗ

 

7

Проводити аналіз роботи лікарів поліклініки про виконання виробничих по-казників

 

до 10 числа наступного за кв.місяця

Зав. відділенням

Т.в.о. головного лікаря

 

8

Контролювати виконання затвердженого плану підвищення кваліфікації лікарів та середнього мед. персоналу

Протягом року

Зав. відділенням

Т.в.о. головного лікаря

 

9

Контролювати якість ведення лікарями відділень медичної документації

Протягом року

Зав. відділенням

Т.в.о. головного лікаря

 

10

Готувати аналіз пропозицій та скарг населення

ІІ - квартал

Зав. відділенням

Т.в.о. головного лікаря

 

Робота з кадрами

1

Включати в план семінарських занять питання прав та обов’язків медичного персо-налу, а також питання медичної етики та деонто-логії .

 

І-й квартал

Зав. відділенням

Т.в.о. головного лікаря

 

2

Проводити лікарські і сестринські заняття по відділенням.

 

Згідно планів

Зав. відділенням

Т.в.о. головного лікаря

 

3

Направити співробітників

на курси підвищення кваліфікації.

 

 

Згідно плану

Зав. відділенням

Т.в.о. головного лікаря

 

4

Підготувати до атестації співро-бітників.

 

 

Згідно плану

Зав. відділенням

Т.в.о. головного лікаря

 

Лікувально-профілактична робота

1

Зберегти:

- кількість огляну-

тих дітей в по-

рядку планової

санації від потре-

буючих на рівні

75%.

- санацію дітей від потребуючих на

рівні - 85%

- показник потре-

буючих санації

від планово огля-

нутих до 40%.

 

Протягом року

Зав. відділенням

Т.в.о. головного лікаря

 

2

Провести 100% огляд і санацію порожнини рота, а також курс профі-

лактичних заходів дітям, які постраждали внаслідок

аварії на ЧАЕС

 

 

Протягом року

Зав. відділенням

Т.в.о. головного лікаря

 

3

Забезпечити надання безвід-мовної стомато- логічної допомоги дітям в поліклініці.

 

Протягом року

Зав. відділенням

Т.в.о. головного лікаря

 

4

Виявляти та брати на диспансерний

облік дітей, які потребують ортодонтичного лікування.

 

 

 

На протязі року

Лікарі поліклініки

Зав.відділен

ням

 

5

Забезпечити на-дання дітям-сиро-там, дітям позбав-

леним батьківської опіки, профілактич-них заходів в поліклініці

 

На протязі року

Зав. відділенням

Головний лікар

 

Санітарно-освітня робота

1

Виступати у засобах масової інформації (радіо, друковані видання), на теми профілактики стоматологічних захворювань, пропаганди здорового способу життя.

Протягом року

Завідуючі відділеннями

Т.в.о. головного лікаря

 

2

Рецензувати матеріали для виступів на семінарських заняттях та науково-практичних конференціях

Протягом року

Завідуючі відділеннями

Т.в.о. головного лікаря

 

 

3

Випустити 5 санітарних бюлетенів

 

І півріччя

Лікарі та медичні сестри відділення

Т.в.о. головного лікаря

 

4

Проводити лекції в організованих дитячих колективах на затверджені теми

 

Протягом санації дитячих закладів

Лікарі та медичні сестри відділення

Т.в.о. головного лікаря,

Завідуючі відділенням

 

 

5

Проводити уроки гігієни в дитячих садках і початкових класах шкіл під час профілактичних оглядів

 

Протягом року

Лікарі та медичні сестри відділення

 

Т.в.о. головного лікаря,

Завідуючі відділенням

 

 

Заходи по розвитку технічної бази

1

Доробити капітальний ремонт поліклініки

 

Протягом року

Т.в.о. головного лікаря

Т.в.о. головного лікаря

 

2

Підготувати при-

міщення поліклі-ніки до зими.

ІІІ – й квартал 2019 року

Зав.господарст-

вом

Т.в.о. головного лікаря

 

3

Проводити поточний ремонт медичного обладнання, санітарної техніки і господарчого інвентаря

Постійно

Головна медична сестра

Т.в.о. головного лікаря

 

Впровадження досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я

1

Dia Paste TM - пломбувальна паста для інфікованих кореневих каналів Dia Dent Group International, Korea

 

Протягом року

Зав.відділенням

Т.в.о. головного лікаря

 

2

Hemalat – гемостатичний засіб при капілярній кровотечі, Україна «Латус»

Протягом року

Зав.відділенням

 

Т.в.о. головного лікаря

 

3

Кандід – розчин для ротової порожнини 1% (лікування дентального кандтдозу), Гленмарк Індія

Протягом року

Зав. відділенням

Т.в.о. головного лікаря

 

4

Белодез – для хімічного розширення і антисептичної обробки кореневих каналів зубів, Україна

Протягом року

Зав. відділенням

Т.в.о. головного лікаря

 

5

Використання нових сучасних пломбувальних матеріалів

(індивідуально кожним лікарем)

 

Протягом року

Зав. відділенням

Т.в.о. головного лікаря

 

 

 

 

Т.в.о. головного лікаряГ. Бобров

 
 
 

 

Звіт дитячої стоматологічної поліклініки за 9 міс. 2015 року

Дитяча стоматологічна служба м. Кіровограда представлена дитячою стоматологічною поліклінікою, яка знаходиться за адресою: вул. Жовтневої Революції, 31.

Станом на 01.10.2015 р. в дитячій стоматологічній поліклініці обслуговується 40 тис.280 дітей віком від 0 до 18 років.

Кадровий склад поліклініки:

штатний розклад поліклініки – 57,5 ставки, з них:

- лікарі – 24,75

- середній мед. персонал – 14,75

- молодший мед. персонал – 7,0

- інші – 11,0

Проходження курсів підвищення кваліфікації та атестація співробітників поліклініки здійснюється згідно графіка.

Кваліфікаційні категорію мають:

- лікарі-стоматологи 11 (всього 15)

в тому числі:

вища категорія – 3

І категорія - 6

ІІ категорія - 2 (не атестовано – 3 молоді спеціалісти і 1 – декретна відпустка)

- зубні лікарі – 3 (всього - 3 )

вища категорія – 1

І категорія - 2

- середній медичний персонал – 14 (всього 14)

зубні техніки – 2 - І категорія – 2

медичні сестри - 12, з них:

вища категорія - 6

І категорія – 3

ІІ категорія – 3

У своєму складі дитяча стоматологічна поліклініка має 2 відділення:

1) лікувальне відділення;

2) відділення профілактики стоматологічних захворювань, яке складається з 3-х пересувних бригад і 1 стаціонарного кабінету на базі дитячої поліклініки № 1, а також:

- хірургічний кабінет;

- ортодонтичний кабінет із зуботехнічною лабораторією;

- фізіотерапевтичний кабінет;

- рентгенологічний кабінет;

- кабінет по лікуванню захворювань слизової оболонки порожнини рота.

Організація роботи дитячої стоматологічної поліклініки побудована за принципом надання допомоги дітям за зверненням (централізований метод) та шляхом планової санації дітей в організованих дитячих колективах (децентралізований метод). Децентралізований метод дозволяє виявляти дітей, які потребують стоматологічної допомоги, та безпосередньо надавати лікувальну допомогу. Дітей, потребуючих спеціалізованої допомоги (хірургічна, ортодонтична), потребуючих фізіотерапевтичного лікування та рентгенодіагностики направляють до поліклініки. В складних пограничних випадках дітей направляють на консультацію в щелепно-лицьове відділення обласної лікарні.

В порівнянні з аналогічним періодом 2014 р. рейтингові показники роботи дитячої стоматологічної поліклініки за 9 місяців 2015 року такі:

2015 рік 2014 рік

% оглянутих - 55,0% 54,0%

% потребуючих санації - 23,0% 22,6%

% санованих від потребуючих – 85,0% 85,3%

Як видно з приведених даних, основні показники роботи дитячої стоматологічної поліклініки м. Кіровограда вище рівня минулого року.

 

 

 

Навантаження на 1 лікаря за 9 місяців складає:

- відвідувань в день - 24,8 (контрольний – 12)

- пломб в день - 7,8 (контрольний – 7)

- санованих в день - 5,7 (контрольний – 4)

- умовних одиниць праці в день

на одного лікаря - 37,8 (норма – 20)

Санітарно-просвітня робота з дитячим населенням за 9 місяців 2014 року Проведено:

- лекцій - 7

- бесід - 699

- випущено санітарних бюлетенів – 5

проведено 7562 профілактичних заходи, з яких:

- обробка зубів мінеральними розчинами – 5464 дітям;

- герметизація фісур – 2098 дітям,

- а також заходи по гігієнічному навчанню і вихованню - 16525 дітям.

Станом на 01.10.2015 року на обліку в дитячій стоматологічній поліклініці знаходиться 261 дитина, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС.

На цей час:

- оглянуто - 162 чол. – 62,0%

- потребувало санації – 38 чол. – 23,5%

- сановано від потребуючих – 33 чол. – 87,0%

В поліклініці надається ортодонтична допомога дітям.

За 9 місяців 2015 року: 9 місяців 2014 року:

- кількість відвідувань до ортодонта склала – 3606 чол.; - 3715 чол.

- кількість виготовлених ортодонтичний апаратів – 220; - 239

- кількість дітей, яким були виготовлені протези – 0; - 1

- кількість дітей, знятих з диспансерного обліку – 23. - 29

В практичну роботу лікарів за 9 місяців 2015 року впроваджено 5 методичних рекомендацій. Облік налагоджений.

В поліклініці постійно проводиться належна робота з кадрами по підвищенню професійного і кваліфікаційного рівня працівників. Дотримуючись складеного графіка, проводяться семінарські заняття з лікарями і середнім медичним персоналом.

В поліклініці проводиться постійний контроль за якістю наданої медичної допомоги.

 

ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНСТЬ

Затверджено кошторисних призначень на січень – вересень 2015 року – 1526904,28 грн.

Профінансовано за 9 місяців 2015 року 1487475,37 грн., тобто 97,4% від запланованих видатків на цей період.

Заробітна плата за 9 місяців 2015 року нарахована та виплачена в повному обсязі. Станом на 01.10.2015 р. заборгованість по заробітній платі відсутня.

За 9 місяців 2015 р. дитяча стоматологічна поліклініка залучила благодійних внесків на суму 27494,97 грн.

За 9 місяців 2015 року закуплено 1 стоматологічну установку імпортного виробництва та 1 сухожарову шафу на суму 99 тис. 500 грн.

 

 

Звіт дитячої стоматологічної поліклініки за 9 місяців 2014 року

Дитяча стоматологічна служба м. Кіровограда представлена дитячою стоматологічною поліклінікою, яка знаходиться за адресою: вул. Жовтневої Революції, 31.

Станом на 01.10.2014 р. в дитячій стоматологічній поліклініці обслуговується 40 тис.118 дітей віком від 0 до 18років.

Кадровий склад поліклініки:

штатний розклад поліклініки – 57,5 ставки, з них:

- лікарі – 24,75

- середній мед. персонал – 14,75

- молодший мед. персонал – 7,0

- інші – 11,0

Проходження курсів підвищення кваліфікації та атестація співробітників поліклініки здійснюється згідно графіка.

Кваліфікаційні категорію мають:

- лікарі-стоматологи 11 (всього 15)

в тому числі:

вища категорія – 3

І категорія - 6

ІІ категорія - 2 (не атестовано – 3 молоді спеціалісти і 1 – декретна відпустка)

- зубні лікарі – 3 (всього - 3 )

вища категорія – 1

І категорія - 2

- середній медичний персонал – 15 (всього 15)

зубні техніки – 2 - І категорія – 2

медичні сестри - 13, з них:

вища категорія - 6

І категорія – 4

ІІ категорія – 3

У своєму складі дитяча стоматологічна поліклініка має 2 відділення:

1) лікувальне відділення;

2) відділення профілактики стоматологічних захворювань, яке складається з 3-х пересувних бригад і 1 стаціонарного кабінету на базі дитячої поліклініки № 1, а також:

- хірургічний кабінет;

- ортодонтичний кабінет із зуботехнічною лабораторією;

- фізіотерапевтичний кабінет;

- рентгенологічний кабінет;

- кабінет по лікуванню захворювань слизової оболонки порожнини рота.

Організація роботи дитячої стоматологічної поліклініки побудована за принципом надання допомоги дітям за зверненням (централізований метод) та шляхом планової санації дітей в організованих дитячих колективах (децентралізований метод). Децентралізований метод дозволяє виявляти дітей, які потребують стоматологічної допомоги, та безпосередньо надавати лікувальну допомогу. Дітей, потребуючих спеціалізованої допомоги (хірургічна, ортодонтична), потребуючих фізіотерапевтичного лікування та рентгенодіагностики направляють до поліклініки. В складних пограничних випадках дітей направляють на консультацію в щелепно-лицьове відділення обласної лікарні.

В порівнянні з аналогічним періодом 2013 р. рейтингові показники роботи дитячої стоматологічної поліклініки за 9 місяців 2014 року такі:

2014 рік 2013 рік

% оглянутих - 54% 50,1%

% потребуючих санації - 22,6% 27,1%

% санованих від потребуючих – 85,3% 85,8%

Як видно з приведених даних, основні показники роботи дитячої стоматологічної поліклініки м. Кіровограда вище рівня минулого року. 

Навантаження на 1 лікаря за 9 місяців складає:

- відвідувань в день - 24,0 (контрольний – 12)

- пломб в день - 7,6 (контрольний – 7)

- санованих в день - 5,6 (контрольний – 4)

- умовних одиниць праці в день

на одного лікаря - 36,2 (норма – 20)

Санітарно-просвітня робота з дитячим населенням за 9 місяців 2014 року Проведено:

- лекцій - 20

- бесід - 5517

- випущено санітарних бюлетенів – 5

проведено 7804 профілактичних заходів, з яких:

- обробка зубів мінеральними розчинами – 5791 дітям;

- герметизація фісур – 2013 дітям,

- а також заходи по гігієнічному навчанню і вихованню - 15313 дітям.

Проведення профілактичних заходів дозволило досягнути співвідношення профілактичних пломб до лікувальних 7,3:1 в постійних зубах в порівнянні з 2013 роком таке співвідношення 7,7:1.

Станом на 01.10.2014 року на обліку в дитячій стоматологічній поліклініці знаходиться 286 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

На цей час:

- оглянуто - 165 чол. – 57,7%

- потребувало санації – 48 чол. – 29,0%

- сановано від потребуючих – 41 чол. – 85,4%

В поліклініці надається ортодонтична допомога дітям.

За 9 місяців 2014 року: 9 місяців 2013 року:

- кількість відвідувань до ортодонта склала – 3715 чол.; - 4370 чол.

- кількість виготовлених ортодонтичний апаратів – 239; - 381

- кількість дітей, яким були виготовлені протези – 1; - 1

- кількість дітей, знятих з диспансерного обліку – 29. - 36

В практичну роботу лікарів за 9 місяців 2014 року впроваджено 5 методичних рекомендацій. Облік налагоджений.

В поліклініці постійно проводиться належна робота з кадрами по підвищенню професійного і кваліфікаційного рівня працівників. Дотримуючись складеного графіка, проводяться семінарські заняття з лікарями і середнім медичним персоналом.

В поліклініці проводиться постійний контроль за якістю наданої медичної допомоги.

 

ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНСТЬ

Затверджено кошторисних призначень на січень – вересень 2014 року – 1417067,30 грн.

Профінансовано за 9 місяців 2014 року 1402407,99 грн., тобто 99,0% від запланованих видатків на цей період.

Заробітна плата за 9 місяців 2014 року нарахована та виплачена в повному обсязі. Станом на 01.10.2014 р. заборгованість по заробітній платі відсутня.

За 9 місяців 2014 р. дитяча стоматологічна поліклініка залучила благодійних внесків на суму 29542,11 грн.

За 9 місяців 2014 року закуплено 2 стоматологічні установки імпортного виробництва та 2 сухожарові шафи на суму 99 тис. 500 грн.